Vrees voor glazen wietstad PZC Omroep Tholen viert twintigjarig jubileum bezoektijden PZC Actiecomité Westdorpe waarschuwt voor illegale hennepteelt agenda kerkdiensten 1 lezers schrijven weekenddiensten zaterdag 10 december 2005 Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vhssingen tel (0118)425000 dag. 15.00-20.00 uur Bezoek: Kinderafd ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. afd. Psychiatrie dag 19 00-20.00 uur en woe. za en zo 14,00-16.30 uur. afd IC/CCU en Stroke Unit CVA dag. 15.00 -16.00 en 19.00-20.00 uur. Oosterscheldeziekenhuis 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel. (0113)234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30-19.45 uur Afdeling A/B (kinder/kraamafdeling): dag. 14.30-19.30 uur Afdeling H (IC/MC): dag. 11.00-11.30, 14.00-14.30 en19.00-19.30 uur Afdeling F (neurologie): 14.00-20.00 uur. Max. 2 personen per patiënt. Lindenhof revalidatie 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel. (0113)236236 mat/m vrij: 14.00-21 00 uur zaten zon: 12.00-21.00 uur Emergis Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge. tel. (0113) 267000 woe, zat en zon: 14.00-21.00 uur ma, di, do en vrij: 18.30-21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie de Honte Wielingenlaan 2 4535 PATerneuzen, tel. (0115) Afd A1.A2. B1.B2, C1. Obstetrie en Gynaecologie dag. 14.30-1600 en 18 30-20.00 uur; afd. Psychiatrie ma, di, do en vrij 18.00-20.00uur, woe, weekeinde, feestdagen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag 14.30-15.15 en 19.00-20.00 uur. Kinderafd. 14.00-19.00 uur Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6 4501 AJ Oostburg, tel. (0117) 459000 afd.2: 14.30-16.00 /18.30-20.00 uur; afd.4: 09.00-21.00 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22 3247 BW Dirksland, tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45-19.30 u zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom, tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur za en zo 14.30-16 00 en 18.30-20.00 GGZ Westelijk Noord-Brabant Hoofdlaan 8 4661 AA Halsteren, tel. (0164) Rotterdam Erasmus MC (Dijkzigt) Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam, tel. (010) 4639222 (voor inlichtingen bezoektij den van alle afdelingen) Erasmus MC Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam, tel. (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00-12.00 uur Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur afd. Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur Voor partner/echtgenoot: 09.00-12.00 en 15.00-21.00 uur. Erasmus MC Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam, tel. (010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur België Algemeen Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan 10 tel. (0032) 50 452111 dag 14 00-20.00 uur (muv IC en hart- bewaking) Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas Brugge Sint Lucaslaan 29 tel (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hart- bewaking) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel (0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10 2650 Edegem tel.(0032)3 8213000 Alg. bezoekuren: werkdagen 16.00-20.00 uur, weekeinde en feest dagen 14.00-20.00 uur Afd. B1 (cardiologie) dag. 16.00-17.30 en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14.00-14.30 en 19.00-19.30 De Provinciale Zeeuwse Courant - waarin opgenomen de Middelburg- sche, Vlissingsche.Goesche en Bres- kensche Courant, Vrije Stemmen en de Zierikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan levensbeschouwelijke en politieke opvattingen, stromin gen of partijen. BRONVERMELDING De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt- naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bron- Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Bridge, Deutsche Presse Agentur DPS, Agence France Presse (AFP), Reu ters (RTR), Belga en European Press-Photo Agency (EPA). BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aange sloten bij een CISAC-organisatie zijn geregeld met Beeldrecht te Amstel veen. door Wout Bareman De Zeeuwse gemeenten, poli tie, justitie en energieleve rancier Delta ondertekenen bin nenkort een convenant in de strijd tegen illegale wietteelt. Ook de woningcorporaties slui ten zich daarbij aan. Met z'n allen tegen de telers, is het mot to. Want illegale wietplantages vormen een gevaar voor de om geving. Tot nu toe werden ze voorname lijk ontdekt bij brand, door tips van achterdochtige buren of door wantrouwende medewer kers van Delta. Met het conve nant krijgt de aanpak meer structuur en groeit de pakkans, verwachten de samenwerkende instanties. Een mooie, grote klus voor ge meente, politie en justitie ligt over pakweg twee jaar in het verschiet, voorspelt het actieco mité De Groene Parel in West dorpe. Want de berichten uit den lande over glastuinders, die in slechte tijden snel overschake len op de teelt van wietstekjes is ook tot het Kanaalzonedorp doorgedrongen. De Groene Parel verzet zich al sinds de presentatie van de eer ste schetsen tegen de komst van 240 hectare kassen in de Koe gors-, Smidschorre- en Autriche- polder. Voorzitter Genie de Braai wees de afgelopen tijd niet alleen bij herhaling op de gevreesde lichthinder, maar ook op stank- en geluidsoverlast, verkeershinder, een toeloop van illegale werknemers en een schrikbarende toename van de criminaliteit. Daar komt nu het aspect van de illegale wietteelt door de glastuinders bij. Familiebedrijfjes Burgemeester Jan Lonink van Temeuzen gelooft daar hele maal niets van. De structuur van de bedrijven die zich straks in de polder vestigen, is een heel andere dan die van de meesten tijds familiebedrijfjes, die nood gedwongen tot illegale praktij ken overgaan. En mocht de wiet teelt zich desondanks ook in de De Autriche- en Smidschorrepolder benoorden Westdorpe, waar de Zeeuws-Vlaamse glazen stad verrijst glazen stad bij Westdorpe mani festeren, dan is de 'sterke arm' daar snel genoeg achter, voor spelt Lonink, die wijstop het succesvolle anti-drugsproject Houdgreep. De onrust bij de Groene Parel werd gewekt door berichten over grote wietplantages in kas- sengebied het Westland. Het Al gemeen Dagblad kopte: 'West- land massaal in hennep'. Onder zoek van politie en justitie bracht aan het licht dat in het grootste glastuinbouwgebied van Nederland massaal stekjes worden gekweekt, waarmee hon derden thuiskwekers hun voor deel doen. Van de 23 wietkweke- rijen die sinds vorig jaar in West-Nederland werden ont manteld, stonden er 15 in het Westland. En dat is, volgens jus titie, het topje van de ijsberg. Volgens de Utrechtse crimino loog Frank Bovenkerk leggen veel meer kwekers zich toe op de illegale teelt. De stekjes wor den doorverkocht aan tussenper sonen (vaak growshops), die ze weer doorleveren aan thuiskwe kers. Volgens het Openbaar Mi nisterie schakelen veel, voorna melijk kleindere tuinders uit geldnood over op de lucratieve teelt van wietstekjes. Illegale praktijken Dat wordt bevestigd door woordvoerders van de tuinders organisaties, die de illegale prak tijken afkeuren, maar er wel be grip voor hebben. De afgelopen jaren steeg bij veel tuinders het EVENEMENTEN ZATERDAG: DREISCHOR - Ned. Hervormde Kerk, 20.00 uur: Kerstconcert Chr. Gemengde Zangvereniging VZOS, St. Peter Claver Church Choir uit New Orleans en schoolkoor Sirjansland; GOES - Theater De Mythe, 20.00 uur: Moordspel, komische thriller met o.a. Mare Klein Essink; GRIJPSKERKE - Imkerij Poppendam- me, 13.00-17.00 uun Christmas Fair - Fair Trade met om 13.00 uur optreden sambaband Obras de Lota; HEINKENSZAND De Stenge, 20.00 uur: De Sanserveria's met Extra Bele gen; KAPELLE - N.H. Kerk. 19.30 uur: Con certvan vier koren onder leiding van Paul Heijboer; MIDDELBURG Zeeuwse Bibliotheek, 10.00 uur: Ensemble Flicorni met een tri bute aan de Beatles en John Lennon; Spiegeltheater, 20.00 uur: Theatergroep Duinart speelt Minous; De Drvkkery, 11.00 - 13.00 uur: Vier be kende Zeeuwen lezen verhalen voor over gewetensgevangen; 15.00 - 16.30 uur: Optreden Erik Vandenberge; OOSTBURG - Ledeltheater, 20.15 uur: Del Olvido door flamencogroep La Pri- mavera; TERNEUZEN Scheldetheater, 20.00 uur: Sweet Charity, musical met o.a. To ny Neef en Lone van Roosendaal; VLISSINGEN - Vestzak'99, 20.15 uur: De Zeeuwse Komedie speelt Boven het dal; De Piek, 22.00 uur: The Steel Breeze met tribute aan Pink Floyd; Sint Jacobskerk, 20.00 uur: Adventscon- cert Zeeuws Byzantijns Koor Srétenje en Hulster Gemengd Koor; YERSEKE De Zaete, 20.00 uur: Caba retier Wim Helsen met zijn nieuwe pro gramma Bij mij zijt ge veilig. ZONDAG: BERGEN OP ZOOM - Schouwburg De Maagd, 14.30 uur: Hakim met De nieu we kleren van de keizer; GOES Theater De Mythe, 14.00 uur: The Celtic Tenors, van opera tot Ierse folk; 't Beest, 15.00 uur: Optreden Jsan The Analogue Sons; VEERE De Protestantse Kerk, 15.00 uur: Traditioneel adventsconcert in En gelse stijl en traditie door Elancore; VLISSINGEN CineCity, 11.30 uur. Concert duo Chimaera, Sarah Vanden- driessche, gitaar en Annick Peeren, fluit; Arsenaaltheater, 15.00 uur. Fagan, Kerr New Scorpions band, folkconcert. STREEKACTIVITEITEN ZATERDAG: DOMBURG - Schuttershof, 10.00 uur Jazzgym voor peuters en kleuters; GRIJPSKERKE - Imkerij Poppendam- me, 13.00 - 17.00 uur. White Band Day, tevens standplaats mobiele informatie centrum over de Schelde, KOUDEKERKE Blauwe hof, Breeweg 1111.00 -17.00 uur: Serviesbeurs; Intratuin, 13.30 -16.30 uur: Humoreske; Kerstconcert ZOUTELANDE - De christelij ke muziekvereniging Luctor et Emergo uit Zoutelande geeft zondag 18 december haar jaar lijkse kerstconcert. Het Terneu- zense gospelkoor Or Tamim ver zorgt een gastoptreden. Het con cert in de Catharinakerk in Zou telande begint om 19.30 uur. MELISKERKE - Zijdemuseum, 14.30 uur: Modeshow; MIDDELBURG Drukkerij, 11.00-13.00 uur: Verhalen over gewetensgevange nen; Oostkerk, 09.00 uur: Winterfair; Ontmoetingscentrum Dauwendaele, 19.30 - 24.00 uur: Interculturele vrou wendag, OOST-SOUBURG De Zwaan, 19.30 uur: Stuiverconcert Vlijt en Volharding; VEERE Kleine kerk, 10.00-16.00 uur: Adventsmarkl met om 10.15 uur harp en zang en 13.30 en 15.00 uur: Zeeuws Ensemble Sonore, VLISSINGEN - Open hof, 19.30 uur: Kerstmusical; Wijkcentrum De Regenboog, 20.00 uur: Bingo; WESTKAPELLE - Verenigingsgebouw Westkapelle Herrijst, 10.00 - 16.00 uur Wintermarkt; ZONDAG: KOUDEKERKE Blauwe hof, Breeweg 11,12.00 -16.00 uur: Serviesbeurs; MIDDELBURG Nieuwe Kerk, 16.30 uur: Cantatedienst; SEROOSKERKE Café Olmenruif, 13.30 uur. Kerstinstuif Country Coast Li ne Dancers; VLISSINGEN Open hof, 15.00 uur: Kerstmusical. FILMS BERGEN OP ZOOM - Cinemactueel, In Her Shoes: za 21.30, zo 18.30 en 21.15 uur; Het paard van Sinterklaas: za en zo 16.30 uur; Harry Potter 4 (nl): za 13.30 en 18.30, zo 13.30 uur; Harry Potter 4 (ov): za 15.15, 18.30 en 21.30, zo 15.15, 18.30 en 21.15 uur; Chicken Little: za en zo 13.30 uur; De Griezelbus: za 13.30, 16.00 en 18.30, zo 13.30 en 16.00 uur; Flightplan: za 21.30, zo 21.15 uur; Sop hie Scholl: zo 19.00 uur; HULST - De Koning van Engeland, Just Like Heaven: za 12.45, 19.30 en 22.00, zo 12.45 en 22.00 uur; In Her Shoes: za 19.15 en 22.00, zo 20.00 uur; Harry Pot ter 4 (ov): za 13.00, 14.30, 16.00, 19.00, 20.30 en 22.00, zo 13.00, 14.30, 16.00 en 20.00 uur; Flightplan: za 19.30 en 22.00, zo 20.00 uur; Pride and Prejudice: zo 20.00 uur; Four Brothers: za 22.00 uur; Griezelbus: za 14.00, 16.00 en 18.00, zo 14.00 en 16.00 uur, Harry Potter 4 (nl): za en zo 13.00 en 16.00 uur; Chicken Litt le (nl): za en zo 14.00 en 16.00 uur; Paard van Sinterklaas: za en zo 14.00 en 16.00 uur; Sophie Scholl: za 19.30, zo 20.00 uur; MIDDELBURG Schuttershof, Paradi se Now: za 19.30 uur; As it is in Heaven: za 22.00, zo 20.00 uur; OOSTBURG - Ledeltheater, De-Lovely: zo 20.00 uur; Millions: zo 13.30 en 15.30 VLISSINGEN - Cine City, Chicken little: za en zo 13.30 en 16.45 uur; De griezel bus: za en zo 13.45 en 16.15 uur; Domi no: za 21.30 en 0.00, zo 21.30 uur; Flight plan: za en zo 19.00 en 22.00 uur, za ook 0.15 uur; Harry Potter(ov): za 13.30, 15.00, 17.00, 18.45, 20.30 en 22.00, zo 13.30, 15.00, 17.15, 18.45 en 20.30 uur; Harry Potler(nl): za en zo 13.30,15.30 en 18.45 uur; Het paard van Sinterklaas: za 14.00, zo 11.00 en 14.00 uur; In her shoes: za en zo 13.30, 16.15, 19.00 en 21.45 uur; Just like heaven: za en zo 16.30, 19.00 en 22.00 uur; Lord of war: za en zo 18.45 en 21.30, za ook 0.00 uur; Exorcism of Emily Rose: za 0.00. zo 22.00 uur; Legend of Zorro: za 0.00 uur; ZIERIKZEE - FiZi, Sophie Scholl: za 20.30 uur. TENTOONSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM Galerie Stuart, za 12.00-17.00. zo 14.00 17.00 uur: Schilderijen en beelden van o.a. Corne lius, Quaedvlieg, Van Dort (t/m 24/12); BURGH-HAAMSTEDE - De Bewaer schole, za 13.30-16.30 uur- Presentaties en projecten van Lauran Schijvens en Kamiel Verschuren (t/m 10/12); Galerie Jan Eikenaar, za 12.00-17.00 uur: Schilderijen, keramiek en collages van Ineke Streefland, Lei Hannen en Jan Eikenaar (7/1); Het oude raadhuis, za 13.00-17.00 uur: Francien van Poppel (t/m 31/12); DOMBURG - Duingaierie, za en zo 12.00-17.00 uur: Winterexpositie; GOES - Galerie van den Berge, za 12.00-17.00 uur: Groepsexpostie met. werk van 20 kunstenaars; Kunstuitleen (Cultuurhuis, Westwal) za 13.00-17.00 uur: Werken Reynier de Muynck (t/m10/12); GRIJPSKERKE - Boerderijgalerie De Osseberg, za 14.00-17.00 uur: Droomwe reld van het Dordts Ontwerpers Contact en gastexposanten (t/m 22/12); water tot aan de lippen. In tien jaar tijd daalde het aantal tuin ders met eenderde, van drie- naar tweeduizend. Volgens het Nationaal Netwerk Drugsexper tise draait de wietteelt in Neder land een jaaromzet van 1,4 mil jard euro. Logisch, dat de crimi naliteit dan heel dichtbij is. In de Kanaalzone zal het alle maal zo'n vaart niet lopen, voor spelt burgemeester Lonink „Ik denk dat dit soort zaken eerder voorkomt bi] kleine bedrijfjes, die het met een paar hectare nauwelijks nog bolwerken, dan bi] de grote tuinders Dan praat je toch over totaal verschillende structuren. Die grote onderne mers houden zich voornamelijk bezig met de teelt van één of twee producten op een grote op- HEINKENSZAND Binnenuit, za 9.30 - 16.30 uur: Binnenuit, 9.30 - 17.30 uur: Werken van fotogroep Goes (t/m31/12); 't Kunstuus, za 10.00 - 12.00 en 13.00-16.00 uur: Sieraden en schilde rijen van Gerjanne Wiersum-Huisman en Sandrien Wiersum (t/m 31/12); KAPELLE Fruitteeltmuseum, za 13.00-17.00 uur: Fruitreclames door de jaren heen; KERKWERVE Galerie Bellas, za 10.00-16.30 uur: Eindejaarsexpositie, beelden en schilderijen van diverse kun stenaars o.a. Jos Gielen, Bernadette Le- ijdekkers (t/m 30/12); MELISKERKE Zijdemuseum, za 12.00-17.00 uur: 'Vier-zijdig' werk van textielkunstenares Hak Stam (t/m 7/1 MIDDELBURG Centrum Beeldende Kunst, za en zo 13.00-17.00 uur: Zeeuw se Nieuwe, gezamenlijke presentatie van diverse kunstenaars (t/m 11/12); Ro nald de Ceuster, installatie (t/m 20/1); Galerie Caesuur. vensterpresentatie: De Scheiding, installatie van Ko de Jonge en Johan van Geluwe (t/m 20/12); De Cleene Houttuyn. za 13.00-17.00 uun Leen van Duivendijk, schilderijen en Margareta van Acker, sieraden (t/m 17/12); De Drukkerij, za 9.00-17.00 uun De direc tiekamer, van St. Anna ter Muiden tot Zoutelande, Zeeuwsche schilderijen (t/m 15/12) Bert Frijns, glazen schalen (15/1) Helene Briels, zeefdrukken) 15/1) Werken geïnspireerd op de sprookjes van Andersen(t/m15/1 GHL- galerie, za 14.00-17.00, zo 13.00 - 17.00 uur: Werk van Jan Zembsch; Gallery Maritime, za 12.00-17.00 uur: Oud en Nieuw, werk van Leendert v.d. Pool, Rijk Grisel, Jack Vreeke en Jan Ho- gendoorn (t/m 31/12); Galerie T, za 11.00-16.00 uur: Werk van Jacques Tange, Jeanne Beenackers, Loek den Hollander en Greet Lylkema (t/m 31/12); Galerie De vier gemeten, za 12.00-18.00 uur: Bootjes, van oud tot nieuw, werk van diverse kunstenaars (t/m 14/1); Zeeuws Archief, za 9.00-17.00 uur: My generation, '50 jaar jong in Zeeland' Zeeuwse Bibliotheek, za 10.00-13.00 uur: 50 jaar jong in Zeeland (t/m 31/12); Zeeuws Museum, dependance Bogard- straat, z en zo 13.00-17.00 uur: Oog in oog, portretten uit Amerika (t/m 11/12); PHILIPPINE Galerie Sia, za en zo 13.00-17.00 uur: Werken van Sia Braak man (t/m 30/12); foto Wim Kooyman pervlakte. Die zullen niet zo snel de illegaliteit induiken." Lo nink verwacht bovendien veel van het komende convenant. De Braai van De Groene Parel schampert: „Die bestuurders we ten er echt geen hout van. Wij hebben uit nauwe contacten met mensen in andere tuinders- gebieden begrepen dat je met die glastuinbouw enorm veel el lende op je nek haalt. Denk je eens in, 240 hectare kassen. Den ken ze echt dat ze dat nog kun nen overzien. Die illegale praktijken vinden elders in het land plaats, waarom hier dan niet?!" Lonink tenslotte: „Ach. tegen de tijd dat die kassen er staan, is de wietteelt in ons land mis schien al gelegaliseerd." TERNEUZEN Grote kerk, za 13.00-17.00 uur: Schilderijen en zwart-wit foto's (t/m 7/1); VLISSINGEN - deWillem3, za en zo 12.00-17.00 uur: Beroemd in Zeeland, Kwallen, juwelen van de Zee, fotografie Carla Kesteloo 8/1); Zeeuws Maritiem MuZEEum, za en zo 13.00-17.00 uur: Maritieme affiches uit vervlogen tijden; Hedendaagse foto's vanTobago van Lex de Meester; WESTDORPE - Galerie 45, za en zo 13.00-17.00 uur: Sieraden, keramiek en schilderijen van o.a. Ria de Maat en Lin da Liket (t/m 18/12), WESTKAPELLE Polderhuis, za en zo 11.00-17.00 uur: Dijkdichtingen op Wal cheren 1945 WISSENKERKE Galerie De Praktijk, za 13.00 - 17.00 uur: Werk van Paul Jan sen, Berry Kuiper, L.J. Cornejo en Cas Donker (t/m 7/1 ZIERIKZEE - Kattenkunsthuis Alexan dra, za 11.00-17.00 uur: Wisselende stockexpositie; Galerie Kos, za en zo 11.00 - 17.00 uur: Landschappen en sculpturen van diver se bekende Zeeuwse kunstenaars (t/m 22/1); Galerie De Vagher, za en zo 13.00-17.00 uur: Natures mortes, selectie werken Gerritvan derVen(t/m 18/12). HULPCENTRA Alarmnummer: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieukiachten Zee land, tel. 0118-412323. SOS Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 0118-615551 of 0900-0767. Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118-469869. Hulp- en advieslijn Blijf van m'n lijf Zee land, tel. 0118-467003 (ma t/m vr 9.00-17.00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800-0432 (gratis, dag. 14.00-20.00 uur). Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118-638384. Ouders en verwanten van drugsgebrui kers (LSOVD), tel. 0900-5152244 (ma t/m vr 10.00-22.00 uur). Palazzoli Huis, Voor mensen met kan ker, tel.0118-413932. Dierenambulance/Dierenbescherming (24 uur bereikbaar), tel 0900-7673437 Zorginfo Klaverblad Zeeland, tel. 0113-212783 (ma t/m vr 9.00-13.0C uur) Zondag 11 december 2005 Aagtekerke Protestantse Kerk 10.00 uur ds Dekker; Gereformeerde Gemeen te 9.30 uur leesdienst. 14.30 uur ds de Heer, 19.00 uur ds Moens;; Arnemui- den Nederlandse Hervormde Kerk10.30 en 17.00 uur ds Goedvree; Gereformeer de Kerk 9.30 uur ds Scholing, 14.30 uur ds Zaadstra; Hersteld Hervormde Kerk. (Calvijn College Middelburg) 10.00 uur ds Molenaar, 15.00 uur ds Aleman Big- gekerke Protestantse Kerk (Dorpskerk) 10 00 uur ds v.d. Broeke, Domburg Pro testantse Kerk 10.00 uur ds Boomer; Rooms Katholiek Kerk Willibrordkapel za 19 00 uur; Gapinge Protestantse Kerk (Mozaiekkerk) 10.00 uur ds de Haan; Grijpskerke Opstandingskerk 10.00 uur ds v. Slooten; Kleverskerke Protestantse Kerk 9.30 uur ds de Bie; Koudekerke Protestantse Kerk (Mi- chaëlskerk) 10.00 uur ds v.d. Berg; Vlied berg 10.30 uur dhr Bimmel; Rooms-Ka- tholieke Kerk, Vliedberg/Koetshuis elke 2e en 4e zat. 10.30 uur, Meliskerke Pro testantse Kerk (Ichtuskerk) 10.00 uur ds Steenbergen; Gereformeerde Gemeen te 9.30 en 14.30 uur ds Moens; Middel burg Nieuwe Kerk 10.00 uur ds Smit, 16.30 uur Bach-cantatedienst; Hofplein- kerk 9.30 uur ds Francke; Oostkerk 10.00 uur ds Beijer; De Morgenster 10.00 uur ds Kronenburg; De Hoeksteen 9.30 uur ds Couvée; Koorkerk (Vrijz.Herv./Rem.) 10.00 uur ds Hendrik- se; Ontmoetingskerk (Wijkgemeente De Ontmoeting) 9.30 uur (HA), 10.45 uur (HA) en 17.30 uur ds v.d Ham; Waalse Kerk 16.30 uur past. Dewandeler; Engel se Kerk 19.00 uur dhr Sies; Verpleeg huis Het Gasthuis 10.30 uur dhr Sim ons; Gasthuiskerk, Time 4 God 19 00 uur Engelstalige adventsdienst; Christe lijke Gereformeerde Kerk 9.30 en 16.30 uur ds Groeneveld; Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 9.30 uur ds Sijtsma, 16.30 uur ds Gratz; Gereformeerde Ge meente (Centrum) 9.30 en 18,30 uur (HD) ds de Heer, 14.00 uur leesdienst; Middelburg-Zuid 9.30 uur (HA) en 18.30 uur ds v. Gelder, 14.00 uur leesdienst; Leger des Heils Walcheren 10.00 uur kapt. en mevr. Jansen; Baptisten Ge meente 10.00 uur; Rafaél Gemeenschap Eleos (Olmenlaan 8) 10.00 uur dienst; Pinkstergemeente (Baarsjesstraat 42) 11.30 uur voorg. Sondak; Nieuw Leven Gemeente (Klein Vlaanderen 65) 10.00 uur dhr v.d. Meer; Evangelie Gemeente De Wijngaard (locatie Mavo Olmen laan) 10.00 uur dienst; Rooms-Katholie- ke Kerk Petrus-en Pauluskerk zo 10.00 uur; Huize St. Willibrord elke 2e. 3e, 4e en 5e zaterdag 17.00 uur; Baha'i Ge meenschap Walcheren, don. 20.00 uur; Nieuw- en Sint Joosland Protestant se Kerk 9 30 uur ds Oechies; Oostka- pelle Protestantse kerk (Zionskerk) 10.00 uur ds den Hollander, Gerefor meerde Gemeente 9.30 en 15.00 uur leesdienst: Oost-Souburg De Open Ha ven 9.30 uur ds Woltering (HA). 19.00 uur ds v.d Deijl; De Zoute Viever 19.00 uur ds Mesu, Geredja Kristen Maluku Selatan di Belanda 13 00 uur ds Ruff; Pinkstergemeenschap Shalom (zaal Ire ne) 14.15 uur pred. Deug; Nieuw-Apos- tolische Kerk 10.00 uur dienst; wo 20.00 uur dienst; Rooms-Katholieke Kerk Mar- tinuskerk. Zoute Viever 1e en 3e zat. 10.30 uur; Ritthem Protestantse Kerk 11.00 uur ds Oechies; Serooskerke Protestantse Kerk (Petruskerk) 10.00 uur ds Dekker; Sint-Laurens Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur ds de Dreu; Gereformeer de Kerk 10.00 uur ds de Nood, 17.00 uur ds Dekker; Veere Protestantse Kerk, Ka- pellestr 10.00 uur ds Melse; Vlissingen Protestantse Kerk St.-Jacobskerk 9.30 uur ds v.d. Deijl; Open Hof 9.30 uur ds de Koe; De Schaapskooi 9.30 uur dhr Schriek; Ter Reede 19.00 uur dhr Louws; Ter Reede R.K. dienst za 17.00 uur; Ziekenhuis Walcheren 10.00 uur pastor Visser; Christelijke Gereformeer de Kerk 9.30 uur dienst, 16.30 uur ds Uit slag; Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 9.30 en 16.30 uur ds Doedens (HA), Ge reformeerde Gemeente 9.30 en 16.00 uur (HD) ds Vreugdenhil; Doopsgezinde Gemeente 9.30 uur mevr Brouwer; Her steld Apost. Zendingsgemeente 10.00 en 17 00 uur dienst Anglicaanse Kerk (kapel zeemanshuis Scheldepoort) 10.30 uur; Pinkstergemeente 15.00 uur pred. Leeflang, Volle Evangelie Ge meente (Beréa) (Gildeweg) 10.00 uur sa menkomst Volle Evangelie Gemeente (Filadelfia) 9.45 uur voorg. Samson Bethel Pinksterkerk, zo 10,30 uur evan- gelisatiedienst; Apostolisch Genoot schap 9.30 uur dienst Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste da gen 10.00 uur dienst; Gemeente Christe lijk Centrum Zuidpoort (Voltaweg) 10.30 uur gemeentedienst; Rooms-Ka- tholieke kerk Lieve Vrouwekerk zon. 10.00 uur; Vrouwenpolder Protestant se Kerk 10.00 uur ds de Ruiter; Gerefor meerde Kerk Vrijgemaakt 9.30 uur ds Pruijssen, 14.30 uur leesdienst; Westka pelle Protestantse Kerk (Moria) 9.30 uur ds Sinte Maartensdijk; (Bethel) 19.00 uur ds Spaans; Gereformeerde Gemeente 9.30,14.00 en 18.30 uur lees dienst; Vrije Evangelische Gemeente 9.30 uur ds v. Berghem, 19 00 uur br Minderhoud; Zoutelande Protestantse Kerk (Catharinakerk) 9.30 uur ds Boe- kesteijn. door Cornelleke Blok THOLEN - Omroep Tholen is ja rig. Al twintig jaar houdt de om roep de Tholenaren op de hoog te van de gebeurtenissen op hun eiland. De jubilerende omroep pakt vandaag uit met een twin tig uur durende marathonuitzen ding. Op 9 november 1985 was Om roep Tholen, die toen Stichting Lokale Omroep Tholen (Sloth) heette, voor de eerste keer offici eel op de radio te horen. „We zijn de oudste radiozender van Zeeland", zegt redactiemedewer ker Edwin Otto (27) trots. Maar dat was niet de enige pri meur: op 1 maart 1988 kreeg de omroep de allereerste zendmach tiging van Nederland, waardoor hij in de ether mocht uitzenden. In de loop van de tijd is er flink aan de weg getimmerd. Radio is nog steeds de hoofdactiviteit, maar er is inmiddels ook een website www.omroeptholen.nl met nieuwsberichten en sinds een jaar bestaat Omroep Tholen TV. Otto: „Dat is eigenlijk gewoon een kabelkrant met berichten en foto's. In het voorjaar willen we beginnen met bewegende beel den." Met vijfentwintig vrijwilligers volgt de omroep het Thoolse nieuws op de voet. „Er kan niets gebeuren op het eiland, waar we geen aandacht aan besteden," beweert Otto. Ieder jaar doet de omroep onder meer rechtstreeks verslag van de braderie in Tho len en de taptoe in Oud-Vo» meer. „We houden ve-uitzendingen." De erg van i 1 gemeen zendt aUe Thoolse raadsvergaderingen reci, streeks uit. Dat daar ook mensen naar luisteren bis toen de omroep de vergader® een keer per ongeluk te vroeg! brak. „Toen kregen we met» een heleboel telefoontjes." Subsidie Het had weinig gescheeld oij omroep had zijn twintigste^, jaardag nooit kunnen vieren rig jaar hing het voortbestaj aan een zijden draadje. De* meente wilde geen subgjj meer toekennen, maar zegde» zesduizend euro per jaar un» delijk toch toe. De komender jaar heeft de omroep in ieder* val bestaanszekerheid. „Zo:®, dat geld hadden we absorb niet meer bestaan." Toen hij dreigde te verdoe merkten de medewerkers e;&. lijk pas hoezeer de omroept onder de Tholenaren. „We ra ben een handtekeningenactie houden en duizenden handfe ningen opgehaald." Ook in de omroep meer dan drié,, derd particuliere donateurs; de gemeente Tholen. Tijdens de jubileumuitzendq die vanochtend om 6.00 uur; begonnen, brengt de omroep ss ziek van de afgelopen twintj jaar ten gehore, afgewisseld a verhalen van 20 jaar Omn» Tholen en oude fragmenten Verschillende oud-medewerla presenteren de programma's. Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op de in de PZCw schenen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De mm tijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niets de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderjchn|ft Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen wordt niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden Ct redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over^ weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. Herceptin In de recente uitzending van Zembla en in het artikel in de PZC van woensdag 7-12 waarin collega van den Blink, medisch directeur van het Ziekenhuis Walcheren, aan het woord kwam, werd gesuggereerd dat in ons ziekenhuis het middel Herceptin niet meer verstrekt zou worden. Gezien de onrust die dat teweeg heeft gebracht bij onze borstkanker patiënten, willen ondergetekenden daar duidelijkheid over verschaffen. Alle patiënten die in aanmer king komen voor een behande ling met Herceptin zullen het middel zonder problemen toege diend krijgen. Onze collega's in Goes en Temeuzen hebben ons verzekerd dat hetzelfde geldt voor hun patiënten. De specialis ten van de drie Zeeuwse zieken huizen zullen zich voor 100% in zetten om deze topklinische voorziening voor hun patiënten te behouden. Namens de oncologiecommissie L.G.M. Kerkhofs, internist- oncoloog, voorzitter M.F.H. Dielwart, radiotherapeut-oncoloog M. Reichart, chirurg. Ziekehuis Walcheren Koudekerkseweg 88 Vlissingen Polissen De aap is uit de mouw. De poli- sen van de zorgverzekeraars ko men binnen en de negatieve ge volgen voor de huishoudens wor den zichtbaar. Met dan): Balkenende. Hoogervorstenk pers voor dit kerstcadeau Ook dank aan de Heer Wal deze gladjanus, die als voce- ter van de Verzekeringen s! meegewerkt aan dit aai meesterwerk. Zelf strijk; meer dan 400.000 euro op mj zijn adviezen. Er is altijd p zegd, dat dit nieuwe stelsel geel nadelige gevolgen voor de mis;] ma zou hebben. Ver; maar. De burger wordt blij maakt met een dode mus. lede een zal er meer dan 40 euro era achteruit gaan. Binnenkort] het wachten op de rekening van het waterschap, ook hoge; de gemeentlijke belastingena de verhoogde energierekening waarvan de rijksbelastingen gas 40 en op stroom 21%'ra- draagt. Heeft Nederland eenc- gen gasveld, of niet? De hum volgen een eigen wet, moet er meer betaald fords Waarom eigenlijk? Volgens blad Elsevier hebben wonkf bouwcorporaties genoeg K De overheid is de grootste pns opdrijver. Daarnaast doer. Gemeenten er ook graag 2 om alle diensten te vering Een spiraal zonder einde 5 noemen dat inflatiecorreri Waar blijft deze correctie de burgers? Dit Balkenende* leid kan en zal niet goedgaars lokt straks burgerlijke ongetaf zaamheid uit. Klaas Bartw Margrietstmti Niemm zaterdag 10 en zondag 11 december 2005 ALARMNUMMER 112 Huisartsen Walcheren Huisartsenpost Walcheren Koudekerkseweg 86, Vlissingen tel. 0900-1985 (geopend ma. t/m vr. van 18.00 tot 8.00 uur, in het weekend of tij dens feestdagen) Huisartsengroep 'de stad Middel burg' Patiënten huisartsen Albers, Bruynzeel en Manni, Van den Haak. Heere en Wor- telboer. zaterdag: S. A. van den Haak, Rouaansekaai 47, tel. (0118) 644301 zondag: C.J.E M. Albers, Bellinkplein 3. tel. (0118) 644301 Inloopspreekuur 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur. De Veerse Huisartsen Patiënten huisartsen: Rullens, Bats, Ubels. Van Tol, Van Eede. Spekhorst en Van der Male. vrij 17.30-zon 23.00 uur: F. v. Eede, de Casembrootstraat 24, Westkapelle, tel. (0118)571234. zon. 23.00-ma. 8.00 uur:R. Ubels en M. J. J. Helmes, 't Plein 2, Serooskerke, tel (0118)591212. Tandartsen Walcheren N. J, M. Kootstra, Korenbloemlaan 1A, Arnemuiden, tel. (0118) 602929. Spreekuur 11.00-12.00 uur. Verloskundigen Vlissingen, don 20.00-vrij. 20.00 uur: J. van Dierendonck, tel. (0118) 471140. vrij. 20.00-zon. 22.00 uur: H. Hament, tel. (0118) 471140. Middelburg, vrij. 21.30-zon. 21.30 uur: M.Sinke, tel. (0118) 62045 Dierenartsen Landbouwhuisdieren: tel. (0118) 633803. Kleine huisdieren: A.L. Hoogveld en R.B.M. Meesters,» te Noordstraat 61, Middelburg,tel (0118)637077. Spreekuur 11.00-12.00 en 17.0018a Landbouwhuisdierenpraktijk cheren (grote huisdieren) Oude Domburgseweg 33a te Oostkapelle tel. (0118) 633803,zs_i' zo. visites aanmelden van 08.000- Dierenartsenpraktijk Meliskerke R. Roskam, Kelderweg 1, tel. (OW 592838. Vogel- en Egelopvang De Mikkt Het hele weekend bereikbaar on»3 0118 628288. Apotheken Stadsgewest Vlissingen/Middelburg: Zaterdag 10.00-17.00 uur: Apotheek Hummelen, Markt 69,M"3» F burg, tel. (0118)612134. Apotheek Ringeling, Lange Delft 13 Middelburg, tel. (0118) 612538. 24-uursdienst (voor spoedeisends'. I CePten): n «rtlli Apotheek Souburg, C. van PeieJj'3 Oost-Souburg, tel, (0118) 461593. Thuiszorg Stichting Werkt voor Ouderen1 zorg thuis), tel. 06-51422232. Zorgstroom v Voor gezinsverzorging, wijkverpie? en uitleen verpleegartikelen.tel 0118-684000.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 16