PZC mathilda wisse zaterdag 10 december 2005 Sluitingstijden familieberichten: Overlijdens- en geboorteberichten: Aanleveren: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur, zondag 16.00-18.00 uur, plaatsing de volgende dag. Overige familieberichten: Voor de krant van maandag t/m vrijdag: twee werkdagen voor plaatsing 15.00 uur, zaterdag: woensdag 16.00 uur. Tel.nr. 076-5312550 Faxnr. 076-5312340 via e-mail: alléén in Wordbestand aangeleverde tekst: familieberichten@pzc.nl Geboren Dankbaar en blij vertellen wij dat geboren is onze zoon en broertje Arjen Adriaan Jan 7 december 2005 Ronnie. Helma, Suzanne en Niek Vermuë-Ioziasse Oude Schroeweg 124, 4539 PV Nieuw en Sint Joosland Jubileum 1965 10 december 2005 Vandaag is het 40 jaar geleden dat onze ouders en grootouders Jan Eggebeen Nellie Eggebeen-Berman in het huwelijk zijn verbonden. Wij hopen dat ze nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen blijven. Wij wensen hun Gods zegen voor de toekomst. Yerseke: André en Marja Krabbendijke: Jeannet en Jan Arjan en Chantal 's-Gravenpolder: René en Leanne John Willem de Goedestraat 9,4431 BM 's-Gravenpolder Op vrijdag 16 december 2005 zijn wij 50 jaar ge trouwd. U bent van harte welkom op onze receptie in Brasserie "De Zeezot", Zuidstraat 101Westkapelle, op vrijdag 16 december 2005, van 18.30 uur tot 20.00 uur. Lou en Mientje Lous Zuidstraat 104 4361 A J Westkapelle Op zaterdag 17 december zijn Frans en Saar Walhout 40 jaar getrouwd Wil je ons feliciteren kom dan tussen 15.00- 16.30 uur naar de Kwikstaart Nagelenburgsingel 2 Oost-Souburg Overleden Bo Isaksson 07-12-05* 07-12-051 Zoon en broertje van Denny, Esther en Romy Isaksson Geersdijkseweg 16,4494 NK Geersdijk We nemen in besloten kring afscheid van Bo. Mijn tijden zijn in Uw hand. Psalm 5116a Met diep verdriet maken wij u bekend dat na een zwangerschap van 24 weken in de moederschoot is overleden ons lief dochtertje en zusje Naomi Aamout en Christa Aalewijnse-Meulmeester Mirjam Judith 6 december 2005 Torenstraat 16 4353 AC Serooskerke De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden. Bedroefd zijn wij door het overlijden van de vader en opa van onze vrienden Arian, Patrick Youp Truidus van der Klooster Wij wensen Arian, Patrick Youp, Corrie, Gerardus, Ellen Koen en verdere familie veel sterkte toe. Annette Arno, Anouk, Naomi Jolanda Gert-Jan, Ismay, Evie Miranda Robbin René, Julia, Mirjam Wij zijn bedroefd door het overlijden van onze buur man Jan Schroevers Aijan, Marina, Mika en Finn van Heest Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van mijn allerliefste man, onze lieve vader en opa Wolfgang Arnold Vogt Breslau, 25-11-1937 Goes, 8-12-2005 Goes: Corry Vogt-Leendertse Domburg: Manuela en Martin Naomi, Tristan Amersfoort: Robert en Lizzy Krabbendijke: Leonie en Andrew Nassaulaan 43 4461 ST Goes Wolf is thuis, waar u dagelijks tussen 14.00 en 17.00 uur afscheid van hem kunt nemen. De crematieplechtigheid, waarbij u wordt uitgeno digd, zal plaatsvinden op dinsdag 13 december om 14.00 uur in het crematorium, Westelijke Oude Ha- vendijk 3 te Middelburg. Na de plechtigheid is er gelegenheid om de familie te condoleren en elkaar te ontmoeten in de condolean ceruimte van het crematorium. Toch nog onverwacht namen wij kennis van het be richt van overlijden van W.A. Vogt echtgenoot van onze collega Corry Vogt Corry, wij wensen jou, de kinderen en verdere fami lie veel sterkte toe met dit grote verlies. Bestuur, directie en medewerkers GGD Zeeland Bedroefd, maar dankbaar dat hem een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan onze lieve vader, opa en broer Franciscus Hendricus Joseph Bogaert - Frans - op de leeftijd van 76 jaar. Scheveningen: Joëlle Bibin Haarlem: Charlotte en Jaap Tim, Bart Eindhoven: W. Sips-Bogaert Capelle a/d IJssel: M. Eijsvoogel-Bogaert P. Eijsvoogel Middelburg: H. Bogaert A. Bogaert-Burgers Haarlem, 8 december 2005 Correspondentieadres: Hedastraat 36 2023 EW Haarlem Frans is overgebracht naar het uitvaartcentrum Mo- nuta De Voorzorg, Industrieweg 20 te Vlissingen. Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren zondag 11 december van 15.00 uur tot 16.00 uur. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden dinsdag 13 december in het crematorium Middelburg, Weste lijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Tijd van sa menkomst aldaar 10.45 uur. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ont vangkamer van het crematorium. Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, bezorgdheid, goedheid, liefde en eerlijkheid is plot seling van ons heengegaan onze lieve vader en opa Adriaan Gerard Feijtel sinds II mei2005 weduwnaar van Hendrika Cornelia FeijleJ-de Looff in de leeftijd van 78 jaar. Wissenkerke: Ria en Daaf Versluis-Feijtel Ingrid en Chris Bergen op Zoom: Frans Feijtel Heinkenszand: Letty van der Kraan Veronique Stephanie Wissenkerke, 8 december 2005 Beatrixstraat 23 Correspondentieadres: Weststraat 8 4491 EX Wissenkerke Onze vader is thuis opgebaard. Gelegenheid tot afscheid nemen, na telefonisch over leg, op maandag 12 december. De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden. "Dapper tot het einde Na een arbeidzaam en zorgzaam leven is overleden onze lieve moeder, oma en overoma Pieternella Minnaar-van den Bos sinds 24 augustus 2004 weduwe van Johannis Marinus Minnaar Ellemeet, 29 september 1926 fGoes, 8 december 2005 Kinderen Kleinkinderen en achterkleinkinderen Correspondentieadres: A. Minnaar. Buitenhovelaan 289,4337 HK Middelburg Dinsdag 13 december zal om 11.00 uur een afscheids- dienst worden gehouden in de 'Barbesteinkerk', Clara's pad 6 te Heinkenszand. Aansluitend zal de be grafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Noordlandseweg te Heinkenszand. Voor aanvang van de dienst is er van 10.15-10.45 uur gelegenheid om afscheid te nemen van onze moeder en oma in voornoemd kerkgebouw. Na de begrafenis is er in de "Barbesteinkerk" gele genheid tot condoleren. Eenieder die wij vergeten zijn een rouwbrief te sturen, gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen. Overledenenzorg met aandacht Basiscursus overledenenverzorging Deze cursus wordt gegeven begin februari in Goes. Opgeven via www.overledenenzorg.net of; 0113-217060 of 06-24650772 Voor melding van overlijden, opgave cursus en algemene informatie (folder) Bedroefd omdat we hem moeten missen, maar dank baar voor alle liefde en zorg waarmee hij ons omring de, geven wij u kennis dat plotseling van ons is heen gegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa Marinus Minnaard in de leeftijd van bijna 80 jaar. Krabbendijke: A. Minnaard-Poortvliet Wemeldinge: Jan en Lia Minnaard-Hamelink Marco, Johnny Waarde: Marianne en Daan Verhulst-Minnaard Michelle, Mario Kloosterzande: Corine en Frank Ferket-Minnaard Mariska, Ronald, Daniëlle Goes: Jacqueline en Ron de Bondt-Minnaard Jaimie, Sharon Krabbendijke: Rinus Minnaard Wolphaartsdijk: Jacco Minnaard 9 december 2005 Oostweg 56,4413 BV Krabbendijke De afscheidsbijeenkomst wordt dinsdag 13 decem ber om 13.30 uur gehouden in dorpshuis "De Mei boom". Kerkpolder 30 te Krabbendijke. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Al gemene Begraafplaats te Krabbendijke. Vooraf is er vanaf 13.00 uur in "De Meiboom" gele genheid om afscheid te nemen. Na de begrafenis is aldaar gelegenheid tot condoleren. Mocht u door omstandigheden geen rouwbrief ont vangen hebben, dan verzoeken wij u deze adverten tie als zodanig te beschouwen. Lieve vader bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan. We zullen je nooit vergeten. Jan, Marianne, Corine, Jacqueline, Rinus, Jacco Na een werkzaam leven is, omringd door degenen die hem lief waren, rustig van ons heengegaan mijn lieve man, onze lieve vader, groot- en overgrootvader Hubrecht Welleman echtgenoot van Dirktje Jacoba Bal in de leeftijd van 86 jaar. Nieuwdorp: D.J. Welleman-Bal Borssele: Dien en Gerrit Schipper-Welleman Deepali Nieuwdorp: Jo en Henk de Kok-Welleman Ronald en Jacquelien Deborah, Amy, Milan Sandra en Patrick Aline, Marilyn, Esmée Marjolein en Jasper Dauphin Lewedorp:Truus en Theo Vos-Welleman Marco Miranda en Jan Nieuwdorp: Dingeman en Yvonne Welleman-Hundersmarck Mirjam en André Ruud en Marije Kapelle: Rinus en Jeanette Welleman-Verhulst Liselot 9 december 2005 Havenweg 62 4455 TH Nieuwdorp De begrafenis zal in besloten familiekling plaatsvinden. Onze dank gaat uit naar de Thuiszorg en verplegend personeel van Emergis (afd. Ouderenpsychiatrie) voor de goede verzorging. Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlij den van onze zwager Hubrecht Welleman echtgenoot van Dirktje Jacoba Bal Lewedorp: Nico Bal t Werkendam: Wouter Bal Goes: Kees en Jo Bal Middelburg: Simon en Sjaan Bal Nieuwdorp: Jaap Bal Lewedorp: Ko Bal Kapelle: Cor en Trees Hollestelle-Bal 9 december 2005 Er zijn geen woorden voor een zieke, van wie je weet, zij redt het niet. Je streelt haar wang, je voelt haar handen, je bent bevangen door verdriet. Toch ben je dankbaar voor haar einde, dat na een moedig strijden kwam. Omdat het niet alleen haar leven, maar ook haar lijden overnam. Verdrietig om haar heengaan geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve moeder, oma en omi Klara Verhage-Wouters weduwe van Leunis Verhage in de leeftijd van 88 jaar. Vlissingen: Pierre en Lien Verhage-Minderhoud Mare en Regine Jort Lisette en John Yoeri, lvar Grünenmatt (Ch.): Loura en Gottfried Aebischer-Verhage Erik en Yvonne René en Bettina Westkapelle: Corrie en Piet Minderhoud-Verhage Jeroen en Sonja Karin en Dimitri Marianne en Matthijs Christine en Eric Goes, 8 december 2005 Zuidstraat 21 4361 AA Westkapelle Er is gelegenheid om afscheid te nemen van moeder op maandag 12 december a.s. van 13.00 tot 13.30 uur in het Jeugdgebouw aan de Markt 65 te West kapelle. Hierna zal om 13.30 uur een korte over denking worden gehouden in de Moriakerk, die geleid wordt door ds. Spaans. Aansluitend zal om 14.30 uur de begrafenis plaatsvinden op de algeme ne begraafplaats te Westkapelle. Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in boven genoemd jeugdgebouw. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Verdrietig zijn we na het overlijden van onze gezellige en meelevende buurvrouw Klara Verhage-Wouters Fam. W. Maranus Fam. Theelen-Jobse Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, bezorgdheid, goedheid, liefde en eerlijkheid is na een kortstondig ziekbed toch nog onverwachts van ons heengegaan Abraham Izaak Tazelaar Bram weduwnaar van Anna Elizabeth Marsie 14 mei 1912 18 december 2005 te Groede te Vlissingen Dankbaar zijn we voorde liefdevolle zorg die hij heeft mogen ontvangen van Zorgcentrum "Scheldehof" en van zijn huisarts R.M. Thiadens. Familie en goede vrienden Correspondentieadres: Sleedoomlaan 10 4328 KZ Burgh-Haamstede De crematieplechtigheid zal plaatshebben op dins dag 13 december 2005 om 12.00 uur in het cremato rium. Westelijke Oude Havendijk 5 te Middelburg. Na de crematieplechtigheid is er gelegenheid tot con doleren in de ontvangstruimte van het crematorium. Mochten wij zijn vergeten u een rouwbrief te zenden, gelieve u deze advertentie als zodanig te beschouwen. Dankbetuiging Dankbetuiging Een hand, een woord, een gebaar doen zo goed, als je iemand die je lief hebt verliezen moet. Adrie Boonman Denk nog eens aan hem met een glimlach Jacqueline meisje s'Heerenhoek, december 2005 Voor alle warmte, hartelijkheid en steun die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van mijn geliefde man, onze lieve vader en opa Jacobus Brouwer Willen wij u hartelijk bedanken. C. Brouwer-Marits Kinderen en kleinkinderen Vlissingen, december 2005 Wat een mooie ster mijn papa beer heel dichtbij telkens weer een groot gemis maar in gedachten altijd bij ons is. Al uw brieven, telefoontjes en persoonlijke blijken van medeleven die wij na het overlijden van Frans de Coninck ontvingen hebben ons enorm gesterkt bij het dragen van ons verlies. Elseline Esmé Vlissingen, december 2005 Dankbetuiging Troostende woorden, veel lieve kaarten, maar ook de komst van zovelen naar het afscheid van mijn lieve man, onze vader, opa en opi Cor Dirven zijn voor ons een grote steun geweest. Wij danken u hartelijk voor de overweldigende aandacht. Prina Dirven-Passenier Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Temeuzen. december 2005 Het is moeilijk afscheid te nemen van degene die men lief heeft. Uw medeleven heeft ons zeer gesteund en doen beseffen dat mijn lieve man, onze pa en opa Jan Elias den Engelsman niet alleen voor ons, maar ook voor anderen veel heeft be tekend. We willen dan ook iedereen bedanken voor de woorden van troost, de kaarten en de bloemen. Het heeft ons goed Riek den Engelsman-Poortvliet Kinderen en kleinkinderen Middelburg, december 2005 Voor uw blijken van medeleven, ondervonden na het overlijden van mijn man Hubrecht Willem Gossije betuig ik u mijn oprechte dank. M.E. Gossije-Schilleman December 2005 Laantje van Westdorp 1 K 101 4462 AS Goes Voor de vele blijken van belangstelling en het hartelijk meeleven dat wij van u ontvangen hebben na het overlij den van mijn innig geliefde vrouw, onze lieve, zorgzame moeder, overgrootmoeder Jacoba Maatje Guiljam-Jagt Betuigen wij u onze oprechte dank M. Guiljam en kinderen 's-Gravenpolder Dankbetuiging De vele blijken van medeleven na het overlijden van onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder Jacoba Maria Lepoeter-Lavooij hebben ons zeer getroffen. Vooral door het feit dat zo velen van u aanwezig waren bij de uitvaartplechtigheid, waren wij blij verrast. Het was voor ons een grote steun. Onze oprechte dank hiervoor. Ger en Trijnie Lepoeter-Boes Catrien en Wim Van de Vrede-Lepoeter kinderen en kleinkinderen Kapelle, december 2005 De vele blijken van medeleven na het overlijden van zuster Tannetje Koppejan zijn ons tot steun geweest. Onze dank daarvoor. December 2005 J. Koppejan J- Koppejan H. Koppejan In herinnering aan Tonnis Meedendorp Het heeft ons diep getroffen dat hij bij zo velen een spec* plekje in het hart heeft. Het gemis is groot, het verdriet® Samen het verdriet kunnen delen, is voor ons heel bijzon» Bedankt voor alle steun en betrokkenheid die wij modi ontvangen. Janny Meedendorp-lW Kinderen en kleinkinderen Middelburg, december 2005 Voor de vele blijken van belangstelling tijdensct ziekte en na het overlijden van Sandra willen wij u hartelijk danken. Uw medeleven was voor ons een grote troost. Wemeldinge: familie Weststrate De warme steun, het medeleven, de vele bloemen» grote belangstelling na het overlijden van mijn bJ levenspartner, onze ma en oma Christel Spijker hebben diepe indruk op ons gemaakt en ons krachtm de toekomst gegeven. Omdat het ons onmogelijk is om eenieder persoonlijk bedanken, hopen wij dat u langs deze weg onze dank» aanvaarden. Paul Koppejan Sandra en Michel Dominique Vlissingen, december 2005 In plaats van kaarten Ik wil u hartelijk danken voor uw medeleven na het lijden van mijn lieve en zorgzame man Jaap Steendam Het heeft mij goed gedaan. Ella Steendam-van der Graaf Vlissingen, december 2005 Voor uw belangstelling en medeleven tijdens hei wh in Zorgcentrum Poelwijck, na het overlijden en bijdeh grafenis van mijn lieve zuster en onze nicht Cornelia Maatje Verhulst willen wij u oprecht dankzeggen. Mevrouw M. Vetk- Familie Verhuls Familie Blok 's-Heer Arendskerke, december 2005 Vriendschap en liefde kunnen ons uit hei verdriet van alledagtillen Het gevoel geven dat wij niet alleen zijn Met uw vriendschap en met uw liefde voelen wij warmte om ons heen Hoopgevend, troostvol en bemoedigend waren uw h zoekjes, kaartjes en bloemen. Overweldigend de grote belangstelling tijdens de B vaartdienst en begrafenis van mijn lieve man, onze fa vader en opa Hans Wattel Het voelt als een deken van warmte waarmee wee omringd weten. Wij hebben ervaren dat Hans bij \aa geliefd was. Wij willen u hiervoor hartelijk bedanken.B heeft ons heel goed gedaan. Wij putten kracht uil medeleven en het geeft ons een zeer waardevolle se: om verder te gaan. Toos Wattel-Riemens Lianne Rob en Julia, Marjolein, Emiel en Robe. Annemieke, Kai Karen en Jeroen, Fay Simone en Mare Oostkapelle, december 2005 Wij betuigen u hiermede onze oprechte dank voor u* a j| deleven na het overlijden van onze tante, oudtante,k- vrouw en vriendin Jannetje Kool-van den Bosch Uw belangstelling met bloemen en kaarten zullen daan in onze herinnering blijven. Namens neven en nkha Borszeestraat 36, 4445 BT Borssele De warme belangstelling en het medeleven dat wijmed ten ontvangen na het overlijden van onze lieve dochta zuster, schoonzuster en tante Arianne Geljon-Meyer hebben ons goed gedaan. Wij willen u hiervoor hartelijk danken. Fam. P. Meyer Onze hartelijke dank, voor ieder die ons 60-jarig hw Iijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben gemö door uw belangstelling, kaarten, cadeaus of bloemen. F.G. de Jonge en W.P. de Jonge k* In Memoriam In memoriam 1995 Jan Slothouber Je bent iedere dag in mijn gedachten. Elke U itvaartve rzorging Janneke den Besten dag nacht y bereikbaar v Londensekaai 9, Middelburg tel: 0118 623359

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 12