AFM eist controle van opbrengst beleggingen Nieuwe ronde gevecht m bank Antonveneta Consumenten worden iets optimistischer Verzekeraars moeten klanten op de hoogte houden Staking legt metro Athene lam effectenbeurzen HE euronext wall street woensdag 27 juli 2005 virPaul van der Zanden «STERDAM - Door een in- van de Italiaanse justitie w de overnamestrijd rond inca Antonveneta weer open Jggen.; Het bod van ABN Am- j 0p de Italiaanse branchege- )oi liep maandag officieel uk, maar het Nederlandse uikbedrijf zegt de deur op een i(rte houden. ijrktvorsers verwachten ech- ,iuet dat ABN Amro een nieu- eovernamepoging zal wagen. uren nadat ABN maan- meldde dat zijn bod op An- Jveneta was mislukt, bleek i\het Italiaanse Openbaar Mi serie (OM) beslag had gelegd de aandelen Antonveneta i de rivaal Banca Popolare Italiana en bevriende partijen. Justitie confisqueerde de aande len vanwege verdenkingen van koersmanipulatie en handel met voorkennis. In totaal gaat het om 40 tot 45 procent van de aan delen in Antonveneta. ABN Am ro heeft circa 30 procent. Door de beslaglegging is ABN de belangrijkste aandeelhouder in de overnameprooi. Dat bete kent dat de Nederlanders van daag hoogstwaarschijnlijk hun stempel kunnen drukken op een aandeelhoudersvergadering van Antonveneta. Daardoor kan ABN Amro een nieuw bestuur aanstellen bij de Italiaanse bank. Een woordvoerder van het Nederlandse bankbedrijf zegt dat Antonveneta nu behoef te heeft 'aan zoveel mogelijk sta biliteit'. ANP van onze redactie economie DEN HAAG - Het vertrou wen van consumenten en za kelijke dienstverleners lijkt zich in juli iets te herstellen. Voor het eerst dit jaar vinden meer Nederlanders de tijd rijp om weer aankopen te doen. Het producentenvertrouwen onder industriëlen is daaren tegen sinds november 2003 niet zo laag geweest. Dat blijkt uit cijfers die het Cen traal Bureau voor de Statis tiek (CBS) gisteren publiceer- Broos Het toegenomen consumen tenvertrouwen is uitermate De index steeg, gecorri- voor seizoensinvloeden, van min 26 in juni naar min 23. In mei en juni was er nog e van een daling, aldus 'het CBS. De consument oor deelt nog steeds onvermin derd slecht over de economi sche situatie in het land. Uit de CBS-publicatie blijkt dat ondernemers in de industrie in bijna twee jaar niet zo ne gatief waren. Zij verwachten dit jaar minder orders en min der omzet. Eén op de zes zegt zelfs personeel te moeten ont slaan. Omzet Daar staat tegenover dat het producentenvertrouwen on der zakelijke dienstverleners is toegenomen. Veertig pro cent verwacht meer orders en omzet. Bijna de helft denkt dit jaar extra personeel aan te trekken. Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie is in juli gestegen door de da ling van de euro. De index die het vertrouwen weergeeft, kwam uit o.p.95-0 tegen 93,3 in juni. De euro is dit jaar 11 procent gedaald ten opzichte van de dollar. Door de koers daling zijn Europese produc ten goedkoper voor het bui tenland. GPD/ANP door Paul van der Zanden AMSTERDAM - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft verzekeraars gevraagd na te gaan of zij hun klanten juist heb ben geïnformeerd over de. op brengsten van beleggingsverze keringen. EU maakt einde aan anonieme overschrijving BRUSSEL - Overschrijvingen van en naar het buitenland moe ten voorzien zijn van een afzen der, ook bij kleine bedragen. De bank van de begunstigde moet anonieme transacties weigeren. Met deze voorstellen hoopt de Europese Commissie, hét dage lijks bestuur van de EU, te vol doen aan internationale normen in de strijd tegen financiering van terrorisme. Momenteel is een bank die een internationale overschrijving doet alleen verplicht de naam van de begunstigde en diens re keningnummer door te geven. De afzender kan anoniem blij ven. Met de nieuwe wet, die in 2007 van kracht wordt, komt daar een eind aan. Overschrijvingen van buiten de EU moeten voorzien zijn van naam, adres en rekeningnum mer van de zender. Binnen de EU volstaat het nummer. De banken zijn verplicht deze gege vens vijf jaar te bewaren. Volgens de Commissie zou het de banken op te hoge kosten ja gen als voor intra-EU-boekin- gen ook een volledige naam en adres vereist zijn. De nieuwe regels gelden ook voor contante overschrijvingen. Die worden vooral door migran ten gebruikt om geld naar hun geboorteland te sturen. ANP Toezichthouder AFM wil van al le verzekeraars weten of hun be rekeningen over de opbrengsten ld oppen. Als er problemen op duiken, moeten de bedrijven uit leggen hoe zij de klanten zullen compenseren. Dat blijkt uit een gisteren gepu bliceerde brief van de AFM aan verzekeringsbedrijven. De finan cieel toezichthouder verzoekt de verzekeraars en tussenpersonen te controleren welke informatie zij verstrekken aan hun klanten naar aanleiding van problemen die de afgelopen maanden aan het licht zijn gekomen. Bij Nationale Nederlanden bleek eind vorige maand dat de verzekeraar de fout in is gegaan met de berekening van de op brengsten uit beleggingsverzeke ringen. Eerder dit jaar klaagden klanten van Aegon al over de be leggingsverzekering Koersplan De beleggers vonden dat ze op basis van onjuiste informatie geld hebben gestoken in het fi nancieel product. Compensatieregeling Aegon besloot onder toeziend oog van de Ombudsman Verze keringen de ldanten tegemoet te komen. De ingreep kost het ver zekeringsconcern in totaal 200 miljoen euro. Nationale Neder landen heeft 65 miljoen euro op zij gezet voor een compensatiere geling. De AFM spoort de verzekeraars aan nog eens goed naar de infor- matieverstrekking te kijken met 'het oog op de Wet financiële dienstverlening, die later dit jaar van kracht wordt. In deze wet staat dat consumen ten correcte informatie moeten krijgen over financiële produc ten die zij willen aanschaffen. ANP ATHENE - Een man staat te telefoneren voor een gesloten metrostation in Athene. Griekenland werd gisteren getroffen door een staking van ambtenaren. Zij protesten daarmee tegen plannen voor het her vormen van de arbeidsmarkt. foto Yiorgos Karahalis/RTR Northwest zit in de nesten EAGAN - De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Northwest Airlines draait financieel niet goed. In het tweede kwartaal van dit jaar heeft de partner van KLM een verlies geboekt van 225 miljoen dollar tegenover een verlies van 175 miljoen dollar in dezelfde maand afgelo pen jaar. De omzet steeg van 2,9 miljard dollar tot 3,2 mil jard dollar. Dat heeft Northwest gisteren laten weten. Bestuursvoorzitter Doug Steenland kondigde aan zeker 1,1 miljard dollar te willen besparen op de personeelskos ten. Als dat niet lukt, wordt het bedrijf volgens Steenland gedwongen te kijken naar 'andere alternatieven', zoals het aanvragen van uitstel van betaling. ANP BP boekt recordwinst LONDEN - De Britse oliemaatschappij BP heeft door de stijging van de olieprijzen in het tweede kwartaal een re cordwinst geboekt van 4,98 miljard dollar. Dat komt neer op een toename van 29 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Analisten hadden op een nog hoger winstcijfer gerekend. In het tweede kwartaal kostte een vat Brent olie uit de Noordzee gemiddeld 51,63 dollar. Dat komt neer op een stijging van 46 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. ANP Belgen nemen Denim Air over EINDHOVEN - De Belgische investeringsmaatschappij Panta Holdings neemt de Nederlandse luchtvaartmaat schappij Denim Air over. Dat heeft Denim Air, dat vooral vliegtuigen en bemanningen verhuurt, gisteren bekendge maakt. Financiële details werden niet gegeven. Panta is ook eigenaar van de Belgische luchtvaartmaat schappij VLM. Denim Air staakte in mei de kort daarvoor begonnen lijn diensten vanaf het vliegveld in Eindhoven. Ook beëindig de het bedrijf de Duitse activiteiten en het personeel moest loon inleveren. ANP Hoge staalprijs nekt Peugeot PARIJS - De Franse autofabrikant Peugeot Citi'oën heeft de winst in de eerste helft van dit jaar met 21 procent zien dalen door de hogere staalprijzen. Netto bedroeg het re sultaat 681 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar verscheen er een bedrag van 858 miljoen euro onder de streep. Peugeot Citroën maakte wel meer omzet ten opzichte van dezelfde periode in 2004. Het Franse autoconcern hand haaft wel zijn winstprognoses. ANP Uitstekend kwartaal DuPont NEW YORK - Het Amerikaanse chemieconcern DuPont heeft zijn winst in het tweede kwartaal zien verdubbelen. Netto bedroeg het resultaat 1,02 miljard dollar, tegen 503 miljoen in dezelfde periode van 2004. De omzet ging 5 pro cent omhoog van 7,73 miljard naar 8,12 miljard dollar, zo maakte het bedrijf gisteren bekend. Zowel het. winst- als het omzetcijfer is hoger dan verwacht. DuPont moest het vooral hebben van zijn hogere prijzen. Daarmee compenseerde het de hogere kosten voor brand stof en grondstoffen, aldus het bedrijf. ANP AANDELEN AEX_ 56,65 11,45 60,55 20,57 -AANDELEN AMX_ 34,79 22,66 56,60 11,34 60,45 20,79 13,97 59.05 46.06 25,65 21.30 39,61 34,00 12,06 32,98 68,45 36,13 55,90 21,77 88,40 12,95 AANDELEN BINNENLAND- ABN Amro Hold. pref. Accell Group AmsierdamCommoditles Airspray Alanheri AND Intl Publishers Arcadis Athlon Holding Baan Company Ballast Nedam BAM, Kon. Conv.pr.F 8AM, Kon. nietcnv.p Batenburg Beheer BE Semiconductor Ind Begemann G.Kon.crt.B Begemann G.Kon.crt.A Beter Bed Bever Holding Blue Fox Enterprises Blydenstein-Willink Boskalis Westm.,Kon. Brill, Kon. Brunei International Buhrmann NV pref Ten Cate, Kon. Centric KSI Holding Crown van Gelder Ctac DB/Max. Alpha Bom. De Vries Robbé Groep DICO International De Nederlandse CMP DOCdata OPA Holding Draka Holding DSM div.2004 Econoslo, Kon. Eriks Group Euronext EVC International Exact Holding Exendis Fornix Biosciences 21,80 21,80 Fortis Cap.Comp CI.A 1050,00 1020,00 Frans Maas Gr, Kon, 26,34 26,42 Galapagos Gamma Holding Gamma 5P. Wd. Gouda Vuurvast Grolsch, Kon, Grontmy Groothandelsgebouwen HAL Trust Unit Heineken Holding HES Beheer HITT Holland Colours Van derHoop Bankiers Hunter Douglas Prf ICT Automatisering AANDELEN EUROTOP 100_ Imtech ING Liric USA 2 ING Postb.China 2009 ING Groep eert. ING Top25 Garantie InnoConcepts IsoTis (nieuw) Jetix Europe Kürdan Kas Bank Kendrion Kon Olie KPN Inkoop, Kon, Van Lanschot Macintosh Retail Gr. Magnus Management Share McGregor Fashion Grp Mitt'al Steel Ned.Am.Hyp.Bk il 0 Nedap Nedschroef Hid. Kon. Neways Electronics NH Hoteles Nyloplasl OPG Groep Ordina PB Rentegarant 3 PB Rentegarant 1 PB Rentegarant 2 Pharming Group Porceleyne Fles 29,90 30,00 55,70 55,00 28,56 28,40 3,36 3,36 108,50 108,60 11,40 10,75 8,55 9,20 61,50 63,50 11,40 11,36 25,54 25,56 25,00 24.95 25,73 25,92 3,61 3,57 17,50 17,00 s.so AANDELEN NMAX Prolion Holding N V. Sopheon Plc Spyker Cars -NIET OFFICIEEL Brederpde conv.11 Celeco DAF 88-96 6.75 KPNQwest Tilb.Hyp.B. schuldb. Verio 85/90-97 6 5 -GOUD EN ZILVER- Amsterdam - Prijzen van 14.00 uur: Goud on bewerkt 11.087-11 541, vorige 11.052-11.506, bewerkt 12.267 la ten,vorige 12.232 laten, zilver onbewerkt 172-204, vorige 172-204, be werkt 222 laten,vorige 222 laten. Priority Telecom Reesink Rood Testhouse Royal Dutch Shell B RSDB RT Company Samas-Groep Samas Groep bev. Sarakreek Holding Schultema Seagull Simac Techniek Sligro Food Group Smit Internationale SNS AEX Gar.Cliok SNS Azie GarantPlan SNS EuroGarantiePlan SNS EuropaGarantPlan SNS Internet G@arant SNS TopSectorWinstPI SNS TripleBest eert. SNS WrldGarPlan Stern Groep Telegraaf Holdingmij Tie Holding Tiscali TomTom Tulip Computers Twentsche Kabel Hld. Unil. 4Afl,C.Pr Unit 4 Agresso United Services Grp Univar VastNed Offices Via Net.Works Vilenzo Intern VNU pref. 7 A'dam AEX-index A'dam AMX-index All Share Index Brussel Bel-20 Dow Jones Euronext-100 Eurostoxx-50 Eurotop-100 Frankfort Dax-30 Hang Seng Londen FTSE-100 Madrid Ibex 35 Milaan Mibtel-30 Nasdaq Composite Next-150 Nikkei-225 Parijs Cac-40 S&P 500 Zurich SM 394,54 395,55 478,42 478,63 586,64 587,50 3186,98 3198,57 10596,48 10579,77 749,48 750,23 3298,27 3302,98 2539,92 2541,38 4842,70 4843,49 14794,03 14769,93 5270,70 5256,20 10017,10 10043,30 33601,00 33601,00 2166,74 2175,99 1231.91 1236,91 11762,65 11737,96 4422,12 4420,78 1229.03 1231,16 6503,94 6521,02 A.P Moller-Maersk-A A.P.Moller-Maersk-B Air Liquide Allianz i Anglo American Plc AstraZeneca AvivaPIc AXA Barclays BASF Banco Bilb.Viz.-Arg. BHP Billiton Plc Bayer. Mot. Werke BNP Paribas BP British Am. Tabacco British Sky Broadcas BG Group Plc 8T Group Plc 8anco Sant.Central H Cadbury Schweppes Carrefour Credit Agricole CS Group DaimlerChrysler Danone Danske Bank A/S Deutsche Bank Deutsche Post Deutsche Telekom Diageo Plc E.On EADS Electrabel Endesa Enel SpA ENI i Ericsson BF France Telecom Generali Assicur GlaxoSmithKline Hennes &Maurllz HBOS Plc HS8C Hldg Iberdrola In Bev Banca Inlesa SpA KBC Groep Lloyds-TSB Group Oreal (L) LVMH Munchner Ruckvers. National GridTransco Nestle N Nokia Oyj Nordea Bank AB Norsk Hydro Novartis N Prudential 58900,00 58700,00 59800,00 59400,00 146,10 145,00 102,90 103,15 1399,00 1397,30 2352,00 2335,01 628,00 632,17 22,21 22,18 561,50 57,65 29,61 13,48 561,60 57,40 29,35 13,76 793,00 786,05 39,27 38,63 60,20 60,50 642,50 632,18 1076,00 1070,72 528,50 527,24 467,50 469,27 229,25 232,50 10,08 10,12 542,00 38,80 22,55 53,25 35,95 81,80 189,25 70,94 20,27 15,97 18,65 26.42 362,90 18,53 26,70 23,83 23,90 27,05 550,15 38,68 22,36 53,35 35,81 84,45 190,00 71,00 20,25 16,19 18,65 26,78 364,90 18,51 6,97 23,30 26,50 24,02 24,37 26,92 875,00 936,00 21,08 31,25 4,05 65,55 65!30 68,70 93,77 527,50 338,25 12,73 12,09 72,50 72,75 629,50 620,00 63,15 63,00 525,75 526,93 874,20 937,00 21,07 30,84 4,04 65,45 485,25 64,60 69,00 94,12 527,85 339,00 Reckitt Benckiser 1707.00 1708,54 76,75 75,50 23,15 23,24 1888,00 1874,23 171,80 173,50 1721,00 1718,34 55,60 55,67 48.02 48,10 11,98 70,55 143,20 65,92 90,30 11,95 22,40 81,90 428,50 TeliaSonera AB Tesco Total UBS AG Umcredito Italiano Unilever Vivendi Universal Vodafone Group Plc Zurich Fin. Services 13,52 39,60 315,66 13,60 38,00 318,00 208,50 206,50 26,50 145,25 229,70 BANKPAPIER- Van 26 jul (17 00 uur) tot 27 jul (tot 17.00) hanteert hel GWK de volgende advieskoer- sen (kosten aankoop/verkoop tot 2250 euro 2,25pct 2,25 euro, boven 2250 euro 1,75pct 13,50 euro): euro'amerik. dollar 1.2541 1,1580 2,0400 1,5025 1,3935 0,5332 7,0856 euro/austr.dollar euro/canadese dollar euro/cyprus pond euro/deense kroon euro/engelse pond euro/estlandse kroon euro/hong,forint euro/hongkong dollar euro/israel pond euro/japanse yen euro/marok,dinar euro/noorse kroon euro/nw-zeel.dollar euro/tjech.koruna euro/turkse lira euro/z-afrika rand euro/zweedse kroon 1,6927 1,5698 0,6371 7,9856 0,7220 17,5300 14,3900 267,9800 230,6500 10,3600 8,5900 6,1100 5,0100 144,1500 127,9500 12,0000 10,2900 8,4510 7,4965 1,9720 1,6360 4.4950 3,8730 43,8000 36,0000 32,4040 28,7360 1,7646 1,4850 8,9330 7,5540 10,0911 8,9503 1,6324 1,5070 DOW JONES- k Nederlands AEX-fonds in de Eurotop 100 OVERIGE AANDELEN VS_ 3M Co ALCOA Inc Altria Group Inc. Amer.lntl.Group Boeing Co Caterpillar Inc Citigroup Inc Coca-Cola DuPont de Nemours ExxonMobil Corp General Electric General Motors Hewlett-Packard Home Depot Honeywell Int. IBM Intel Corp Johnson Johnson JPMorgan Chase 8i Co McDonald's Corp Merck Co Microsoft Corp Pfizer Inc Procter Gamble SBC Communications United Technologies Verizon Commun. Wal-Mart Stores Walt Disney Co 60,50 54,56 66.05 51,85 44,53 43,65 44,04 59,94 34,77 35,87 24,30 43.06 37.82 84,20 26,52 63,34 35.44 30,62 30,74 25,69 26,42 54,94 23.83 50.45 34,02 49,45 25,64 STAATSLENINGEN- 2 1/2 grb 2 1/2 nl 04-08 2 3/4 nl 03-09 3 1/2 grb 3 3/4 nl 04-14 3 3/4 nl 99-09 3 gi 3 nl 03-06 3 nl 04-07 3 nl 04-10 3.25 nl 05-15 4 1/4 nl 03-13 4 nl 05-37 5 1/2 nl 00-10 5 1/2 nl 98-28I-II 5 1/4 nl 98-08111 5 3/4 nl 97-07 5 nl 01-11 5 nl 02 6 3/4 nl 95-05 6 nl 96-06I-II 7 1/2 nl 93-23 7 1/2 nl 95-10 8 1/2 nl 91 061 II 8 1/4 nl 92-07I-II 8 1/4 nl 92-071-11 8 3/4 nl 92-07 63,70 100.54 101.09 101,01 92,95 104,61 104,29 104,67 104,57 76,45 100,86 100,84 101.55 101,55 101.78 101,61 99,90 99,73 108.34 108,21 103,89 103,85 113.10 112.92 127,15 127,03 108,33 108,18 .105,41 105,36 112,02 111,80 113,00 112,65 101.35 101,30 101,77 101,76 150,39 150,12 121.14 120,98 105.15 105.13 112,26 112,17 109,06 109,01 109,30 109,25 Apple Computer Bank of America Corp Chevron Corp Cisco Systems Coca-Cola DaimlerChrysler Dell Inc Dow Chemical Eli Lilly Ford Motor Goldman Sachs Group Goodrich Corp. Goodyear Tire8iRubber PACCAR Inc Time Warner Inc Xerox Corp Yahool Inc 43,65 43.16 41,28 47,91 54,75 10,61 108,32 43,25 16.17 74,39 43,63 44,53 57,85 19,06 107,72 43,16 17,34 72,00 16,75 13,20 34,15 RT Company Via Net-Works Nyloplast DICO International Centric KSI Holding Tulip Computers InnoConcepts Moolen Holding Ballast Nedam OPG Groep KPN, Kon. HITT Smit Internationale Wolters Kluwer NH Hoteles 11,40 10,75 Management Share 0,33 0,32 Corus Group 0,69 0,67 Fortis Cap.Comp CI.A 1050,01020,0 Sopheon Plc 0.35 0.34 Porceleyne Fles Tie Holding Mittai Steel Exendis 1,80 i,/e Telegraaf Holdingmij 18,44 18,10 Kas Bank 18,30 18,01 SNS Azie GarantPlan 101,50100,00 Nedschroef Hid. Kon. 26,87 26,50 Seagull 3,12 3,08 ING Line USA 2 55,70 55,00 0,37 0,36 2,70 23,90 23,35 2,30 (Amro AEX Index F Amro All In Fund mro America Fd mro AsianTigers mro Basismater, nro Consumptie mro DuurzWereld fctiro Energie Fnd mro Europe Fund Amro Euro Credit *~roEuro Fund euro Euro Obl.Fd Amro Euro Staat. Amro Far East Amro Farmacie roFinan.lnst. ,.v„ro Global Life Amro Global Prop Amro Global Fund Amro Groenfonds ~ro Hgh IncEq. -•'o Hgh IncProp mro Euro HghYld )mro Industrie mro Internet Fd mroLiq.Plus(4) Amro Luxe/Dienst mro-Model Fd 1 Amro-Model Fd 2 mro-Model Fd 3 mro-Model Fd 4 "mro Model Fd 5 mro-Model Fd 6 Amro Netherlands mro Nutsbedr ■mro Pr Sec Am. Amro Pr.Sec,Eur. mro Pr.Sec F.E mroRatiolnvest mro Rente DivFd mro SmCo Europe mro SmCo Neth. Amro Telecom Fnd "mroTransEurope fed Step-up '"«a Euro Aandelen Jmea Euro Mix50/50 "ia Euro Mix80/20 f3 Euro Oblig. NGIFSpaarplus N GIF 77,45 54,85 71,55 60,30 28,41 45,85 77,70 18,77 18,71 108,40 108,60 49,60 49,65 39,50 39,30 56,50 56,60 66,75 66,25 22,40 22,50 60,90 61,10 87,80 87,80 51,00 51,20 69,90 69,90 39,85 40,00 46,00 46,04 13,97 13,99 68,90 4,93 4,95 86,45 86,45 60,60 60,55 60.15 59,65 55,70 55,25 51,00 51,85 45.90 46,00 38,95 39,79 33,50 33,54 125,80 126,00 73,00 72,90 73,30 73,90 65.65 65,30 28,30 28,50 44.91 44,90 70,90 70,45 57,60 57,60 86,40 86,45 3,36 3,40 109,70 47,89 21,60 Asian Capital Hold. ASN Aandelenfonds ASN MilieuWalerfonds ASN Mixfonds ASN Obligatiefonds Avero Achm.N.Am Aand Avero Achm.Euro Aand Avero Achm.Euro Mix Avero Achm.Euro Obi. Avero Achm Aandelen AXA Aandelen Euro AXA Aandelen Intl. AXA Aandelen Nederl. AXA Actief Beheer AXA Financiële Sect, AXA Mondiaal Beheer AXA Obligaties Euro AXA Obligaties Intl AXA Portfolio BioPharma Fund CIF Global Equity CB Achmea N,Amerika CB Achmea Euro Fonds CB Achmea Euro Mix CB Achmea Euro Obllg CB Achmea Nederland CB Achmea Wereld Columbia Securities Delta Deelneming.Fnd Delta Lloyd Dollar Delta Lloyd Donau Delta Lloyd Euro Cr. Delta Lloyd Euro Fnd Delta Lloyd Investm. Delta Lloyd Jade Fnd Delta Lloyd Mix Delta Lloyd Nederl Delta Lloyd Rente Diamonds Trust DIM Vastgoed DresVPV HollandHaven 96,00 95,90 56,05 56,00 12,60 28,05 13,30 12,35 21,75 31,20 4T95 60,95 78,55 72,80 43,30 21,30 47,75 34,00 65,90 12,34 13,90 16,10 23,65 14',35 15,10 153,60 46,20 BELEGGINGSFONDSEN- DresVPV Income Fund Ducatus Eur.Assets Trust European Capital Hid Eurocommercial Prop. Euro Dutch Eq.Fnd FBTO Noord Amerika FBTO Euro Obligatie FBTO Nederl Aandelen FBTO Euro Aandelen FBTO Euro Mixfonds Fortis Amerika Fd.2 Fortis Azie Fonds2 Fortis Convertible Fortis Credit HighY. Fortis Credit Fonds Fortis Europa SmCap2 Fortis Europa Fd.2 Fortis Japan Fonds2 Fortis Nasdaq Fonds Fortis Nederl. Fd.2 Fortis Obam Fortis Obli.Divid.2 Fortis Pro.Neutraal Fortis Pro,Voorzicht Fortis Pro.Ambitieus Fortis Pro.Defensief Fortis Pro.Offensief Fortis Vastgoed Fd. Friesland Aandelen Friesland Eurorente Friesland Mix Fonds Gilissen QualityGrth HH-PanEur.Sm.C Fnd HH-Glob.Techno.Fnd HH-J3p.Sm.C0mp.Fnd HH-Pacific Eq.Fnd Holland Amerika Fund Holland Europe Fund 18,00 13,65 13,60 29,30 29,35 14,15 14,15 16,15 16,15 24,30 24,35 73,20 73,00 35,05 35,15 101,80 101,80 106,10 106,60 270,80 270,80 408,50 409,00 292,50 292,50 55,50 55,30 44,15 44,10 584,50 582,50 98,90 99,00 266,40 267,10 138,90 138,90 1256,00 1261,00 136,50 136.50 136,80 136,80 140,90 142,30 179,40 179,90 21,99 21,89 27,50 27,55 21,47 10,80 16.73 22,64 23,18 45,29 16,95 21,50 10,50 16,78 21,80 23,18 45,30 17,00 Holland EuroSelectie Holland Obl. Fonds Holland Pacific Fund Holland Selektie Fnd Holland Wereld Fund Holland Fund iBoxx Liquid Corpor Id8 MM Emerging Comp IdB Alchemy Id8 MM European Eq. IdB MM Global Equity IdB Glob.Conv IdB MM Real Est.Eq. IdB Eq,Income ING AEX Shadow ING Basic Materials ING Blotechnologie ING Comm Tech Fonds ING Cont.Click Fd US ING Daily Con.Goods ING Dutch Fund ING Duurzaam Rend ING Emerg.East.Eur.F ING Energy Fund ING Europe Growth ING Euro Obligatie ING Europ.Small Caps ING Euro Credit ING Europe Fund ING Financials Fund ING Bank Geldmarkt ING Global Fund ING Global Growth ING Health Care Fund ING High Yield Obli. ING Hoog DivAandelen ING Cont.Click Euro ING Industrials Fund ING Intl.Deporenle 27,75 27,75 72.20 72,10 49,90 50,25 77,85 77,50 28,45 28,50 73,00 72,40 128,70 32,80 33,00 32,30 32,30 54,50 54,50 183,00 184,00 42,90 43,00 86,50 86,50 46,00 45,80 39,87 39,81 37,49 37,35 15,80 15,60 4,62 4,63 26,54 33,70 55,50 15,65 26,42 33,80 55,70 15,85 47,04 45,15 18,40 18,45 34,25 34,18 ING Intl.Oblirente ING Internet Fund ING I.T.Fund serie 1 ING Japan Fund ING FirstClass Obli. ING Luxury Con.Goods ING North America ING Obligatie Fonds ING Onroerend Goed ING Protected Mix 70 ING Protected Mix 80 ING Protected Mix 90 ING Telecom Services ING Utilities Fund ING Verre Oosten Intereffekt Jap.Aand Intereffekt Jap,Warr Indocam Himalayan Fd iSh.FTSE 100 Fd ISh.FTSEurofirst 100 iSh FTSEurofirsl80 ISh,EurSTOXX50 oct.3 iSh,STOXX50 oct 3 iShares China 25 iShares DJ Midcap iShares DJ Smallcap iShares Japan iShares S&P 500 Japan Convertible Japan Fund Lanschot Dutch Eq.Fd Lanschot Euro Credit Lanschot Europ Eq.F. Lanschot Far East Eq Lanschot Glob.Bond Lanschot Glob.Eq.F Lanschot |CT Fonds Lanschot Opportunity Leveraged Cap.HId.B 29,75 42,25 28,19 12,70 33.09 31.10 48,15 34,86 31,35 51,45 19,61 31,00 60,75 34,17 9,59 9,61 50,10 50,30 149,90 150,20 Leveraged Cap.HId.A Middle Europe Real E Nieuwe Steen Inv. OHRA Aandelen Fonds OHRACare Fonds OHRA Comm.Technol.Fd OHRA Internet Fonds OHRA Med.Techn.Fonds OHRAMilieutechn.Fd. OHRA Multimedia Fd. OHRA New Energy Fds OHRA Oblig,Div Fds OHRA Onroerend Goed OHRA Spaardividend OHRA Totaal Fonds Optimix Biotech. B Optimix Europe D Optimix Income C Optimix MIX Fund (E) Optimix Technology A Orange Deelnemingen Orange Eur.Midcap Fd Orange Eur.Property Orange Eur-Smallcap Orange Eur.Largecap Orange Fund Orange Largecap Fund Orange SeNSe Fund Orange Wine Fund Pacific Rim Conv.Fd Pan Global Conv.Fund Postbank Aandelen(1) Postbank Amerika (3) Postbank Beleg fonds Postbank Biotec (10) Postbank Com.Technol Postbank Doelbel.10 Postbank Doelbel.18 Postbank Doelbel.5 Postbank Duurz.A(11 Postbank Easy 8lue Postbank Euro Aand. 6,08 6,04 8,23 8,20 33,19 33,17 65,40 65,55 20,90 20,90 23,15 23,00 29,70 29,90 96,00 97,05 37,25 37,30 28,30 28,35 '7,64 7,64 60,50 18,56 21,20 21,20 19,30 19,00 140,00 139,00 34,10 33,74 52,85 53,00 19,80 19,67 37,00 37,00 15,07 14,88 29.32 28,43 28,68 19,30 Postbank Euro ContCI Postbank Euro Oblig. Postbank Euro SmCps Postbank Farmaciefds Postbank Fin.Wrld(3) Postbank Hoog Div.6 Postbank Hoog DlvObl Postbank@lnternetf. Postbank ITFonds(l) Postbank Jap.Continu Postbank Multimed(4) Postbank Nederl (2) Postbank Obligatie Postbank Opk.Land(4) Postbank Vastgoedfds Postbank Wereldm,(2) Rente Plus Fonds (1) Rente Plus High Prem Rente Plus Premium Robeco Balanced Mix Robeco Divirente Robeco Duurz.Aand A Robeco Dynamic Mix Robeco Euro Obl.Div. Robeco Growth Mix Robeco Hoog Dividend Robeco High Yld Obl. Robeco HollandsBezit Robeco Safe Mix Robeco Solid Mix Robeco Young Dynamic Robeco Robeco Private Eq. Rodamco Europe 27,02 39,37 20,85 34,56 23,03 24,30 36,20 29,00 4 45,61 39,46 26,40 49,78 27,21 Sarakreek Holding Select Winner Fund SNS Amerika Aand.Fds SNS Azie Aand.Fonds SNS Duurzaam Aandfds SNS Euro Aandelen SNS Euro Mixfonds SNS Euro Obligalief SNS Euro Vastgoedfds SNS Euro Liquiditeit SNS Hoogdividend SNS Inno Visiefonds SNS Ned.Aandelenf SNS Optimaal Geel SNS Optimaal Oranje SNS Optimaal Rood SNS Wereld Aand.Fds streatTRACKSSM AEX T P Resultante Fd Transpacific Fund Triodos Groenfonds Triodos Meerw.Aand.B Triodos Meerw.Mix Triodos Meerw.Obl.C Tsjechie&SlowakiieFd Vastgoed Mixfonds VastNed Offices VastNed Retail VHS Onr Goed My Wereldhave Wereldhave o/naam Stewart Holding 25,35 25,93 49,39 22,30 21,05 13,65 28,93 28,94 30,60 30,56 30,89 30,97 15,95 15,80 39,56 39,69 10,39 10,43 125,40 124,70 59,15 59,30 22,15 22,18 27,15 27,40 31,12 31,18 23,05 23,10 4,32 4,19 22,24 22,19 55.90 55,90 22,00 88,40 87,70 -NIET-EURONEXT GENOTEERDE FONDSEN- 26 |ull 395.55 +1.01 EURO/DOLLAR 26 juli 1.1987 -0,0078 SST ah vaste klant.fd amev aandelenfond amev aandfonds ne 17,00 14,82 28,12 30.95 39,36 32,98 26,47 81.96 37,52 24,70 52,76 ro europ.midc.eq.D rofood agr.eq. ro health care. eq. robeco em.mkts eq D robeco energy eq. D robeco europ.equit D robeco fin.equit. robeco hollands bezit robeco it equities robeco media equit. 0 robeco telecom eq. sns euro-aand.plusfd sns-ned.aand.plusfd sns-obllgatieplusfonds sns-spaarbewustfonds 49,59 67,43 77,27 82,81 33,01 47,35 29,31 32,76 38,42 42,35 31.75 0,09 28,57 0,09 12,50 9,20 7,60 2,30 6,98 1,97 5,91 0,18 5,88 9,30 5,08 4,28 3,88 27,16 3,47 63,50 3,25 7.14 2,73 5,75 2,68 43,10 1,99 21,70 1,88 15,98 1,78 25,30 25,76 49,57 22,35 20,98 13,28 44,50 110,00 64,82 45,66 49,38 67,27 76,62 83,45 33,01 47,24 29.31 32,56 38.32 42,23 31,78 AMSTERDAM - De AEX-in dex in Amsterdam is giste ren met een lichte winst ge sloten. Beleggers hielden de hand grotendeels op de knip in afwachting van be langrijk macro-economisch nieuws vanuit de Verenig de Staten later deze week. Ook elders in Europa waren er weinig koersbewegingen. De Duitse DAX verloor 0,1 pro cent en de Britse FTSE daalde 0,2 procent. De beurs in Parijs sloot fractioneel hoger. De AEX-index steeg 1,16 pun ten (0,3 procent) op 395,70 punten. Grootste stijger was telecomconcern KPN met een winst van 2,7 procent. Het aan deel steeg op berichten dat de Nederlandse Staat bereid is om zijn gouden aandeel in KPN op te geven. Daardoor wordt de kans op een overna me van KPN groter, menen veel beleggers. De bemoeie nissen van de staat zijn name lijk altijd een barrière geweest voor een eventuele overname van KPN. Beleggers hadden ook stof tot nadenken met betrekking tot de soap rond de overname van de Italiaanse bank Anton veneta. Het Italiaanse Open baar Ministerie heeft het be lang van concurrent Banca Po- pulare Italiana geconfisqueerd wegens onregelmatigheden in de handel van het fonds. Daar door kan ABN Amro mogelijk toch de boel overnemen. Be leggers lijken de affaire rond Antonveneta echter zat te zijn en lieten dat blijken ook. Het bankfonds ging 0,7 procent omlaag. ANP. NEW YORK - Chemiecon cern DuPont heeft gisteren op de effectenbeurs in New York een afstraffing gekregen. De beurskoers van het concern zakte met ruim 6 procent nadat min dere vooruitzichten waren uitgesproken voor de rest van dit jaar. Branchegenoten als Dow Che mical en Engelhard kwamen ook onder vuur te liggen. Du- Pont was een dissonant op een niet eens zo onvriendelij ke beursvloer. De Dow-Jones- index, waarin DuPont is opge nomen, sloot met een verlies- je van 16,71 punten (nog geen 0,2 procent) op 10.579,77 pun ten. De Nasdaq-index steeg 0,4 procent tot 2175,99 pun ten. Technologiefondsen waren in trek doordat Texas Instrur ments maandag nabeurs met fraaie cijfers naar buiten was gekomen. In de New Yorkse valutahandel was een euro 1,2015 dollar waard. Dat was eerder op de dag in Amster dam 1,2025 dollar. ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 9