Extra verpleeghuiszorg voor Sas PZC De situatie verandert hier met de dag Houthakkers stelen de show op Maritieme Dag Waardering voor gebruik regenwater bij productie Dow De Redoute wil noodwoninkjes opnieuw gebruiken om wachtlijst weg te werken m woensdag 27 juli 2005 z 15 j wrRené Hoonhorst IS VAN GENT - Het Sasse loonzorgcentrum De Redoute m en wil een bijdrage leveren in het oplossen van de wacht- jst voor verpleeghuisbedden. fl eenvoudige aanpassingen een niet al te rigide toepas- mc> van de regels kunnen acht ngunits op het verzorgings- Ósterrein snel geschikt wor- |tn gemaakt voor mensen die irpleeghuiszorg nodig hebben. lat zegt De Redoute-directeur Ivan Gijsel. Hij reageert daar- ;ee op het plan van de Stich- jig Voor Regionale Zorgverle- iog (SVRZ) om het voormalige Ier Schorre weer tijdelijk in ge- mik te'nemen als verpleeghuis, an Gijsel kan zich voorstellen ijlde SVRZ tijdelijk extra ver- Jeeghuisbedden creëert om de ood in de regio te lenigen. Het Ifkenhuis Zeeuws-Vlaanderen dl af van mensen die geen in- aisieve zorg meer nodig heb- tst, maar nog niet naar huis innen en er is een wachtlijst oor mensen met een verpleeg- aisindicatie. lovendien zijn in de dorpen ioek, Philippine, Sluiskil en laamslag verpleeghuisplaatsen oorzien. Maar er gaan nog wel okele jaren overheen voor die sdden ook daadwerkelijk be- ihikbaar zijn. In de tussentijd auden geïndiceerden uit die loipen en omgeving in het voor malige Ter Schorre terecht moe- ai kunnen. „Prachtig natuur- jkmaar het zou ook mooi zijn Is mensen uit Sas van Gent en mgeving, van wie er nu een aan- al bij ons op de wachtlijst laat, hier in De Redoute te- echt kunnen. Dat past in het be ad om mensen zo lang moge- ijk in eigen omgeving te hou- BL" angepast e acht units die op het terrein in De Redoute staan, zijn vo- j jaar gebruikt voor bewoners en een vleugel van het verzor- ngshuis werd gerenoveerd, m de wooneenheden geschikt maken voor dementerenden Valcheren on Vheels vanaf vestkapelle IfESTKAPELLE - Voor de acht- ile keer maakt op woensdag 3 mgustus een groep skeeleraars icn tocht door Walcheren. De iccht, Walcheren on Wheels, loert langs binnenweggetjes en kgint om 17.50 uur in Westka- tfllc. Jet startpunt is bij Lunchcafé iraoljewerk aan de Zuidstraat, leelnemers kunnen kiezen tus- en afstanden van 25, 50 of 75 ki- ometer. ïoorrij fietsers begeleiden de portievelingen. Onderweg ko nen ze verfrissings- en verzor- jngsposten tegen, dereen moet een valhelm dra- jen, Inschrijven kan ter plekke, ranaf 16.30 uur. Bezorgklachten: 0800-0231231 op maandag t/rri vrijdag ge durende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur REDACTIE ZEEUWS-VLAANDEREN Willem Alexanderlaan 45 Postbus 145 4530 AC TERNEUZEN Tel: 0115-645769 Fax:0115-645742 E-mail: redtem@pzc.nl René Hoonhorst (chef) Wout Bareman .Raymond de Frel René van Stee Frits Bakker (sport) Baudeloo 16 Postbus 62 4560 AB HULST Tel: (0114)372776 Fax:(0114)372771 E-mail: redhulst@pzc.nl Sheila van Doorsselaer CENTRALE REDACTIE Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA GOES Tel: (0113)315500 Fax: (0113)315669 E-mail: redactie@pzc.nl INTERNET www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl en andere verpleeghuisgeïndi- ceerden moeten ze enigszins worden aangepast. „Dat kan echter snel gebeuren tegen rela tief weinig kosten. De behuizing voldoet niet helemaal aan lande lijke regels, maar met een beetje soepele benadering creëren we ZIERIKZEE - Een allesover- stemmend geluid klinkt op het Havenplein. De dweilband doet zijn best om hoven het gejank van de kettingzaag uit te ko men, maar verplaatst zich al snel naar de andere kant van het plein. De houthakkersroad- show met zijn ronkende ketting zagen trok gisteren tijdens de Maritieme Dag in Zierikzee veel bekijks. Vol ongeloof kijkt zowel jong als oud naar de kunsten van ket tingzaag-artiest Marco Mollink. De kinderen, die de eerste rij be zetten, duiken af en toe weg voor rondvliegende houtsnip pers. Een uil, beer, adelaar of paddestoel. Hel kan ze niet gek genoeg zijn of de 'kunstenaars' Mollink en Erie Jonkman zagen beelden en sculpturen uit stuk ken boomstam. Het team bestaat uit vier man, allemaal ex-houthakkers, die be gonnen met figuurzagen als hob by naast hun werk. Nu toeren ze door heel Europa met hun veel zijdige show. „Er wordt wel gefluisterd dat wij de enige kettingzaagarties ten in Europa zijn die hier hun boterham mee kunnen verdie nen", aldus Jonkman. Naast braderieën geeft het team ook demonstraties in discothe ken en feesttenten. Bij dat pu- acht kwalitatief goede extra ver pleeghuisplaatsen betoogt Van Gijsel. Eerder overleg met zijn SVRZ-collega T. van Bakel leidde nog niet tot resultaat. De fusie van de Stichting Algemene Ouderenzorg Sas van Gent (waaronder De Redoute valt) bliek staan de mannen uit het Overijsselse Raalte er om be kend bierflesjes open te kunnen met de Katholieke Stichting voor Ouderenzorg in de Kanaal zone (Kasoka, dat de verzor gingscentra De Blide in Terneu- zen en 't Verlaet in Westdorpe exploiteert) moet de kansen op de extra Sasse verpleeghuisbed den verhogen. De intentie-over eenkomst voor de fusie tussen de twee stichtingen is deze week ondertekend, de ingangsdatum is bepaald op 1 januari 2006. Van Gijsel: „De nieuwe stich ting, die nog een naam moet krij gen, geeft de drie aangesloten te huizen de mogelijkheid de conti nuïteit en kwaliteit van de zorg nog beter te garanderen. De Re doute telt achttien verpleeghuis plaatsen en we hebben een wachtlijst. Het zou mooi zijn om die wachtlijst zelf te kunnen wegwerken met de acht direct te betrekken units." door René Hoonhorst TERNEUZEN - Lezers van Dow Magazine vinden het herge bruik van regenwater de meest duurzame maatregel die het che mieconcern vorig jaar uitvaar digde. Ook de milieuverantwoor de afvalverwerking en een dona tie voor een alzheimertuin van een verpleeghuis worden zeer ge waardeerd. Dow riep lezers lezers van haar magazine twee maanden gele den op om te laten weten wat zij vonden van een aantal duurza me maatregelen op het gebied van milieu, veiligheid en so ciaal-culturele doelen. De respondenten konden onder meer kiezen uit samenwerkings verbanden op het Value Park, het toepassen van innovatieve, grondstofbesparende technie ken, verantwoorde wijzen van afvalverwerking en economi scher gebruik van afval- en he melwater. De meeste van de ruim honderd respondenten kozen voor het op vangen en hergebruiken van re genwater. De opvang moet er voor zorgen dat Dow geen 'natte voeten' krijgt en de extra op vangcapaciteit zorgt er tegelij kertijd voor dat meer water wordt gezuiverd. Het zoete water kan vervolgens goed worden gebruikt in het pro- Eerste Schelde Country in Terneuzen TERNEUZEN - In de Ter- neuzense Nieuwstraat zal zaterdag voor de eerste keer het evenement Schel de Country plaatsvinden. Tijdens deze countrydag treden bands en coun- try-groepen op als Die- derick Benjaminsz, Linda en de Tram, Demo Country Coast, Country DJ, Demo Lovenhoekers, Max and Friends. Naast deze optre dens zijn er van van 14.00 uur tot 19.00 uur ook de monstraties linedancing. ductieproces. Dat de extra op vang goed werkt, is de afgelo pen tijd bewezen tijdens de - steeds gewoner wordende - ex treme neerslag van enige tijd te rug. Drie stemmers zijn intussen ver blijd met een duurzaam milieu vriendelijk cadeau, een wereld ontvanger op zonne-energie. Hoewel de prijzen verdeeld zijn, mogen mensen nog steeds stem men. Dow blijft geïnteresseerd in de mening van omwonenden en wil graag blijven volgen hoe de Zeeuwen over ingevoerde maat regelen denken. De negen gese lecteerde duurzaamheidsprojec ten zijn te vinden op www.dow- benelux.com. agenda STREEKACTIVITEITEN AXEL - Gregoriuscentrum, 13.30 uur: Koersbal; 13.45 uur: Fietsclub; De Halle, 13.30 uur. Kaarten, biljarten en spelletjes; Trefpunt, 13.00 uur; Kaarten, biljarten; 14.00 uur: Handwerken; BRESKENS - Spuiplein, 16.00 uur: Dol le woensdag met diverse activiteiten; CADZAND-BAD Evenemententer rein, 16.30 en 20 00 uur: Staatscircus Moskou Holiday; EMMADORP Bezoekerscentrum, 13.30 uur: Excursie Verdronken Land van Saeftinghe: HEIKANT - 't Heike, 13.15 uur: Biljar ten, pieren en handwerken; HOEK - De Braakman, 21.30 uur: Vleer muizen kijken; HULST - De Lieve, 10.30 uur: Biblio theek; 13.00 uur: Biljarten; 14.00 uur: Zangkoor; Café de Kroon, 14.00 uur: Kaarten; Markt, Standwerkersconcours; KOEWACHT - De Lange Akkers, 13.30 uur; Kaarten; NIEUW-NAMEN - Café St. Cecilia, 19.30 uur: Bingo; NIEUWVLIET-BAD - Zeedijk bij frituur, 19.30 uur: Excursie Verdronken Zwarte Polder; OOSTBURG - Raadhuisplein, 19.00 uur: Kinderdisco; OSSENISSE - Hof ter Nesse, 19.00 uur: Country line dance voor beginners; 20.00 uur: Country line dance voor ge vorderden; PAAL - Clubhuis, 14.00 uur: Kaarten jo keren en bieden; SAS VAN GENT - De Regenboog, 14.00 uur: Kaarten; St. Albert, 13.00 uur: Vrij biljarten en spelmiddag; SINT-JANSTEEN - De Warande, 13.00 uur: Biljarten; 13.30 uur: Prijskaarten bieden en jokeren; 19.30 uur: Country dance; TERNEUZEN - De Veste, 9.15 en 10.15 uur: Volkdansen; 13.30 uur: Biljarten, ZAAMSLAG - Dorpshuis, 14.00 uur: Koersbal; 'zagen' zonder de fles aan te ra- zijn eens een poging te wagen krijgt binnen vijf minuten, of ken „Dan gaat het om een stuk voor het Guiness Book of Re- zo", lacht Jonkman. of tien flesjes, maar het zou leuk cords. Kijken hoeveel je er open foto Marijke Folkertsma Rechter gunt drankrijder rijbewijs MIDDELBURG - Een 30-jarige man uit Terneuzen kreeg 850 euro boete en zes maanden voorwaardelijke rijontzeg ging voor een drankrit met 690 microgram achter de kie zen, op 29 mei. De verdachte kwam in aanmerking voor een onvoorwaardelijke rijontzegging, maar omdat hij zijn rijbewijs nodig heeft voor het werk, kwam de Middelburg se politierechter hem tegemoet. Treinen vertraagd Zeegids Els Voet legt 'haar' wandelaars uit hoe de verdieping in de Westerschelde rr door Raymond de Frel BRESKENS - Het is weer voor echte zeebonken. De wind gooit zorgvuldig gekapte haren door elkaar, de zee laat woeste witte schuimkoppen zien en don kere wolken dreigen boven een ruige zee. Prima omstandigheden om met een heuse zeegids op stap te gaan. We wandelen deze avond in Breskens onder aanvoering van Els Voet van na- tuurclub 't Duumpje over het strand, door de duinen en een enkele plas om meer te weten te komen over het leven in, op en bij de zee. Stapelverliefde vakantiestelletjes, op tennisballen verkikkerde, rondrazende honden en een trits vliegerliefhebbers hebben het op het strand bij de Panora- maweg vooral druk met zichzelf, maar onze club van twaalf heeft vooral oog voor de natuur. En voor Voet, die zich sinds een maand één van de eerste zee- gidsen van Nederland mag noemen. Samen met nog 21 andere Zeeuws-Vlaamse gidsen is zij met finan ciële steun van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten opgeleid door het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie en Natuur Zo. De groep mag zich nu des kundig noemen op het gebied van ver schillende kusttypen, kustbeheer, be dreigingen voor de kustgebieden, visse rij, ecologie, vervuiling en klimaat. „Soms vind ik het ook wel lastig dat ik nu veel meer weet dan vroeger. Je moet als gids je verhaal toch vooral simpel houden, zodat iedereen het kan vol gen", zegt Voet. En dus stemt Voet haar rondleiding af op de belangstelling van het gemêleerde gezelschap. Acht meiden van een jaar of vijftien, een begeleidende moeder, een wat oudere vrouw en een man die al der tig jaar in Breskens woont hebben alle maal hun eigen interesses. Bressiaander Frans Daalman wil graag meer weten van vogels en planten. Hij is vrijwel da gelijks aan de kustlijn te vinden en wil zijn kennis over het landschap daarom verbreden. Moeder Janny van der Es uit Hoek neemt haar dochters en hun vrien dinnen mee om hen wat bij te brengen over de natuur. „Ik kom uit het noorden en was vroeger vaak bij de wadden te vinden. Nu we in Hoek wonen, wil ik mijn kinderen toch ook iets bijbrengen over de zee. Want als ze nu nog denken dat vis uit de diepvries bij de Aldi komt, is er volgens mij toch iets mis met de opvoeding", zegt ze. Zeeraket Voet begint haar relaas bij de gietijze ren vuurtoren aan de Panoramaweg, om eenmaal op het strand onder meer te wijzen op een zeeraket, een plantje dat zich in het zand in leven houdt met regenwater. Daarna is het tijd om de plannen voor de derde verdieping van foto Wim Kooyman de Westerschelde toe te lichten. „Daar over heb ik veel geleerd tijdens de zee- gidsencursus. Tot Hansweert is er zout water, dan bij Saeftinghe een stuk brak water en net voor Gent wordt het zoet water. Als Saeftinghe ingepolderd zou worden, zou Antwerpen onder water staan", geeft ze haar toehoorders mee. Haaientanden Dan tovert ze een zwikkie haaientan den tevoorschijn. „Die zijn door de re cente zandopspuitingen aan de West-Zeeuws-Vlaamse kust nauwelijks meer te vinden. Al zijn er natuurlijk strandgasten die diepe kuilen graven en dan met behulp van een zeef nog iets in de onderlaag vinden." Daalman merkt op dat het zand zich vrijwel dagelijks verplaatst. „Op sommige plekken van het strand blijft nu bij eb water staan, terwijl dat vorige week nog niet het ge val was. Echt, de situatie verandert hier hier met de dag. Ik snap daarom echt niet dat er zo veel streekgenoten elke avond voor de televisie zitten. Het is hier toch veel mooier?" GOES - Het treinverkeer in Zeeland is gisteren tussen vier en acht uur vertraagd als gevolg van een defecte trein tussen Kruiningen en Goes. De NS reed met een beperkte dienstregeling totdat de problemen verholpen waren. Te gen achten kon het normale treinverkeer weer worden hervat. Diefstal uit kantoor TERNEUZEN - Uit een kantoorruimte aan het Rivieren park in Terneuzen zijn enkele tientallen euro's en compu terapparatuur gestolen. De inbraak werd in de nacht van maandag op dinsdag gepleegd. Over het totale schadebe drag kan de politie nog geen mededelingen doen. Auto's ondergespoten met poeder DOMBURG - Onbekenden hebben in de nacht van maan dag op dinsdag in Domburg dertig auto's ondergespoten met poeder uit een brandblusser. De auto's stonden op de parkeerplaats van een kampeerterrein aan de Schelpweg. Het brandblusapparaat was gestolen uit het toiletge bouw. De politie zegt dat de poeder met water is te verwij deren, maar dat het de vraag is of geen elektronische on derdelen van de auto's beschadigd zijn geraakt. Boze chauffeur vernielt radar SCHORE - Een twintigjarige man uit Hendrik Ido Am bacht is gistermiddag aangehouden nadat hij radarappa- ratuur voor snelheidsmeting had vernield. De man reed over de A58 in de richting van Vlissingen en werd vlak na de Vlaketunnel geflitst. Hij werd hierover zó kwaad dat hij naar de parallelweg reed waar de radar stond en de ap paratuur vernielde. Een agent noteerde het kenteken van de auto van de man zodat hij even later in 's-Gravenpol- der door een motoragent kon worden aangehouden. Onderzoek jeugdhonk Middelburg MIDDELBURG - Dit najaar moet er een plan liggen voor de realisering van een jongerencentrum in de voonnalige discotheek The Nighttrain in Middelburg. Over de bouw van een nieuw jongerencentrum in Middelburg wordt al jaren gediscussieerd. Nu heeft het college van burgemees ter en wethouders een stichting de opdracht gegeven om een nieuw plan te maken. Eerder dit jaar stelde de ge meenteraad al 35.000 euro beschikbaar om onderzoek te doen naar de mogelijkheden. De resultaten daarvan zou den voor de zomer klaar zijn. Nu ziet het er naar uit dat het plan in oktober aan de gemeenteraad wordt gepresen teerd. Voor die tijd moet nog met jongeren worden over legd over hun wensen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 41