Droomduo prikkelt niet Duiven geven oorlog beslissende wending 27 Huisvrouw zoekt heil in ie woestijn woensdag 27 juli 2005 at Safe uit 1995 nu alsnog te zien is in de Nederland- Ibioscoop, heeft waarschijn- fcte maken met het (artistie- succes van Far From Heaven 102), Todd Haynes' meest re- jte speelfilm. Het zegt ook is over de kleine filmdistribu- iedrijven, die dit soort relea- aandurven. Ifeen Far From Heaven zijn m-esthetische hoogstandjes it de enigmatische Julianne lore in de hoofdrol. Ze speelt beide films een rijke huis- iuw, ingesnoerd in de conven- van een op uiterlijk en mate- d bezit gerichte samenleving. iar psychosomatische reacties dit wurgende klimaat zijn in fe wel een graadje erger. Moo- personage, Carol White, 'thaar luxueuze leventje en kast van een villa, noodge- zongen op voor een bestaan in afgelegen, steriele hut, er gens midden in de woestijn. is het ontluisterende ver taal van een ziek personage en »n zieke samenleving. Regis- eurTodd Haynes ontleedt op «eerste plaats de lijdensweg een doorsnee huisvrouw, Jie van de ene dag op de andere jflergisch blijkt voor allerlei jhemische stoffen. De manier jraarop de eerste symptomen |ïchuiten zijn huiveringwek kend in beeld gebracht. Van Ca rols ademhalingsstoornissen en talloze bloedneuzen tot de mys terieuze aanvallen die voor de medische wetenschap onver klaarbaar zijn. Via via komt Ca rol uiteindelijk terecht bij een totaal afgezonderd levende, op spiritualiteit gerichte groep mensen, waar haar lichamelijke kwalen in een meer psychisch daglicht komen te staan. 'Safe is een van die zeldzame films die amper te plaatsen zijn ineen genre. De spanningsop- bóuw en de synthesizermuziek duiden op een psychologische thriller, misschien wel op hor ror. Daarnaast valt er een onder liggende, politiek-maatschappe- iijkestellingname te bespeuren, waarin aandacht wordt ge- voor een meer milieube wuste levenswijze. Regisseur Todd Haynes is in de eerste plaats echter vooral een filmestheet. Met een doordachte filmtaal creëert hij een steriele en onwezenlijke atmosfeer, waarin de personages als emotie- lóze poppen opereren, die soms zelfs iets weg hebben van ver momde aliens. Wat precies in het hoofd van Ca rol White omgaat, blijft tot het einde toe onduidelijk. In het be gin loopt ze 's nachts veelvuldig de enorme tuin in, waar ze we ienloos voor zich uitstaart. Met haar echtgenoot wisselt ze geen zinnig woord en ook binnen de tómmune blijft ze een in zich zelf gekeerde buitenstaander. is aan het grote talent van Julianne Moore te danken dat deze geremde en stamelende itouw toch blijft boeien. Met haar porselein-witte gelaat en haar frêle, breekbare gestalte be weegt ze als een menselijke geest door een zichzelf vernieti gende wereld, waar ze zich (be grijpelijk) niet in thuis voelt. Frangois Stienen Regie Todd Haynes, met Julian- le Moore, Peter Friedman en Xander tyrkeley. Te zien in Middelburg. 7 et valt te betwijfe len of tussen alle goed ogende film sterren van Amerika er nog ergens eentje zit die net zo cool en relaxed de hele we reld in zijn zak kan steken als Brad Pitt. Denk even aan de geestelijk verkreukelde Tom Cruise en je weet met een weer hoe weinig vanzelf sprekend de relativerende kwaliteiten van Pitt zijn. Zijn tegenspeelster in de ac tiekomedie Mr. Mrs. Smith is Angelina Jolie die be schikt over onwaarschijnlijk lan ge benen, lippen die evenmin van deze wereld zijn en nog ëen paar andere charmes waar veel mannen van gaan kwijlen. Dat ze daarnaast de oogopslag heeft van een dromerige kabeljauw is geen handicap geweest bij haar succesvolle bestorming van de top in Hollywood. Pitt Jolie, het lijkt een droom- koppel, maar dat blijkt eerder waar in werkelijkheid dan op het witte doek. Tijdens de opna men van Mr. Mrs. Smith - zo schijnt de hele wereld te weten - is er tussen de twee een band ontstaan die zo innig werd dat het duo besloot alle oudere inni ge banden te verbreken. Verras send is het dat zoiets kon op bloeien tijdens het maken van een film waarin ze met elkaar voortsukkelen in een huwelijk waaruit elke sjeu is verdwenen. Sterker: na verloop van tijd doen ze steeds beter hun best el kaar te raken met steelpannen, keukenmessen, Mercedessen, Uzi's en granaatwerpers. Maar daarvoor bestaan zwaarwegen der motivaties dan louter onte vredenheid over de prestaties in keuken en slaapkamer. Brad en Angelina hadden zich tot Meneer en Mevrouw Smith laten maken zonder dat ze van Angelina Jolie en Brad Pitt in de actiethriller Mr. and Mrs. Smith. elkaar wisten wat men deed voor de kost. Na zes jaar moeten ze ontdekken dat ze allebei een betrekking hebben als huur moordenaar. Maar ze zijn werk zaam voor concurrerende bemid- delingsbureau's. Als dit een maal aan het daglicht is geko men, krijgen ze opdracht elkaar te liquideren. Dan ontstaat die echtelijke guerrilla waarbij op den duur meneer en mevrouw van de weeromstuit elkaar toch weer erg spannend gaan vinden. Amper is de verzoening een feit of het echtpaar krijgt alle'ande- re moordenaars van hun respec tievelijke firma's achter zich aan, wat uitmondt in een groot schalige shoot-out in een woon- warenhuis bij nacht. Mr. Mrs. Smith is op geen stukken na de eerste komedie die een echtelijk conflict uitver groot tot proporties van oorlog. Spijtig is wel dat Jolie en Pitt nergens met zo veel geestigheid en volle overgave tegenover el kaar komen te staan als Ka thleen Turner en Jack Ni cholson dat deden in Prizzi's Ho- nor. Kathleen Turner bracht het er zelfs met Michael Douglas be ter af in War Of The Roses. Dat het in Mr. Mrs. Smith alle maal zo weinig prikkelt en kie telt komt vooral omdat het sce nario bitter weinig raffinement foto GPD/Stephen Vaughn of extra's te bieden heeft. Toch neemt regisseur Doug Liman voor het uitlijnen van de hoogst onwaarschijnlijke maar oersim- pele basis-situatie de tijd alsof er een Ludlum-intrige moet wor den uitgelegd aan scharrelkip- pen. Maar het allerbontst maakt het toch de ondertitelaar die een keer Brads lievelingsgerecht 'roast beef (rosbief) vertaalt als 'stoofvlees'. Pieter van Lierop Mr. Mrs. Smith: Regie Doug Li man, me: Brad Pitt, Angelina Jolie, Adam Brody, Kerry Washington. Te zien in Vlissingen, Hulst, Rotterdam en Antwerpen. Niet alleen mensen vochten mee in de Tweede Wereld oorlog. Ook Britse dieren zetten hun beste pootjes en vleugeltjes voor in de strijd tegen de As-mo- gendheden. De dappersten wer den onderscheiden met de zoge naamde Dickin Medaille. De aftiteling van de Engelse ani matiefilm Valiant meldt dat in de jaren veertig een kat, drie paarden, achttien honden en 32 postduiven gedecoreerd werden vanwege betoonde heldenmoed. Zulke vaderlandslievende dui ven staan centraal in de Engel se animatiefilm Valiant. Het duifje Valiant wil zich aan melden bij de roemruchte post- duivenbrigade van de Britse luchtmacht. Ondanks zijn on dermaatse postuur werkt hij zich binnen bij het leger, samen met een stinkende stadsduif, twee kibbelende broers en een snobistische aristocraat. Dit ge vederde stelletje ongeregeld moet een belangrijke bood- Het duifje Valiant meldt zich aan bij de postduivenbrigade van de Britse luchtmacht. foto GPD schap over de geallieerde inva sie in de juiste handen zien te bezorgen. Daarbij ondervinden ze geduchte tegenstand van een stel gemene Duitse haviken. De nazi-roofdieren onderschatten de vastberadenheid van Valiant en zijn vrienden schromelijk, waarna de oorlog een beslissen de wending neemt. Een Britse animatiefilm over vogels in oor logsomstandigheden moet wel geïnspireerd zijn op het succes van de klei-animatiefilm Chic ken Run. De duivenvariant pakt helaas wat minder tegen draads uit dan de hilarische kip- penavonturen uit het voor beeld, terwijl de afwisselend aardige en flauwe grappen zijn toegesneden op een zo breed mo gelijk publiek. Je kunt je afvragen of de kinde ren van vandaag nog wel zitten te wachten op verhalen over de Tweede Wereldoorlog, maar ook voor kijkertjes zonder histo rische interesse zijn de voor re latief weinig geld gemaakte computeranimaties amusant ge noeg. Als bonus krijgen meekij kende ouders en (overgrootou ders een onderhoudend staaltje oorlogsnostalgie voorgescho teld, uit een tijd waarin het on derscheid tussen goed en fout nog gemakkelijk te maken was. Fritz de Jo'ng Valiant: Regie Gary Chapman. Neder landse versie met de stemmen van Beau van Erven Dorens, Bas Wester weel, Daniel Boissevain en Robert Delahaye. Te .zien in Vlissingen, Hulst, Bergen op Zoom, Gent en Knokke. VLISSINGEN CINE CITY (Belbios 0900-9363/ www.cinecity.nl) Charlie and the chocolate factory (ov): do t/m di 16.15, 19.15 en 22 u; Sjakie en de chocoladefabriek: wo t/m di 13.30 en 16.15 u; Valiant: do t/m di 15 u; Mr Mrs Smith: wo t/m di 13.30, 16.15, 19 en 21.45 u, za ook om 0.15 u, zo ook om 11 u; Amityville Horror: wo 19.15 en 21.45 u, do t/m di 22 u, za ook om 24 u; De Kameleon 2: wo t/m di 13.30, 16.15 en 19 u; Fantastic four: wo 13.30, 16.15, 19.15 en 22 u, do t/m di 13.30, 19 en 21.45u; Herbie fully loaded (nl): wo t/m di 16.45 u, zo ook om 11 u; Herbie fully loaded (ov): wo t/m di 19.15 en 21.45 u, di niet om 21.45 u; Kung fu hustle: za 0.15 u, zo 11 u; Madagascar (nl): wo t/m di 13.45 u, zo ook om 11 u; Madagascar (ov): wo 21.45 u, do t/m di 16.15 u; Piet Piraat: wo 13.30 en 15 u, do t/m di 13.30 u, zo ook om 11 u; Sahara: wo 19.15 en 22 u, do t/m di 19 en 21.45 u, za ook om 0.15 u; War of the worlds: wo 18.45 en 21.30 u, do t/m di 19.15 en 22 u, za ook om 24 u; Zoop in Afri ka: wo 14, 16.15 en 19 u, do t/m di 14 en 16.15 u, zo ook om 11 u; Sneak: ma 22 uur. MIDDELBURG SCHUTTERSHOFTHEATER (0118- 613482/ www.schuttershoftheater.nl) Nobody knows: wo en di 20 u, vr 22 u, za 19.30 u; Safe: vr 19.30 u, za 22 u, ma 20 u; The story of the weeping camel: do, zo 20 HULST DE KONING (0114-312030/www.merral-theaters.nl) Mr Mrs Smith: do, ma, di 20 u, vr 19.30 en 22 u, za 16, 19.30 en 22 u, zo 16 en 20 u; Valiant: do, ma, di 15,30 u, vr 14.30 u, za en zo 14 en 16 u; Sjakie en de chocoladefa briek: wo 14 en 16.30 u, do, vr, ma, di 14.30 u, za 14 en 16.15 u, zo 14.30 en 16.15 u; Piet Piraat: wo 14 en 15 30 u, do, vr, ma, di 14 u, za en zo 13.30 u; The Amityville horror: wo, do zo, ma, di 20 u, vr, za 22 u;Zoop in Afrika: wo 14 en 16 u, do, ma, di 14.30 u, vr 14.30,18 en 20 u, za 14,18 en 20 u, zo 14 en 18 u;; Fantastic four: wo, do, zo, ma, di 20 u, vr 19.30 en 22 u, za 19.30 en 22 Sahara, wo, do zo, ma, di 20 u, vr, za 22 u; Herbie fully loaded (ov): do, zo, ma, di 20 u, vr, za 18 en 20 u; Herbie fully loaded(nl) wo 14 u, do, vr, ma, di 14.30, za, zo 14 en 16 u; War of the worlds: wo, do, zo, ma, di 20 u, vr, za 19.30 en 22 u; Madagascar(ov): vr, za 19.30 en 22 u; De Kameleon 2 wo, za, zo 14.30 en 16.15 u, do, vr, ma, di 14.30 u; Ma dagascar (nl): wo 14 en 16 u, do, vr, ma, di 14.30 u, za en zo 15 uur. OOSTBURG LEDELTHEATER (0117-452735/www.le- deltheater.nl) Poeh's Lollifantcnfilm wo en za 14 u, zo 13.00 en 14.30 u; The pacifier: wo 15.30 u, vr en zo 20 u, za 15.30 en 20 u; Modiglia- ni: do 20.30 u, zo 16 u, ma, di 20 uur. BERGEN OP ZOOM CINEMACTUEEL (0164-254886/www.ci- nemactueel.nl) Mr Mrs Smith- 18.45 en 21.15 u; Zoop in Afrika, wo 13.45, 16, en 18.45 u, do t/m di 13.45 en 18.45 u; Herbie fully loaded (nl): wo t/m di 16 u; Herbie fully loaded (ov): wo t/m ma 18.45 u, Fantastic four: wo 18.45 en 21.15 u, do t/m di 21.15 u; Madagascar (nl): wo t/m di 13.45 u; Madagascar (ov): wo 21.15 u; Valiant: 16 u. Caterina va in citta: di 20.30 u; War of the worlds: wo t/m ma 21.15 u, di om 18.45 u; Piet Piraat: wo t/m di 13.45 u; De Kameleon 2: wo t/m di 16.00 ROTTERDAM PATI1É (010-41li511/www.pathe.nl) Schouwburgplein The Hitchhickers guide to the galaxy: vr, za 0.35 u; Mr Mrs Smith, do t/m di 13.10, 15.50,18.40 en 21.30 u; The Amityville hor ror: wo 19.50 en 22 u, do t/m di 19.15 en 21.50 u, vr, za ook om 0.25 u; Breaking the waves, do 20 u, vr 16 u, za 13 u; Dancer in the dark: do 16 u, vr 13 u, za 13 u, Fantas tic four: do t/m di 15.45, 18.20 en 21.10 u, vr, za ook om 0.20 u; La finestra di fronte. di 13 u, ma 16 u, zo 20 u; Guess who: vr, za 0.10 u; The idiots: do 13 u, vr 20 u, za 16 u; Madagascar (nl): wo 12.20, 15 en 17.15 u, do t/m di 12.20, 14.20 en 16.30 u, za, zo 10.10 u: Madagascar (ov): wo 19.15 u, do t/m di 19 en 21.20 u; Malena: ma 13 u, zo 16 u. Pane c tulipane wo 13 u, di 16 u, ma 20 u; Piet Piraat: dwo 12.45 en 14.25 u, do t/m di 12.40 en 14.15 u, za ook om 11 u; Sa hara: wo 18.25 en 21.10 u, do t/m ma 18.30 en 21.15 u,di 18.30 u, vr, za ook om 0.05 u; Sjakie en de chocoladefabriek wo 12.25, 14.50 en 17.20 u, do t/m di 12.15, 14.30 en 16,50 u, za, zo ook om 10 u; Bunty aur ba- bli: wo 20.30 u; Discovery of heaven, wo 16 u; The fantastic four: wo 13.05,15.50,18.40 en 21.25 u; Karakter: wo 13 u; Sneak: di 21.30 u; La stanza del figlio: zo 13 u, di 20 u, War of the worlds: do t./m di 18.35 en 21.40 u, vr, za ook om 0.15 u; Zoop in Afri ka: do t.m di 12.35,14.45 en 16.55 u, zo ook om 10.40u; Herbie fully loaded (nl): wo 12.30 en 14,45 u; Herbie fully loaded (ov): wo 13 u, Pauline et Paulette: wo 20 uur LANTAREN/VENSTER (tel. 010-4361311/ www.lantaren-venster.nl) Tropical malady do t/m di 20 u; Sneak: ma 22 u; De Battre mon coeur s'est arreté: wo 22 u, do t/m zo 22.15u; Roads to Koktebel: wo t/m di 20 u; The machinist: wo t/m di 21.45 u; Familia Rodante: wo 21.45 u, ma, di 22.15 u; Les temps qui changent: wo t/m di 19.30 u; Dear Wendy: do t/'m zo 22 u; De spiegel: do t/m di 19.30 u; La meglio gioventü (deel 1): do, za 21 u, deel 2 vr, zo 21 u; Touching the void: do, vr, za 22.15 u; Buongiorno notte. zo, ma, di 22.15 u; La fi nestra di fronte: ma, di 21 u; Un mondo me nos peor. wo 22.30 uur. ANTWERPEN METROPOLIS (tel. 0032-35443600 www.kinepolis.nl) Mr Mrs Smith: vr t/m di 14,30, 17, 20 en 22.30 u, za ook om 0.45 u, zo ook om 11 u; Charlie and the chocolate factory: 15, 17.30, 20.30 en 22.45 u, zo ook om 11 u; Va liant (nl): 14.30 en 17 u, zo ook om 11 u; Piet Piraat: do, vr, za en zo 14.30 en 17 u, Batman begins: 14, 17, 20 en 22.45 u, za ook om 0.30 u, wo niet om 14 u; Cursed: 15, 17.30, 20.30 en 22.45 u; Door in the floor. 15, 17.30, 20.30 en 22.45u; Fantastic four 15, 17.30, 20, 20.30, 22.30 en 22.45 u, Guess who: 15,17.30, 20.30 en 22.45 u; Herbie ful ly loaded (nl): 14.30, 17 en 20 u, zo ook om 11 u; Herbie fully loaded (ov); 14.30,17, 20 en 22.30 u, za ook om 0.30 u, zo ook om 11 u; Hostage: wo, do 22.30 u; House of wax: 22.45 u, Kingdom of heaven: 17, 19.45 en 22.45 u; Kung fu hustle: 22.30 u; Madagas car (nl): 14.30, 17 en 20 u, zo ook om 11 u; Madagascar (ov): 14.30, 17, 20 en 22.30 u; Million dollar baby: 20 en 22.45 u; Monster in law: 14.30, 17, 20 en 22.30 u, niet op vr en za; Poeh's Lollifantenfilm. 14.30 u, zo ook om 11 u; Sahara: 14.30, 17, 20 en 22,45 u; Sin City: 17, 20 en 22.45 u, za ook om 0.45 u; Sjakie en de chocoladefabriek: 14.30 en 17 u, zo ook om 11 u; Sneak: wo 20 u; Star wars ep3:14,17, 20 en 22.45 u; Sum- merstorm: 20.30 u; The Amityville horror 15. 17.30, 20.30 en 22.45 u, za ook om 0.45 u; The interpreter: 17.30, 20.30 en 22.45 u; The wedding date: 14.30, 17, 20 en 22.30 u, za ook om 0.30 u; War of the worlds 14.30, 17, 20, 20.30, 22.30 en 22.45 u, zo ook om 11 u, za ook om 0.30 u. Zoop in Afrika: 14.30 en 17 u, zo ook om 11 uur. CARTOON'S (0032-3 232 9632) (www.cartoons-cinema.be) Temporada de patos 20,30 en 22.10 u, za, zo ook om 14 u; Bin Jip: 16.15 en 20 u, vr, za ook om 24 u; La nina santa: 16 en 20 u; Douches froides. 18 en 22 u; La memoria de Saqueo: 18.15 u; What bleep do we know: 18 u, vr, za ook om 0.15 u; Brothers: wo, za, zo 14 u, vr; za ook om 24 u; Howl's moving castle: wo za, zo 14 uur. GENT DECASCOOP, (0032 9 265 0600) Sjakie en de Chocoladefabriek, dag. 14.30, 17.00 en 20.00 uur; War of the Worlds, dag. 14.30, 17.00, 20.00 en 22.30 uur; Charlie and the Chocolate Factory, Kung Fu Hust le. The Wedding Date (di. niet om 22.45 uur), Guess Who?, dag. 15.00, 17.30, 20.30 en 22.45 uur; Batman begins, dag. 14.15, 17.00, 20.00 en 22.30 uur (wo. vr. en za. niet om 20.00 uur); Madagascar OV, dag. 15.00 en 17.30 uur, OV digitaal 20.30 en 22,45 uur, NV digitaal, 14.30 en 17.00 uur; Sin City, dag. 17.00, 20.00 en 22.30 uur; Star Wars Episode III - Revenge of the Sith, dag. 14.15, 17.00 uur en 20.00 uur (wo. niet om 20.00 uur), Monster in Law, dag. 14.30 en 17.00 uur, za. en zo. niet om 17.00 uur, Russian Dolls, The Interpreter, dag. 20.00 en 22.45 uur; The Amityville Horror, dag. 22.45 uur; Ladies in Laven der, wo. do. ma. en di. 22.45 uur; Son of the Mask, dag. 14.30 uur. do. za. en zo. geen voorstelling; Sneak Preview, di. 22.30 uur; Proximus Film Experience, zo 14.30 uur; Whale Rider, wo. 20.00 uur; Valiant, AP, za. en zo. 14.30 en 17.00 uur. BRUGGE LUMIÈRE (0032 5 034 3465) Charlie and the Chocolate Factory, wo. vr. za. zo. en di. 15.00 en 20.00 uur, do. en ma. 15.00 uur, Darwin's Nightmare, vr. en ma. 22.30 uur, zo. 17.30 uur, di. 20.00 uur; Mysterious Skin, wo. vr. en di. 20.00 uur, za. 22.30 uur; Sideways, wo. do. za. en ma. 20.00 uur, vr. 22.30 uur, zo. 22.15 uur, Holy Lola, wo. 22.15 uur, do. 20,00 uur, vr. 22.30 uur; 9 Songs, wo. do. en ma. 22.30 uur; Les Poupées Russes, wo. 15.00 en 22.15 uur, do. vr, zo. en ma. 20.00 uur, za. 22.30 uur, di. 22.15 uur; Sin City, wo. 15.00 uur, do. en ma. 22.30 uur, za. 20.00 uur, zo. 15.00 en 22.30 uur, di. 22.15 uur; Before Sunset, wo. 20.00 uur, Lemming, do. en za. 22.30 uur, zo, 17 30 uur, ma. 20.00 uur, di. 22.15 uur; La Meglio Gioventü, deel 1, zo. 15.00 uur, deel 2, zo. 20.00 uur. KNOKKE BEVERLY SCREENS (0032 5 062 0620) Fantastic Four, AP, wo. do. vr. ma. en di 15.00, 20.00 en 22.30 uur, za. en zo. 20.00 en 22.30 uur; Valiant NV, AP, za. en zo. 15.00 uur; Charlie and the Chocolate Facto ry, première, NV, dag. 15.00 en 17.30 uur; War of the Worlds, dag. 15.00, 17.30, 20.00 en 22.30 uur; Amityville Horror, dag. 22.30 uur, Madagascar-NV, dag. 15.00 en 17.30 uur; Madagascar OV, dag. 20.00 en 22.30 uur; Monster in Law, dag. 17.30 uur; Bat man Begins, dag. 20.00 uur. Bij mooi weer geen voorstellingen om 15.00 en 17.30 uur. Orgelconcert Jan Wisse geeft een orgelconcert. Het programma vermeldt Concerto in d kleine terts van J. S. Bach, de eigen compositie Partita over Psalm 81, gevolgd door Partita over Psalm 101 van Piet Post en de Finale uit Sonate I, opus 42 van Alexandre Guilmant. •Sint Jacobskerk, Vlissingen, 12.00 uur Circus Staatscircus Moskou-Holiday heeft zijn tenten opgeslagen. Zie woensdag •Evenemententerrein, Cadzand-Bad, 16.30 en 20.00 uur Samenzang Aart en Helma Kot verzorgen een samenzang. Aart Kot bespeelt het orgel. Zijn echtgenote Helma zingt on der meer enkele werken van Charlotte Church. •Hervormde Kerk, Haamstede, 20.00 uur Peerock Het festival Peerock presenteert zes groepen. Op het kleine podium staan Jack Flash uit Colijnsplaat, de reggaeband Misty Basement en de Coen Wolters Band, een trio dat rockblues speelt; het grote podium is voor rocktrio Blend, de vierpersoons rockgroep Plaeto en de Schotse rock formatie Scrum. •Festivalterrein De Paardekuup, Colijnsplaat, 20.00 uur ZATERDAG Pasar Malam De Pasar Malam biedt Indonesische cultuur met optredens, hapjes en drankjes en kunstvoorwerpen. Medewerking verlenen DJ Leo, Pudji, Danny Vera, Tempo Doeloe Minstrels, FreeLine en Obras de Lota. •Subtropische Tuin Fort den Haak, Vrouwenpolder, 12.00 uur Middagpauzeconcert Het Zwanentranenkoor treedt op. Het gemengd zangkoor uit Etten-Leur brengt Nederlandse levensliedjes, Oud Hollandse liederen en Nederlandse popu laire liederen. Dirigent Cor van Rooy heeft de arrangemen ten voor zijn rekening genomen. Plet bejaardenkoor zingt in de pauze tussen de twee uitvoeringen. •Sint Jacobskerk, Vlissingen, 13.00 en 15.00 uur Concert Jan de Viet geeft een concert Hij bespeelt het secrétaire-orgel en de klavecimbel. •Stadhuis, Tholen, 14.30 uur Circus Staatscircus Moskou-Holiday heeft zijn tenten opgeslagen. Zie woensdag •Evenemententerrein, Cadzand-Bad, 16.30 en 20.00 uur Orgelconcert Kees van Eersel verzorgt een orgelconcert. De uitvoering staat in het teken van de Bach-herdenking. Het programma vermeldt: de feestelijke Fantasia en fuga in g, Preludium en fuga in A, Passacaglia en fuga in c en diver se koraal voorspel en. •Grote Kerk, Goes, 20.00 uur ZONDAG Pasar Malam De Pasar Malam biedt Indonesische cultuur met optredens, hapjes en drankjes en kunstvoorwerpen. Medewerking verlenen DJ Leo, Pudji, Krida Art Group Ban dung, Tropical Delight en Hardslag. •Subtropische Tuin Fort den Haak, Vrouwenpolder, 12.00 uur Dancetour Vijf namen van dj's staan op het programma van Dancetour. Plaatselijke dj Perry O'Neil opent het evenement, gevolgd door het duo Rank-1. Cosmic Gate wordt vertegenwoordigd door DJ Bossi. Het duo Bas&Ram staat daarna achter de draaitafels. Fausto sluit de avond af. •Grote Markt, Goes, 13.00 uur Zomersalon Naldo Lopes musiceert tijdens de Zomersalon. De gitarist speelt Latijns-Amerikaanse en Spaanse gitaar muziek. •GaleRichel, Aardenburg, 14.00 uur Circus Staatscircus Moskou-Holiday heeft zijn tenten opgeslagen. Zie woensdag •Evenemententerrein, Cadzand-Bad, 15.00 uur Jeugdorkest Het Jeugdorkest Nederland olv Jurjen Ilempel concerteert. Het programma vermeldt: nieuw werk (Kier) van MaiUjn Padding, het klaxinetconcert in f van Carl Maria von Web ber en Schilderijententoonstelling van Modest Moessorgski/Maurice Ravel. •Grote Kerk, Veere, 15.30 uur MAANDAG Samenzang Religieuze liederen worden gezongen in samenzang. Thema is: Van ochtend en avond. Medewerking verlenen het Kleinkpor Renesse, trompettist Gerard Wolfert uit Stellen dam en organist Dirk Out uit Haarlem. •Gereformeerde Kerk, Haamstede, 20.00 uur DINSDAG Koorschool De Zeeuwse Koorschool geeft een zomerconcert. Het koor olv Marcel van Westen brengt een gevarieerd pro gramma met vocale en instrumentale bijdragen. •RK Maria Magdalenakerk, Goes, 11.00 uur Marktconcert Hans van Gelder uit Middelburg verzorgt een marktconcert. •Grofe Kerk, Goes, 12.30 uur Circus Staatscircus Moskou-Holiday heeft zijn tenten opgeslagen. Zie woensdag •Manege De Zandbooi, Westkapelle, 16.30 en 20.00 uur Carillonconcert Liesbeth Janssens verzorgt een carillonconcert. Op het programma staan onder andere werken van J.S. Bach Albert de Klerk Paul Takahashi, A. Vivaldi, Ronald Bar nes en Louis Gottschalk. •Abdijplein, Middelburg, 18.45 uur Kozakkenkoor Het Russisch Schwarzmeer Don Kosakenkoor geeft een con cert. Met diepe basstemmen en heldere tenorklanken geven de acht zangers een demonstratie van de veelzijdige orthodoxe en Russische muziekcultuur. •Lutherse Kerk, Zierikzee, 20.00 uur Jubileum Adrie Oosterling brengt zijn jubileumshow. Zie donderdag. •Theater De Twee Duiven, Groede, 21.00 u

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 27