Rock in de Paardekuup PZC Boenox kiest voor akoestisch woensdag 27 juli 2005 swbz Bounox houdt van verrassin gen. Het publiek in Cad- zand krijgt vandaag twee com posities voorgeschoteld, die gis teren nog moesten worden sa mengesteld, tijdens de eerste re petitie van het kwartet na een langdurige onderbreking. „Dat houdt ons fris", stelt hoboïst Di- mitri Brusselmans. Hij beschouwt Boenox, dat ver der bestaat uit Stoffel de Laat (bas), Edwin Derde (fagot) en Katelijn Van Kerckhoven (cel lo), eerder als een rockgroep dan een klassiek ensemble. „Wij komen samen, spelen en maken dan een compositie", verklaart hij. „Het kan ook zijn, dat het bij één werkstuk blijft, dat wij in tweeën knippen en twee titels geven." Thema wordt zomer '2005.„Af en toe maken wij werk jes Voor een jaargetijde," ver klaart Brusselmans. Hij is net terug van een verblijf in Avignon, waar hij afgelopen maand met Jan Fabre werkte aan de producties Je Suis Sang en L'histoire des l'armes. Ieder van de vier musici heeft zo zijn eigen bezigheden. Wanneer ze repeteren voor Boenox, komt alles bijeen wat ze tevoren ieder afzonderlijk hebben opgevan gen aan ervaringen. „Wij noe men dat nooit wereldcreaties", relativeert hij zelf. „Het zijn flarden die samen komen." Het bijzondere van Boenox be gint al bij de bezetting: twee riet blazers en twee laagtonige strij kers. Pasklare stukken voor een dex-gelijke samenstelling beston den niet, maar het klikte tussen de vier toenmalige studenten aan het conservatorium van Ant werpen. In 1996 hadden zij hun eerste uitvoering. Oorspronkelijk speel den zij muziek die speciaal voor hen werd geschreven. Daarin kwam verandering met de eerste cd Boenox in 2001. Daarop klonk geen klassiek ge luid, maar een mengeling van rock, jazz en folk. Met name Stoffel de Laat, sterk geïnteres seerd in de mogelijkheden die een computer biedt, zorgde voor een elektronische inbreng van samples en loops, vooral tijdens concerten. Vorig jaar verscheen de tweede cd Studio. In Cadzand wordt akoestisch ge speeld, hetgeen het laatste jaar volgens Brusselmans steeds meer het geval is. „Zeker wan neer de ruimte daartoe aanlei ding geeft, zoals in kerken. Maar de volgende cd, die nog in een voorbereidend stadium ver keert, zal ongetwijfeld ook meer akoestisch worden dan voor heen," belooft de hoboïst. Hans Tabbers Boenox verzorgt vandaag een Zomer avondconcert ïn de Nederlands-Her vormde kerk in CadzandHet pro gramma begint om 20.00 uur. 27 juli t/m 2 ai Blend is een trio in de klassieke rockbezetting: gitaar, bas en drums. en muzikale reis van de Noord-Bevelandse klei via Ja maica naar de Schotse Hooglanden. Zo omschrijft de organisatie Peerock het programma van de twaalfde editie van het Noord-Bevelandse festival, vrijdagavond in de Paardekuup bij Colijnsplaat. De bekendste naam is Plaeto. Er wordt afwisselend op een klein podium en in de grote tent gespeeld. Het publiek kan zes optredens verwachten van Nederlandse acts, waaronder twee van Zeeuwse bodem, zoals de negenkoppige reggaeband Misty Basement, die dit jaar op menig popfestival in de provin cie is te vinden. De opener van Peerock komt, een goede tradi tie indachtig, uit Colijnsplaat zelf: de groep Jack Flash. Wie en wat achter die naam schuil gaan, is vooralsnog onduidelijk. Ook de organisatie hult zich daarover in stijlzwijgen. „Muzi kanten en repertoire? Geen flauw idee! We laten ons verras sen." De derde act op het kleine po dium is de Coen Wolters Band, die bluesrock speelt. De naamge ver van het trio is een gitarist die zich liet beïnvloeden door grootheden zoals Jimi Hendrix en Albert King. Hij maakt nu sa men met drummer Marco Klein- nibbelink en bassist Bertus Oost veen furore in binnen- en buiten land. Een half jaar geleden ver scheen het debuutalbum Bro ken glass. Blend, dat op het hoofdpodium aantreedt, is eveneens een trio, in de klassieke rockbezetting: zang-gitaar (Jeroen Fredrik), bas (Frank Loderus) en drums (Bob van Dun). Ze maken ener gieke rock. Eind vorig jaar stond Blend in de finale van de Grote Prijs van Nederland, waar Jeroen Fredrik de prijs van beste muzikant mee naar huis mocht nemen. De organisatie heeft Plaeto als hoofdact van Peerock bestem peld. Het is de rockband die zan ger-gitarist Sandro van Bree- men vormde nadat hij in 2002 uit City to City (van de hit 'The road ahead') was gestapt. Met Plaeto maakt h.ij melodieuze gi taarrock. Vorig jaar verscheen het debuutalbum All that scares you.Het kwartet speelt regelma- stevige gitaarrock, met duidelijk Schotse, maar ook ler- tig in Zeeland, zoals in juni nog op het Anywave-festival in Zie- rikzee. De groep heeft ook een Zeeuws element in de vorm van drummer Jeroen Polderman, die ook bij Danny Vera en in Rebba the Loon speelt. De andere band leden zijn Jos Verheijen (bas) en Joska Ligtenberg (gitaar). Het meeste spektakel in Colijns plaat mag worden verwacht van Scrum, een vijftal dat een voor liefde voor rock, de Schotse en Ierse muziek en de whiskycul tuur deelt en in het feest- en fes tivalcircuit snel naam maakt met, zoals de groep het zelf om schrijft, 'ass-kicking gitaarrock met Schotse en Ierse invloeden'. Rolf Bosboom Peerock, vrijdag 29 juli in de Paarde kuup bij Colijnsplaat. Aanvang: 20.00 uur In het kader van het project Overzo- meren stellen de volgende kunste naars deze week hun ateliers open: Saskia Eggink in Zierikzee (vrij 19-21 uur, za 10-12 en 13-17 en zo 13-17 uur), Rijnhard Schregardus in Zierikzee (vrij 19-21 uur) en Adrie Geelhoed in 's-Heer Hendrikskinder en (vrij 19-21 en za 10-12 uur). Plet Ambachtencentrum in Goes toont tot september houtsnijwerk van Th. van de Velde uit Kloetinge. Het betreft eigen ontwerpen met veel aandacht voor detail van de op 84-ja- rige leeftijd overleden heer Van de Velde. Openingstijden: di, wo, do en za 13.00-16.30 uur. Mevrouw Speelman uit Goes expo seert tot eind augustus schilderijen in olieverf in zorgcentrum Gasthuis in Goes. Dagelijks te bezichtigen van 10 tot 19 uur. Aon deze en genen is een expositie van Elsbeth de Kuyper-Rijken en En- gèle Rijken, als eerbetoon aan hun va der, de in 2001 overleden Zeeuwse kunstschilder Piet Rijken. Elsbeth toont schilderijen mét stillevens en Angèle eieren in lood. De tentoonstel ling in de schuur van het ouderlijke huis (Klein Poppenroede) aan de Wal- cherseweg in Middelburg is van 30 juli t/m 14 augustus dagelijks te zien van 12-17 uur. Het echtpaar Weststra te exposeert ei gen schilderijen en beelden.in atelier Passion pour nouveauté in Wemeldin- ge. Tot eind augustus op zaterdag te bezichtigen van 13-17 uur. Adrie Eversdijk exposeert t/m 15 sep tember aquarellen in restaurant Take off van Vliegveld Midden Zeeland in Arnemuiden Dagelijks van 11-20 uur te bezichtigen. Red Lücken uit Groede exposeert aquarel-mozaïken in de Eligiuskerk in Oostburg. Het betreft een serie ven zeven grote mozaïken met als thema De Schepping en een serie van twaalf mozaïken met als thema De Aposte len. Te bezichtigen tot en met septem ber, elke woensdag 10.30 - 16.00 uur. Onder de rook van de Spiritus 1899-2005 is een expositie in het mu seumcafé van het Markiezenhof in Bergen op Zoom, ter gelegenheid van de Bourgondische Krabbenfoor. Aan de hand van foto's wordt de ontwik keling geschetst van Nedalco, voor heen de Zuid Nederlandse Melasse Spiritus Fabriek. Het bedrijf is in honderd jaar uitgegroeid tot een van de grootste alcoholproducenten van Europa. Te bezichtigen do 14-22 uur, vrij 11-22 uur en za 11-21 uur. ROTTERDAM Wereldmuseum Rotterdam: t/m 2 ok tober, Japanse indigo, kimono's en textielkunst, 1825-2004; t/m 5 maart 2006, Marokko: kunst design 2005. Museum Het Schielandshuis: t/m 9 september: Nachtmerrie over Neder land - politieke tekeningen van Leo Jordaan. t/m 20 november: Rotter dam Geraakt - emoties van een stad in oorlog. Kunsthal Rotterdam: t/m 25 septem ber De soldaat die nooit slaapt, 400.000.000 landmijnen. De installa tie van de Duitse kunstenaar Peter Zi- zka omvat bijna 400m2 bestaande uit vele soorten landmijnen die wereld wijd actief zijn in afwachting van slachtoffers, t/m 11 september: Het frietkot, architectuur van de snelle trek. Verschillende fotografen lieten zich inspireren door deze Europese snackcultuur en haar geïmproviseer de architectuur, t/m 11 september; Jo- han Hendrik van Mastenbroek. Rot terdams impressionist, schilder en te kenaar.. t/m 18 september: Antoni Gaudi: Dromen en bou wen Museum Boijmans Van Beuningen: t/m 31 december. De hoogtepunten uit de verzameling oude kunst, uit de periode 1400-1700 en 1730-1950. Op stelling moderne kunst en surrealis ten. Maritiem Museum Rotterdam: t/m 31 december, WereldHaven - HavenWe- reld. t/m 4 september: Zeemansleven, de vijf belangrijkste aspecten van het leven van de zeeman worden ge toond: arbeid, geld, vrouwen, een zaamheid en avontuur, t/m 31 decem ber: Binnenvaart. Vooral het leven, werken en wonen van de binnenschip per en zijn gezin, vroeger en nu, ko men aan de orde. t/m 2 oktober Op hoop van zegen: Heijermans, De Har- tog en Slauerhoff. Drie schrijvers die ROTTERDAM Zomercarnaval. Voor de 21ste keer Rio in Rotterdam! Donderdag de pre-party, Vrijdagavond op een po dium op de Coolsingel de Battle of Drums, waarbij voor de eerste maal de Beste Brassband Zomercarnaval wordt gekozen. Zaterdag barst het feest los. Onder leiding van de Zomer carnavalkoningin trekt een kleurrij ke parade van meer dan 2500 deelne mers dansend door het centrum van Rotterdam. Sluit het carnaval in stijl af tijdens de La Noche Grande del Carnaval afterparty in de Cruise Ter minal. Centrum Rotterdam do, vrij en za. Start van de parade zaterdag 13.00 op de Boompjes. Easy Real Music Night. Easy Café vrij 22.00 uur. African Dance Night. Met wisselende DJ's. Easy Café za 22.00 uur. Knalfuif. Met in Now: Roog, Don Dia blo en Benny Rodrigues. En in Wow: L-Dopa, Mr Wix en D.E.F. Now Wow za 23.00-06.00 uur. Arie Vuyk: Mist. De nieuwe Youp? De tweede Freek? Nee, de enige Arie. Ca baret op topniveau. BEP, Theater op de Rotte za 20.30 uur. Dance Ground: Skate-Dance and Mu sic. liedereen kan skills afkijken of meedoen met workshops. DJ's, rap pers en bands leveren de beats. Skate- park Westblaak zo 14.00-22.00 uur. Zomerpodium. Muziek-, dans- en theatervoorstellingen aan de Maas. Lloyd Multiplein, Schiehaven zo. Kijk Haar Nou Zingt. Op de zolder vinden Mark en Gerdien een aantal vreemde koffers. Uit elke koffer rolt een herinnering aan een voorstelling te voorschijn. Een interactieve muzi kale vqorstelling vol korte sketches. De Scheg di 14.00 uur. ANTWERPEN Voorstellingen in Openluchttheater Rivierenhof: Kapitein Winoko's Won- dershow, kindershow, wo. 14.00 16.00 uur; Bossabal, wo. 14.00 uur; Alex Agnew VS O'Haras Comedy All Stars, stand-up surf en rock 'n roll met stand-up comedian Agnew en sufcombo O'Haras, aansluitend co medy revue, wo. 20.30 uur; Summer Break, jongerenproject met beachpar- ty en dj's, do. vanaf 16 jaar; Fred Bourbon support Roland, blues, aan sluitend film En la Ciudad, vr. 20.30 uur; Cirq'ulation, circustheater met de voorstelling Who goes on?, za. 20.30 uur; Prettig Klassiek Trio Dor met eigen composities en arrangemen ten van traditionele Europese volks muziek (balkan, klezmer, tango en valse-muset), zo. 11,00 uur; Daan So lo Spinvis, pianoconcert polder- collagepop, zo. 20.30 uur; Yann Tier- sen, support Dez Mona, concert met Franse chansons, folk, avant-garde en minimal music door de Bretonse pianist, violist en componist, di. 20.30 uur Zomer van Antwerpen: De zonsondergang, dag. Zeeuwse Koornmarkt, achter Loodswezen ca. 22.00 uur; Kennismolen, dag. behal ve ma. Leopold De Waelplaats; Droomedaris-Rex, fluistertheater van Michael De Cock door floor, Oto en titus, wo. za. zo. ma. en di. Par kinghoven 17.00 en 19.00 uur; Zomer- bar en zo/zomers wild, wo. za. en zo. Scheldekaai 28 18,30 - 24.00 uur; Compagnie Kaiet! Met tour de force, theater van Geert Hautekiet, wo. en do. Elsenstraat 21.00 uur; Muziek in de Wijk, wo. Stuyvenbergplein, do. Europark, vr. Alfons De Cockplein, za. Frans Hombeeckplein en zo. Kru- gerplein; Walpurgis en de Roovers i.s.m. het Spectra Ensemble met Les Noees/Svadebka/de Bruiloft: Russi sche bruiloft op tekstbasis van de Bruiloft van Tsjechov naar muziek Les Noces van Stravinsky, wo. do. vr. de zee op heel verschillende manieren als inspiratiebron gebruikten in hun werk. Ned. Architectuurinstituut: t/m 31 de cember: GeWoon Architectuur. De permanente tentoonstelling van het NAi vertelt de geschiedenis van twee eeuwen wonen en volkshuisvesting in Nederland, t/m 4 september: Flow. Voorbeelden van architectonische en landschaparchitectonische proj ecten waarin met de dynamiek van het wa ter wordt mee ontworpen, t/m 23 ok tober: Een Vorstelijke Tentoonstel ling. Ter gelegenheid van zilveren re geringsjubileum van Koningin Bea trix. In 1923 werd voor Beatrix' groot moeder Wilhelmina de Bouwkunst tentoonstelling 1898-1923 gepresen teerd. t/m 22 augustus: Internationa le Architectuurbiënnale Rotterdam - Polders. Een maand lang tentoonstel lingen, conferenties, lezingen, excur sies, een Rotterdamse zondag en een City Program in het teken van 'De Zondvloed', t/m 4 september: Three Bays. Een vergelijkend onderzoek naar vier eeuwen leven en bouwen aan een baai of lagune in Venetië, To kio en Amsterdam. za. Het Spoorwegemplacement-Dam plein 19.00 uur; Cirque Trotolla, do. en vr. Scheldekaai 28, 20.00 uur; Cul de sac of Alleen bij hondenweer, tra gikomisch stuk straattheater door 2 clochards naar tekst van Remco Van Damme, ma. en di. Kempenstraat on der de Brug 21.00 uur; Feria Musica met het programma Een vlinder met hoogtevrees, circustheater in een gro te circustent met zeven acrobaten en vier muzikanten in een choreografie van Fatou Traore, ma. en di. Schelde kaai 28, 20.00 uur; Studio Villanella, dans, theater en muziek voor jong en oud, Lijf, een hedendaagse dansvoor stelling door twee 15-jarigen en Wiet Wartop voor jongeren vanaf 12 jaar, ma. en di. Studio Herman Teirlinck 19.00 en 21.30 uur. Binnenstadrock: Concerten op de Grote Markt 24 tot 28 juli 11.30 - 24.00 uur. Concerten met Zuid-Amerikaans Caraïbisch Feest, wo. en Rock 'n Roll op do. Staatscircus Moskou-Holiday heeft zijn tenten opgeslagen, Geschetter van het circusorkest en de geur van zaagsel begi leiden traditionele voorstellingen als hogeschoolrijden en ar dere paardendressuur, clowns, vliegende trapeze, Bengaals tijgers, gedresseerde huiskatten en honden, jongleurs en eei hoelahoep-act. •Evenemententerrein, Cadzand-Bad, 16.30 en 20.00 uur Harpiste Harpiste Sabien Canton geeft een uitvoering. De harpiste van het Zeeuws Orkest concerteert ook veel mé het trio TriDali. Het programma vermeldt: Fantasia incmi nor, opus 35 van Louis Spohr, Children's hour van Marcel'! Grandjanny, Suite for harp van David Watkins, Imprompti van Gabriel Fauré en Muscade en Pistache uit Epice van Bei nard Andrès. •Dorpskerk, Oostkapelle, 20.00 uur Kwartet Boenox verzorgt een concert. Het kwartet bestaat uit Dimitri Brusselmans (hobo), Stoffel de.Laat (bas), Edwin Derde (fagot) en Katelijn Van Kerckhc ven (cello). Op het programma staat een mix van klassiek en popmu ziek, met invloeden van jazz. •Nederlands Hervormde Kerk, Cadzand, 20.00 uur Orgelconcert Wim Diepenhorst bespeelt het orgel. Het programma vermeldt werken van Mendelssohn, Barthd dy, Mozart, Reger en Diepenhorst zelf. De concertgever is oi ganist van de Oude Lutherse kerk en de Ronde Lutherse kerk in Amsterdam. •Nieuwe Kerk, Zierikzee, 20.00 uur DONDERDAG Pasar Malam De Pasar Malam biedt Indonesische cultuur met optredens, hapjes en drankjes en kunstvoorwerpen. Muzikale medewerking verlenen DJ Leo, Pudji, Danny Veil Tempo Doeloe Minstrels en Diederick Benjaminsz. •Subtropische Tuin Fort den Haak, Vrouwenpolder, 12.00 uur Miniconcert Rinus Goedhart (alt-saxofoon) en Willy Gideonse - de Buck (orgel) geven een miniconcert. De uitvoering vindt plaats in het kader van het Lange Jan Projekt 2005. Op het programma staan: Preludium in c van Admondstone Duncan, Rendez grace au Seigneur van Melodie Taizé, Fout Impressions van Derek Aubry, orgel Interludium van Jozef' Surzynski, Giga uit Sonata X van A. Corelli en Allegro in classic style van Gordon Young. •Koorkerk, Middelburg, 15.00 uur Circus Staatscircus Moskou-Holiday heeft zijn tenten opgeslagen. Zie woensdag •Evenemententerrein, Cadzand-Bad, 16.30 en 20.00 uur Beiaardconcert Paul Hoste bespeelt de beiaard. Op het programma staan: evergreens zoals Yesterday, Strait gers in the night, Londonderry Air (O Danny Boy) en Imagi ne, klassiek werk als Preludium in g van M. Vanden Gheyii Mazurka opus 67 nr 2 van Chopin en het Slavenkoor uit Na- bucco van Verdi, Regrets Boston van J.F. Pala, filmmuziek, de Jan De Mulder-Suite van J.D' Hollander, Ne me quitte pas van J. Brei en La Bohème van J. Plante en het Wiegelied van J. Brahms. •Grote- of Maria Magdalenakerk, Goes, 19.30 uur Inloopconcert Anko Vleugel (orgel) en Ankie Kaljouw (panfluit) verzorgen, een miniconcert Het betreft een zogenoemd inloopconcert. •Catharinakerlc, Zoutelande, 19.30 en 20.30 uur Jubileum Adrie Oosterling brengt zijn jubileumshow. Uit het repertoire van de afgelopen twintig jaar zingt hij on dermeer Harteleed van de kwallen, Meneer van Kommerloo'i Houten Hemel en Gesprek met de Wind. •Theater De Twee Duiven, Groede, 21.00 uur Donders Zwoele zomerhits worden gedraaid onder de noemer Don ders. DJ Levi en DA Natural verzorgen de muziek. •Café De Concurrent, Vlissingen, 23.00 uur VRIJDAG Pasar Malam De Pasar Malam biedt Indonesische cultuur met optredens, hapjes en drankjes en kunstvoorwerpen. Muzikale medewerking verlenen DJ Leo, Pudji, Danny Vera Tropical Delight en Diederick Benjaminsz. •Subtropische Tuin Fort den Haak, Vrouwenpolder, 12.00

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 26