PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Stroomdip treft industrie 6. begint afgezonderd aan levenslange gevangenisstraf PZC igypte van tevoren ;etipt over aanslagen Woning na vakantie omgetoverd in hennepkwekerij 5 DOLLE DWAZE DAGEN HALVE PRIJS orgen na sneering uimteveer Miljoenenschade bij Total Raffinaderij in Vlissingen-Oost littegolf treft groot deel VS ongen slacht ongere zus af ,23° Jl7° t Z 3 Eerst grijs e ochtend wat regen, later ook af en „e zon. Matige zuidoostelijke wind. \liddagtemperatuur rond 23 graden. 17e jaargang no. 175 ,ensdag 27 juli 2005 snummer 1,25 WO. 27/07 T/M ZO- 31/07op de gehele ZOMERCOLLECTIE A> DE PANTALON A.s. zondag v.a. 13.00 geopend V* JEANS CENTER ST. JACOBSPASSAGE 26 VLISSINGEN internet: www.pzc.nl d- V, Bü IPE CANAVERAL - Na de ge- agde lancering van het Ameri- inse' ruimteveer Discovery, teënhalf jaar na de de ramp I de space shuttle Columbia, igisteren later op de dag zor- j ontstaan over schade aan de jlciikant van de Discovery. gebeurde naar aanleiding j) opnamen van de klim van 'ruimteveer naar zijn baan ide aarde. Daarop is een wit orwerp te zien, dat van de indstoftank afgebroken lijkt zijn. ■Amerikaanse ruimtevaartor- nisatie Nasa bestudeert nu de oamen. Pas op de zesde dag j de missie van de Discovery eft de Nasa een compleet lid van de geregistreerde gege- Dsvan de shuttle. ANP Het ruimteveer Discovery stijgt op vanaf Cape Canaveral in Florida. ilaffakkelen bij de Total Raf- laderij was tot in de verre om ving te zien. door Jeffrey Kutterink NIEUWDORP - Een stroom storing heeft gisteren met name grote bedrijven in het Sloegebied getroffen. Total Raffinaderij Nederland in Nieuwdorp ligt voor dagen stil. De schade bedraagt mil joenen euro's. Pechiney en Thermphos moesten de pro ductie tijdelijk stilleggen. De stroomstoring duurde van een uur of twaalf tot een uur of een en was in grote delen van de provincie merkbaar. Oorzaak waren werkzaamheden aan een schakelstation in de buurt van Borssele. De grootste problemen ontston den in Vlissingen-Oost. Olieraf finaderij Total is het zwaarst ge troffen. Alle tien productiepro cessen zijn gecontroleerd stilge legd. De fabriek moest daarom noodgedwongen affakkelen. De zwarte rook die de grote vlam veroorzaakte was in de wijde omgeving te zien. Het bedrijf is volgens technisch directeur S. Wullems nog dagen bezig om alle installaties op te starten. De productieschade loopt volgens hem in de miljoenen euro's. Of een claim wordt ingediend bij energieleverancier Delta beziet het bedrijf nog. Fosforfabriek Thermphos lag een uur lang stil. Het kostte de onderneming vervolgens een hal ve dag om weer op volle kracht te kunnen draaien. Aluminium- producent Pechiney schakelde rond het middaguur preventief alle installaties uit op de 512 productie-ovens na. Want als het aluminium stolt is dat voor goed onbruikbaar. Op verzoek van Delta heeft de grootverbrui ker uiteindelijk ook de ovens stilgelegd om weer genoeg span ning op het netwerk te krijgen. Tegelijkertijd leverde Essent meer stroom aan het net, zodat rond een uur de normale span ning op het net stond. In die kor te tijd bleven de ovens warm en stolde het aluminium niet. Wel werd een gieting afgebroken; een schade van tienduizenden Ook buiten het Sloegebied had den particulieren en bedrijven met de storing te maken. Zieken huis Walcheren in Vlissingen- moest overschakelen op nood- stroom. Het signaal van Radio 1 kon niet langer doorgegeven worden omdat in de Goese tv-to- ren een onderdeel doorbrandde. Omroep Zeeland radio was kor te tijd uit de lucht en op het spoor tussen Vlissingen en Ber gen op Zoom kwamen drie trei nen tot stilstand. Ook het weg verkeer ondervond last; ver keerslichten vielen uit. foto Rick Wïlking/RTR1 Een prachtige verzameling beelden is even thuis Britse moslims zijn bang op straat Moslims in Groot-Brittannië vrezen dat er meer onschul dige slachtoffers vallen door het 'schieten-om-te-do- den-beleid' van de Londense politie. Moslims zijn bang de straat op te gaan met iets in huix handen. Vooral jonge mannen worden op weg naar hun werk soms opeens door agenten in burger tegen de grond gedrukt. De moslimgemeenschap accepteert dat de politie onder druk staat om aanslagen te voorkomen. Geen blokkade opvolger gms In Zeeland werpen gemeenten vooralsnog geen blokkade op tegen zendmasten voor umts-signalen. Umts is de opvolger van gms, het systeem waax*mee nu de signalen voor mobiele telèfonie worden verzonden. Elders in het land zijn er wel (gi'ote) gemeenten, waaronder Groningen en Nijmegen, die bezwaar hebben tegen umts-zendmasten omdat ze bang zijn voor scha- deljjke invloeden op de volksgezondheid. Edgar Davids naar Tottenham Edgar Davids voetbalt ko mend seizoen bij Totten- ham Hotspur in de Engelse Premier League. Hij ver trekt transfervrij bij Inter- nazionale. De oud-aanvoer der van Oranje hoopt zich in Engeland weer in de kij ker te spelen voor het Neder- lands elftal. dLm I Varia: 2; Binnenland: 3; Feiten Meningen: 4; Buiten land: 5; Economie: 9; Radio en Televisie: 10; Zeeland: 13, 15, 17 en 19; Sport: 20 en 21; Kunst: 23, 24 en 25; Uit: 26 en 27. por Benqt van Zwol AIRO - De Egyptische autori- iten beschikten enkele dagen lurdat de terreurdaden in iarm cl Sheikh tientallen le- ins eisten, al over informatie er aanslagen ophanden wa in de badplaats. gingen er echter van uit dat aanvallen gericht zouden zijn ;en casino's. Dit hebben func- inarissen rond het onderzoek ar de aanslagen gisteren be- ndgemaakt. autoriteiten besloten op find van de informatie die zij idden de beveiliging op te voe- a bij de casino's. De daders hadden echter hotels op het oog en brachten zaterdagochtend op verschillende plaatsen bommen tot ontploffing. Van een van de zelfmoordcom mando's is de identiteit intussen vastgesteld. Het zou gaan om de Egyptische militante moslim Youssef Badran. Agenten pak ten gisteren zijn familieleden op en ondervroegen hen. Een derde, tot nu toe onbeken de, moslimgroep heeft de verant woordelijkheid opgeëist voor de aanslagen. De 'Tawhid en Jihad Groep in Egypte' deed dat giste ren via internet. ANP pagina 5 betrokkenheid Pakistanen bij aanslag Egypte ontkend BV YORK - In een groot deel inliet noordoosten van de Ver- ïigdc Staten heerst een hitte- )lf met temperaturen die kun- in oplopen tot soms behoorlijk Jven de 40 graden Celcius. to aantal grote steden, waar- Ider Chicago, New York - aar de temperatuur oploopt lor Jessica Smeenk tot 38 graden - en Phoenix in de staat Arizona (meer dan 45 gra den) zijn 'verkoelingscentra' in gericht. De burgemeester van New York, Bloomberg, riep de inwoners van zijn stad op naar deze centra of naar zwembaden te gaan in plaats van brandkra- nen open te draaien. „Dat laat ste kost 4500 liter water per mi nuut", waarschuwde hij. In Chi cago bi'engen gemeentewerkers mensen in pendelbusjes naar de verkoelingscentra. Ambtenaren informeren bij ouderen of alles in orde is. Ook in andere delen van De Vex-enigde Staten heb ben de autoriteiten maatregelen genomen om te voorkomen dat de hitte net zoveel slachtoffers maakt als vorig jaar. In sommige plaatsen kx-ijgen daklozen gratis gekoeld water en ijs. Elders adviseren de auto riteiten de burgers om zoveel mogelijk binnen te blijven in ruimten waar airconditioning is. Niet iedei'een neemt de advie zen van de overheid ter harte: in de staat Missouxi stierven twee vrouwen als gevolg van de hitte terwijl zij wel over aiconditio- ning beschikten, maar die niet gebruikten. De vraag naar elek triciteit zal deze week naar ver wachting records breken in de omgeving van de stad Washing ton, in de staat Maryland en in delen van Virginia, omdat air conditioners op volle toeren draaien. ANP LiMI - ien 14-jarige jongen i! Miami heeft zijn drie jaar ngere zusje vermoord, kenne- pt door de ernstige psychische oblemen waaraan hij lijdt. jongen heeft gisteren be nd, nadat hij eerder probeer de schuld op twee inbrekers schuiven. Van dat verhaal jnek niets te kloppen, ft lichaam van de 11-jarige is mandag in haar slaapkamer ge- Miden, Zij was gewurgd en 'ar keel was doorgesneden. 51 drama speelde zich af toen 'ouders weg waren. (jongen was onlangs voor on- ïzoek opgenomen in een psy- iatrische inrichting. Uiteinde- k besloot een psychiater dat 'jongen niet gevaarlijk was en ernaar huis kon. ANP m-yj door Frank Hendrickx en Ferdi Schrooten AMSTERDAM - Mohammed B. (27), de moordenaar van Theo van Gogh, moet zijn levenslange celstraf voorlopig in afzonde ring uitzitten. Hij komt niet in een isoleercel te zitten, maar op een eennxansafdeling, met eigen bewakers. Door dit unieke regi me moet worden voorkomen dat hij het werven van medestan ders voor de jihad voortzet. Pas als hij zijn strijd als 'iixstrunxent van Allah' staakt, wordt zijn ge vangenschap versoepeld. De Amsterdamse rechtbank oor deelde gisteren dat de maximale gevangenisstraf de 'enige ge paste' is voor de 'terrox-istische aanslag' op 2 november vorig jaar. De rechters achtten alle zes aanklachten, waaronder po ging tot moord op acht agenten, wettig en overtuigend bewezen. Nabestaanden en politici rea geerden met instemming op het vonnis. B. heeft Van Gogh op gruwelijke wijze vermoord door hem genadeloos af te slachten, zei rechtbankvoorzitter U. Ben- tinck, en zo enorm veel leed ver oorzaakt bij de nabestaanden. Bentinck noemde Van Goghs zoon Lieuwe (14) bij naam. De tiener reageerde geëmotioneerd toen de rechter nog eens be schreef hoe zijn vader was dood geschoten en met messen be werkt. Mohammed B. hoorde het von nis onbewogen aan. Direct na de veroordeling werd hij afge voerd door zwaar bewapende be wakers. Lieuwe van Gogh zei: „Ik stuur je wel een kaartje." Maar B. reageerde amper. Terreurdaden Volgens rechter Bentinck zijn drie van B.'s misdrijven als ter reurdaden aan te merken, Naast de moord op Van Gogh is dat de doodsbedreiging aan Iiirsi Ali, waarmee hij haar verhinderde haar werk als parlementariër te «Ba» mi doen. Ook zijn verboden wapen bezit had een 'terroristisch oog merk', aldus de rechters. „De bevolking is vrees aange jaagd en structuren zijn ont wricht, de samenleving is gede- stabiliseerd. De verdachte heeft met zijn daden geen enkel res pect voor het menselijk leven ge toond", zei Bentinck. Die vond levenslang 'de enige gepaste straf' wegens de grote kans op herhaling bij een 'overtuigings dader' als B., die geen enkel be rouw toonde. Bentinck: „Ster ker nog, hij heeft gezworen pre cies hetzelfde te doen als hij weer vrij zou komen." Mohammed B. is volgens de rechtbank niet als gestoord aan te merken. Daarom is geen tbs opgelegd. Het OM dat levens lang had geëist, is in grote lijnen tevreden over het vonnis. Wel is er teleurstelling dat Mohammed B diens kiesrecht niet is afgeno men. Volgens de rechtbank is de kans dat. B. er gebruik van maakt nihil, gezien zijn afkeer van onze redactie binnenland ZWOLLE - Zij was maanden met vakantie geweest en dacht alles keurig te hebben geregeld. Zij had het beheer van haar wo ning in Zwolle overgedragen aan een vriend, zodat zij bij te rugkomst zo weer in haar flat zou kunnen. Dat viel vies tegen. Haar hele woning was vertimmerd en on bewoonbaar. Het huis was omge toverd tot een professionele hen nepkwekerij, waar elk moment de plantjes in konden worden ge zet. Er was ruimte voor zo'n zes honderd hennepplanten. De vrouw waarschuwde onmid dellijk de politie, die nu bezig is de puzzelstukjes in elkaar te leg- van de Nederlandse samenle ving. In theorie blijft het daar door mogelijk dat B. zich ooit verkiesbaar stelt als politicus. Het OM betreurt ook dat de po ging tot moord op acht agenten en het schieten op twee omstan ders niet als terreurdaad is aan gemerkt. Wel is B. veroordeeld tot het betalen van smartengeld aan elf agenten met hem verwik keld raakten in een vuurge vecht. Bentinck: „Hij heeft poli tieagenten willen gebruiken als zijn beulen om hem tot marte laar te maken." De omstanders krijgen ook smartengeld, net als Van Goghs filmmaatschappij Column Producties, voor de kos ten van de uitvaart. Het OM maakt nog deze week bekend of het al dan niet in ho ger beroep gaat tegen het von nis. GPD pagina 3 Kamer bepleit isolatie pagina 4 tevreden over rechtsgang gen. Want wie achter de enorme verbouwing zit, is nog onduide lijk. Waar de politie zich vooral over verbaast, is dat blijkbaar niemand in de drukke flat iets heeft gemerkt. „Er was profes sionele apparatuur aanwezig, tot grote koolstoffilters aan toe. Dat moet toch opvallen", meent een politiewoordvoerster. „De 'inrichters' hebben ook het com plete plafond in de woonkamer en aangrenzende slaapkamer er uit gesloopt. Het grootste gedeel te van de woning was dichtge timmerd met houten platen." Niet alleen de bewoonster, maar ook de woningcorporatie en de energieleverancier hebben aan gifte gaan. Zo was de elektrici teit al aangesloten op een illega le stroomtoevoer. GPD Opluchting bij enkele demonstranten voor de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam na de uitspraak. foto Marcel Antonisse/ANP (Advertentie) Bk automatische ino voortetteis' m|v rekeningnummer. ...W^v. gehad nl postcode: Noteert u m De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. Daarna wil ik betalen: leleioon.O per maand met automatische incasso 19,95] CJ per kwartaal met automatische incasso 58.001 Jpostlbankrekenincuummei: |1SI l3!" nN" 3uloma,|sche incasso 10 222,50). Ill iet persoonsgegevens. Kijk op www.px.nl/abonnererh bel grens 7; 0231231 of stuur dele bón haan föC. afdeling Imersseivieo mordnommer 213. emWB Goes "711688"555530 het alfabet van Zeeland

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 1