GESLOTEN r&mnm je weet wel hoe mijn leven eruit ziet E® Autoreis SAUERLAND Mulder binnenhuis PZC maar het kan anders! jouw keus is alles wat nodig is -* Ga spierziekte A.L.S. te lijf» Giro 100 000 Wegens vakantie vanaf maandag 25 juli t/m maandag 8 augustus luc ingels 1 woensdag 27 juli 2005 Sluitingstijden familieberichten: Overlijdens- en geboorteberichten: Aanleveren: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur, zondag 16.00-18.00 uur, plaatsing de volgende dag. Overige familieberichten: Voor de krant van maandag t/m vrijdag: twee werkdagen voor plaatsing 15.00 uur, zaterdag: woensdag 16.00 uur. Tel.nr. 0113-315555 Faxnr. 0113-315549 via e-mail: alléén in Wordbestand aangeleverde tekst: eaa@pzc.nl Geboorte Dankbaar en gelukkig zijn we met de geboorte van onze kleinzoon David Pieter Joost (David) zoon van Philip en Judith de Koeijer broertje van Bram* en Roos Hanna en Bas de Koeijer Tilly en Albert Remijn 26 juli 2005 Cipreslaan 31 3053 NA Schiebroek Overlijden Nog onverwachts is onze lieve nicht Els Louws-Geldof overleden. Wij wensen Arie, Joëlle en Ruiger, Richard en de ver dere familie kracht en sterkte toe. Oostkapelle: tante Jo en ome Huib Geldof Sint-Laurens: tante Jannie en ome Jo Mesu Neven en nichten We zijn erg verdrietig door het overlijden van Els Joëlle, we zijn er voor jou en je familie. Marieke en Jan Marjan Carolien en Eelke en familie Diepbedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze trouwe en gewaardeerde collega Els Louws-Geldof Wij zullen Els blijven herinneren als iemand die hart had voor de kinderen en op een respectvolle en moe dige manier wist om te gaan met haar ziekte. Wij wensen Arie, Richard, Joëlle en Rutger heel veel sterkte toe bjj het verwerken van dit.yerlies. De collega's: Hans, Annie, Paula, Petra, Anja, Paul, Jeanette en Louis Diaconieschool "De Springplank" Aagtekerke "Als tranen een trap konden bouwen en herinneringen een brug dan klommen wij hoogde hemel in en haalden we u gelijk weer terug". We zullen Juf Els missen. Kindeien Diaconieschool "De Springplank" Aagtekerke Met groot verdriet, maar ook met diepe bewondering voor de wijze waarop zij haar strijd heeft gestreden, is toch nog plotseling van ons heengegaan Els Louws-Geldof Namens alle kinderen en ouders wensen wij de fami lie en de collega's heel veel sterkte in deze moeilijke periode. Schoolcommissie en Medezeggenschapsraad Diaconieschool "De Springplank", Aagtekerke Geschokt en verdrietig zijn wij door het overlijden van Els Louws de moeder van onze collega en vriend Richard Wij wensen Richard, Arie, Joëlle en Rutger heel veel sterkte toe. Namens Ad, Vera en alle collega's van De Pannekoekenbakker En toch telkens weer zullen wij je tegenkomen Zeg nooit: "Het is voorbij Slechts je lichaam werd ons ontnomen Niet wie je was en ook niet watje zei. Bedroefd, maar ook dankbaar dat hem verdere pijn bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat na een ziekbed van ons is heengegaan mijn lieve man, onze vader en mijn opa Kees Dijkhuizen in de leeftijd van 60 jaar. Martha Dijkhuizen-Smit Ronald en Luying Evelyn en Huib Bianca 26 juli 2005 J. H. Huyssenstraat 13 4336 AH Middelburg Er is gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 29 juli van 10.45 tot 11.15 uur in het rouwcentrum, Buitenhovelaan 1 te Middelburg (Dauwendaele). Aansluitend zal om 12.00 uur de crematieplechtig heid plaatshebben in het crematorium, Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na de plechtigheid is er gelegenheid tol condoleren in de condoleanceruimte van het crematorium. Een goede buurman ontviel ons in Johan Kroon Wij wensen Marjo en de kinderen alle kracht toe die zij nodig zullen hebben om dit verlies te dragen. De buurtgenoten: Elly en Gerrit Brinkman Riet en Cor Hamelink Corrie en Gerard de Jongh Leny en Gerard Karstanje Leiny en Cees de Klerk Greet en Gerrit Kuijt Ans en John Moes Lineke Natte-van den Berge Riet van Oosterhout-Schipperen Lies en Jaap Peetsold Wim Phaff Joke en Daan Rouw Amy en Bertus van 't Wout Onze gedachten zijn bij Betsy Kuijs-Tange Betsy straalde veel warmte en vriendelijkheid uit. Wij zullen haar missen. Wij leven mee met de familie van Betsy en wensen hen veel kracht toe. Medewerkers Kinderopvang Walcheren Gastouderbureau KOW Gastouders en thuisopvang-medewerkers KOW Heden bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van onze oud-medewerker Kees Uitdewilligen Wij wensen zijn echtgenote en verdere familie veel sterkte toe om dit verlies te dragen. Directie en medewerkers Advanta Seeds B.V. Rilland - Kapelle Lijden is zo tastbaar, als je het ziet. Verzachten zo ongrijpbaar, je kunt het nieti Troost is zo voelbaar, het verzacht de pijn. Laten wij allen een steun voor elkander zijn. Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij in zijn leven voor ons betekend heeft, delen wij u mede dat toch nog onverwachts van ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa Johan Tuynman echtgenoot van Margaret Tuynman-Llewellyn Vlissingen, f Vlissingen, 20 januari 1932 25 juli 2005 Middelburg: Margaret Tuynman-Llewellyn Zwijndrecht: Kees en Margriet Halsteren: Daan en Ann Joanna, Rebecca, Jessica Sliedrecht: Jackyen Jacques Oude Vlissingseweg 47 4336 AB Middelburg Er is gelegenheid tot afscheid nemen bp vrijdag 29 juli a.s. van 13.45 tot 14.15 uur in het rouwcentrum aan de Industrieweg 20 te Vlissingen. Aansluitend zal er een korte gedenkdienst worden gehouden. Om 15.00 uur zal hij worden begraven op de algemene begraafplaats aan de Pres. Rooseveltlaan te Vlissin gen. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid de fa milie te condoleren in bovengenoemd rouwcentrum. Liever geen bezoek aan huis. Voor diegenen die geen kaart hebben mogen ontvan gen, gelieven deze rouwadvertentie als zodanig te be schouwen. Uit onze vriendenkring is heengegaan Rie Bastiaanse-Wouters echtgenote van Frans Bastiaanse Wij wensen Frans en de kinderen veel sterkte toe. Bets Boogaard-Poppe Corrie en Daan Koets-Dieleman Corrie en Ko Risseeuw-de Voogd 25 juli 2005 Geschrokken zijn wij door het overlijden van onze bure Rie Bastiaanse Wij wensen Frans, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies. Fam. Maljers Fam. Dekker Fam. Wagenaar Fam. Ridderbos Fam. van Sluijs Fam. Vreke Jo Adriaanse Grijpskerke, 25 juli 2005 Niemand staat stil bij het woord "samen Maar het is een groot gemis als "samen uit je leven verdwenen is. Vandaag ovèrleed na een droevige periode onze lieve vrolijke zus, schoonzus en tante Maria Cornelia de Ruijter-Joris - Riet - weduwe van Michiel Adriaan de Ruijter in de leeftijd van 78 jaar. Broers en Zussen Zwagers Neven en'Nichten 25 juli 2005 Bloemen laan 66a 4382 SH Vlissingen Riet ligt opgebaard in het rouwcentrum Overtoom- Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen, al waar geen bezoek. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donder dag 28 juli om 17.15 uur in het crematorium, Weste lijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Hieraan voorafgaand is er gelegenheid om afscheid van haar te nemen van 17.00 tot 17.10 uur in het cre matorium. Na de plechtigheid is er een samenzijn in het crema torium. Heden is van ons heengegaan onze gewaardeerde huisgenote Mevrouw H. F. A. M. Bremmers-Touw De bewoners van "De Vrijburg" Tot ons groot verdriet overleed na een ernstige ziek te, toch nog onverwacht, mijn innig geliefde man, onze lieve vader, schoonvader en opa Thonis Bil in de leeftijd van 82 jaar. E. W. Bil-van den Houten Jan Bil Nanda Langevoort-Bil Wim Langevoort Dorien en Berry Ilseen.Colin Ada Struijk-Bil Cor Struijk Mariëlle Isabella 25 juli 2005 't Vrije 7 4301 JXZierikzee De afscheidsdienst voor familie en belangstellenden zal gehouden worden vrijdag 29 juli in het kerk centrum van de Gasthuiskerk aan het Havenplein te Zierikzee, aanvang 13.30 uur. (Parkeermogelijkheid achter het kerkcentrum, via de Hoge Molenstraat). Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op de al gemene begraafplaats te Zierikzee, omstreeks 14.30 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid de familie te con doleren in het kerkcentrum. Na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis "Ter Reede" is zacht en kalm overleden onze moeder, schoonmoeder en oma Pieternella Kruit-van Immerzeel weduwe van Willem Jacobus Kruit 5 januari 1923 126 juli 2005 Melissant Vlissingen Middelburg: Willem Kruit Annie Kruit-de Jonge Mariska, Dennis Halsteren: Thijs Kruit Hans Kruit-Faasse Maaike, Willemijn, Joanne Correspondentieadres: Pinakel 13 4336 JG Middelburg Er is gelegenheid om afscheid van haar te nemen op zaterdag 30 juli van 09.45 tot 10.15 uur in het uit vaartcentrum Monuta "De Voorzorg", Industrieweg 20 te Vlissingen. Aansluitend zal de afscheidsdienst, voorafgaande aari de begrafenis, plaatsvinden om 11.00 uur in de aula van de begraafplaats aan de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de condoleanceruimte van de begraafplaats. Met droefheid geven wij u kennis van het overfijden van onze zwager en oom Cometis Vader echtgenoot van C. op 't Hof Oost-Sou6urg:A. Goedegeèure-op 't Hof BameveÜ: G. Roosendaai-van Gorsel E. Roosendaaf Nichten en neven Middelburg, 24 juli 2005 Met groot verdriet, maar tevens vervuld van mooie herinneringen, delen wij u mede dat, na een veelbe wogen leven van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze moeder en oma (savta) Elisabeth Anna Maria de Haan-Koert Bep 's-Gravenhage, t Sellingen, 27 augustus 1919 25 juli 2005 Correspondentieadres: S. P. de Haan, De Breeakker 4,9551 BR Sellingen Met droefheid maken wij u bekend dat het de HEERE wederom behaagd heeft plotseling uit ons midden weg te nemen mijn enige nog overgebleven, innig geliefde zuster, onze geliefde tante en oud tante Sara 't Gilde 9 oktober 1913 25 juli 2005 Hoek, Zorgcentrum "Vremdieke": Mevr. C. Hofman-'t Gilde Neven en nichten Achterneven en achternichten Correspondentieadres: Familie J. Bolleman, IJsbaanstraat 20, 4537 PH Temeuzen De rouwdienst voor familie, vrienden en belangstel lenden wordt gehouden D.V. zaterdag 30 juli om 10.30 uur in het Kerkgebouw van.de Geieformeerde Gemeente in Nederland, Kerklaantje 1 teTerneuzen. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Zui derbegraafplaats teTerneuzen. Dondeidag 28 juli is er van 19.00-19.30 uur gelegen heid om afscheid te nemen in uitvaartcentrum "De Ridder", Hughersluys 22 teTerneuzen. Mochten wij u vergeten zijn een kaart te sturen dan kunt u deze advertentie als uitnodiging beschouwen. Onze dank gaat uit naar het verplegend personeel, het huishoudelijk personeel en de vrijwilligers van Zorgcentrum "Bachten Dieke" te Temeuzen voor de liefdevolle verzorging gedurende bijna 23 jaar. Alleen schriftelijke condoleance. Geen bloemen. Dankbetuiging Voor de vele bewijzen van deelneming die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve en zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder Adriana Koster-Overbeeke willen wij u hartelijk danken. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Krabbendijke, juli 2005 Samen met ons kun jij het verschil maken voor kansarme kinderen. Als sponsor bied je een kind de kans van zijn leven. Een kans om ziekte en honger te overwinnen. Als je 80 cent per dag kunt missen, zorg je ervoor dat jouw sponsorkind en zijn omgeving toegang krijgen tot onder andere gezondheidszorg, schoon water en onderwijs. Al meer dan 50 if| (Si jaar werkt World Vision, vanuit i I4* S X; haar christelijke achtergrond, zo i NMm m/v effectief mogelijk om kinderen j Adres en hun omgeving te helpen. Help i pcs,^ mee, alles wat we nodig hebben j Telefoon is jouw keuze voor een kind! Stuurdeze bon naar: World Vision, Antwoordnummer 65.3800 VB Amersfoort jj giro 99 world vision, amersfoort; bel 0900 0255 (10 ctpm) of surf naar www.worldvision.nl t.n.v, A.I.S. Centrum-Amsterdam in samenwerking met het Prinses Beatrix Fonds middelburg kromme weele 21-23 tel./fax 0118-614077 beeldhouwer Ontwerpt grafmonumenten samen met u. 0114 682600 Walsoorden T 0800 7 800 800 (gratis) www.lilianefonds.nl voorlichting@lilianefonds.nl Het speciale fonds voor kinderen met een handicap in ontwikkelingsland» I SPOTGOEDKOOP 4-/5-/8-daags verblijf in Golden Tulip Winterberg! INCLUSIEF: verblijf in Colden Tulip Hotel Winterberg verblijf in 2-persoonskamei dagelijks ontbijtbuffet - -i gebruik van binnenzwembad li - sauna en fitness Golden Tulip i de KRAS Geldpas! info: t Supervoordelig naar het mooie en gezellige Duitse Winterberg I twlTEUNlL? I Op veler verzoek nu de hels l *rVBAe Nl-V$ zomer:KRASSE InternetWekenll Spotgoedkoop naar Sauerland! Na hetgrote gaande jaren is KRAS Stervakanties er wederom in geslaagd om kamers te bemachtigen in het Golden Tulip Winterberg! En ook nu tegen absolute bodemprijzen! Hierdoor kunnen wij u een 4-daags verblijf in dit sfeervolle hotel al aanbieden vanaf slechts 95, waarbij het dagelijks ontbijtbuffet ook nog eens is inbegrepen! Sauerland ligt niet ver van de Nederlandse grens, de ideale bestemming voor een korte vakantie tussen door Dus aarzel niet langer en ga er dit jaar eens supervoorde lig tussenuit naar een mooi en gezellig stukje Duitsland! COLDEN TULIP HOTEL WINTERBERG»" Dit comfortabele hotel bevindt zich tussen Winterberg en Altastenberg en halverwege de hoogste berg van Midden- Duitsland, de bekende 'Kahler Asten'. Het beschikt óver een lift, stijlvol restaurant met een prachtig uitzicht op de bosrij ke omgeving, ruim overdekt zwembad, sauna, fitness ruimte en parkeergelegenheid (gratis), Uw kamer is voor zien van douche, toilet, telefoon en tv TIPS VOOR UITSTAPJES Sauerland wordt tot één van de meest aantrekkelijke streken van Duitsland gerekend. Niet zonder reden, want het verras sende gebied heeft ook wel de naam 'land der duizend ber gen', Het hotel Is een uitstekend uitgangspunt voor uitstapjes in deze bosrijke en heuvelachtige omgeving. Het gezellige Winterberg waar u heerlijk kunt winkelen, ligt ook met ver van het hotel verwijderd. Daarnaast noemen we als tips nog het oude vestingstadje Attendorn en de plaats Kassei met het Schloss Wilhelmshöhe. U ziet het, er is hier genoeg te zien! Indien u deze z< Interna uw rels ljoe'<t' maa,<t u kans opéén van de 25 grandioze prijzen (oi naar Curasao en Turkije, reischequesen zelfs uw gehele reissom terug) die wij elke week onder de internetboekers verloten! Het volledige prij zenpakket (wekelijks Lw.v. minimaal 7.500) kuniu terugvinden op www.kras.nl De KRASSE InternetWekenü! Aankomstdata HZ 15.534 4 dgn, vrijwel iedere vr. van 5/8 t/m 28/10 v.a.€ 9i 5 dgn, vrijwel iedere ma. van 1/8t/m24/10 v.a.€ 125 8 dgn, vrijwel iedere vr. van 5/8 t/m 28/10 v.a.€ 185 Toeslagen: l-pkv.a.€ 34,toeslag halfpensionv.a.€é?, res.kosten 15 (verplicht, per boeking). Noot: prijzen zijn* p.p., tenzij anders vermeld Exd vervoer, toeslag halfpension, div. verzekeringen, res.kosten, toerislenbt! Vraag uitgebreide reisbeschrijving reisnr HZ 15 534 KRAS u in: Alphen a/d Rijn, Alm Den Bosch, Den Hl echt Venlo, Zwolle

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 14