Bier voor jarige stad Goes PZC vLissinocn Al p PZC Goes let extra op brandveiligheid weekenddiensten lezers schrijven kerkdiensten Ambtenaren II Ozb Gaten Kapelle geeft kunstwerken als relatiegeschenk Nieuwbouw in Wissenkerke zaterdag 5 maart 2005 bezoektijden Korte Gos ligt lekker in de mond Ziekenhuis Walcheren JKoudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen Bel. (0118) 425000 dag.: 15.00-20.00 uur 'Bezoek; Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. 'afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur •en woe, za en zo 14,00-16.30 uur. flfd IC/CCU en Stroke Unit CVA dag. S45ÓO-16.00 en 19.00-20.00 uur. 'Oosterscheldeziekenhuis fe Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel. (0113)234000 'dag. 13.00-13.45 en 18.30-19.45 uur Afdeling A/B (kinder/kraamafdeling): dag. 14.30-19.30 uur Afdeling H (IC/MC): dag. 11.00-11.30, 14 00-14.30 en19.00-19.30 uur 'Afdeling F (neurologie): 14.00-20.00 uur Max. 2 personen per patiënt. Lindenhof revalidatie f's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel. (0113)236236 mat/m vrij: 14.00-21.00 uur zal en zon: 12.00-21.00 uur Emergis flfoostmolenweg 101 *4481 PM Kloetinge, tel. (0113) 267000 ryvoe, zaten zon: 14.00-21.00 uur ',ma, di, do en vrij: 18.30-21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie de Honte Wielingenlaan 2 1535 PA Terneuzen, tel. (0115) >88000 Vfd. A1A2, B1, B2, C1, Obstetrie en Gynaecologie dag. 14.30-1600 en n18.30-20.00 uur; afd. Psychiatrie ma, di. do en vrij 18.00-20.00uur, woe, 'iveekeinde, feestdagen 14.00-16.30 juren 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag 14.30-15.15 en 19.00-20.00 uur. inderafd. 14.00-19.00 uur itie Antonius istoor van Genklaan 6 AJ Oostburg, tel. (0117) 459000 ifd.2:14.30-16.00 /18.30-20.00 uur; afd 4; 09.00-21.00 uur. Goeree-Overflakkee (iekenhuis Dirksland Stationsweg 22 3247 BW Dirksland, tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45-19.30 u zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom, tel. (0164) 278000 dag 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 GGZ Westelijk Noord-Brabant Hoofdlaan 8 4661 AA Halsteren, tel. (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17,00 uur Rotterdam AZR-Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam, tel. (010) 4639222 (voor inlichtingen bezoektij den van alle afdelingen) AZR-Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam, tel. (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00-12.00 uur Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur afd. Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur Voor partner/echtgenoot: 0900-12.00 en 15.00-21.00 uur. AZR-Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 :3075 EA Rotterdam, tel. (010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur Algemeen Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan 10 '.(0032)50 452111 dag, 14.00-20.00 uur (muv IC en hart- bewaking) Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas Brugge Sint Lucaslaan 29 tel. (0032)50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hart- bewaking) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 el. (0032) 9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur 'Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10 8l. (0032) 3 8213000 AJg bezoekuren: werkdagen 1600-20.00 uur. weekeinde en feest dagen 14.00-20.00 uur Afd. B1 (cardiologie) dag. 16.00-17.30 en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14.00-14.30 en 19.00-19.30 De Provinciale Zeeuwse Courant waarin opgenomen de Middelburg- wie, Vlissingsche.Goesche en Bres- •ensche Courant, Vrije Stemmen en fle cierikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan levensbeschouwelijke 'en politieke opvattingen, stromin gen of partijen. bronvermelding De redactie van de Provinciale «euwse Courant maakt- naast de eigen nieuwsgaring Bebruik van de volgende bron nen: Geassocieerde Pers Diensten d Algemeen Nederlands persbureau (ANP), Associated ress (AP), Bridge, Deutsche "esse Agentur DPS, Agence Presse (AFP)' Reuters I Belga en European "ess-Photo Agency (EPA). beeldrecht '«n hUb!iJcatierechten van werken •_i "ee'dende kunstenaars aange- een CISAC-organisatie zijn veen9 m8t Beeldrecht ,e Amstel- door Freek Janssen GOES - Het is een bier zonder franje, want zoete en gekruide bieren zijn er tegenwoordig al veel te veel, aldus voorzitter Jan Passieux van het bierbrouwers- gilde Deltabrouwers. In het te ken van het zeshonderdjarig be staan van Goes hebben de ama teurbrouwers een speciaal bier laten brouwen: Korte Gos, 'een bier voor de Ganse Stad'. Korte Gos is alleen te koop op het bier festival van de Deltabrouwers, op 20 maart in de Hollandse Hoeve. GOES - De gemeente Goes gaat strenger optreden tegen brand veiligheidsovertredingen. Dat gebeurt naar aanleiding van rap- portages van de brandweer. De brandweer constateert tij dens controles in publieke ge bouwen als scholen, winkels en bedrijven nog te vaak dat de voorschriften met voeten wor den getreden. De overtredingen variëren van het afsluiten van nooduitgangen, het met onder houden van de brandveiligheids installaties, het gebruik van brandgevaarlijke versiering tot het overschrijden van het maxi maal aantal toegestane perso nen. De zorg voor de brandvei ligheid, waar onder meer het toetsen van bouwaanvragen en evenementen en het verlenen en controleren van gebruiksvergun ningen onder vallen, is de ver antwoordelijkheid van het colle ge van B en W. De strengere aanpak zal worden afgestemd op de eigen verant woordelijkheid van de vergun ninghouder. Zo zal hard worden opgetreden tegen herhaalde overtredingen en het niet aan pakken van zaken die niet in or de zijn. Ook zijn er afspraken ge maakt met het Openbaar Minis terie om in geval van grove over treding een strafrechterlijke pro cedure te beginnen. De geestelijk vader van het bier is Kees Bubberman, één van de Deltabrouwers. Passieux om schrijft de smaak als 'vol, bitter en moutig, met een lichte smaak van tarwe'. „Een gewoon bier, gemaakt van water, mout en hop." En een alcoholpercentage van 6,7 procent. Brouwerij Alvinne uit het Bel gische Ingelmunster heeft het goedje gebrouwen. „We moeten het bij een brouwerij laten brou wen, anders kunnen we het niet verkopen", legt Passieux uit. „Het afdragen van accijns kan alleen via een brouwerij." Het is voor de derde keer dat de Deltabrouwers een festivalbier laten maken. Vorig jaar werd Delta X verkocht, ter gelegen heid van de tiende editie van het festival. Korte Gos komt in een beperkte oplage: tweehonderd flessen van 75 centiliter. Het wordt achter de bar verkocht, maar kan ook in flessen mee worden genomen naar huis. Zo lang de voorraad strekt, natuur lijk. De naam van het bier heeft Pas sieux zelf uitgekozen: „Ik las het foldertje over zeshonderd jaar Goes. Daar stond in dat Goes is ontstaan langs de kreek Korte Gos. Dat leek me wel een goede naam. Ik heb nog even ge oefend of het lekker in de mond ligt: 'Doe mij nog maar eens een Korte Gos.' Een biemaam moet klinken." Op het etiket prijkt Ja- coba van Beieren. De Detabrou- wers zijn nu nog druk bezig de tweehonderd flesjes van een eti ket te voorzien. Burgemeester Dick van der Zaag van Goes is uitgenodigd om een Korte Gos te komen proosten, op het festival. Dat hij komt is vrijwel zeker, volgens Passieux. „Alleen weten we nog niet of hij het festival ook kan komen openen, om half twee 's middags." Alle traditionele bierspelletjes komen dit jaar terug op het festi val: het blind proeven, het bier pulsjoelen en bierdopwerpen Een onderdeel dat deze editie niet meer terugkomt, is de bier keuring. De afgelopen twee jaar konden amateurbrouwers hun brouwsel laten beoordelen door echte keurmeesters. „Dat kwam niet echt uit de verf", zegt Pas sieux. „De mensen die daar op af kwamen, wisten eigenlijk wel dat hun bier goed was. Terwijl het eigenlijk bedoeld was voor jonge brouwers, die willen we ten of hun bier goed genoeg is om mee te doen aan wedstrij den." Er komen wel verschillende brouwers hun bieren presente ren op het festival, onder wie Al vinne, de brouwer van Korte Gos. Een importeur uit Gronin gen brengt een Russisch bier mee: Baltika uit Sint-Peters burg. Het festival begint om half twee in het Ambachtscen trum van De Hollandsche Hoe- Jan Passieux met het bier dat speciaal voor de jarige stad Goes is gebrouwen. foto Willem Mieras zaterdag 5 en zondag 6 maart CENTRAAL ALARMNUMMER 112 Huisartsen Schouwen-Duiveland Huisartsenpost Schouwen-Duiveland Kon Gustaafweg 2, Zierikzee telefoonnummer 0900-1585 (geopend maandag tot en met vrijdag van 18.00 tot 8.00 uur, in weekeinde of tijdens feestdagen) Tandartsen Schouwen-Duiveland Spreekuur 16.30 -17.00 uur. tel. 06-53737162. Apotheken Apotheek Zierikzee, Dam 18. tel. (0111 412906, geopend za. 09.00-12.30 uur en 16.30-17.30 uur. Zo. 12.00-12.30 uur en 18.00-18.30 uur. Wijkverpleging Allévo. Schouwen-Duiveland: Tel. (0113) 249111. Dierenartsen Weekenddienstartsen Schouwen-Duive land voor spoedgevallen bereikbaar via telefoon 412180. Spoedgevallen spreek uur gezelschapsdieren zaterdag 13,00-13.30 uur, Grevelingenstraat 17 te Zierikzee. Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op de in de PZC verschenen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactietijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet lan ger zijn dan 250 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over geweigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. Zondag 6 maart 2005 SCHOUWEN-DUIVELAND Brouwers haven Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur dhr Simons; Gereformeerde Kerk 10.00 uur ds v.d. Schee; Gerefor meerde Kerk Vrijgemaakt 9.30 uur ds v. Hoek, 17.00 uur ds v. Wijnen; Bruinis- se Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 en 17.00 uur ds Oberink; Gereformeer de Kerk 10.00 uur dhr Baas; Gerefor meerde Gemeente in Nederland 10.00 en 17.00 uur leesdienst; Burgh Protestantse Kerk 10.00 uur ds Doedens Dreischor Protestantse Kerk 10.00 uur ds de Jong; Haamstede Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur dhr Lemsom; Gerefor meerde Kerk 10.00 uur ds Hartel; Chris telijke Gereformeerde Kerk; 10.00 dienst, 18.30 uur ds Vogel; Gereformeer de Gemeente 10.00 uur leesdienst, 18.30 uur ds Vreugdenhil (HD); Rooms-Katholieke Kerk 11.00 uur pas tor Verdaasdonk; Kerkwerve Protestantse Kerk 10.00 uur ds v. Vliet; Christelijke Gereformeer de Kerk 10.00 en 18.00 uur ds Uitslag (HA); Nieuwerkerk Protestantse Kerk 10.00 uur ds Klein; Gereformeerde Ge meente 9.30 en 15.30 uur ds Gunst; Ge reformeerde Gemeente in Nederland 9.45 en 15.30 uur leesdienst; Noordwelle Protestantse Kerk 10.00 uur ds Sinke; Oosterland Protestantse Kerk 10.00 en 18.00 uur ds de Bruijn; Ge reformeerde Gemeente 10.00, 14.30 en 18.30 uur leesdienst; Ouwerkerk Protestantse Kerk 10.00 uur pastor Breugem; Renesse Protestantse Kerk gez.dienst te Noordwelle; Serooskerke Protestantse Kerk 10.00 uur ds Willemsen, 19.00 uur ds Bos; Scharendijke Protestantse Kerk 10.00 uur ds Trouwborst; Sirjansland Protestantse Kerk 10.00 uur kand. v. Rees. 18.30 uur ds Penning; Zierikzee Gasthuiskerk (gewone wijk) 9.30 uur ds de Boo; Vrijzinnige gemeen te (Gasthuiskerk) 11.00 uur ds Lunen- burg-Moret; Corneliastichting 10.15 uur ds v.d. Beukei, Gereformeerde Kerk 10.00 uur ds de Zeeuw; Christelijke Ge reformeerde Kerk 10.00 en 18.00 uur ds Velema; Oud-Gereformeerde Gemeen te in Nederland 10.00 en 18.00 uur lees dienst; Leger des Heils 10.00 uur samen komst; Pinkstergemeente 10.00 uur sa menkomst; wo 20.00 uur samenkomst; Evangelisch Lutherse Gemeente 10.00 uur ds Schipper; Christengemeente 10.00 uur dhr Blankenburgh; Rooms-Ka tholieke Kerk 9.30 uur pastor Verdaas donk; Zonnemaire Protestantse Kerk 10.00 uurds Verseput. (Advertentie) GRATIS PENDELDIENST BINNENSTAD VLISSINGEN DONDERDAG, ZATERDAG EN OP KOOPZONDAG VAN 12.00 TOT 18.30 UUR; OP VRIJDAG TOT 21.30 UUR VOOR PARKEREN VOLG P-CENTRUM 'Eerlijk duurt het langst', is sa mengevat mijn gevoel bij het aannemen van de motie voor een benchmarkonderzoek in de raadsvergadering van 24 februa ri. Iedereen weet dat het met de omvang en de salariëring van het ambtelijk apparaat op Schouwen-Duiveland goed mis is; er is rook. En waar rook is, is vuur. Wethouder Houtekamer waarschuwde theatraal om niet met dat vuur te spelen, waarop de PvdA, WD, CU en SGP, met een tegenmotie kwamen; een doofpot om het vuurtje te smo ren. Alstublieft geen vuile was buiten, omdat daarmee het ge vaar ontstaat dat bezuinigingen die de burger raken, niet meer door de burger worden geaccep teerd, was de impliciete bood schap van Houtekamer. Geluk kig hielden Alert. CDA. Groen- Links, LSD en lijst Raats de rug recht. Openheid en transparan tie is een absolute voorwaarde om het vertrouwen van de bur ger te behouden. Daarbij hoort een benchmarkonderzoek. Dan weet iedereen waar hij aan toe is; de ambtenaar, zijn leidingge vende, het college, de raad en de burgers. Met correcte informa tie kun je met open vizier com municeren. Ik hoop dat het colle ge met de uitkomsten van dit on derzoek niet hetzelfde gaat doen als met het 'vergeten' rapport van secretaris Vos, waaruit bleek dat er 20 procent te veel ambtenaren zijn. Dat werd geba gatelliseerd en als niet relevant afgeserveerd met de leugen: 'er staat niets nieuws in, we wisten alles al'. Ik hoop dat het college competent genoeg is om de nood zakelijke reorganisatie van het ambtelijk apparaat, uit te voe ren. Mijn ervaringen zijn echter niet hoopgevend. Jos Hoeijmakers Bermweg 7 Zonnemaire Waarde woningen fors gestegen. De gemeente Schouwen-Duive land compenseert stijging door verlaging ozb-tarieven, aldus de aanhef van het artikel op 28-2. De heer De Jonge geeft aan dat de eigenaren van die huizen waarbij de waarde is verdub beld, meer ozb moeten betalen. In mijn geval betekent dat een verhoging van de ozb ten opzich te van 2004 met 38,8 procent. En dit terwijl de waarde van mijn woning met 'slechts' 90 pro cent omhoog is gegaan. Ik vind dit een exorbitante verhoging. Daarnaast blijkt het rioolrecht ook nog eens met 10,8 procent te zijn gestegen ten opzicht van 2004. Ik ga nu toch echt het idee krijgen dat de burgers van de ge meente Schouwen-Duiveland door de gemeente worden uitge molken. De regering roept op tot loonmatiging (lees: nul pro cent erbij) en roept onder ande re de gemeenten op om tarief stij gingen zo veel mogelijk achter wege te laten. Voor de gemeente Schouwen-Duiveland is dat blijkbaar tegen dovemansoren gezegd. Daarnaast waag ik het te betwijfelen of de gemeente in haar informatie richting de bur gers de juiste informatie ver strekt. Zo staat in de begeleiden de brochure dat het gemiddelde stijgingspercentage van alle wo ningen 53,8 procent is en dat ei genaren en gebruikers gemid deld 11,4 procent meer ozb moe ten gaan betalen. Als de woning dan 90 procent in waarde is ge stegen, leert een simpele reken som mij dat dan de ozb met 19 procent zou moeten stijgen en niet met ruim 38 procent. Dat is een verdubbeling. Of ik snap het niet, of de gemeente geeft on juiste informatie. Immers, terug rekenend zou dit betekenen dat het gemiddelde stijgingspercen tage 22 procent is. W.C.J. Borsje Nieuwstraat 15 Bruinisse De financiële handel en wandel van de gemeente Schouwen-Dui veland blijft verbazen. We za gen de goedkeuring voor de zwaar bevochten subsidie voor het zwembad Dol-Fijn van 45.000 Euro. We lezen dat het dorpshuis in Nieuwerkerk moge lijk afgebroken wordt. En we za gen het bericht dat er zes rente loze leningen van 30.000 euro voor de eerste aankoop van een woning beschikbaar worden ge steld. Onbegrijpelijk willekeu rig. Heeft de gemeente plotse ling 180.000 euro over om voor (private) bank te spelen? Van het kleine naar het grote. Tij dens de gemeenteraad vergade ring wilde de oppositie de Dol-Fijn 10.000 euro extra ge ven uit de reserve voor boven- wijkse voorzieningen van 1,5 miljoen euro. De wethouder zei dat er maar 0,4 miljoen euro over was. Er is een gat van 1,1 miljoen Euro. Waar is dat geble ven? Wat voor gaten zitten er in de overige 20 miljoen euro reser ves? De gemeente doet er wijs aan om openheid van zaken te geven en juiste en tijdige cijfers te publiceren. Wim Boogaart Erling Steenstraat 14 Nieuwerkerk KAPELLE - De gemeente Kapel le wil de relatiegeschenken die bij ontvangsten worden overhan digd niet meer uit een glossy ca talogus halen. Amateurkunste naars en semiprofessionals ma ken kans op een mega-opdracht: een kunstwerk dat in serie ge produceerd kan worden en waar mee relaties blij gemaakt kun nen worden. Tot 1 juni kan iedereen die in Kapelle woont een voorbeeld in zenden van een schilderijtje of een tekening met een typisch Kapels onderwerp. De afmetin gen moeten ongeveer tien bij vijftien centimeter zijn. Na een tentoonstelling van alle ingezon den werkjes kiest een jury er eentje uit, die het tot relatiege schenk gaat schoppen. De kun stenaar in kwestie moet bereid zijn om binnen een tijdsbestek van enkele maanden een flink aantal van de kunstwerkjes bij te maken. De gemeente denkt aan ongeveer vijftig. Woordvoer ster Yvonne Rijsbergen van de gemeente Kapelle vertelt dat de relatiegeschenken een voortzet ting zijn van een vroegere ge woonte. ,,We hadden vroeger een man die hele mooie houtsnij werkjes maakte, maar die zijn al lang op en die man kunnen we nergens meer vinden." De belangrijkste criteria zijn de woonplaats van de kunstenaar, in de gemeente Kapelle en het Kapelse onderwerp. Volgens Rijsbergen kan dat een ansicht- je zijn, iets met fruit of iets wat Kapelle op een andere manier syboliseert. EVENEMENTEN zaterdag BERGEN OP ZOOM - De Maagd, 19.00 uur; Internationaal balletgala met frag menten uit beroemde balletten; BURGH HAAMSTEDE - De Schutse, 20.00 uur: Après Ski, cabaret van het duo Gino Sancti; GOES 't Beest, 20.30 uur: Hulk, Rock muziek met in het voorprogramma The inflated en Holy Roller; NIEUW EN SINT JOOSLAND Thea ter De Wegwijzer, 20.30 uur: De bek vol cabaretprogramma van Boskoe, VLISSINGEN Arsenaaltheater, 14 00 uur: 3e Dutch Boy Teddy Festival met optredens van Matchbox, Foggy Moun tain Rockers en anderen; De Piek, 22.00 uur: Mr. Z. dancehalact; TERNEUZEN Scheldetheater, 20 00 uur: Het Echt Antwaarps Theater speelt het blijspel Liever tellen dan snottebel len; I STREEKACTIVITEITEN I BURGH HAAMSTEDE - De Schutse. 20.00 uur: Après Ski, cabaret van het duo Gino Sancti; ELLEMEET-Strao; RENESSE - Dorpshuis, 20.00 uur. To neelvoorstelling Op Drift; STELLENDAM - Rabobank Westflak- kee, van 10.00 tot 16.00 uur: genealogi sche dag; ZIERIKZEE - Zorgcentrum Borrendam- me, 14.30 uur: Jubileumoptreden volks dansgroep Amercitia; MFC, 20.00 uur: 'Dwaasheid heeft haar eigen recht', Theatergroep Zierik; EVENEMENTEN zondag GOES - Heartbreakcafé, 15.30 uur: Mos selrock live demopresenteaties; De Mythe, 15.00 uur: Het Bye-Ya quin tet en Izaline Calister, jazz en latin mu ziek; HULST - H. Willibrordusbasiliek, 14.00 uur: Matthaus Passion met o.a. de Ko ninklijke Gentse Oratorium Vereniging; VLISSINGEN - CineCity, 11.30 uur: Cineconcert mmv ensemble Corrientes Cinco; TERNEUZEN Scheldetheater, 14.00 uur; Een zee van tijd, programma van Piet Brakman; VEERE - Grote Kerk, 14.30 uur: Uitvoe ring 13e symfonie van Sjostakovitsj en 3e symfonie van Martinu door het pro- jektorkest Utrecht en het Nederlands concertkoor; VLISSINGEN Café De concurrent, 19.30 uur: Gino en the Bulldooze band, coverband; FILMS j BERGEN OP ZOOM Roxy, Streep wil racen: za en zo 13.45 uur; Constantine: za 15.45, 18.30 en 21.00 uur, zo 16.00 en 20.00 uur; Plop Kwispel: za en zo 14.30 uur; Vet hard: za 16.00, 18.45 en 21.00 uur zo 16.00,18.15 en 20.15 uur; Cinemactueel, Plop Kwispel: za en zo 13.45 en 16.00 uur; Birth: za en zo 18.45 uur; Der Untergang: za en zo 21.00 uur; Spongebob(nl); za 13.45m 16.00 en 18.45 uur, zo 13.45 en 16.00 uur; Meet The Fockers: za 18.45 en 21.30 uur, zo 16.15, 18.45 en 21.15 uur; Streep wil ra cen: za en zo 13.45 uur; Lepel: za en zo 16.00 uur; The aviator: za en zo 20.45 uur; Finding Neverland: zo 19.00 uur; GOES 't Beest, Pluk van de Petteflet: zo 14.00 uur; HULST - De Koning van Engeland, Con stantine: za 16.45, 19.15 en 21.45 uur, zo 16.45 en 20.00 uur; Flirt; za en zo 15.00 en 18.30 uur; Hide and seek: za 13.30, 19.30 en 22.00 uur; zo 13.30 en 20.15 uur; Lepel: za en zo 13.15, 15.15 en 17.15 uur: Meet The Fockers: za 15.30, 19.30 en 22.00 uur, zo 15.30 en 20.15 uur; Modigliani: za en zo 20.30 uur; Plop Kwispel: 13.15, 15.15 en 17.15 uur; Shall we dance: za 19.15 en 21.45 uur, zo 18.00 en 20.00 uur; Spongebob(nl):za en zo 13.00,15.00 en 17.00 uur; Sponge- bon(ov): za en zo 13.00 uur; Streep wil racen: za en zo 13.00 en 15.00 uur; Vet hard: za 19.15 en 22.00 uur, zo 20.15 uur; MIDDELBURG Schuttershof, Buon- giorno notte: za 22.00 uur, zo 20.00 uur; Comme une inmage: za 19.30 uur; Swenkas: zo 14.00 uur, OOSTBURG - Ledeltheater, Pluk van de Petteflet: za 11.00 en 13.00 uur, zo 13.00 uur; Erik of het klein insecten boek: za 15.00 en zo 11.00 en 15.00 uur; Der Untergang: zo 16.45 en 20.00 uur; VLISSINGEN - Cine City, Constantine: za en zo 16.30, 19.15 en 22.00 uur, za ook om 24.00 uur, zo ook om 11.00 uur; Flirt: za en zo 17.30 uur; Hide and seek: za en zo 16.30, 19.00 en 21.45 uur, za ook om 24.00 uur, zo ook om 11.00 uur; Lepel: za en zo 13.30 en 15.30 uur, zo ook om 11,00 uur; Meet The Fockers: za 16.00, 18.45, 21.30 en 24.00 uur, zo 13.30, 16.00, 18.45 en 21.30 uur; Mil lion dollar baby: za en zo 16.00, 18.45 en 21.30 uur, za ook om 24.00 uur; Na tional treasure: za en zo 13.45 uur; Plop en Kwispel: za en zo 13.30 en 15.00 uur, zo ook om 11.00 uur; Raise your voice: za en zo 13.30 uur; Ray: za en zo 15.45 en 19.00 uur, zo ook om 11.00 uur; Shal- II we dance: za en zo 19.15 en 21.30 uur; Streep wil racen: za en zo 13.45 uur, zo ook om 11.00 uur; The aviator, za en zo 21 30 uur; The Spongebob(nl): za en zo 14.00 en 16.15 uur, zo ook om 11.00 uur; Vet hard: za en zo 19.30 en 22.00 uur, zo ook om 24.00 uur; ZIERIKZEE - Fizi theater, Dopo Meza- notte: za 20.30 uur; The Incredïbles(nl): zo 14.00 uur; Dijke TENTOONSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM Galerie Govert van Dijck, za 12.00-17.00 uur: Marjo van den Bekerom, sieraden (t/m 26/3); Markiezenhof, za en zo 11.00-17.00 uur: De wereld volgens Opland(t/m 4/4); Stuart Galerie, za 12.00-17.00 uur: Ser ge van de Put, beelden in rubber en Adrianus van otterloo, schilderijen (t/m 26/3); BURGH-HAAMSTEDE Bewaerscho- le, za 13.30-16.30 uur: Verschillende dis ciplines van Han Rameckers (t/m 19/3); Galerie Haamstede, za en zo 12.00-17.00 uur: Kleurrijk, werk van di verse kunstenaars (t/m 6/3); Galerie Jan Eikenaar, za 13.00-17.00 uur: Schilderijen Karin Boers (t/m 2/4); CLINGE - Galerie Esprit, za en zo 13.30-17.30 uur: Mieke Selleslagh, raku keramiek en Guy Jaspar, schilderijen (t/m 13/3); OOMBURG Duingalerie, za en zo 12.00-21.00 uur: Marijke Koopman, schilderijen en Joop van Nugteren, beel den (t/m 1/5); Galerie Art Aurum, za 11.00-18.00 uur, zo 12.00-17.00 uur: Aquarellen van Ad- die Nieuwenkamp-Midavaine (t/m 20/3); Marie Tak van Poortvlietmuseum, za en zo 13.00-17.00 uur: Licht en Lucht, wind en water, werk van Flip Schrameijer (t/m 6/3); GOES Galerie van den Berge, za ope ning 17.00-19.00 uur: Rosemin Hendriks en Mare Nagtzaam, tekeningen (t/m 9/4); G2A, De Mythe, za 13.00-17.00 uur: De Mythe van Jacoba van Beieren en Adel lijk drinken, glas en objecten (t/m 2/4); Galerie De Kaai, za 11.00-15.00 uur: Zwart Wit, werk van kunstenaars met verstandelijke handicap (t/m 6/5); Kunstuitleen de Bevelanden, za 13.00-17.00 uur: This me - This you, werk van Eric Roest (t/m 26/3); Lunchcafé Stadhuis, za 9.00-18.00 uur: Schilderijen van Joke Hoek (t/m 2/4); GRIJPSKERKE - De Osseberg, za ope ning 15.30 uur: Marc van Crombrugge, schilderijen, Sarie Marais, keramiek en Christine v.d. Rhee, email en zilver (t/m 2/4); 's-HEER ARENDSKERKE Galerie Peter van Berkel, za en zo 13.00-17.00 uur: Abstractie in de natuur (t/m 20/3); HEINKENSZAND BinnenUit, za 9.30-16.30 uur: Kinderportretten ge maakt door leden van Foto-Groep Goes (t/m 2/4); 't Kunstuus, za 10.00-12.00 en 13.00-16.00 uur: Jopie Minnaard, schil derijen (t/m 26/3); KATS Galerie Kats, za en zo 13.00-17.30 uur: Machteld van der Wijst met abstracte olieverven op diverse ma terialen (t/m 20/3), MIDDELBURG - Kunst Cultuurroute, zondag 13.00-17.00 uur; Galerie Caesuur. vensterpresentatie. This me - this you, werken van Eric Roest (t/m 26/3); Centrum Beeldende Kunst, zo 15.00 uur: Opening expositie Tape 1, werk van Mare Cloet en Helma Scherpenisse (t/m 17/3); De Drukkerij, za 9.00-17.00 uur: Kleuren foto's Miranda Traas (t/m 6/3), Boman- siana, tentoonstelling rond het boek 'Erik of het klein insektenboek' (t/m 6/3), Abdol Motavassel, Verborgen Blauw (t/m 6/3), Werken van Eric Roest (t/m 26/2); Galerie 't Haentje te Paart, za en zo 14.00-16.30 uur: Henny Huser, kleurpot loodtekeningen, Liesbeth Huser, aqua rellen en Lex Wijerman, beelden (t/m 10/3); Gallery Maritime, za en zo 12.00-17.00 uur: Freakwaves en zeewering, schilde rijen van Edwin Grissen en Ineke Calis, grafiek van Ron v. Velsen en keramiek van Goos Verwoest (t/m 27/3); De Kabinetten van de Vleeshal, za en zo 13.00-17.00 uur: Wandschildering door Kunstenaarscollectief Antistrot (t/m 28/3); Galerie T, za 11.00-16.00 uur. zo 13.00-17.00 uur: Eric Roest en Theodora Plas, schilderjen, Lut Brackx, keramiek (t/m 26/3); Studio Meestoof drie, zo 13.00-17.00 uur: Frans Peeters, 'Mens' tekeningen en schilderijen; Galerie De vier gemeten, za 12.00-18 00 uur: This me - this you, werken van Eric Roest (t/m 26/3); De Vleeshal, za en zo 13.00-17.00 uur: Alexandra Ranner en Cameron Rudd, vi sueel commentaar (t/m 28/3); Zeeuws Archief, za 9.00-17.00 uur: Wie schrijft die blijft! Zij drukten hun stem pel op de Zeeuwse geschiedenis (t/m 4/6); Zeeuwse Bibiliotheek, za 10.00-13.00 uur' ARM 44, de hedendaagse visserij in beeld, foto's van Wim Helm (t/m 12/3); OOSTKAPELLE - Zeeuws Biologisch Museum, za en zo 12.00-17.00 uur: Toverbos (t/m 20/3) en Schilderijen van Ilse van Loo-Remijn (t/m 29/5; OOST SOUBURG - Watertoren, za en zo 12.00-17.00 uur: Werk van zeven kun stenaars (t/m 28/3); SLUIS Raadskelder, za en zo 14.00-17.00 uur: Fotografie Annegien en Marloes van Doorn en Johanna Le- ijns (t/m 20/3); TERNEUZEN - Galerie Contrasts zo 14.00-17.00 uur: Nieuw werk van John ny Beerens (t/m 25/3); Galerie Echo-Audio, za 10.00-17.00 uur- Mieke Pieters, schilderijen en Sia Braak man, keramiek (t/m 7/3); Grote Kerk, za 13.00-17.00 uur: Winter- vernissage, werk diverse kunstenaars met Russische achtergrond (t/m 5/3); Kunstuitleen Terneuzen, za 9.00-12.00 uur: This me - This you, werk van Eric Roest (t/m 26/3); VLISSINGEN - Kunstuitleen Vlissin gen, za en zo 12.00-17.00 uur:This me - This you, werk van Eric Roest (t/m 26/3). Straten rondom de Fonteyne bouwput: 3D-Art looproute, 25 kunstwerken van Carina Dumais; deWillem 3, za en zo 12.00-17.00 uur: Rachel Bacon, Denk-Tanker (t/m 6/3) en Cleo Campert, Uit en wachten, foto's (t/m 3/4); Zeeuws Maritiem Muzeeum, za en zo 13.00 -17.00 uur: Het dichten van de dij ken, tekeningen van Cees Bantzinger (t/m 6/3); Stads- en scheepsgezichten (t/m 8/5), Beelden van maritiem Zee land (t/m 8/5); VROUWENPOLDER Galerie de Ster re, za 10.00-17.30 uur: Fotos Cor de Buck (t/m 2/4); WESTDORPE Galerie 45, za en zo 13.00-17.00 uur: Ans de Jager, keramiek en etsjes, Annie de Smet, handge schept papier, Corry van Rees, sieraden en Erna Wouters, hoeden (t/m 20/3); I HULPCENTRA Alarmnummer: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118-412323. SOS Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 0118-615551 of 0900-0767. Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118-469869. Hulp- en advieslijn Blijf van m'n lijf Zee land, tel. 0118-467003 (ma t/m vr 9.00-17 00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800-0432 (gratis, dag. 14.00-20.00 uur). Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118-638384. Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118-623817 (dag. 10.00-22.00 uur). Palazzoli Huis. Voor mensen met kan ker. tel 0118-413932. Dierenambulance Bevelanden, tel. 0623466221. Dierenambulance/Dierenbescherming Noord- en Midden-Zeeland, tel 0900-7673437. Zorginfo Klaverblad Zeeland, tel. 0113-212783 (ma t/m vr 9.00-13.00 uur). WISSENKERKE - Aan de Oost straat in Wissenkerke komen vier nieuwe eengezinswoningen. De woningen zijn bedoeld voor starters. Om de woningen te kunnen rea liseren is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het col lege van B en W van Noord-Be veland is hier onlangs mee ak koord gegaan. Volgens de ge meente gaat het minimaal een half jaar duren voordat het be stemmingsplan officieel gewij zigd is De huizen, die rond de 150.000 euro gaan kosten, kun nen op zijn vroegst pas na dat half jaar verkocht worden. Hoe wel een starterswoning normaal minder kost, vindt RE/MAX-ma- kelaar B. Jansen de woningen toch geschikt voor starters. „Het gaat om vier ruime wonin gen, zeker voor een prijs van 150.000 euro." Pas als drie van de vier woningen verkocht zijn, wordt begonnen met de bouw. B. Jansen verwacht eind dit jaar aan het werk te beginnen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 67