Vergoeding regenval s onzeker choonheid van het doodgewone Rük en afwisselend PZC ianotrio Spirale gevarieerd neusje van de zalm programma van barok-ensemble 13 taluit valt in Brussel unst tsperdienst De wereld op schaal is vooral voor mannen Geuzen, Porgy en Bess lezers schrijven Wachtlijst Oesters Meevaller Nota Ruimte Omgang Politie betrapt drankrijders Cantatedienst met werk Bach Bingo en muziek in Biggekerke Bingo-avond maandag 14 februari 2005 ffUxmen van der Werf DESHet blijft onzeker of eren die in augustus 2002 zijn Ifotlcn door overvloedige re- ival. een vergoeding krijgen, i Europese Commissie moet ndoor Den Haag gemaakte re- fejnog goedkeuren. is na tweeënhalf jaar nog al- zoveel onduidelijkheid be lt, ligt vooral aan het ministe rs Landbouw, Natuur en dselkwaliteit (LNV). Minis- ïan wilde eerst zeker schade aan gewassen wordt erkend als tfkerbaar risico. Dat is sinds ut vorig jaar het geval. Boe- inen zich tegen regen- verzekeren. Voor LNV dat het voordeel dat de soverheid bij grote calamitei- nict meer direct de porte- Eneehoeft te trekken, f had zijn zin gekregen. Ver ens moest het nog tot decem- 1 duren, voordat het ministe- een regeling tegemoetko- oogstschade 2002 bij de roese Commissie indiende, cat gebeurde pas, nadat de peKamer daarop had aan eggen. Bij de procedure j'eaast geboden, omdat scha verjaren'. Een schadever- Èngna een aantal jaren kan sens Brussel 'marktversto- werken. J. van Waes, uws akkerbouwbestuurder ieZuidelijke Land- en Tuin- SSINGEN - In de Sint Ja- iak in Vlissingen wordt Ég 27 februari een vesper- ïouden. De dienst met bijbellezingen begint 17.00 uur. bouworganisatie (ZLTO), heeft zich verbaasd over het getreuzel in Den Haag. „Maar gelukkig is de regeling onder druk van de landbouw en de Tweede Kamer nog op tijd ingediend." Of de boeren een schadevergoeding krijgen, blijft evenwel onzeker. Veerman heeft de Tweede Ka mer onlangs in een brief gemeld 'dat goedkeuring door de Euro pese Commissie mogelijk is'. Hij was anders niet aan de procedu re begonnen, waarna hij eerlijk heidshalve opmerkt: 'Absolute zekerheid over de uitkomst kan ik niet geven'. Vooral akkerbouwers in het mid den van Zeeuws-Vlaanderen, West-Brabant en het noorden zijn augustus 2002 getroffen door de hevige regenval. Om een vergoeding te kunnen krijgen, moeten zij in elk geval meedoen aan een verzekering voor oogst schade door regenval. Veerman heeft dit opgelegd om boeren te stimuleren zich te verzekeren. „Een aantal boeren heeft dat in middels gedaan", weet Van Waes, „maar zeker nog niet alle maal." Een met steun van LTO Nederland in het leven geroepen verzekering komt ook pas in maart 'in de lucht', aldus de ak kerbouwbestuurder. Het ministerie stelt verder als ei sen dat een boer minstens vijf jaar lang verzekerd moet blijven en dat minimaal dertig procent van een gewas door de regenval aantoonbaar - met bijvoorbeeld taxatierapporten - verloren is gegaan. De tegemoetkoming be draagt 75 procent van de gele den schade. LNV heeft maxi maal 3,8 miljoen euro voor de re geling beschikbaar. Volgens Van Waes is de vergoeding meer dan welkom, gezien de huidige slechte prijzen in de akker bouw. Frans Provoost (links) en Gerrit de Bruin met een model van de Norte, het schip waarop De Bruin zijn loopbaan afsloot.foto Willem Mieras door Mieke van der Jaqt GOES - Mannen met zoontjes, mannen met vaders, losse mannen en hier en daar een dochtertje of een echtgenote. In de lange rijen voor de kassa van de grote modelbouw- beurs in de Zeelandhallen in Goes, wordt al snel duidelijk dat modelbouw: de wereld op schaal, zelfgebouwd of zelf gekocht, vooral het sterke geslacht aanspreekt. De razenddrukke beurs behelst twee hallen vol met miniatuurautootjes, -treintjes, -tankjes, -vliegtuigjes, -bootjes, -soldaatjes en mannen dus. Het leukst zijn de tafels waar niets verkocht wordt, bevolkt door mannen die alleen maar willen laten zien wat voor moois ze hebben'gebouwd. Zoals de grote stand van scheepsmodelbouwclub Vlissingen. Bijna de voltallige club van 38 man heeft prachtstuk ken ingebracht: VOC-schepen, stoomsche pen, jachten, oorlogsschepen, binnenvaart schepen, loodsboten, slepers en wat je maar verzinnen kimt met kiel of platte bodem. Een deel van deleden heeft een achtergrond in.de scheepvaart. Gerrit de Bruin uit Mid delburg, bijvoorbeeld. Op de tafel staan twee schepen die een belangrijke rol hebben gespeeld in zijn leven. Op de Lina, een klip per, is hij geboren en op de Norte, een bin- nenvaartanker van rederij Chemgas, sloot hij zijn loopbaan als schipper af. Naast de modellen heeft hij foto's gelegd: de Lina in sepia onderweg van Delft naar den Haag en de Norte in zwart-wit in de haven van Rot terdam. „Kijk, hier in het gangboord van de Lina, dat is mijn broertje. Die is nu ook zes tig." De Lina heeft Gerrit de Bruin uitgevoerd zo als zijn vader er op het laatst mee heeft geva ren. „Met een stuurhut, die hij er zelf op ge bouwd heeft. Vroeger stonden die schippers gewoon in de wind en de regen aan het roer. Dat is nu wel anders. Kijk maar eens naar die tanker. Het is eigenlijk bijna niet meer mogelijk om voor jezelf te varen. Het bou wen van zo'n tanker kost drie miljoen maai er moet nog eens zeven miljoen bij voor de veiligheid. Dat zijn voor een zelfstandige schipper nogal grote risico's." Gelukkig kost het in model nabouwen van een schip heel wat minder, al zijn er onder deeltjes die je zelf bijna niet kunt maken. Op de beurs kun je, een eindje verderop, zien wat het kost om een stukje tuig kant en klaar aan te schaffen. Maar de bouwers zijn vindingrijk. De schoorsteen van de Norte heeft De Bruin van een buisje gemaakt waarin steradentta- bletten hebben gezeten. Frans Provoost, wiens nautische achter grond niet verder reikt dan schipper in de pleziervaart, heeft wel eens maanden lopen zoeken naar een buisje voor een schoor steen. „Op een dag zat ik op mijn terras en mijn oog viel op het tafeltje. Meetlat gepakt en ja hoor, die poten hadden precies de goe de maat. Dat tafeltje moest eraan geloven. Op die manier wordt het toch nog begrote lijk." Provoost bouwt momenteel aan de Vlissingen 7, een viskotter. „Dat is een meer jarenproject want je moet alles zelf uitvin den. Ik heb geen bouwtekening maar wel fo to's en ik ben op het schip wezen kijken." De heren genieten van de grote beurs zo dicht in de buurt, maar reizen doen ze ook genist. Provoost: „Bijna iedereen die hier nu staat, staat over een pooosje in Dort mund. Daar heb je zeven van zulke hallen stampvol modellen. Prachtig!" Marianne van de Polder DDELBURG - „Wat een an- niet wil zien, wil ik juist 'Kunstenares Henny Hu- uil Middelburg brengt graag schoonheid van het doodge- se voor het voetlicht. Wie de tijd neemt voor haar te- Q?en. gaat de verhalen ho- diezij vertellen. Rexposeert momenteel met zoon Lex Weijerman uit Öburg en haar zus Lies- iHuser uit IJzendijke in ga- 'tHaentje te Paart in Mid- wrg, fed is dat er vaak veren tekeningen van Henny Hu- voorkomen. Waarom dat zo «■eet ze niet. „Vormenspel, -•altijd wat me interesseert. :-d gewoon dat een veer een vorm heeft. En het verras- is dat als je een veer uit el- fhaalt, er weer andere veer- tevoorschijn komen", tHuser. „Dat zie je niet als ©aar naar een eend in het kijkt", vult Weijerman B De ene keer staan de veren 'ij, een andere keer dui- 1 ze als een soort behang op Achtergrond. De kunstena- iirgt er over het algemeen wor dat het totaalplaatje ge- ^h oogt. Kenmerkend ""haar werk is de manier nop ze spanning en harmo- •wsette combineren. Een rij bekertjes van Henny Huser: er zit meer achter dan je op het eerste gezicht zou zeggen. foto Ruben Oreel eijerman is erop gespitst ®dere vormen te ontdekken iS te vereeuwi- 'Van hem zijn twee beelden vtQUwen te zien. „Ik wilde 6 'ris ronds maken. Ik ben ïvoor een hele tijd bezig ge weest met bunkers. Die zijn na tuurlijk ook rond, maar tegelij kertijd ook strak en uitgeme ten." „Bunkers geven mij gek ge noeg een gevoel van vrijheid, in tegenstelling natuurlijk tot waar zij voor staan. Dat komt, denk ik, doordat je nu bij ze in de buurt kunt komen, terwijl dat vroeger niet mocht. Als ik bovenop zo'n bunker zit, voel ik me een soort van overwinnaar. Wat me fascineert, is dat je van buiten totaal niet kunt zien hoe ze er van binnen uitzien. Dat roept blijkbaar iets onderzoe- kends op." Weijerman waar deert vooral de vorm, de massali teit. „En het feit dat ze uit één stuk zijn gestort. Echte kolossen zijn het. die door een totaal ge brek aan esthetiek juist weer mooi worden. Het is een voor beeld van hoe uit het puur func tionele, puur abstracte vormen kunnen ontstaan." Van Liesbeth Huser zijn aquarel len te zien. Zij wordt vooral geïnspireerd door landschappen en haar moestuin. Bij de kunst van haar zus Henny is niets wat het in eerste instantie lijkt. Een rij koffiebekertjes bijvoorbeeld zet ze niet zomaar op papier: over de rangschikking is nage dacht. Waarom het ene bekertje een beetje apart staat, blijft een vraag. Expositie: Tekeningen van Henny Huser, aquarellen van Liesbeth Hu ser en beelden van Lex Weijerman, t/m 10 maart in galerie 't Haentje te Paart, Spanjaardstraat 19, Mid delburg. Geopend: do, za en zo, 14.00-16.30 uur en op afspraak (0118-613288). De bunkerbeelden van Weijerman zijn het komende seizoen te bezichtigen in het Bun kermuseum in Zoutelande. SINT KRUIS, Dorpskerk Barok-ensemble II Gardellino, Marcel Ponseele - barok hobo; Francois Fernandez - viool; René Schiffer - cello; Guy Penson - clavecimbel; werken van Telemann, Leclair, de Guer re, Graun en Bach. door Arie Karreman In de volledig gevulde dorps kerk van Sint Kruis konden we zaterdagavond genieten van vier topmusici uit de Europese barokwereld. Zij hadden een rijk en afwisse lend programma samengesteld met Duitse en Franse barokwer- ken. Als eerste Georg Philip Te lemann. Zijn triosonate voor ho bo, viool en basso continuo is een heerlijk stuk muziek en het werd al net zo gespeeld. Zeer overtuigend en met mooie span ningsbogen. Marcel Ponseele be hoort toch duidelijk tot de Euro pese top van de barok-hoboïs- ten. Een prachtige toon uit een al even prachtig instrument. Al les perfect van intonatie en bij zonder muzikaal. Met Jean-Marie Leclair gaan we naar de Franse barokperio de. Zijn sonate in e mineur voor viool en basso-continuo werd vertokt door Francois Fernan dez. Een bijzonder violist met een prachtige toon. Niet kaal maar met een zorgvuldig gedo seerd vibrato dat in dienst staat van de expressie. Zo klinkt dan Haard Concert door pia- J10 fyirale; werken van Beet- t(", Schubert en Schumann. ^giVerpoorten M Porgy en Bess in Terneu- tijdens de Open Haard ■toten niet elke keer tot de Kgevuld heeft misschien te to met de leeftijd van de "ge musici, waardoor de 'bekendheid nog wat te ^overlaat. Aan de kwali- i "et niet liggen, want die f tolste tijd bijzonder hoog. Ook zondag had men met het trio Spirale weer het neusje van de zalm in huis gehaald. Overi gens een gevarieerd allochtoon gezelschap, met een Roemeense pianiste, een Armeense violist en een cellist van Russisch/ Cu baanse huize. Toch was men wat betreft op vatting en samenspel volstrekt eensgezind, met als bezielende spil de pianiste Monica Flores- cu. Een muzikante met een ste vige persoonlijkheid, die goed van pas kwam in de vaak veelei sende en vooral bij Beethoven, dominante pianopartij. Opvallend was het verschil in benadering tussen vooral de mu ziek van Beethoven en Schu mann. Bij de eerste stelden de strijkers zich terughoudend op en zochten zij het terecht niet in een belcanto-achtige toonkwali- teit, die bij werken uit die perio de gauw gaat vervelen. Nee, hier werd intelligent omgegaan met de functie der onderscheide ne noten, die niet alle hoefden te glanzen en te ronken of te druipen van het vibrato, maar hier en daar ook wel vlak en on nadrukkelijk mogen zijn. Vooral in het Adagio Cantabile uit Beethoven's trio was deze ge differentieerde kijk op toonvor- ming bijzonder effectvol en werd hierdoor juist het zangeri ge karakter onderstreept. Overigens passeerde in dit deel het enige moment, waarbij men niet eensgezind was. Bij een door de pianiste fraai voorberei de Trugschluss leek het of de strijkers deze 'bedriegelijke ca dens' niet hadden zien aanko men. Zij speelden er althans overheen. Zoals het hoort bevestigde ook deze uitzondering de regel, want verder was er ook bij een Adagio van Schubert en het al lereerste Pianotrio van Schu mann sprake van subliem sa menspel. In het laatste werk werden waar nodig alle regis ters opengetrokken. Een royaal vibrato en een met smaak toege past portamento werden bij ge legenheid niet geschuwd. Maar ook in dit werk waren er momenten van verstilling, die fraai werden gerealiseerd. Schit terend waren in het eerste deel de door de strijkers gespeelde flageoletten, begeleid door een welhaast etherische pianopar tij. een Largo heel intens en rijk aan harmonie door de smaakvol le invulling en omspelingen van Guy Penson op clavecimbel. Voor mij totaal onbekend was de Franse vrouwelijke compo niste Elisabeth Jacquet de Guer re. Zij blijkt zeer bekend te zijn geweest aan het hof van Lode- wijk de 14e. Na La Flamande klonk ook haar chaconne, een heel fraai en interessant stuk voor clavecimbel solo. Van de Duitser Johann Gottlieb Graun weer een trio sonate voor hobo, viool en basso continuo. Een heel compacte sonate. Geen baanbrekend stuk maar wel in teressant. zeer onderhoudend en vrolijk. Na de pauze alleen maar Jo hann Sebastian Bach. Als eerste zijn vioolsonate in G. Een fraai stuk. Ik vind deze violist toch wel heel bijzonder spelen. Uiter mate boeiend met een fraaie toon. Heel mooi van aanzet en nuancering. De cellist speelt in zijn basso continuo werk zeer subtiel en in spirerend. Ik was dan ook blij dat hij solo de Allemande uit de zesde suite van Bach vertolkte. En hoe. Zeldzaam mooi. Zeer expressief en intens met een prachtige agogiek. Heel dui delijk vind ik te horen dat hij ge studeerd heeft bij Anner Byls- ma. Ook een heel fraai instru ment. Besloten werd met Bach's be kende Triosonate in G, BWV 1027 voor hobo d'amore, viool en basso continuo. Ook de hobo d'amore bleek met zijn donkere klank weer een prachtig instru ment en subliem bespeeld. Heel boeiend is dit stuk met zijn voortdurende dialoog tussen ho bo en viool. Het heerlijke presto was dan ook een prachtige af sluiting van dit unieke barok- concert waarin we vier topmusi ci mochten horen en aanschou wen. Graag wijs ik op het volgende en laatste concert. Dat wordt heel bijzonder. We horen dan voor het eerst een pedaalpiano, die korte tijd populair is ge weest. Een soort dubbele piano waar bij, zoals op een orgel ook op een voetklavier gespeeld wordt. Daarbij een violist. Van harte aanbevolen. Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op de in de PZC ver schenen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactie tijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. In het artikel in de PZC van 8 fe bruari is sprake van de wacht lijstproblemen bij Stichting Ago gische Zorgcentra Zeeland. De ze problemen zijn het gevolg van het ontbreken van aanslui tende zorg voor jongeren van Huize de Veersesingel, die aan gewezen zijn op een vervolg- plaats in een verblijfshuis met gespecialiseerde zorg. In het be richt wordt gesteld dat met Ar duin en het Gors voor het eerst afspraken zijn gemaakt. Graag wens ik de volgende kantteke ning te plaatsen: Op 14 mei 1993 is de locatie Nieuwstraat van Stichting Gezinsvervangend Te huis Walcheren, later door fusie opgegaan in het Gors, officieel geopend. Dit tehuis is in overleg met Stichting AZZ gebouwd en was specifiek ingesteld op Veer- se Singel-verlaters. Op 31 mei 1996 is in het Arsenaaltheater een symposium georganiseerd onder de titel 'Van de regen in de drup' door Stichting GVT Walcheren in samenwerking met stichting AZZ waarin de problematiek van de Veeree Sin- gel-bewoner van boven de 18 uitgebreid aan de orde is ge steld. Enerzijds ging het over de begeleidingsproblematiek van deze doelgroep, anderzijds over het tekort aan vervolg opname plaatsen. Duidelijk werd toen gesteld, dat de verlaters van de Veeree Singel een gelijkwaardi ge behandeling moesten krijgen voor wat betreft de opnamekan sen als de kandidaten die het ouderlijk gezin verlieten. Wat dat betreft was er werk aan de winkel voor de voorzieningen voor verstandelijk gehandicap ten. Wat is daarvan terechtgeko men? Hebben concrete activitei ten zich beperkt tot Vlissingen? Uit bovenstaand relaas valt af te leiden, dat deze contacten niet nu voor het eerst plaatsvin den. Henk Soepenberg Noordsingel 40 Middelburg oosthoek getrokken worden. Duidelijk is dat de politiek hoopt dat de eerste spade voor de nieuwe N57 de grond zal in gaan vooraleer die grens veilig gesteld kan worden. Op Walcheren is men trots op zijn Miniatuur Walcheren. De toeristische sector zou kunnen versterkt worden door Minia- tuur Walcheren te laten verhui- zen naar deze noordoosthoek. Dan zou men bij fort Den Haak de pretallure kunnen verstevi- gen door een Spaanse-oorlogreli- kwie met een met palmbomen en Egyptische amforen versier de tropische tuin en 'wetlands' van ontpolderde akkers te laten combineren. Dit pretpark zou dan geheel omringd kunnen wor den door een mini-gordel van nationaal landschap waar een educatief centrum uitlegt hoe het landschap er vroeger uit zag. En dan zal iedereen blij zijn: Middelburg kan nog verder luxe appartementen bouwen in het Molenwater en de provincie zijn snelweg van Rotterdam naar Temeuzen aanleggen. Jean-Marie van Isacker Schuitvlotstraat 12 Middelburg Er is een meevaller in de aard gasbaten (PZC 11-2). Dit werd j veroorzaakt door de hoge olie- prijzen. Dus ook in 2005 zullen er meevallers zijn. De consu- ment was de verliezer bij de libe- ralisering van de energiemarkt, waaronder de aardgaslevering. Sinds vorig jaar juli is er 17 pro cent verhoging. Het is niet meer dan logisch, dat de meevaller ge compenseerd wordt in de aard gaslevering. Dat kan door het BTW-tarief op gas te verlagen I van 19 naar 6 procent. De elek tra is gekoppeld aan het aard- gas. Dus kan ook de BTW op elektra kan naar beneden. Zo wel gas als elektra is immers eer- ste levensbehoefte, waardoor het lage BTW tarief gerechtvaar digd is. Wim Boogaart Erling Steenstraat 14 Nieuwerkerk Mosselkwekers hebben donder dag gezamelijk actie gevoerd te gen de bedreigende oesterplaag in de Oosterschelde (PZC 11-2) of liever: Oesterechelde. Natuur lijk volgt er dan de voorspelbare reactie van de milieubeweging. Het is hun allemaal nog niet dui delijk en er moet meer onder zoek komen. Vooral naar de bo demberoering, die de visserij met zich mee zou brengen. De ZMF weet dat al meer dan hon derd jaar intensief op mosselper celen wordt gevist. Als visser man maar vooral als sportdui- ker en voorzitter van Algemeen Visserebelang Bruinisse kan ik het onderscheid niet zien tussen de bodem van een perceel of on- beviste grond. Bodemberoering is de haatcampagne tegen de me chanische kokkelvisserij. Het is de nieuwe strijdkreet geworden van natuurbeschermers. Puur volksverlakkerij. De invloed van visserij op de bodem staat slechts in de schaduw van bo demverandering door natuurlij ke zandstroming. De reactie van de ZMF vloeit voort uit een worsteling met haar eigen uitgangspunten. Aan de ene kant moet natuur blijven zoals zij is. Aan de andere kant moet er zo min mogelijk mense lijke bemoeienis zijn. Dit. gaat vaak samen, maar nu niet. De wilde oester is door de mens ge bracht en zal door de mens moe ten worden ingeperkt. Natuurbe heer door visserij. We moeten het probleem eenmalig groots aanpakken en vervolgens bijhou den of beheren. Dit tuinieren hoort hu eenmaal in een natuur, die door de mens gemaakt is. Wout van den Berg Steinstraat 19 Bruinisse In de nota Ruimte van minister Dekker zijn drie gebieden aange wezen als nationaal landschap in Zeeland: West-Zeeuws-Vlaan- deren, Walcheren en de Zak van Zuid-Beveland (PZC 10-2). Ze zijn uitverkoren op grond van met name de bijzondere land schappelijke en cultuurhisto rische kwaliteiten. Frappant is de interpretatie van gedeputeer de Van Waveren over welke ge bieden welke denominatie zul len krijgen. Walcheren kan al leen maar wat voortborduren met de bijna afgeronde ruilver kaveling. Want Walcheren heeft blijkbaar volgens hem geen cul tuurhistorische waarde. Ondertussen is er nog wat tijd (anderhalf jaar) om de grenzen van de nationale landschappen vast te leggen. Gemeenten moe ten voorstellen doen. Op Walche ren zal deze grens logischerwij ze zo ver mogelijk naar de noord- De Heer Roy van Zuydewijn spant een kort geding aan betref fende een omgangsregeling voor een hond. Kan ik nou ook een kort geding aanspannen tegen mijn buurman omdat hij de wor men uit mijn tuin, die toevallig in de zijne terechtgekomen zijn, gebruikt als aas om te vissen? Thijs Schipper, Breeweg 8, Middelburg. MIDDELBURG - De politie heeft afgelopen weekeinde op verschillende plaatsen in Mid delburg mensen betrapt op rij den onder invloed. Op de Markt werd een twintigja rige bromfietser aangehouden. Hij had te veel gedronken. Ver der werden automobilisten be trapt op de Rotterdamsekaai, de Dam en de Loskade. Op de Over loper werd een beschonken bromfietser aangehouden .Twee mensen moesten hun rijbewijs inleveren. MIDDELBURG - In de Nieuwe Kerk in Middelburg wordt zon dag 20 februari een cantate dienst gehouden. De cantate Ich hatte viel Bekümmemis van J.S. Bach (BWV 21) wordt uitgevoerd door solisten en barokinstru- mentalisten. De dienst begint om 16.30 uur. BIGGEKERKE - De Oranjevere niging van Biggekerke houdt dit jaar haar jaarlijkse wintera vond op vrijdag 18 februari in café Juliana. De avond begint met een optreden van Frans Kasander. Daarna is er een bin go. De zaal is open om 19.30 MIDDELBURG - Volwassenen kunnen zaterdag 19 februari hun geluk beproeven bij een bin go-avond van Wijkvereniging Middelburg-Zuid. De spelavond begint om 20.00 uur in wijkcen trum Het Palet aan de J. Reigers bergstraat 2 in Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 13