Vlaams vakantiegedruis in beeld PZC lOOO Zonnen garnalen is pretentieloze, zomerse televisie vandaag Holy Grail wordt musical Scotty (Star Trek) heeft Alzheimer Wet Wet Wet weer bijeen ANTIEKHANDEL DE PAGTER CONTAINERVERKOOP TUINMEUBELEN vrijdag 9 juli 2004 HILVERSUM - Van het Heksen- èslival in Nieuwpoort en de ftkker-Trek in Zarren tot de laria-Ommegang in Poperinge en het Vlaams Kampioenschap Straatgoochelen in Mol. Overal waar deze zomermaanden in Vlaanderen iets te beleven valt, duiken de makers van 1000 Zon nen garnalen op en worden de evenementen dagelijks gevat in twintig minuten reportages, in terviews en rubriekjes. 1000 Zonnen garnalen viert deze zomer het vijfjarig be staan. Het toeristische magazi ne heeft met ingang van het jubi leumseizoen een vernieuwingso peratie ondergaan. Oude, uitge molken rubrieken werden ver vangen door frisse onderdelen. Nieuw is bijvoorbeeld de ru briek Striptease, waarin met be kende striptekenaars plaatsen worden bezocht die voorkomen in hun beeldver-halen. „Zelf vind ik dat de mooiste vernieu wing, visueel heel sterk", zegt producer Johan Celen. „Hoewel het erg arbeidsintensief is door de vermenging van getekende beelden en realiteit." Toegevoegd zijn ook de rubrie ken Goed gepland, met tuintips, en Goed gekampeerd, waarin Geurt van Speybroek, survival- radio uur en om 6.30, 7.30, 8.30, _j, 13,30, 17.30 en 18.30 Nieuws, in 12 55,17.30 en 18.30 Beursnieuws, .[li Radio 1-Journaal. 9.04 Het mara- icn-interview. 12 07 Radio 1-Journaal. 533 Stand.nl. 14.04 Radio Tour de rance. 18.10 NOS-Radio 1-Journaal. 904 Kunststof. 20.04 TROS Jongeren- cum 21.04 BNN United. 22.04 De Avondetappe. 23.07 NOS-Met het oog 14 op morgen. 0,02 Casa Musica. 0.45 Het j, fcuieau. Herh. 1.02 Casa Luna. Radio 1: 202 Vlucht in het verleden. 3.02-7.00 bchtvluchten. Jineel uur Nieuws. 6.05 Ontbijtradio. ;05 TROS Gouden uren. 12.05 Tijd oor twee. 14.05 Schiffers.fm. 17.05 Cnooppunt Kranenbarg. 19.05 North Sea Jazz Festival. 1.02-6.00 De Radio 2 Muzieknacht. RADIO 3 f',139,8MHz Vzn6.30t/m 17.00 elk heel uur en om 630.7 30, 8.30 en 17.30 3FM Nieuws. c.XGIEl. 9.06 Arbeidsvitaminen. 12.06 liu< is anders. 14.06 JAcobus. 16.06 Wout! Om 18.00, 18.30 en 19.00 3FM Nieuws en van 20.00 t/m 6.00 elk heel uur nieuws. 18.06 Disco Classics Party quest. 19.06 Swijnenstal. 22.06 3FM Powered by KRO. 23.02 5VOOR12FM. 1.02 Nachtegiel. 3.02-6.00 lïjdde eerste. Jj fee Nieuws. 6.02 De gezamenlijke zenders Peazens Moddergat. 7,02 Vroeg op 4. 9.02 Muziek voor miljoenen, ca. 10.17 Ochtendconcert. AVRO Authentiek. Les Arts Florissants met solisten. 12.02 Brood spelen. 13.30 NPS in de mid dag. 16.30 Vluchtstrook. Om 18.00, 20.00 en 24.00 Nieuws. 18.02 Muziek aan tafel. 19.00 Het witte doek. 20.02 Zo meravondconcert. Mozart-Handel Drie daagse. Radio Kamerorkest met hoorn. 23.00 Jazz op vier. 0.02 Vincent na mid dernacht. 1.00-6.00 Euroclassic Nottur- 747 AM AM747KHz,402m Elk heel uur t/m 17.00 en om 6.30, 7.30 en 17.30 Nieuws. 6.02 Radio 1-Jour- naal. 8.08 KRO's DolceVita. 10.02 Plein publiek. 11.30 Dubbel-O. 12.05 Wereld- net. 12.45 Het bureau. 13.08 Hoe? Zo' 14.02 Desmet live. 16.05 Kunststof. Herh. 17.05 Radio 1-Journaal. Om 18.00, 18.30, 21.00, 23.00 en van 24.00 t/m 6.00 Nieuws. 18.08 Nieuws en actua liteiten in het Turks. 18.40 Nieuws en ac tualiteiten in het Marokkaans en Ber bers. 19.20 Nieuws en actualiteiten in het Chinees. 20.00 Watnou..7! 21.00 De avonden. 23.00 De gezamenlijke zen ders Peazens Moddergat. 0.02 Met het oog op morgen. 1.02 Eye-opener. 2.02 Persoonlijk. 2.30 Praise op zondag (2). 3.02 Groot nieuws. 3.55 Metter daad. 4.02 Jerusalem, dat ik bemin. Herh. 4.27 Populaire orgelbespeling. Herh. 4.47 Songs of praise. 5.02 Neder land zingt. 5.17-6.00 Zaterdagavonduur. Om 6.00,7.00, 8.00, 9.00, 12.00 en 17.00 televisie NEDERLAND-1 NEDERLAND-S OMROEP ZEELAND 87.9MHz 7.05 Opkomend tij. 10.04 Zomer in Zee land. 12.05 Kerend tij. 14.00 Laat maar vieren. 16.04-18.30 Afgaand tij. 6.45 AVRO Nederland in beweging. 700 NOS Journaal met gebarentolk. 9.13 AVRO Nederland in beweging. 9,30 Get the picture. 10.00 EO In voor- en tegenspoed. 10.43 Metter daad: Flashbacks. 11.12 AVRO Vaders. 12.00 NOS Journaal. 12.15 NCRV Praatjesmakers. 13.00 NOS Journaal. 13.18 KRO De vreemde eend. 14.00 NM0 Meetingpoint. 15.00 De schone namen van Allah. 15.03 EO Rail away. 15.32 TROS Lingo. 16.00 NOS Jour naal. 16,07 AVRO Untamed Australia. 16.33 KRO De wandeling. 17.00 NOS Journaal. 17.08 NCRV Natuurlijk - Rondje IJsselmeer. 17.32 KRO Wonde ren. 17.50 NCRV Jessica Fletcher. 18.40 AVRO Get the picture. 19.10 TELEAC/NOT Hoe?Zo! Quiz 20.00 NOS Journaal. 20.32 KRO Netwerk. 21.00 Het gevoel van. 21.57 NCRV De verbouwing. Serie 22.27 IKON Factor. 22.50 Wilde Ganzen. 22.58 NCRV A merry war - Keep the Aspidistra flying. Film 00.38-2.00 KRO Netwerk, herhaling. NEDERLAND-2 17.00 NOS Journaal. 13.45 Studio Sportzomer. 14.35 Wielrennen: Tour de France. 17.28 BNN Top of the Pops. 17.58 EO/TROS/NOS Twee Van daag. 19.05 TROS Lingo. Spel 19.35 NOS Tourjournaal. 20.25 AVRO Blik op de weg. 21.00 Tatort: Die Frau im Zug 22.30 NOS Sportjournaal. 22.45 Studio Sportzomer. 23.35 Journaal. 00.22 EO/TROS Twee Vandaag. 00.45-7.00 NOS Journaal. 7.00 Zeppelin. 13.00 NOS Journaal. 13.15 VARA Oppassen'i 13.42 RVU •verken aan Werk: De Hotelschool. 14.05 HUMAN De vloer op. 14.30 Mo res TV. 15.00 Teleac/NOT Tweenies. 15.20 TROS De wereld is mooi. 15.57 NCRV BUYA. 16.52 AVRO Wild Kat. ''•22 Dip Dap. 17.27 KRO's Kinder- j'ld 17.58 NPS Sesamstraat. 18.13 VPRO Villa Achterwerk. 18.30 KRO's TIENPLUS'18.49 NOS Jeugdjour naal. 19.05 VARA Extreme animals: The big chili. 19.35 RVU Werken aan Werk: De ma- 9n no "nematrozen en mariniers (2). VARA Oppassen!!! Comedy ?inn NPS Fit': Teru9 naar huis 0 Het uur van de wolf: Vergeet mij niet (Zangeres zonder naam). 22-00 NOS Journaal. 0 NPSA/ARA/NOS Nova/Den Haag vandaag. «•55 NPS North Sea Jazz Festival 2004: Santana, Elvis Costello nn or 6n Dave Brubeck. UO.35-1.06 NPSA/ARA/NOS Nova Den Haag vandaag. YORIN &45-8.10 en 9.00 Nieuws. 9.10 As '"s world turns. 10.00 Lijn 4. 10.45 W'okne in the cj,y n 15 Ljjn 4 The bold and the beautiful. expert van Expeditie Robinson, advies geeft aan kampeerders en natuurliefhebbers. Hoe af te komen van de broeierige geur tjes in wandelschoenen? Ge woon een tijdje in de ijskast zet ten, adviseert de kenner. Kruidenvrouw Winiefred weet net als voorgaande jaren raad met allerlei huismiddeltjes. Zee ziek? Neem wat nootmuskaat voordat je op de boot stapt. Andere rubrieken die wekelijks terugkeren op een vaste dag zijn onder meer Tv Trottoir, met por tretten van straatartiesten en Komen gaan, met al dan niet avontuurlijke verhalen van men sen op de Brusselse luchthaven Zaventem. In GefietsV. klimt wekelijks op zondag een BV-er (Bekende Vla ming) op de 1000 Zonnen gar nalen-tandem om deel te nemen aan een fietstocht door het Vlaamse land. Voor zondag staat de Turfroute in Kalmthout op het programma. Geen vierkante meter feestvie rend, recreërend of actief Vlaan deren wordt overgeslagen. Wal lonië daarentegen komt er nogal bekaaid vanaf met slechts de maandagse rubriek In de Walen. Celen: „Wallonië is nog altijd een stukje buitenland voor veel Vlamingen. De verhalen van Vla mingen die in Wallonië werken, zijn sinds dit seizoen vervangen PALE RIDER Pale Rider (1985) is een western van en met Clint Eastwood als mythische vreemdeling die mijn werkers steunt in hun strijd te gen criminelen. Ook met Mi chael Moriarty en Chris Penn. SBS 6, 20.30 uur BROKEN ARROW Een gefrustreerde militair (John Travolta) gaat er met atoombom men vandoor in Broken Arrow (1996), actie van John Woo. Een piloot (Christian Slater) moet hem dwarsbomen Yorin, 20.30 uur PLANES Steve Martin en John Candy vor men een leuk duo in de komedie Planes, Trains and Automobiles (1987) van John Hughes. Een za kenman op weg naar huis ont moet steeds nieuwe obstakels, vooral door een luidruchtige ver tegenwoordiger. IMet 5, 21.30 uur ASPIDISTRA Keep the Aspidistra Flying (1997) is een romantische kome die van Robert Bierman naar de autobiografie van George Or well, met Richard E. Grant als copywriter die zijn werk opzegt om zijn leven te wijden aan de poëzie. Dat leidt tot armoede in de Depressiejaren. Ook met He lena Bonham Carter. Nederland 1, 22.58 uur MANON Emmanuelle Béart is overweldi gend als de dochter van een boer, die wraak neemt voor de dood van haar vader in het dra- ma Manon des sources (1986) van Claude Berri, het vervolg op Jeati de Florette. Ook met Yves MontandGérard Depar- dieu en Daniel Auteuil VRT 2 Canvas, 23.05 uur TARANTULA Een reusachtige spin ontsnapt uit een laboratorium in Tarantu la (1955), sf-horror van Jack Ar nold. Met John Agar. Net 5, 23.10 uur Helena Bonham Carter en Richard E. Grant in A merry war - Keep the aspidistra flying. Nederland 1, 22.58 uur 12.30 Puzzeltijd. 13.20-14.15 Dag- strijd. 15.05 Oprah Winfrey show. 16.00 Nieuws. 16.05 As the world turns. 17.00 Nieuws. 17.05 Staatslote rij on tour. 17.30 The bold the beau tiful. 18.00 Nieuws. 18.10 Editie NL. 18.25 De zwakste schakel. 19.30 Nieuws. 20.00 Het zonnetje in huis. Comedy 20.30 Aspe: Het vierkant van de wraak 22.15 Airline. Docusoap. 22.45 Jambers 10 jaar later. 23.40 Nieuws. 0.00-1.40 French exit. Film 2.40-6.45 Nieuws. RTL5 8.00 Nieuws. 9.00 Z Nieuws. 11.40 World business. 12.00 Z Nieuws. 13.40 The players. 14.00 Z Nieuws. 14.20 The players. 14.40 Z Nieuws. 15.20 World business. 15.40 Z Nieuws. 17.35 This 'is golf. 18.05 That '70s show. 18.30 Home improvement. 19.00 MASH. Serie 19.30 Man about the house. Serie 20.00 The Cosby show. Serie 20.30 De politie op je hielen. 21.30 The real James Bonds gad gets. Reportage. 22.30 Crime Scene Investigation. Serie 23.25 Hotel Erotica. Serie 23.55-1.25 Wicked temptations. Film SBS6 9.55 Martin. 10.20 Zorro. 10.40 Mar tin. 11.05 Ricki Lake. 11.50 The young the restless. 12.35 Perry Mason: The case of the desperate deception, film. 14.05 Martin. 14.35 Tuinieren met kij kers. 15.10 Wild things. 16.05 Show nieuws. 16.30 The Saint. 17.30 Rene gade. 18.20 Diagnosis murder. 19.15 Actienieuws. 19.35 Shownieuws. 20.05 Exclusief. Reportage 20.30 Pale rider. Film 22.45 Hart van Nederland. 23.05 Shownieuws. 23.35 Narrow margin. Film 1.15 Sixpack. Magazine 1.30 Nachtprogrammering. FRANKRIJK-1 u -v ■-***■ Emmanuelle Béart in Manon des sources. VRT 2 Canvas, 23.05 uur 5.50 Coeurs d'élite. 6.45 Info. 6.50-8.25 en 8.55 TF! Jeunesse. 11.00 Les vacan- ces de I'amour. 12.00 Julie cuisine. 12.05 Attention a la marche! 12.50 A vrai dire. 13.00 Le Journal. 13.55 The Young and the Restless. 14.45 A l'épreuve des flammes, film. 16.20 Law Order. 17.10 Dawson. 18.05 Le Big- dil. 19.05 A prendre ou a laisser. 19.50 En forèt. 19.53 Les mots vivent, vive les mots. 20.00 Le Journal. 20.40 Questions de conduite. 20.55 Koh-Lan- ta. 22.00 Marjolaine et les millionaires. 23.10 Euro millions. 23.15 Sans aucun doute. 1.35 Le maillon faible. 2.30 Re portages. 2.55 Histoires naturelies. 3.45 Embarquement porte nr. 4.10 His toires naturelles. 4.50 Musique. 4.55 Trés chasse. FRANKRIJK-2 16.15 Days of our lives. 17.05 Dr. Phil. 18.00 Cash Carlo. 18.30 The nanny. 19.00 Miss Match. Comedy 20.00 Bevallingsverhalen. 20.30 Broken arrow. Film, 22.35 Flodder. Serie 23.05 Met open ogen. Amusement 23.35-1.40 Perfect. Film 2.40 Nieuws. OMROEP ZEELAND 18.00 NOS-Journaal. 18.17 Omroep Zeeland nieuws. 18.32 't is Gewest. 18.45 Tekst-tv. 19.00 Omroep Zeeland nieuws. 19.17 't is Gewest. 19.30 Omroep Zeeland nieuws. 19.47 't is Gewest. 20.00-9.00 Herhalingen. BELGIË NEDTVRT 9.00 Zomerbeelden op TV1. 10.00 Donna op TV1. 12.15 1000 zonnen garnalen. 12.35 Quix. 13.00 Journaal. 13.35 Thuis. 13.58 Rode rozen van Ro sa. 14.00 Axel Nort. 14.50 Johan en de Alverman. 15.25 Upstairs, downst airs. 16.15 Retroclips. 16.55 Days of our lives. 17.35 Neighbours. 18.00 Journaal. 18.10 De rode loper. 18.30 Quix. 19.00 Journaal. 19.40 1000 zonnen garnalen. 20.10 Schone schijn. Comedy 20.45 't Is proper. Docusoap 21.10 De notenclub. Muziekshow 22.10 Flikken, erie 23.00 Journaal laat. 23.30 Alias. Serie 00.10 De rode loper. 00.30-9.00 Journaal, doorlopend. I BELGIË NED-2 VRT KETNET 7.00 Tik tak. 7.05 Wizzy Woppy. 7.10 Tweenies. 7.30 Fennec. 7.45 De boomhut. 8.00 Samson soap. 8.25 Er was eens... het leven. 8.50 MGM car toons. 9.00 Tom Jerry. 9.10-9.35 Lassie. 15.30 Tik tak 15.35 Tweenies. 15.55 Symfollies. 16.00 Bob de Bou wer. 16.10 Meneertjes en mevrouw tjes. 16.15 Samson soap. 16.40 Ket- netkroket. 16.45 David de kabouter. 17.10 Disney festival. 17.45 Clifford. 18.10 Die Pfefferkórner. 18.35 Round the Twist. 19.00 Swoepsl 19.05 So weird. 19.30 Skippy. CANVAS 20.00 Terzake zomer. 20.55 Hustle. Serie 21.45 De Canvascrack. Quiz 22.20 Villa politica. Magazine 23.05 Manon des sources. Film 00.55-6.00 Terzake zomer. NICKELODEON 7.00 Jimmy Neutron. 7.50 Rocket po wer 9.00 Fairly odd parents. 10.05 Yak- kity yak. 11.05 De boze bevers. 11.55 Rocket power. 13.10 CatDog. 14.10 Hey Arnold' 15.00 As told by Ginger. 15.45 Fairly odd parents. 17.00 SpongeBob SquarePants. 18.10 Lucky Luke. 18.35 Kuifje. 19.00 Fairly odd parents. 19.25 Saved by the bell. 19.50 Sabrina. 20.15 Sweet Valley High. 20.35 Kenan Kel. 21.00 SpongeBob SquarePants. 21.25 Ren Slimpy. 21.55 De boze bevers. 22.20 Rocko's modern life. 22.45 Kuif je. 23.35 Bassie Adriaan 025 Nachttv. [CARTOON NETWORK 7.15 Johnny Bravo. 7.40 De Cramp twins. 8.00 Dexter's laboratory. 8.30 Scooby 60. 9.20 Codename: Kids next door. 9.45 De Powerpuff girls. 10.10 Ed, Edd 'n Eddy. 10.35 Spaced out. 11.00 Dexter's laboratory. 11.25 Coura ge, het bange hondje. 11.50 Time squad. 12.15 Schaap in de grote stad. 12.40 Evil con carne. 13.05 Top cat. 13.30 Looney tunes. 13.55 Tom Jer ry. 14.20 De Flintstones. 14.45 Scooby Doo. 15.10 Ed, Edd 'n Eddy. 15.35 De Powerpuff girls. 16.00 Codename: Kids next door. 16.25 Dexter's laboratory. 16.50 Samurai Jack. 17.15 Courage, het bange hondje. 17.40 Billy Man- dy. 18.05 Scooby Doo. 18.30 Looney tu nes. 18.55 Tom Jerry. 19.20 De Flint- stones. 19.45-21.00 Chudd en Earl's grote toon trip. TCMj 21.00 Westworld, sf (1973) met Yul Brynner. 22.30 Soylent green, sf (1972) met Charlton Heston. 0.10 36 Hours, ac tie (1964) met James Garner. 2.05 The prize, thriller (1963) met Paul Newman. 4.20-6.00 Night must fall, thriller (1964) van Karel Reisz met Albert Finney. 5.35 Chut! Déconseillé Aux Adultes. 6.30 Telématin. 8.40 Days of Our Lives. 9.05 The Bold and the Beautiful. 9.35 Karrément déconseillé Aux Adultes. 11.00 Friends. 11.25 Rayons X. 11.30 Flash Info. 11.35 Les Z'amours. 12.10 La Cible. 12.50 Millionaire. 13.00 Jour nal. 13.50 Tour de France: La légende du Tour. 14.25 Le direct Bonneval/Angers. 17.25 Les marches du Tour. 17.40 Vélo Club. 18.50 Intervil- les. 19.45 Attention i;a tourne. 20.00 Journal. 20.55 Néonazis, film. 21.55 Taupe. 22.45 B.R.I.G.A.D. - Noces rou ges, film. 23.45 Contre-courant: Alerte canicule. 0.40 Nieuws. 1.00 Contre-cou rant; Nos ennemis intimes (2). 1.50 Faites entrer l'accusé - Alexi, la tuerie de Louveciennes. 3.30 24 heures d'in- fo. 3.45 Les Z'amours. 4.15 Via Borro- mini - Fiorenza, film. 5.55 24 heures d'info. TV5 NET5 9.55 The Saint. 10 55 Heavy gear. 11.25 Euro TV. 11.55-12.25 Roseanne. 14.30 What about Joan. 15.00 Heavy gear. 15.25 Disney feest: Disney's Fillmore. 15.55 Justice League. 16.20 Internatio nal animal emergency. 16.50 Boston Public. 17.45 Roseanne. 18.10 Sudden ly Susan. 18.40 Strong medicine. 19.35 Ellen 20.05 Detectives. 20.30 Char med. 21.30 Planes, trains and automo biles, film. 23.10 Filmhuis: Tarantula. 0.35 Nachttv. 6.05 Nieuws. 6.30 Télematin. 8.00 Cana dees nieuws. 8.30 Outremers. 9.05 Zig- Zag café. 10.00 Nieuws. 10.15 La crim'. 11.05 L'ABC d'hier. 12.05 Coups de thé- atre en coulisses. 12.30 La cible. 13.00 Belgisch nieuws. 13.30 Des chiffres et des lettres. 14.00 Nieuws. 14.30 Vie pri- vée, vie publique. 16.00 Nieuws. 16.15 Le journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30 Questions pour un champion. 17.05 Le jardin de Celibidache. 18.00 Nieuws. 18.25 Campus. 20.05 Acoustic. 20.30 Frans nieuws. 21.00 Planète en question. 22.00 Nieuws. 22.30 Le jour nal du tour. 22.40 Colette, une femme libre. 0.20 Zwitsers nieuws. 0.45 Afri kaans nieuws. 1.00 TV5, l'invité. 1.10 Regard sur le cinema arabe. 2.15 Nieuws. 2.25 La crim'. 3.15-4.00 L'ABC d'hier. ARTE FOX KIDS 7.00 Wunschpunsch. 7.25 Roboroach. 7.50 Yu-Gi-Oh.8.15 Braceface. 9.00 What's with Andy. 9.50 Kids from room 402. 10.35 Funky cops. 11.20 Yu-Gi-Oh. 12.05 Totally spies. 12.55 Spy Dogs 13.05 Gadget the Gadgeti- nis. 13 30 Mad Jack the pirate. 13.40 Super Big. 14.00 So little time. 14.25 Black hole high. 14.45 Lizzie McGuire. 15.10 Pokémon. 15.35 Funky cops. 16.00 Totally spies. 16.25 What's with Andy. 16.50 Yu-Gi-Oh. 17.15 Sonic X. 17.35 Braceface. 14.00 Penalty! 14.45 Europa. 15.15 Court-circuit: Mein Stern, film. 16.45 Mozambique, journal d'une indépen- dance. 17.40 Absolutely fabulous (9). 18.15 Europa. 18.45 Info. 19.00 Le pare national de Serengeti. 19.45 Info. 20.00 Le journal de la culture. 20.15 Absolute ly fabulous (14). 20.45 Pepe Carvalho - Les mers du sud, film. 22.20 Lisbonne, grandir sous un ciel inconstant 23.10 Voyages, voyages: Lisbonne. 23.55 Les Agores de Madredeus. 0.35 Info. 0.50-2.43 Che?, film (1972) DUITSLAND-1 VERONICA 18.00 Roswell. 18.50 Summer of happi ness. 19.00 The Pretender 20.00 Buffy the vampire slayer. 20.25 Summer of happiness. 20.30 Monster House Make over. 21.30 Top gear. 22.45 Formule 1: GP magazine. 23.40 Adult television en tertainment. 0.10 Summer of happi- 5.30 Morgenmagazin. 9.05 Julia - eine ungewöhnliche Frau. 10 03 Brisant. 10.40 So ein Flegel. 12.00 Heute mit- tag. 12.15 Buffet. 13.00 Mittagsmaga- zin. 14.00 Tagesschau. 14.15 In aller Freundschaft. 15.00 Tagesschau. 15.15 Abenteuer Wildnis. 16.00 Höchstpersönlich. 16.30 Alfredissimo! 17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.45 Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.50 Ina Leo. 19.20 Quiz mit Jorg Pilawa. 20.00 Ta gesschau. 20.15 Ein Gauner Gottes. 21.45 Exclusiv. 22.15 Bericht aus Ber lin. 22.45 Beck: Monstret. 0.10 Nacht- magazin. 0.30 Natural Enemy, thriller (1997) met Donald Sutherland 2.00 Judgement at Nuremberg, drama (1961) met Spencer Tracy. 4.50 Nachttv. DUITSLAND-2 5.30 Morgenmagazin. 9.05 Voile Kanne - Service taglich. 10.30 Forsthaus Falke- nau. 11.15 The bold and the beautiful. 12.00 Heute mittag. 12.15 Drehscheibe Deutschland. 13.00 Mittagsmagazin. 14.00 SPORTextra: Wielrennen: Tour de France. 17.55 Derrick. 19.00 Heute. 19.25 Tierartzt Dr. Engel. 20.15 Der Al- te. 21.15 SOKO Leipzig. 22.00 Heu- te-journal. 22.25 Politbarometer. 22.35 Aspekte. 23.05 Madrid, drama (2002). 0.25 Heute nacht. 0.45 Blind Date 2 en 4. 3.05-5.30 Nachttv. DUITSLAND-3 6.30 Schooltelevisie. 7.35 Tagesschau vor 20 Jahren. 7.50 Aktuelle Stunde. 8.30 ServiceZeit: Technik. 9.00 lm Dschungel der Ginsterkatze. 9.45 Welt- weit 10.15 Menschen hautnah: Grüss Gott Amerika. 11.00 Nano 11.30 Deutschlands wilde Tiere - Nationalp- ark Unteres Odertal. 12.15 Das Land in dem die Gotter herrschen. 12 45 Ak- tuell. 13.00 Tirol - Leben im Bergland. 13.45 Hier und Heute. 14.00 The little rascals. 14.20 Ernest, der Vampir. 14.25 Pan Tau und die Jagd auf den Frosch. 14.55 Kleine Geschichten von wilden Tieren. 15.00 Planet Wissen: Weltraumforschung. 16.00 Aktuell. 16.15 Daheim unterwegs. 18.00 Lo- kalzeit. 18.05 Hier und Heute, 18.20 Ser viceZeit: Heim Garten. 18.50 Aktuelle Stunde. 19.30 Lokalzeit. 20.00 Ta gesschau. 20.15 Die grossen Ratsel: Das Turiner Grabtuch. 21.00 Strat- manns Beste. 21.45 Aktuell. 22.00 B. trifft... - Begegnung bei Bottinger. 23.00 Die Kunst des Uberlebens. 23.45 Rückblende. 24.00 Ungeschminkt: Van essa Redgrave. 0.50 Super 8 um Mitter- nacht. 1.00 Jazzline. 2.00-6.30 Lokal zeit. RTL TV 7.30-8.05 Gute Zeiten, schlechte Zei ten. 9.00 Punkt 9. 9.30 Meine Hochzeit. 10.00 Dr. Stefan Frank. 11.00 Einsatz in 4 Wanden. 11.30 Mein Baby. 12.00 Punkt 12 - Das Mittagsjournal. 13.00 Die Oliver Geissen Show. 14.00 Das Strafgericht. 15.00 Das Familienge- richt. 16.00 Das Jugendgericht- 17 00 Einsatz für Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00 Guten Abend. 18.30 Exclusiv - Das Star-Magazin. 18.45 Aktuell. 19.10 Explosiv - Das Magazin. 19.40 Gute Zei ten, schlechte Zeiten. 20.15 Und tschüss... auf Mallorca, komedie (1995). 21,15 Die Camper, 21.45 Alles Atze. 22.15 Lifel - Die Lust zu leben. 23.15 Freitag Nacht News. 24.00 Nachttv. ENGELAND-1 7.00 Breakfast. 10.15 Animal park. 11.00 Family Xchange. 12.00 Put your money where your house is. 12 30 Bar gain hunt. 13.15 Car booty. 14.00 Nieuws. 14.40 Neighbours. 15.05 Cash in the attic. 15.35 Diagnosis murder. 16,20 Nieuws. 16.25 Kinderprogram ma's. 18.25 Newsround. 18.35 Neigh bours. 19.00 Nieuws. 20.00 A question of Sport relief, 20.30 Top of the pops. 21.00 EastEnders. 21.30 Out-take TV. 22.30 Only fools and horses. 23.00 Nieuws. 23.35 Friday night with Jona than Ross Sport relief special. 0 30 The guilty, thriller (2000) met Bill Pullman. 2.20 Doomwatch, sf-horror (1972) van Peter Sasdy. 3.50-7.00 News 24. door reportages waarin we de kijkers laten kennismaken met de streek aan de andere kant van de taalgrens." Voor wie zich afvraagt waar de niet-alledaagse naam van het programma vandaan komt: 1000 Zonnen garnalen is een woordspeling op de krachtterm „1000 bommen granaten" van kapitein Haddock uit de strip boeken over Kuifje. GPD VRT1, dagelijks om 19.40 uur NARROW MARGIN Narrow Margin (1990) is een thriller van Peter Hyams met Gene Hackman als agent die een getuige (Anne Archer) bege leidt op een treinreis van Cana da naar de VS. De maffia zit het tweetal op de hielen. SBS 6, 23.35 uur PERFECT John Travolta is ook te zien als journalist die een verhaal schrijft over een fitnessclubs en valt voor de aerobicsinstructrice (Jamie Lee Curtis) in het ro- mantsich drama Perfect (1985) van James Bridges. Yorin, 23.35 uur FRENCH EXIT Scenaristen (Madchen Amick en Jonathan Silverman) rivaliseren om dezelfde baan in de romanti sche komedie French Exit (1995) van Daphna Kastner. RTL 4, 24.00 uur IDLE HANDS Idle Hands (1999) is een horror komedie van Rodman Flender over een nietsnut (Devon Sawa) wiens rechterhand, bezeten door de duivel, een eigen leven gaat leiden waarbij dodelijke slachtoffers vallen. Veronica, 0.20 uur VALMONT Colin Firth, Meg Tilly en Annet te Bening vertolken de hoofdrol len in Valmont (1990), een dra ma van Milos Forman naar de scandaleuze brievenroman van Choderlos de Laclos uit 1782. Veronica, 2.00 uur NEW YORK - De hilarische film Monty Python And The Ho ly Grail uit 1975 komt eind dit jaar in de Verenigde Staten als musical op de planken onder de titel Spamalot. De musi cal wordt geregisseerd door Mike Nichols. Monty Python And The Holy Grail vertelt het verhaal van Ko ning Arthur en de Ridders van de Ronde Tafel bij hun zoek tocht naar de Heilige Graal. David Hyde Pierce, Dr. Niles Crane in de tv-serie Frasier, zal Sir Robin spelen. Tim (The Rocky Horror Picture Show) Curry speelt Koning Arthur. Hank Azaria. de stem van Moe de barkeeper uit de animatie- serie The Simpsons, wordt Sir Lancelot. In de oorspronkelij ke film werden deze rollen gespeeld door Eric Idle, Graham Chapman en John Cleese. Het script voor de musical is gé schreven door Eric Idle, De musical gaat op 21 december in Chicago in wereldpremière. GPD/Reuters LOS ANGELES - James Doohan, Scotty in de televisieserie Star Trek, lijdt aan de ziekte van Alzheimer. De 84-jarige ac teur zal eind augustus een bijeenkomst van Star Trekfans bij wonen en in Hollywood op de Walk of Fame een ster krijgen voordat hij zich uit het openbare leven terugtrekt. De van oorsprong Canadese acteur begon bij de radio in zijn geboorteland maar stapte in de jaren '50 over naar de televi sie. Hij vestigde zijn naam met de rol van Montgomery Scott in de science fictionserie Star Trek, die tussen 1966 en 1969 op de Amerikaanse televisie te zien was. Ook in de speelfilms die volgden, kroop Doohan in de huid van Scotty. Reuters LONDEN- De Schotse popformatie Wet Wet Wet heeft na een afwezigheid van zeven jaar besloten een comeback te ma ken. De groep trad voor het laatst op in 1997 en ging twee jaar later uit elkaar na geruchten over de heroïneverslaving van zanger Marti Pellow. In november komt het kwartet mét een nieuwe single en met een album met hun grootste succe snummers. In een club in Londen verzorgde Wet Wet Wet eën korte show. Voor december staan elf optredens gepland. ANP (Advertentie) Herenstraat 9 Segeersstraat 8 - Middelburg - 0118-634133 www.antiekhandeldepagter.nl 2.500 m2 antiek en interieur in het centrum van Middelburg ENGELAND-2 7.00 Kinderprogramma's. 11.30 Snoo py, come home, tekenfïm (1972) 12.50 The Phil Silvers show. 13.20 Trade se crets, 13.30 Working lunch. 14.30 Golf en paardenkoersen. 17,10 All or nothing.18.00 SMart. 19.00 Malcolm in the middle. 19.20 My wife and kids.19.40 The fresh prince of Bel Air. 20.30 Hidden gardens. 21.00 Hampton Court Palace flower show 22.00 Gard ener's world. 23.00 Ql. 23.30 News- night. 0.35 Richard Thompson: Solitary life. 1.35 Trevor Nelson's lowdown. 2.05 News 24. 3,00 Learning zone. MUSIC FACTORY 7,00 Factory facts. 11.00 Test your emo tion. 11.30 Horoscoop. 12.00 SMS pho- tochat. 13.00 Matchmaker. 13.30 Face my face. 14.00 Rate that video. 15 00 In teractive charts. 16.00 Play, 18.00 Pop up video. 19.00 Guess what. 20.00 Inter active charts. 21.00 Dance. 22.00 Men tal Theo on the road. 23.00 Test your exappeal. 23.30 SMS hot match. 24.00 Non stop videos. MTV EUROPE BBC WORLD 6.30 World business report. 8.45 Sport today. 9.30 Talking movies. 10.30 HARDtalk extra. 11.30 Life. 12.30 Asia today. 12.45 World business report. 13.30 HARDtalk extra. 14.30 World busi ness report. 14.45 Sport today. 15.30 Talking movies. 16.30 Asia today. 17.30 HARDtalk extra. 18.15 World busi ness report. 18.30 Top gear. 19.30 World business report. 19.45 Sport to day. 20.30 HARDtalk extra. 21.30 Rough science 22.30 World business report. 23.30 Extra time. 0.30 World bu siness report. 0.45 Asia today. 1.30 HARDtalk. 2 30 Click online. 3.30 Extra time. 4.30 Asia today. 4 45 World busi ness report. 5.30 Fast track. 6.00 Sunrise. 11.00 ClipClassics. 12.00 One bad trip. 12.30 Big urban myth show. 13.00 Hip hop's most anticipa ted albums. 14.00 Sunblock. 16.00 NL 17.00 Summercamp. 18.00 Real world: Chicago. 18.30 Dismissed. 19.00 The trip 19.30 One bad trip. 20,00 Pimp my ride. 20.30 Boiling points. 21.00 Big ur ban myth show. 21.30 Punk'd. 22.00 Reggae: No holdin' back. 23.00 Sum mer special Sonar Festival Barcelona. 24.00 Hong Kong Rocks (harbor fest). 1.00 The lick. 2.00-6.00 Sunset. MEZZO NGC 6.00 CNBC. 12.00 Mars: Dead or alive? 13.00 Shipwreck detectives. 14.00 Pe ople out there: Camel crazy. 14.30 Storm stories. Without warning. 15.00 Gorilla wild 16.00 Crocs: Here be dra gons. 17.00 Stalking leopards. 18.00 Rocket men of Mission 105. 19.00 De molition squad: Chimneys. 19.30 Storm stories: Nowhere to run! 20.00 Built for the kill: Killer canines. 21 00 Cheating death: Bull riding. 22.00 Ridd les of the dead: War crimes. 23.00 Air crash investigation: Flying blind. 24.00 The sea hunters: Bluenose. 1.00 Nachttv. ANIMAL PLANET 8.00 Supernatural: Time warp. 8.30 Nightmares of nature. 9.00 The future is wild. 10.00 Dinosaur babies. 11.00 Animal minds. 12.00 K9 boot camp: K9 detection - Partners for life. 13.00 Miami animal police: Labrador life sa vers. 14.00 Company of ravens. 15.00 Animal doctor. 15.30 Emergency vets. 16.00 Pet rescue 17.00 Breed all about it: Bullmasliff Irish wolfhound. 18.00 The planet's funniest animals. 19.00 Monkey business. 20.00 K9 detection - Partners for life. 21.00 Labrador life sa vers. 22.00 Animal cops Detroit: Wild goose chase. 23.00 The natural world: On the path of the reindeer. 24.00 Nachttv. 6.05 Clip emotion. 9.50 Agenda des fes tivals. 10.00 Leontina Vaduva: Chanter, ma raison d'ètre. 11.00 Uria-Monzon Leontina Vaduva a Auch. 12.55 Agen da des festivals. 13.00 Clip emotion. 14.00 Bill et le Baroque - Une legon de W. Christie: La France, airs et motets. 14.30 Beethoven: Sonaten nr 7 in D opus 10 nr 3, 15.00 Narbonne: Cuivres 2000: Quintettes de cuivres. 17.00 Orn- bres et lumières du Siècle d'Or. 18.30 Clip emotion. 20.40 Agenda des festi vals. 20.50 Chopin et Debussy par Ge orges Pludermacher. 21 45 Chopin, le romantisme exilé. 22 40 Agenda des festivals. 22.50 Lo'jo. 23.50 Du trio au septet: Thierry Maillard 0.55 Agenda des festivals. 1.00 Mezzo archive. 1.25 Zaiko Langa Langa, Ie goüt du travail bien fait, qa coule de source. 2.30 Ver di: I due foscari. 4.30 La traviati, autop sie d'un sacrifice. 5.30-6.00 Brahms: Strijkkwintet opus 88. EUROSPORT CNN 6.00 Today. 9.00 Business internatio nal. 10.00 Larry King. 11.30 World sport. 1200 Business international. 13.30 World report. 14.00 World news Asia. 15.30 World sport. 16.00 Inside the Middle East. 16.30 World news Asia. 17.00 Your world today. 20.30 World business today. 21.00 World news Eurojie. 21.30 World business to day. 22.00 World news Europe. 22.30 World spori, 23.00 Business internatio nal. 0.00 The music room. 0.30 World sport. 1.30 The daily show with Jon Stewart: Global edition. 2.30 Internatio nal correspondents. 3.00 Larry King li ve. 4.00 Newsmght with Aaron Brown 5.00 Diplomatic license. 5.30-6.00 World report. 8.30 Watts. 9.00 Autosport" Speedway. 10.00 Beachvolleybal 10.30 Wielren nen: Tour de France. 11.45 Torch relay. 12.00 Voetbal. 14.00 Tour de France 18.00 Voetbal. 22.00 Tour de France. 23.00 Youth only zone Xtreme. 23.30 News report. 23.45 Sumoworstelen. i 0.45 Taekwondo. 1.15 News report. DISCOVERY CHANNEL 6 00 Unsolved history. Myths of Pearl Harbour. 7 00 Secrets of the ancients Caesar's bridge. 8.00 Warrior women with Lucy Lawless: Grace O'Malley, pi rate queen, 9.00 Buena Vista fishing club. 9.30 Rex Hunt fishing adventures:1 Bridgewater on London. 10.00 Sun, sea and scaffolding: France. 10.30 A bi ke is born- Harley. 11 00 Ten years younger: Mind games 12.00 Leonar do's dream machines. 13.00 Remote madness. 13.30 Dream machines: Aston Martin. 14.00 White out: Below freezing 15.00 Time team: Isle of Islay. 1600 Scrapheap challenge: Ballistic missiles. 17 00 Buena Vista fishing club. 17.30 Rex Hunt fishing adventu- res: Solomon Islands. 18.00 Hidden Loch Ness. 19.00 France. 19.30 Escape to River Cottage. 20.00 Ten years youn ger. Judgement day. 21.00 Ray Mears' world of survival. Siberia/Savaii t Western Samoa. 22.00 Xtreme martial arts. 23 00 Parris Island drill instruc- tors. 24.00 Forensic detectives: Camera clues. 1.00 Medical detectives: Planted evidence/Southside strangler. 2.00 Hit- Ier: The seducer. 3.00 Nachttv. Morgen in de PZC Onze spectaculaire aanbiedingen van teakhouten tuinmeu belen met kortingen tot 60% Zie onze advertentie op de tourpagina

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 9