Dure euro kost Océ winst ECHTE PZC lx Te laat betalen kost tienduizenden banen VERBOUWIIUGS UITVERKOOP 7 KPN moet Verkoop printers al sinds vorig jaar in de lift jaarrekening 2000 herzien Topman Enron in de boeien Keukemarket Moskou wil fruitcertificaat Waarschuwing voor Shell Telfort aast op Orange Nederland Uitgever HDC schrapt banen Inflatie iets omlaag Marks Spencer wijst bod af effectenbeurzen euronext wall street vrijdag 9 juli 2004 AMSTERDAM - Het telefonie concern KPN moet zijn jaarreke ning over 2000 opnieuw maken. Dat heeft de Ondernemingska mer van het gerechtshof in Am sterdam gisteren besloten. De uitspraak heeft geen gevol- 'gen voor het resultaat over dat faar. De Stichting Onderzoek Be- Informatie (SOBI) spande deprocedure aan, Volgens So- |bi-directeur Pieter Lakeman maakt de uitspraak de weg vrij voor claims van beleggers. Grote claims verwacht hij echter niet. De rechter stelde dat KPN de verkoop van een belang in KPN Mobile aan branchegenoot NTT DoCoMo niet juist in de jaarreke ning heeft opgenomen.De stich ting zette verder vraagtekens bij de waardering van umts-licen- ties voor snel mobiel internet en liet meerderheidsbelang in het Duitse E-Plus. Ook hier besliste de rechter dat KPN de jaarreke ning moet aanpassen. Het tele- combedrijf moet onderzoeken of ei' nog goodwill (overnamepre- mie) moet worden afgeschreven en hoeveel. KPN gaat in cassatie bij de Hoge Raad. ANP door Brenda Filippo VENLO - Het resultaat van Océ, fabrikant van printers en kopi eerapparaten, heeft in de eerste helft van dit jaar geleden onder de sterke euro. De nettowinst daalde met 3,8 procent tot 38,6 miljoen euro. Bij stabiele wissel koersen was er sprake geweest van een toename van 29,4 pro cent. De onderneming, die haar cijfers gisteren publiceerde, zag ook haar omzet dalen. Die kwam uit op 1,3 miljard eu ro, een daling van 4,7 pro cent. De autonome omzet steeg daarentegen met 1,1 procent. Het bedrijfsresultaat zakte met 14,7 procent tot 64,6 miljoen eu ro. In het tweede kwartaal boekte de fabrikant een winst van 21,4 miljoen euro, een stijging van 12,9 procent. De omzet daalde met 1,4 procent tot 682,2 mil joen euro. Gecorrigeerd voor. de verkoop van de lease-activitei ten steeg de omzet juist 1,4 pro cent. In het eerste halfjaar is voor ruim 150 miljoen euro aan leasecontracten bij partners on dergebracht in met name de Ver enigde Staten. De verkoop van printers laat al sinds het derde kwartaal van 2003 een stijgende lijn zien. Océ verwacht dat de verkoop van software en apparaten in de tweede helft van dit jaar verder toeneemt. De sterke euro zal ech ter ook in dit tweede halfjaar de omzet en winst negatief beïn vloeden. Het bedrijf gaf gisteren geen winstverwachting, omdat de omstandigheden te onzeker zijn. Océ wil jaarlijks 10 pro cent omzetgroei boeken. De helft bestaat uit autonome groei, de rest moet uit acquisi ties komen, zei een woordvoer der. Hoewel de Océ-divisies door de wisselkoerseffecten een omzet daling in de boeken moesten no teren, was er wel sprake van au tonome groei. In het tweede kwartaal introduceerde Océ nieuwe, geavanceerde printers, waarmee de fabrikant zijn marktaandeel verwacht te ver groten. Océ is begonnen met de eerder aangekondigde verplaatsing van een deel van de productie van Venlo - waar 175 banen ver loren gaan - naar Centraal-Euro- pa en het Verre Oosten. Daar zijn de lonen aanzienlijk lager. Het bedrijf verwacht dat tegen het einde van het jaar voor het eerst producten uit deze regio's komen. Wereldwijd heeft Océ ruim 22.000 werknemers. ANP Advertentie Dus alle showroomkeukens moeten weg Dat betekent 40% tot 70% korting. Kijk op www.keukenmarket.nl en breng een bod uit op een showroomkeuken. Natuurlijk kunt u gewoon uw nieuwe keuken geheel naar wens bij ons bestellen. 10 JAAR ZEKERHEID www.keukenmarket.nl T 0165-510 600 Openingstijden ma t/m vr 9.30 tot 18.00, vrijdag koopavond, za 10.00 tot 17 00 Rijksweg A17-afslag 21-Roosendaal Noord. Vanuit Roosendaal: Gastelseweg richting Oud Gastel, rechts'voor de afrit naar de A17 van onze redactie economie ROTTERDAM - De Nederland se economie loopt jaarlijks één miljard euro mis doordat bedrij ven hun rekeningen te laat beta len. Bij een betere betalingsdisci pline hadden er 25.000 banen méér kunnen zijn, heeft onder zoeksbureau Nyfer berekend. Bij een verbetering van de beta- lingsmoraal krijgt de Nederland se economie een enorme impuls, MOSKOU - Rusland overweegt geen groente en fruit uit Neder land te importeren dat Neder land eerst zelf importeerde zon der dat dit op speciale documen ten wordt aangegeven. Het hoofd van de federale Russi sche Vee- en Plantenkundige Controledienst, Sergej Dank- vert, heeft dat gisteren gezegd. Nederland is volgens Dankvert een wereldcentrum voor handel in groenten en fruit. Een aantal van die producten komt niet uit Nederland. Die producten moe ten vergezeld gaan van certifica ten. ANP blijkt uit het gisteren in Rotter dam gepresenteerde onderzoeks rapport. Nyfer heeft berekend dat de regionale economie in het gebied van de Kamer van Koop handel Rotterdam bij een beter betalingsgedrag met tweehon derd miljoen euro en 3.500 ba nen kan groeien. Landelijk kun nen bijna dertigduizend nieuwe banen ontstaan. De onderzoekers stellen voor de algemeen aanvaarde, officiële betalingstermijn van dertig da gen te halveren.De overschrij ding van de betalingstermijn moet terug tot vijf dagen, in plaats van 13,6 dagen nu. Die maatregelen leiden er toe dat bedrijven binnen twintig da gen hun geld in huis hebben, te gen de meer dan veertig dagen die het nu duurt om een reke ning voldaan te krijgen. Macro-economisch leidt dat tot een kwart minder faillissemen ten, wat te vertalen is naar een economische groei van 550 mil joen euro en tienduizend nieuwe banen. Verder worden handels kredieten maar voor de helft ge bruikt, waardoor bedrijven die tegen hun kredietlimiet zitten 1,7 miljard euro aan extra finan ciële ruimte krijgen. Dat is goed voor een groei van 940 miljoen euro en 17.200 extra banen. GPD DEN HAAG - Standard Poor's heeft de druk op Shell.' verhoogd om zijn bestuur en interne controle te verbete ren. De kredietbeoordelaar waarschuwt dat de 'ratings' van Shell verder zouden kunnen 'worden verlaagd, wan neer het olieconcern hierin faalt. Datzelfde geldt als het Shell niet lukt om de komende twee jaar belangrijk meer olie- en gasreserves te boeken dan het produceert, aldus Standard Poor's gisteren. De kredietbeoordeier verlaagde in april zijn waardering van de oliemaatschappij naar aanleiding van de proble men rond de bewezen reserves. ANP AMSTERDAM - Telecombedrijf Telfort wil concurrent Orange in Nederland kopen. Dat verklaarde directeur T. aan de Stegge gisteren. Maar dan moet de vraagprijs laag genoeg zijn. Aan de Stegge reageerde hiermee op de verkoop van de Deense activiteiten van Orange aan het Zweeds-Finse TeliaSonera. Volgens Aan de Stegge zijn de vooruitzichten voor zijn be drijf goed. Hij verwacht de nettowinst te verdubbelen tot 60 miljoen euro. Orange wilde nog geen commentaar ge ven. ANP/RTR ALKMAAR - HDC Media, de uitgever van onder meer het Noordhollands Dagblad, gaat binnen een paar jaar nog eens honderd banen schrappen. Bij directie en in staffuncties verdwijnen 40 banen, in het advertentiebedrijf 25, in het oplagebedrijf 6 en bij de re dactie 30. Deze laatste reductie moet vooral komen uit sa menwerking tussen de redacties van het Noordhollarkls Dagblad en de zuidelijke edities: Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad en De Gooi- Eemlander. HDC Media, een dochter van De Telegraaf, telt nu ruim 800 banen. GPD/ANP HOUSTON - Geboeid wordt de voormalige topman van het Ameri kaanse energieconcern Enron, Ken Lay, naar het Gerechtsgebouw in Houston (Texas) gebracht door een FBI-agent. Lay gaf zich giste ren aan bij het FBI-kantoor in die plaats nadat hij woensdag al in staat van beschuldiging was gesteld. De Amerikaanse justitie wil hem vervolgen voor zijn rol bij de ondergang van Enron, dat eind 2001 de wereld schokte met grootschalige boekhoudkundige malver saties. De 62-jarige Lay heeft altijd gezegd niets verkeerd te hebben gedaan. Behalve Lay zijn al 21 andere ex-werknemers van Enron aangeklaagd. foto Richard Carson/RTR VOORBURG - De inflatie is in juni afgenomen tot 1,4 pro cent. Dat is vergeleken met mei 0,1 procentpunt lager. De daling komt voor rekening van de autobrandstoffen die vorige maand in prijs zijn gezakt, zo blijkt uit gisteren ge publiceerde gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Naast autobrandstoffen wei'den in juni, waarin de tradi tionele uitverkoop op gang kwam, ook kleding en schoe nen goedkoper. Hetzelfde geldt voor bloemen en planten. Vis en aardappelen werden daarentegen duurder. Gemid deld daalden de prijzen voor consumenten van mei op juni met 0,6 procent, aldus het CBS. ANP LONDEN - De directie van het kleding- en warenhuiscon cern Marks Spencer (M&S) heeft gisteren voor de derde keer een overnamebod van de Britse supermarktmiljar dair Philip Green afgewezen. Green verhoogde woensdag zijn vijandige bod, dat neer komt op in totaal 9,1 miljard pond (13,6 miljard euro). De bestuurders van M&S vinden het echter nog niet hoog ge noeg. RTR -AANDELEN AEX_ AANDELEN BINNENLAND- P Amro •troon Afiöld teo Nobel SML Holding rhrmann ISM Forlis 1 Crlfonics Hagemeyer Hareken HCCaland eING Groep c. tüonOlie iKPN Hooien, v.d. Numicoc. ♦Philips. Kon. Elsevier TPGN.V eUnileverc. Yersatel YNU Woliers KI. c. Vorige Laatste koersen koersen 17,31 17,42 9,50 9,47 6,19 6,10 29.34 28,81 13,01 13,26 8,01 7,84 39,94 40,00 17,81 17,93 2,05 2,03 1,72 27,08 26,76 38,44 38,93 18,64 18,81 42,03 42,15 6,18 6,17 5,76 5,69 25,66 26,00 21,09 21,21 11,03 11,04 18,12 18,20 54,15 54,45 1,34 1,37 23,38 23,08 14,75 14,70 -AANDELEN AMX_ Air Feance-KLM ASM Int. BAM Groep HosMisWestm CSMnrc Fugro eert. leijmans j lanter Douglas 8 Imlech N.V. Laurus JU. 'LogrcaCMG Nedlloyd NutrecoHold, lOcé Stork [J Randstad Hold. Rodamco Europe Vastned Retail iVediorr. Vends* KBB c. Vopak Wereldhave :Wessanenc. 13,75 15,90 24,31 21,35 35,31 0,57 19,30 55,40 19,10 38,79 22,42 27,48 26,41 13,06 18,50 21,74 49,96 42,90 11,20 13,50 15,56 24,02 21,60 35,45 27,80 26,10 12,95 18,60 21,27 50,45 43,39 Aalberts Ind. 25,00 25,30 Innoconcepts 4,95 5,00 ABN-Aprc 2,42 2,42 1,11 1,08 Accell Group 26,99 26,70 Ispat Intern. A 12,01 Acomo 2,78 2,78 Kardan 2,13 AFC Ajax 8,25 8,50 Kas-Bank 15,20 15,20 Airspray 19,20 19,47 Kendrion 2,07 2,10 Alanhen 8,50 Kühne+Heitz 34,00 Amstelland MDC 7,49 7,51 AND Intern Publ. 4,75 4,74 Lanschot, Van 40,25 40,00 Arcadis 10,92 11,20 Macintosh Retail 23,70 24,00 Athlon Hold 17,20 17,19 Magnus Holding 0,52 0,52 Baan 1,89 Management Share 0,35 0,35 Ballast'Nedam e. 8,80 8,65 McGregor Fashion 11,35 11,29 Batenburg 31,90 32,20 NEDAP 22,50 22,50 Begemann Groep 2,97 2,97 Nedcon Groep 19,00 19,00 Begaclaim 0,59 0,59 Nedschroef H. Kon. 13,21 13,00 BE Semicond. 5,01 5,04 Neways 3,90 3,90 Beter Bed 10,70 10,50 New Skies Satellites 6,26 6,23 Bever Holding 6,00 6,24 Nyloplast 7,10 Binck 2,00 2,01 OPG cert. 43,80 43,99 Blue Fox Enterpr. 6,25 6,30 Ordina 8,50 8,55 Blydenst.-Will. 5,45 5,05 Petroplus Int. 7,82 7,84 Brill, Kon- c. 13,00 A Pharming Group 2,02 1,99 Brunei Intern 7,45 7,50 Pmkroccade 9,25 9,20 Pore. Fles 15,69 Centric KSI 1,62 1,66 Priority Telecom 1,65 Copaco 3,65 Rabo cap fd trust 25,40 25,35 Crown v.Geld.c. 14,49 14,39 Reesink 55,00 53,25 Crucell 6,98 6,99 Rodamco Asia 17,48 17,48 CTTac 2,05 Rood Testhouse 0,58 0,58 De Vries Robbé 1,04 1,04 Roto Smeets 35,25 DICO Intern 2,16 DNC De NederLComp 1,20 1,30 Samas Groep 5,81 5,95 DOCdata 4,65 4,25 Sarakreeku 0,43 0,45 DPA 3,50 Scala Business 3,19 3,00 Draka Holding 15,10 14,85 Schuitema 19,50 Econosto, Kon. 1,46 1,50 Seagull 3,66 4,04 EM8A 79,00 Simac Techniek 1,83 1,85 Eriks Group c. 34,30 34,31 Sligro Food Gr 26,70 26,50 Euronext 22,38 22,00 Smit Intern. 27,49 27,25 EVC Intern. 2,95 2,97 SNS AEX Gar.click 93,50 Exact Holding 20,85 21,33. SNS EurGar.plan c 88,00 Exendis 2,95 SNS Intern,Gar.f 93,20 SNSTripleBest 105,00 Fornix Biosciences 12,35 12,30 SNT 12,30 12,25 Fortis Nikkei Gar.c. 46,50 45,50 Stern Groep 30,60 30,05 Fox Kids Europe 10,15 10,16 Telegraaf De 18,50 18,50 Frans Maas eert. 32,42 33,00 Ten Cate 44,12 44,49 Gamma Holding 33,25 32,70 Tie Holding 0,49 0,47 Gamma pref. 3,15 Tiscali 3,36 3,35 Gouda Vuurvast 11,12 Tulip Computers 0,23 0,22 Groothandelsg. 25,95 Twentsche Kabel 23,50 23,00 Grolsch eert. 24,80 24,36 Unilever cum pref 4,90 4,92 Grontmij eert. 31,99 31,45 Unit 4 Agresso 11,48 HAL Trust 26,00 26,40 United Services 13,41 13,22 Heineken Hold, a 24,21 23,99 Unlvar 14,17 14,49 Hes Beheer c. 6,75 Hitt 4,51 4,50 Vastned Off/lnd 19,36 19,49 Holl Colours 28,19 Via Networks 0,60 0,59 Hoop Effectenb. 4,17 4,20 Vilenzo 2,20 2,10 ICT Autom, 10,49 10,49 VNU cum pref 10,90 NIET OFFICIEEI 11 bred conv81 7,88 Ceteco eert. 0,08 A 6% daf 88-93/96 10,00 KPNQwest 0,09 AANDELEN NMAX_ Antonov Plc 0,50 Prolion 0,07 RT Company 0,11 Sopheon Plc 0,40 SpykerCars 11,75 1 A'dam AEX-index A'dam AMX-index All Share Index Londen FTSE-100 Brussel Bel-20 Frankfort Dax-30 Parijs Cac-40 Milaan Mibtel-30 Madrid lbex-35 Zurich SM Euro x-50 Eurotop-100 Euronext-100 Next-150 Dow Jones Nasdaq Composite S8iP 500 Nikkei-225 Hang Seng 334.79 335.56 368.16 368.52 48919 490.28 4358.40 4381.10 2451.76 2443.89 3930.58 3934.48 3660.40 3670 41 27905.00 28006 00 8063.80 8085.00 5541.40 5578.70 2764.31 2776.88 2142.13 2152.06 624 44 624.51 926.42 922.59 10219.34 10240.29 1963.43 1966.08 1277.09 1280.55 11475.27 11384.86 12320.26 GOUD EN ZILVER- Amsterdam - Prijzen van 14.00 uur: Goud on bewerkt 10.164-10.618, vorige 10.034-10,488, bewerkt 11.344 laten, vorige 11.214 laten, zilver onbewerkt 142-174 vori ge 140-172, bewerkt 192 laten, vorige 190 la at laten; b: bieden; c: exclaim; d: exdiv.; e: gedaan-bieden; f: gedaan-laten; g; bieden exdiv.; h: laten exdiv.; k: gedaan-faten exdiv n-bieden exdiv.; p; put; A: adviesprijs; Z: adviesprijs en exdiv.; Nederlands AEX-fonds in de Eurotop 100. DOW JONES- AANDELEN FIJROTOP ion Abbey National 483,37 500,00 Repsol 18,09 17,98 Alcatel 11,90 11,77 Reuters Group 332,75 332,75 Allfanz AG 85.56 85,01 Rio Tinto 1332,00 1351,96 AstraZeneca 330,00 334,50 Roche Holdings GS 126,00 124,00 Aventis 62,75 63,50 Roy.Bnk of Scotland 1539,00 1563,00 554,11 553,50 RWE 39,75 40,80 AXA 17,25 17,49 Sanofi-Synthelabo 52,65 53,45 BAE Systems 209.16 209,50 San Paolo-IMI 9,77 9,77 Banca Intesa 3,14 3,15 SAP 127,66 124,55 Banco Bilbao Viz 11,00 11,08 Scottish Power 391,50 394,00 Barclays 459,50 460,00 Shell Transp.&Trade 397,00 BASF 43,74 44,12 Siemens 56,82 56,77 22,86 22,98 Skandi Enskil 108,50 107,00 BMW 35,58 35,88 Societe Generale 68,30 68,30 BNP B 49,02 49,35 St Microelectronics 17,09 17,06 Bouygues 27,27 27,18 Suez 16,69 16,80 BP Amoco 481,00 487,00 Swisscom Namen 413,00 414,00 British Gas 332,50 337,50 Swiss Re Namen 76,85 76,60 Brit.Sky Broadcast 603,50 606,50 Telecom Italia 2,56 2,56 British Airways 261,50 253,89 Telecom Italia Mobile 4,62 4,62 BSCH 8,57 8,57 Telefonica 12,17 12,24 BT Group 194,00 194,75 Tesco 257,00 258,75 Cable 8i Wireless 117,04 116,25 Total Fina Elf 158,00 159,20 Cap Gemini 30,21 29,60 Unicredito Italiano 3,99 4,01 Carrefour 39,21 39,20 Unilever(GB) 517,85 521,50 Ciba SC Namen 87,95 87,50 Utd Bnk Switzerland 86,40 86,45 Clariant Namen 17,50 17,70 Vivendi Universal 22,35 22,28 ColtTelecom 46,20 41,00 Vodafone 119,25 119,75 Commerzbank 13,87 13,73 Zurich Financial 192,50 193,50 Compass Group 340,81 345,75 Credit Suisse Group 45,25 44,50 DaimlerChrysler Danone 36,83 70,55 36,95 70,45 —STAATSLENING EN Deutsche Bank 61,25 61,57 Deutsche Telekom 14,30 14,23 83A NL 92-07 113,85 113,93 Diageo 723,64 712,50 8'/2NL 91-06 110,45 110,50 164,50 161,50 8'A NL 92-07I-II 113,03 112,95 Electrolux B 142,50 142,50 8% NL 92-07I-II 115,26 Endesa 15,36 6,58 15,53 V/x NL 95-05 103,46 103,46 Enel 6,01 7'/;NL 93-23 133,93 133,94 ENI 16,56 16,70 60,66 7ViNL 95-10 119,31 119,66 E.ON 59,85 Th NL 94-04 101,10 101,09 Ericsson Tel Lm B 21,60 21,40 7 NL 95-05 104,19 104,19 France Telecom 20,78 20,65 6Vx NL 95-05 105,54 105,55 Gen.Assicurazioni 21,70 21,76 6 NL 96-06 105,15 105,15 GlaxoSmithKline 1083,00 1091,00 5% NL 97-07 107,08 107,10 Granada 140,36 140,36 5'ANL 98-28 109,00 109,00 HSBC Holdings 802,00 798,00 5'/JNL 00-10 109,32 109,36 Infineon 10,21 10,05 5% NL 98-08 107,18 107,26 Invensys 17,00 17,00 5 NL 01-11 106,48 106,54 Lloyds TSB Group 410,75 409,50 5 NL 02 106,24 106,27 L'Oreal 64,35 64,60 58,90 4% NL 03-13 100,40 100,45 LVMH 58,50 4 NL 02-05 101,70 101,68 Marconi 685,00 665,00 3Vx NL 04-14 95,63 95,64 Muench.Ruck Namen 84,39 84,47 3% NL 99-09 100,98 100,98 Nestle Namen 332,00 335,00 3 NL 03-06 100,66 100,66 Nokia 11,47 11,55 3 NL 04-07 99,89 Novartis Namen 54,30 54,85 2% NL 03-09 97,13 97,19 Pearson 646,00 640,00 3Vi NL grb 70,40 Pinault Printemps 82,75 82,70 3 NL grb 59,40 Prudential Corp 450,00 448,50 2Vi NL grb 50,30 Alcoa Altria Group Am Express AmTel&tel Boeing Caterpillar Citi Group Coca Cola Dupont Eastman Kodak Exxon Mobil GenElec Gen Motors Hewlett Home Depot Honeywell IBM Intel Johnson&Johnson McDonald's Merck 8i Co Microsoft 3M JPMorgan Chase Procter&Gamble SBC Comm UTDTechn Walt Disney Wal-Mart 32.77 32 49 49.30 49 59 51 01 50.22 14.57 14.18 49.39 49.73 77.50 76.95 45.63 45.03 50.42 50.48 43 09 42.84 25.80 25.30 45.37 45.35 32.02 31.90 44.22 43.91 20.26 20.04 35.00 34.31 35.93 35.47 85.35 84.20 26.34 26.22 43.65 43.16 54.53 54.96 26.42 26.50 46.31 46.13 28.10 27.86 88.43 87.80 36.86 36.77 54.42 54.56 23.85 23.47 88.55 88.63 24.73 24.52 52.32 51.96 -BANKPAPIER- Van 08 juli (17.00 uur) tot 09 juli (tot 17.00) i hanteert het GWK de volgende advieskoer- sen (kosten aankoop/verkoop tot 2250 euro 2,25pct 2,25 euro, boven 2250 euro 1,75pct 13,50 euro): amerikaansedlr 0,78595 0,82570 i antiliaanse gulden 0,42494 0,47288 austraiische dlr 0,54408 0,60548 Canadese dlr 0,57040 0,63475 Cyprus pond 1.54530 1,83536 deense kroon I engelse pond i estlands kroon j hongkong dlr hong. forint israel shekel Japanse yen marokdirh nieuw zeeland dlr I poolse zloty slow, koruna tsjech. koruna turkse lira (1 min) I zuld-afr. rand i zweedse kr. 1.45559 1,52924 0,05339 0,07115 0,09361 0,11222 0,36216 0,41748 0,15941 0,20175 0,00694 0,00795 0,08326 0,10165 0,46903 0,56709 0,11069 0,12316 0,63969 0,67205 346,10 346,60 Av Achrn eur aand 10,45 10,26 316,80 Av Achm euro obi 30,65 30,65 52,95 52,85 Av Achm euro mix 19,95 19,90 70,65 70,45 Av Achm ned aand 11,80 11,40 42,11 41,65 AXA aand euro 34,75 34,50 25,30 25,20 AXA aand int. 51,60 51,45 29,20 29,45 AXA aand ned, 66,35 66,35 69,05 68,85 AXAact.beh.ned 64,15 64,45 50,00 50,05 AXA fin.seclor 37,60 37,25 16,06 16,01 AXA mondiaal beh 18,60 18,40 103,40 103,70 AXA obi.intern 32,30 32,25 33,95 33,75 AXA obl.euro 45,75 45,55 46,10 46,03 AXA portfolio 60,25 60,45 75,90 75,90 Bap.int.fd° 285,00 A 19,80 19,81 Boipharma 12,50 12,52 47,34 47,50 CB Achm am aand 12,30 11,90 47,80 47,51 CB Achm euro aand 13,40 13,40 31,91 32,25 CB Achm eur mix 20,85 20,80 57.10 57,30 CB Achm eur obi 27,05 27,10 13,40 13,34 CB Achm ned aand 12,35 11,95 4,24 4,12 CB Achm wereld 13,20 13,10 88,95 88,95 Columbia sec. 134,20 134,90 56,65 56,70 Corio 35,31 35,45 51,10 50,60 D.Lloyd deeln f 29,01 29,03 45,35 45,94 D.Lloyd dlr f 9,50 9,46 39,60 39,55 D.Lloyd donau 13,03 13,01 33,89 33,79 D.Lloyd eurof 6,19 6,40 28,55 28,45 D Lloyd euro erf 11,16 10,95 102,80 102,50 D Lloyd inv. 5,87 5,87 54,75 55,10 D.Lloyd jade f 6,61 6,60 49,81 50,25 D.Lloyd mix f 9,80 9,90 24,85 24,40 D.Lloyd ned f 5,29 5,22 38,35 38,25 D.Lloyd rente 13,06 13,08 70,90 70,85 Dim vastgoedo 15,40 15,40 45,55 45,30 DresVPVholl 33,27 32,95 56,30 56,20 94,75 43,50 17,45 23,10 25,40 27,40 37,90 5,61 3,54 39,17 203,70 87,55 50,00 10,26 59,60 26,64 12,20 17,40 23,10 25,40 27,40 37.35 3,53 203,80 87,25 50,50 10,22 59,85 26,63 12,15 ING health care f. 24,76 24,75 ING high yield ob.f. 26,70 27,09 RFI FGGINnRFDNn.RFN ING hoog div aandf. 22,25 22,35 ING idx link sicv 25,55 25,57 ING industrials f. 31,70 31,65 ING int.obl-f. 62,10 ING int.dep-f. 54,50 54,50 ING internet f. 12,28 12,10 ING it-fund 30,17 29,80 ING japan f. 10,50 10,49 ING liric aexlll 55,00 54,80 Dres VPV igm 31,34 31,46 Fortis pf defensief 128,30 128,40 IDB world eq f 40,50 40,20 ING liric aex03/08 58,10 57,90 Ducatus 54,50 55,00 Fortis pf neutraal 127,00 126,10 IDB emerg 29,55 28,50 ING liric aexl 2/09 53,00 52,50 Eur.ass.tr, 7,00 6,75 Fortis pf voorzichtig 1254,00 1259,00 IDB eur opt. 27,60 27,60 ING liric dowjones 66,20 66,20 Eurocap.hold 166,90 166,90 Fortis pf zeer offens 126,10 125,80 IDB eur sel. 44,65 45,50 ING liric nasdaqo 70,05 70,35 Euro comm prop 25,00 25,18 Friesl aandelenf 19,50 19,55 IDB global 163,00 162,00 ING line eur st50 43,85 44,00 Euro dutch eqf 15,20 15,00 Friesl eurorentef 26,15 26,15 IDB rent. 32,70 32,90 ING liric eurst50 58,80 58,55 Europ.dev.cap 8,85 9,70 Friesl mix fd 20,10 20,30 ING basic mater.f. 31,40 31,45 ING liric eur tec 43,50 43,30 FBTO am aand 12,10 12,00 Gilissen qualgr 9,71 9,71 ING biotechnf 14,16 14,00 ING liric usa 500 62,70 62,45 FBTO ned euro aand 13,10 13,05 Haslemere 9,78 ING comm techn f. 4,41 4,32 ING lux cons goods 29,30 29,24 FBTO ned euro mix 21,50 21,50 Hend.h.am.sm.cfn 18,25 18,00 INGcontclfam 25,58 25,58 ING north amf. 17,94 17,70 Finles obi fd 35,22 Hend.h.eur.sm.cf 12,36 12,25 ING daily cons good 30,05 30,00 ING oblig. f 14,53 14,55 Fortis amerika fd 68,70 68,80 Hend.h.gl.techfo 20,50 20,49 ING dutch f. 46,90 47,04 ING onr.aandf. 51,50 52,65- Fortis azie fd 27,35 26,70 Hend.h.jap.sm cf° 22,56 22,50 ING duurzaam rend 13,80 13,80 ING protec.mix-70 21,74 21,74 Fortis europa fd 252,80 252,00 Hend.h.pacfo 36,15 36,15 ING em.e.e.f. 31,20 31.20 ING protec.mix-80 23,47 23,57 Fortis eursmcapfd 325,50 323,00 Holl.amerika f 14,85 14,85 ING energy fd 31,50 31,30 ING protec.mix-90 25,24 25,24 Fortis japan fd 55,30 54,90 Holl.eur.fnd 47,50 47,25 ING eurocredit f 5 27,25 27,28 ING rentegarant 12 25,00 Fortis nasdaq fd 39,80 39,90 Holl.euro sel f. 24,08 24,06 ING eur growth f. 16,10 15,85 ING telecom serv.f 25,70 25,75 Fortis nederland fd 510,00 506,00 Holl.obl.fnd 69,15 69,15 ING euro obi f 32,38 32,39 ING utilities fd 31,30 31,35 Fortis obam 82,70 82,25 Holl.pac.fnd 42,70 42,60 ING eurpsm cap f. 29,65 29,15 ING verre oostf. 23,80 23,70 Fortis obam gar c 43,60 43,50 Hoil.sel.fds 69,70 69,30 ING europe f 18,93 18,99 Intereff.jap.af, 12,70 12,71 Fortis oblig div fd 252,50 253,10 Holl.wereld 24,53 24,50 ING financialsf. 17,82 17,85 Intereff.jap.w. 1,15 1,14 Fortis sec.click-07 46,50 45,60 Holland fund 62,50 62,30 ING geldmarkt f 33,20 33,20 IShimal.fn 14,50 Fortis vastgoed fd 131,60 132,10 IDB global f 41,80 ING global gr.f. 13,30 13,35 Jap.conv.fund 33,26 Fortis pf ambitieus 102,60 102,00 IDB real est eq 66,80 67,60 ING global f 44,30 43,8Q Japan fund c 6,91 8 juli 335,56 +0,77 EURO/DOLLAR 8 juli 1,2348 -0,0009 8 juli 3.43 -0.02 DOW JONES 8 juli 10171,56-68,73 anode van 40 dagen anode van 40 dagen Orange eurmcf Orange eurpropfd Orange eursmcf Orange fund Orange eur.largecapf Orange largecapf Orange sense fd Orange wine fund Pacific r.c.f. Pan glob convf. Postb.aandf Postb.aex click 00/05 Postb.aex click 03/10 Postb amerika f Postb beleggf Postb.biotech f Postb.com tech f Postb.duurzaandf Postb.easy bluefd Postb.eur aandf Postb.eurcontclf Postb.euro obl.f. Postb.euro small c.f. Postb.farmacief. Postb.fin.wereld fd Postb.hoog div aandf Postb.hoog div obi f Postb.it fonds Postb.internet fd Postb.cont elf japan 14,82 15,18 25,35 6,25 6,15 13,50 104,20 32,14 32,43 46,03 24,17 32,45 17,05 34,24 13,50 9,15 25,52 37,50 15,90 19,11 22,20 24,65 23,15 20,95 32,30 46,00 24,18 32,14 16,75 34,08 13,70 25,52 37,57 16,00 18,93 22,35 24,60 23,15 20,70 OVERIGE AANDELEN VS_ Apple Computer 30.39 30.24 BankAmerica 84.23 83.86 ChevronTexaco 93.44 93.31 Cisco Systems 22.42 22.24 Coca Cola 50.42 50.48 Daimler-Chrysler 45.70 45 49 Dell Computer 35.21 3518 Dow Chemical 39 45 39.26 Eli Lilly 67.53 68.26 Ford Motor 14.96 14.76 Goldman Sachs 90.57 90.05 Goodrich BF 31.48 31.34 Goodyear Tire 9.71 9.68 55.54 55.43 Time Warner Ine 17.54 17.40 13.84 13.59 Yahoo 32.60 30.40 STIJGERS Vorige Laatste Koersen to rsen Seagull 3,66 4,04 10,38 Europ.dev.cap 8,85 9,70 9,60 DNC De NederLComp 1,20 1,30 8,33 Ohra new energy f 6,02 6,32 4,98 Sarakreek o 0,43 0,45 4,65 Bever Holding 6,00 6,24 4,00 0,57 0,59 3,51 D Lloyd euro f 6,19 6,40 3,39 AFC Ajax 8,25 8,50 3,03 Econosto, Kon. 1,46 1,50 2,74 T8(P Pesultf 9,35 9,60 2,67 Arcadis 10,92 11,20 2,56 Centric KSI 1,62 1,66 2,47 Samas Groep 5,81 5,95 2,41 Wessanen c. 11,47 1,74 2,35 DALERS Vorige Laatste Koersen koersen Prolion 0,07 0,06 14,29 RT Company 0,11 0,10 9.09 DOCdata 4,65 4,25 8,60 C/Tac 2,05 1,88 8,29 Blydenst.-Will. 5,45 5,05 7,34 Scala Business 3,19 3,00 5,96 Vilenzo 2,20 2,10 4,55 Tulip Computers 0,23 0,22 4,35 Tie Holding 0,49 0,47 4,08 Eur.ass.tr. 7,00 6,75 3,57 IDB emerg 29,55 28,50 3,55 Av Achm ned aand 11,80 11,40 3,39 CB Achm am aand 12,30 1,90 3,25 CB Achm ned aand 12,35 11.95 3,24 Reesink 55,00 53,25 3,18 Postb.multimedia fd 5,98 5,98 Postb.ned.fonds 29,00 29,20 Postb.obli.f 22,16 22,16 Postb.opk.landf. 16,70 16,90 Postb.vastgoedf. 27,35 27,35 Postb.wereldmf. 25,70 25,60 Rente plus f. 1 Rob balanced mix 24,32 43,85 43,84 Robdivirentefnd 24,47 24,48 Rob dynamic mix 33,70 33,65 Robduurz aand 40,63 40,47 Rob econ recovery 19,37 19,29 Robeur.obl div. 25,05 25,07 Rob growth mix 44,72 44,06 Rob high yield o. 26,59 26,37 Rob holl.bezit 19,39 19,41 Rob private eq 82,00 Rob safe mix 42,86 42,86 Rob solid mix 41,41 41,97 Rob young dyn. 10,80 10,78 Robeco 21,24 21,33 Rodamco asia 17,48 17,48 Rodamco europe 49,96 50,45 Rolinco 18,00 17,91 Rolinco pr 45,20 Rorento 39,25 39,24 Select Winner f 4,40 4,40 SNS amerika aandf 12,70 12,67 SNS azie aandf 15,75 15,61 SNS duurz aandf 17,54 17,48 SNSeurobligatief 24,54 24,76 SNS eur aandf. 19,90 23,22 19,74 SNS eur mixfd 23,21 SNS eur vastgoed 35,39 35,03 SNSeurliquiditeitenf 22,43 22,45 SNS innovisief. 11,60 11,86 SNS ned.aandf. 38,06 38,38 SNS optim geel 26,62 26,66 SNS optim oranje 27,35 27,39 SNS optim rood 27,13 27,18 SNS sp.pl aandf 18,38 18,38 SNS wereld aandf 14,21 14,22 T8iP Pesult f 9,35 9,60 T8iP res globalf 14,10 14,07 Trans Eur fd 94,75 94,85 Transpac.fnd 123,40 123,10 Triodos groenf 57,25 57,30 Triodos mw.aandf 20,33 20,03 Triodos mw.mixf 25,80 25,79 Triodos mwoblf 29,36 29,10 Tsjechie sl.f 14,85 14,75 Vastgoed mixf 26,06 26,08 Vastned off/ind 19,36 19,49 Vastned retail 42,90 43,39 VHS onr.goed 18,00 18,00 Wereldhave 68,00 67,50 Wereldhave o/n 1,75 WP Swewart h.° 1313,50 1316,00 AMSTERDAM - De effecten beurzen in Europa hebben gisteren in de middaghan del de weg omhoog weten te vinden. Na aanvankelij ke koersdalingen als ge volg van slecht nieuws uit de technologiesector, trok ken gunstige Amerikaanse arbeidsmarktcijfers de aan delen omhoog. De AEX-index in Amsterdam sloot met een winst van 0,77 punten, ofwel 0,2 procent, tot 335,56 punten. De FTSE-100 in Londen steeg met 0,5 procent het meest van de drie grote beurzen in Europa. De CAC-40 in Parijs ging 0,3 procent om hoog en de DAX-index in Frankfurt kreeg er 0,1 procent bij. Dat de Amsterdamse fondsen in mineur begonnen, was niet zozeer te wijten aan de kopi eermachinefabrikant Océ. De onderneming uit Venlo liet vol gens analist Lukas Daalder van Bank Oyens van Eeghen 'mooie cijfers' zien. Het twee de kwartaal (maart-mei) lever de een winststijging op van bijna 13 procent. Toch bleef de beloning op de beurs uit. Océ, dat het Neder landse kwartaalcijferbal open de, sloot in de MidKap de han del af met een verlies van 1 procent op 12,95 euro. Technologiefondsen waren in de ochtenduren vooral niet in trek omdat woensdagavond uit de Verenigde Staten tegen vallende berichten waren ge komen. Zo kwam softwarefa brikant Siebel Systems met een winstwaarschuwing en durfde Yahoo zijn verwachtin gen voor dit jaar niet te verho gen. ANP NEW YORK - De effecten beurzen in New York zijn gisteren ingezakt na de kleine opleving van een handelsdag eerder. Vooral de technologiesector moest het op Wall Street ont gelden door de reeks aan winstwaarschuwingen van softwarebedrijven. De toonaangevende Dow-Jo- nesindex sloot 68,73 punten la ger. Dat betekent een daling van 0,7 procent naar 10.171,56 punten. De door technologiefondsen gedomineerde schermen beurs Nasdaq zakte door de slecht-nieuwsshow verder weg met 30,76 punten, ofwel 1,6 procent, tot 1935,32 pun ten. Gunstige arbeidsmarktcijfers in de VS kregen de koersen niet omhoog. Bij het sluiten van de handel in New York was de euro 1,2385 waard, terwijl de Euro pese munteenheid aan het slot in Amsterdam nog 1,2350 dollar noteerde. ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 7