-20 50 KORTING -50% M^StR IE-CA UX Kinderen met hersenletsel Alzheimer mag geen nationale ramp worden. OPRUIMING ZONNEBRILLEN OPTIEK SLUIS OPRUIMING MET KORTINGEN TOT 50% Lees de PZC PZC ,19 Tapijt 12 kleuren 25,50 gelegd 7,90 p.m2 nu 19,90 Semarang 399,- Jambi 89,- fflBOT» WONEN Trendhopper) HORTENSIA KWEKERIJ FERDINANDUSHOF de krant voor Zeeland giro 2502 Mededelingen van het waterschap huisartsen en neurologen verwijzen te weinig door Giro 860 V I L L A D E L T A 10 JULI: OPEN DAG MODELWONING VAN 10.00 - 12.00 UUR te bezichtigen op de www.villadelta.nl v0lledig ingerichte modelwoning FaasseF*fermont -ggjjggg GESLOTEN Gevraagd elektromonteur vrijdag 9 juli 2004 400 breed Laminaat Al vanaf Aanbieding Laminaat V-groef dressoir blank teak, h90 x b160 x d45 cm m eetkamerstoel. in stof Tower 'rood met beuken poten, écru of zwart met koloniale poten WPIJT: DESSOI PARADEBONAPARTE I HEUGfl I LOUIS DE POORTEREI LAMINAAT I GORDIJNEN ENZ. POSTBUS 408 - 4530 AK TERNEUZEN KERKHOFLAAN 55 - 4537 PM TERNEUZEN TELEFOON (0115) 69 64 65 FAX (0115) 62 13 21 Ruim 5000m2 woonplezier in meubelen, tapijt, gordijnen en laminaat! Wij kunnen de door U gekochte goederen opslaan voor latere levering, y Op zaterdag 10 en zondag 11 juli houdt kwekerij Ferdinandushof een speciaal Hortensiaweekend. U vindt er een ruime keuze aan verschillende soorten en variëteiten. Daarnaast ook een aanbod van vele andere bijzondere vaste planten. U bent van harte welkom van 10.00-17.00 uur. Adres: Rode Sluisweg 13. 4575 NE Overslag. Tel. 0115 -48 20 41 www.ferdinandushof.nl Over tien jaar telt Nederland 300.000 Alzheimerpatienten. En maar 29.000 plaatsen in verpleeghuizen. De Stichting Alzheimer Nederland steunt mensen met dementie en hun familie. Wilt u hier meer over weten? Ga dan naar www.alzheimer-nederland.nl. Wilt u iets doen? Maak dan een bijdrage over op giro 2502, ten name van Alzheimer Nederland. Alzheimer mag geen nationale ramp worden. www.alzheimer-nederland.nl Het dagelijks bestuur van waterschap Zeeuwse Eilanden deelt het volgende mee: Verkeersbesluit Oud-Vossemeer Het op Tholen bij Oud-Vossemeer op de Gankelweg invoeren van een maximum snelheid van 60 km per uur, door de plaatsing van de verkeerstekens A1 (60) van bijlage 1 van het RVV 1990. Het verkeersbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 12 juli tot en met 22 augustus 2004 ter inzage op het hoofdkantoor van waterschap Zeeuwse Eilanden, Piet Heinstraat 77 te Goes. Voor een mondelinge toelichting op de stuk ken kunt u telefonisch een afspraak maken. Bezwaar Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan iedere belanghebbende vanaf 12 juli tot en met 22 augustus 2004 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet in ieder geval een datum en een motivering bevatten en gezonden worden aan waterschap Zeeuwse Eilanden, postbus 114, 4460 AC Goes. Als een bezwaarschrift is ingediend, kan de bezwaarmaker ook een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Maaien sloten en watergangen In augustus begint het waterschap weer met één van de grotere jaarlijkse werken: het maaien van ruim 5.000 kilometer sloten en watergangen. Maaien is een belangrijk onderdeel van de waterbeheersingstaak en hoewel het voor alle inwoners van belang is, zien vooral de bewoners van het platteland de resultaten van ons werk. Die zijn er ook het meest bij betrokken omdat de maaimachines bij hen over het land rijden. Proef op Noord-Beveland In de laatste twee weken van juli gaat Zeeuwse Eilanden op Noord-Beveland een proef doen met het voormaaien van wegsloten. Verwacht wordt dat door een eerste (extra) maaibeurt voorafgaand aan het normale maaiwerk, de verwerking van de rietmassa bij de tweede maaibeurt minder zwaar zal zijn en dat de rietbegroeiing wordt teruggedrongen. Grotere waterlopen naar gemalen Taluds van grotere waterlopen worden niet overal gemaaid. Het doorstroomprofiel voor het polderwater wordt echter altijd schoongemaakt omdat geen stremming in de waterafvoer mag optreden. Bovenrand Voor het waterschap is het niet bezwaarlijk dat particu lieren de bovenrand van het talud maaien. Hiervoor geldt echter dat dit pas na 15 juli mag worden gedaan. Wie de bovenrand wil maaien, moet er rekening mee houden dat regels in de flora- en faunawet ook op dit maaiwerk van toepassing zijn. Neerleggen maaisel Voor het milieu is het beter dat er geen maaisel in de sloot achterblijft. Daarom zijn de klepelmaaiers uitge rust met een afvoer-transportbandje waarmee het maaisel op de akkerrand en/of op de wegberm wordt gelegd. Omdat wij de kavelsloten het eerst maaien en daarvoor over de landerijen moeten rijden, vragen wij om eventuele obstakels langs waterlopen tijdig weg te halen zodat een rijstrook voor de tractoren beschik baar is. Voordat u wintergewassen inzaait, kunt u con tact opnemen met de opzichter. Die kan er voor zorgen dat bepaalde sloten met voorrang worden gemaaid. Voorkom schade Om schade aan eigendommen te voorkomen verzoeken wij grondgebruikers om overhangende takken te snoeien en afrasteringen die het werk kunnen belem meren te verplaatsen. Uitmondingen van buisleidingen en drainages mogen niet in de sloot uitsteken maar moeten in het talud zijn weggewerkt. Hiermee wordt schade voorkomen aan zowel uw eigendommen als aan onze maaimachines. Ploegendienst tractorchauffeurs Tot de derde week van augustus werken de maai- ploegen volgens het normale dagschema: acht uur per dag, vijf dagen per week. Daarna wordt tot eind oktober in ploegendienst gewerkt, 10 uur per dag, zes dagen per week. Normaal gesproken is het werk in december af, onvoorziene omstandigheden zoals extreem slecht weer voorbehouden. Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de opzichter Waterbeheer in uw regio. Zij zijn allemaal bereikbaar via 0113-241000 en vanaf 13 september via 0118-621000. Walcheren (zuidwesten): Bart Wielart Walcheren (noordoosten) en Noord-Beveland: Freek Dekker Zuid-Beveland (zuid en westen): Rinus Verdonk Zuid-Beveland (noorden en oosten): Karei van Maasdam Schouwen-Duiveland: Jos van Felius Tholen en Sint-Philipsland: Rini Anemaet Plannen Van Citterspolder en Willem-Annapolder Bij besluit van 20 april 2004 hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland de plannen voor de verbetering van de steenbekleding van de Van Citterspolder en de Willem-Annapolder goedgekeurd. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na vandaag, 9 juli, instellen tegen deze besluiten bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Piet Heinstraat 77 Postbus 114, 4460 AC Goes Telefoon 0113-241000 Fax 0113-227528 info@wze.nl www.wze.nl fijne lederwaren iiude Kerkstraat 3 4524 CT SLUIS, 0117-420424 Open elke dag: 10 tot 12.30 13.30-18.30 u. VAN tot SCAPA PICARD LONGCHAMP NATHAN NOBODY NOBIS SEQUOIA SAMS0NITE KNIRPS CLAUDI0 FERRICI DYRBERG/KERN Oude Kerkstraat 15 Sluis Tel. 0117-461204 j Revalidatiearts Nienke Roux van I Sophia Revalidatie Den Haag zegt het stellig; 'Van alle kinderen met her- senletsel door bijvoorbeeld een onge- I val of ontsteking, komt slechts een klein deel bij ons terecht'. Huisartsen en neurologen verwijzen kinderen met niet-aangeboren her senletsel zelden door naar een revali datiecentrum. Tegen kind en ouders wordt al te vaak gezegd: "Met de tijd komt het wel goed." Het besef dat re validatieartsen aanvullend veel voor eze kinderen kunnen betekenen, is er te weinig. Terwijl aan bijvoorbeeld verminderde concentratie of bewe- 9'ngsproblemen meestal nog veel te doen is.' Wat is een revalidatie- programma? Bij een revalidatieprogramma kan de patiënt ook zelf aangeven welke din gen hij het belangrijkst vindt: voor de een is dat goed kunnen lopen, een ander wil zijn geheugen verbeteren. Veel van de kinderen worden na de eerste intensieve revalidatieperiode nog geruime tijd begeleid. Speciale voorzieningen Roux: 'Waar ook nog veel aan verbe terd moet worden, zijn scholing en woongelegenheid voor jonge volwas senen met niet-aangeboren hersen letsel. Als het hersenletsel zo ernstig is dat het halen van een diploma niet lukt, ook niet op het speciaal onder wijs, dan heb je vervolgens niets. Voor deze kinderen zijn geen speciale voorzieningen. Ze komen als zestien-, zeventienjarige automatisch op een dagactiviteitencentrum terecht, tus sen mensen die meestal veel ouder zijn... Verder bestaan er voor kinde ren met hersenletsel nauwelijks mo gelijkheden om begeleid op zichzelf te wonen. Hiervoor moet meer aan dacht komen.' Enige cijfers: In Nederland krijgen 2,7 op de 100.000 kinderen per jaar een her seninfarct of hersenbloeding. Elk jaar komen zo'n 1.000 kinde ren na een verkeersongeval in het ziekenhuis terecht. De helft van deze kinderen heeft hoofdletsel. Steun de Hersenstichting Nederland Wetenschappelijk onderzoek en reva lidatie zijn uiterst belangrijk om her senletsel te behandelen. Verder is goede voorlichting van belang. Word daarom donateur van de Hersen stichting of doe een gift. Ons CBF- keurmerk garandeert een verant woorde besteding van uw bijdrage. Hersenstichting Nederland Korte Houtstraat 10,2511 CD 's-Gravenhage - Tel. 070 - 360,48 16 - www.hersenstichting.nl westhavendijk 152-160 KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP Villa Delta is een schitterend nieuw appartementengebouw met een bijzondere architectuur aan de Evertsenstraat in Goes. Gelegen aan de rand van het centrum met alle voorzieningen binnen handbereik. U kunt kiezen uit een zeer gevarieerd aantal woningtypen met tuin, balkon of dakterras. WOONKAMERS TOT ±70m2 KEUZE UIT RUIM BALKON, RIANT DAKTERRAS OF TUIN PARKEREN IN EIGEN ONDERGRONDSE GARAGE UNIEKE VARIATIE IN WONINGTYPEN GRATIS ADVIES BINNENHUISARCHITECT UW NETTO MAANDLAST: VANAF €550,- OP AFSPRAAK TE BEZICHTIGEN OP DE WESTHAVENDIJK 152-160 Informatie en verkoop: Nederlandse Bouw Unie Postbus 110 4870 AC Etten-Leur V Era Makelaardij Faasse Fermont Wijngaardstraat 53. Goes Tel. 0113 250555 Fax 0113 250150 Sinke-Komejan Makelaardij Grote Kade 2. Goes Tel. 0113 251000 Fax 0113 251100 Lees de PZC ZATERDAG 10 JULI A.S. zijn onze juwelierszaken te Westkapelle en Arnemuiden de gehele dag Eigen reparatie-ateliers JUWELIER MINDERHOUD WESTKAPELLE Functieomschrijving: voor een kleine onderneming zoeken wij een elektromonteur die elektrische installaties aan nieuwbouw of renovatie van bestaande woningen op zelfstandige basis kan uitvoeren. Tevens kan het voorkomen om een enkele keer aansluitingen en reparaties te verrichten aan vrijstaande of inbouw apparatuur. Is dit een baan voor jou, stuur dan een kort briefje met je cv naar: ETB Verlinde t.a.v. D. Verlinde Axelsestraat 25 4537 AB Terneuzen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 41