Lang en gezond leven, dat wil iedereen" m HM 't GOOI per auto ponds Een meisje van zeven is 400 waard O N «2 PZC Familieberichten Van der Hooft de Groot-de Kam 99 j Diabetes Fonds Steun de strijd tegen littekens! geef Liliane om dit giro 7 800 800 fMind U moet maar denkei na regen komt vrijdag 9 juli 2004 Sluitingstijden familieberichten: Overlijdens- en geboorteberichten: Aanleveren: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur, zondag 16.00-18.00 uur, plaatsing de volgende dag. Overige familieberichten: Voor de krant van maandag t/m vrijdag: twee werkdagen voor plaatsing 15.00 uur, zaterdag: woensdag 16.00 uur. Tel.nr. 0113-315555 Faxnr. 0113-315549 via e-mail: alléén in Wordbestand aangeleverde tekst: eaa@pzc.nl Hoera! Abel heeft een zusje gekregen. Ze heetGUUSJE Lolke en Liesbeth Boelhouwers zijn de dankbare opa en oma. De gelukkige ouders zijn Peter en Mariëtte Dekker. Familie Boelhouwers Soestdijklaan 2 4571 TH Koudekerke Koudekerke. 7 iuli 2004 Groot is de leegte die zij achterlaat, mooi zijn de herinneringen die blijven. Intens verdrietig geven wij u kennis, dat na een kort stondige, ernstige ziekte van ons is weggenomen onze lieve CORRIE BLAAUWKAMER in de leeftijd van 68 jaar. Goes: J. J. Houtzager-Hirdes Kruiningen: joop en Conny Kooman Krabbendijke: Marjan Blaauwkamer 's-Gravenpolder: Co en Hanny Hirdes en kinderen Goes, 7 juli 2004 Bachlaan 44 Correspondentieadres: Voorstad 91a, 4461 KM Goes. De afscheidsdienst zal worden gehouden maandag 12 juli om 15.00 uur in rouwcentrum Van der Hooft, Bosseweide 2 te 's-Gravenpolder, waarna aan sluitend omstreeks 14.15 uur de begrafenis zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaats te Kruiningen. Voor aanvang van de dienst is er van 12.50-12.55 uur gelegenheid om afscheid van Corrie te nemen. Na de begrafenis is er in het rouwcentrum te 's-Gravenpolder gelegenheid tot condoleren. Verdrietig zijn wij nu na een kort ziekbed overleed CORRIE BLAAUWKAMER Corrie woonde in de Bachlaan in Goes, waar ze door het GORS werd ondersteund. Ons medeleven gaat uit naar haar familie, de bewo ners en medewerkers van de Bachlaan. Namens het Beleidsteam J. B. Hulstein Raad van Bestuur Namens de Cliëntenraad Woonvormen de Bevelanden L. Giljam Lieve CORRIE. jij was zo bijzonder... wat zal het stil zijn zonder jou en nooit meer jouw armen om ons heen Anneke. Hans, Poetie Adrie. Jan, Adrie Johan, Betsie Han, John, Rinus en begeleiding Bachlaan Dag ADRIE een laatste groet van: Alie en Huib Stans en Jaap Joke en Rinus Neven en nichten En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U. Psalm 39 vers 8 Na een moeilijke laatste levensperiode is, toch nog onverwacht, overleden mijn innig geliefde, zorgzame man, onze innig geliefde, zorgzame vader en opa JAN VANOEVEREN echtgenoot van Anna Neeltje Zondervan in de leeftijd van 75 jaar. Bruinisse: A. N. van Oeveren-Zondervan Bruinisse: Lenie en Wim Wolfert en Mariël Marian en Dennis Ouwerkerk: Corry en Kees Arjan en Giselle Anja Culemborg: Ina en Willem Annemieke Eveline Bruinisse: Wilma, in liefdevolle herinnering Zierikzee: Johan Romy 7 juli 2004 Dokter de Kockstraat 65.4511 EL Bruinisse De rouwdienst zal worden gehouden D.V. maandag 12 juli om 15.50 uur in het Verenigingsgebouw, Deestraat 5 te Bruinisse. waarna aansluitend de be grafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraaf plaats te Bruinisse, omstreeks 14.50 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in bovengenoemd gebouw. Geen bloemen. Met droefheid geven wij u kennis dat de Heere uit onze familiekring heeft weggenomen onze geliefde zwager en oom JAN VANOEVEREN echtgenoot van Anna Neeltje Zondervan in de leeftijd van 75 jaar. Sterke de Heere onze zuster, schoonzuster, haar kin deren en kleinkinderen in dit verlies. Oud-Beijerland: N. Rentier-Zondervan J. Rentier Sirjansland: M.C. de Jonge-Zondervan J. de Jonge Neven en nichten 7 juli 2004 Bedroefd nemen wij afscheid van onze lieve oom JAN VAN OEVEREN We wensen tante Anna, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies. Thonia en Otto Kostense Lenie en Jan Hameete Johan en Lisette Jumelet Kinderen en kleinkinderen Bedroefd geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve ma, schoonma en oma ADOLINA ADOLPHINA PASCAUD-MANUPLTTY sinds 18 september 1944 weduwe van Silvin Joseph Pascaud Ungaran (Indonesië), t Goes, 25 april 1915 8 juli 2004 Goes: Hetty de Kooning- Pascaud (t 10-04-1985) Kees de Kooning Arthur en Judith Geleen: Paul Pascaud Els Pascaud-Gottschalk Daniëlle en Raymond Goes: Ed Pascaud Denise Cannegieter 'Kenny, Patrick en David achterkleinkinderen Correspondentieadres: Cort van der Lindenstraat 90 4465 VJ Goes De dienst ter gedachtenis en vertroosting, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal worden gehouden dinsdag 15 juli om 14.00 uur in het crematorium, Westelijke Oude Havendijk 5 te Middelburg. Aansluitend is er in de condoleancerui'mte van het crematorium gelegenheid tot condoleren. Liever geen bezoek aan huis. Ma hield veel van bloemen. Loslaten is niet hetzelfde als vergeten Voor ons was je niet alleen OMA maar ook een beetje mama. We houden van je en zullen je nooit vergeten. Danny en Judith Arthur en Corine Gijs en Berend uw Vertrouwen Waard Begrafenisonderneming C. de Kok-van der Hooft - C W. de Kok Prunusstraat 25, 4431 DC' "s-Gravenpolder Rouwcentrum: Bosseweide 2 Tel.011331 15 17 Dag en nacht bereikbaar voor heel Zuid- en Noord-Beveland uitvaartverzorging dag en nacht bereikbaar gratis informatiepakket eigen rowwvervoer in binnen- en buitenland uTxif.degrootdekamnl info@degrootdekam.nl iformatiecentrum begrafenissen en crematies Veerseweg 36, 4332 BG Middelburg tel: 0118-612868 jubilerend Diabetes Fonds plaatst uw gezondheid centraal Het Diabetes Fonds bestaat 25 jaar. Geen reden voor een feestje, want diabetes bestaat nog steeds. Helaas neemt het probleem jaarlijks toe, onze jubileumwens luidt daarom: de groei van het aantal diabe tespatiënten moet vanaf nu afnemen. Helpt u ons daarbij? Lees a.u.b. hieronder onze informatie en tips. Dan hebt u een goede kans om diabetes te voorkomen als u nog geen dia betes hebt; extra jaren langer te leven, als (onwetend) al diabetespatiënt bent. Tip: check uw kans op diabe tes. Dat kan via www.langzal jeleven.nl. Deelnemers maken kans op een jubileumverras sing! U vindt daar info over dia betes en praktische Leef-Lan- ger-Adviezen. Al 850.000 mensen met diabetes in Nederland Het Diabetes Fonds benadrukt in haar jubileumjaar dat diabe tes ongemerkt is uitgegroeid tot een ware volksziekte. De levensverwachting van velen wordt door diabetes ernstig bedreigd. Wereldwijd zijn er al 1 77 miljoen patiënten. Neder land telt minstens 850.000 mensen met diabetes; daarvan weten ruirji 400.000 zelfs niet dat zij diabetes hebben. In ons jubileumjaar willen wij graag ook die onbekende diabeten opsporen, ledereen kan daar om gratis zijn gezondheid tes ten via www.langzaljeleven.nl. Help ons de onderschatting van diabetes in Nederland te bestrijden. Een stille epidemie "Nederland wordt steeds dik ker", door ongezonde eetge woonten en onvoldoende li chaamsbeweging. Diabetes is - met overgewicht als een be langrijke oorzaak - een stille epi demie geworden. Diabetes treft 1 op de 20 Nederlanders en de verwachting is dat het aantal mensen met diabetes in 2020 met 35,7% is toegenomen. Jaarlijks komen er minstens 65.000 diabetici bij. De oor zaak voor de snelle stijging is een combinatie van vergrijzing, overgewicht, ongezonde voe ding en te weinig beweging. Diabetes komt ook op steeds jongere leeftijd voor. Trof je vroeger meestal type 2 diabe tes aan bij mensen ouder dan 50 jaar, tegenwoordig zien we dat het al gewoon is geworden onder veertig- en dertig jari gen. Er zijn zelfs tieners met type 2 diabetes. Diabetes: sluipmoordenaar Gemiddeld wordt diabetes pas na 7 jaar ontdekt. Hoe langer men diabetes heeft, hoe groter de kans op complicaties als hart- en vaatziekten, nieraan doeningen, aantasting van het gezichtsvermogen, erectie stoornissen en been- en voe tamputaties. Van de mensen met diabetes overlijdt uitein delijk zo'n 70% vroegtijdig aan hart- en vaatziekten. Tip: Laat u bij twijfel testen door uw huisarts. Met één druppeltje bloed stelt de huis arts vast of u diabetes heeft. Een Nationaal Diabetes Preventie Onderzoek Waarom krijgt de ene persoon met overgewicht wel diabetes en de ander niet? Wanneer we dit weten kan wellicht de grote toename van mensen met type 2 diabetes stoppen. Daarom starten we een groot Nationaal Diabetes Preventie Onderzoek waarin 4000 Nederlanders mi nimaal 5 jaar worden gevolgd door wetenschappers. Hier voor, net als voor andere onderzoeken, is veel geld no dig. Wij hopen dat u daaraan een jubileumbijdrage kunt leveren. Help diabetes de wereld uit Het Diabetes Fonds heeft uw hulp nodig. Alleen dan kunnen we: onderzoek blijven uitvoeren om meer te leren over dia betes werken aan preventie en ge nezing van deze zeer ern stige ziekte het steeds groter wordend aantal mensen met diabetes stoppen het aantal onbekende diabe ten drastisch verminderen ledereen kan diabetes krijgen, daarom gaat diabetes ons alle maal aan. Een gift aan het Diabetes Fonds is écht een investering in de gezondheid van uzelf. Helpt u? Diabetes moet de we reld uit! (cbfJ Tel. 033-46 22 055 Stationsplein 1 39, 381 8 LE Amersfoort info@diabetesfonds.nl wWw.diabetesfonds.nl www.langzaljeleven.nl Geef aan diabetes en geef om jezelf Gil"0 5766 Al meer dan 30 jaar trekt de Nederlandse Brandwonden Stichting zich het lot van brand wondenslachtoffers aan. De Stichting helpt door middel van nazorg, voorlichting, het beheer van de Nationale Huidbank en onderzoek naar de verbetering van de behandeling. De afgelopen jaren is hierbij veel vooruitgang geboekt. Maar in veel gevallen ontstaan er toch ontsierende littekens die blijvende gevolgen kunnen hebben, zowel lichamelijk als psychisch. Om deze mensen te helpen in hun strijd tegen de littekens blijft er veel geld nodig voor o.a. onderzoek en nazorg. Wij doen daarom een dringend beroep op u om deze strijd te steunen! ^BF§ voor Alvast bedankt! goede doelen NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING Steun die strijd! Giro 20 21 22 Bank 70 70 70 643 Postbus 1015 1940 EA Beverwijk tel. (0251) 27 55 55 www.brandwonden.nl STICHTING Havensingel 26 5211 TX 's-Hertogenbosch T 0800 7 800 800 (gratis) www.lilianefonds.nlvoorlichting@lilianefonds.nl Het speciale fonds voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden ■■1 I Kijk voor meer informatie op peoplestrust.nl of bel 071 - 513 17 83. /£gp| Steun People's Trust in de strijd tegen kinderprostitutie in India. <t Ui Ui UI Ml Plaats uw familie berichten in de PZC www.dutchoriginals.com Deze producten zijn verkrijgbaar bij. -v -; Pol-Axel Jonge hoek Van Dijke u 'dam Harfman Binnenhuisadviseurs Heerlijke 4-/5-daagse vakantie naar Midden-Nederland Genieten in 'tGooi! KRAS Stervakanties heeft een zeer voor delige 4-/5-daagse autoreis naar het prachtige vestingstadje Naarden samengesteld. U verblijft in het 4-sterren NH Naarden vanaf slechts 95 ppinclusief ontbijtbuffet' Dit uitstekende hotel is perfect gelegen in de Gooise bossen, ideaal dus om heerlijke fietstochten en wandelingen te maken Of wat dacht u van een dagje varen op het Gooimeer of de Loosdrechtse Plassen? Ook kunt u grote ste den ontdekken, zoals onze hoofdstad Amsterdam of Utrecht. U ziet het., er is genoeg te doen in 't Gooil NH NAARDEN»*** Dit 4-sterren hotel ligt op 2 minuten van het Gooimeer en van het Naarderbos (vanaf nu ook toegankelijk voor fietsers en wandelaars) en 2 km van de vesting Naarden. Het hotel beschikt over een gezellig restaurant, sfeervolle bar, terras, kleine sauna (gratis) en een fitnessruimte (gratis) Uw kamer is voorzien van douche, toilet tv, telefoon, kluisje en koffie- en theefaciliteiten. U kunt uw auto gratis parkeren bij het hotel TIPS VOOR UITSTAPJES Naarden staat met name bekend vanwege het Arsenaal; dat door binnenhuisarchitect Jan des Bouvrie is omgetoverd tot een toon- en koopcentrum. Verder is de vesting opvallend door zijn karakteristieke straatjes, pleintjes en opvallende kerk. Bovendien kunt vanuit het hotel heerlijk wandelen of fietsen in de uitgestrekte bossen van het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug. Maar ook kunt u helemaal tot rust komen door een zeilbootje te huren en naar bijvoorbeeld het eilandje Pampus te varen 'Om de hoek' van Naan&l? gen de steden Amsterdam, Utrecht en Hilversum. *3 perfect kan shoppen' Als laatste noemen wij nogdf lijkheid om te gaan golfen op de vorig jaar geopend;? baan, een 9-holes baan, waar iedereen (met of zonde® een balletje mag slaan EXTRA S BIJ TE BOEKEN op dag 2 van uw verblijf kunt u een hele cfijjff huren inclusief een heerlijk gevulde pickmc1"" slechts 26,50 3-gangen welkomstdiner voor 23 p.p. golfen zonder GVB op basis van Pay and Play (voorali® veren bij het hotel) Aankomstdata HZ 94.934 n 9/7 t/m 29/10 n 12/7 t/m 30/8 VA® 4 dagen: vrijwel iedere vi vrijwel iedere m Toeslagen per persoon: I -persoonskamer 4 dgn 35/5 dgn. 45, reserve/"? kosten 15 (verplicht, per boeking), welkomst»'8 23 (optioneel). Exclusief:vervoer, toeristenbelasting, div verzekering reserveringskosten Vraag uitgebreide reisbeschrip» reisnummer HZ 94.934 KRAS ]KRAS Stervakanties-reisbureaus vindt u in: Alphen a/d Rijn, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Baarn, Breda, Delft, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven Hengelo, Nijmegen, Rotterdam, Steenwijk, Tilburg, Utrecht, Venlo, Zwolle

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 34