ReumaWelke Lang en gezond leven dat wil iedereen" {Reumalijn 2 't GOOI per auto N ponds Een meisje van zeven is 400 waard ÉS® PZC Familieberichten Van der Hooft Ède Groot-de Kam Diabetes Fonds Steun de strijd tegen littekens! U moet maar denkei, na regen komt geef Ljliane om vrijdag 9 juli 2004 Sluitingstijden familieberichten: Overlijdens- en geboorteberichten: Aanleveren: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur, zondag 16.00-18.00 uur, plaatsing de volgende dag. Overige familieberichten: Voor de krant van maandag t/m vrijdag: twee werkdagen voor plaatsing 15.00 uur, zaterdag: woensdag 16.00 uur. Tel.nr. 0113-315555 Faxnr. 0113-315549 via e-mail: alléén in Wordbestand aangeleverde tekst: eaa@pzc.nl Hoera! Abel heeft een zusje gekregen. Ze heetGUUSJE Lolke en Liesbeth Boelhouwers zijn de dankbare opa en öma. De gelukkige ouders zijn Peter en iMariëtte Dekker. Familie Boelhouwers Soestdijklaan 2 4571 TH Koudekerke Koudekerke. 7 iuli 2004 Groot is de leegte die zij achterlaat, mooi zijn de herinneringen die blijven. Intens verdrietig geven wij u kennis, dat na een kort stondige. ernstige ziekte van ons is weggenomen onze lieve CORRIE BLAAUWKAMER in de leeftijd van 68 jaar. Goes: J. J. Houtzager-Hirdes Kruiningen: loop en Conny Kooman Krabbendijke: Marjan Blaauwkamer 's-Gravenpolder: Co en Hanny Hirdes en kinderen Goes, 7 juli 2004 Bachlaan 44 Correspondentieadres: Voorstad 91 a. 4461 KM Goes. De afscheidsdienst zal worden gehouden maandag 12 juli om 13.00 uur in rouwcentrum Van der Hooft, Bosseweide 2 te 's-Gravenpolder, waarna aan sluitend omstreeks 14.15 uur de begrafenis zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaats te Kruiningen. Voor aanvang van de dienst is er van 12.50-12.55 uur gelegenheid om afscheid van Corrie te nemen. Na de begrafenis is er in het rouwcentrum te 's-Gravenpolder gelegenheid lot condoleren. Verdrietig zijn wij nu na een kort ziekbed overleed CORRIE BLAAUWKAMER Corrie woonde in de Bachlaan in Goes, waar ze door het GORS werd ondersteund. Ons medeleven gaat uit naar haar familie, de bewo ners en medewerkers van de Bachlaan. Namens het Beleidsteam B. Hulstein Raad van Bestuur Namens de Cliëntenraad Woonvormen de Bevelanden L. Giljam Lieve CORRIE, jij was zo bijzonder... wat zal het stil zijn zonder jou en nooit meer jouw armen om ons heen Anneke, Hans, Poetie Adrie, Jan, Adrie (ohan, Betsie Han. John, Rinus en begeleiding Bachlaan Dag ADRIE een laatste groet van: Alie en Huib Stans en Jaap Joke en Rinus Neven en nichten Bedroefd geven wij u kennis van het overlijden.van onze lieve ma, schoonma en oma ADOLINA ADOLPHINA PASCAUD-MANUPLTTY sinds 18 september 1944 weduwe van Silvin Joseph Pascaud Ungaran (Indonesië), t Goes. 23 april 1913 8 juli 2004 Goes: Hetty de Kooning- Pascaud (t 10-04-1983) Kees de Kooning Arthur en Judith Geleen: Paul Pascaud Els Pascaud-Gottschalk Danielle en Raymond Goes: Ed Pascaud Denise Cannegieter Kenny, Patrick en David achterkleinkinderen Correspondentieadres Cort van der Lindenstraat 90 4463 VJ Goes De dienst ter gedachtenis en vertroosting, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal worden gehouden dinsdag 15 juli om 14.00 uur in het crematorium. Westelijke Oude Havendijk 5 te Middelburg. Aansluitend is er in de condoleanceruimte van het crematorium gelegenheid tot condoleren. Lie\~ergeen bezoek aan huis. i Ma hield veel van bloemen. Loslaten is niet hetzelfde als vergeten Voor ons was je niet alleen OMA maar ook een beetje mama. Wé houden van je en zullen je nooit vergeten. Danny en Judith Arthur en Corine Gijs en Berend Uw Vertrouwen Waard Begrafenisonderneming C. de Kok-van der Hooft - C. W. de Kok Prunusstraat 25.4431 DC 's-Gravenpolder Rouwcentrum: Bosseweide 2 Tel. 0113 31 15 17 Dag en nacht bereikbaar voor heel Zuid- en Noord-Beveland usx uitvaartverzorging dag en nacht bereikbaar gratis informatiepakket M eigen rouwvervoer cdxsf 'n binnen- en buitenland Vfff iczinc.degrootdekam. info@degrootdekam.nl informatiecentrum begrafenissen en crematies Veerseweg 36, 4332 BG Middelburg tel: 0118-612868 Ga spierziekte A.I.4. te lijf. m. ^^^te-'en aan een draadje haDjjt? &S» patiënten is dit Öe dagelijkse realiteit. MgfVerwoestende spierziekte met ons te lijf. je weet wel hoe ons leven eruit ziet maar het kan anders! jouw keus is alles wat nodig is Samen met ons kun ji| het verschil maken voor kansarme kinderen. Als sponsor bied je een kind de kans van zijn leven. Een kans om ziekte en honger te overwinnen. Als je 80 cent per dag kunt missen, zorg je ervoor dat jouw sponsorkind en zijn omgeving toegang krijgen tot onder andere gezondheidszorg, schoon water en onderwijs. Al meer dan 50 jaar werkt World Vision, vanuit haar christelijke achtergrond, zo effectief mogelijk om kinderen en hun omgeving te helpen. Help mee. alles wat we nodig hebben is jouw keuze voor een kind! \UodU bel 0900 02S5 (10 ctpm) of surf naar www.worldvision.nl Er zijn zo'n 130 verschillende soor ten reuma. Een op de tien mensen heeft er last van. Ze hebben alle met pijn en stijfheid in en rond gewrichten te maken. Reumatoïde artritis en artrose zijn de meest bekende. Andere zijn fibromyalgie, jeugdreuma, lupus en de ziekte van Becherew. Als de dokter een vorm van reuma heeft vastgesteld, bij u zelf of bij iemand van wie u houdt, dan zit u met allerlei vragen. Die kunnen meestal beantwoord worden door deReumalijn. Daar zitten mensen die veel van reuma weten, van de Voor al uw vragen over reuma maandag t/m vrijdag ïo -16 uur o,io pm) ziekte zelf en van de praktische pro blemen eromheen, soms uit eigen ervaring. Met elke vraag bent u wel kom. Bel gerust. Of kijk op: www.reumalijn.nl 0900-2030300 jubilerend Diabetes Fonds plaatst uw gezondheid centraal 99 Het Diabetes Fonds bestaat 25 jaar. Geen reden voor een feestje, want diabetes bestaat nog steeds. Helaas neemt het probleem jaarlijks toe, onze jubileumwens luidt daarom: de groei van het aantal diabe tespatiënten moet vanaf nu afnemen. Helpt u ons daarbij? Lees a.u.b. hieronder onze informatie en tips. Dan hebt u een goede kans om diabetes te voorkomen als u nog geen dia betes hebt; extra jaren langer te leven, als u (onwetend) al diabetespatiënt bent. Tip: check uw kans op diabe tes. Dat kan via www.langzal jeleven.nl. Deelnemers maken kans op een jubileumverras sing! U vindt daar info over dia betes en praktische Leef-Lan- ger-Adviezen. Al 850.000 mensen met diabetes in Nederland Het Diabetes Fonds benadrukt in haar jubileumjaar dat diabe tes ongemerkt is uitgegroeid tot een ware volksziekte. De levensverwachting van velen wordt door diabetes ernstig bedreigd. Wereldwijd zijn er al 1 77 miljoen patiënten. Neder land telt minstens 850.000 mensen met diabetes; daarvan weten ruim 400.000 zelfs niet dat zij diabetes hebben. In ons jubileumjaar willen wij graag ook die onbekende diabeten opsporen, ledereen kan daar om gratis zijn gezondheid tes ten via www.langzaljeleven.nl. Help ons de onderschatting van diabetes in Nederland te bestrijden. Een stille epidemie "Nederland wordt steeds dik ker", door ongezonde eetge woonten en onvoldoende li chaamsbeweging. Diabetes is - met overgewicht als een be langrijke oorzaak - een stille epi demie geworden. Diabetes treft 1 op de 20 Nederlanders en de verwachting is dat het aantal mensen met diabetes in 2020 met 35,7% is toegenomen. Jaarlijks komen er minstens 65.000 diabetici bij. De oor zaak voor de snelle stijging is een combinatie van vergrijzing, overgewicht, ongezonde voe ding en te weinig beweging. Diabetes komt ook op steeds jongere leeftijd voor. Trof je vroeger meestal type 2 diabe tes aan bij mensen ouder dan 50 jaar, tegenwoordig zien we dat het al gewoon is geworden onder veertig- en dertig jari gen. Er zijn zelfs tieners met type 2 diabetes. Diabetes: sluipmoordenaar Gemiddeld wordt diabetes pas na 7 jaar ontdekt. Hoe langer men diabetes heeft, hoe groter de kans op complicaties als hart- en vaatziekten, nieraan doeningen, aantasting van het gezichtsvermogen, erectie stoornissen en been- en voe tamputaties. Van de mensen met diabetes overlijdt uitein delijk zo'n 70% vroegtijdig aan hart- en vaatziekten. Tip: Laat u bij twijfel testen door uw huisarts. Met één druppeltje bloed stelt de huis arts vast of u diabetes heeft. Een Nationaal Diabetes Preventie Onderzoek Waarom krijgt de ene persoon met overgewicht wel diabetes en de ander niet? Wanneer we dit weten kan wellicht de grote toename van mensen met type 2 diabetes stoppen. Daarom starten we een groot Nationaal Diabetes Preventie Onderzoek waarin 4000 Nederlanders mi nimaal 5 jaar worden gevolgd door wetenschappers. Hier voor, net als voor andere onderzoeken, is veel geld no dig. Wij hopen dat u daaraan een jubileumbijdrage kunt leveren. Help diabetes de wereld uit Het Diabetes Fonds heeft uw hulp nodig. Alleen dan kunnen we: onderzoek blijven uitvoeren om meer te leren over dia betes werken aan preventie en ge nezing van deze zeer ern stige ziekte het steeds groter wordend aantal mensen met diabetes stoppen het aantal onbekende diabe ten drastisch verminderen ledereen kan diabetes krijgen, daarom gaat diabetes ons alle maal aan. Een gift aan het Diabetes Fonds is écht een investering in de gezondheid van uzelf. Helpt u? Diabetes moet de we reld uit! (cbf| Tel. 033-46 22 055 Stationsplein 1 39, 3818 LE Amersfoort info@diabetesfonds.nl www.diabetesfonds.nl www.langzaljeleven.nl Ceef aan diabetes en geef om jezelf Gil"0 5766 Al meer dan 30 jaar trekt de Nederlandse Brandwonden Stichting zich het lot van brand- wondenslachtoffers aan. De Stichting helpt door middel van nazorg, voorlichting, het beheer van de Nationale Hujdbank en onderzoek naar de verbetering van de behandeling. De afgelopen jaren is hierbij veel vooruitgang geboekt. Maar in veel gevallen ontstaan er toch ontsierende littekens die blijvende gevolgen kunnen hebben, zowel lichamelijk als psychisch. Om deze mensen te helpen in hun strijd tegen de littekens blijft er veel geld nodig voor o.a. onderzoek en nazorg. Wij doen daarom een 8 dringend beroep op u om deze m strijd te steunen! GOEDE DOELEN Alvast bedankt! NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING ftgj VI CAR-GR0EP Plaats uw familie berichten in de PZC TIJDLOOS STIJLVOL www.dutchoriginals.com Deze producten zijn verkrijgbaar bij Pol-Axel <•!- Jonge hoek Van Dijke Hartman Binnenhuisadviseurs """f STICHTING giro 7 800 800 Havensingel 26 5211 TX 's-Hertogenbosch T 0800 7 800 800 (gratis) www.lilianefonds.nlvoorlichting@lilianefonds.nl Het speciale fonds voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden ICBFl Kijk voor meer informatie op peoplestrust.nl of bel 071 -513 17 83. Steun People's Trust in de strijd tegen kinderprostitutie in India. ZEER VOORDELIG naar de prachtige omgeving van Naarden'. INCLUSIEF: it sWt" verblijf in NH Haarden'" P jfcS/T*in 2-persoonskamer m '.Kt Sm V t Nu nog plaats in het hoogseizoen! dagelijks ontbijtbuffet gebruik van sauna, fittest parkeergelegenheid Heerlijke 4-/5-daagse vakantie naar Midden-Nederland Genieten in 't Gooi' KRAS Stervakanties heeft een zeer voor delige 4-/5-daagse autoreis naar het prachtige vestingstadje Naarden samengesteld U verblijft in het 4-sterren NH Naarden vanaf slechts 95 p.p., inclusief ontbijtbuffet' Dit uitstekende hotel is perfect gelegen in de Gooise bossen, ideaal dus om heerlijke fietstochten en wandelingen te maken. Of wat dacht u van een dagje varen op het Gooimeer of de Loosdrechtse Plassen? Ook kunt u grote sté den ontdekken, zoals onze hoofdstad Amsterdam of Utrecht U ziet het-, er is genoeg te doen in 't Gooi! NH NAARDEN**" Dit 4-sterren hotel ligt op 2 minuten van het Gooimeer en van het Naarderbos (vanaf nu ook toegankelijk voor fietsers en wandelaars) en 2 km van de vesting Naarden Het hotel beschikt over een gezellig restaurant, sfeervolle bar, terras, kleine sauna (gratis) en een fitnessruimte (gratis). Uw kamer is voorzien van douche, toilet, tv, telefoon, kluisje en koffie- en theefaciliteiten. U kunt uw auto gratis parkeren bij het hotel. TIPS VOOR UITSTAPJES Naarden staat met name bekend vanwege het 'Arsenaal, dat door binnenhuisarchitect Jan des Bouvrie Is omgetoverd tot een toon- en koopcentrum, Verder is de vesting opvallend door zijn karakteristieke straatjes, pleintjes en opvallende kerk Bovendien kunt vanuit het hotel heerlijk wandelen of fietsen in de uitgestrekte bossen van het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug. Maar ook kunt u helemaal tot rust komen door een zeilbootje te huren en naar bijvoorbeeld het eilandje Pampus te varen 'Om de hoek van Nw# f gen de steden Amsterdam. Utrecht en Hilversum perfect Jcan shoppen! Als laatste noemen wij nog*/*? lijkheid om te gaan golfen op de vong jaar geoperoe? baan, een 9-holes baan. waar iedereen (met of zoo#6* een balletje mag slaan EXTRA'S BIJ TE BOEKEN op dag 2 van uw verblijf kunt u een hele dag 2^ huren inclusief een heerlijk gevulde pickmcbiu®' slechts 26,50 3-gangen welkomstdiner voor 23 p.p golfen zonder GVB op basis van Pay and Play Ivoori-'^ veren bij het hotel) Aankomstdata HZ 94.934 VJ.Ï s 4 dagen vrijwel iedere vr. van 9/7 t/m 29/10 5 dagen- vrijwel iedere ma. van 12/7 t/m 30/8 Toeslagen per persoon: 1 -persoonskamer 4 dgn 35/5 dgn 45, reserve*1? kosten 15 (verplicht, per boeking), welkomst®* 23 (optioneel). Exclusief: vervoer, toeristenbelasting, div reservenngskosten Vraag uitgebreide reisbeschnp*? HZ 94.934 KRAS 1 'akantles-reisbureaus vindt u In: Alphen a/d Rijn, Apeldoorn, Arnhem, Baarn, Breda, Delft, Oen Bosch, Den Haag, Hengelo, Nijmegen, Rotterdam, Steenwijk, Tilburg, Utrecht, Venlo, Zwolle Sftl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 30