Verwarring rond dierenpaspoort PZC s B 1 L L e l t n r l o k e e Tom Poes en het Vergeetboekje Casper Hobbes 3 Huisdier moet aan aantal eisen voldoen om mee te mogen op vakantie Sentiment puzzel T recept Koude fricandeau met prei weer Sl vrijdag 9 juli 2004 van onze redactie binnenland Honden- en kattenbezitters verkeren in verwarring over de vraag of hun dieren nu wel of niet een dierenpaspoort moeten hebben als ze meegaan op reis naar het buitenland. De verplichting daartoe in de Euro pese Unie, die op 3 juli zou in gaan. is tot 1 oktober uitgesteld omdat nog niet alle lidstaten er klaar voor zijn. Op internetsites van de Voedsel- en Warenautori teit (VWA) en het ministerie van Landbouw staat echter dat huisdieren nu al het nieuwe EU-paspoort moeten hebben. Het nieuwe paspoort, dat de oude inentingscertificaten ver vangt. moet voor duidelijkheid en uniformiteit zorgen. Alle lan den zullen voortaan dezelfde 'importregels' voor huisdieren hebben. De Europese Commis sie heeft besloten de invoering hiervan uit te stellen tot 1 okto ber, omdat veel EU-landen de paspoorten nog niet in voorraad hebben. Nederland beschikt al wel over voldoende nieuwe pas poorten. Daarom kunnen Neder landers die hun huisdier meene men op een buitenlandse vakan tie kiezen uit het oude inentings certificaat of het nieuwe EU-paspoort. Het nieuwe paspoort kan in alle landen worden gebruikt. In principe gelden overal in de EU dezelfde regels. Honden bijvoor beeld moeten ingeënt zijn tegen hondsdolheid (rabiés) en ook een identificatiemiddel hebben, zoals een chip of tatoeage. Al leen Zweden en het Verenigd Koninkrijk stellen nog extra ei sen. Voor deze landen moeten honden nog een extra bloedtest op rabiës en een wormen- en te kenbehandeling ondergaan. Hondenbezitters die alleen een inentingscertificaat meenemen moeten nog wel controleren wel ke regels er gelden in de landen die zij bezoeken en doorkrui sen. Verklaring Bij ieder land is dit (nog) an dei's. In Spanje bijvoorbeeld moet een hond naast een chip of tatoeage en een inenting tegen hondsdolheid ook een gezond heidsverklaring hebben van een dierenarts. Deze verklaring moet ten hoogste tien dagen voor vertrek afgegeven zijn. In Frankrijk geldt eenzelfde eis, maar mag deze verklaring hoog stens vijf dagen oud zijn. De verwarring onder de honden bezitters wordt veroorzaakt door de internetsites van de VWA en het ministerie van LNV. Het VWA waarschuwt zelfs dat wanneer de papieren niet in orde zijn, de douane het huisdier in quarantaine kan plaatsen. „In het uiterste geval kan de douane het dier laten in slapen." Pas vele regels verder verwijst de VWA naar 'een overgangsre geling' die op de internetsite van het ministerie van LNV te vinden is. Daar is te lezen dat de verplichting al sinds 3 juli van kracht is, maar dat tussen 3 juli 2004 en 1 oktober 2004 hon den, katten en fretten bij de Eu ropese grenzen worden toegela ten wanneer zij voldoen aan de nieuwe EU-eisen óf de nationa le eisen van de E U-lidstaat van binnenkomst die vóór 3 juli 2004 van kracht waren. De KNMvD heeft tot nu toe al 350.000 nieuwe EU-paspoorten verkocht. Een paspoort kost tus sen de 3 en 5 euro. GPD Een paspoort voor dieren wordt binnenkort verplicht in alle lid staten van de EU. foto Phil Nijhuis/GPD 'Half of what I say is meaningless, but I say it just to reach you (John Lennon, Julia) Een jaar na mijn vaders dood richtte mijn moeder zich op uit de tombe waar ze had ge slapen met haar verlies. Wat mijn vader had beli chaamd was tenslotte ingelijfd en ze opende de luiken van het schaduwrijk waarin ik met haar had verbleven. Om het einde van onze verban ning te vieren gingen we op vakantie. Naar El Arrenal, een onbeduidend kustplaatsje op het ei land Mallorca. De Spaanse hemel beroerde mijn kleine ribben met de zachtste handen tot ze uiteen weken en kuste mijn hart met zonnestralen. 'Leef, jonge tje, leef!' Mijn paradijs bestond uit een eindeloos strand, een kleine pier van waaraf ik het wonder van transparant zeewater ontdekte met al haar magi sche bewoners. Mijn paradijs bestond uit de ter- Meindert Inderwisch rassen waar ik mijn moeder zag lachen, waar ze tegen me praatte, me kuste. Terrassen waar we eindelijk weer leefden en werden omspoeld met de muziek van The Beatles: Revolver en Rubber Soul. Van Michelle naar Eleanor Rigby en ver der dan een weg ooit had gereikt. Donderdag 24 juni was ik in Parijs om Paul Mc Cartney te zien optreden in het Stade de France. De duurste zitplaats, pal voor het podium. Rond om mij telde ik vier generaties in afwachting van de mythe. Een oudere heer tikte met zijn wandelstok op het schouderblad van een jonge man voor mij. 'Sit down, sit down, please!' Macca maakte zijn opkomst. De zon lachte zijn bundels door mijn verzamelde wolkenpartijen. Halverwege het concert kondigde Paul een lied je aan met een korte inleiding. Hij vertelde dat mensen er te vaak vanuit gaan dat hun geliefden er altijd zullen zijn. Dat ze nalaten de ander te zeggen wat ze voelen. Hij droeg 'Here today' op aan de man voor wie het geschreven was: John Lennon. 'And if I said I really knew you well, what would your answer be? If you were here today. Here to day. Well knowing you, you'd probably laugh and say that we were worlds apart. If you were here today. Here today But as for me, I still remember how it was before and I am holding back the tears no more. I love you' Macca hield zijn hoofd schuin bij de microfoon. Een houding die herinnerde aan de beginjaren (over) winnaars krant nog maals gezicht bijbelse naam stads cultuur haarkleur drinke- boer T P reek in ankrijk Oude heid waskan 1 2 bijbelse figuur 5 papegaai ont vangst 3 zwaard walvis slot lichaams deel cijfer droog (v. wijn) rijtuig binnen dijk 4 T Frans voegw. l eiken schors enz. vulkaan op Sicilië 6 In dit diagram is een woord van 12 letters verstopt. Het is te vinden door, beginnend bij het vakje met de stip. telkens een vakje naar links, rechts, onder, boven of diagonaal te verspringen. Elke letter wordt één keer gebruikt. Hoe luidt het zoekwoord? Horizontaal: 4. Desondanks een ogenblik bij de bron (7); 5. Aanvoerder zonder inhoud? (9); 8. Zijn Engels is nogal oppervlakkig (3); 9. Een vogel in de stad (4), 10. Jammer génoeg is de onderwereld van de kaart (6). Verticaal: 1. Voertuig ver want aan de gouden koets (7); 2. Een hoop loodsen in de Jura (9); 3. Uitgesproken sme rige klinker die maakt dat het feest niet doorgaat (4); 6. Door rijzen zal er niets over blijven (6); 7. Het einddoel van wielrenners (6). Oplossingen van gisteren: Kruiswoordraadsel: Horizontaal: 1 Strapless; 9. tien; 10. Osei; 11. er; 12. toe; 14. te; 15. mirte; 17. rei; 19. lap; 21. Ido; 22. iel; 23. asa; 25. vis; 27. stele; 30. in; 32. ozo; 33. OT; 34. menu; 36. esla; 38. oorwarmer. Verticaal: 1. Steur, 2. TIR; 3. re; 4. anti; 5. loet; 6. es; 7. set; 8. slemp; 13. ora; 15. Midas; 16. éleve; 18. eis; 20. ali; 23. animo; 24. fez; 26. sitar; 28. touw; 29. loer; 31. neo; 33. ole; 35. nr; 37. sm. Slangpuzzel: 1. Code; 2. energie; 3. eerbaar; 4. ratafia; 5. abel. Opl.: Cerebraal. Crypto-overlapper: Horizontaal: 5. Mikadopen; 6. showmanco; 7. overdagen; 8. albeleefd. Verticaal: 1. Lichtvals; 2. vakwerken; 3. romanager; 4. perceelft. ©JFS.NL Hij krabbelde langzaam overeind, terwijl hij terneergesla gen naar het zand keek. „Weet u". sprak hij, „dit was het zand dat Pocus over mij had uitgestrooid omdat ik, als heer, een fout had gemaakt. Een onvergeeflijke fout, die ik weer goed heb trachten te maken. En nu zegt het niets, na alle ontberingen. Het is heel vreselijk!" Zijn buurvrouw had oplettend naar deze uitleg geluisterd. Het was duidelijk, dat ze er weinig van begreep, maar toch verscheen er een vriendelijk lachje op haargezicht. „Ik snap het niet helemaal", zei ze. „Maar dat komt mis schien omdat ik ergens een lege plek in mijn geheugen heb." „Dat is het nu juist...", begon heer Ollie, maar juffrouw MAM KAN IEPER MOMENT UIT HET KAAM KIJKEN EN VE AUT0 IN PE ORERREl ZIEN UMEN' ALS INE TEtJEN TAE TIJV NIET VE STAP UIT ZIJN, IS HET MET ONS OEPAAP! KOM/ WAAK IS TAE &0EVERENTRE1N ALS JE ER EEN N0PI£ HEBT? far De fricandeau uit dit recept eten we meestal als vleeswaar op het brood. Het gerecht van vandaag kan als lunchge recht en als een voorgerecht worden op gediend. Lunchgerecht voor 2-3 personen: 250 gram gebraden fricandeau, in dunne plakken 3 kleine schoongemaakte preien zout 2 el. mayonaise 1 tl. Zaanse mosterd 2 tl. fijngesneden bieslook 1 tl. fijngehakte bladpeterselie Snijd de witte en lichtgroene delen van de prei in smalle ringen. Was de preiringen en zte ze in ruim ko kend water. Houd de preiringen 4 minu ten tegen de kook aan. Laat ze uitlekken, koud worden en zoveel mogelijk opdro gen. Roer in een kommetje een glad sausje van mayonaise, mosterd, bieslook en pe terselie. Schep de uitgelekte prei door het sausje Zeeland: Niet warm Door: JordiB] van The Fabulous Four. Zijn stem vanzelfspre kend teder, zijn ogen droog en wijzer dan de spaarzame uitlatingen die hij doet. Ik speurde zijn gezicht af met enig ongeloof en toch voelde ik me vereerd met zijn bekentenis, doodgerepe- teerd of niet. Het begon zachtjes uit mij te regenen. Een eerste wrijving. De dorre aarde in mij bood zijn bloe men aan. McCartney speelde het water uit mijn lucht en ik liet me openen, net als zevenendertig jaar geleden. Ik wreef het blonde jongetje over zijn hoofd, maar het was de man in mij die ver vloeide met zijn verleden. Ik wist het uit te zin gen met allebei. Eventjes. Sergeant Pepper zette een nummer van George Harrison in: 'All things must pass'. En toen was het gedaan met mijn verzet, mijn af gemeten ontroering, mijn vervloekte beheersing. Mijn wenkbrauwen liepen uit het roer en ik schokte onder de zondvloed tot ik verschoond Het verschil tussen de zomer van 2004 en die van vorig jaar begint steeds groter te worden. Niet alleen de buien vallen op, ook de koelte lijkt hardnekkig. En kijken we naar de weerkaarten tot t? dagen vooruit, dan is er weinig reden voor optimisme. Eenp?; met zomers weer, dus een vrij lange tijd zon en hoge tempera^ blijft ver van ons vandaan. Maar, dat betekent niet dat het isc« dag bewolkt en regenachtig is. Er zijn net als de afgelopen tijd betere dagen te verwachten. Eergisteren kwam het in onzereg- nog met bakken uit de lucht. De buien hadden wel een zeer life karakter. Zo kreeg Clinge in relatief korte tijd 20 millimeter, ma twee kilometer verderop werd 5 millimeter gemeld. De dag aai gisteren dus, begon het nog zo mooi in heel Zeeland. En detr; ratuur liep voor het middaguur al naar 20 graden op. Al vrijsre dienden zich vanuit België en Frankrijk buien aan. En buien beta voorlopig het beeld. Vandaag wijzen de thermometers hoogut 17 graden aan. Dat komt voor al door de westelijke wind, die koele lucht aanvoert. En de westelijke wind trekt vanavond boven Zeeland naar krachtig, kracht 6, aan. Verder ontwikkelen zich enkele buien, waarbij de meeste buien het oosten van de regio zullen bestoken. Daar is bovendien kans op een bliksemflits en donderslag. Tussen de buien door laat de zon zich zien, maar er zijn minder opklarin gen dan gisteren. Morgen en zondag verandert weinig. De zon schijnt soms, afgewisseld door enkele regenbuien bij 17 graden maar morgen tijde lijk wel minder wind. ir voor vandaag - Minimumtemperatuur voor de komende nae^t Vooruitzichten zaterdag zondag maandag dinsdag weer max. 17° 17° 17° 17° min. 12° 12° 12° 12° wind W 4 W 5 NW 4 NW 4 Zon O Maan vandaag op 5.38 onder 211 vandaag op 1.06 onder III Toonder Studio's Nautisch bericht Westenwind, kracht 5. Vanavond boven open wateren kracht6. Zicht goed, behalve in een flinke bui, dan matig. Kustwater 17 graden. Aan zee kleine kans op een onweersbui. Waterstanden Doddel viel hem in de rede. „Ik heb de krant gelezen", zei ze. „En ik zie nu wel in, dat u een bijzonder iemand bent. Het spijt me, dat ik wel eens onaardig tegen u heb gedaan. Ik ben er echt trots op, zo'n flinke buurman te hebben." Het is te begrijpen, dat deze woorden de beproefde heer goed deden. Hij klaarde zienderogen op, en toen ze even la ter samen verder gingen, liep hij met veerkrachtige pas voort. „Ik heet eigenlijk Anne Marie", zei zijn buurvrouw. „Maar mijn vrienden noemen me altijd Doddeltje." „En mijn naam is Ollie", verklaarde heer Bommel. „Mag ik u uitnodigen voor de maaltijd vanavond, mevrouw eh... Doddeltje?" vrijdag Hoog water Laag ater 9 juli LK uur cm uur cm uur cm uu Vlissingen 8.19 200 20.39 185 2.15 214 14.2 Terneuzen 8.46 224 21.00 209 2.35 225 14,50 Cadzand 7.55 192 20.16 176 1.49 205 14,05 Roompot Buiten 8.35 152 20.56 137 2.20 164 14.34 Roompot Binnen 9.36 130 21.47 121 3.26 154 15,34 Zierikzee 9.55 153 22.00 139 3.35 172 15,55 Krammersl. West 9.56 168 22.06 153 3.25 178 15.45 Hansweert 9.05 242 21.25 221 3.00 242 15.16 Stavenisse/Yers. 9.50 160 21.54 147 3.36 174 15.56 zaterdag Hoog water La ag water 10 juli uur cm uur cm uur cm uu Vlissingen 9.19 180 21.46 169 3.05 197 15.23 Terneuzen 9.40 203 21.59 192 3.25 207 15.50 Cadzand 8.55 171 21.26 160 2.56 187 15.03 Roompot Buiten 9.46 139 21.55 128 3.26 155 15.35 Roompot Binnen 10.25 120 22.40 115 4.15 146 16.40 Zierikzee 10.45 142 22.52 132 4.25 164 16.50 Krammersl. West 10.46 153 23.06 143 4.15 168 1634 Hansweert 10.05 221 22.26 205 3.50 225 1604 Stavenisse/Yers. 10.39 147 23.00 138 4.20 165 16.34 door Bill Watterson H Hogedrukgebied O A A Koufront dft. Warmlefront Samengesteld front lichte sneeuw matige sneeuw zware sneeuw lichte regen matige regen zware regen Europa: Depressie Hans Belterman en laat alles, afgedekt met plastic folie, een uurtje in de koelkast staan. Presentatie, leg de plakken fricandeau naast elkaar op het werkvlak. Schep op de onderste helft van elke plak een deel van de preisalade. Sla de onbedekte helften over de salades. Schik de gerechten dicht naast elkaar, dakpansgewijs, op een grote schaal. Leg er een flinke toef krulpeterselie en even tueel enkele kerstomaatjes als garnering bij. Geef er sneetjes licht geroosterd brood bij. Een actieve depressie trekt vandaag via de Benelux naar De* marken en veroorzaakt in het noorden van Frankrijk, inde Benelux, in het westen van Duitsland, in Denemarken en it' n zuiden van Noorwegen en Zweden buien, lokaal metveeltë In het midden en zuiden van Frankrijk knapt het weer op, JJ* in de Alpen, in Hongarije, Tsjechië, Slowakije en Polen valltf nog wel een aantal buien, lokaal met onweer. Ten zuiden vs de Pyreneeën en de Alpen blijft het droog en schijnt de zon In Spanje en Portugal is het niet meer zo heet zoals in de# lopen weken, in Italië, Griekenland, Turkije en in de zuidelf Balkanlanden wel met maxima ruim boven de 30 graden In het zuidwesten van Turkije wordt het 40 graden. VK HEB EEN RAAR BOTERHAMMEN 6E5MEERV, MAAR V0L6ENS MIJ V0ELVE MAM NATTI6HE1V. BEN JE KLAAR MET RAKKEN? NE MOETEN MAN.' KOM HO00E9/ NEM0CEN BUJ ZIJN ALS NE HIER LEVEfiP VANPAAN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 2