Kanker betekent lang niet altijd het einde Alzheimer mag geen nationale ramp worden. Mededelingen van het waterschap JVC digitale camera Nu 449 sony digitale camera Nu 499,- SONY digitale dvd camera Nu 1.149,- Nu 539,- jvc digitale camera JVC digitale camera Nu 779,- Nu 799,- SONY digitale camera sony digitale camera Nu 1.199,- sony digitale camera Nu 899,- ava electro Kanaalstraat 44 Oost-Souburg 0118-471777 e V I L LA D L T A 10 JULI: OPEN DAG MODELWONING VAN 10 00 - 12 00 UUR T TE BEZICHTIGEN OP DE www.villadelta.nl volledig ingerichte modelwoning HELP HET GELUK'N HANI Autisme mnm\ GESLOTEN JVC digitale camera Nu 579,- Nu 879,- jvc digitale camera Nu 1.099,- Nu 279,- jvc vhs compact camera jvc digitale camera DE SPECIAALZAAK VOOR AUDIO, PLASMA, LCD, TELEVISIE, INBOUWAPPARATUUR, GROOT KLEIN HUISHOUDELIJKE APPARATEN mini dv 2,5 clear led monitor 1/6 inch 800.000 pixel ccd kleurenzoeker digitale colour nightscope picture stabiliser van 529 Carl Zeiss Vario Sonar lens LCD touch panel night shot USB streaming 10x 640 x zoom (optisch digital) (filmen en direct bekijken op DVD) Carl Zeiss lens LCD scherm 16:9 mode steady shot USB aansluiting van 649 Digitale video in- en uitgang USB 2.0 PC Webcam Mini dv 2,5 clear led monitor 1/6 inch 800.000 pixel ccd kleurenzoeker digitale colour nightscope picture stabiliser 1/4 inch 1,33 megapixel ccd LCD kleurenmonitor SD card slot Webcam functie Digitale in- en uitgang Van 999 Van €999 1/3 6" 2.1 megapixel ccd '2,5"inch LCD monitor Super steady shot Carl Zeiss lens l-link (DV in/uit) Van €1399 Carl Zeiss Vario Sonar lens LCD touch panel Night shot USB streaming IOx/640 x zoom (optisch/digital) l-link (DV in/uit) Van €1099 1/4 7" megapixel ccd 2,5" inch LCD Super steady shot USB terminal l-link (DV in/uit) Gratis thuisbezorgd en deskundig ingesteld (Druk- of zetfouten voorbehouden) Het dagelijks bestuur van waterschap Zeeuwse Eilanden deelt het volgende mee: Verkeersbesluit Oud-Vossemeer Het op Tholen bij Oud-Vossemeer op de Gankelweg invoeren van een maximum snelheid van 60 km per uur, door de plaatsing van de verkeerstekens A1 (60) van bijlage 1 van het RW 1990. Het verkeersbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 12 juli tot en met 22 augustus 2004 ter inzage op het hoofdkantoor van waterschap Zeeuwse Eilanden, Piet Heinstraat 77 te Goes. Voor een mondelinge toelichting op de stuk ken kunt u telefonisch een afspraak maken. Bezwaar Öp grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan iedere belanghebbende vanaf 12 juli tot en met 22 augustus 2004 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet in ieder geval een datum en een motivering bevatten en gezonden worden aan waterschap Zeeuwse Eilanden, postbus 114, 4460 AC Goes. Als een bezwaarschrift is ingediend, kan de bezwaarmaker ook een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Maaien sloten en watergangen In augustus begint het waterschap weer met één van de grotere jaarlijkse werken: het maaien van ruim 5.000 kilometer sloten en watergangen. Maaien is een belangrijk onderdeel van de waterbeheersingstaak en hoewel het voor alle inwoners van belang is, zien vooral de bewoners van het platteland de resultaten van ons werk. Die zijn er ook het meest bij betrokken omdat de maaimachines bij hen over het land rijden. Proef op Noord-Beveland In de laatste twee weken van juli gaat Zeeuwse Eilanden op Noord-Beveland een proef doen met het voormaaien van wegsloten. Verwacht wordt dat door een eerste (extra) maaibeurt voorafgaand aan het normale maaiwerk, de verwerking van de rietmassa bij de tweede maaibeurt minder zwaar zal zijn en dat de rietbegroeiing wordt teruggedrongen. Grotere waterlopen naar gemalen Taluds van grotere waterlopen worden niet overal gemaaid. Het doorstroomprofiel voor het polderwater wordt echter altijd schoongemaakt omdat geen stremming in de waterafvoer mag optreden. Bovenrand Voor het waterschap is het niet bezwaarlijk dat particu lieren de bovenrand van het talud maaien. Hiervoor geldt echter dat dit pas na 15 juli mag worden gedaan. Wie de bovenrand wil maaien, moet er rekening mee houden dat regels in de flora- en faunawet ook op dit maaiwerk van toepassing zijn. Neerleggen maaisel Voor het milieu is het beter dat er geen maaisel in de sloot achterblijft. Daarom zijn de klepelmaaiers uitge rust met een afvoer-transportbandje waarmee het maaisel op de akkerrand en/of op de wegberm wordt gelegd. Omdat wij de kavelsloten het eerst maaien en daarvoor over de landerijen moeten rijden, vragen wij om eventuele obstakels langs waterlopen tijdig weg te halen zodat een rijstrook voor de tractoren beschik baar is. Voordat u wintergewassen inzaait, kunt u con tact opnemen met de opzichter. Die kan er voor zorgen dat bepaalde sloten met voorrang worden gemaaid. Voorkom schade Om schade aan eigendommen te voorkomen verzoeken wij grondgebruikers om overhangende takken te snoeien en afrasteringen die het werk kunnen belem meren te verplaatsen. Uitmondingen van buisleidingen en drainages mogen niet in de sloot uitsteken maar moeten in het talud zijn weggewerkt. Hiermee wordt schade voorkomen aan zowel uw eigendommen als aan onze maaimachines. Ploegendienst tractorchauffeurs Tot de derde week van augustus werken de maai- ploegen volgens het normale dagschema: acht uur per dag, vijf dagen per week. Daarna wordt tot eind oktober in ploegendienst gewerkt, 10 uur per dag, zes dagen per week. Normaal gesproken is het werk in december af, onvoorziene omstandigheden zoals extreem slecht weer voorbehouden. Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de opzichter Waterbeheer in uw regio. Zij zijn allemaal bereikbaar via 0113-241000 en vanaf 13 september via 0118-621000. Walcheren (zuidwesten): Bart Wielart Walcheren (noordoosten) en Noord-Beveland: Freek Dekker Zuid-Beveland (zuid en westen): Rinus Verdonk Zuid-Beveland (noorden en oosten): Karei van Maasdam Schouwen-Duiveland: Jos van Felius Tholen en Sint-Philipsland: Rini Anemaet Plannen Van Citterspolder en Willem-Annapolder Bij besluit van 20 april 2004 hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland de plannen voor de verbetering van de steenbekleding van de Van Citterspolder en de Willem-Annapolder goedgekeurd. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na vandaag, 9 juli, instellen tegen deze besluiten bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Piet Heinstraat 77 Postbus 114, 4460 AC Goes Telefoon 0113-241000 Fax 0113-227528 info@wze.nl www.wze.nl De Stichting Alzheimer Nederland zet zich al jaren in voor mensen met dementie en hun partners. Door ondersteuning en het geven van voorlichting. Door het financieel steunen van wetenschappelijk medisch onderzoek. Maar ook door ideeën aan te dragen in politiek Den Haag. Zodat Alzheimer geen nationale ramp wordt. Ja, ik werk mee met Alzheimer Nederland... en machtig Alzheimer Nederland om iedere maand een bedrag van (minimaal 3,-) af te schrijven van mijn rekening. H r./Nhv: Voorletters: Straat: Nr. Postcode: Plaats: Rekeningnummer: Datum: Handtekening: Vul deze bon volledig in en stuur hem in een envelop naar Alzheimer Nederland, Antwoordnummer 2080,3970 VD Bunnik Alzheimer Nederland, 1 uit Bunnik heeft het CBF Keurmerk voor verantwoord fondsen werven HOUD AMREF FIYIHG DOCTORS IN DE LUCHT... Al vanaf 2,50 per maand helpt u Afrika om zelf een menswaardig bestaan op te bouwen. Giro 8829 in Leiden. Tel 071-5769476 of www.amref.nl AMREF FLYING DOCTORS 1TSelfsupporting Africa LU VAAIM IU.UU I Z. U U UU WESTHAVENDIJK 152-160 MET VERDIEPIHG A WOONOPPERVLAK TOT 150 MM Villa Delta is een schitterend nieuw appartementengebouw met een bijzondere architectuur aan de Evertsenstraat in Goes. Gelegen aan de rand van het centrum met alle voorzieningen binnen handbereik. U kunt kiezen uit een zeer gevarieerd aantal woningtypen met tuin, balkon of dakterras. WOONKAMERS TOT ±70m2 KEUZE UIT RUIM BALKON, RIANT DAKTERRAS OF TUIN PARKEREN IN EIGEN ONDERGRONDSE GARAGE UNIEKE VARIATIE IN WONINGTYPEN GRATIS ADVIES BINNENHUISARCHITECT UW NETTO MAANDLAST: VANAF €550,- KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP OP AFSPRAAK TE BEZICHTIGEN OP DE WESTHAVENDIJK 152-160 Informatie en verkoop: Nederlandse Bouw Unie Postbus 110 4870 AC Etten-Leur FaasseQfermont Era Makelaardij Faasse Fermont Wijngaardstraat 53. Goes Tel. 0113 250555 Fax 0113 250150 Sinke-Komeian Makelaardij Grote Kade 2. Goes Tel 0113 251000 Fax 0113 251100 KWF Kankerbestrijding is in 1949 opgericht op initiatief van Koningin Wilhelmina. Sindsdien strijden we voor minder kanker, meer kans op genezing en een betere kwaliteit van leven voor alle kankerpatiënten en hun dierbaren. Overal waar we kunnen, gaat KWF Kankerbestrijding actief de strijd aan tegen kanker. Door wetenschappelijk kankeronder zoek mogelijk te maken. Door het aanmoedigen van een gezonde leefstijl en goede voor lichting te geven. Door ons in te zetten vooralle kankerpatiën ten en voorde bestrijding van alle soorten kanker. KWF Kankerbestrijding is er voor iedereen die met kankerte maken krijgt. Ook als kanker wel het einde betekent. Helpt u mee? Eén op de drie mensen in Neder land zal ooit kanker krijgen. Anderen maken het van dichtbij mee. Alleen samen kunnen we kanker bestrijden. KWF Hulp-en informatielijn 0800 - o 22 66 22 (gratis) KWF Geversl ij n 0900 - 2020041 (0,01 p/min) Giften kunt u overmaken op giro 26000, of doneer direct via onze site: www. kwf- ^bf; kankerbestrijding.nl A bid i-fiuf VOOR KINDEREN MET MINDER KANSEN leven in een wereld die je niet begrijpt Autisme is een ernstige handicap. De NVA maakt zich sterk voor mensen met autisme. Steun daarom de NVA, Bilthoven: giro 479 0 jTiiMt loten-?» 47 a ZATERDAG 10 JULI A.S. zijn onze juwelierszaken te Westkapelle en Arnemuiden de gehele dag Eigen reparatie-ateliers JUWELIER MINDERHOUD WESTKAPELLE 1/6 inch 800.000 pixel ccd 12 x optische zoom kleurenzoeker LCD kleurenmonitor Longplay stand Van 649 Kan €1099 1/4 inch 1,33 megapixel ccd 10 x optische zoom SD card I DV Navigation Van 16 x optische zoom Digitale beeldverbetering Longplay stand 1/4 inch 1,33 megapixel ccd LCD kleurenmonitor USB PC link Picture stabiliser Digitale video in- en uitgang Van €1299

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 19