Tour volgen is een hele kunst Met vakantie? PZC VERRAS EEN ANDER MET UW KRANT vrijdag 9 juli 2004 Lezersredacteur A. J. Snel is bereikbaar per post op het adres van de Centrale Redactie van de PZC, Stationspark 28, Postbus 31, 4460 AA Goes. Telefonisch: 0113 - 315660. E-mail: Lezersredacteur@pzc.nl Het forum waarop lezers zich kunnen uiten over actuele zaken is bereikbaar via internet: www.pzc.nl. ifcifei Middelbare scholieren krijgen te lang vakantie, vindt de onder wijsinspectie, die aan maatrege len denkt tegen scholen die te vroeg stoppen met lesgeven. Op Forum (www.pzc.nl) kreeg de onderwijsinspectie deze week geen steun. Kees Vreke veronderstelt dat de fout begint met het tijdstip van de landelij ke examens: 'die moeten ook pas in de tweede helft van juni plaatsvinden. Dat de docenten de rapporten moeten bespreken begrijp ik wel, maar dat mag niet ten koste gaan van de lestij den van de leerlingen. We beta len tenslotte ook voor een heel jaar schoolgeld.' Een bezoeker aan het Forum die zich Anarchie noemt, legt de schuld bij de regering: 'Met deze regering kan je vakantie niet lang genoeg zijn. Immers, wil je je school nog een beetje kunnen bekostigen dan moet je wel gaan bijverdienen. Tenzij je pap pie en mammie natuurlijk ge noeg geld op de bank hebben maar in deze tijden is dat lang niet altijd vanzelfsprekend.' Willem zit ook op dat spoor: 'De heren en dames politici hebben 18 weken vakantie per jaar en willen ook nog eens 30 salaris verhoging. Begin daar maar eèns mee. En laat schoolkinde ren genieten van hun jeugd. En bemoei je nou eens niet overal mee! Heeft de onderwijsinspec tie niets beters te doen?' door Frits Bakker Met zo'n vijftig man staan we tegen een hek van twee meter hoog te drummen, achter het podium van de Tour de France. Daar moet Lance Armstrong straks voorbij komen nadat hij zijn eerste gele trui van deze Tour heeft opgehaald. Hij is met zijn ploeg de glorieuze win naar van de ploegentijdrit tussen Cam- brai en Arras en wordt nu gehuldigd. De hectiek van de koers is voorbij. Mis schien stopt hij straks wel even voor het hek, voor een korte reactie op de tijdrit. We zijn maar met vijftig (verslag gevers en tv-camera's) op een totaal van duizend, dus het is redelijk exclu sief als hij wat zegt. Het is net als met het voetbal, werken in de Tour. De Europese voetbalbazen vonden in 1995, toen Ajax in Wenen de Champions League won, de mixed-zone uit. Voordien mochten verslaggevers bij belangrijke wedstrijden bijna tot in de kleedkamers komen. Vanaf die tijd staat er een hek waar de spelers langs lopen als ze van het veld komen. Wie ge luk had, stond net in de buurt waar Pa trick Kluivert een reactie gaf op zijn winnende goal. Zo gaat het in de Tour ook, maar alleen in de gekte rond Lance Armstrong. De Amerikaan, die op jacht is naar het his torische record van zes Tourzeges, wordt overal waar hij gaat of staat afge schermd door vijf stoere bodyguards en een kordon van agenten. Kom maar niet te dicht in de buurt, want je wordt hardhandig verwijderd. De enige momenten dat Armstrong aan spreekbaar is, zijn de meestal korte persconferenties. Voor de start in Luik, na de medische controle, vertelde hij voor een volle zaal hoe het met zijn vorm was en reageerde hij geprikkeld op vragen over doping. Daarna trok hij zich met zijn nieuwe vriendin, de roek- zangeres Cheryl Crow, terug in zijn ho tel, dat hermetisch was afgesloten. Zelfs na de proloog, waar hij een eerste tikje uitdeelde aan de concurrentie. Na de finish reed Armstrong in één lange sprint naar de bus van zijn ploeg. No comment. Drie weken Tour, in een peloton van duizend verslaggevers: dat is vroeg op staan, veel kilometers maken, rennen, vliegen, jagen op aardige nieuwtjes, ho tels afstropen, interviews doen en stuk jes tikken in een immens grote, rokerige Een persconferentie va i Lance Armstrong duurt meestal kort: no comment. foto Wouter Borre/GPD perszaal. Het is, vooral ook voor de 189 renners die eraan meedoen, anders dan in alle andere wielerkoersen, door de massale aandacht van de media en door de druk om te scoren in een wedstrijd waar de hele wereld meekijkt. Dat maakt het er voor de volgers ook niet beter op. Wielrenners zijn een heel jaar door heel goed benaderbaar. Je belt voor een afspraak (een beetje ver slaggever heeft alle gsm-nummers) en het is zo geregeld. Michael Boogerd, Jan Ullrich, Tom Boonen, Yban Mayo? ,,Ik zit in dat hotel, we eten om acht uur, kom daarna maar naar de kamer." Het kan bij iedereen, behalve bij Armst rong. Gedragsregels De Tour volgen, als verslaggever, is al een kunst op zich. Voor de start krijgt elke volger een dik boek met alle ge dragsregels. Zo maar een greep: geen al cohol, geen drugs voor chauffeurs in de volgauto's, altijd rechts rijden in de ka ravaan, want de ploegleiders passeren links, met gedempt licht rijden, nooit zonder teken van de jury een renner of peloton passeren, alleen achter een kop groep rijden als de voorsprong meer dan anderhalve minuut is, altijd voor rang geven aan ploegleiders en dokto ren, nooit foto's nemen vanuit de auto, volg de regels en signalen van de koers- radio, vervalsen van de wedstrijd wordt bestraft met onherroepelijke verdwijde- ring uit de Tour. De duizend verslaggevers zijn in rang en stand verdeeld, omdat het onmoge lijk is iedereen in de wedstrijd mee te laten rijden. De persdienst van de Tour deelt in de dagen voor de start stickers uit voor de voorruit en de achterruit in drie kleu ren: groen, blauw en oranje. De meest geroutineerde volgers, meestal van de grotere kranten en tv-stations, krijgen een groene strook op de auto. Dat geeft recht op de meest bevoorrechte positie in de Tour: kort voor of achter het pelo ton en in het geval van een ontsnapping kort achter de kopgroep, maar wel na de wedstrijdleider en de ploegleider. De blauwe volgers rijden achter de laatste auto in de wedstrijd: de bezemwagen. De oranje stickers mogen niet eens op het parkoers komen. Ze krijgen van de koersdirectie een al ternatieve route om te volgen. De pers kaarten zijn ook verschillend van kleur. Voor zo'n honderd verslaggevers is het toegestaan om tot dicht bij de finish te komen en achter het podium op de win naar te wachten. Dat geldt ook voor fo tografen, van wie er hooguit tien of vijf tien de wedstrijd op de motor mogen volgen. Een dag in de Tour begint meestal al vroeg en eindigt met een late maaltijd. Twee uur voor de start opent Jean Ma rie Leblanc het zogenaamde Tourdorp: een afgesloten ruimte van honderd bij vijftig meter, dicht bij de start. Het is een trefpunt voor organisatoren, spon sors en volgers. Tactiek Journalisten en fotografen halen bij de meisjes van de gele trui (Credit Lyon- nais) een pakketje met Franse kranten op, slikken nog wat plaatselijke gerech ten weg en gaan de koers in. De meeste renners komen daar kort voor het ver trek een kop koffie drinken en zijn (op Armstrong na) altijd bereid iets over de tactiek te vertellen. „Wij gaan vroeg aanvallen", klinkt het dan. Of: „Het wordt een snelle koers, met veel demar rages vanuit de start." De Tourradio opent de wedstrijd (Le blanc: le Tour est parti) en het spel kan beginnen. Drie uurtjes in de koers, een snelle lunch onderweg en voor verslag gevers geldt: zorg dat je op tijd aan de finish bent om de sprint te zien. Dus even racen om het peloton voorbij te rij den of (als de wegen te smal zijn) een stuk van het parcours afsnijden. Wie na een etappe met renners wil spre ken, moet daarna in alle chaos van de finishplaats snel zien weg te komen. In een Tourboek staat welke ploegen in welke hotels logeren. Daar wil Jan Ull rich na het eten en de massage wel even verklaren dat Armstrong de Tour nog niet heeft gewonnen. En gromt Iban Mayo, in héél gebroken Engels, dat de Tour met die verdomde kasseien toch geen wedstrijd voor kleine Spaanse klimmertjes is. De perszaal zit op dat tijdstip nog rede lijk vol, maar de deadline komt dichter-^ bij. De krant belt op: welke stukjes heb je getikt? En vooral oök: hoe laat komen ze? Het is al gauw tien uur 's avonds voordat er even tijd is voor een etentje met colle ga's. Nog een lekker Frans wijntje en dan snel slapen, want morgen komt er weer zo'n dag. Het terrein van de Koninklijke Schelde Groep in het hart van VI singen komt vrij. De zeepkist op www.pzc.nl werd deze weeken thousiast beklommen. Wat opviel: de meeste bezoekers denken aan een heel andere inv ling dan woningbouw. Maak er een speeltuin van, zegt de een. Bouw een nieuw zwembad, zegt de ander, want het huidige bad staat voor veel Vlissingers te ver weg (direct beantwoord doorei derde die zegt: 'het nieuwe zwembad is echt niet te ver, het is vo de meeste Vlissingers net zo ver als het strand'). J.E. Weyens bepleit een pas op de plaats: 'Eerst moet er een altei tieve uitvalsweg worden aangelegd naar het centrum. Laatdanl plan even liggen en ga eens werken aan Walstraat-Zuid voordat panden daar van ellende in puin veranderen. Daarna zou ik denl aan betaalbare woningbouw (huur en koop voor starters en doe: stromers) en parkeergelegenheid. Daar is het meeste behoefte as Meertens: 'Maak er een ontspannings ruimte van voor het stra festival, kermis en andere grote evenementen. Mooi ingericht er, straat en onder een evenemententerrein een grote parkeergarage A.u.b. geen woningbouw voor de rijkeren onder ons.' J.J. Jonker Oost-Souburg: 'Laten we er een museumterrein van maken, del merfabriek in ere herstellen en maak er een museum van. Ook dj machinefabriek behouden met een aanvulling van oudere machi uit de tandwielfabriek. Daarnaast zou er stalling en onderhoudi zeiljachten plaats kunnen vinden. En wat te denken van het doei mentenopslag van de KSG, moet dat achter slot en grendel blijvi Nieuw leven Dat spreekt Rob Zijl aan: 'Probeer zoveel mogelijk industriële pj den van de Schelde te redden en ze een nieuw leven te geven (ho: congres centrum, theater, museum, kunsthal, etc.) Woningbouw: luxe appartementen (uitzicht water, jachthaven) en betaalbaar» nen zodat er een mooie mix ontstaat. Denk ook aan een mogelijk grote publiekstrekker (De Zeven Provinciën die nu op de Batavij werf wordt gebouwd, is in 2015 klaar).' 'Vlissingen is voor mij altijd een stad geweest om snel doorheen! lopen: saai en té smal', vindt D. Goedhart. 'Ik zou kiezen voorea geheel nieuw centrum met het dok als middelpunt. Grote warenl zen en talrijke boetiekjes aan beide kanten van het dok metgroti terrassen.Middenin het dok een fontein die zijn weerga niet kern Laten we het eens een keertje groots aanpakken en van Vlissinge een échte stad maken.' 'Er mag best meer prestige komen in Vlissingen', vindt ookPerrj Prince. Vlissingers zijn over'het algemeen vrij negatief over hun stad maar zouden meer trots moeten zijn. Vlissingen heeft de mix ste ligging van Nederland! Dus opvallende gebouwen (geen door snee buitenwijk architectuur!).' Willem Salakory: 'Een mooi stadspark, met speelgelegenheid voo kinderen en volop groen. Geen peperdure appartementen en win kels (wie heeft er wat te besteden in Vlissingen?).' Carina Dumais wil 'geen theater, maar een culturele vrijplaats m degelijke, maar eenvoudige voorzieningen waar alle Vlissingersg bruik van kunnen maken. De gemeentelijke overheid (Uit inVliss gen) kan daar dan ook gebruik van maken (straatfestival, theater en muziekprogramma's), maar heeft er niet het alleenrecht.' Zoals een gevulde dag ons een goede nachtrust bezorgt, zo leidt een goedgevuld leven tot een zachte dood Leonardo da Vinei Op nevenstaande bon kunt u als abonnee aangeven wat u met de krant wilt doen gedurende uw afwezigheid. Bezorgen bij de buren of familie in uw omgeving, per post opsturen naar het vakantieadres (binnen Nederland) of waardebonnen voor losse nummers. De bon kunt u in een gefrankeerde envelop sturen naar: PZC, Afdeling Lezersservice, Postbus 31, 4460 AA Goes. U kunt ook het formulier op de website invullen www.pzc.nl (kopje 'abonneren'). De bon dient uiterlijk 2 weken vóór de ingangsdatum binnen te zijn. Alleen volledig ingevulde bonnen kunnen worden verwerkt. Wilt u meer informatie, bel de afdeling Lezersservice: 0800-0231231 (gratis). Ter voorkoming van onjuiste adressering, kunnen opdrachten per telefoon NIET in behandeling worden genomen. Vakantieservice-antwoordformulier Naam: Voorletter(s): m/v ander bezorgadres in verspreidingsgebied (gratis) D waardebonnen voor krant op vakantieadres in Zeeland (gratis) postverzending Nederland 0,50 per dag) D restitutie abonnementsgeld 5,00 in rekening) Tijdelijk bezorg- of vakantieadres Naam: Woonplaats: Telefoon: maakt gebruik van één van de nevenstaande aan te kruisen vakantieservicemogelijkheden in de periode (minimaal 1 week) Straat: nr: J Postcode: jl Woonplaats: -1 datum: t/m datum:

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 10