Een echt intense zanger PZC BZN is nog steeds immens populair Programma Bevrijdings Festival in Vlissingen woensdag 5 mei 2004 Het volledige programma van het Bevrijdingsfestival van vandaag in Vlissingen ziet er als volgt uit: Hoofdpodium: 12:30 - 13:00 Vliegende Pan ters 13:00- 14:00 Yeleen 15:00- 16:00 Sêna 17:00- 18:00 LeeSankev 19:00-20:00 Beef 21:00 - 22:00 Rowwen Hèze 22:45-23:45 Di-rect C-culture podium: 14:00 - 14:15 Urban Vision 14:15 - 14:45 Essence 16:00- 16:15 0118 Vier 16:15 - 16:45 Scwar 18:00 - 18:15 Duidelijke taal 18:15 - 18:45 Groover 20:15 - 20:45 For the alliance 22:15 - 22:45 Flavour Dijktheater: Visuals by DirtyBrown Visuals 14:30 - 15:30 Dj Gruesome Twosome 15:30 - 17:00 Loes Lee 17:00- 18:30 Dj Joost v. Bellen 18:30-20:00 LaidbackLuke 20:00 - 22:00 Rounders- O'Neil 22:00 - 23:30 Dj Remv De Piek: 13:00 - 18:00 Dj Contest Het Arsenaaltheater: Vanaf 20:00: Swing For Free feat. The New Orpheans Zeilmarkt: 14:00- 18:00: Spiegeltent Reflexionz of Freedom live met discussie, stand up comedians, interviews live muziek. Zeilmarkt/Arsenaalplein: 13.00- 18.00: Straat van de Vrijheid, Schilde rij van de Vrijheid, Plein van de Eerlijke Handel. De Haagse band Di-rect. De kenners en de bezoe kers van zijn theater voorstellingen wisten het wel. Rob van de Meeberg (60) behoort tot de beste, meest intense zangers van ons land. Hij bracht on langs in eigen beheer einde lijk een cd uit: Een kras in de tijd. En nu komt platen maatschappij Brigadoon in eens met een cd van zijn theaterprogramma In de schaduw van Brei. Natuurlijk, Rob van de Mee berg is acteur. Maar hij zingt ook. En niet zo zuinig. Van de Meeberg is zo'n zanger die de luisteraar meesleept. Aan mooi-zingerij doet hij niet. Hij zingt alsof zijn liedjes zich bij hem naar buiten moeten vech ten. En dat ze daarbij ook altijd een stukje van zijn ziel meene men. En die is gelukkig onuit puttelijk. Rob van de Meeberg is een van de weinige echt intense zangers die ons land kent. Je kunt hem met niemand vergelijken, maar hij hoort wel in het rijtje Ram ses Shaffy, Frits Lambrechts, Frans Halsema thuis. Maar cd's van Van de Meeberg waren er nooit. Ja, hij zong in theater voorstellingen. In zijn cabaret groep Honululu, in de voorstel lingen die hij speelde over John ny Jordaan, over Wim Kan, over Simon Carmiggelt. Hij leverde twee schitterende bijdragen op de hommage-cd aan het adres van Cornelis Vreeswijk. Hij duikt op op vérzamelcd's. Maar een eigen cd was er nooit van ge komen. En nu hij zestig is geworden komt hij met een cd, Een kras in de tijd. Een prachtig visitekaart je van een uniek zanger. Een sta tement zou je kunnen zeggen. „Ik wilde een keer een eigen handtekening zetten. Vanwege de reacties op mijn zingen door de jaren heen, dacht ik de men sen een plezier te doen met lied jes die ik zelf mooi vind." Dat plezier doet hij. Maar hij moest de cd wel in eigen beheer uit brengen. Geen platenmaatschap pij durfde het aan. Hij moet nu cd's verkopen, via zijn website www.robvandemeeberg.nl. En na afloop van de voorstelling In de schaduw van Brei, een una niem de hemel ingeprezen mu ziektheatervoorstelling rond Jac ques Brei, die hij samen doet met Vera Mann. En gek genoeg is hij nu zijn eigen concurrent geworden, want van die voorstel ling kwam onlangs ook een cd uit. „Ze hebben voor die cd nog vier liedjes moeten lenen van Een kras in de tijd, anders kwam die niet vol." Jarenlang was er niets en nu zijn er ineens twee cd's van Van de Meeberg. Hoewel op de 'schaduw-cd' na tuurlijk ook Vera Mann nadruk kelijk aan bod komt. „Acteur", antwoordt hij op de vraag of hij zich acteur of zan ger voelt. Om er direct op te la ten volgen dat zijn hele leven al zanger is. „Ik ben als zanger ge boren." Bij hem thuis in Arn hem zongen ze altijd, zegt hij. „Opera, operettemelodieën, duet uit de Parelvissers. Daar om ben ik ook nooit naar een conservatorium gegaan. Ik kon al zingen, daar ging ik toch niet voor naar school?" Zijn vader was violist. Speelde voor de oor log nog in de voorloper van Het Gelders Orkest, de Arnhemse Or kestvereniging. Maar hij ver diende de kost met het spelen in allerlei strijkjes op diners. Soms met rijn twee zoons, Wim op pia no en Rob op contrabas. Hij heeft contrabas gestudeerd aan het muzieklyceum. En daarna tien jaar les gehad van de solo bassist van het Residentie Or kest. Hij wilde eigenlijk naar de toneelschool, maar zijn ouders vonden dat te decadent. „Als ik het had doorgedrukt, had het wel gemogen hoor, maar ik deed het maar niet. Ik vond het wel mooi dat mijn va der nog heeft meegemaakt dat ik docent toneel werd op de kleinkunst academie, speciaal voor toneellessen." En het bloed kruipt inmiddels verder want de jongste dochter zit op de vooropleiding van de toneelschool in Amsterdam, ter wijl de ander derdejaars is aan die van Arnhem. Ton Ouwehand Rob van de Meeberg Vera Mann met In de schaduw van Brei is zaterdag te zien in de Stadsschouwburg in Middel burg (20.00 uur) De cast van In de schaduw van Brei, met vlnr de muzikanten Christiaan van Hemert en Martin van Dijk en de spelers Rob van de Meeberg en Vera Mann. foto Annuska Houtappels Er wordt nog wel eens lache rig gedaan over BZN. Ken nelijk beseffen veel mensen niet dat de band nog steeds immens populair is. De Volendamse groep verkocht in de loop der jaren meer dan 4,5 miljoen lp's en cd's en won de prestigieuze Edison Oeuvre Prijs - hoewel Jan Keijzer en consorten nog lang niet klaar zijn met het maken van muziek. Liefhebbers van de 'Paling sound' hebben er lang op moe ten wachten, maar zien hun ge beden eindelijk verhoord. Na 38 jaar in het Engels gezon gen te hebben, heeft BZN voor het eerst een Nederlandstalige plaat: Leef je leven. De Volendammers zagen in dit heuglijke feit reden genoeg om een omvangrijke tour te begin nen. Natuurlijk zullen de nieu we nummers van Leef je leven gespeeld worden, samen met een aantal 'golden oldies'. Jan Keijzer en Carola Smit zorgen tussen de liedjes door voor een komische noot. Het pu bliek krijgt ook de kans om te wennen aan John Meijer, de nieuwe gitarist van de band. Meijer vervangt Dirk van der Horst, die enige tijd geleden BZN verliet vanwege een ernsti ge ziekte. Als eerbetoon aan de oud-gita rist schreef de band het num mer De troubadour. BZN speelt zaterdag in het Scheldetheater in Terneuzen (20.00 uur). ANTWERPEN How heavy are my thoughts. Theater performance door de Neder- lands-Kroatische theaterwetenschap ster en performanceartieste Ivana Müller. vr. en za. Monty 20.00 uur Je bent maar twee maal jong. Theater stuk met verrassende wendingen naar een Engelse komedie van de au teur Ron Aldridge. vr. en za. E.W.T. theater 20.30 uur, zo. 15.00 uur Dodelijk verliefd. Theaterstuk naar Ben Elton over Pollv, een vredesacti viste en haar relatie met Jack, een ge neraal. do. vr. en za. Klokhuis 20.30 Plasticine. Rauw theaterstuk dat zich afspeelt in het postcommunistische Rusland, wo. t/m za. Zuidpool 20.00 uur Voorstellingen Raamtheater: Mijn kouwe steen, theaterstuk naar My zinc bed van David Hare en lichtvoe tige en cynische dialoog, wo. t/m za. Raamtheater op't Zuid 20.00 uur; Be legerd bed, tweemanstuk van de Ierse auteur Enda Walsh over de relatie van een vader en een dochter. Do. pre mière, vr. en za. 't Klein raamtheater 20.00 uur Voorstellingen Fakkeltheater: Wat van de nacht wordt verwacht, theater voorstelling over twee mensen, voor heen minnaars, die elkaar na lange tijd weerzien, vertolkt door Ann Ne- lissen en Herbert Flack, do. vr. en za. Fakkeltheater, rode zaal 20.30 uur, zo. 15.00 uur; De mensen van hiernaast, toneelstuk over het op een bepaalde manier op lossen van relatieproblemen naar Alan Ayckbourn door Studio Sodico, vr. en za. keldertheater 20.30 uur; 10 Days of Comedy, cabaretprogramma, wo. 20.30 uur; met Alex Agnew, do. 20.30 uur, met Rockagili, vr. 20.30 uur en Wouter Deprez, za. en zo. 20.30 uur Voorstellingen Bourla: De wet van Engel, theaterstuk dat het leven toont als een bedrijf, een moordende concurrentiestrijd, van David Ma- met, door Cie. De Koe, do. 20.00 uur; Ik ben een stroom van woorden Ope ningsvoorstelling ABC 2004, litera tuuravond in het kader Antwerpen Boekenstad, vr. 20.00 uur; Dansstu dio Arabesque, hedendaagse dans voorstelling, zo. 15.00 uur; Thou Suki- love, Double bill, dubbelconcert, met de bekende Engelse producer John Paris achter de knoppen, di. 20.00 Sting. woensd. Sportpaleis 20.00 uur. Champ d'Action. Muziek monografie 2 met werk van Luigi Nono door Champ d'Action, in een regie van Jos- se De Pauw. za. De Singel 20.00 uur De klank van de Stad. Festival met concerten en salonvoorstellingen in het kader van Antwerpen wereldboe kenstad. vr. za. en zo. op diverse loca ties Voorstellingen Arenbergschouwburg: 33, Vader en alleen, cabaretprogram ma door Geert Beullens, wo. do. en vr. 20.30 uur; Violent Femmes, exclu sief pop- en rockconcert, do. 20.15 uur; Schaduw van de liefde, concert door Frank Boeijen, vr. 20.15 uur; At the Close of very Day en Grim, dub belconcert met The Silja Symphony, za. 20.30 uur; Abdelhadi Belkhiat, concert met populaire klassieke Ara bische muziek, za. 20.00 uur; Open Podium Finale, zo. 20.15 uur; De Kneep, cabaret door Freek de Jonge, di. 20.15 uur Voorstellingen in de Roma: Attakatamoeva/Een uur in trance zonder jointje, muriekproject van Champ d'Action, Koor en Stem, do. 19.30 uur; Foo Fango, jazzconcert door de Afro-belgische band, vr. 20.30 uur; Defilharmonie speelt Beet- hovens Symfonie nr. 2, zo. 20.30 uur Voorstellingen Zuiderpershuis: Blai se Cendrars, literaire avond, wo. 20.30 uur; Adrien il y eut un matin, Frans theaterstuk over een jonge vis ser vol dromen van Philippe Pelen Baldini door Theater Talipot, vr. en za. 20.30 uur Sacred Love. Concert Tour door GENT Het Hof van Ley den en Afzien. To neelstuk over de levenswandel van 6 individuen, wo. en do. Nieuwpoort- theater 20.30 uur Diplodocus Deks. Theaterstuk over een amateur-archeoloog die beende ren vindt van een prehistorisch dier op tekst van Tom Lanoye. do. vr. en za. Publiekstheater Groot Huis 20.30 uur Entertaining Mister Sloane. Theater stuk in Antwerps-Kempisch dialect over een niet-deugende jongen, naar Joe Orton. vr. en za. Publiekstheater Minnemeers 20.30 uur Kasimir en Karoline. Toneelstuk naar de auteur Ödon von Horvath. vr. en za. Teater Krakeel 20.15 uur Ik zou mezelf.... willen weggeven, maar ik weet niet aan wie. Jongeren- theatervoorstelling vanaf 15 jaar door Huis aan de Amstel. vr. Koper- gietery 20.00 uur Caveman. Grappige monoloog rond het gedrag van mannen en vrouwen door Philippe de Martelaere. vr. Capi- tole 20.30 uur De Maand van Marie. Tooneelstuk naar de auteur Luk Gruwez in regie van Jo Decaluwé, vertolkt door Tine Ruysschaert en Nik De Sutter, do. en vr. Tinnenpot 20.00 uur 't Barre Land. Theaterstuk door Woyzeck vr. en za. Minard 20.00 uur Arabella. Opera van Richard Strauss, vr. Vlaamse Opera 19.30 uur, zo. 15.00 uur Voorstellingen in de Vooruit: Richard III, theaterstuk naar Shakespeare door het Zuidelijk Toneel Hollandia, do. en vr. 20.00 uur; Kafeeconcert Under Byen, Scandina vische popmuziek, vr. 22.00 uur; CD-presentatie 2000 Monkeys, zo. 21.00 uur; The music of Bob Dylan door Homer, Moore en Vatcher, di. 20.00 uur Voorstellingen in de Bijloke: Words of the Angel, concert met vroeg Mid deleeuwse polyfonie, vr. 20.00 uur; Arie, concert met vroegbarokke zang kunst, za. 20.00 uur; Pamassusconcert met oud en recent werk, zo. Bijloke Mezzanine 11.00 Concerten in de Handelsbeurs: Ga- briël Rios met Ghostboy, wo. 20.15 uur, Fifty-Foot Combo met surfmu- ziek, do. 20.15 uur; Brodsky Quartet en Quartetto di Cremona, vr. 20.15 uur; Everlast, di. 20.15 uur Musica Nova. Concert met werken van Willaert, Stravinsky en Gesualdo door het Collegium Vocale Gent. wo. Sint Barbarakerk 20.00 uur Coronation - Anthems. Koorconcert door Schola Cantorum Gent. vr. St. Baafskathedraal 20.00 uur Jubelconcert. Concert met werken van Lassus, Part en Pachelbell door Chapelle de Lorraine en het Koor Dul- cisona. za. Heilig Kruiskerk 20.30 uur Adamo. Jubileumconcert, za. Capito- le 20.00 uur Kaku. Hedendaagse dans ontmoet Ja panse theatertechnieken, vr. za. en zo. Norbertijnenkapel 20.30 uur BRUGGE De Meeuw. Theaterstuk naar Tsje- chov door Het zesde bedrijf, wo. en do. Het Net 20.30 uur Rusland voor Beginners. Theatervoor stelling met dialogen, dansnummers, beelden en liedjes door Das Theater/KVS/De Bottelarij, vr. en za. Magdalenazaal 20.00 uur De Kneep. Nieuwste cabaretprogram ma van Freek de Jonge. za. Stads schouwburg 20.00 uur 10de Europees Concert. Concert door het Kiev Sax Quartet uit de Oekraï ne. vr. Stadsschouwburg 20.00 uur Champ d'Action. Muziek monografie 2 met werk van Luigi Nono door Champ d'Action in een regie van Jos- se De Pauw. vr. Concertgebouw 20.00 uur I Ora in Italia. 60 Minuti di Musica en 1 Amaretto di Saronno, concert met de meest virtuoze en lyrische aria's uit het Italiaanse operarepertoi re. za. Jos Reylandtzaal 20.00 uur Will Tura in concert, za. Concertge bouw 20.00 uur Philharmona London. Concert met werk van Sibelius, Grieg en Tsjaiko- vski door de Philharmony London, zo. Concertgebouw 16.00 uur Ars Baltica. Concert met werk van Part en Sisask door het Vlaams Radio Koor. di. Kapel O.-L.-V.-Van De Pot- terie 20.00 uur Bill Mays Trio. Jazzconcert door jazz- groep uit de USA. di. de Werf 20.30 uur 5 t/m 1]| Marc Marie Huijbregts Marc Marie Huijbregts brengt een reprise van zijn cabaret programma M-M Huijbregts. Zie donderdag. •Stadsschouwburg, Middelburg, 20.00 uur Kommil Foo Het duo Kommil Foo brengt de voorstelling Wolfijzers en Schietgeweren. Zie woensdag. •Schouwburg De Maagd, Bergen op Zoom, 20.15 uur Heideroosjes De punkrockband Heideroosjes verzorgt een optreden. De band had aanvankelijk 13 februari zullen optreden, maar door een ernstig auto-ongeluk kort daarvoor waarb roadies ernstig gewond raakten, ging dat niet door. Nu wordt dat ingehaald. Onlangs bracht de groep, onder aam ring van zanger Marco Roelofs, het eerste studio-album u De Heideroosjes worden voorafgegaan door de in 1989 opj richte Grolschbusters. Deze formatie brengt punkmuzieki de jaren zeventig en tachtig en kent invloeden van The Ra. mones en The Dropkick Murphy's. •Brogum, Zierikzee, 21.30 uur ZATERDAG Bijvoet en Colen Gé Bijvoet en Ad Colen brengen een breed jazzrepertoireb de Brasserie. Ze speelden over de hele wereld. Vaak kiezen ze hun eigen weg. Gé als solist of met zijn eigen formatie DutZ en Ado; der meer met zijn Ad Colen Kwartet. Professionals en door de wol geverfd met een buitengewoon gevoeld voor zowel energieke improvisaties als subtiel vertolken van de moois stukken uit het jazzrepertoire. •De Drvkkery, Middelburg, 15.00 uur Circus Moskou-Holiday Het staatscircus Moskou-Holiday is zowel spectaculair als klassiek. Zie vrijdag. •Molenplein, Goes, 15.00 en 19.30 uur Van Dik Hout De band Van Dik Hout geeft een openluchtconcert. De formatie treedt gratis op en wordt voorafgegaan doori jonge Zeeuwse band Scwar. •Markt, Middelburg, 19.30 uur In de schaduw van Brei In de schaduw van Brei is een theatraal concert. Het wordt gespeeld vanuit de optiek van Brels duvelstoeja ger, bodyguard, chauffeur en vriend Jojo George Pasquier. Na dertig jaar staat hij op uit zijn graf en komt in Het Voor portaal van de Hemel (of de Hel). Hij kan zich echter niet meer herinneren wie hij is en probeert daar achter komen via zijn herinneringen aan Jacques Brei. Jojo wordt daarbij geholpen door de 'muziektherapeute', die van hogerhandn aangesteld. Het wordt gespeeld door Vera Mann en Rob vai de Meeberg, met Martin van Dijk op piano en Christiaan van Hemert op bandoneon, viool en contrabas. Naast de bi- kende chansons van Brei bevat het stuk ook nieuwe num mers van Martin van Dijk. In de schaduw van Brei werd ge maakt door schrijver Lars Boom, componist Martin van Dijk en regisseur Marcel Sijm. •Stadsschouwburg, Middelburg, 20.00 uur Srétenje Het Zeeuws Byzantijns koor Srétenje geeft een concert. Voor de pauze wordt Russisch-Orthodoxe kerkmuziek tei gehore gebracht en na de pauze staan er volksliederen uitoi der meer Rusland, Letland en de Oekraïne op het program ma. De netto-opbrengst komt ten goede aan de afdeling Z« land van Europa Kinderhulp. •Sint Jacobskerk, Vlissingen, 20.00 uur Eénakterfestival In Wissenkerke wordt een éénakterfestival gehouden. Het betreft een selectie van het Eenakterfestival dat 23 et 24 april in Heinkenszand werd gehouden. Deze keer kornet opdraven de toneelvereniging Heer Hendrik met Bedden w Dimitri Frenkel Frank, toneelgroep Terneuzen met Allans Flauwekul, toneelgroep Er was eens (Middelburg) met Eet sprookje voorbij en de jongeren van de Zeeuwse Komedie (Vlissingen) met The Kiss and Cry Bench. •Onder de Toren, Wissenkerke, 20.00 uur BZN De muziekgroep BZN geeft een concert. Deze tournee draagt de naam van de eerste Nederlandstab ge cd, Leef je leven. Carola Smit en Jan Keizer (zang), Jan Tuijp (basgitaar), Jack Veerman (drums), Dick Plat (toetse en John Meijer (gitaar) brengen een royale greep uit de vele hits en de jongste creaties van de nieuwe cd. •Scheldetheater, Terneuzen, 20.00 uur Rigoletto Rigoletto is een meesterlijke opera van Giuseppe Verdi. Vele tenoren vestigden hun reputatie met de aria La dor mobile. Topsolisten, koor en orkest van het Pools Grote Theater Lodz brengen de originele Italiaanse versie metNt derlandse boventiteling en eigentijdse decors en kostuums Het is een opera vol hartstocht en lyriek, met scherp uitgel kende karakters. Verdi koos een bespotte, mismaakte nar als centrale figui die iedereen treft met zijn bijtende sarcasme. Deze afzit' lijke persoon heeft echter één zwak, zijn mooie dochter' da. Als zij voor de charmes van een notoire rokkenjagers nota bene zijn werkgever de hertog, besluit hij haar tebe-i schennen en een huurmoordenaar in te schakelen. FataleJ misverstanden zijn het gevolg. Om 19.30 uur wordt een matieve voorbespreking gehouden. •Schouwburg De Maagd, Bergen op Zoom, 20.15 uur Club Alibi Showcase Het is weer tijd voor de maandelijkse Club Alibi Showcast Deze dansavond zal vanaf nu tevens functioren als openp» dium voor nieuw en veelbelovend lokaal talent. De plaara voor, tussen en na de bands worden gedraaid door de dj's Djoez, Steps en Mortu. •Podium 't Beest, Goes, 21.00 uur Mamilla De Zeeuwse gitaarrockband Mamilla treedt op. De formatie vierde onlangs het tienjarig bestaan en s\ vooral eigen werk, lichtelijk beïnvloed door de muziek vi onder meer Deep Purple en Iron Maiden. De band bestaal uit Ruud Aerssens (zang, gitaar), Rick de Visser (gitaar), Etienne van Oeveren (gitaar), Bas Matthijsse (basgitaar)® Henri de Bruin (drums). •Porgy Bess, Terneuzen, 21.00 uur Bob Marley Er wordt stilgestaan bij de sterfdag van Bob Marley. Marley, 22 jaar geleden overleden, wordt gezien als een var de belangrijkste mensen die de reggea in het westen b hebben gemaakt. Deze avond is er een optreden van de ban» Human Rites. Tevens zullen enkele dj's hun beste beentje voorzetten. •Kalashnikov, Terneuzen, 21.00 uur

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 52