Nooit uitgeïntegreerd Marc-Marie Huijbregts sleepte samen met André Manuel de eerste VSCD Cabaret prijzen in de wacht. Daarmee sloot de cabaretier 2003 af. Huij bregts kreeg de bekroning van de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties voor het meest indrukwekkende pro gramma van het afgelopen sei- zoen. Iraans theater in Stadsschouwburg 25 Huijbregts is op zoek naar speermoment woensdag 5 mei 2004 Ifarc-Marie Huijbregts. foto Clemens Rikken Deze man is donderdag en vrij- dag te zien in de Stadsschouw- j burg in Middelburg met de show M-M Huijbregts. In zijn tweede theatervoorstelling gaat hij via sprookjes op zoek naar i zijn eigen 'speermoment'; het j moment waarop een jongen een j man wordt. Bij sommige Afrikaanse stam men worden de jongens een nacht lang in een hut opgesloten en bang gemaakt. De volgende morgen krijgen zij een speer en mogen ze als man mee op de jacht. De speer van Marc-Marie ligt nog altijd in het ouderlijk huis ergens op zolder te verstof fen. De kans die hij in het leven kreeg om de wereld te laten zien wie hij was, werd door zijn ei- gén talkshow twee televisiesei zoenen lang vakkundig de grond ingeboord. „Waar was Volkert toen we hem het hardst nodig hadden", stelt Huijbregts daarover zelf. Het vormde in ie der geval een breekpunt in zijn carrière, nadat zijn eerste show Marc-Marie H. toch met de nodi ge jubel was ontvangen. Het uitstapje naar de televisie zou achteraf gezien het moment moeten zijn geweest, waarop hij volwassen is geworden. Die kans heeft hij laten liggen. Marc-Marie Huijbregts is zijn onschuld kwijt, maar blijft een kind in een te groot lichaam. Te klein voor het tafellaken en te groot voor het servet. In M-M Huijbregts stelt de caba retier zich namelijk kwetsbaar op. Dat wordt gevisualiseerd door het ontbreken van een doek achter hem. Marc-Marie staat moederziel alleen op een immens groot toneel waardoor de toeschouwer een blik achter de coulissen wordt gegund, als ware de metafoor achter zijn zie lenroerselen. Drie afschuwelijke jeugdfoto's op posterformaat be wijzen dat hij zijn 'speermo ment' nooit heeft gehad. M-M Huijbregts door Marc-Ma rie Huijbregts is donderdag en vrijdag in de Stadsschouwburg in Middelburg (20.00 uur) Dochter van een Russi sche moeder, een va der uit Kameroen en zelf vanaf haar vijfde opge groeid in Nederland. Caba retière Anousha Nzume (34) vraagt zich dan ook hardop af wanneer ze eindelijk uit geïntegreerd is en wanneer ze er nu echt helemaal bij hoort. „Hoor je er wel ooit bij? Ben ik wel zo bijzonder als half Russin, half Kame- roenees, want tegenwoordig gaat het toch veel over Ma rokkanen." In haar nieuwe programma Voor-spel doet zij dat uit de doeken. Voordat ze in 2000 finalist was van het Leids Cabaret Festival had Anousha al een he le carrière achter de rug. Eind jaren tachtig deed ze de Acade mie voor Kleinkunst en speelde vervolgens in musicals en tv-se- ries als Vrouwen vleugel en On derweg naar morgen. Een half jaar in New York bracht haar tot het besef dat ze dingen moest maken waar ze zelf ach ter stond. Dat werd haar eerste solovoorstelling Eiland, waar van de titel min of meer aan geeft waar ze op dat moment in de maatschappij stond. „Ik heb dat gespeeld tot decem ber 2002. Toen bleek ik zwanger te zijn. Geen gemakkelijke zwan gerschap, want ik heb een baar moederafwijking en mocht niet te veel staan. Daarom heb ik een jaar het tv-programma Beauty en zo op Net 5 gepresenteerd, want dat was veel zitten." Sinds enige tijd staat Anousha weer in het theater met haar tweede pro gramma Voor-spel (voor 90% ei gen tekst en muziek), dat on langs in première ging. „Ik noem het móederschap niet spe cifiek, maar ik merk wel dat ik dingen meer relativeer, rustiger ben ook en dat ik succes iets minder belangrijk vind, want ik heb een gezonde dochter." „Voor-spel (met koppelteken) gaat over integratie, maar ook over seks. Ik heb heel erg gewor steld met het cliché van de sexy donkere vrouw, hoewel ik hele maal niet het gevoel heb dat ik daaraan voldoe, maar ik heb er wel een beetje mee gespeeld. Voor-spel is voor meer interpre taties vatbaar. Praatjes en lied jes wisselen elkaar af. Ik vind het erg leuk om met muziek te werken. Maar ik durf nu meer te kletsen." „Cabaretiers geven hun mening over politiek of de wereld, dus zo'n voorstelling blijft altijd een beetje een zelfportret, want je Anousha Nzume worstelde met het cliché van sexy donkere vrouw. vertelt het vanuit jouw optiek. Dat individuele vind ik juist leuk aan cabaret. Raoul Heertje zegt: hoe persoonlijker iets is, hoe algemener het wordt. Zo werkt dat inderdaad. Ik vind het wel een beetje eng, maar het wordt theatraal alleen maar in teressanter. Ik heb het ook over ouder worden. Voor mijn leef tijd zie ik er jong uit - dat zijn mijn zwarte genen - maar ik merk toch dat het anders is wanneer je 34 bent of 22. Van mannen wordt gezegd dat ze al leen maar mooier worden met de jaren. Dat weerleg ik kei hard." „Je raakt nooit uitgeïntegreerd, ook niet als je koeskoes met ap pelmoes eet. Maar je kan wel je thuis vinden. En dat heb ik ge vonden bij mijn man en mijn kind, en dus ook in Amsterdam en Nederland. Maar ik zal er nooit helemaal bij horen. Dat is niet erg, want dat geeft mij juist vrijheid. Ja, er wordt veel gela- foto Jeroen Kroos chen, maar de laatste tien minu ten neem ik de mensen ergens mee naar toe, grijp ik ze hope lijk een beetje bij de keel. Het is te gek als dat lukt." Frans Doeleman Anousha Nzume speelt Voor-spel dinsdag in de Stads schouwburg in Middelburg, be geleid door Janco van der Kaa- den op percussie en Dave Klim- sop op bas (20.00 uur). Theatre Bazi. De Stadsschouwburg in Mid delburg biedt vanavond po dium aan Theatre Bazi uit Iran. Het gezelschap speelt The mute who was dreamed. Aangezien ervan wordt uitge gaan dat de kennis van het Iraans onder de Zeeuwsee bevol king niet bijzonder zal zijn, heeft het theater een puur visue le voorstelling uit Iran naar Mid delburg gehaald. The mute who was dreamed heeft veel symboliek in zich. On derdrukking op allerlei niveaus staat centraal. Het gaat om twee vrouwen die samen eten. De een doet dat netjes, de ander maakt er een zootje van. De laatste blijkt doof, blind en stom. Een leraar pakt haar voedsel af en dwingt haar met geweld braille te leren. Hoewel zijn bedoelin gen goed zijn, kan je je afvragen hoever hij daarmee mag gaan. Theatre Bazi speelt The mute who was dreamed vanavond in de Stadsschouwburg in Middel burg (20.00 uur). Galerie 'T' in Middelburg heeft tot en met 29 mei weer een grote verschei denheid aan exposanten. Zo vindt men op de parterre schilderijen en grafiek van Martin R. Baeyens en bronzen van Sofie Hupkens. In de kel der is werk te bewonderen van Rein- der Homan. Via de beeldentuin komt men in het pand Vismarkt 13, waar men keramiek van Eddie Nijssen te genkomt, strandschilderijen van Bri- git Krol en tenslotte schilderijtjes van Adolfo Ramon, die als onderwerp Vlissingen, Veere en Domburg heb ben. De galerie is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. In Gallery Maritime in Middelburg is tot en met 30 juli de expositie Neder land, waterland te aanschouwen. De bezoeker krijgt een grote reeks schil derijen te zien met uitsluitend beel den van water, in alle hoedanighe den. Zo is er werk van Peter de Rijcke, die mede verantwoordelijk is voor een nieuw boek over de Neder landse zeeschilders. Andere exposan ten zijn Tineke van de Weijer, Fred Hemmes, Nadia Gyr en Els van Leeu- wen-Ritman. Daarnaast toont kunste nares Jacqueline Tijssen haar fragiele dromerige bootjes. De galerie is geopend van donderdag tot en met zondag van 12.00 tot 18.00 uur. Tot en met 27 juni heeft kattengalerie Alexandra in Zierikzee een expositie in huis met als thema Japan en Japan se invloeden. Het betreft tekeningen en lithografieën van de bekende Ja- panse kattentekenaar Yukio Takahas- hi, zeefdrukken en gouaches met Oos terse invloeden van Clazien Immink, poezenvrouwen in acryl en sieraden in rubber van Nellie van Nieuwen- huijzen en Japanse glazuren en sym bolen (keramiek) van Rob Muylaert. De openingsreceptie is zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur, in aanwezigheid van Takahashi. De galerie is geopend van donderdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur en donderdag bovendien van 18.30 tot 21.00 uur. Een expositie over dromen is tot en met 12 mei te zien in de Grote of St. Nicolaaskerk in Brouwershaven. Cur sisten van SKW De Lichtboei uit Zie rikzee en van het Atelier voor teke nen en schilderen Noordgouwe expo seren er hun schildersdroom. Dagelijks geopend van 13.30 tot 16.30 uur. Werk van Chawwa Wijnberg uit Mid delburg hangt tot en met 4 juni in de hal van de rechtbank in Middelburg. Te zien tijdens kantooruren. Joke Floresse toont haar mandala's tot 30 juni in het restaurant van Ver pleeghuis 't Gasthuis in Middelburg. Mandala is een woord uit het Sans kriet dat cirkel met een kern bete kent. Het stelt de ruimte voor waar binnen de mens zichzelf als een een heid kan beleven. Te zien tijdens de openingstijden van het restaurant. De jungle in mij heet de expositie van Wieteke Hendrix die van 7 mei (ope ning 21.30 uur) tot en met 18 juni is te zien in De Piek in Vlisingen. In 2000 studeerde zij af aan de Acade mie voor Beeldende Vorming in Til burg. Ze werk in uiteenlopende stij len. In De Piek is een serie schilde rijen tentoon gesteld, waarin zij haar eigen innerlijke leven heeft proberen weer te geven. Het kleurrijke en chao tische resultaat doet nogal eens aan een jungle denken. Te zien tijdens de openingsuren van De Piek. Tijdens de openingstijden is in de bi bliotheek in 's-GravenpoIder een ex positie te bezichtigen van Anneke Melse. Zij woont in 's-Gravenpolder en schildert al achttien jaar voor haar ontspanning samen met Carry Duyser. Melse laat schilderijen zien die impressies van vakanties weerge- Zondag is het in Bergen op Zoom weer galeriezondag. Van 14.00 tot 17.00 uur is men welkom bij de deel nemende galeries en de artotheek. ROTTERDAM Wereldmuseum Rotterdam: t/m 5 sep tember - De Weg van Schoonheid en Geluk; t/m 7 november - De erfenis van slavernij; t/m 10 oktober - Gewe ven Goud, textiel van Sumatra. Museum Boijmans Van Beuningen. t/m 9 mei - Charlotte Schleiffert; t/m 9 mei - Co Westerik, wordt tachtig; t/m 20 juni - Toorop en de Maasbrug gen; t/m 23 mei - We are the World. 1 Ned. Architectuurinstituut: t/m 31 mei - De Grote Verbouwing; t/m 31 mei - Start. De Rem Koolhaas/OMA Collectie. Museum Het Schielandshuis: t/m 15 augustus - Het geluk van de huis vrouw; t/m 31 oktober - Katendrecht; t/m 6 juni - Knappe Koppen; t/m 19 december - Meesters van Middelland. Natuurmuseum Rotterdam: t/m 25 juli - De Schooltuin. Kunsthal Rotterdam: t/m 23 mei - Alphonse Mucha. Meester van de Ju gendstil; t/m 31 mei - Rem Koolhaas -OMA. Chabot Museum: t/m 13 juni - Chabot. De maskers. Henk ANTWERPEN Fotografiemuseum: tot 31 mei -Short Stories en Project Covers 1910-2004. MUHKA: tot 30 mei - Alles onder de hemel - China Now! Rubenshuis: tot 13 juni - Rubens de Verzamelaar; Een huis vol kunst. KMSK: tot 13 juni Delacroix tot Courbet - Rubens ter discussie. Sint Jacobskerk, Sint Carolus Borro- meuskerk, Sint Pauluskerk, Sint Wal- burgiskerk en de Onze Lieve Vrouwe kathedraal: Rubens in monumentale kerken. De Singel: tot 20 juni - Abalos en Her- reros, architectuur. GENT Kapel Campo-Santo: tot 16 mei - Pro ject 2004. SMAK: za. en zo. 14.00 - 5.00 uur: WOENSDAG Bevrijdingsfestival Het Bevrijdingsfestival voltrekt zich op verschillende plaat sen. De Vliegende Panters openen op het hoofdpodium op het Bel- lamypark het festijn. Op het tweede podium kan men acht Zeeuwse muziektalenten aan het werk zien. In het Dijkthea- ter gaan dj's aan de slag en in de Spiegeltent op de Zeil- markt komt Reflexionz of Freedom. In De Piek wordt een Li berty DJ Contest gehouden. •Diverse locaties, Vlissingen, 12.30 uur Pinokkio Mario van Erp speelt de voorstelling Pinokkio. Pinokkio is humoristisch, spannend, komisch, fantasierijk en ontroerend waarbij het originele verhaal in ere wordt ge houden. In een fantasie-rijk decor van staal en doek zullen aarde, water en vuur een markante plaats innemen. Beelden met licht en geluid, Italiaanse 'voice-overs', Franse en Itali aanse muziek complementeren het geheel tot een waar spek takel, waarin weer genoeg te zien en te bewonderen valt voor iedereen vanaf 4 jaar. Ledeltheater, Oostburg, 15.00 uur Teatre Bazi Teatre Bazi is een theatergezelschap uit Iran. Het stuk The Mute who was dreamed is woordloos theater, ondersteund door muziek uit het Midden-Oosten en achter grond projectie. Een indringend visueel, cultureel en poli tiek pamflet, een voorstelling vol symboliek waarbij het the ma actueler is dan ooit. Om 19.00 uur wordt er een gratis in leiding gehouden. •Stadsschouwburg, Middelburg, 20.00 uur Kommil Foo Het duo Kommil Foo brengt de voorstelling Wolfijzers en Schietgeweren. Alle hoogtepunten van de voorbije vijf programma's (de mooiste liedjes, de meest hilarische sketches en de grootste kleine verhalen) zijn in een splinternieuwe voorstelling gego ten. De broers Mich en Raf Walschaerts combineren een enorme muzikaliteit met een erg lijflijke manier van vertel len en acteren. Ze spelen geweiding gitaar, piano en viool. En ze zingen bovendien de sterren van de hemel. •De Mythe, Goes, 20.00 uur Gaga Het toneelgezelschap Alex d'Electrique speelt Gaga. De voorstelling speelt zich af in een white-trash milieu, waarin Sjon, een armoedige god, nog probeert te redden wat er te redden valt. Zijn vrouw ligt in coma, zijn zoon aan de ketting en wanneer beiden tot leven komen, besluit Sjon de schepping terug ongedaan te maken. Gaga is een schofterige comedy over angst van de ene generatie voor de andere. Ray mond Spannet, Martin Hofstra en Raymonde de Kuyper wer den geregisseerd door Ko van den Bosch. •Scheldetheater, Terneuzen. 20.00 uur DONDERDAG Marc Marie Huijbregts Marc Marie Huijbregts brengteen reprise van zijn cabaret programma M-M Huijbregts. Hij wordt gezien als een meesterlijk verteller en kreeg de eer ste VSCD-cabaretprijs voor het indrukwekkendste program ma van het afgelopen seizoen. •Stadsschouwburg, Middelburg, 20.00 uur Bram Vermeulen Happening 5 jaar SMAK; tot 23 mei - Prospect/Marijke Van Warmerdam. Museum Dr. Guislain: tot 1 juni - Ge heim schrift: De Prinzhorn Collectie en Vis-a-vis van Isabel Pouset. Design Museum Gent: tot 20 juni - Tea Coffee Tavers - metaproject van Alessandro Mendini. MIAT: tot 26 juni - Lucas d'Heere, Théatre. Kunsthal Sint-Pietersabdij: tot 29 au gustus - Het rijk van de draak; tot 11 november - Allison. Het geheim van de gevallen engelen; tot 16 november - Bart Van Leuven, foto's. BRUGGE Concertgebouw: vanaf 1 mei - Opto- manie, installaties van Tellervo Kal- leinen en Hanna Haaslahti. Stadshallen: tot 16 mei - Artmeeting 2004 - Schilderijen en Beelden. Heilig Bloedbasiliek: tot 16 mei - 14 daagse van Het Bloed. Memlingmuseum: tot 20 juni - Snails- hell - Sylvia Schreiber. Groeningemuseum: tot 30 juni - Beeldhouwer Ludwig Vandevelde - Modellen: zo. 2 mei 10.30 - 12.00 uur, wandel voordracht door Vandevelde. Bruggemuseum/Gruuthuuse: tot 29 aug. - Baardmannen Puntneuzen. KNOKKE Lagunahal en Scharpoord: tot 31 mei - internationaal fotofestival. Bram Vermeulen brengt het muziektheater Mannen maken oorlog. Jaren geleden raakte hij in de ban van de Eerste Wereldoor log. Het inspireerde hem tot het schrijven van Mannen ma ken oorlog. Deze voorstelling is het resultaat van zijn nooit aflatende zoektocht naar hoe mensen zijn en zich gedragen. Hij wordt ditmaal muzikaal vergezeld door Wigbert van Lierde. Tevens is onder de titel Mannen maken oorlog een boek verschenen met teksten van Bram Vermeulen. •Arsenaaltheater, Vlissingen, 20.15 uur Een Zomerzotheid Een Zomerzotheid is een muzikale komedie. Deze is gemaakt aan de hand van de bestseller van Cissy van Marxveldt uit 1927 en biedt een avond heerlijk ongecompli ceerd amusement. Men wordt muzikaal bijgestaan door een klein orkest onder leiding van Bas Odijk. De regie was in handen van Bruun Kuijt.. •Schouwburg De Maagd, Bergen op Zoom, 20.15 uur VRIJDAG Circus Moskou-Holiday Het staatscircus Moskou-Holiday is zowel spectaculair als klassiek. Er werken topartiesten mee uit Rusland, Polen, Duitsland, Roemenië, Oekraïne, Frankrijk en Nederland. Het program ma is samengesteld door artistiek directeur Hans Martens, de neef van de vorig jaar overleden circusdirecteur Toni Bol- tini. •Molenplein, Goes, 15.00 en 19.30 uur

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 51