Den Hollander wil iets terug doen Atletiek brengt mensen tot elkaar PZC i tmpi, Zeelandia Middelburi blijft bij besluit om zondag niet te spelen i Opnieuw wielrenner ontslagen bij Cofidis Oud-Zeeuws kampioen hoopt badmintonsport te stimuleren in Zeeland Zwemmers De Schelde naar het NK Vierde plaats Pieter Menue Motorcrosser Vandamme rijdt naar vijfde plek siüvi Komen aan start in Oostkapelle uitslagen Teams Kloetingf in bekerfinales woensdag 5 mei 2004 door Rudy Boogert GOES - Eind oktober 1986. „Eindelijk is de jeugd doorge broken", meldt de PZC over het Zeeuws kampioenschap badmin ton. De dan zeventienjarige Bart-Jan den Hollander is de eerste speler die in één jaar zo wel Zeeuws jeugd- als senioren kampioen wordt. „Het Zeeuwse badminton is hiermee op de goe de weg", luidt de conclusie. Den Hollander, inmiddels 35 jaar, heeft heimwee naar die tijd. De toen bebrilde speler was een belofte. Hij liet op jonge leeftijd gerenommeerde badmintonners als Danny Mol, Coen Valcke- nier, Robin Hofland en Erwin van Hooydonk alle hoeken van het veld zien. Hij was een dra gende kracht bij de Vlissingse club Marathon, één van de vele teams die toen in de landelijke competitie speelden. In 1987 ging hij in Utrecht studeren en ging badmintonnen in Arnhem, waar hij zelfs nog met Brenda Beenhakker speelde. Maar tijdens zijn verblijf buiten de provincie, Den Hollander woont nu in Houten, is 'zijn' sport in 'zijn' geboortestreek af gegleden. Héél ver, meent hij zelf. „Er moet helemaal op nieuw begonnen worden." Op landelijk niveau speelt geen enkele Zeeuwse club meer en ook in de hoogste districtsklas sen is het windstil uit de Zeeuw se hoek. Bovendien wordt bin nenkort het Regionaal Trai nings Centrum (RTC) in Kruimn- gen opgedoekt, vanwege een re organisatie binnen de Neder landse badmintonbond. Met nóg meer tegenwind be staat het risico dat badminton in Zeeland op den duur alleen nog maar op campings wordt ge speeld. En dat is het schrikbeeld van Den Hollander. Als stimu lans heeft hij nu twee badmin- tonkampen opgezet, die in juli in Burgh-Haamstede worden ge organiseerd. „Het Zeeuwse bad minton gaat me nog steeds aan het hart. En ik ben ervan over tuigd dat met een goede voeding van de talenten, er ook in Zee NIJMEGEN - Tijdens nationale limietwedstrijden voor de natio- anel juniorenkampioenschap pen zwemmen in Eindhoven heb ben enkele zwemmers van De Schelde uit Terneuzen startbe wijzen behaald. De wedstrijden in Nijmegen werden gezwom men in een 50-meterbad. Robert van de Linden was het best op dreef met drie limieten. Op de 100 meter vlinderslag, 200 meter rugslag en de 200 me ter vrije slag kwalificeerde hij zich voor Eindhoven. Kevin Hondsmerk bleef onder de ver eiste tijden op de 100 en 200 me ter vrije slag. Lorenzo van Poele plaatste zich voor de 100 meter schoolslag en Niek Kampman start op de 200 meter wisselslag. OKERGEM - Pieter Menue heeft zich van een goede kant la ten zien in een cross van de MCLB in Okergem. De Sluise- naar werd vierde in de klasse ju nioren 125 cc. Eveneens in een serie 125 cc, maar dan bij de beloften, kwam Joost Grüben uit Schoondijke uit. Hij werd zevende. Erwin van Tatenhove uit Hoek reed in de categorie inters A 250/500 cc en behaalde de zesde plaats. Een eerste plaats was er een dag eerder voor Jordy van de Wiele uit Sint Jansteen in de groep be loften 85 cc bij de VJMO. Bij de ze jeugdbond reed ook Roy Gijs- sel uit Heikant. In de klasse 125 cc werd hij tweede. AXEL - Motorcrosser Aswin Vandamme heeft op eigen ter rein een goede prestatie gele verd. De crosser uit Zuiddorp kwam op het RES-terrein in Axel uit in een wedstrijd van de VMCF in de klasse internationalen 125 cc. Vandamme reed in die race naar een keurige vijfde plaats. land een potentiële Nederlands kampioen zit." Den Hollander is in de positie om een dergelijk initiatief te rea liseren. Hij is badmintontrainer en sportpsycholoog bij het Top sport Steunpunt in Amersfoort, de plaats waar de nationale se lecties trainen. Hij is één van de aanjagers van de badminton- kampen, die dit jaar voor de ze vende keer worden gehouden. Eén keer eerder werden de ten ten opgeslagen in Zeeland, m Kruiningen, maar de locatie vol deed niet aan alle eisen. Na twee jaar zoeken vond Den Hol lander uiteindelijk in Burgh- Haamstede een ideale stek. „Er komen altijd toppers en be ginnende badmintonners op de kampen af. Het is de uitdaging om die samen te brengen. In Zee land heb je geen toppers, dus dan moet het helemaal gaaf zijn om tegen spelers uit bijvoor beeld een nationale selectie te kunnen spelen. Tot op heden hebben we uit Zeeland nog maar twee of drie inschrijvin gen. Dat is weinig ja; maar ik denk dat de badmintonsport er op dit moment zó slecht voor staat in Zeeland." Racket onder kussen „Mijn vader is al jarenlang bad mintontrainer. Hij vertelde ooit dat hij met het racket onder zijn kussen sliep en daar werd hij om uitgelachen. In mijn tijd ging ik op het fietsje naar de club (Marathon), trainde een uur, anderhalf uur en als mijn vader vervolgens de senioren ging trainen, deed ik mijn huis werk bij de club. Als mijn vader klaar was, ging de fiets achterin de auto en hup naar huis. Dat ge beurt tegenwoordig te weinig. Er slapen te weinig mensen met hun racket onder het kussen. De kampen zijn voor spelers tot achttien jaar. Die categorie vormt volgens Den Hollander de basis voor de reanimatie van het Zeeuwse badminton. „De jeugd is het fundament. Ik zie bij mijn eigen club Houten hoe moeilijk dat is. We hadden twee jaar wei nig gedaan aan de jeugd en toen viel er meteen een gat bij de doorstroming. Zo rap kan het gaan. Bij Houten hebben we ge lukkig 180 jeugdleden, dus als daarvan vijf procent afhaakt, is dat op te vangen. Maar als je maar twintig jeugdleden hebt, ben je direct een toplaag kwijt." Den Hollander hoopt met de kampen spelers te enthousiasme ren voor de sport. „Een kamp op zetten is makkelijk: je laat de spelers zes uur trainen en klaar. Maar zo doen wij het niet. We zetten een stel vreemden bij el kaar en daar willen we uiteinde lijk een eenheid van smeden. Het thema van het kamp luidt 'I have a dream'. We willen de deelnemers kietelen. Hebben ze dromen? Wat hebben ze over voor hun droom?" Het 'kietelen' gebeurt ook met psychologische spelletjes. Bij binnenkomst worden de spelers bijvoorbeeld gekoppeld aan een andere speler. Aan het einde van het kamp moet de ene spe ler voor de ander een ideaal for muleren, een toekomstbeeld. „'Wat denk je dat die ander goed zal kunnen?' Daarmee le ren de kinderen keuzes maken en bewust met elkaar bezig te zijn. Daarmee worden ze betere mensen, en onze visie is dat bete re mensen betere spelers wor den." Den Hollander beseft dat hij hiermee allerminst de bloed armoede in het Zeeuwse badmin ton zal verhelpen. Het is echter te makkelijk om achterover te leunen en niets te doen. De sport heeft zijn Zeeuwse jeugdja ren bepaald en in zijn huidige vakgebied wil hij nu iets terug geven aan die sport. „Als ik voor twee jaar in Zeeland zou kunnen worden vastgelegd om de sport te helpen, dan zou ik het meteen doen." Bart-Jan den Hollander organi seert in juli twee badminton- kampen in Burgh-Haamstede. „We leren de kinderen keuzes maken en bewust met elkaar be zig te zijn. Daarmee worden ze betere mensen, en onze visie is dat betere mensen vanzelf bete re spelers worden." foto Dirk-Jan Gjeltema Voormalig wereldkampioen Daniel Komen wil iets betekenen voor jeugd in Kenia door Jasper Harthoorn MIDDELBURG - Het was lang span nend of hij zou komen, maar Daniel Ko men staat dan toch op Nederlandse bo dem. De Keniaanse oud-wereldkampi oen (27) hardlopen heeft een visum gekre gen van de ambassade in Nairobi en ver blijft de komende week in ons land. De training van Dynamica werd maan dag opgefleurd met de aanwezigheid van de Keniaanse ster. Daniel Komen liep vijf kilometer op de Middelburgse atle tiekbaan en het kostte hem geen enkele moeite. Waar iedereen de laatste restjes energie aansprak om op eigen tempo de finish te bereiken, was het voor hem niet meer dan een trainingsloopje. Soepel en beheerst voltooide hij zijn rondjes, waarbij hij de andere lopers de gradeerde tot een stelletje goedwillende ploeteraars. Zijn tijd van 15 minuten en 45 seconden over 5000 meter is welis waar drie minuten onder zijn kunnen, maar nog steeds een zeer behoorlijke prestatie. Het loopwonder uit Kenia trainde al sinds zijn schooltijd, zonder daar stil bij te staan. „Ik woonde tien kilometer van school en dat moesten we lopen. Vaak werd dat hardlopen, omdat je niet te laat op school wilde zijn. Zo was ik al snel aan het trainen zonder het te beseffen." De jonge Komen deed mee aan de school- competitie, waar hij al snel furore maak te. „Je daagde andere scholen uit voor wedstrijden en als je won, maakte je naam. Zo ben ik ook ontdekt. Ik werd eerst Keniaans kampioen en mocht daar na meedoen in het internationale cir cuit." Wereldtop Komen bracht het tot de wereldtop, al heeft hij de laatste tijd geen echt aanspre kende resultaten meer geboekt. Toch heeft hij nog grote sportieve ambities. „Als ik terug ben in Kenia, wil ik trainen voor de Olympische Spelen op de 5 en 10 kilometer." Komen beseft dat het moeilijk wordt om zich te plaatsen voor Athene. „Tijdens het Keniaanse kwalificatietoernooi in juni moet ik bij de eerste drie eindigen, wil ik meekunnen naar de Spelen. De concurrentie is echter moordend, we heb ben zo veel lopers van wereldklasse. Ik weet nog dat ik in 1996 de snelste tijd in Europa had gelopen, maar dat het in Ke nia iets minder ging en dat ik daardoor niet mee mocht naar Atlanta." OOSTKAPELLE - De Keniaanse hardloper Daniel Komen doet vrij dag (19.00 uur) mee aan een trim- loop in Oostkapelle. De afstanden waaraan kan worden deelgenomen zijn anderhalf, 5 en 10 kilometer. De inschrijven is bij strandpaviljoen De Piraat. De kos ten voor deelname bedragen 1,50 eu ro voor kinderen en 3 euro voor vol wassenen. De opbrengst van de trim- loop komt ten goede aan de actie Bouwstenen voor Kenia. door Bauke Boersma MIDDELBURG - Voetbalclub Zeelandia Middelburg reist zon dag niet naar Kaatsheuvel voor de return van de nacompetite- wedstrijd tegen Berkdijk. Dat heeft de spelersgroep van de zon dag-derdeklasser gisteravond na uitvoerig overleg besloten. „Mijn spelers zijn veel te bang om naar Berkdijk te gaan", zegt trainer Wil Wijnands, die door Zeelandia Middelburg naar vo ren is geschoven als woordvoer der in de kwestie. „De beslis sing om zondag niet te spelen, is een unanieme geweest. Óp eens gezindheid in wat voor beslis sing dan ook heb ik vooraf ook aangedrongen. Want het laatste dat ik wil is een wig in mijn se lectie vanwege zo'n affaire." Zeelandia Middelburg won afge lopen zondag de thuiswedstrijd tegen Berkdijk met 3-2, maar maakte nog dezelfde dag duide lijk de return in Kaatsheuvel niet te willen spelen. De spelers voelden zich op het eigen sport park Veerse Poort dermate be dreigd en geïntimideerd door de spelers van de Brabantse voet balclub dat de Zeeuwse voetbal lers hun kans op promotie naar de tweede klasse zonder slag of stoot wilden opgeven. Tijdens het overleg van gistera vond kwam in dat standpunt geen verandering. „Een delega tie van het bestuur en ik waren bij het overleg aanwezig, maar we hebben geen enkele poging ondernomen om de spelers te beïnvloeden of op andere ge dachten te brengen", vertelt trai ner Wijnands. „Zij moeten ten slotte dat veld in, wij niet. En het bestuur en ik steunen het be sluit van de selectie volledig." Wijnands begrijpt ook maar al te goed dat zijn spelers niet naar Kaatsheuvel durven. „Ik ben zondag zelf geen moment bang geweest, maar de spelers van Bergdijk waren natuurlijk wel zo slim om alle zware intimida ties en bedreigingen niet luid keels over het veld te roepen. Maar sommige spelers van mijn De Keniaanse hardloper en voormalig wereldrecordhouder Daniel Komen in actie tij dens de training bij de Middelburgse atletiekverenging Dynamica, foto Ruben Oreel Na de Olympische Spelen wil de hardlo per zich gaan richten op de marathon. „Dan hoop ik nog een keer de marathon van Rotterdam te lopen. Twaalf jaar gele den, toen ik zestien jaar was, heb ik een keer geprobeerd een marathon uit te lo pen en dat lukte. Ik hoop een paar jaar mee te kunnen op dat onderdeel." Het is onder Nederlandse atleten tegen woordig een trend om te trainen in Ke nia. Behalve het voordeel van trainen op hoogte, denkt Komen ook dat die ontwik keling te maken heeft met de hardloop- cultuur in zijn land. „Iedereen traint met elkaar als broeders en zusters. Ik geloof dan ook dat atletiek mensen bij elkaar brengt." Aids Komen stelt zijn ervaring graag beschik baar aan jongeren die ook willen hardlo pen. „Daarin wil ik ze steunen. We kun nen kinderen dan ook op de hoogte breng en van gevaren als aids en ze tevens ken nis laten nemen van het christendom." Het uitdragen van zijn geloof vind Ko men belangrijk. De ouderling van de Uhashukakerk in het Keniaanse dorp El- doret ziet in het christendom een manier om mensen te verbroederen. „Het geloof is heel belangrijk voor mij. God heeft mij de kracht gegeven om te bereiken wat ik hen bereikt. Dat is ook wat ik de jonge ren wil meegeven in hun verdere be staan." Dat Komen dezer dagen in Nederland is te bewonderen, is te danken aan de Mid delburgse protestantse gemeente De Ont moeting. Zij zijn het project Bouwstenen voor Kenia gestart en gaan geregeld naar Kenia om daar te helpen met het opbou wen van kerken en het onderwijzen van predikanten. Komen is bij met de steun uit Zeeland. Hij roept dan ook op om zo veel mogelijk samen te werken. „Zodat we kunnen leren. Over eikaars cultuur en sport en hoe we met elkaar omgaan." Succes delen Komen beseft dat er nog veel te doen is in Kenia. „Het is een heel arm land. Ik probeer dan ook mijn succes met ieder een te delen. Als ik tien zakken maïs kan kopen en de rest geen enkele, kan ik be ter een paar zakken weggeven. Zodat meer mensen er beter van worden. Om de situatie in Kenia te verbeteren, is er veel werk te doen. Wij noemen dat 'haram- bee', samenwerken. Zo moet er gezorgd worden voor goede irrigatie, omdat veel gebieden met droogte kampen. En we moeten veel bomen planten om de na tuur weer op orde te krijgen." Na zijn actieve carrière wil Komen zich nuttig maken voor de Keniaanse gemeen schap. „Ik ben boer, heb koeien en plantages. Maar ik zal mijn naam ook proberen te gebruiken om te bouwen aan een beter Kenia." New York. NBA, playoffs, halve fi nales. Eastern Conference Detroit Pis tons- New Jersey Nets 78-56. Stand best-of-seven series: 1-0. New York. NHL, playoffs, halve fina les. Western Conference Calgary Fla mes-Detroit Red Wings 1-0 nv. Eind stand best-of-seven series: 4-2. Rome. Mannen, 2,4 miljoen euro. Eerste ronde: Srichaphan (Tha/10)—Di Mauro (Ita) 7-6 3-6 6-3, Novak (Tsj/12)- Blake (VSt) 2-6 6-3 6-1, Federer (Zwi/1 )- Björkmann (Zwe) 7-6 6-3, Mantilla (Spa)-Ginepri (VSt) 5-7 7-5 6-0, Verkerk Ned/14)-Martin (VSt) 7-5 3-6 6-3, Volandri (Ita)-Kiefer (Dui) 6-4 0-6 6-0, Canas (Arg)-Roddick (VSt/2) 7-6 6-1, Grosjean (Fra/7)-Lopez (Spa) 7-5 6-2, Massu (Chl/8)-Dell'Acqua (Ita) 6-7 7-5 6-3, Horna (Per)-Joeznji (Rus) 6-04-6 ploeg zijn gewoon met de bedreigd. Dan snap ik heel: dat je niet meer wil voetbi Consequentie van de wei^ om te voetballen is in ieder; val dat Zeelandia Middi niet naar de tweede klasse moveert. „En dat betreuren allemaal ten zeerste. We hc dit seizoen boven verwachJ1 gepresteerd en kregen een ui toetje in de vorm van deeinar aan de nacompetitie. Enj*r wordt ons nu afgepakt. W; ook al is het ons eigen bey om niet te spelen, we hebi wel degelijk het gevoel da', worden gestraft. En daar zip spelers kapot van." Straf De Middelburgse voetbalt hangt nu een straf van de KM boven het hoofd. Een om te spelen, mondt bij de vc balbond automatisch uit in a tuchtzaak. Een flinke b« voor Zeelandia Middelburglij dan ook een zekerheid, maar; beslissing om niet naar Kaa: heuvel af te reizen, zou eens veel grotere gevolgen ks nen hebben. Wijnands; „Wij hé ben ook begrepen dat het ze mogelijk is dat de KNVB a een klasse kan terugzetten. D zou vreselijk zijn. Maar we aanvaarden alle conseque ties van onze beslissing." Zeelandia Middelburg ven: de KNVB overigens niets, snappen ook wel dat de ba geen peloton ME'ers veld kan zetten. De KNVB st een neutraal arbitraal trio ai meer kan ze niet doen. Volge de reglementen van de bond de thuisspelende club vera: woordelijk voor de veiligheids dens een wedstrijd. Nou, da hebben wij in het geval w Bergdijk dus heel erg weinigs? trouwen in." De gisteren genomen beslissia van de spelersgroep van Zeek dia Middelburg is niet bedot om een statement te maken, bi zweert trainer Wil Wijnanè „Wij zijn echt geen moraalni ders. Maar de angst bij mijnspe Iers zit gewoon heel erg diep.' 7-6, Arazi (Mar)-Ramirez 6-1 6-3, Ljubicic (Kro)—Clement (Fra)O; 2-6 7-6, Mirnyi (WRu)-Koubek (OosIK 6-4, Davidenko (Rus)- Sargsian (Au 6-2 6-2, Labadze (Geo) - Gaudiolfcj 6-3 6-2, Safin (Rus) - Pescosolido|lt 6-4 6-3, Robredo (Spa) - Philippouss (Aus/9) 6-2 4-6 6-4. Berlijn. Vrouwen, 1 miljoen euro. Eerste ronde: Shaughnessy (VSH-& kic (SMo) 6-0 6-3, Manój (Hon)-Vakoelenko (Oek) 6-3 6-3, Zvo» (Rus/9)-Perebiinis (Oek) 6-3 M Schett (Oos)-Srebotmk (Slv) 6-36-3,1 luaga (Col)- Testud (Fra) 7-5 6-1,to snetsova (Rus/10)-Mikaelian (Zwi)l 6-1, Schnyder (Zwi/13)-HanIucta (Slo) 6-2 6-2, Dulko (Arg)-Pasto (Tsj) 6-4 6-3, Sjaparova (Rus)-Sa's (Rus) 6-1 1-6 6-3, Dechy (Fra)-Strita (Tsj) 6-4 7-6, Sprem (Kro)-Gröneï (Dui) 6-4 6-2, Danilidou (Gri)-Goto' (Fra) 7-5 3-6 6-3, Lichovtseva |F Pierce (Fra) 6-7 7-5 7-6. Tweede rotó Petrova (Rus/5)- Barna (Dui) 6-4 Capriati (VSt/6)- Schruff (Dui) 6-3 6-1 door Wilko Voordouw DEN HAAG/CALAIS - De gro te schoonmaak bij de Franse wielerploeg Cofidis, die van daag voor het eerst sinds een maand weer aan de start ver schijnt bij een officiële wed strijd, gaat verder. De ploeg maakte aan de vooravond van de Vierdaagse van Duinkerken bekend dat renner Médéric Clain per direct is ontslagen. Clain is de tweede renner na Phi lippe Gaumont die bij de ploeg wordt ontslagen. Er zijn in to taal acht mensen in staat van be schuldiging gesteld voor het ver strekken van verboden stimule rende middelen of het aanzetten tot het gebruik ervan. Het onder zoek loopt al meer dan een jaar en is volgens openbare aankla ger Richard Pallain groter en omvangrijker dan het Festi- na-schandaal uit 1998. Directeur Franois Migraine van Cofidis - een kredietverstrekker uit Lille - had zijn ploeg begin april tot nader order terugge trokken uit alle officiële wed strijden. Hij wilde eerst schoon schip maken en nieuwe doping- regels opstellen. Alle renners die onder contract staan bij Cofi dis ondergaan, naast de al be staande controles, nog eens twee haaranalyses en extra on derzoeken. „Dat komt neer op één controle per maand", aldus Migraine. De 'affaire-Cofidis' loopt al sinds het begin van dit jaar. Toen werd een Poolse verzorger van de ploeg aangehouden bij aankomst in Frankrijk. Deze Bogdan Madejak wordt erw verdacht grote hoeveelhede groeihormonen, amfetamine epo en andere verboden mid» len te hebben gesmokkelde verkocht. Een en ander verte via diverse renners, onder w» Gaumont. Toen deze toegaf in grote ma te hebben gebruikt, werd hij c: staande voet ontslagen. Dire: na zijn ontslag gaf hij een inter view in dagblad Le Monff waarin hij de ploegleiding Cofidis hypocrisie verweet, D ploeg afficheert zich al jareni een schone wielerequipe, doping taboe is. Maar Gaumc- vertelde dat hij gedwonjs werd doping te gebruiken or dat bij gebrek aan resultaten^ renners werden ontslagen. Volgens de ex-renner, die zie nu zegt te willen gaan inzette voor een sport zonder verbode middelen, wisten de renners p^ cies hoe ze moesten gebruike om zo min mogelijk kans te lfr pen gepakt te worden bij contra les. Het onderzoek naar de zaa loopt door. GPD KLOETINGE - Vier elftall» van voetbalclub Kloetingesta^ zaterdag in Dinteloord in een fi nale om de districtsbeker. Kloetinge Dl komt in de fu® uit tegen RBC Roosendaal Dj De D2-ploeg treft HalsterenD. de Cl moet tegen Noormann® Cl en de C2 treedt aan teget RBC Roosendaal C2.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 48