PZC Familieberichten 4 Wij zijn dolblij met de geboorte van onze dochter JOHANNA LEUNTJE SANNA 3 mei 2004 We noemen haar Sanna Frans en Lottie de Hoop-Ianse Zuidstraat 34 4361 AC Westkapelle Hallo, hier ben ik. broertje van Nina, pas 1 weekje oud en nu al in de krant. Weet je waarom? Ik wil Hilda de verloskundige, Betsy de verpleegkundige. Loes en Jolanda de kraamhulpen van mijn mammie, hart stikke bedanken vooralle hulp toen ik bij mijn mammie in de buik zat en sinds ik geboren ben. Dikke kus voor jullie allevier... en ook een kus voor An. Herma, Marga, Thera en medewerkers afd. verloskunde! YOURI SCHOENMAKERS Vlissingen, 25 april 2004 "U omringt mij van achteren en van voren en U legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar. Met onuitsprekelijk verdriet, maar zeer dankbaar voor wie zij was en wat zij voor ons betekende, ge ven wij kennis van het heengaan van mijn innig ge liefde vrouw, onze allerliefste dochter, schoondoch ter, zus, schoonzus en tante Carina Ardina Hendrikse-Van der Want Karin geboren 4 juni 1969 overleden 3 mei 2004 Edwin Hendrikse Joke en Adri van der Want Noor en Leo Hendrikse Martijn en Sabine van der Want Sjors Madeion Frank van der Want en Miriam van Rooij- en Kristel van der Want en Ralf Hillebrand Mirjam van der Want Remco en Michele Hendrikse Marja Roelands Van Serooskerkelaan 19 4333 LS Sint Laurens Liever geen bloemen. Wij herdenken Karin in een dienst van Woord en Ge bed op vrijdag 7 mei 2004, welke om 10.30 uur zal worden gehouden in "de Hoeksteen", Roozenburg- laan 22 te Middelburg. Aansluitend zal Karin in besloten kring worden be- graven. i Graag uitsluitend schriftelijk condoleren. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Altijd positief ingesteld Altijd begaan met anderen Altijd in onze herinnering Wij wensen Edwin, familie en vrienden veel sterkte toe met het overlijden van Karin Hendrikse Machteld, Marchel, Lotte en Jona Anne, Michel en Mette Irma, Lukas en Marit Marco Claudia en Aart Heidi en Josep Sonja en Ron Claudine en Martijn Karin Belangstellend, sociaal, gemotiveerd, warm, posi tief, behulpzaam en vooral onmisbaar. Dankbaar zijn wij voor de fantastische jaren die wij met jou als collega hebben samengewerkt op kan toor. Onze gedachten zijn bij Edwin en de familie. Martijn en Sabine Jules en Petra Niels en Chanlal Marianne Dorothee Anne Isis Daniëlle Virginie Irma Marjo Ingrid Anne Vrijdag 7 mei a.s. is het advocatenkantoor Van den Doel, Koole en Van der Want de gehele dag gesloten in verband met het overlijden van onze zeer gewaardeerde collega Karin Hendrikse-van der Want Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend. Nimmer klagend, altijd stil dragend, Moedig ging je door, steeds weer, Tot op het laatste moment, het wilde niet meer. Dankbaar voor wat zij voor mij tijdens haar leven heeft betekend, geef ik u met veel verdriet kennis dat onverwacht van mij is heengegaan mijn lieve vrouw JACQUELINE TIJSSEN in de leeftijd van 38 jaar. Grijpskerke: Jan Wijkhuijs 4364 BC Grijpskerke, 5 mei 2004 Comelis Visstraat 45 Jacqueline is opgebaard in het rouwcentrum "Middelburg", Buitenhovelaan 1 te Middelburg, al waar gelegenheid is tot afscheid nemen en condole ren op vrijdag 7 mei van 19.00-20.00 uur. De begrafenis zal zaterdag 8 mei om 12.00 uur plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Grijps kerke. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Bloemen vol dartelende vlinders en de wind die zachtjes ruist door de bomen ze ziet haar bloementuin. De tijd van rust is voor haar veel te vroeg gekomen. Vol ongeloof en verdriet is de vriendin van mijn zoon en onze broer geheel onverwachts overleden. JACQUELINE J. Wijkhuijs-Stroo Paul en Ineke Hannie en Kees Nick en Tessa Paulien en Eisso Jurgen en Diana Simone en Patrick Gerdien en Johan Peter en Carolien Jan Benjamin Piet Corinda en Pieter Esmee Miranda en Pim Jessie Naomi Dennis en Saskia Grijpskerke, 3 mei 2004 Op 3 mei jl hebben wij afscheid moeten nemen van onze zeer gewaardeerde medewerkster JACQUELINE TIJSSEN Zij heeft sinds 2000 als thuishulp met groot enthou siasme haar werk binnen Zorgstroom verricht. Wij bedanken Jacqueline, mede.namens de zorgvra ger, voor haar inzet. Wij wensen Jan en de verdere familie veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies. Raad van Bestuur Zorgstroom Geheel onverwachts hebben wij afscheid moeten ne men van onze zeer gewaardeerde collega JACQUELINE TIJSSEN Wij verliezen in haar een fijne collega die met veel energie en humor bijdroeg aan de prestaties van Zorgstroom. Wij danken Jacqueline voor haar inzet en wensen Jan, verdere familie en vrienden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Wilma Coppoolse, Ellie Pleijte en het team Huishoudelijke zorg Veere Geschokt en bedroefd zijn wij door het onverwacht overlijden van THEO VAN DE VOORT Wij wensen Angelique, Vlichiel en Lieke veel sterkte toe bij dit grote verlies. Michel Katja Patrick Bastiaan Mark Wendy John Alan Mike Lieke Arjan Marc Gideon Mandy Bart Vincent Bart Inge Jopie Michelle Mark Claudia Kobus Donny Tim Dominique Joris Adrie Jan-Willem Marianne Thea Frans Erik Monique Remco Peter Jeroen Nanine Jeroen Frits Mark& Mariëlle Straat Maarten René en Jacquelien Mark Jordy Marlies Peter THEO Na je werk een biertje en als het echt gezellig werd een dansje. We zullen je missen. Wij wensen Angelique, Lieke en Mechiel veel sterk te. Jack, Jolanda en Donovan Frans en Mark Eetsaloon De Molenhoek Diep getroffen zijn wij door het plotseling overlijden van onze medewerker en collega de heer T.E.A. VAN DE VOORT Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte bij dit grote verlies. Directie en medewerkers Dethon Geschokt en vol ongeloof vernamen wij dat THEO VAN DE VOORT op de leeftijd van 56 jaar is overleden. Theo was sedert 1 juni 2001 werkzaam als ambtelijk secretaris van de Ondernemingsraad. Wij zullen Theo herinneren als een nauwgezet en ge dreven collega die zeer betrokken was bij het wel en wee van de organisatie. Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn vrouw en kinderen. Wij wensen hen alle sterkte toe om dit zware verlies te dragen. Burgemeester en wethouders van Vlissingen, A. van Dok-van Weele, burgemeester Mr. A. L. Pronk, secretaris woensdag 5 mei 2004 Geschokt zijn wij door het plotselinge wegvallen van onze medewerker van het bedrijfsbureau, THEO VAN DE VOORT We verliezen in hem een collega en vriend. Wij zullen zijn inzet en gedrevenheid zeker missen. We wensen zijn vrouw en kinderen veel kracht en sterkte bij dit zware verlies. Collega's Dethon Oostburg Met ontsteltenis hebben wij kennisgenomen van het plotseling overlijden van THEO VAN DE VOORT Wij herinneren Theo als een steun en toeverlaat bij ons werk. Hij was onze ambtelijk secretaris. Gedurende enkele jaren hebben we fijn met elkaar mogen samenwerken. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie de kracht toe om dit zware verlies te dragen. De Ondernemingsraad van de gemeente Vlissingen, G. de Rijke, voorzitter R. Schipper-Boer. secretaris Vlissingen, 4 mei 2004 Geschokt en bedroefd zijn wij door het overlijden van onze voorzitter THEO VAN DE VOORT Bestuur en leden van de biljartclub Lovenhoek Reinach, 1Mai 2004 TODESANZEIGE Heute sind wir traurig. doch morgen denken wir an die schone Zeit, die wir mit Dir verbringen durften. Mit schwerem Herzen nehmen wir Abschied von un- serem lieben Ehemann, Vater, Grossvater, Schwie- gervater und Bruder CHRISTOPH HERMANN KESSELRING Dr. Pharm. 11. Mai 1931 -1. Mai 2004 Er durfte heute, nach schwerer, mit grosser Geduld und viel positiver Lebenseinstellung ertragener Krankheit, im Beisein seiner geliebten Familie fried- lich einschlafen. Die Trauerfamilien: Geertruida Kesselring-Sinke Franz u. Maria Kesselring Sutermeister mit Leon Daniel Kesselring Martin u. Helen Kesselring Davison Margaretha u. Simon Briilisauer-Kesselring Ulrich u. Marie-Hélène Kesselring-Zollikofer Die Trauerfeier findet am Freitag, 7. Mai 2004, um 11.00 Uhr in der Kirche Reinach statt. Die Urnen- beisetzung ist im engsten Familienkreis vorgesehen. Wij ontvingen het droevige bericht dat is heengegaan onze zwager en oom CHRISTOPH KESSELRING echtgenoot van Truus Kesselring-Sinke Baarland: Kees en Riet Sinke-Karelse 's-Gravenpolder: Marie en Jan Blok-Sinke neven en nichten Na alle fijne jaren die we met hem mochten beleven, is geheel onverwachts, zonder dat wij afscheid van hem hebben kunnen nemen, van ons heengegaan, mijn lie ve man, onze vader en opa DOMIEN CHARLES SELEN (Tom) echtgenoot van Zantina Selen-van de Guchte Vlissingen, t Vlissingen, 22 september 1930 3 mei 2004 Z. Selen-van de Guchte Ina en Hans Marjolijn Madeion Marlous Kimberly Wilma en Bart Rogier Marit Jaap en Gre De Beaufortstraat 13 4384 CM Vlissingen Tom is opgebaard in het uitvaartcentrum Monuta "De Voorzorg", Industrieweg 20 te Vlissingen. waar op vrijdag 7 mei van 11.45 uur tot 12.15 uur gelegenheid is om afscheid van hem te nemen. Aansluitend zal om 13.00 uur de crematieplechtig heid plaatshebben, in het crematorium aan de Weste lijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium. Indien u door omstandigheden geen kennisgeving heeft ontvangen, wilt u dan deze advertentie als zoda nig beschouwen. Mijn genade is u genoeg. Bedroefd geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man en onze lieve vader PIETER MARINUS DEKKER in de leeftijd van 75 jaar. Onze dank gaat uit naar het personeel van St. Maarten in de Groe te Goes voor de liefdevolle verzorging. Bep Dekker-Zuurveld Lianne Dekker Jos Kauffman 4 mei 2004 Couwervestraat 57 4461 XC Goes De dienst van Woord en Gebed, waarbij u wordt uit genodigd, zal worden gehouden op vrijdag 7 mei om 12.15 uur in de aula van rouwcentrum 'De Bevelan- den', Geldeloozepad 20 (naast de Alg. Begraaf plaats) te Goes. Aansluitend zal om pim. 13.00 uur de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Goes. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in bovengenoemd rouwcentrum. Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen dan kunt u deze advertentie als zodanig beschouwen. Na een langdurig, geduldig gedragen ziekte is door de Heere uit ons midden weggenomen, onze innig geliefde en zeer zorgzame moeder, groot- en over grootmoeder TRIJNTJE VAN DER HOUT-VAN DAALEN weduwe van Hendrik van der Hout in de leeftijd van 75 jaar. Geve de Heere ons de kracht dit voor ons zeer smartelijk verlies te dragen. Maassluis: Ria van der Pias-van der Hout Cock van der Plas Monique en Ruud Evelien en Fred Amemuiden: Sophia van der Hout Léon en Vera Tamara en Bert Samira en Johan Amemuiden: Corrie Caljouw-van der Hout Hannes Caljouw Denny en Jaantje. Jordan Henry en Linda Jordy Wesley 's-Gravenpolder: Nellie Maassen-van der Hout Rob Maassen Rick Christel Amemuiden: Henk van der Hout Marie-José van der Hout- van 't Leven Hendrik Josianne 4 mei 2004 Bereklauwerf 9 4341 KK Amemuiden Onze moeder, groot- en overgrootmoeder is thuis opgebaard. Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen aldaar, D.V. vrijdag 7 mei van 19.00-20.00 uur. De rouwdienst zal worden gehouden D.V. zaterdag 8 mei om 11.00 uur in de zaal van de Chr. Gerefor meerde 'Bethelkerk', Wagenstraat 9 te Maassluis, waarna aansluitend omstreeks 12.00 uur de begrafe nis zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaats aldaar. Voor aanvang van de dienst is er vanaf 10.15 uur gelegenheid tot afscheid nemen. Na de begrafenis is er in voornoemd kerkgebouw ge legenheid tot condoleren. Geen bloemen. Een ieder die wij vergeten zijn een rouwbrief te stu ren, gelieve deze advertentie als zodanig te beschou wen. Ik bid u Heer, stort nog ééns door mijn bloed een druppel van Uw vuur dat liefde heet, dan is het goed. Bedroefd geven wij u kennis dat, na een kortstondig ziekbed, van ons is heengegaan onze lieve moeder en oma CORNELIA MARIA SMITS-ADRIAENSSENS sinds 6 februari 1997 weduwe van Cornelis Smits 's-Heer Arendskerke. Lewedorp, 30 december 1927 3 mei 2004 Onze dank gaat uit naar het personeel van verpleeghuis 'Ter Valcke' te Goes en van zorgcentrum 'De Kraayertte Lewedorp voor de liefdevolle verzorging. Culemborg: Laurens en Pauline Samuel, Esther, Peter-Paul, Christiaan 's-Heerenhoek: Riet en Adrie Ovezande: Jan en José Correspondentieadres: Korte Noordweg 4 4441 RD Ovezande We zullen haar gedenken tijdens een avondwake op vrijdag 7 mei om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Willibrordus te 's-Heerenhoek, waarna er gele genheid is tot afscheid nemen en condoleren in het mortuarium naast de kerk. De uitvaartdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal worden gehouden op zaterdag 8 mei om 10.30 uur in bovengenoemde parochiekerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het R.K.-Kerkhof te 's- Heerenhoek. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in 'De Jeugdhoeve'. Verdrietig maar dankbaar dat hem verder lijden 'i bespaard is gebleven, delen wij u mede dat op 4 mei 2004 is overleden onze lieve zorgzame vader en opa ANTON DE LOOZE sinds 6 april 1998 weduwnaar van Corrie van Vossen in de leeftijd van bijna 83 jaar Kees de Looze (in herinnering) Vlissingen: Elly de Looze Henk Noevers Daniëlle en Rudy Nicole en Sander Zierikzee: Rianne Lagendijk-de Looze Jan Lagendijk Christian Marlinda Onze dank gaat uit naar de liefdevolle verplegingn Verpleeghuis Cornelia te Zierikzee. Correspondentieadres: Kokmeeuwstraat 59 4301 WP Zierikzee Een korte rouwdienst zal worden gehouden op zate dag 8 mei a.s. om 11.00 uur in de aula van de Algen* ne begraafplaats aan de Westelijke Oude Havendijkï Middelburg, waarna de begrafenis zal plaatsvindt Voorafgaand aan deze rouwdienst wordt in de aui van de begraafplaats de mogelijkheid geboden oma!- scheid te nemen. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren fc de condoleanceruimte van de begraafplaats. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen. Met leedwezen vernamen wij het overlijden vanonz; geliefde schoonzuster en tante T. M. DE HAZE-DE RIDDER Goes: W. N. de Haze-Vroonland Canada: J. de Smit-de Haze neven en nichten Ps. 121.1 Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat van ons is heenge gaan mijn zorgzame man, onze lieve pa en altijd mee levende opa WILLEM MINNAARD echtgenoot van Janna Anthonetta Braam 10-8-1920 - 3-5-2004 's-Heer Abtskerke: J. A. Minnaard-Braam Goes: Ellie en Frans Hoornick- Minnaard Michel Diana 's-Gravenpolder: Peter Minnaard Annelies Pim 3 mei 2004 Polderweg 11 4444 AA 's-Heer Abtskerke Woensdag 5 mei is er van 19.30-20.00 uur gelegen heid om afscheid te nemen in rouwcentrum Van der Hooft, Bosseweide 2 te 's-Gravenpolder. De dienst van Woord en Gebed zal worden gehou den donderdag 6 mei om 13.15 uur in de Ned. Hen1, Kerk te 's-Heer Abtskerke, waarna aansluitend om streeks 14.00 uur de begrafenis zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaats te Sinoutskerke. Na de begrafenis is er in Dorpshuis 'Versvliet' te»s-\ Heer Abtskerke gelegenheid tot condoleren. Om haar heengaan hebben wij verdriet Om wat zij was zijn wij dankbaar. Moeders en oma 's sternen niet; Zij leven verder in ons hart. Bedroefd, maar ook dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat, na een liefdevolle verzorging in zorgcentrum "Bachten Die- ke", van ons is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma EBRINA HELENA MEERTENS weduwe van Gillis Maas in de gezegende leeftijd van 96 jaar. Temeuzen: Daan en Riena Maas-Bannink Gert en Els Tamara, Milou en Jordi Terneuzen: Kees en Corrie Maas-Loof Gillie en Joke Reinaert en Paula Marjan en Patrick Niels en Joris Hilvarenbeek: Leen en Cobie Maas van de Haar Brigit en Arjan Ragne en Sven Henrico en Mariolein Temeuzen, 3 mei 2004 Zorgcentrum "Bachten Dieke", Kamer 005 Correspondentieadres: Akkerwindelaan 68 4537 CG Temeuzen De rouwdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, wordt gehouden op vrijdag 7 mei om 14.00 uur in zorgcentrum "Bachten Dieke". Koninginnelaan 2te Temeuzen, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de Zuiderbegraafplaats te Temeu zen. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in voornoemd zorgcentrum. Wilt u, indien u geen kennisgeving heeft ontvangen, deze advertentie als zodanig beschouwen. Op dinsdag 4 mei 2004 bereikte ons het droevige nieuws dat onze gewaardeerde medewerker PAULREIJNS totaal onverwachts is overleden. Paul was gedurende een periode van 10 jaar binnen de afdeling Beheer een collega die op zijn eigen be scheiden manier een plaats had ingenomen waarin hij door allen werd gewaardeerd om zijn persoon en zijn inzet. We verliezen in hem een prettig mens en een goed collega. Ons medeleven gaat uit naar zijn nabestaanden. Burgemeester en wethouders van Vlissingen A. van Dok-van Weele, burgemeester Mr. A. L. Pronk, secretaris Vlissingen, 5 mei 2004 Voor al uw blijken van medeleven die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van onze pleegvader en opa MARINUS KOOLAARD willen wij u oprecht dank zeggen. Familie Dijke Nieuw- en Sint Joosland, mei 2004 Sluitingstijden familieberichten: Overlijdens- en geboorteberichten: Aanleveren: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur, zondag 16.00-18.00 uur, plaatsing de volgende dag. Overige familieberichten: Voor de krant van maandag t/m vrijdag: twee werkdagen voor plaatsing 15.00 uur, zaterdag: woensdag 16.00 uur. Tel.nr. 0113-315555 Faxnr. 0113-315549 via e-mail: alléén in Wordbestand aangeleverde tekst: eaa@pzc.nl Groot is de leegte en het verdriet. Mooi zijn de herinneringen. Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare her innering aan haar leven, hebben wij, geheel onver wacht, afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze moeder, oma en over-oma CORNELIA KOOLE-DE JONGE op de leeftijd van 75 jaar. Goes: P. J. Koole Terneuzen: Cees en Bep Jean-Paul en Sigried Pascal en Samantha Druten: Rene en Loes Ilona en Ingmar, Aïsha Martin en Loes Koetinge: Hans en Anne Ronald Mark Vlissingen: Rob en Elvira Justin f Quinchy 3 mei 2004 Bongerd 30,4462 TA Goes Mijn vrouw, onze moeder, oma en over-oma is opge baard in het Monuta Uitvaartcentrum Goes, Zuid- vlietstraat 37 te Goes. Gelegenheid tot afscheid ne men donderdag 6 mei van 18.30 tot 19.00 uur. De uitvaartplechtigheid zal worden gehouden vrij dag 7 mei om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Maria Magdalena, Singelstraat te Goes. Aansluitend zal om 12.00 uur de crematieplechtigheid plaatsvin den in het crematorium, Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na de plechtigheid is er gelegen heid tot condoleren in de ontvangkamer van het cre matorium. Indien wij vergeten zijn u een rouwbrief te sturen, wilt u dan deze advertentie als zodanig beschouwen. OMA Nu bent u een fonkelende ster aan de hemel. Als ik 's avonds slapen ga zal ik even naar u zwaaien. Slaap zacht. Kusjes, Quinchy

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 46