Spreekrecht tijdelijk afgeschaft PZC PZC Goes startpunt van landelijke Fietsdag Mosselsector is weer bang voor schaarse aanvoer Golvende klei Goese winkelstraten krijgen nieuw jasje b 13 Tholenaren kunnen hun mening geven tijdens informatiebijeenkomst agenda Nissenaar moet toch de cel in Gewonden bij bedrijfsongeval Bekeuringen gevaarlijke stoffen Tien weken cel voor reeks inbraken Discussie natuurherstel openbaar Zomerschool voor ouderen JL EDOX woensdag 5 mei 2004 door Rob Paardekam SINT-MAARTENSDIJK - De gemeente Tholen schaft het spreekrecht voor burgers tij dens de raadsvergadering tijde lijk af. In de vergaderingen van 11 mei en 9 juni mag niemand het woord voeren. Zo hoopt de ge- I meente een massale toestroom van tegenstanders van de bezui nigingen te voorkomen. Net als j andere gemeenten in de regio moet Tholen de broekriem flink aanhalen. Plannen om het open- I luchtzwembad in Tholen en en- kele bibliotheekvestigingen te I sluiten hebben er bij de bevol- king flink ingehakt. Twee inwo- i ners van Tholen zijn een handte- j keningenactie begonnen en heb- ben al meer dan 2000 handteke ningen. Ze zeggen te snappen dat er moet -worden bezuinigd, j maar willen dat niet op deze ma- I nier. Het steekt hen en veel ande- I re inwoners dat de gemeente een peperduur nieuw gemeente huis bouwt en ondertussen be- zuinigt op belangrijke voorzie- i mngen als de bibliotheek en het zwembad. De actievoerders heb- ben alle inwoners van Tholen op- j geroepen om tijdens de raadsver gadering van dinsdag 11 mei te komen protesteren. Op de Markt in Sint-Maartensdijk I moeten ze met ratels, potten, j pannen en spandoeken hun on genoegen laten blijken. Debat j Bang als ze is voor veel tijdro vende insprekers en een massale I toeloop in de krappe raadszaal heeft de gemeente het spreek- recht voor de gemeenteraadsver gadering tijdelijk afgeschaft. In plaats daarvan is op 17 mei een informatie- en discussiebijeen komst in gemeenschapscentrum Meulvliet in Tholen-stad ge pland. Daar krijgen de bewo ners eerst tekst en uitleg over de bezuinigingsplannen, waarna ze in debat gaan met de aanwezige gemeenteraadsleden. Op 3 juni, als de commissie alge- meen bestuur over het finan ciële beleid praat, hebben bewo ners wel spreekrecht, maar op 9 weer op elkaar houden. Initia- boos over de plannen. Ze zegt echter niet bang te zijn dat de „Deze keer zullen we buiten blij- juni, als de raad het finale oor- tiefneemster N. Radings van de dat het lawaaiprotest op 11 mei demonstranten massaal de ver- ven. Op 17 mei laten we onze deel velt, moeten ze hun lippen handtekeningenactie is niet doorgaat. De gemeente hoeft gadering bezoeken. Radings: stem horen." -öVïKVU (tiv, i V BIERVLIET - Het boerenland bij het buurtschap Driewegen tussen Biervliet en Hoofdplaat. Een enkele boer in een landschap vol beweging. De aardappelruggen op de keuri ge akker kronkelen als golven in de zee. Zo ziet Zeeuws-Vlaanderen er uit als de lente meewerkt. fotoPeter Nicolai doorRené Schrier YERSEKE - De mosselsector krijgt het komende mosselsei zoen voor het vierde achtereen volgende jaar te maken met schaarste. Kwekers verwachten ongeveer vijftig miljoen kilo mosselen aan te voeren. Dat is de helft minder dan de hoeveel heid die nodig is om alle afzet markten van mosselen te kun nen voorzien. Een kleinere aanwas van jonge mosselen en stringente over- redactie bevelanden/tholen Stationspark 28 Postbus31 4460 AA goes Tel: 0113-315670 Fax:0113-315669 E-mail: redgoes@pzc.nl Rolf Bosboom Ingrid Huibers Mieke van der Jagt Freek Janssen Rob Paardekam Koen de Vries (sport) centrale redactie Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA goes Tel: (0113)315500 Fax:(0113)315669 E-mail: redactie@pzc.nl internet www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl Bezorgklachten: 0800-0231231 op maandag t/m vrijdag ge durende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur heidsmaatregelen die de mossel visserij beperken, liggen aan de schaarste ten grondslag. Dit meldde Ron Barbé, voorzitter van de Vereniging De Mossel- handel in Yerseke, tijdens de Eu ropean Seafood Exposition in Brussel. De mosselhandel heeft België opgezocht na verwijten uit dat land over geringe aanvoer van mosselen en dientengevolge hoge prijzen in voorgaande ja ren. Om de Belgen, de grootste afnemers van mosselen, niet voor voldongen feiten te stellen en alvast een signaal te geven hield Barbé zijn toespraak in Brussel. Seizoenstart In juni kunnen mosselkwekers aangeven wanneer de aanvoer van Zeeuwse mosselen op gang zal komen. Zij zijn afhankelijk van de natuur, die een doorslag gevende rol in de kwaliteit van de mossel speelt. Net als vorig jaar is er geen sprake van een ge zamenlijke seizoenstart. Er zul len te weinig mosselen zijn bij aanvang van het seizoen om de gehele markt massaal in één keer te kunnen voorzien. De markt wordt geleidelijk be diend. De mosselschaarste is te wijten aan een tweetal factoren. Ten eerste hebben mosselkwekers sinds een paar jaar te maken met mindere aanwas van jonge mosselen. Een natuurlijke om standigheid waar kwekers geen invloed op kunnen uitoefenen. Ten tweede zijn kwekers gebon den aan het overheidsbeleid. Verschillende gebieden in de Waddenzee zijn gesloten voor schelpdiervisserij. Gebieden waar juist veel mosselzaad be schikbaar is, mosselzaad dat nu onnodig verloren gaat, merkte Barbé op. De Koornbloem in Goes is één van de negen molens op de Bevelanden en Tholen die zaterdag tijdens de Nationale Fiets-, Molen- en Gemalendag de wieken laten draaien. foto Willem Mieras Odoor Freek Janssen GOES - Goes is dit jaar één van de zeven startpunten van de Landelijke Fietsdag, die zater dag voor de 31ste keer wordt ge houden. Deze editie staat in het teken van architectuur en design: deel nemers kunnen onderweg een bezoekje brengen aan onder meer bijzondere huizen en boer derijen. Ook veel molens openen zaterdag hun deuren, want tege- (advertentie) littHlMj VOOR UW INBOUWAPPARATUUR: g Nieuwbouw-vervanging-reparatie Mogelijkheid tot inbouw! KANAALSTRAAT 44, OOST-SOUBURG, 0118-471777 lijk met de fietsdag wordt de Na tionale Molen- en Gemalendag gehouden. Om 9.00 uur wordt op de Grote Markt in Goes het startsein ge geven door burgemeester D. van der Zaag. De hele dag is een promotieteam van de Tros aan wezig op de Grote Markt, ver toont een fietser zijn kunsten op zijn muziekfiets, wordt een bloe- menfee rondgereden op een riks- ja en is er een mountainbike show. De Zuid-Bevelandse fietsroute voor dit jaar heet de Fruit- en Bloesemroute en voert langs Nisse, Oudelande via 's-Heer Arendskerke terug naar Goes. Wijngaard Onderweg kunnen deelnemers bezienswaardigheden bezoeken zoals de fundamenten van kas teel Hellenburg in Baarland en een wijngaard in Oudelande. Ook in Tholen is een fietsroute uitgezet. De start is bij het VW-kantoor in Sint-Maartens dijk en bij café Havenzicht in Sint-Annaland. Op de Thoolse route liggen een veebedrijf en een glastuinbouwbedrijf, waai de deelnemers een bezoekje kun nen brengen. In de regio's Noord- en Zuid-Be veland en Tholen doen negen molens mee aan de molen- en gemalendag: De Hoop en Ver wachting in Borsele, Molen romp De Vijf Gebroeders in Heinkenszand, De Koornbloem in Goes, De Rozenboom in Krab- bendijke, De Oude Molen in Kruiningen, De Witte Molen in Rilland, De Standerdmolen in Sint-Annaland, De Hoed in Waarde en De Hoop in Wemel- dinge. De meeste molens gaan alleen draaien, De Vijf Gebroeders in Heinkenszand is ook open voor publiek. Binnen is een tentoon stelling 'Stiekeme Slopers' over de restauratieplannen voor de molen. STREEKACTIVITEITEN GOES - Hollandsche Hoeve, 13.00 uur: Demonstratie oude ambachten; De Spinne, 13.30-16.30 uur: Koersbal senio ren; Wijkgebouw Jan Ligthart, 13.30 uur: Bingo; Kantine ZLM, 13.30-16.30 uur: Biljart voor ouderen; De Pit, 14.00 uur: activiteiten WAO-ers; Bibliotheek, 14.00 uur; Voorlezen kinderen 4-8 jaar; HANSWEERT - Kaj Munk, 13.00 uur: Seniorensoos; KAPELLE -Sportgebouw Molenvate. 13.30 uur: Koersbal; De Vroone, 09.30 uur Houtsnijclub; 13.30 uur Sociëteit, damessociëteit, sjoelen; 13,30 uur; Koersbal (gymzaal); KORTGENE - Gymzaal in de Bern- hardstraat, 10.45 uur: Hatha Yoga; KRABBENDIJKE Skeelerbaan, 19.00-21.00 uur: Skeeleren IJs-skeeler- vereniging; KRUININGEN - Ons Dorpshuis, 9.30 uur: Biljarten en/of kaarten voor WAO'ers en 50-plussers; 14.00 uur: Koersbal voor 50-plussers; OUD-VOSSEMEER - Vossenkuil, 14.00 uur: Koersballen ANBO; SCHORE - Dorpshuis, 13.15 uur: Volks dansen; THOLEN - Wijkgebouw aan de Zoek weg, 14,00-16.00 uur: Jeugdsoos; WEMELDINGE - Dorpscentrum De We- mel, 09.30 uur: Digitaal lokaal. Compu terochtend; 13.00 uur: Sociëteit; 15.00 uur: Volksdansen; YERSEKE - Bibliotheek, 14.00-14.30 uur: Voorlezen kinderen t/m 9 jaar; Prin ses Beatrixhaven, 13.30 uur: rondvaart Oosterschelde; De Zaete, 16.00-17.00 uur: Volksdansen voor 50-plussers; MIDDELBURG - Een 26-jarige inwoner van Nisse moet alsnog 24 dagen gevangenisstraf uit zitten. Dat besliste gisteren de Middelburgse politierechter R. Reinarz, omdat de man had na gelaten een werkstraf af te ma ken. Van de zestig uur had hij er twaalf uur gewerkt. De Nissen- aar had volgens officier van jus titie A. Flikweert genoeg kansen gehad om de werkstraf tot een goed einde te brengen. „U ziet het als een gunst, maar het is een straf." Zo was de man herhaaldelijk be naderd door de reclassering, maar van zijn kant kwam er geen reactie. „Ik moest werken om geld te verdienen. Ik moest in de weekeinden werken, want ik heb schulden", zei hij. „U maakt de werkstraf onderge schikt aan uw baan. Elke keer zoekt u uitvluchten, maar u zult prioriteiten moeten stellen. Een werkstraf gaat boven alles. Wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten", repliceerde de po litierechter. Het bezwaarschrift tegen de omzetting van de taak straf naar een gevangenisstraf werd ongegrond verklaard. Dat leidde tot de nodige irritatie bij de Nissenaar, die geëmotio neerd de rechtszaal verliet. NIEUWDORP - Bij een bedrijfsongeval bij raffinaderij Total in Nieuwdorp zijn in de nacht van maandag op dins dag drie mannen gewond geraakt. Ze waren bezig met het dichten van een lekkende flens van een hogedruk-hitte- wisselaar toen door onbekende oorzaak brand uitbrak. Die kon snel door het bedrijf zelf worden geblust, maai de werknemers raakten alle drie gewond. Een 51-jarige Vlissinger werd met zware verwondingen naar ziekenhuis Walcheren gebracht. De andere twee slachtoffers, een 33-jarige Middelburger en een 23-jarige Goesenaar. wer den met lichtere verwondingen naar respectievelijk de zie kenhuizen in Goes en Vlissingen vervoerd. De technische recherche en de arbeidsinspectie hebben een onderzoek naar de toedracht van het ongeluk ingesteld. THOLEN - De waterpolitie van het Korps Landelijke Po litiediensten deelde vorige week zestien bekeuringen uit tijdens een veertig uur durende controleactie op de Schel- de-Rijnverbinding. De doelgroep van de controle waren schepen met gevaarlijke stoffen en afvalstoffen. De poli tie controleerde 23 schepen met in totaal 2195 containers, waarvan er 69 waren geladen met gevaarlijke stoffen en 62 met afvalstoffen. De overtredingen die werden gecon stateerd waren onder meer het niet goed ventileren van de ruimen, het ontbreken van een schriftelijke instructie voor in geval van calamiteiten en voor een bemanningste kort. De waterpolitie heeft al aangekondigd vaker dit soort acties te houden, zowel op de Schelde-Rijnverbin ding als op andere plaatsen. MIDDELBURG - De Middelburgse politierechter R. Rei narz heeft gisteren een jonge veelpleger uit Amsterdam voor vijf bedrijfsinbraken conform de eis tien weken cel opgelegd. De twintigjarige Amsterdammer probeerde 27 februari dit jaar in vier Goese winkels goederen en geld weg te nemen. Hij werd in een van de zaken op heterdaad betrapt toen hij bezig was een kluis te openen. In de straf maat werd ook een inbraakpoging bij een winkel in Vlis singen meegenomen. De man, die ook in de rest van Ne derland inbraken heeft gepleegd, heeft een vaste werkwij ze. Hij vraagt of hij gebruik mag maken van het toilet en verschaft zich dan toegang tot het magazijn, kantoor of privé-vertrekken. MIDDELBURG - De discussie tussen Nederland en de Eu ropese Commissie over het natuurherstel in de Wester- schelde dient openbaar te worden gevoerd. Het gaat niet aan hierover in achterkamertjes van gedachten te wisse len, vindt de Statenfractie van Zeeuws Belang. Daarom doet Statenlid H. Smits een beroep op de Wet Openbaar heid Bestuur (WOB). In een brief aan minister Peijs van Verkeer en Waterstaat vraagt ze openbaarmaking van al le documenten die betrekking hebben op het conflict inza ke de natuurcompensatie vanwege de tweede verdieping van de Westerschelde. Smits wil met name achterhalen welke vormen van natuurcompensatie de Europese Com missie wel of niet goedkeurt. Dat acht zij van groot be lang, om de gevolgen van een derde verdieping van de zeearm goed te kunnen beoordelen. door Ingrid Huibers GOES - De eerste natuursteen wordt volgende week in de Goe se winkelstraten gelegd. Na maanden van voorbereidende werkzaamheden kan nu worden begonnen met de daadwerke lijke herinrichting van het eer ste deel van de binnenstad. Wethouder C. Linssen (binnen stad) steekt dinsdag 11 mei de eerste schop in de grond van de Lange Kerkstraat. Hij wordt bij gestaan door R. Berks (Onderne mers Organisatie Goes), D. van de Velde (Horeca Goes) en W. de Smit (Vereniging voor Ambulan te Handel). Voorafgaand aan die handeling worden ondernemers en eigenaren van de panden in de winkelstraten bijgepraat tij dens informatiebijeenkomsten. Ook zorgt de gemeente Goes el ke dinsdag, woensdag en donder dagmorgen tussen elf en twaalf uur voor een 'wandelend aan spreekpunt' om vragen van on dernemers, bewoners en bezoe kers van de binnenstad te beant woorden. Verder heeft de ge meente een speciaal telefoon nummer en een e-mailadres in het leven geroepen voor vragen over de herinrichting van de bin nenstad. Overlast Volgende week wordt begonnen met de herbestrating van de Lange Kerkstraat en het Katten- straatje. Daarna zijn de Lange Vorststraat, met de Witte Paard- straat en de Papegaaienstraat, de Klokstraat en Ganzepoort- straat aan de beurt. Tot slot wor den de Lombardstraat, Oude Vismarkt en de Gasthuisstraat HEINKENSZAND - Senioren kunnen deze zomer van maan dag 5 tot en met vrijdag 9 juli in de schaapskooi in Heinkens zand meedoen met een zomer school. Er worden in de ochtenduren lessen verzorgd over onder meer de geschiedenis van de gemeen te en de boerderijen en dijken in het gebied, 's Middags worden te voet of met de fiets excursies gemaakt die aansluiten op de lessen. onder handen genomen. Om de overlast voor de ondernemers, bewoners en het winkelpubliek zoveel mogelijk binnen de per ken te houden, wordt er steeds een stuk van ongeveer tachtig meter straat opgebroken. Losse bouwmaterialen worden in het weekeinde opgeslagen in een speciaal depot. Pas nadat al het bestratings werk, wat het meeste overlast geeft, klaar is, worden het straatmeubilair en de lanta renpalen aangepast. Sinds begin februari wordt er al volop gewerkt in de binnenstad. Alle huisaansluitingen op de rio lering zijn nagekeken en zo no dig vervangen. Ook de hoofdrio lering is op sommige plekken vernieuwd. Verder zijn alle gas-, water- en elektriciteitslei dingen aangepast. Zo hoopt de gemeente zoveel mogelijk te voorkomen dat de nieuwe na tuurstenen straten al snel weer moeten worden opgebroken. De herinrichting van de winkel straten duurt in totaal drie jaar. In 2005 wordt er gewerkt aan de Grote Markt, de Singelstraat en omgeving, de Vlasmarkt en de Magdalenastraat en omgeving. Nog een jaar later komen het Kolvemiershof, het Bleekveld, het Schuttershof, de Keizers- dijk, de Kreukelmarkt en de Oostwal aan bod. Advertentie Dit superplatte staaltje Zwitserse horlogemakerskunst is verkrijgbaar bij onderstaande juweliers. Goc-s'Oosiburg, Juwelier 't Goudoppertje (Goes. Lange Kerkstraat 48 Oostburg. Burg Burchtstraat 8-10) Sluis Juwelier Dijkstra. Zuidaijkstraal 4 Terneuzen, Juwelier Wijffels. Noordsiraat 103 Vlissmgen. Juwelier van Boven, Walstraat 90 www.edox-watches.com

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 31