Fortuyn post mortem op voetstuk PZC MOEDERDAG 20% KORTING LaBan 3 c 3 C 3 C Casper Hobbes A'EEEEEEEEEEEEEEEEEEËËHEEEËEEEEEEEEEEEE O Tom Poes en het Vergeetboekje Vermoorde politicus leeft voort met een heldenstatus 9 mei op alle geuren Bad Body producten Vrijheid puzzel recept Rundvlees met kokossaus weer St St woensdag 5 mei 2004 door Paul Koopman Vijf schoten maakten twee jaar geleden een eind aan het leven van Pim Fortuyn. De lijsttrekker had zijn succes in belangrijke mate te danken aan het beeld, om preciezer te zijn: het talent waarmee hij de televi siecamera's wist te bespelen. Ook het indringende én omstre den beeld van een doodbloeden de Fortuyn op het asfalt bleef op ieders netvlies hangen. Met zwierige armgebaren, maat pakken, Hajenius-sigaren en de altijd Windsor-geknoopte zij den stropdassen was Fortuyn al bij zijn leven een stijlicoon. On vermijdelijk voegen de dood en de rouw daar nog de nodige glans aan toe. De gewekte ver wachtingen, indrukken en ge voelens stollen tot iets wat én houdbaar is én de overledene weer tot leven moet wekken. Wat is het beeld van Fortuyn dat kunstenaars, nabestaanden (Advertentie) PARFUMERIE- Lange Geere 24 0118-634184 M Trefpunt.der wereldmerken Segeersstraat 10 0118-613401 D D t L B U R G en politieke geestverwanten op 6 mei 2004 nog aan de wereld to nen? Het is zeer divers, maar heeft toch ook een gemeenschap pelijke noemer: Fortuyn is post mortem op een fors voetstuk ge plaatst. Het perspectief, in beeld én op doek, is zodanig dat het onder werp ver boven de horizon uit steekt. Hier staat een Leider, dat is vooral de indruk die men wil vestigen. Iconografie Tenslotte, hoewel wat minder nadrukkelijk dan in de iconogra fie van Harnas, sovjetkunste naars of Iraakse soennieten, is er het beeld van de Held, de Mar telaar zelfs. Was het niet For tuyn die het opnam tegen de ge vestigde orde en wiens bloed moest vloeien om Nederland wakker te schudden? Dat moet de leidende gedachte van al die vormgevers zijn geweest, het kleurgebruik, de suggestie van een aura of lichtkrans op sommi ge schilderijen laten daar geen misverstand over bestaan. Kunst met een zó propagandis tisch karakter is ongebruikelijk in het nuchtere Nederland. Maar Fortuyn was dan ook een ongebruikelijk politicus. De cul tus leeft voort: Pim Forever. GPD Bij het huis waar Pim Fortuyn woonde, staat nog altijd zijn standbeeld. foto Phil Nijhuis/GPD Marleen Blommaert (Hulst, 1962) is terugge keerd in Zeeuws-Vlaanderen na een groot aan tal jaren in de Randstad te hebben gewoond en gewerkt. Vanaf vandaag doet zij elke woensdag verslag van haar weerzien met Zeeland. De laatste bloesems dwarrelen zachtjes in mijn tuin. 5 mei. Ik probeer me voor te stel len hoe het was 59 jaar geleden. Ik zit niet in mijn tuin, sterker nog, ik heb geen tuin. Ik zie mezelf zitten in een grote keuken in een bloeme tjesjurk en schort. Ik poets het zilver bij een of andere notabele in Hulst. Ik doe dat volgens de regels, zeker als mevrouw in de buurt is. De gepoetste lepels liggen in een streng gelid aan de linkerzijde van de tafel, klaar voor inspectie. Ik bekijk mezelf in de glim mende bolle kant van de zware zilveren lepel. Ik kan nog net op tijd de neiging onderdrukken om Marleen Blommaert op de doek te spugen. Mijn donkere haar is keu rig opgestoken en mijn schort vanochtend nog gesteven. Ik zie er keurig uit. Ik ben op mijn vijf tiende gaan dienen. Ik ben het niet altijd eens met de wijze waarop hier dingen gaan, maar ik hou mijn mond, want ik ben de meid. Ik ken mijn plaats. In de keuken. Verstand heb ik wel, maar dat doet er in mijn geval niet toe. Voor mij als vrouw al helemaal niet. Werken, trouwen, kinderen krijgen is het motto. Ik zou eindeloos willen lezen en leren maar dat is voor mij niet weggelegd. Of eigenlijk wel, want ik kan er niet bij. Ik kom niet verder dan het zilverpoetsen. Ik kan het mij niet voorstellen, het gevoel van be vrijding. Daar werd bij ons ook niet zoveel over gesproken. Ik kan me wel voorstellen hoe het is om zilver te poetsen als je hersens tot meer in staat zijn. Daar sprak mijn moeder vaak over. Ze had het over de kans die zij nooit had gekregen. Oké, ik vond dat ze dat iets te vaak zei. En ja het zal wel, dacht ik dan. Jeugdige onwetendheid. De kans waar zij het over had, is de kans om te mo gen kiezen. Kiezen wat je gaat leren, kiezen wat je gaat doen. Mijn moeder vertelde dat ze stiekem op de wal zat te lezen als oma haar weer eens kwijt was. Ik hoefde nooit stiekem te lezen. Ik mocht altijd openlijk lezen. Ik mocht ook altijd zeggen wat ik dacht. Dat heeft me later in het leven wel eens opgebro ken. Niet iedere werksituatie in Den Haag is im- Streep op elke regel de letters weg, die samen het woord vor men dat overeenkomt met de omschrijving. De resterende let ters vormen van boven naar beneden en van links naar rechts een citaat. 1. Weegtoestel; 2. elektrische een heid; 3. zwemkleding; 4. onbeleefd; 5. Eskimovaartuig; 6. vogel; 7. kleur; 8. zeerover; 9. rookgerei; 10. brand punt; 11. dier; 12. graansoort; 13. kruipend dier; 14. glazen klok. B ~T~ E A Z K T" R S A F L E N 1 S S L K E R O M O E F Voeg telkens een letter toe aan de gegeven letters en maak zo 9 juiste woorden van 4 letters. De toegevoeg de letters dienen samen op de hori zontale balk een woord te vormen. 1 B W A L IJ A N S 2 A M S P E R I E 3 S B A D H P A K 4 B O IJ E R D I S 5 E K A W J A E K 6 K L E T U W U T 7 G A R O T H E N 8 K A IJ P E O V R 9 E A S R B A H K 10 F E T O C H U S 11 B E O O E S F T 12 G D E R M O S T 13 S L E T A N Z G 14 S I T O E N L P Horizontaal: 4. In het bestand voor de race snijden (7); 5. Geeft weinig houvast bij gevaar (8); 7. Het geluid van een sigaar (4); 9. Ze bevindt zich in een kring van paddestoelen (4); 10. Meisje dat voortdurend blokt (8). Verticaal: 1. Slapend op de souffleur spelen (6); 2. Bij aanloop is het geluid van een schaap verdwe nen (6); 3. Rustgevende woning? (9); 6. Aap bij moe der aan het been (6); 8. Hij brengt zijn theorie in de prak tijk (4). Zoek de zescijferige code met behulp van de onderstaande aanwijzingen. De cijfers kunnen variëren van 0 t/m 6. Er komt dus nooit een 7, 8 of 9 in de code voor. Oplossing van gisteren: Anagram: 1. leer-repel-prieel 2. leek-kerel-lekker 3deen-reden-einder 4. riet-trien-intree 5. deel-lende-nadeel 6karn-raken-varken 7riem-priem-rimpel 8. rede-reder-eerder 9. neer-regen-ergens 10. snee-sneer-seiner Eindoplossing: PLEINVREES. Cryptogram: Horizontaal: 1Staat; 3. opera; 4. over; 7. dorst; 10. goud appel; 11. vennoten. Verticaal: 1Spoedig; 2. Arras; 5. vetpot; 6. rollen; 8. reuze; 9. traan. Datum: 30 april. Bij het zien van heer Ollie drong het pijnlijke van zijn toe stand plotseling tot de commissaris door, en hij verbleekte. „Ik eh... Ik moest hier even zijn", prevelde hij, terwijl hij zijn voorhoofd afwiste om wat helderheid in zijn gedachten te brengen. „Net als jij", vervolgde hij. „Ja, ja. Soms moet men wel eens iets vergeten, huh? Vergeet dat je me hier gezien hebt, Bom mel. We zijn tenslotte lid van dezelfde club, niet? We heb ben allebei wel eens iets wat we vergeten moeten - al ben ik nu vergeten wat dat was. Als je vergeet dat je me hier ge zien hebt, zal ik vergeten dat ik jou gezien heb." „Maar ik wil juist niet vergeten!", riep heer Bommel uit. CA5PER.IK WöFy^ PAT 3ER006 NIET UEF VINPT, MAAR ZEI5PEENI6E 0FFA9PIEIKK0N KRIJ6EN. ENPENKAAN IN AT IK PE VORIGE KEER &Z£6PH&,HÈ? JE (JcDRAALT 3E VANAV0NP. Dit gerecht is een mengeling van een aantal gerechten uit de Indiase keu ken die niet in India, maar in Groot-Brittanië uitermate populair is ge weest. Het werd voornamelijk opgediend in res taurants met een aangepaste Indiase keu ken. En daarvan zijn er in Groot-Brittannie veel meer dan de 'aangepaste' Chinese restaurants in ons land. Hoofdgerecht voor 2 - 3 personen: 300 - 350 runderlapjes, bij voorkeur zgn. bieflapjes 1 middelgrote (rode) ui, in stukken ge sneden 1 teentje grof gehakte knoflook 1 1/2 theel. sambal oelek 1 theel. scherpe kerriepoeder (Ma dras) 2 eetl. (zonnebloem)olie 2 dl dikke kokosmelk (creamed coco nut), uit potje, pakje of blikje 1 flinke mespunt suiker zout 2 rijpe tomaten, ontveld, vruchtvlees in blokjes gesneden 1 eetl. fijngesneden verse koriander blaadjes Maak met behulp van de keukenmachine een glad mengsel van de ui, knoflook, sambal oelek en kerriepoeder. Maak het vlees droog met keukenpapier en wrijf het met het kerriemengsel in. Laat het vlees tenminste 10 minuten liggen. Verhit de olie in een bakpan met dikke bo dem. Leg het vlees in de pan en bak het Zeeland: Stevige bries De huidige atmosferische omstandig- Door: Grieta Spannent heden maken het behoorlijk lastig om een weersverwachting voor de komende dagen op te stellen. Vo vandaag en morgen is het nog niet al te onduidelijk, maar vanaf vrijdag zijn de onzekerheden zeer groot. Deze meteorologisch las ge periode heeft alles te maken met een lagedrukgebied dat nab ons land rondtolt en waarvan het zeer onduidelijk is wat dezepu cies gaat doen. Daar waar lagedrukgebieden normaal vanuit ha westen Zeeland aandoen, lijkt deze tegen het einde van de wee* vanuit het noordoosten Nederland binnen te komen, een uitzort lijke route en daardoor ook zeer lastig voor de diverse computet modellen. Vandaag worden we in ieder geval omringd door bus gebieden; in Frankrijk, Duitsland, de Alpen en op de Britse eilara komt het met bakken tegelijk naar beneden en is het aan de kous kant. In de loop van de middag kan er ook bij ons een enkele bui ontstaan, maar het grootste deel van de dag lijkt droog te verlop met een mix van wolkenvelden mers berekend op Moedeerlijke Zeeuwen. Vraag me vandaag de dag ook wel eens af of Den Haag sowieso is berekend op Zeeuwen en vice versa trouwens. Vrijheid heeft vele gedaantes en als ik het leven van mijn moeder met dat van mij vergelijk heb ik veel vrijheid. Natuurlijk zit daar ook een keer zijde aan. Maar als ik aan haar leven denk, had ik niet met haar willen ruilen. Zij wel met mij, zei ze. Het is de vrijheid om te mogen kiezen. En dan heb ik het niet over onzinnige keuzes zoals de energiemarkt, een internetprovider, of een abon nement voor je mobiel. Dat soort keuzes kunnen me gestolen worden, geef mij maar ouderwetse monopolies in dat geval. Maar de vrijheid om te kunnen doen wat bij je past. Ma, deze eerste co lumn in de PZC is voor jou en voor alle andere vrouwen en mannen, die mij en anderen deze vrijheid hebben gebracht. Merci. en wat zon. De zuidenwind is stevig, veelal 5 tot 6 Beaufort en de temperatuur komt rond 14 graden uit. Ook morgen is een losse bui mogelijk, maar de wind neemt dan wel flink af en we houden een kalme bries over. En dan volgen vrijdag en het weekeinde, met grote onze kerheden. De buienkans lijkt vooralsnog groter te zijn en van een stabiele voorjaarssitu atie lijkt geen sprake. Of de regen slechts een deel van Nederland meeneemt, of het hele land bedekt, dat is de vraag. De middagtemperaturen zullen telkens rond 15 graden uitkomen. Vooruitzichten Af en toe zon weer donderdag vrijdag zaterdag zondag max. 14° 13° 15° 15° min. 6° 7° 8° 8° wind ZW 3 W 4 Z 4 ZO 4 Zon vandaag op 6.07 onder 21 Maan vandaag op 22 35 onder 6.11 Nautisch bericht Er waait een krachtige zuidenwind, het-zieht is goed en-de-ten peratuur van het kustwater is zo'n 11 graden. Waterstandèn „Vergeten geeft alleen maar narigheid. Daarom moet ik me vrouw Doddel tegenhouden, voordat ze iets ergs doet. Eh...ik bedoel, hebt u hier ook een dame naar binnen zien gaan?" De politiechef verstrakte. „Dat kan ik me niet herinneren", sprak hij dof. „En het is niet mooi van je dat je niet vergeten wilt, Bommel. Als je maar weet, dat ik hier alleen maar voor een onderzoek kwam, begrepen?" Met deze woorden verliet hij het pand met onzekere tred, en heer Ollie keek hem niet-begrijpend na. Maar toen werd de kamerdeur geopend en verscheen juffrouw Doddel weer op de gang. woensdag Hoog water Laag water 5 mei uur cm uur cm uur cm uur t Vlissingen 2.58 249 15.20 263 9.28 234 21.46 Terneuzen 3.16 277 15.40 290 9.56 245 22.13 Cadzand 2.33 243 14.56 258 9.06 230 21.20 Roompot Buiten 2.55 185 15.16 201 9.11 171 21.21 Roompot Binnen 4.36 133 16.56 146 10.13 143 22 33 Zierikzee 4.38 159 17.08 172 10.35 165 22.50 (rammersl. West 4.09 168 17.40 180 10.36 169 22.55 Hansweert 3.46 283 16.12 294 10.26 261 22.41 Stavenisse/Yers. 4.35 163 17.16 177 10.36 165 22.56 donderdag Hoog water Laag water 6 mei uur cm uur cm uur cm uur i Vlissingen 3.35 260 16.01 260 10.10 235 22.311 Terneuzen 3.57 288 16.21 287 10.41 245 22.571 Cadzand 3.14 255 15.36 254 9.46 231 22.06 Roompot Buiten 3.35 197 15.58 198 9.50 170 22,05 Roompot Binnen 5.15 140 17.40 142 10.59 141 23.25 Zierikzee 5.20 165 17.50 167 11.15 163 23.32 Krammersl. West 4.46 173 18.26 174 11.15 166 23 46 Hansweert 4.28 293 16.53 288 11.06 260 23.231 Stavenisse/Yers. 5.15 168 17.56 171 11.15 162 23.40 L. Lagedrukgebied H Ho^drukgahied a|F lichte sneeuw matige sneeuw door Bill Watterson r zAaresneeuw -/ kchie regen 77 malige regen 1MQ zware regen Isobaar Europa: Westen fris '6 Hans Beiterman aan weerszijden bruin in ca. 6 minuten. Voeg 1 deciliter heet water en de kokos melk toe. Wacht tot alles aan de kook is gekomen. Temper de warmtebron. Leg het deksel op de pan en laat het vlees in ca. 1 uur zachtjes gaar stoven. Proef de saus en voeg naar smaak suiker en zout toe. Schep er vervolgens de tomatenblok- jes door. Houd alles warm, maar laat de saus na het toevoegen van de tomaten niet meer aan de kook komen. Presentatie: schep het vlees en de saus in het midden op voorverwarmde bor den. Strooi verse koriander over de ge rechten. Geef er droog gekookte rijst apart bij. Een gemengde groene salade met komkom mer smaakt er goed bij. 26 jA VERWACHTING VOOR WOENSDAGMIDDAG 5 MBj Vrij koude lucht dringt, rondom een lagedrukgebied met cen trum boven de Britse eilanden, het westen en zuidwesten van Europa binnen. Vooral op de Britse eilanden, in Frankrijk en in het noorden en midden van Spanje en Portugal stellen de tem peraturen sterk teleur. Op veel plaatsen wordt het er niet war mer dan tussen 10 en 15 graden en vooral in Frankrijk en in ré noorden van Spanje wordt flink wat regen verwacht Ook aans west- en zuidzijde van de Alpen kunnen de regenhoeveelhedr behoorlijk oplopen. Langs de Costa's in Spanje blijft het droos en zijn de temperaturen met waarden tussen 20 en 25 graden een stuk aangenamer. Valt het weer in het westen tegen, i" Finland wordt het later 25 graden. IflffiËii Toonder Studio's

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 2