Monsters op een hoop PZC Van lust komt bezitsdrang en moord 27 Spirited Away is psychedelisch Dirty dancing 2 is ouderwets kuis woensdag 5 mei 2004 Actie, vaart en geweld zijn typerend voor veel Japanse animatiefilms, maar dat het er ook lyrischer aan toe kan gaan blijkt uit het beeldschone Spiri ted Away. In nauwe samenwer king met de Disney Studio, maar zonder zijn Japanse identi teit overboord te werpen, werk te Hayao Miyazaki vier jaar aan deze poëtische sprookjesfilm. Centraal staat Chihiro, een tien jarig schoolmeisje dat intens ver drietig is, omdat ze met haar oudei's moet verhuizen naar een andere buurt. Haar alledaagse zorgen verdwijnen echter als sneeuw voor de zon, wanneer haar eigenwijze vader een korte re route door het bos wil nemen, t waarna ze in een vreemde tun nel belanden. Die blijkt toegang te geven tot een wonderbaarlij ke wereld, die niet per se vrien delijk is voor menselijke bezoe kers. Als Chihiro's ouders zich tegoed doen aan een banket wor den ze langs magische weg ver anderd in varkens. Het meisje ontsnapt aan dit lot omdat ze wordt geholpen door de knappe jongeman Haku. Wat volgt is een surrealistisch verhaal dat afwisselend doet denken aan Ali ce In Wonderland, The Wizard Of Oz, The Neverending Story en al die andere geschiedenissen •waarin een gewoon mensenkind terechtkomt in een fantasiewe reld die wordt geregeerd door de logica van de droom. Vanaf het moment dat Chihiro terecht komt in een badhuis dat wordt bezocht door Goden en andere mythische creaturen kun je de wonderbaarlijke gebeurte nissen het beste maar over je heen laten komen als de ultieme psychedelische trip. Dat kost geen enkele moeite, want Miya- zaki's film is van zo'n grote sti listische rijkdom, dat je oren en ogen te kort komt. GPD Fritz de Jong Spirited Away: Regie Hayao Miyazaki. Te zien in Middel burg. Patrick Swayze liet in 1987 meisjesharten smelten met de dansfilm Dirty Dancing. Dat de inmiddels 51-jarige Swayze nog steeds losse heupen heeft be wijst hij in het late vervolg Dir ty Dancing 2, waarin hij een bij rolletje speelt als salsa-instruc teur. Het romantische vuurwerk en het 'vieze dansen' laat hij over aan de jongere garde. Plaats van handeling is Havana, in het jaar 1958 - vijf jaar eer der dan de voorganger. Ook zon- der kennis van de eerste film is snel duidelijk dat het Ameri kaanse burgermeisje Katey (Ro- j mola Garai) zal vallen voor de i charmes van de warmbloedige li Cubaanse arbeiderszoon Javier (Diego Luna). Daar zijn haar ouders met van gediend. Ook zal het niemand verbazen dat de blondine zich in de armen van haar droomprins ontpopt als I een geweldige salsadanseres. Fritz de Jong Dirtv Dancing 2: Regie Guy Fer- land. Met: Diego Luna, Romola Garai, Sela Ward, John Slatte- ry.Te zien in Vlissingen, Hulst en Rotterdam. De Amerikaanse Univer sal Studio's verdien den grof geld aan twee her verfilmingen van The Mum my, waarna regisseur Step hen Sommers carte blanche kreeg geliefde Universal-ka- rakters door de recyclema- chine te halen. Het honder vijftig miljoen dollar kosten de resultaat heet Van Hel- sing, een avonturenfilm die nog meer dan Sommers' Mummy-films is volgepla- muurd met trucages. Hugh Jackman speelt Ga briel Van Helsing, een on verschrokken monsterjager die een film lang de strijd aanbindt met een roedel digitaal gerepro duceerde monsters. Geholpen door een stoere Kate Beckinsale - die in Underworld nog aan de mensen etende kant stónd als een strak verpakte vampier - be landt Van Helsing in Transsyl- vanië. Graaf Dracula woont hier, maar ook Frankenstein en angstaanjagende weerwolven. Op zich is het niet erg dat Som mers monsters uit verschillende mythologieën bij elkaar pro beert te brengen. Verwijtbaar is wel dat hij uit alle bijeen ge scharrelde elementen geen pak kend verhaal weet te destille ren. Sterker nog, zelfs in de visu ele stijl weet hij geen eenheid te brengen. Jekyll Hyde, die zich in het begin van de film tot moes laten slaan door Van Hel sing, lijken te zijn ontworpen door het computerprogramma dat De Hulk baarde. De boosaar dige dwerghulpjes van Dracula zijn weggelopen uit de eerste Star Wars-film, terwijl duizen den rondfladderende babyvam piers erg lijken op de Pixie-mon- stertjes in Harry Potter 2. Behalve de matig op elkaar aan sluitende trucages en decors laat ook de karakterisering van monsters en helden te wensen over. Een flets acterende Ri chard Roxburgh zet de minst angstaanjagende Dracula uit de filmgeschiedenis neer. Zijn te genstander is niet minder pot sierlijk. De monsterdoder heeft niets weg van Abraham Van Hel sing. die in Bram Stokers vam pierroman Dracula de jacht opende op de Transsylvanische graaf. Jackman speelt Van Hel sing eerder als een humorloze cowboy - inclusief grote hoed - die nog het minst overtuigt als hij smachtende blikken moet uit wisselen met Beckinsale. Dat de film desondanks weet te amuseren is te danken aan het hoge tempo waarmee Sommers zijn non-stop actiescènes aan el kaar breit. Je moet je alleen neerleggen bij de gedachte dat je beland bent in een peperdure kermisattractie die voortdurend beweegt, aan alle kanten glimt en heel veel lawaai maakt. Maak je de fout om Sommers' werkstuk te vergelijken met een echte film, dan blijft er niets van over. GPD Fritz de Jong Van Helsing: Regie Stephen Sommers. Met Hugh Jackman, Kate Beckinsale, David Wen- ham, Richard Roxburgh. Te zien in Vlissingen en Hulst. Vampiers en andere bloeddorstige monsters bevolken de avonturenfilm Van Helsing. foto GPD De Koreaan Kim-Ki Duk is in ijltempo bezig zich te ontwikkelen tot een van Azië's belangwekkendste regisseurs. Hij trok de aandacht met zijn even schitterend gefilmde als schokkende The Isle, daterend van 2000. het festival van Ber lijn presenteerde zijn nieuwste film Samaria, in Middelburg is het vorig jaar voltooide werk stuk Spring, Summer, Autumn, Winter And Spring Again te zien. Het is misschien niet de op windendste maar wel de mooi ste van het drietal. Interessant aan Kim-Ki Duk's films is dat ze sfeermatig tel kens totaal anders zijn maar dan op sommige punten toch een verwantschap aan de dag leggen die karakteristiek is voor deze 44-jarige cineast die eerst een loopbaan als beeldend kunstenaar nastreefde. In het begin van de jaren negentig heeft hij een tijd een marginaal bestaan geleid in Parijs. Type rend voor zijn manier van films maken is dat hij razendsnel kan werken en voor minimale bud getten, terwijl de resultaten er toch zeer voldragen en rijk uit zien. De wreedheid van het bestaan vormt in zijn oeuvre een vast thema. Steevast zien we hoofd personages die de greep verlie zen op hun dierlijke instincten: seksualiteit en bloeddorst. Dan verspelen ze hun plaats in de maatschappij en kunnen ook niet meer leven met zichzelf. Dat de episch-stilistische uit werking van dit grondthema per film totaal anders kan zijn, verklaarde de Koreaan in Ber lijn vanuit zijn achtergrond die zowel katholiek is als boeddhis tisch. Dat laatste is heel evident het geval in Spring, Summer etc. Óe film heeft een bijna mini malistische vertelling. Een klein jongetje groeit op bij een monnik in een tempel die is ge bouwd op een vlot in een berg meer. Het is lente. De monnik ziet hoe het kind zich amuseert door touwtjes met stenen vast te binden aan een vis, een kik vors en een slang. Het dieren- beultje krijgt opdracht de vol gende dag de dieren uit him martelgang te redden, anders zal hij de rest van zijn leven de wroeging als een steen blijven meedragen in zijn ziel. Alleen voor de kikker blijkt het niet te laat. In de zomer krijgt men op het vlot een ziek meisje te loge ren dat opkikkert als de man wordende jongen verliefd op haar wordt. De oude monnik waarschuwt: van lust komt be zitsdrang en van bezitsdrang moordlust. Er wordt niet geluis terd. Als het meisje vertrekt, reist de jongen haar achterna. Hij zal terugkomen in de herfst en heeft dan een uit jaloezie ge pleegde moord op zijn geweten. De dan stokoud geworden mon nik dwingt hem tot boetedoe ning en twee politiemannen ko men hem ophalen. Daarna sterft de leidsman. Ontslagen uit de gevangenis keert de moordenaar terug naar de tempel op het vlot. Hij ves tigt zich als monnik. Het is win ter en het meer is bevroren. Een gesluierde vrouw komt hem een vondeling brengen. In de lente blijkt de cirkel zich te hebben gesloten. Het is zo'n simpel verhaal, maar wordt prachtig verteld, in zulke subtiele details en met zo veel aandacht voor een werke lijk oogverdovend mooie na tuur. Allicht zijn er tal van ei genaardigheden waarvan de portee ons niet kan bereiken. Al leen al de Koreaanse letterte kens die soms beeldvullend ver schijnen terwijl ze niet zijn ver taald, zetten je herhaaldelijk buiten spel. Karakteristiek is dat je in Spring, Summer etc. voor de derde keer een 'goede moorde naar' op zoek ziet gaan naar rei niging bij water in een ongerep te natuur. En minder karakteris tiek is dat je in deze film van Kim-Ki Duk voor het eerst het bloed nergens ziet vloeien. Rood gestold op een lemmet zegt het ook al genoeg. GPD Pieter van Lierop Spring, Summer, Autumn, Win ter And Spring Again: Regie Kim-Ki Duk, met Oh-Young Su, Kim-Ki Duk, Kim Young-Min, Seo Jae-Kyung. Te zien in Mid delburg en Rotterdam. Hardrockbands De Zeeuwse en Brabantse hardrockbands Onyx en Nodal Point treden op. Onyx is een rock-coverband die na een stilte van een half jaar weer aan de gang gaat on Nodal Point is een rockband die eigen nummers speelt. •'t Wagenhuis, Nieuw-Vosscmeer, 21.00 uur Bob Marley Stichting Rasela houdt de jaarlijkse Bob Marley Tribute. Ditmaal is er een optreden van The Mystic Band. die als thuisbasis Dordrecht heeft, maar de leden komen uit de An tillen, Suriname, Afrika. Jamaica en Nederland. De band speelt eigen werk en enkele covers. De stijlen variëren van rootsreggae tot dancehall en van raggamuffin tot lo vers-rock. Daarbij hebben de verschillende achtergronden van de bandleden ook nog eens invloed op het geluid. •De Piek, Vlissingen, 22.00 uur ZONDAG Manhuistuin In de serie Manhuistuinconcerten wordt het eerste concert van dit seizoen gegeven. Dat komt voor rekening van de Deltaband van Ons Genoe gen uit Vlissingen met een afwisselen programma. Bij min der goed weer wordt uitgeweken naar de rk Maria Magdale- nakerk. •Manhuistuin, Goes, 12.30 uur Circus Moskou-Holiday Het staatscircus Moskou-Holiday is zowel spectaculair als klassiek. Zie vrijdag. •Molenplein, Goes, 14.00 uur Nijntje is er weer De voorstelling Nijntje is er weer wordt gespeeld. Ivo de Wijs schreef de tekst aan de hand van de verhalen van Dick Bruna. De liedjes zijn vrolijk en kunnen direct worden meegezongen door jong en oud. De muziek is van Joop Stok- kermans en Bruun Kuijt deed de regie. •Schouwburg De Maagd, Bergen op Zoom, 14.00 en 16.00 uur Five Horse Johnson De Amerikaanse band Five Horse Johnson treedt op. Deze formatie tracteert het publiek op een portie onverval ste stonerblues: recht uit het hart, dwars door de ziel. Five Horse Johnson ontstond in 1995 in Toledo (Ohio) uit protest tegen de gladde staat waarin rock 'n roll destijds verkeerde. Hun liefde voor Led Zeppelin, Lynyrd Skynyrd, The Black Crowes en ZZ Top zorgde ervoor dat het kwartet al snel uit kwam bij smerige, vette bluesrock. In het voorprogramma staat de Terneuzense/Delftse formatie The Raving Bonkers. Dit viertal zweert bij supersnelle garagesurfmuziek. •Porgy Bess, Terneuzen, 15.00 uur Vijf bands Vijf bands geven een concert. De bands zijn merendeels ontstaan uit maandelijkse jamses sies. Great Faces PDPI is een blues/rockformatie, evenals Ice Pick. Fast Lane speelt stevige blues en Massive brengt stevige rock voort. De vijfde band is enigszins onduidelijk. •Eetcafé The Sixties, Tholen, 16.00 uur Jan Francois De Middelburgse singer/songwriter Jan Francois presen- teerd zijn debuut-cd. Deze cd is getiteld Walking On Thin Ice. •Arsenaaltheater, Vlissingen, 17.00 uur Freetown De Groninger formatie Freetown geeft een concert. De muziek van deze band wordt omschreven als junglerock, swingend, groovy met stevig gitaarwerk. Het is de vijfde keer dat Freetown in Panta Rhei optreedt, want frontman en Teye Barkema is in Middelburg geboren en getogen. •Stranspaviljoen Panta Rhei, Vlissingen, 17.00 uur DINSDAG Anousha Nzume Anousha Nzume brengt haar programma Voor-spel. Is Nederland echt zo tolerant? Dat is de vraag die Anousha zich stelt in Voor-spel. Met haar liveband gaat zij op zoek naar wat er nou allemaal gebeurt achter die dijken. Dat doet ze met een krachtige zangstem. Dat doet zij als cabaretière en dus vol humor in prachtige verhalen. •Stadsschouwburg, Middelburg, 20.00 uur Benny Neyman Benny Neyman doet zijn theatertour 30 jaar leven in liedjes. Benny Neyman werd in 1951 in Maastricht geboren, als zoon van een mijnwerker. Hij kon de lokroep van de muziek niet weerstaan en vertrok naar de kleinkunst in Amsterdam. Met zijn tweede lp Samen zijn we rijk (1978) werd hij bekend in Nederland en België en wat later ook in Duitsland. Hij bracht als een van de eersten een avondvullend Nederlands talig concert in de schouwburgen. •Schouwburg De Maagd, Bergen op Zoom, 20.15 uur woensdag 5 t/m dinsdag 11 mei 2004 VLISSINGEN CINE CITY (Belbios 0900-9363/ www.cinecity.nl) Dirty Dancing 2: do t/m di 13.45, 16.15, 19 en 21.45 u.; Since Olar Left: di 13.30 en 19 u The Cooler: di 19 u.; Van Hel sing- wo 13.45. 16.15, 19 en 21.45, do t/m di 13.30, 16.15, 19 en 21.45 uur; Starsky Hutch: wo hm di 13.45, 16.15, 19 en 21.45 u Dawn of Dead: wowo t/m di 19 en 21.45 u.; Kill Bill 2: wo t/m di 16.15, 19 en 21.45 u, Taking Lives: wo 16.15 en 21.45 u., do t/m di 19 en 21.45 u., ma niet 21.45 u.; In Oranje: wo 16.15 en 19 u., do t/m di 16.15 u.; De kat: wo t/m di 13.45 u Cheaper by the Dozen: wo 16.15 u., do t/m di 13.45 u.; Secret Window: wo 16.15, 19 en 21.45 u., do l/m ma 19 u.; Passion of the Christ: wo 13 30 en 18.45 u., do t/m di 13.30 u.j Scooby Doo 2: \no t/m ma 13.45 li Hidalgo- wo t/m di 21.45 u.; Al ong Came Polly: wo 21.45 u., do t/m di 16.15 u Brother Bear: wo 13.45 u do t/m di 16.15 u.; Gothika: wo 13.45 u.; Sneak: ma 22 uur. GOES 't BEEST (0113-228142/www.tbeest.nl) Elephant do en vr 20.30 u.; In this World: di 20.30 uur. MIDDELBURG SCHUTTERSHOFTHEATER (0118- 613482/ www.schuttershoftheater.nl) Zulaika: wo 14 u.; Monsoon Wedding: wo 20 u.; Spirited Away: do 20 u.; Elephant vr 19,30 u., za 22 u.; Spring, Sumer, Fall, Winter...and Spring: vr 22 u., za 19.30 u., zo en ma 20 u.: Pietje Bell 2: do en vr 14 uur. HULST DE KONING (0114-312030/ www.merral - theaters nl) Dcpuis Qu'otar Est Parti: wo 13.30, 16 en 20.30 u., do t/m zo 16 en 20.30 u., ma en di 20.30 u.i Kill Bill 2: za 22.30 u„ vr 20 en 22.30 u., zo t/m di 20 u., do 19 en 21.30 u.; The Cal in the Hat: wo 13.30 en 16 u., do t/m di 13.30 u.; In Oranje: wo 13.30, 16, 18 en 20 u., vr t/m zo 13.30, 16 eri 18 u., ma en di 13.30 u., do 13.30 en 16 u.; Starsky Hutch: wo 13.30, 16, 18.15 en 20 u., do 19 en 21.30 u., vr 19 en 21 u., za 21 u., zo 20 u., ma en di 13.30 en 20 u.; Ta king Lives: do en vr 21.30 u., za 20 u.; Scooby Doo 2 wo en zo 13.30, 16 en 18 u., do t/m za 13.30 en 16 u., ma en di 13.30 u'; Dirty Dancing 2: wo, ma en di 20 u., do 16 en 19 u., vr en za 16, 18.45 en 23.15 u., zo 16, 18.15 en 20 u.. Van Hel sing: wo, ma en di 20 u., do 13.30, 16.30, 19 30 en 22.15 u„ vr en za 13.30, 16.30, 19.30 en 22,30 u„ zo 13.30, 16.30 en 20 u Brother Bear: wo t/m di 13.30 u.. Haun ted Mansion: wo 17.30 uur ZIERIKZEE FIZI FILMTHEATER (0111- 411223/ www.fizi.nl) In this World: vr en za 20.30 uur.<ell.5 OOSTBURG LEDELTHEATER (0117-452735/ www ledeltheater.nl) Pinokkio: wo 15 u., Girls Night Out: za 20.15 uur. BERGEN OP ZOOM CINEM'ACTUEEL (0164-254886) In Oranje wo en do 14 en 19 u., vr en za 14 u., zo 13.45 en 16 u.; Starsky Hutch wo 14,19 en 21 u., do 19 u., vr en za 18.45 en 21.15 u., zo 16, 18,45 en -21.15 u., ma en di 20 u.; Van Helsing: wo, ma en di 20 u., do 14 en 21 u., vr en za 14, 18.45 en 21.15 u., zo 13.45, 18.45 en 21.15 u.; Scooby Doo 2: wo t/m zo 14 u The Haun ted Mansion: vr en za 18.45 u., zo 16 u Kill Bill 2: wo en do 21 u,, vr t/m zo 21.15 u.; Johan Cruijff, un inomento dado: zo 19 u.. ma 20.30 u., It's all about Love: di 20.30 u.; Sneak do 20 uur. ROXY (0164-233434) In Oranje: wo t/m zo 13.45 u., za ook 16 u.; Van Helsing wo 13.45 en 20 u., do en zo t/m di 20 u., vr en za 18.45 en 21.15 u zo 16 en 20 u., Starsky Hutch: vr 18.45, za 16 en 18.45, zo 16, ma 20 u.; Gothika wo, do, zo en di 20 u., vr en za 21.15 u.; Scooby Doo 2: do en vr 13.45 u.; Brother Bear: za en zo 13.45 uur. ROTTERDAM PATHÉ (010-4111511/www.pathe.nl) Schouwburgplein Van Helsing: wo 10. 12.50.15.40, 18.30 en 21 20 u.. do t/m di 12.35, 15.30. 18.25 en 21.20 u., do t/m zo ook 9.50 u., vr en za ook 24.20 u.; Dawn of The Dead: wo t/m di 14.30, 16.50, 19.15 en 21.40 u., ma en di ook 12.10, vr en za ook 24.30 u Dirty Dancing 2" do t/m di 12.20, 14.30, 16.40 en 18.50, do t/m ma ook 21.10 u., do t/m zo ook 10.10 u., vr en za ook 24.10 u.; Gothika: vr en za 24.20 u.; In Oranje, wo 9.55, 12, 14,10, 16.30, 18.45 en 21 u„ do t/m di 12.10, 14.40, 17 en 19.10 u., do t/m zo ook 9.55 u., De kat: do t/m zo 10.20, 12.30 en 14.20 u.; Kill Bill 2: wo 10.05, 12.50, 15.40 en 18.35 en 21.30 u., do t/m di 12.50, 15.40 en 18.35 u., do t/m zo en di ook 21.30 u., do t/m zo 10 u., vr en za ook 24.40 u Passion of the Christ: do t/m di 21.20 u.; The Pianist: ma 21.20 u.; Scooby Doo 2 do t/m zo 10.15 en 12.20 u.; Stars ky Hutch: wo 9.50, 12.05. 14.20, 16.40, 19.05 en 21.30 u.. do t/m di 12. 14 15, 16.35, 18.50 en 21.10 u., do t/m zo 9.55 u., vrenza 24.10 u. Taking Lives: wo 16.30, 19 en 21.50 u do t/m di 16.30. 19 en 21.50 u., ma en di ook 12 en 14.10 u., vr en za ook 24.30 u., Secret Window: wo 17,19.20 en 21.40 u.: Sneak, di 21.20 uur LANTAREN/VENSTER (tel. 010-4361311/ www.lantaren-ven- ster.nl). De jongen die niet meer praatte: wo 14 u.; Hodder: wo t/m vr en zo 15 u.; Het zak mes: wo 15 u., do, vi- en zo 12.30 u.; Prop en Berta wo 12,30 u.; Les Invasion Barba- res: wo 19.30 u., do t/m di 19.45 en 22 u., do, vr en zo ook 15.15 u,; Seven Samurai: dag 20.30 u.; Oude films, nieuwe blikken, zo 15 u., Schultze Gets the Blues: wo 15.30 en 21.45 u., do t/m di 21.45 u., ma niet, do en vr ook 12.15 u., zo ook 15 u.; Festival Express: dag 22 u.; Kitchen Sto ries: vr, za en zo 20 u., ma 18 u.; Osama: wo 19 en 12.30 u do t/m di 18 u.; The Re turn: wo 13 en 21.45 u., do t/m di 18.30 u; Spring, Summer, Winter... and Spring: dag 20 u., di niet, do, vr en zo ook 12.30 u.; Johan Cruijff: en un momento dado vr t/m zo 18 u.; La Meglio Gioventii: deel 1: wo 14.15 u., do en vr 14.30 u.; deel 2: wo 20.45 u do, vr en zo 14.30 u.; Elling: wo 13 u., do t/m zo 18 u.; The Twilight Samurai: wo 19.15 u., do en vr 13 u.; Etre et Avoir: zo 13 u.; Justica: do 19.30 u., zo 13 u.. Y tu mama Tambicn: di 19.30 u The Glass Bottom Boat- ma en di 19.30 u lo non ho Paura wo 21.45 u Dennis Hopper - The Decisive Mo ments: wo 18 u.; The Loved Ones: wo 19.38 u.. Kandahar- wo 20 uur. ANTWERPEN METROPOLIS (tel 0032-35443600/ www.kinepolis nl). Along Came Polly: 14.30. 17, 20 en 22.30 u Bright Young Things: 14.30, 17, 20.30 en 22.45 u.; Brother Bear 14.30 en 17 u., zo ook 11 u.i Butterfly Effect: 14.30, 17, 20 en 22.30 u.; Cheaper by the Dozen: 14 en 17.30 u.; De zusjes Kriegel: 14.30 en 17 u., zo ook 11 u.; Deep Blue. 17 u., zo ook 11 u Gothika 17.30, 20,30 en 22 45 u„ Hababam Sinifi Merhaba 14.30, 17, 20 en 22.30 u Hidalgo: 14, 17, 20 en 22.45 u.; Highwaymen: 22.30 u.; House of Sand and Fog: 20 en 22.30 u.i Kill Bill 1: 20 u.: Kill Bill 2 14. 17, 20 en 22,45 u., zo ook 10.45 u Lord of the Rings 3 15 en 20.30 u., zo ook 10.45 u.; Monster: 20.30 u.. On ce Upon a Time in Mexico: dag 22.30 u.. Passion of the Christ: 14. 17.30, 20.30 en 22.45 u.: Peter Pan (ned): dag 14.30 u., do niet, zo ook 11 u.; Runaway Jury: dag 20 en 22.30 u., Scooby Doo 2 dag 14.30 en 17 u.; Secret Window: dag 15, 17.30, 20.30 en 22.45 u.; Shout' Shouf Habibi: dag 14.30, 17, 20 en 22.30 u Something's Gotta Give: dag 20 u.; Starsky Hutch: dag 15, 17.30, 20.30 en 22.45 u.; Suske en Wiske: dag 14.30 en 17 u., do niet 14.30, zo ook 11 u Taking Lives: dag 14.30, 17, 20 en 22.30 u The Cat in the Hat dag 14.30 u.: The Company dag 20 en 22.30 u.; The Haunted Mansion dag 14, 17.30. 20.30 en 22.45 u.i The Last Samurai: dag 17 en 20 u zo ook 11 u.; Tijl Uilenspie gel: dag 14.30 u Timeline: dag 22.30 u Torque dag 20 en 22.30 u., wo niet 20 u.; Two Brothers dag 14.30 en 17 u.; Van Helsing: dag 14. 17, 20 en 22.45 u., zo ook 11 u.; Sneak: wo 20 um\ CARTOON'S (0032-3 232 9632) (www.cartoons-cinema.be) Ballo a tre Passi: dag 16, 20 en 22 u., di niet 22 u., Osama: dag 16 en 20 u.. wo niet 20 u.i La Meglio Gioventu: dee! 1: do, za en ma 15.45 en 19.15 u.. deel 2 wo, vr, zo en di 15.45 en 19.15 u Good Bye Lenin: dag 18 u.; Depuis Qu'otar est Par ti: dag 18 en 22 u.; Shouf Shouf Habibi dag 22.15 u vrenza ook 24 u 25 Degrés en Hiver. wo. za en zo 14 u.. Tijl Uilen spiegel: wo, za en zo 14 u Beestenboot wo. za en zo 14 u.; Fargo di 22 u Mille Mois: wo 20 u Anyway the Wind Blows: vr en za 24 u.; American Splendor: vr en za 24 uur. GENT DECASCOOP, (0032 9 265 0600) Starsky Hutch, The Butterfly Effect. dag. 15.00, 17.30, 20.30 en 22 45 uur, zo. ook 11.00 uur; Van Helsing, Kill Bill Vol. 2 Taking Lives (zo. niet 11.00 uur), dag. 14.30, 17 00, 20.00 en 22.30 uur, zo. ook 11.00 uur; Hildalgo, dag 17 00, 20.00 en 22.45 uur, za. niet om 22.45 uur: Haba bam Sinifi Merhaba. dag. 14.30, 17.00 en 20.00 uur. zo. ook 11.00 uur; The Haun ted Mansion. Two Brothers, dag. 15.00 en 17.30 uur. Secret Window, dag. 20.30 en 22.45 uur; Passion of Christ, dag. 17.00, 20.00 en 22.30 uur; Cheaper by the Do zen, dag. 14.30 uur, zo. ook 11.00 uur; Al ong came Polly, dag. 22 30 uur, za. en di. niet; Gothika, dag. 20.30 en 22.45 uur, za. niet om 20.30 uur; House of Sand and Fog, Bright Young Things, dag. 20.00 en 22.45 uur; Brother Bear, De Zusjes Krie gel NV, dag. 15.00 en 17.30 uur. zo. ook 11.00 uur Scooby Doo 2 NV. dag. 14.30 uur, zo. ook 11.00 uur. BRUGGE LUMIÈRE (0032 5 034 3465) Drole de Felix, vr. 22.30 uur: Confiden ces trop intimes, za. 17.30 en 22.30 uur, zo. 17 30 en 22 15 uur, ma. 22 15 uur; Bright Young Things, wo. do. za. zo. en ma 20.00 uur, vr. 22.30 uur, di. 22.15 uur; Osama, vr. zo. en di. 20-00 uur, za 17,30 en 22.30 uur, ma. 22.15 uur; Kill Bill 2, wo. do. zo. en ma. 22.15 uur, vr. 22 30 uur. za 17.30 en 22.30 uur; Girl with a Pearl Earring wo. en do. vr. 22.15 uur, vr. za. ma. en di. 20 00 uur, zo. 15.00 en 20.00 uur; Two Brothers, wo. za. en zo. 15 00 uur: Depuis Qu'otar est parti, wo. do. vr. en ma. 20.00 uur. za. 15.00 en 20 00 uur, zo. 17.30 en 22 15 uur, di. 22.15 uur; Tijl Uilenspiegel, wo. za. en zo. 15 00 uur; Fargo, zo 17.30 uur. KNOKKE BEVERLY SCREENS (0032 5 062 0620) Van Helsing, première, Starsky and Hut ch, wo. 15.00 en 20.00 uur, do. ma. en di. 20.00 uur, vr, 20.00 en 22.30 uur, za. 15.00, 17.30, 20.00 en 22.30 uur. zo. 15.0Ö. 17.30 en 20.00 uur; School of Rock, wo. za. en zo. 15.00 uur; Secret Window, dag. 20.00 uur: Kill Bill Vol. 2, wo. do. zo. en ma. 20 00 uur. vr. en za. 20.00 en 22.30 uur; Taking Lives, za. en zo 17.30 uur; Two Brothers, wo. za en zo. 15.00 uur; Ci ne-Club film 21 Grams, vr. 22.30 uur. za. 17.30 en 22.30 uur. zo. 17.30 uur, di. 20 00 uur

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 27