ROVINCIALE ZEEUWSE COURAN Ontslagvergoeding beperkt 0M ZE WEEK! t Nederland loopt hoog risico bij kernaanslag op Navo Brussel ©ndernemer Uit Oorlogsslachtoffers waardig herdacht in Nederland Ki ?xet \JteUcuHprf erneuzen legt koffieshops onder de loep ïtc-vangst in Cnokke-Heist elgisch record Minister De Geus denkt aan maximum van één jaarsalaris M J KLM is definitief Frans Van Heukelom en de zedelijkheid Zeelandia Middelburg speelt niet W\ ZEEMAN Porto als eerste naar finale CL k 14° 1 6° Z 6 Wolken en zon Af en toe zon en later vandaag een enkele bui. Krachtige zuidelijke wind en maxima rond 14 graden. 46e jaargang no. 106 oensdag 5 mei 2004 is nummer €1,20 MIDDELBURG - BREEWEG 17 TELEFOON 0118-613187 www.pietvoskamp.nl Gazelle internet: www.pzc.nl M oorConnv van Gremberqhe i ERNEUZEN - De twee gedoog- e koffieshops (Miami en Check- oint) in Terneuzen worden bin- enkort. als ze in aanmerking rillen komen voor een nieuwe edoogbeschikking, volledig oor de instanties doorgelicht. onder zo'n screening kunnen e koffieshopsuitbaters niet aan en zogeheten Bibob-advies ko nen dat nodig is voor de ver trekking van een nieuwe ge- Dogbeschikking. De letters Bi- xib staan voor Bevordering Inte- riteitsbeoordeling door het jenbaar bestuur, een wet die rerheden mogelijkheden biedt m ongewilde medewerking aan iminele activiteiten te voorko- ien." Ie gemeente Terneuzen staat nds 1996 het bestaan van twee jrkooppunten van softdrugs ie. Dit betekent dat illegale andelingen met toestemming in het openbaar bestuur plaats- hden. Daarmee balanceren de sneente en de uitbaters van de jorzieningen op de rand van it strafbare. en Bibob-doorlichting van de idoogzaken wordt niet ingege- in door het feit dat de gemeen- of de politie jegens Check- jint of Miami verdenkingen jestert. De gemeente wil wel iet het aanwenden van de nieu- e regelgeving van de onderne- ers meer informatie vergaren fer de financiering van de kof shops, de eigendomsverhou- ngen, de inventaris en de juri- fcche zeggenschap. Ook zal de iploitant zakelijke relaties an de leveranciers) inzichte- |k moeten maken. iorRené van Stee NOKKE-HEIST - In een loods het station in Knokke-Heist de federale politie eind vo- ge week de grootste xtc- ooit in België gedaan, jet gaat om ongeveer 1,66 mil- èn pillen met een straatwaar- van ruim zesenhalf miljoen Ook werd een drugslabora- rium opgerold. personen zijn aangehou- Het gaat om een 38-jarige aderlander, vijf Britten uit de van Liverpool en twee Bei- vrouwen, vriendinnen de bendeleden. Het parket n Brugge maakte de feiten gis- bekend. Brugse procureur J. Berk- ns meldde dat het onderzoek de bende begin april be- n. Aanvankelijk werd veron- rsteld dat de Nederlander el- rs in de omgeving een xtc-la- ratorium had. Onderzoek de speurders echter naar loods in Knokke-Heist. en drie personen uit de geob- loods vertrokken naar t centrum van Knokke, werd Zes personen wer- gearresteerd toen ze in vijf stassen circa 472.000 pillen tt het overladen waren. Uit voertuig van de Nederlander rd ook een kilogram zuivere sj gehaald. de loods werd nog 476 kilo- aan xtc-pillen aangetrof- Dat brengt de totale vangst 665,4 kilogram of circa 63.500 pillen. Volgens Berk- bedraagt de marktwaarde pil in Groot-Brittannië tien 'o en in de Verenigde Staten euro, waarschijnlijk afzetge- den van de bende, de loods vonden de agenten circa 15 kilogram zuivere het basisproduct voor lanmaak van xtc. In het labo werden 2,05 kilogram amfetamine en 22,5 kilo- li hasj aangetroffen, laboratorium was ook uitge- met een productielijn voor De politie nam diver- ?agens in beslag, waaronder Porsche en enkele Mercedes- Er stond ook een caravan in oods. het Brugse parket wor- jaarlijks gemiddeld tien (laboratoria ontmanteld. In waren dat er zes. De in Knokke-Heist is de in België ooit. door Hans van Soest DEN HAAG - Wie ontsla gen wordt, krijgt mogelijk nog maar maximaal één jaarsalaris mee als vergoe ding. Minister De Geus komt met een wetsvoorstel om de ontslagvergoeding te begrenzen die rechters aan werknemers toeken- De minister van Sociale Zaken wil wettelijk vastleggen hoeveel iemand meekrijgt bij ontslag. De Geus vindt de bedragen te hoog die bedrijven in sommige gevallen moeten betalen om van een werknemer af te komen. Daarnaast zouden ontsl.agen werknemers die met veel geld thuis zitten niet gemotiveerd ge noeg zijn om weer op zoek te gaan naar een baan. De Geus wacht nog een advies af van de kantonrechters alvo rens een definitief besluit te ne men over het maximum. Eerder werd bekend dat hij de ontslag vergoeding wilde vastleggen op een half maandsalaris per dienstjaar. Overigens wil de minister wel ruimte laten voor hogere vergoe dingen indien de werkgever aan toonbaar schuldig is aan het ont slag. Werkgevers die iemand willen ontslaan, moeten daarvoor een vergunning hebben van het Cen trum voor Werk en Inkomen, het voormalige arbeidsbureau. Kantonrechter Bedrijven die zien aankomen dat die ontslagvergunning niet wordt verleend (bijvoorbeeld als er nog voldoende werk is) gaan liever naar de kantonrech ter. Bij de meeste ontslagen verme- De raadsleden R. Boekholt (links) en P. Vollaard leggen namens de gemeente Borsele een krans bij de herdenkingsplaquette in Heinkenszand. In veel plaatsen in Zeeland werden gisteravond de oorlogsslachtoffers herdacht. foto Dirk-Jan Gjeltema Twee meisjes luisteren in een moskee in De Baarsjes naar gedich ten voorafgaand aan de herdenking. foto Olaf Kraak/ANP van onze redactie binnenland AMSTERDAM - In heel Neder land zijn gisteren alle burgers en militairen herdacht die zijn omgekomen sinds het uitbre ken van de Tweede Wereldoor log, in oorlogssituaties en bij vredesmissies. Bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam leg den koningin Beatrix en kroon prins Willem-Alexander een krans bij het Nationaal Monu ment. Het thema voor de herdenking was 'Vrijheid is kiezen én de len'. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil zo de politieke aspec ten van vrijheid benadrukken. De dodenherdenking is in heel Amsterdam rustig en waardig verlopen, ook in stadsdeel De Baarsjes in Amsterdam-West. Verstoord Vorig jaar werden de twee mi nuten stilte wreed verstoord door Marokkaanse jongeren die voetbalden met kransen en riepen: „Joden die moeten we doden." Dit jaar waren tal van organisaties betrokken bij de herdenking. De moskeeën uit het stadsdeel legden een krans bij het monument aan de Baars- jesweg. Bij de traditionele dodenher denking op de Waalsdorper- vlakte waren gisteravond enke le duizenden mensen aanwezig. Deze vlakte in de duinen tussen Den Haag en Wassenaar gebruikten de nazi's als fusil ladeplaats voor een groot aan tal verzetsstrijders. De doden herdenking op het militaire ereveld op de Grebbeberg bij Rhenen trok tweeduizend men sen. ANP van onze redactie buitenland BRUSSEL - Grote delen van Ne derland en Duitsland zouden zwaar te lijden hebben onder een aanslag met nucleair materi aal op het Navo-hoofdkwartier in Brussel. Een ontploffing van verrijkt uranium zou verder al snel zorgen voor veertigduizend doden en driehonderddduizend gewonden. Dat is de uitkomst van een geheime oefening bin nen de Navo in Brussel. De Navo wilde weten of het bondgenootschap voldoende is voorbereid op een terroristische aanslag, bijvoorbeeld door Al Qaeda. Vandaar dat maandag de oefening 'Zwarte Dageraad' werd gehouden, in samenwer king met het Amerikaanse Cen trum voor Strategische en Inter nationale Studies (CSIS). De belangrijkste conclusie is dat de westerse wereld te allen tijde moet voorkomen dat terro risten nucleair materiaal, uit bij voorbeeld de voormalige Sov jet-Unie, te pakken krijgen. „Als de kat echter eenmaal uit de zak is, dan zijn er niet veel goede opties", aldus CSIS-ex- pert Floumoy. Volgens Flour- noy heeft Al Qaeda al meerdere pogingen gedaan om kernmate riaal te pakken te krijgen. Ook hebben leden van het terreurnet werk contact gelegd met Paki staanse experts om te leren hoe zij hiermee moeten omgaan. De acht grootste industrielan den, verenigd in de G8, hebben (Advertentie) Vandaag wordt bij u bezorgd: I II I INFORMATIEBLAD VOOR ONDERNEMERS IN ZUIDWEST NEDERLAND Heeft u de Ondernemer niet ontvangen? Bel gratis met Lezersservice: 0800 - 0235444 in 2002 afgesproken om de ko mende tien jaar 20 miljard dol lar (16,6 miljard euro) uit te trekken voor de bewaking van sovjetopslagplaatsen van nucle air en chemisch materiaal. Twee Duitse luchtniachtbases zijn gisteren in verhoogde staat van paraatheid gebracht na een waarschuwing van de politie dat zij een mogelijk doelwit van terroristen vormen. Dat heeft het Duitse ministerie van Defen sie bekendgemaakt. Een van de bases, een trainings centrum voor piloten, ligt vlak bij Enschede, in Rheine in Noordrijn-Westfalen. De ande re is een basis voor gevechts vliegtuigen in Rijnland- Palts. Op beide bases geldt de op een na hoogste alarmfase voor de eerste en de laatste week van mei. Verdere details wilde het ministerie niet kwijt. RTR/ ANP/AP Een eigenwijze eend in het Cobra Museum nigvuldigt de rechter nu het aan tal dienstjaren met het maandsa laris (de kantonrechtersformu- le). Werkgevers pleitten al een tijdje voor een wettelijk maximum in dien hen niets te verwijten valt. Kantonrechters vrezen echter dat het aantal rechtszaken al leen maar zal toenemen, omdat vaker geprobeerd zal worden de schuld van het ontslag bij het be drijf te leggen. GPD Marc-Marie Huijbregts naar Middelburg KLM komt definitief in Fran se handen. Een zeer ruime meerderheid van de aan deelhouders van de Neder landse luchtvaartmaatschap pij heeft zijn stukken aange meld voor de overname door Air France. Gisteren werd be kend dat bijna negentig procent van de aandelen is aangeboden. Air France kan zijn overnamebod daardoor nu ge stand doen. Gedeputeerde George van Heukelom had wel in de gaten dat er problemen konden komen, toen hij als SGP'er wei gerde de prijs van een fotowedstrijd te overhandigen, om dat op de foto twee zoenende mannen stonden. Hij zegt homoseksuelen, net als hetero's, als zijn naasten te zien. Volgens hem kon de foto niet in het licht van de openbare zedelijkheid. Een foto van een half naakte vrouw was hem ook te ver gegaan. Voetbalclub Zeelandia Middelburg blijft bij het besluit zondag het nacompetitieduel tegen Berkdijk niet te spe len. Dat besloten de spelers van de derdeklasser gisteren. Zeelandia Middelburg won zondag op eigen veld van de ploeg uit Kaatsheuvel (3-2), maar de Zeeuwse spelers voel den zich dermate geïntimideerd en bedreigd door hun Bra bantse tegenstanders dat nu vrijwillig van de kans op promotie wordt afgezien. De club aan- «8 vaardt alle mogelijke consequenties. Varia: 2; Binnenland: 3; Feiten en Meningen: 4; Buiten land: 5; Economie: 7; Radio en Televisie: 9; Zeeland: 11, 13, 15 en17; Sport: 18 en 19; Kunst: 21, 22 en 23; Uit: 25, 26 en 27 (Advertentie) I textielSupers WIE SUM WINkElT, KOOPT (Advertentie) LA CORUNA - FC Porto heeft gisteren voor het eerst de finale van de Champions League be reikt. De Portugezen wonnen in Spanje enigszins verrassend de uitwedstrijd tegen Deportivo la Coruna met 0-1. Derlei maakte na rust de win nende treffer uit een strafschop, Zijn gemikte trap werd nog wel net aangeraakt door Depor- tivo-doelman Molina. De eerste wedstrijd was in 0-0 geëindigd. Naybet van Deportivo kreeg in de tweede helft nog de rode kaart. Porto, dat in 1987 de toenmalige Europacup I won en vorig jaar nog met de Uefa Cup aan de haal ging, speelt op 26 mei in de Arena Auf Schalke in Gelsenkir- chen de eindstrijd tegen de win naar van de andere halve finale, tussen het Engelse Chelsea en de Franse club AS Monaco. Mo naco verdedigt vanavond in Lon den een 3-1-voorsprong. ANP pagina 19 Porto verstoort Spaanse droom Vooi automatische incasso stem ik toe in afschtijving van mi|n Ipostlbankrekeningnummer PZC bv gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. In treil u nadere informatie aan 8 711688"555530" - Noleer mij voor een proef abonnement van 5 weken voor €14,50 Ik geef daarbij éénmalig toestem van onderstaand rekeningnummer (proef geldt eenmalig binnen zes maanden) LH Noteer mi| voor een abonne ment. De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. Daarna wil ik betalen: per maand met automati sche incasso 19,45). O per kwartaal met automa tische incasso 56,60). per jaar met automatische incasso 217,00). Stuur deze bon naar PZC, afdeling lezersservice Antwoordnummer 713 4460 WB Goes (postzegel niet nodig) of bel gratis s 0800 - 0 231 231

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 1