Den Hollander wil iets terug doen Atletiek brengt mensen tot elkaar PZC kS# Zeelandia Middelhui blijft bij besluit om zondag niet te spelen Oud-Zeeuws kampioen hoopt badmintonsport te stimuleren in Zeeland Jongejan trainer van AU Ready Sranang onderuit in nacompetitie ZSC'62 ontmoet SC Feyenoord 2 uitslagen Komen aan start in Oostkapelle *^JII te1 Doorgeefschaak in Oost-Souburg Vier elftallen van Kloetinge in bekerfinale agenda Talent Herz wc bij Bollettieri woensdag 5 mei 2004 wb door Rudy Booqert GOES - Eind oktober 1986. ..Eindelijk is de jeugd doorge broken", meldt de PZC over het Zeeuws kampioenschap badmin ton. De dan zeventienjarige Bart-Jan den Hollander is de eerste speler die in één jaar zo wel Zeeuws jeugd- als senioren kampioen wordt. „Het Zeeuwse badminton is hiermee op de goe de weg", luidt de conclusie. Den Hollander, inmiddels 35 jaar, heeft heimwee naar die tijd. De toen bebrilde speler was een belofte. Hij liet op jonge leeftijd gerenommeerde badmintonners als Danny Mol, Coen Valcke- nier, Robin Hofland en Erwin van Hooydonk alle hoeken van het veld zien. Hij was een dra gende kracht bij de Vlissingse club Marathon, één van de vele teams die toen in de landelijke competitie speelden. In 1987 ging hij in Utrecht studeren en ging badmintonnen in Arnhem, waar hij zelfs nog met Brenda Beenhakker speelde. Maar tijdens zijn verblijf buiten de provincie, Den Hollander woont nu in Houten, is 'zijn' sport in 'zijn- geboortestreek af gegleden. Héél ver, meent hij zelf. „Er moet helemaal op nieuw begonnen worden.'' Op landelijk niveau speelt geen enkele Zeeuwse club meer en ook in de hoogste districtsklas sen is het windstil uit de Zeeuw se hoek. Bovendien wordt bin nenkort het Regionaal Trai nings Centrum (RTC) in Kruinin- gen opgedoekt, vanwege een re organisatie binnen de Neder landse badmintonbond. Met nóg meer tegenwind be staat het risico dat badminton in Zeeland op den duur alleen nog maar op campings wordt ge speeld. En dat is het schrikbeeld van Den Hollander. Als stimu lans heeft hij nu twee badmin- tonkampen opgezet, die in juli in Burgh-Haam stede worden ge organiseerd. „Het Zeeuwse bad minton gaat me nog steeds aan het hart. En ik ben ei-van over tuigd dat met een goede voeding van de talenten, er ook in Zee land een potentiële Nederlands kampioen zit." Den Hollander is in de positie om een dergelijk initiatief te rea liseren. Hij is badmintontrainer en sportpsycholoog bij het Top sport Steunpunt in Amersfoort, de plaats waar de nationale se lecties trainen. Hij is één van de aanjagers van de badminton- kampen, die dit jaar voor de ze vende keer worden gehouden. Eén keer eerder werden de ten ten opgeslagen in Zeeland, in Kruiningen, maar de locatie vol deed niet aan alle eisen. Na twee jaar zoeken vond Den Hol lander uiteindelijk in Burgh- Haamstede een ideale stek. „Er komen altijd toppers en be ginnende badmintonners op de kampen af. Het is de uitdaging om die samen te brengen. In Zee land heb je geen toppers, dus dan moet het helemaal gaaf zijn om tegen spelers uit bijvoor beeld een nationale selectie te kunnen spelen. Tot op heden hebben we uit Zeeland nog maar twee of drie inschrijvin gen. Dat is weinig ja; maar ik denk dat de badmintonsport er op dit moment zó slecht voor staat in Zeeland." Racket onder kussen „Mijn vader is al jarenlang bad mintontrainer. Hij vertelde ooit dat hij met het racket onder zijn kussen sliep en daar werd hij om uitgelachen. In mijn tijd ging ik op het fietsje naar de club (Marathon), trainde een uur, anderhalf uur en als mijn vader vervolgens de senioren ging trainen, deed ik mijn huis werk bij de club. Als mijn vader klaar was, ging de fiets achterin de auto en hup naar huis. Dat ge beurt tegenwoordig te weinig. Er slapen te weinig mensen met hun racket onder het kussen." De kampen zijn voor spelers tot achttien jaar. Die categorie vormt volgens Den Hollander de basis voor de reanimatie van het Zeeuwse badminton. „De jeugd is het fundament. Ik zie bij mijn eigen club Houten hoe moeilijk dat is. We hadden twee jaar wei nig gedaan aan de jeugd en toen viel er meteen een gat bij de doorstroming. Zo rap kan het gaan. Bij Houten hebben we ge lukkig 180 jeugdleden, dus als daarvan vijf procent afhaakt, is dat op te vangen. Maar als je maar twintig jeugdleden hebt, ben je direct een toplaag kwijt." Den Hollander hoopt met de kampen spelers te enthousiasme ren voor de sport. „Een kamp op zetten is makkelijk: je laat de spelers zes uur trainen en klaar. Maar zo doen wij het niet. We zetten een stel vreemden bij el kaar en daar willen we uiteinde lijk een eenheid van smeden. Het thema van het kamp luidt 'I have a dream'. We willen de deelnemers kietelen. Hebben ze dromen? Wat hebben ze over voor hun droom?" Het 'kietelen' gebeurt ook met psychologische spelletjes. Bij binnenkomst worden de spelers bijvoorbeeld gekoppeld aan een andere speler. Aan het einde van het kamp moet de ene spe ler voor de ander een ideaal for muleren, een toekomstbeeld. „'Wat denk je dat die ander goed zal kunnen?' Daarmee le ren de kinderen keuzes maken en bewust met elkaar bezig te zijn. Daarmee worden ze betere mensen, en onze visie is dat bete re mensen betere spelers wor den." Den Hollander beseft dat hij hiermee allerminst de bloed armoede in hét Zeeuwse badmin ton zal verhelpen. Het is echter te makkelijk om achterover te leunen en niets te doen. De sport heeft zijn Zeeuwse jeugdja ren bepaald en in zijn huidige vakgebied wil hij nu iets terug geven aan die sport. „Als ik voor twee jaar in Zeeland zou kunnen worden vastgelegd om de sport te helpen, dan zou ik het meteen doen." Bart-Jan den Hollander organi seert in juli twee badminton- kampen in Burgh-Haamstede. „We leren de kinderen keuzes maken en bewust met elkaar be zig te zijn. Daarmee worden ze betere mensen, en onze visie is dat betere mensen vanzelf bete re spelers worden." foto Dirk-Jan Gjeltema door Bauke Boersma MIDDELBURG - Voetbalclub Zeelandia Middelburg reist zon dag niet naar Kaatsheuvel voor de return van de nacompetite- wedstrijd tegen Berkdijk. Dat heeft de spelersgroep van de zon dag-derdeklasser gisteravond na uitvoerig overleg besloten. „Mijn spelers zijn veel te bang om naar Berkdijk te gaan", zegt trainer Wil Wijnands, die door Zeelandia Middelburg naar vo ren is geschoven als woordvoer der in de kwestie. „De beslis sing om zondag niet te spelen, is een unanieme geweest. Óp eens gezindheid in wat voor beslis sing dan ook heb ik vooraf ook aangedrongen. Want het laatste dat ik wil is een wig in mijn se lectie vanwege zo'n affaire." Zeelandia Middelburg won afge lopen zondag de thuiswedstrijd tegen Berkdijk met 3-2, maar maakte nog dezelfde dag duide lijk de return in Kaatsheuvel niet te willen spelen. De spelers voelden zich op het eigen sport park Veerse Poort dermate be dreigd en geïntimideerd door de spelers van de Brabantse voet balclub dat de Zeeuwse voetbal lers hun kans op promotie naar de tweede klasse zonder slag of stoot wilden opgeven. Tijdens het overleg van gistera vond kwam in dat standpunt geen verandering. „Een delega tie van het bestuur en ik waren bij het overleg aanwezig, maar we hebben geen enkele poging ondernomen om de spelers te beïnvloeden of op andere ge dachten te brengen", vertelt trai ner Wijnands. „Zij moeten ten slotte dat veld in, wij niet. En het bestuur en ik steunen het be sluit van de selectie volledig." Wijnands begrijpt ook maar al te goed dat zijn spelers niet naar Kaatsheuvel durven. „Ik ben zondag zelf geen moment bang geweest, maar de spelers van Bergdijk waren natuurlijk wel zo slim om alle zware intimida ties en bedreigingen niet luid keels over het veld te roepen. Maar sommige spelers van mijn ploeg zijn gewoon met de bedreigd. Dan snap ik heel dat je niet meer wil voetbal Consequentie van de weig om te voetballen is in iede val dat Zeelandia Midde niet naar de tweede klasse moveert. „En dat betreure allemaal ten zeerste. We he dit seizoen boven verwad gepresteerd en kregen een toetje in de vorm van deelt aan de nacompetitie. En wordt ons nu afgepakt. 1 ook al is het ons eigen bf om niet te spelen, we hé wel degelijk het gevoel da worden gestraft. En daar a spelers kapot van." Straf De Middelburgse voetbal hangt nu een straf van deK boven het hoofd. Een weige om te spelen, mondt bij dev balbond automatisch uit in tuchtzaak. Een flinke fa voor Zeelandia Middelburg] dan ook een zekerheid, maa beslissing om niet naar Ka heuvel af te reizen, zou nog eens veel grotere gevolgen! nen hebben. Wijnands: „Wiji ben ook begrepen dat het; mogelijk is dat de KNVB een klasse kan terugzetten.! zou vreselijk zijn. Maar g we aanvaarden alle conseqa ties van onze beslissing." Zeelandia Middelburg ven de KNVB overigens niets, j snappen ook wel dat de ta geen peloton ME'ers langs veld kan zetten. De KNVB si een neutraal arbitraal trios meer kan ze niet doen. Volg de reglementen van de bonc de thuisspelende club vera woordelijk voor de veiligheidi dens een wedstrijd. Nou, a hebben wij in het geval j Bergdijk dus heel erg weinig» trouwen in." De gisteren genomen bes van de spelersgroep van Z dia Middelburg is niet bedt om een statement te maken,!) zweert trainer Wil Wijna „Wij zijn echt geen moraald ders. Maar de angst bij mijnsji Iers zit gewoon heel erg diep' ZIERIKZEE - Korfbalclub All Ready uit Zierikzee krijgt met ingang van volgend seizoen een nieuwe trainer voor de hoofd macht. De uit Zierikzee afkom stige Robert Jongejan lost Hans Brandt af bij de derdeklasser. Jongejan moet met All Ready een stap omhoog, zo is de ver wachting bij de Schouwse club. De 29-jarige coach, gediplo meerd korfbaltrainer en oud speler van All Ready, was de laatste twee jaar werkzaam als trainer/coach van de junioren van de vereniging. TILBURG - FM Sranang zal vol gende week in de tweede en laat ste wedstrijd van de nacompeti tie alles op alles moeten zetten als de ploeg ook volgend jaar nog in de hoofdklasse uit wil ko men. De Goese futsallers verlo ren hun eerste duel met 5-2 van Futsalclub Tilburg. In Tilburg kwam Sranang er in de eerste helft niet aan te pas en kwam op een 2-0-achterstand. De eerste goal na rust werd ge maakt door Rosanno Acton: 2-1. Tilburg vergrootte de marge weer tot twee, maar Pearl Does burg schoot kort daarna de aan sluitingstreffer binnen. De Zeeuwse futsallers kregen volop kansen op de gelijkmaker, maar vonden enkele keren paal en lat op hun weg, terwijl Tilburg nog wel twee maal trefzeker was Sranang speelt maandag nog thuis tegen ZVO Goodbookers uit Oosterhout. Vrijdag treffen de twee Brabantse clubs elkaar. SCHARENDIJKE - Voetbalder deklasser ZSC'62 speelt zater dag een oefenwedstrijd tegen het tweede elftal van SC Feye noord. Het duel in Scharendijke begint om 13.30 uur. ZSC-trainer Kees Kommer heeft in het reserveteam van SC Feyenoord een leuke tegenstan der gevonden. „Ze spelen in de reserve eerste klasse. Een paar jaar geleden was hun vierde team hier. Nu is het tweede hier een weekeinde. Ach, zo blijven we lekker bezig'-, meent Kom mer, die op 5 juni definitief af scheid neemt van ZSC'62. Voormalig wereldkampioen Daniel Komen wil iets betekenen voor jeugd in Kenia door Jasper Harthoorn MIDDELBURG - Het was lang span nend of hij zou komen, maar Daniel Ko men staat dan toch op Nederlandse bo dem. De Keniaanse oud-wereldkampi oen (27) hardlopen heeft een visum gekre gen van de ambassade in Nairobi en ver blijft de komende week in ons land. De training van Dynamica werd maan dag opgefleurd met de aanwezigheid van de Keniaanse ster. Daniel Komen liep vijf kilometer op de Middelburgse atle tiekbaan en het kostte hem geen enkele moeite. Waar iedereen de laatste restjes energie aansprak om op eigen tempo de finish te bereiken, was het voor hem niet meer dan een trainingsloopje. Soepel en beheerst voltooide hij zijn rondjes, waarbij hij de andere lopers de gradeerde tot een stelletje goedwillende ploeteraars. Zijn tijd van 15 minuten en 45 seconden over 5000 meter is welis waar drie minuten onder zijn kunnen, maar nog steeds een zeer behoorlijke prestatie. Het loopwonder uit Kenia trainde al sinds zijn schooltijd, zonder daar stil bij te staan. „Ik woonde tien kilometer van school en dat moesten we lopen. Vaak werd dat hardlopen, omdat je niet te laat op school wilde zijn. Zo was ik al snel aan het trainen zonder het te beseffen." De jonge Komen deed mee aan de school- competitie, waar hij al snel furore maak te. „Je daagde andere scholen uit voor wedstrijden en als je won, maakte je naam. Zo ben ik ook ontdekt. Ik werd eerst Keniaans kampioen en mocht daar na meedoen in het internationale cir cuit." Wereldtop Komen bracht het tot de wereldtop, al heeft hij de laatste tijd geen echt aanspre kende resultaten meer geboekt. Toch heeft hij nog grote sportieve ambities. OOSTKAPELLE - De Keniaanse hardloper Daniel Komen doet vrij dag (19.00 uur) mee aan een trim- loop in Oostkapelle. De afstanden waaraan kan worden deelgenomen zijn anderhalf, 5 en 10 kilometer. De inschrijven is bij strandpaviljoen De Piraat. De kos ten voor deelname bedragen 1,50 eu ro voor kinderen en 3 euro voor vol wassenen. De opbrengst van de trim- loop komt ten goede aan de actie Bouwstenen voor Kenia. „Als ik terug ben in Kenia, wil ik trainen voor de Olympische Spelen op de 5 en 10 kilometer." Komen beseft dat het moeilijk wordt om zich te plaatsen voor Athene. „Tijdens het Keniaanse kwalificatietoernooi in juni moet ik bij de eerste drie eindigen, wil ik meekunnen naar de Spelen. De concurrentie is echter moordend, we heb ben zo veel lopers van wereldklasse. Ik weet nog dat ik in 1996 de snelste tijd in Europa had gelopen, maar dat het in Ke nia iets minder ging en dat ik daardoor niet mee mocht naar Atlanta." De Keniaanse hardloper en voormalig wereldrecordhouder Daniel Komen in actie tij dens de training bij de Middelburgse atlctiekverenging Dynamica, foto Ruben Oreel Na de Olympische Spelen wil de hardlo per zich gaan richten op de marathon. „Dan hoop ik nog een keer de marathon van Rotterdam te lopen. Twaalf jaar gele den, toen ik zestien jaar was, heb ik een keer geprobeerd een marathon uit te lo pen en dat lukte. Ik hoop een paar jaar mee te kunnen op dat onderdeel." Het is onder Nederlandse atleten tegen woordig een trend om te trainen in Ke nia. Behalve het voordeel van trainen op hoogte, denkt Komen ook dat die ontwik keling te maken heeft met de hardloop cultuur in zijn land. „Iedereen traint met elkaar als broeders en zusters. Ik geloof dan ook dat atletiek mensen bij elkaar brengt." Aids Komen stelt zijn ervaring graag beschik baar aan jongeren die ook willen hardlo pen. „Daarin wil ik ze steunen. We kun nen kinderen dan ook op de hoogte breng en van gevaren als aids en ze tevens ken nis laten nemen van het christendom." Het uitdragen van zijn geloof vind Ko men belangrijk. De ouderling van de Uhashukakerk in het Keniaanse dorp El- doret ziet in het christendom een manier om mensen te verbroederen. „Het geloof is heel belangrijk voor mij. God heeft mij de kracht gegeven om te bereiken wat ik hen bereikt. Dat is ook wat ik de jonge ren wil meegeven in hun verdere be staan." Dat Komen dezer dagen in Nederland is te bewonderen, is te danken aan de Mid delburgse protestantse gemeente De Ont moeting. Zij zijn het project Bouwstenen voor Kenia gestart en gaan geregeld naar Kenia om daar te helpen met het opbou wen van kerken en het onderwijzen van predikanten. Komen is bij met de steun uit Zeeland. Hij roept dan ook op om zo veel mogelijk samen te werken. „Zodat we kunnen leren. Over eikaars cultuur en sport en hoe we met elkaar omgaan." Succes delen Komen beseft dat er nog veel te doen is in Kenia. „Het is een heel arm land. Ik probeer dan ook mijn succes met ieder een te delen. Als ik tien zakken maïs kan kopen en de rest geen enkele, kan ik be ter een paar zakken weggeven. Zodat meer mensen er beter van worden. Om de situatie in Kenia te verbeteren, is er veel werk te doen. Wij noemen dat 'haram- bee', samenwerken. Zo moet er gezorgd worden voor goede irrigatie, omdat veel gebieden met droogte kampen. En we moeten veel bomen planten om de na tuur weer op orde te krijgen." Na zijn actieve carrière wil Komen zich nuttig maken voor de Keniaanse gemeen schap. „Ik ben boer, heb koeien en plantages. Maar ik zal mijn naam ook proberen te gebruiken om te bouwen aan een beter Kenia." New York. NBA, playoffs, halve fi nales. Eastern Conference Detroit Pis tons- New Jersey Nets 78-56. Stand best-of-seven series: 1-0. New York. NHL, playoffs, halve fina les. Western Conference Calgary Fla mes-Detroit Red Wings 1-0 nv. Eind stand best-of-seven series: 4-2. Koudekerke, jeugdtoernooi: ME 10: Inge Hendrikx-Jasmijn Keijzer 6-2 6-3, Inge Hendrikx-lneke van Putte 6-3 6-4, Jasmijn Keijzer-Linda Kamermans 4-6 7-6 6-3, ME 12: Jet Cremer-Kim de Nooijer 6-1 6-0, ME 12: Tiffany Ho- berth-Fieke Haak 6-1 6-0, Jet Cre- mer-Winnie Hendrikx 6-3 6-2, Kim de Nooijer-Wïnnie Hendrikx 6-4 6-4, Tiffa ny Hoberth-Linda Kamermans 6-0 6-0, ME 14: Xira van Benten-Eline Reinders 6-1 6-0, Eva Ie Clercq-Kim Cremer 6-3 6-3, Iris Verboven-Kim Heijdens 6-1 6-1, Harmke Lankhorst-Danika Hoberth 6-3 6-4, ME 17: Amanda Weijts-Tessa van Noord 6-1 6-1, MD 14: VosA/an Ra- vels-Haak/Haak 6-2 6-2, JE 10: Dylan van den Hout-Maurijn Hoens 6-1 6-1, JE 12: Thijs Wientjens-Eddy Sprinkhuizen 6-0 6-1, Bart Pastoors-Hans van Kem.e- na 6-0 6-0, Gilles de la Hayze-Tim Goos- sens 4-6 6-3 6-2, Jesse Breeuwer-Hans van Kemena 6-1 6-0, Luca van den Na gel-Jonas Patist 6-1 6-3, Thijs Wien- tjens-Jonas Patist 6-0 6-0, Luca van den OOST-SOUBURG - De schaak vereniging Souburg houdt ko mende zaterdag in het clublo kaal aan de Deckerestraat in Oost-Souburg het jaarlijkse Doorgeefschaak Kampioen schap van Souburg. De wedstrijden beginnen om 11.00 uur en zijn omstreeks 17.00 uur afgelopen. Het kam pioenschap wordt in teamver band (twee spelers) gespeeld. KLOETINGE - Liefst vier elftal len van voetbalvereniging Kloe tinge staan zaterdag in een fina le om de districtsbeker. Volgens jeugdsecretaris Antoine van Goethem is dat een unicum. Kloetinge Dl, dat onlangs naar de topklasse promoveerde, komt in de finale uit tegen RBC Roosendaal Dl. De D2-ploeg treft Halsteren D2, de Cl moet tegen Noormannen Cl en de C2 treedt aan tegen RBC Roosen daal C2. Van Goethem: „Bij en kele ploegen hebben we, denk ik, wel goede kansen op de be ker. Maar of onze Dl tegen RBC op kan, weet ik niet." Nagel-Eddy Sprinkhuizen 6-3 6-3,! von Houg-Gilles de la Hayze 6-3 7-6,3 se Breeuwer-Bart Pastoors 6-0 6-0, 14: Jens de Koster-Mark van Ierse' 6-0, Jens de Koster-Dylan Verhags 6-2, Koen van den Buuse-RafaelV 6-0 6-0, Dominic van Elzelingen-Dj} Altena 6-4 6-1, JE 17: Wouter van: Buuse-Jasper van den Berg 6-0i Bart van der Burg-Wijnand Smit6-1S Dennis de Looff-Michel Stroosnj wo, JD 14: Meerman/Blank-Luw Vulin 6-3 7-6. Rome. Mannen, 2,4 miljoen euro Eerste ronde: Srichaphan (ThailK Mauro (Ita) 7-6 3-6 6-3, Novak (TsjT Blake (VSt) 2-6 6-3 6-1, Federer(Zw Björkmann (Zwe) 7-6 6-3, Man (Spa)-Ginepri (VSt) 5-7 7-5 6-0, Verti (Ned/14)-Martin (VSt) 7-5 3-6 i Volandri (Ita)—Kiefer (Dui) 6-4 06t Canas (Arg)-Roddick (VSt/2) 7-61 Grosjean (Fra/7)-Lopez (Spa) 7-5i Massu (Chl/8)-Dell'Acqua (Ita) 63 6-3, Horna (Per)-Joeznji (Rus) W 7-6, Arazi (Mar)-Ramirez DelgadoiS 6-1 6-3, Ljubicic (Kro)-Clement (Fra 2-6 7-6, Mirnyi (WRu)-Koubek(Offi! 6-4, Davidenko (Rus)- Sargsian Ik 6-2 6-2, Labadze (Geo) - GaudioK 6-3 6-2, Safin (Rus) - Pescosolidol 6-4 6-3, Robredo (Spa) - Philippou (Aus/9) 6-2 4-6 6-4. Berlijn. Vrouwen, 1 miljoen euro Eerste ronde: Shaughnessy (VStF kic (SMo) 6-0 6-3, Mar: (Hon)-Vakoelenko (Oek) 6-3 6-3, Zw reva (Rus/9)-Perebiinis (Oek) 6-31 Schett (Oos)-Srebotnik (Slv) 6-36-3 luaga (Col)- Testud (Fra) 7-5 6-1,1 snetsova (Rus/10)-Mikaelian (Zwi! 6-1, Schnyder (Zwi/13)-Hantudn (Slo) 6-2 6-2, Dulko (Arg)-Pastt (Tsj) 6-4 6-3, Sjaparova (Rust-S; (Rus) 6-1 1-6 6-3, Dechy (Fra)-Str» (Tsj) 6-4 7-6, Sprem (Kro)-Grón3 (Dui) 6-4 6-2, Danilidou (Gri)-Gofc (Fra) 7-5 3-6 6-3, Lichovtseva (fi- Pierce (Fra) 6-7 7-5 7-6. Tweedero<4 Petrova (Rus/5)- Barna (Dui) 64 Capriati (VSt/6)- Schruff (Dui) 6-36: Woensdag 1 Biljarten Driebandentoernooi Walk InnJ ve finales. Locatie: Bar Walk Ir* Heerenhoek. Aanvang: 19.30 uur EINDHOVEN - Het Eindbol se tennistalent Stephanie ft heeft de samenwerking niet niscoach Nick Bollettieri verf* ken. Aanleiding zijn verschil van inzicht over het verloop' de tenniscarrière van de tienjarige Eindhovense. Eind 2000 verhuisde de tienjarige Stephanie Hen 3 vader, moeder en broer n» Bradenton in Florida om erG gelijks aan de tennisacadffi van Bollettieri te trainen I kosten van de emigratie v geheel betaald door het mans? mentsbureau IMG. I Dj Herz keert nog deze week 3j haar familie terug naar Eindr ven. ANP manï?

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 18