Promotie streekproducten nodig PZC 199,- Smakelijk voordeel bij Moolenaar! Vrouwenzwemuurtje Goes moet blijven Werkstraf voor mishandeling na einde relatie Zeeland krijgt Sepaz-ambassadeur voor Vlaanderen EPSON I AUTOBEDRIJF MOOLENAAR Euregioproject wijst op geringe bekendheid onder eigen bevolking Acht weken o voor veelplegi Werkstraf voor wietplantage in Vlissingen Twee maanden cel voor uitgeven vals eurobiljet DEMODAG FOTOPRINTERS Dat smaakt naar meer... Opruiming! Dé nieuwe Hyundai-dealer voor Walcheren! mei f mei Gratis 3-gangen menu bij aankoop van een nieuwe Hyundai! woensdag 5 mei 2004 door Ingrid Huibers GOES - Sinds half februari ko men elke dinsdagavond ruim 40 (overwegend allochtone) vrou wen uit Goes naar Sportpunt Zeeland om te leren zwemmen. Het allochtonenplatform Goes hoopt dat de proef volgend sei zoen kan worden omgezet in een vast vrouwenzwemuurtje. In badpak en bikini gestoken wach ten de vrouwen in de kleedka mer rustig af totdat alle manne lijke schoonmakers het bad heb ben verlaten. Een enkeling ver trouwt het dan nog niet en houdt voor de zekerheid een lan ge winterjas of een badjas over de badkleding aan totdat de wa- terkant veilig is bereikt. „Ik mag van mijn geloof, de Is lam, niet met mannen zwem men", zegt de in Turkije gebo ren Ayse £elik. „Ik heb drie zwemdiploma's, maar ik kan hier in Goes nooit zwemmen. Ik vind het heerlijk dat ik nu op dinsdagavond kan komen om lekker baantjes te trekken." Het initiatief voor zwemcursus speciaal voor vrouwen komt van de Turkse Stichting Goes en wordt ondersteund door de Ma rokkaanse Stichting Goes, Su- rantar (stichting voor Surina- mers en Antillianen) en SMWO Welzijn. Elke dinsdagavond is het hele zwembad een uurtje ge reserveerd voor de vrouwen. De badhuur wordt betaald door de deelneemsters en de minderhe denorganisaties, SMWO welzijn en Sportpunt Zeeland. door Wout Bareman BRUGGE - Streekproducten in de eigen streek promoten. Is dat overdreven? De initiatiefnemers van het project Proef het Vlakke Land vinden er niets overbodigs aan. „Want veel mensen weten helemaal niet welke typische producten hun woonstreek voortbrengt. Laat staan dat de toerist daar ook maar enig be nul van heeft", zegt directeur Daniël De Steur van de Econo mische Raad voor Oost-Vlaande- Hij is de bezieler van het Eure gioproject, opgezet om streek producten uit Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland de komende tijd extra onder de aandacht te brengen. Dat ge beurt vooral in het hoogseizoen aan de Vlaamse en Zeeuwse kust. 'omdat je daar moet zijn waar het volk is'. Maar Proef het Vlakke Land doet nu en vol gend jaar ook grote beurzen in Goes en Gent aan. En boven dien wordt eind augustus een uitstapje naar Hulst gemaakt, waar dan de Reijnaertfeesten plaatsvinden. Het project werd gisteren in Brugge gepresenteerd. Met steun van 'Brussel' en de provin cies bundelen 25 producenten de krachten, om de consument te overtuigen van de kwaliteit van de meest uiteenlopende streekproducten. Van streekbie- ren tot ambachtelijk bereide spe cialiteiten als daar het Breydel- spek uit Gavere, Gana Ham uit Destelbergen, de advocaat uit Serskamp, de kazen van de Neerschuurhoeve in Aalter, cho- cokaas uit Beveren, de mostaard uit Torhout, de Geraardbergse mattentaart, weg te spoelen met een Straffe Hendrik uit Denter- gem, kokosrotsjes uit Baarde- gem en tal van streek jenevers De Zeeuwse inbreng komt van vijf producenten: de bioboeren van de Vlaamse Akker (Graauw, Heikant en Waterlandkerkje), de fruitwijnen van De Hellen- burg in Oudelande, de Appelae- re uit Waterlandkerkje, de kip producten van 't Huis Ter Mee in Oostkapelle én de mossels van de restaurants in Philippi ne. Exportconsulent Erik Faber van de Zeeuwse Kamer van Koophandel: „Verhoudingsge wijs is de deelname van Zeeuw se kant niet zo groot, maar dat vindt vooral z'n ooi-zaak in het feit dat wij vooral met eenmans bedrijfjes te maken hebben. Die mensen kunnen zich gemakke lijk vrij maken voor zo'n promo- tietoer." Behalve in Oostende, Oostduin- kerke en Nieuwpoort bieden de deelnemers hun producten zelf aan tijdens de Visserijfeesten in Breskens (begin augustus) en op de Havendag in Zierikzee (28 au gustus). Mobiele promotie stands zijn behalve op tal van plaatsen in Vlaanderen te vin den in Sluis (3 en 4 juli), Dom burg (12 juli) en Hulst (28 en 29 augustus). En ook volgend jaar staan tal van evenementen op het programma. MIDDELBURG - De Middel burgse politierechter R. Reinarz heeft gisteren een 34-jarige in woner van Nieuw- en Sint Joos- land voor mishandeling van zijn vriendin tot veertig uur werk straf veroordeeld. Aan het slachtoffer moet hij 500 euro smartengeld betalen. De Zeeuw en de Limburgse woon den enkele maanden samen in een woning in Nieuw- en Sint Joosland. Nadat de kortstondi ge relatie was beëindigd kregen ze op 21 november vorig jaar in zie over de te verdelen spullen. Het conflict escaleerde in een handgemeen, waarbij de ver dachte zijn ex bij de keel greep en tegen de muur duwde. Offi cier van justitie A. Flikweert eis te zestig uur werkstraf. Raads man N. Koole vond dat het slachtoffer de zaak overdreef. „Mijn cliënt werd kwaad, om dat zij en haar familie de inboe del wilden meenemen." ft bepleitte een lagere werlaj De politierechter vond een ij straf van veertig uur passen! MIDDELBURG - De Mid burgse politierechter heeft «j ren een 41-jarige man zm vaste woon- of verblijfplaats gens heling, diefstal en het) van harddrugs veroordeel! acht weken cel. De verdachte was in het i van een gsm-telefoon. die dj dom was van het Zieked Walcheren in Vlissingen junk stal op 10 maart in Vla gen aanstekers, klokjes, eet mera en een horloge. De pa trof ook vijf bolletjes cocaïn hem aan. door Sheila van Doorsselaer HULST - Sepaz, de Stichting Economische Promotie Acquisi tie Zeeland, richt zich actief op de Vlaamse markt. Een pas aan gestelde Zeeuwse 'ambassadeur' moet contacten leggen met Vlaamse bedrijven en hen warm maken voor vestiging in Zee land. Sepaz heeft J. van Puyvelde be noemd tot de zogenoemde 'am bassadeur'. Sinds april houdt hij zich bezig met het leggen van contacten met bedrijven in de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Antwer pen. Van Puyvelde: „Vlaanderen kampt met een schreeuwend te kort aan bedrijventerreinen. In de regio's Sint Niklaas, Gent, Antwerpen, Beveren en noem maar op, kunnen bestaande be drijven niet uitbreiden en star tende ondernemers hebben geen plaats om hun onderneming te vestigen. Daarnaast' wordt het ondernemersklimaat verziekt door de ingrijpende wei-ken aan de Antwerpse Ring, een van de belangrijkste verkeersaders. Vrachtwagens staan uren in de file, dat zorgt voor problemen bij onder andere transportbe drijven." Volgens Van Puyvelde is daarom nu de tijd rijp voor Vlaamse bedrijven om zich te MIDDELBURG - Een dertigjari ge man uit Vlissingen is gisteren in Middelburg voor hennepteelt veroordeeld tot 180 uur werk straf en twee maanden voor waardelijke gevangenisstraf. Politierechter R Reinarz nam ook het stelen van stroom van Delta Nuts mee. Een 26-jarige medeverdachte, zonder vaste woon- of verblijfplaats, kreeg vier weken gevangenisstraf op gelegd. Bij de dertigjarige Vlissinger werd op 2 maart dit jaar in zijn woning een hennepkwekerij aan getroffen. In verschillende ka mers werden 371 hennepplan ten gevonden. De man wist dat hij fout was, maar zag de wiet plantage als een goede investe ring om zijn schulden af te los sen. vestigen in Zeeland. Sepaz heeft een pamflet uitgebracht waarop de voordelen van een vestiging in Zeeland zijn opgesomd: lage grondprijzen, goede ontsluiting door wegen, spoor en water, een filevrij wegennet en vaak meer dan voldoende ruimte op bedrij venterreinen. Dat de werkne mers van bedrijven die de over stap wagen, in één klap grensar beider worden, heeft volgens Van Puyvelde slechts voordelen. „Door het nieuwe verdrag heb ben Vlaamse werknemers bij een Nederlandse vestiging een fors belastingvoordeel." Van Puyvelde beseft dat het voor veel ondernemingen een hele stap is een bedrijfsverplaatsing te overwegen, en dan ook nog eens naar een ander land. Toch heeft hij er vertrouwen in dat hij Vlaamse ondernemingen over de streep kan trekken. „Grote bedrijven zijn immers al voorgegaan. Kijk maar naar Co- bel fret, Katoennatie. Oiltanking en Cord eel." Sepaz fungeert als trechter voor het binnenhalen van bedrijven in de provincie. Bedrijven die de wens hebben zich in Zeeland te vestigen, kun nen bij Sepaz aankloppen voor allerhande informatie, zoals be schikbare bedrijfsgrond. Alle Zeeuwse gemeenten betalen naar inwoneraantal mee aan Se paz. De stichting is onpartijdig en kijkt enkel in welke gemeen te een bedrijf de beste vesti gingsvoorwaarden treft, zónder daarin bewust te sturen. MIDDELBURG - Een 24-jarige man uit Litouwen is gisteren door de Middelburgse politie rechter voor het uitgeven van een vals biljet van honderd euro conform de eis veroordeeld tot twee maanden cel. De Litouwer deed op 24 februa ri dit jaar bij de Konmar in Mid delburg boodschappen en be taalde met het valse biljet van honderd euro. Justitie hield de man extra in de gaten, omdat meer Litouwers valse eurobiljet ten in omloop hebben gebracht. Uit niets bleek echter dat de man lid zou zijn van een crimine le organisatie die zich bezig houdt met het verspreiden van vals geld. Stylus Photo R300 Vrijdag 7 mei van 130O-2100 uur «n dfgital» cenvrrj'» ■Mh» r.«3iUtroök» op CD-A «n Zfed:».c tack- up y»p uw •OnAiK*t«wrt»a<»p Combi Back Vlissingen Lange Zelhe 17 Tel:0118-412300 Drie weken kind zijn geeft energie voor de rest van het jaar. Meld u aan als gastgezin om drie weken in de zomer vakantie een kind op te vangen, Een kind dat zonder uw hulp genoodzaakt is thuis te blijven in een vaak troosteloze omgeving. Bel on8- 627974 of ga naar www.europakinderhulp.nl U krijgt tot 1.000,- voordeel voorgeschoteld: Wij verwachten tijdens de show veel nieuwe auto's te verkopen en daardoor veel occasions in te kopen. Om die reden ruimen wij onze huidige voorraad vast op. Tijdens onze showdagen zijn al onze occasions tijdelijk sterk afgeprijsd. Ook uw portemonnee blijft goed gevuld! Getz 1.3i GL Cool Standaard al voorzien van o.a.: Stuurbekrachtiging Centrale deurvergrendeling Elektrisch bedienbare ramen vóór Extra voorzien van: Airconditionering Deurgrepen en buitenspiegels in carrosseriekleur Matrix 1.6i Cool Extra voorzien van o.a.: Airconditioning Mistlampen vóór Verwarmbare buitenspiegels Achterspoiler Afstandsbediening voor CDV Waarde actiepakket: 1.070,- Waarde actiepakket: 1.875,- Meerprijs actiepakket: 650,- Meerprijs actiepakket: 700,- Uw voordeel: 420,- Uw voordeel: 1175,- Compleet voor 12.715,- Leaseprijs vanaf 305,-* Compleet voor 16.295,- Leaseprijs vanaf 393,-* £ur02.004 3 JAAR KILOMETERS ONBEPERKT Bij dé nieuwe Hyundai-dealer voor Walcheren is het nu lekker eten! Want tijdens onze openingsshow van 6, 7 en 8 mei krijgt u bij aankoop van een nieuwe Hyundai een overheerlijk 3-gangen menu. Gratis. U profiteert sowieso op vele modellen van een voordeel dat kan oplopen tot wel 3.240,-. En in de complete Hyundai Accent rijdt u nu weg zonder te betalen. Dat hoeft tijdelijk pas in 2006! Uitstekende financieringsmogelijkheden en inruilprijzen én Hyundai's unieke Multipointgarantie maken het feest compleet. En vergeet ook niet, koopt u tijdens onze openingsshow een nieuwe Hyundai, dan zorgen wij met een luxe 3-gangen menu voor een smakelijke voortzetting. HELEmnHL HYurmni Kleverskerkseweg 7-9, MIDDELBURG, Telefoon 0118-636248 3 JAAR V0LLE0IGE PRODUCTGARANTIE HET ONBEPERKT AANTAL KILOMETERS. 6 JAAR CARROSSERIEGARANTIE 3 JAAR HYUNDAI MOBILITEITSGARANTIE GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW EN BPM (M.U.V. H 200) EN EXCL KOSTEN RIJKLAAR MAKEN VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN IAKT0ESLAG (TENZIJ ANDERS VERMELD) GECOMBINEERD BRANDSTOFVERBRUIK BENZINEMOTOREN L/100 KM 5.9 9,6 KMA. 16,9 -10.4: C02 EMISSIE G/KM: 136-231 AFGEBEELDE MODELLEN KUNNEN AFWIJKEN VAN STANOAARDUITVOERING ALLE AANBIEDINGEN GELDEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. NIET IN COMBINATIE MET ANDERE ACTIES 'DE LEASEPRIJZEN ZUN EXCLUSIEF BTW EN 0N0ER MEER AFHANKELIJK VAN DE L00PTU0 EN DE KIL0METRAGE. "DIT AANBOD WORDT GEDAAN IN SAMENWERKING MET HYUNDAI FINANCIERING. TOETSING EN REGISTRATIE BIJ HET BKR TE TIEL LEASEMAATSCHAPPIJEN UITGESLOTEN SE&0. HYUNDAI FINANCIERING IS EEN HANDELSNAAM VAN KREDIETGEVER ABFIN BV TE WASSENAAR. INFORMEER NAAR 0E VOORWAARDEN ACTIE LOOPT VAN IS APRIL T/M 30 JUNI 0RUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN i donderdag vrijdag zaterdag Krachtige 1.1 motor Stuurbekrachtiging Centrale deurvergrendeling Elektrisch bedienbare ramen vóór Airbag bestuurder Getint glas Neerklapbare achterbank in delen Al vanaf 8.795,- Leaseprijs vanaf 261,-* Airconditioning Stuurbekrachtiging Elektrische ramen vóór Centrale deurvergrendeling Airbag bestuurder en voorpassagier Boordcomputer Elektrisch bedienbare ramen achter (op de 4/5 deurs) Al vanaf 12.595,- Leaseprijs vanaf 334,-* Accent Standaard al voorzien van o.a.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 12