SJiATIS jj 5555Ï5 mMjUJJ IWMJ1 SPRINT Vraag nu uw zomergidsen aan via internet Adverteren doet verkopen GRATIS s Geef lucht -HkGeef leven Geef! m GERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR ZEELAND Uit een exploot van gerechtsdeurwaarder B. J. Meijering, uit gebracht 28 april 2004, blijkt dat t.v.v. E Tulek, wonende te Middelburg, aan Zeynel Hakverdi, zonder bekende woon- of verblijfplaats, is betekend een verzoekschrift tot echtschei ding, van 28 april 2004 niet aanzegging dat uiterlijk 18 augus tus 2004 een verweerschrift kan worden ingediend door een procureur bij de rechtbank te Middelburg. Genoemde Z. Hakverdi kan een afschrift van dit exploot met' bijlage ver krijgen op onderstaand adres. Gerechtsdeurwaarderskantoor Zeeland Dam 2, Middelburg GERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR ZEELAND Uit een exploot van gerechtsdeurwaarder B. J. Meijering d.d. 28 april 2004 blijkt, dat t.v.v. N. Yildirim, wonende te Terneuzen, is gedagvaard Serpil Cantas, zonder bekende woon- of verblijfplaats, ter terechtzitting van de Rechtbank te Middelburg van woensdag 11 augustus 2004 te 10.00 uur, gehouden wordend aldaar in het Gerechtsgebouw, Kousteensedijk 2. Bij dit exploot, waarvan S. Cantas een afschrift kan krijgen op onderstaand adres, wordt o.m. geëist de scheiding en deling van de tussen partijen bestaan de ontbonden huwelijksgemeenschap vast te stellen. de Rechtspraak Rechtbank Middelburg PUBLICATIE INZAKE DE FAILLISSEMENTSYVET TERECHTZITTINGEN IN SCHULDSANERINGEN: 03/138 R In de op 16 april 2003 uitgesproken definitieve schuldsaneringsregeling ten aanzien van NAOMI DENISE JANSE, geboren op 20 oktober 1983 te Gorinchem. wonende te 4332 XA Middelburg. Koningin Julianastrnal 76. is op voordracht van de rcchter-commissans een terechtzitting tol beëin diging van de schuldsaneringsregeling bepaald op 19 mei 2004 te 12:00 uur. Deze terechtzitting zal worden gehouden in het gerechtsgebouw in Middelburg. Kousteensedijk 2. Bewindvoerder F. Wicland (Kredietbank Walcheren). Postbus 570. 4330 AN Middelburg, tel. 0118-675685. 02/132 R In de op 24 april 2002 uitgesproken definitieve schuldsaneringsregeling ten aanzien van THEO VAN DER LEU. geboren op I juli 1946 te Utrecht, wonende te 4301 LX Zicrikzee, Calandweg 43, is op voordracht van de rechler-commissans een terechtzitting tot beëindiging van de schuldsane ringsregeling bepaald op 19 mei 2004 te 12:00 uur. Deze terechtzitting zal worden gehouden in het gerechtsgebouw in Middelburg. Kousteensedijk 2 Bewindvoerder C van Goudswaard. Postbus 451. 4330 AL Middelburg, tel 0118-679029. 02/241 R In de op 31 juli 2002 uitgesproken definitieve schuldsaneringsregeling ten aanzien van PIETERNELLA CORNELIA VAN LOON, geboren op 17 juli 1953 te Rotterdam, wonende te 4381 JD Vlissingen. Bakkersgang 17. is op voordracht van de rechter-commissans een terechtzitting tot beëindiging van de schuldsaneringsregeling bepaald op 26 mei 2004 te 12:00 uur. Deze terechtzitting zal worden gehouden in het gerechtsgebouw in Middelburg. Kousteensedijk 2 Bewindvoerder C. van Goudswaard, voornoemd 01/108 R In de op 23 mei 2001 uitgesproken definitieve schuldsaneringsregeling ten aanzien van FATIMA AARAB, geboren op 11 juni 1979 te Vlissingen, wonende te 4382 GC Vlissingen, Nijverheidstraat 5. is op voordracht van de rechter-commissaris een terechtzitting tol beëindiging van de schuldsaneringsregeling bepaald op 26 mei 2004 te 12:00 uur Deze terechtzitting zal worden gehouden in hel gerechtsgebouw in Middelburg. Kousteensedijk 2 Bewindvoerder mr R. Drent, advocaat en procureur te Middelburg, Postbus 616 (4330 AP), tel. 0118-623655. GEDEPONEERDE U1TDELINGSLIJST: 01/46 R In de op 14 maart 2001 uitgesproken definitieve schuldsaneringsregeling ten aanzien van MILUTSHKA JULIANA SUSANNA, geboren op 19 juni 1963 te Curasao, wonende te 4535 CT Terneuzen. Gouwestraat 92. heeft de bewindvoerder ter griffie van de rechtbank Middelburg een goed gekeurde slotuitdelingslijst gedeponeerd. Deze lijst zal vanaf 4 mei 2004 tien dagen kosteloos voor de schuldeisers ter inzage liggen. Bewindvoerder mr. R.M.A. Lensen, advocaat en procureur te Terneuzen, Postbus 1047 (4530 GA), tel. 0115-617585. VERBINDEND GEWORDEN UITDELINGSLIJST: 01/49/50 R De griffier van de rechtbank Middelburg verklaart dat de schuldsane- nngs-regelmgen ten aanzien van LUCIEN FRANCISCUS VICTORI- NA VAN WAES geboren op 19 oktober 1954 te Terneuzen, en ANTHO- NIA ELISABETH FRANSE, geboren op 5 oktober 1955 te Goes, bei den wonende te 4551 AG Sas van Gent, Bolwerk 1per 23 april 2004 zijn geëindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst. Bij beschikking van deze rechtbank van woensdag 7 april 2004 is het navolgende faillissement OPGEHEVEN: 02/117 F EAST-STAR B.V., statutair gevestigd te Tholen. kantoorhoudende te 4561 RS Hulst, Sasdijk 31. Curator mr^R.R.E. Nobus, advocaat en procureur te Terneuzen. Postbus 1020 (4530 GA), tel. 0115-617733. OMZETTINGEN VAN SCHULDSANERING IN FAILLISSEMENT: 04/61 F en 00/226 R Bij vonnis van deze rechtbank van 14 april is de SCHULDSANE RINGSREGELING op 20 december 2000 van toepassing verklaard ten aanzien van CORNELIS JOHAN TOLSMA, geboren "op 29 oktober 1960 te "s-Gravenhage. thans zonder bekende woon- en verblijfplaats, laatstelijk gewoond hebbende te 4356 AB Oostkapelle. Molenweg 26. BEËINDIGD. Door het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis ver- keen CORNELIS JOHAN TOLSMA per 23 april 2004 in staat van FAILLISSEMENT. Curator mr JAM Dietvorst, advocaat en procureur te Goes. Postbus 380 (4460 AT), tel. 0113-212002. 04/62 F en 01/170 R Bij vonnis van deze rechtbank van 14 april 2004 is de SCHULDSANE RINGSREGELING op 15 augustus 2001 van toepassing verklaard ten aanzien van CORNELIS SWART, geboren op 19 januari 1955 te Amsterdam, wonende te 4537 VS Terneuzen, Pijnboomstraat 92. BEËINDIGD. Door hel in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis ver keert CORNELIS SWART per 23 april 2004 in staat van FAILLISSE MENT. Curator mr. R.M.A. Lensen. voornoemd. Bij vonnis van deze rechtbank van 14 april 2004 is onder gelijktijdige intrekking van de verleende surseance van betaling het navolgende faillissement UITGESPROKEN: 04/59/60F en 03/5/6S HABEL BEHEER MANAGEMENT B.V. en SCALDIS BEHEER B.V., beiden gevestigd te 4531 BW Terneuzen. Schependijk 31. Curator mr. H M. den Hollander, advocaat en procureur te Oostburg, Postbus 30 (4500 AA), tel. 0117-452878. 04/64/65/66 F De vennootschap onder firma BAKKERIJ TELLIER, gevestigd te4Sj AV Philippine Havenstraat 4. en haar vennoten JACOBUS PIE TELLIER, geboren op 10 maart 1969 te Oostburg en DORfl NATASCHA TANIA TIMMERMAN, geboren op 26 mei 196$, Brugge. België, beiden wonende te 4553 AV Philippine. Havenstraaj Curator mr F.K. Wicland, advocaat en procureur tc Temeui Postbus 1177/4530 GD), tel. 0115-619565. SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN: Bij vonnis van deze rechtbank van woensdag 28 april 2004 is de del» tieve toepassing van de schuldsanering uitgesproken ten aanzien i« 04/140 R CATHARINA GERARDA VAN HOORN, geboren op 22 oktober 15$ te Zierikzee, wonende tc 4463 AZ Goes, Klaphekkewcg ijj Bewindvoerder mr B. Kwakkenbos. Postbus 35, 4460 AA Goj tel 0113-311965. 04/141/142 R LUC EDUARD FR 1964 te Wilrijk. België. Rotterdam, beiden Bewindvoerder F. Wielund, voornoemd. 04/143 R CAROLINA CLARDEY. geboren op 11 juli 1979 te Voorburg, wok* te 4691 JS Tholen, Jolstraat 3. Bewindvoerder mr. B Kwakkenbos, noemd. 04/144/145 R FRANCISCO JOSÉ CONSTANTINO, geboren op 17 september l(j te Lissabon. Portugal en ANNETTE VAN DER VLIST. geboren 24 augustus 1967 te Zoetermecr. beiden wonende te 4693 BX Pooroi Kerkplein 9. Bewindvoerder mr B. Kwakkenbos, voornoemd. 04/146 R THEODORA JOHANNA MARIA MEIJER, geboren op 18 septeirt 1940 te Duiven, wonende te 4675 CS Sint Philipsland. Ecndrachlstn 64. Bewindvoerder mr. B Kwakkenbos. voornoemd. 04/147 R SIMON KEUS, geboren op 7 mei 1982 te Zienkzce. wonende te 4301) Zierikzee. Julianastraat 56 Bewindvoerder P. Waverijn Krediertu Walcheren). Postbus 570. 4330 AN Middelburg, tel. 0118-675685. 04/148 R NADINE GABY LAFERTIN, geboren op 7 januari 1962 te Wenoi België, wonende tc 4554 BD Westdorpe, Bemhardstraat Bewindvoerder mr R.M A. Lensen. voornoemd. Bij vonnis van deze rechtbank navolgende faillissementen UITGESPROKEN: 04/63 F STEPHAN THEOPHILUS LEENDERT DE POORTER, geboren op 19 juli 1976 te Terneuzen, handelend onder de naam CAFE RESTAURANT DE KRAAG, wonende en gevestigd te 4543 RR Zaamslag, Temeuzensestraat 89. Curator mr. R.R.E. Nobus, voornoemd. 04/149 R PIETER SMEDEMAN, geboren op 12 november 1980 te Terne® wonende te 4541 GD Sluiskil, Veldstraat 9. Bewindvoerder F Wiek woensdag 28 april 2004 zijn de voornoemd. In bovengenoemde zaken is mr. A.M.P. Geelhoed rechter-commissans M.E. van Dijt griffier De publicatie inzake de faillissemcntswet is ook wekelijks te m plegen via www.rcchtspraak.nl. Maak kennis met het nieuwe 40 seconden pasfoto systeem bij Sprint Photo. Mooier, scherper en kleurrijker dan overal elders. En... u beslist zelf uit 2 opnamen van te voren welke u het mooiste vindt! www.sprintphoto.nl VLISSINGEN, Scheldeplein 158 MIDDELBURG, Markt 29 GOES, Lange Vorststraat 36 4 kleuren- pasfoto's van r.t.'Tt vCDr 4.95 1 miniportret ^iW rnnfl rjTTT Giro 55055 Vraag nu uw zomergidsen aan via internet Kijk op de website van deze krant en klik op de rubriek Reizen Kijk op de website van deze krant en klik op de rubriek Reizen Gerechtsdeurwaarderskantoor Zeeland, Dam 2, Middelburg 6 JAAR CARROSSERIEGARANTIE 3 JAAR VOLLEDIGE FABRIEKSGARANTIE 3 JAAR ROAD ASSISTANCE LEKKER RUIM Hoe je 'm ook bekijkt, de nieuwe Picanto ziet er altijd lekker uit. Compact van buiten, enorm ruim van binnen én standaard met vijf deuren. Stap maar in en ontdek hoe lekker het voelt. LEKKER ZUINIG Niet zuinig met ruimte, maar wel met brandstof. Benzinestations laat de Picanto maar wat graag links liggen. Met 1 liter ben je al snel 20,4 km verder. LEKKER ANDERS Lekker stoer, eigenwijs in vormgeving en compleet in comfort. Verkrijgbaar in zeven frisse kleuren en drie interieurkleuren. Van de voordelige LX uitvoering tot de luxe EX Sport. De Picanto heeft het lekker allemaal: vanaf 8.495,- of 85,- per maand*. GOES AutoVermeulen, Pearyweg 6, 0113-561812 TERNEUZEN Kia Terneuzen, Mr. F.J. Haarmanweg 4, 0115-622722 Verkoopprijzen zijn incl BTW/8PM, c i 119 g/km tot 138 g/km. "Fina

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 6