n If Geef lucht Geef leven Geef! Astma Fonds PZC www.pzc.nl/email OM STEEDS BIJ STILTE STAAN... EBR.DOMMCUSBV CAR-GR0EP ZEELAND VERRASSEND VEELZIJDIG serres en veranda's uitvalschermen markiezen Teba Nationaal Giro 55055 maandag 3 mei 2004 Sluitingstijden familieberichten: Overlijdens- en geboorteberichten: Aanleveren: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur, zondag 16.00-18.00 uur, plaatsing de volgende dag. Overige familieberichten: Voor de krant van maandag t/m vrijdag: twee werkdagen voor plaatsing 15.00 uur, zaterdag: woensdag 16.00 uur. Tel.nr. 0113-315555 Faxnr. 0113-315549 via e-mail: alléén in Wordbestand aangeleverde tekst: eaa@pzc.nl Geboren op 29 april GUUSIE BAKKER Dochter van Marjan Reichart en Onno Bakker Zusje van Bram Koudenhoek 56, 4581 AC Vlissingen Plaats uw familieberichten in de PZC Tot onze diepe droefheid is door de Heere in Zijn ondoorgrondelijke wijsheid, na een kortstondige ernstige ziekte, van onze zijde weggenomen mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader en schoonvader LEENDERT WILLEM BIEMOND in de leeftijd van 52 jaar. W. E. Biemond-van den Bos Liselore en Leendert William Leonard en Natasja Linda en Kees 30 april 2004 Markt 2 4307 AN Oosterland Gelegenheid tot condoleren dagelijks aan huis. De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal gehouden worden D.V. donderdag 6 mei in dorps huis "Oosterhof", St. Joostdijk 27 te Oosterland, aanvang 13.30 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op de al gemene begraafplaats te Oosterland, omstreeks 14.30 uur. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot condo leren in dorpshuis "Oosterhof". Geen bloemen Alles waar je echt van houd, zal warmte blijven geven, ook al is het niet gebleven. 't Blijft altijd een deel van jou een stukje van je leven. Verdrietig zijn wij dat onze lieve "grote zus" en tante, MIENEKE MEIJER-BOOGAARD er niet meer is. Zij wist dat haar naam bij God bekend was. jan Boogaard David Carina Nel Minnaar-Boogaard Koos Minnaar Sandra en Wim Marcello en Dirk-fan Corry Janse-Boogaard Ton janse David Samuël Benjamin en Wendy Thomas en Sindy Sarah Het is goed geweest. Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren. Bedroefd geven wij U kennis van het overlijden van onze zeer geliefde schoonzus en tante MIENEKE MEIJER-BOOGAARD echtgenote van Adrie Meijer Middelburg, 5 juli 1943 Bom, 30 april 2004 Haar positieve instelling tot op de laatste dag van haar leven heeft veel indruk bij ons achtergelaten. Wij hebben aan haar dierbare herinneringen en zul len haar erg missen. Oostkapelle: Evalien Wattel-Meijer Bram Wattel Vlissingen: Els Meijer Middelburg: Lies Louwerse-Meijer lan Louwerse Neven en nichten Oostkapelle, 30 april 2004 Heden overleed onze geliefde oom KEES VAN BELZEN Jan Blaas Anita Sturm-Blaas Jan Sturm Miranda Elenbaas-Blaas Johannes Elenbaas en kinderen Wij wensen tante Paulien veel sterkte toe. Arnemuiden, 30 april 2004 Met droefheid namen wij kennis van het overlijden van onze goede vriend KEES VAN BELZEN Wij wensen de familie veel sterkte toe. Familie Jac. de Ridder Familie P. Schroevers Familie P. de Nooijer Familie L. van de Ketterij Familie J. D. Schroevers Geschokt en bedroefd namen wij kennis van het overlijden van onze vriend KEES VAN BELZEN Wij wensen Paulien en familie heel veel sterkte toe om dit verlies te dragen. fo en Jannie Theune Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons gewaardeerd bestuurslid KEES VAN BELZEN Wij wensen de familie veel sterkte toe. Bestuur en leden PV De Voorwaarts Ontroerd namen wij kennis van het overlijden van RIEN OOSTLANDER Tot voor kort cantor en inspirator van onze cantorij. Wij gedenken hem met respect en dankbaarheid. We wensen Willeke, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies. De S.O.W. Cantorij "Dorcanzio" Oostkapelle Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand. Intens bedroefd om haar te vroege afscheid, maar op recht dankbaar voor alles wat zij tijdens haar leven voor ons gedaan en betekend heeft, delen wij u mede dat. na een kortstondige ziekte, rustig en kalm is inge slapen mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en oma NELLIE NIEUWDORP-VAN DER WEELE 16 december 1932 t 1 mei 2004 Goes: M. H. Nieuwdorp Goes: Henk Nieuwdorp, in liefdevolle herinnering Marja Fraanje en Wil Zweemer fessika Justin Annelien Matthijs Lennart Kloetinge: Laura en Ronald van Hulle-Nieuwdorp 'Goes: Hans Nieuwdorp Chloë Cynthia Kwadendamme: Marcel Nieuwdorp en Esther de Jong Rik Schore: Annemarie Nieuwdorp en Ronnie Mol Yamila Luna Bongerd 59,4462 TC Goes De afscheidsdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal worden gehouden woensdag 5 mei om 13.15 uur in de aula van rouwcentrum 'De Bevelanden', Geldelooze- pad 20 (naast de Alg. Begraafplaats) te Goes. Hieraan voorafgaand is er vanaf 12.45 uur gelegen heid tot afscheid nemen. Aansluitend zal om plm. 14.00 uur de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Goes. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de condoleanceruimte van rouwcentrum 'De Bevelan den'. Met diepe droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze lieve zus, schoonzus en tante NELLIE NIEUWDORP-VAN DER WEELE Goes: L. van der Weele J. M. van der Weele-van Boven Kapelle: J. van der Weele J. M. van der Weele-Geluk Zuid-Afrika: P. van der Weele I. van der Weele-Willi Middelburg: M. de Bat-van der Weele J. de Bat 's-Heerenhoek: J. van der Weele E. van der Weele-Paauwe Neven en nichten Goes, 1 mei 2004 Bedroefd, maar dankbaar dat verder lijden haar be spaard is gebleven, hebben we kennisgenomen van het overlijden van onze lieve schoonzus en tante NELLIE NIEUWDORP-VAN DER WEELE P. J. Meeuwse-Nieuwdorp, in liefdevolle herinnering D. Meeuwse, in liefdevolle herinnering 's-Gravenpolder: J. C. Nieuwdorp E. Nieuwdorp-de Koster Hoedekenskerke: J. P. de Bart-Nieuwdorp. in liefdevolle herinnering G. J. de Bart Baarland: C. Traas-Nieuwdorp J. Traas Neven en nichten Goes, 1 mei 2004 Opa PIET We zullen je missen maar uit ons hart zullen we je niet wissen. We houden van je Jacco Peter. Mary-Ann en Inez Ronald en Angela Karin en Arnold Bedroefd om hem te moeten missen, dankbaar om hetgeen hij in ons leven betekende, delen wij u mede dat vredig van ons is heegegaan, mijn geliefde man, onze dappere vader, schoonvader en zorgzame opa IANNIS ABRAHAM VERDUIJN echtgenoot van Lena Maria Bouwens in de leeftijd van 84 jaar. Breskens: L. M. Verduijn-Bouwens Breskens: Ina en Freddy Franssens -Verduijn Roeland en Laetitia Jochen en Annemarie 4511 AV Breskens, 30 april 2004 Schelde JCade 13 De crematieplechtigheid, waarvoor u wordt uitge nodigd, zal plaatsvinden op dinsdag 4 mei om 14.30 uur in crematorium "Temeuzen", Bellamystraat 28c teTemeuzen. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangstruimte. Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging die hij in "De Stellemocht ontvangen. Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen, gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen. Tot onze droefheid is uit onze familiekring weggeno men onze broer, schoonbroer en oom JANNIS VERDUIJN Breskens: Bram en Suus Verduijn-Robijn Middelburg: Hannie en Sjaak Huizen: Jan en Henny Rhenen: Cobie en Dick Voorgoed weggevaren.. Hard gewerkt, moegestreden ging jij slapen voor altijd. Hij weet wat jij hebt geleden in jouw grote dappere strijd. Verdrietig haar te moeten missen, maar dankbaar voor hetgeen ze voor ons heeft betekend, is na een moeilijke periode zacht en kalm van ons heengegaan onze lieve tante en oudtante ELIZABETH BRAKMAN Tante Lies Zuidzande 24 november 1916 t Sluis 1 mei 2004 Sluis: Lieske en Jaap van Melle-Lucieer Arjanneke (in herinnering) Sluis: Niek en Annelies Bas Sluis: Annelies Sluis. "Rozenoord", Hoogstraat 58 Correspondentieadres: J. van Melle St. Annastraat 115 4524 JD Sluis De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal worden gehouden op donderdag 6 mei om 14.00 uur in zorgcentrum "Rozenoord", waarna de begra fenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Sluis. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in "Rozenoord". Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen, gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen. [.-u vi Willem Schrijver weduwnaar van Elizabeth Waage 6-1-1919 129-4-2004 Horsens: Henny Schrijver Oostvoome: Sara en Wim Peter, Rosalien, Lars Amsterdam: Jonas en Tjitske Olaf, Hadde Amsterdam: Kees Schrijver t Anna van der Staak Markveld 2,4481 BH Kloetinge Willem is thuis, alwaar geen bezoek. We nemen afscheid van hem op dinsdag 4 mei om 13.00 uur in de aula van het crematorium te Middel- i burg. Westelijke Oude Havendijk 3. Hierna gaan we terug naar Kloetinge, waar u in "Amicitia", Schimmeipenninckstraat 14. vanaf 14.15 uur de familie kunt condoleren en elkaar ontmoeten. Vaarwel Willem Onze "Schipper" is niet meer.... Overleden (Ome) Willem Schrijver Zwager van, Middelburg: C. H. Seijbel-Waage t W. Seijbel t J. Helm-Waage C. Helm t Kinderen en kleinkinderen Na een periode van ziekte is overleden onze sympa thieke en meelevende buurman Willem Schrijver Wij wensen Henny en de verdere familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. De bewoners van het Markveld: Pekaar, van Westen, van Rees, Tideman, Kingma, Slabbekoom, de Graaff, Menken, Verburg, Bruël, Lenshoek, Zuidweg-van Oostrum Met droefheid vernamen wij het overlijden van ons ere-lid Willem Schrijver Voor zijn inzet ten aanzien van onze jachthaven zijn wij hem veel dank verschuldigd. Bestuur Goesse Watersportvereniging "De Werf" Ik zie een poort wijd openstaan Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij in haar leven voor ons heeft betekend en dat haar een verdere lij densweg bespaard is gebleven geven wij kennis van het overlijden van onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder PIETERNELLA SARA VAN POPERING-VAN DER WEIJDE in de leeftijd van ruim 95 jaar. Kapelle: Leen en Jannv van Popering-Sloötmaker Ellen en Jurjen Yasmin, Levi, Lune Sjaak en Jeanette Finn Nieuwerkerk: Cees en Anke van Popering-Geluk Petra en Harko Maaike en Adrie Roy in herinnering - Ronald en Karlijn Zierikzee: Bert en Willy van Popering-Jonker Jeroen en Hildegard Bart, Wouter, Esther, Renate Mario Saskia Albert Zierikzee, 50 april 2004 Verpleeghuis "Cornelia" Correspondentieadres: Oude Nieuwlandseweg 10 4306 NN Nieuwerkerk De rouwdienst zal gehouden worden woensdag 5 mei in de Johanneskerk van de S.O.W.-gemeente aan de Kerkring te Nieuwerkerk, aanvang 13.30 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op de be graafplaats aan de Muyeweg te Nieuwerkerk, om streeks 14.30 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in "Ons Dorpshuis", Poststraat 20 te Nieuwerkerk. Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van mijn zus en onze tante PIETERNELLA SARA VAN POPERING-VAN DER WEIJDE Lisse: J. Smits-van der Weijde neven en nichten Nieuwerkerk, 30 april 2004 Dankbetuiging Het heeft ons goed gedean zoveel belangstelling en mede leven te hebben ontvangen - in welke vorm dan ook - na het overlijden van onze lieve, zorgzame vader, groot- en overgrootvader PIETER FAAS We hebben dit zeer gewaardeerd en betuigen u daarvoor onze oprechte dank. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Axel, mei 2004 Dankbetuiging Voor de vele blijken van belangstelling en het medeleven dat wij van u mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve, zorgzame ma en oma PIETERNELLA ADRIANA HOUTZAGER-VAN DRIEL betuigen wij u onze welgemeende dank. De wijze waarop u met ons heeft meegeleefd, zowel per soonlijk als schriftelijk, heeft ons erg goed gedaan. Co Houtzager Alice Houlzager-Dobbelaer Bart Houtzager Zaamslag, april 2004 5 mei 2001 Inmemoriam Lieve LIES The spirit that makes all things live, is love. 3 mei 2004 Sjaan Uw gedachten over een uniek gedenkteken geven wij gestalte in natuursteen. Vraag naar het fotoboek met vele voorbeelden. Goes: Rotonde Ringbaan-West Telefoon (0113) 216555 Middelburg: Arnesteinweg40 i i f r Telefoon (0118) 612579 4*211111^0 eil KieKeilS Nu ook in Zoetermeer! www.grafgedenktekens.nl 4 i Zandee de Kuijper SPECIALIST IN GEDENKSTENEN ONTWERPEN OOK IN UNIEKE COMBINATIES MET STEEN. GLAS, R.V.S EN BRONS Wsstkapi Goes: Verrij olie: Oude Zandweg 2, Tel. 0118 571436 n Stuartweg 10, Internet: www.dominicus.nl Plaats uw familieberichten in de PZC De auto is een universeel symbool voor mobiliteit. Laat 'm dan ook onderhouden dooreen universeel autobedrijf. KOM NAAR ONZE SHOWROOM Ruime keuze in zonwering, markiezen, rolluiken, sereens raamdecoraties en garagedeuren Kunststof kozijnen Serres Snelle levering, vakkundige montage Romazo garantie AMBIANCE ZONWERING Llvingstoneweg 8, Goes, tel.: (0113) 22 22 31 www.astmafonds.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 38