Chantal Beltman sloopt bolwerk ©Je men Groenewold rijdt niet voor zestigste plek PZC Niet altijd feesi voor Tim Dees Hart onder de riem Niek Rentmeester gokt en verliest Admirals verliezen nipt Amsterdamse wielrenster is Farm Frites-ploeg in Omloop van Borsele de baas Van Moorsel niet in Borsele Wel succes voor Dees in Utrecht Doedee trots op haar meiden RUGNUMMER maandag 3 mei 2004 door Bauke Boersma 's-HEERENHOEK - Farm Fri- tes-Hartol. Dat is in het nationa le vrouwenwielrennen een syno niem voor overwinningen. Maar aan de overmacht van de ploeg van Leontien van Moorsel, die schitterde door afwezigheid, had Chantal Beltman zaterdag middag geen enkele boodschap. De Amsterdamse wielrenster kwam, zag en overwon in de Om loop van Borsele. „Kijk, dit is nu het mooie van sport", glunderde Cees Raas, voorzitter van het organisatieco mité van de wielerronde met start en finish in 's-Heerenhoek. „Je kunt nog zo'n sterke ploeg hebben, dat wil dus niet zeggen dat je altijd wint. Soms is er een verrassing. En dat is mooi." Raas verwoordde daarmee min of meer de gevoelens van het gros van de aanwezigen. De do minantie van Farm Frites mag die ploeg dan uitermate goed be vallen, het maakt de meeste koersen er niet interessanter op. „Ik geloof dan ook graag dat veel mensen het maar wat mooi 's-HEERENHOEK - Leontien van Moorsel van de Farm Frites- ploeg was zaterdag de grote af wezige in de vrouwenkoers van de 21ste Omloop van Borsele. „We hebben geen duidelijke op gave van redenen gekregen", zei Cees Raas, voorzitter van het or ganisatiecomité van de wieler ronde. „Ik ga er maar vanuit dat deze koers bij nader inzien ken nelijk niet in haar schema paste. Jammer, maar de wedstrijd was er niet minder fraai om." Door haar absentie verspeelde Van Moorsel wel de leiding in het algemeen klassement van de topcompetitie, waarvan de Om loop van Borsele deel uitmaakt. De derde plaats van Mirjam Mel- chers was genoeg voor de Gendt- se om de koppositie te pakken. vinden dat ik hier gewonnen heb", zei de stralende Chantal Beltman (27) na haar winnende sprint op de Molendijk. „Natuur lijk is Farm Frites erg sterk. Maar de kunst is dat je je niet bij voorbaat moet neerleggen bij hun suprematie. Je moet het blij ven proberen. En als je op een goede dag superbenen hebt en de koers ontwikkelt zich een beetje gunstig, dan kun je heus van Farm Frites winnen, hoor." Superbenen, zo vertelde ze. had Chantal Beltman in de Omloop van Borsele zeker. En het ver loop van de race was in de slotfa se ook al niet in haar nadeel. Al leek ook in 's-Heerenhoek en omgeving lange tijd weer exact hetzelfde eentonige deuntje als in zovele rondes binnen de landsgrenzen te gaan klinken. Het team van de ploegleiders Jean-Paul van Poppel en Mi chael Zijlaard zat in de eerste ontsnapping van allure met liefst vijf wouwen mee. In een kopgroep van dertien! De waag leek op dat moment, na nog geen twee van de vijf ronden van 24 kilometer, dan ook niet óf Farm Frites zou winnen, maar wie er van die ploeg met de zege aan de haal mocht gaan. Anouska van der Zee of Mirjam Melchers, zo kwam een ronde la ter het antwoord al. Het Farm Frites-duo reed weg van de kop groep en kreeg Beltman mee. Een kansloze missie voor de Am sterdamse, zo was de stellige overtuiging van de kenners. Maar die wisten dus niet dat Beltman superbenen had. „Aanvankelijk hebben we met z'n drieën keihard gewerkt om de voorsprong te vergroten", ver telde Beltman over de sandwich waarin ze zich lange tijd be vond. „Maar met de finish in zicht, kon het spel beginnen. Na tuurlijk wilden ze mij lozen, maar ik was zo goed, dat ik elke aanval kon pareren. En toen ik zelf een keer flink aanzette, kon Mirjam niet meer mee." Gelukkig ook maar dat de num mer twee van het WK 2003 in Hamilton moest passen, zei Belt man. „Beter dan dat Anouska er af had gemoeten en Mirjam had Na een kleine vijftig kilometer reden dertien vrouwen weg uit het peloton. Onder hen winnares Chantal Beltman. foto Willem Mieras kunnen volgen. Want met Mir jam was ik niet graag naar de streep gereden, hoor. Dan was ik er niet gerust op geweest." Met Van der Zee aan haar zijde durfde de Amsterdamse de eindsprint wel aan. En eenmaal op de Molendijk was Beltman oppermachtig. Waarmee ze de, wellicht eenmalige, sloop van het bolwerk Farm Frites voltooi de. „Weer tweede van de twee", lachte Anouska van der Zee (28), verwijzend naar haar Joop Zoetemelk-achtige reputatie, als een boer met een niet te har den kiespijn. Haar ploeggenote Mirjam Mel chers, die uiteindelijk nog maar nipt derde werd, keek ook al niet bijster vrolijk. „Het plan klopte, maar we hebben het jam mer genoeg niet kunnen afma ken", zei de 28-jarige Gendtse renster. „Ja, misschien is het wel goed voor het Nederlandse vrouwenwielrennen dat een an dere ploeg eens een keer wint. Maar als het er op aan komt, hebben wij daar natuurlijk geen boodschap aan. Wij willen elke wedstrijd nu eenmaal winnen." Helemaal op Melchers zelf was daar zaterdag in elk geval niet toe in staat. „Het was gewoon helemaal op", verklaarde ze. „Ik heb afgelo pen week rust genomen nadat ik in de Waalse Pijl ziek was ge worden. En dan merk je toch dat je in de slotfase van zo'n koers als vandaag tekort komt." Chantal Beltman niet. Die was top. Eindelijk weer, verzuchtte ze. „Want in het begin van het seizoen was ik niet bepaald goed op dreef. Maar de ploeg bleef gelukkig steeds vertrou wen in me houden." Vrienden van het Platteland, heet die ploeg. Een relatief kleine forma tie, waarin Beltman onderdak vond nadat ze terugkeerde van een twee jaar durend avontuur bij een Italiaans topteam. „Een geweldige ervaring, maar ik ben heel blij dat ik weer in Neder land ben", keek Beltman zater dag in 's-Heerenhoek terug op het uitstapje naar het land aan de Middellandse Zee. „Want hoe interessant en goed het ook was om twee jaar in Italië te fiet sen, ik begon Nederland steeds meer te missen.". En hoe tegen strijdig het misschien ook klinkt, de terugkeer op ver trouwde bodem is ook goed voor haar loopbaan, meent Beltman. „In die Italiaanse ploeg zaten zo veel toppers dat ik geen kop- vrouw was. Terwijl het voor mij juist goed is om dat wel te zijn. Nu, bij Vrienden van het Platte land, ben ik dat gelukkig wel weer." De eerste vrucht van de verandering van omgeving was de overwinning in de Omloop van Borsele. Een volgende is wellicht kwalificatie voor de Olympische Spelen in Athene. „Al is de spoeling wel heel erg dun", beseft Beltman. „Er mo gen maar drie Nederlandse wiel- rensters meedoen. En twee plaat sen zijn al vergeven, aan Leon tien van Moorsel en Mirjam Mel chers. Toch ga ik ervoor. Al staar ik mij er niet blind op. Het belangrijkste is dat ik lekker fiets." In de Omloop van Borsele deed ze dat. Wat heet! Chantal Beltman toonde tot opluchting van velen aan dat het bolwerk Fram Frites wel te slopen is. door Bauke Boersma 's-HEERENHOÊK - Sport kent winnaars én verliezers. Dat be seft Tim Dees heus wel. Maar dat hij uitgerekend in de Om loop van Borsele tot die laatste categorie behoorde, beviel de Tholenaar maar slecht. „De Omloop van Borsele, dat is voor mij en voor onze ploeg (Middelkamp) dé koers van het jaar", sprak de zwaar teleurge stelde Tim Dees nadat hij zich zelf zaterdag in de uitslag van de nieuwelingenkoers op de 46ste plaats terugvond. „Daar moet het gebeuren, daar leven we zo'n beetje het hele seizoen naar toe. Het is tenslotte in onze eigen provincie, op ons eigen vaste trainingsrondje. Hij was er nota bene zelfs spe ciaal voor teruggekeerd van zijn vakantie-adres nabij de Utrecht se Heuvelrug, waar het ideaal trainen is voor een jonge wiel renner. Maar goed, zo erkende de jonge en getalenteerde Thole naar, het kan natuurlijk niet al tijd feest zijn. Hij reed al een he le serie goede uitslagen, waar van de overwinningen in Steen bergen en het Belgische Zotte- gem het meest tot de verbeel ding spreken. „En vrijdag werd ik nog tweede in Tiel", zei hij. „Het gaat inderdaad lekker dit seizoen." Ook in de Omloop van Borsele ging het eigenlijk hele maal niet zo slecht met Dees. De Tholenaar zat steeds mee van vo ren, maar moest in de laatste ronde van 24 kilometer opbok sen tegen de factor onwil. Mauri ce Schreurs, de latere winnaar, besloot op de solotoer te gaan en werd op gepaste afstand ge volgd door een aantal dapperen. „Ik wilde er ook naartoe, maar moest in de achtervolgende groep zo'n beetje alles alleen doen", verzuchtte Dees. „Som migen deden helemaal niets om dat hun ploeg een mannetje vooruit had, anderen hielden de benen stil omdat ze ondanks die uitlooppogingen toch gokten op een massasprint. Tja, ik heb het een aantal keren geprobeerd, maar kwam niet weg. En in de sprint was de koek vervolg op. Toen kon ik niet meer mi doen voor een plek voorin." Had Tim Dees dat wel gekiu dan had er niet meer dan detif de plek ingezeten. De gr< groep kwam namelijk te laat( het negental in plukjes voofl rijdende renners in de kraag vatten. Zoals de nummers hj tot en met negen maar net kort kwamen om Mauri Schreurs van zijn eerste o« winning af te houden. Tot verbazing van vooral de jd ge renner uit het Limburg Simpelveld zelf. „Een heel e mooie koers", was aanvankeli het enige dat de schuchtr Schreurs kon uitbrengen na a overwinning op de Molendijk 's-Heerenhoek. „Ik ben al vaak tweede en derde gevrc den, maar ik won nog nooit e koers. Goh, wat mooi." „Ik was de hele tijd bang dat: me toch nog zouden terugpal ken", voegde Schreurs eraanfi toen hij eenmaal van de groots schrik bekomen was. „Gelukk bleef ik vooruit. Dit is ook r manier waarop ik moet wmm Op de solotoer of bergop i nishen. Van een sprint moet het bepaald niet hebben." En weg was de kleine Limba ger. Op naar zijn tweede nov teit van de dag. Want, zo spn Maurice Schreurs met aandoe lijk blozende wangen, hij vrj nog nooit gekust door er Zeeuwse schone. Waarna rond miss Christa hem trakteerde! een paar stevige pakkerds. UTRECHT - In de Omloop va Borsele zat het Tim Dees zalti dag niet mee, maar gisteren ïïi de Tholenaar in een koers i Utrecht de snelste. De nieuweling van ZRTC The Middelkamp ging er na tien kilt meter vandoor met vier anda renners. Vier kilometer voorin einde sprong Dees in zijn eenlj weg uit die kopgroep en behiel hij zijn voorsprong. door Wim de Vos 's-HEERENHOEK - Nog nooit won een Zeeuwse renner de Om loop van Borsele. Gisteren, bij de eenentwintigste editie voor junioren, leek het er even op dat die spiraal doorbroken ging wor den. Niek Rentmeester uit Goes ging er met nog zo'n dertig kilo meter te gaan vandoor ging en bouwde snel een voorsprong van bijna een halve minuut op. Het bleek uiteindelijk onvol doende, Rentmeester werd ach terhaald door Mike van der Put ten. De Haarlemmmer boekte zijn vijfde zege dit jaar in een klassieker. Een score van hon derd procent. Rentmeester, die als 33e geklas seerd werd, bleek achteraf niet echt teleurgesteld te zijn. „De kopgroep bestond uit veertig man en ik wist dat ik geen kans zou hebben als het op een spurt uit zou gaan draaien. Ik hoopte er toen op dat ik enkele renners me zou krijgen en ik denk dat als we met een man of zes voor uit hadden kunnen gaan we het gered zouden kunnen hebben. Maar niemand zag er op dat mo ment blijkbaar iets in en alleen was het niet te doen. Achteraf gezien ben ik misschien te vroeg weggegaan, maar voor mij was het de enige manier om te probe ren hier te winnen". Begin dit seizoen stapte Rent meester over naar De Jonge Ren ner uit Oosterhout, omdat hij bij Theo Middelkamp de kans niet kreeg om een aantrekkelijk programma te rijden. „Ik heb tot nu nog iedere week een klas sieker gereden. Dat is belang rijk voor mijn verdere ontwikke ling", aldus de coureur uit Goes. Hij wil later deze maand nog de Driedaagse van Groot Axel rij den en wil daarna aan het Ne derlands kampioenschap mee doen. Monster Mike van der Putten (17) heerst als een monster in de junioren wedstrijden. Na de voorberei ding op het seizoen in Australië („Daar heb ik hard getraind en ook nog verschillende wedstrij den gereden") is hij heel succes vol. In Nederland verscheen hij zes maal (waarvan vijf klassie kers) aan het vertrek en al die wedstrijden besloot hij als eer ste. Hij wil graag deelnemen aan het WK en hoopt voor vol gend seizoen op een plaatsje ij de opleidingsploeg van Rabc- bank. Na de Omloop van het Lag Land, Noord-West Overijssa de Veluwe en de Koga MiataRa ce was het dus gisteren in a Omloop van Borsele te doen. Ij de wedstrijd hield Van derPalj ten zijn benen veelal stil. „Zezitj ten me natuurlijk behoorlijks de gaten te houden. Ik zat b de gehele wedstrijd in de taa Wat moet je dan anders d« dan wachten op het moma waar je sterk in bent. Ik kan aai komen met een snelheid van tot 70 kilometer, dus heb ik des nale afgewacht", zei Van fö Putten. En dat hij hard aan ki komen, bewees hij dus op deM: lendijk in 's-Heerenhoek. BORSELE - Vrolijk kijke» liep zij gisteren rond in 's-H(r renhoek. Baukje Doedee beff leidt dit jaar de nieuwelinge meisjes en junior vrouwen w ZRTC Theo Middelkamp voor de meesten van hen stofe die dag de eerste belangrijke op dracht op het programma: a Omloop van Borsele. En Doed« was trots op haar meiden. Vooral de zeventiende plaaï van Anne Eversdijk bij de nieu welingen meisjes deed Doecf erg goed. „Vooraf had ik nis verwacht dat we bij de nieuw lingen in de prijzen zouden n; den", vertelde Doedee. Ook Ai ne van der Horst, die 31e wen kreeg lof van Doedee. „Zij is vroeg onderuit gegaan, maar; is toch door gereden en heeft wedstrijd uitgereden. Je niet vergeten dat zij pas in stp tember is begonnen." Bij de junior vrouwen zorgö het zusje van Baukje Doed« Renske, voor een uitstekend prestatie door als zesde te nishen. Daarmee zorgde zij votf de beste Zeeuwse prestatie in d twee dagen durende Omloo;. van Borsele. Nathalie de eindigde min of meer teleurstel lend in de achterhoede. Bij de nieuweling meisjes g$ de overwinning naar Moniqu' van de Ree uit Willemstad enb:, de junior vrouwen was Yvontf Leezer uit 's-Gravenzande ij! snelste. HOEK - Tijdens de laatste competitiewedstrijd van Hoek tegen Ter Leede hebben supporters van de Zeeuws-Vlaamse zaterdag-hoofdklasser Patrick Naudts een hart onder de riem gestoken. Met een groot spandoek bedankte de H-side de voormalig technisch manager van de club. Naudts nam ander halve week geleden ontslag, nadat de club had besloten zijn functie op te heffen. De oud-speler van Hoek ervaarde dat als een dolksteek in zijn rug en de H-side leefde met hem mee. foto Peter Nicolai De Americanfootballers van de Am sterdam Admirals hebben in de NFL Europe een nipte nederlaag gele den tegen koploper Berlin Thunder. De ploeg leidde in het vierde kwart nog met 21-19, maar kon de marge in de> laatste zes minuten niet vasthou den. De Duitsers beslisten het duel voor eigen publiek met 33-29 (0-0 12-7 7-7 14-15). De Admirals boekte vorige week in de ArenA een zege op Frankfurt Galaxy en leken deze lijn door te zetten. Het team bood goed partij tegen Berlin Thunder. Ondanks een sterke optreden van de Admirals in het vierde kwart bleef Berlin Thun der ongeslagen. Quaterback Clint Stoerner was uitblinker bij de Amster dammers. Hij passte voor 249 yards en maakte drie touchdowns. ANP door Bauke Boersma Tja, je bent topsporter of je bent het niet. Dus houd je er niet zo van als je kansloos bent voor een fraaie klassering. Zoals regerend we reldkampioene allroundschaatsen Renate Groenewold, die zaterdag in de Omloop van Borsele na drie van de vijf ronden afstapte. „Ik heb er echt geen zin in om voor de zestigste plaats te rijden", sprak Groe newold naderhand lachend. „Da's niks voor mij. Ik kon het op een gege ven moment niet meer bijsloffen. ook al omdat het mijn eerste koers van het seizoen was. En toen de achterstand steeds groter werd, wist ik genoeg." Groenewold, die in maart van dit jaar in het Noorse Hamar de eerste Neder landse wereldkampioene allround- schaatsen sinds Atje Keulen Deelstra in 1974 werd, overwoog niet eens de koers uit te rijden om op die manier de nodige trainingskilometers te ma ken. „Want mijn deelname aan wieler koersen staat niet in het teken van het schaatsen", legde de Drentse uit. „Sterker, als je mijn coach Gerard Kemkers vraagt wat hij ervan vindt dat ik hier meedeed, zal hij zijn wenk brauwen fronsen. Hij is er geen voor stander van. Maar hij weet ook dat het geen zin heeft het te verbieden, daar ben ik veel te eigenwijs voor." En daarvoor heeft Groenewold de wie lersport te zeer lief. „Twee jaar terug deed ik voor het eerst mee aan een koers en werd direct zevende. Ik won zelfs al eens een criterium. Hoe dat kan? Tja, wij schaatsers hebben na tuurlijk een heel goede basisconditie. Maar inderdaad, er komt wel meer bij kijken dan dat alleen. Talent bijvoor beeld. Ja, dat heb ik geloof ik wel." Al heeft Renate Groenewold ook zo haar beperkingen als het de wieler sport betreft, verklapte ze. „Ik ben een enorme schijterd", schaterlachte de Drentse. „Ik kan eigenlijk alleen maar voorin of juist achterin een groep rijden. Om nog maar te zwijgen van een massasprint. Bit, da's dus niks voor mij." Dat neemt niet weg dat wielrennen de tweede sportloopbaan van de wereld kampioene gaat worden. „Na de Olympische Winterspelen van Turijn 2006 stop ik met schaatsen en ga ik me volledig op het fietsen richten." Maar ze heeft eerst nog twee seizoe nen schaatsen voor de boeg. En het zal daarin om de drommel niet mee vallen haar prestatie van afgelopen jaar te herhalen, laat staan te overtref fen. „Ik zal in ieder geval te maken krijgen met twee supergemotiveerde Duitse vrouwen", verwees Groene wold zaterdag fijntjes naar Anni Frie- singer en Claudia Pechstein, die ze in Hamar zo onverwacht het nakijken gaf. „Het wordt dan ook moeilijk, maar dat maakt niks uit. Ik ga er ge woon voor en dan zullen we wel zien waar dat toe leidt." De wereldtitel neemt niemand Groe newold in elk geval nog af. „Of ik er lang van heb nagenoten? Nou, daar was eigenlijk geen tijd voor. Voor ik het wist, waren we al weer in trai ning. En ik ben er ook te nuchter voor om er lang bij stil te staan, hoor. Ik vond het vooral heel erg fijn dat ik mijn vader de wereldtitel nog cadeau kon doen." Bij vader Roelf Groenewold werd vo rig jaar kanker geconstateerd. Hij krabbelde vervolgens weer op en kon daardoor de triomftocht van dochter Renate meemaken. Maar vorige week werd Roelf Groenewold weer opgeno men in het ziekenhuis. „Het is een af lopende zaak", zei Groenewold zater dag. „Misschien dat dat ook mede ten grondslag lag aan mijn afstappen van daag. Je probeert het van je af te zet ten, denkt dat het geen invloed op je heeft. Maar hoe je het ook wendt of keert, je bent er natuurlijk wel steeds mee bezig." Jeannie Longo kan er geen ge noeg van krijgen. De 45-jari- ge Frangaise boekte haar 850e overwinning als wielrenster. De aartsrivale van Leontien van Moorsel was in Sannois de sterkste in de Trophée des grimpeurs. Het betrof een tijdrit over 8,3 kilometer tus sen Argenteuil en Sannois. Longo werd in haar lange car rière al 47 keer Frans kampioe ne en vergaarde dertien wereld titels. Bij haar 850 zeges zit ook één olympische overwin ning: in Atlanta (1996) won ze het goud bij de ivegwedstrijd. Wereldkampioene allroundschaatsen Renate Groenewold rijdt zich in 's-IIeeren- hoek warm voor de Omloop van Borsele. foto Willem Mieras

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 24