Hoek ontbeert een echte leider Kloetinge moet revisie ondergaan PZC Baart maakt een einde aan seizoen SSV Gelegenheidsspits Van Eijzeren scoort drie keer voor Domburg 17 hoofdklasser in laatste wedstrijd onderuit tegen Ter Leede: 0-1 Voorzitter Hoek: kve komen onze afspraken na Oostkapelle sluit af met 4-4-gelij kspel Arno Melaard miste geen minuut Leon van den Ouden wisselkoning Wilco de Valk is topscorer Kloetinge gebruikte vijf keepers Kloetinge stijgt, Hoek consolideert maandag 3 mei 2004 nnr Barry van der Hooft 10EK - Franky Standaert stap- zaterdag in tranen van het eld. Niet omdat zijn ploeg te en Ter Leede (0-1) de negende icderlaag van het seizoen had maar omdat het zijn aatste officiële wedstrijd in het hirt van Hoek was. ïa meer dan een decennium een publiekswissel er niet af voor de aanvoerder, om- - De spelers van zater- Hoek hadden een onderhoud net het bestuur van de club en afvaardiging van de sponsor- ftichting. De reden? Na het ver- jrek van manager Patrick Naudts was er veel onduidelijk heid ontstaan over de gemaakte tussen de manager en spelers. hebben een goed gesprek en duidelijk gemaakt dat ke alle gemaakte afspraken zul len nakomen", zei voorzitter Kees de Feijter. Door de perike len van de afgelopen weken was Se communicatie er volgens De bij ingeschoten. „Ik denk lat het gesprek een positieve uit werking zal hebben. De spelers hebben nu duidelijkheid en de lichtlijnen zijn nu voor iedereen «kend." De Feijter wil graag verder wer ken op het fundament dat de af- Blopen jaren in Hoek werd ge- *d. Uiteraard betreurt hij het trek van Naudts, met wie hij vriendschappelijke band on thoudt. „Maar de club moet Ier. Het gaat er ook niet om ;lke personen er belangrijk jn. de vereniging is het belang- Als ik zou stoppen, staat ook een ander klaar om mijn laats in te nemen. Ik denk dat ie vanaf nu vol vertrouwen joruit kunnen kijken." POES - Oostkapelle sloot in de eerste klasse van het zaterdag voetbal de competitie af met een 4-4 gelijkspel tegen GJS. Rillan- dia was thuis kansloos tegen kampioen Kozakken Boys, dat met 3-0 zegevierde. IJS-Oostkapelle 4-4: Bij rust tas het al 4-2 door doelpunten Ruud Bos, Comé Schep, tart Jan Bos en Peter van de teijden voor de thuisploeg en wee keer Dennis van der Welle ;i(l-l en 2-2) voor Oostkapelle. .Alwin van de Ham scoorde di rect na rust 4-3 en Giovanni halverwege de tweede 4-4. Oostkapelle leek vlak ,|oor tijd de volle winst te pak ken, maar de derde treffer van Van der Welle werd afgekeurd. Rillandia-Kozakken Boys 0-3: De kampioen was voor rust dui delijk sterker en de 0-3 via doel punten van Santegoets, Mount- ley en Kerkhof was niet geflat teerd. Na de pauze nam Kozak ken Boys gas terug en was de irtij evenwichtiger, maar een ?ffer zat er niet in voor de luisclub. sportredactie Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA goes Tel: 0113-315640 Fax:0113-315669 E-mail: sport@pzc.nl Jan Dagevos (chef) Frits Bakker (coördinator zuid) Koen de Vries (coördinator midden) Rudy Boogert (coördinator noord) Bauke Boersma Roeland van Vliet Barry van der Hooft centrale redactie Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA goes Tel: (0113)315500 Fax: (0113)315669 E-mail: redactie@pzc.nl internet www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl dat de reservespelers simpelweg op waren. „Daar baal ik van", zei trainer Johan Ballegeer na afloop. „Franky had vandaag een mooie publiekswissel ver diend." Het gaf treffend weer in welke situatie Hoek zich de laatste maanden bevond. Voor het duel met Ter Leede kon Ballegeer nog over twaalf veldspelers, één keeper en een keeperstrainer be schikken. Nadat hij Leon van den Ouden had gewisseld viel Gunther de Meyer geblesseerd uit. En dus moest Standaert ne gentig minuten blijven staan. Aan de trainer was dan ook te merken dat het einde van het sei zoen als een opluchting voelde. Ballegeer erkende dit seizoen zelfs enkele keren aan stoppen te hebben gedacht. „Het is nog altijd een hobby, maar ik heb me dit seizoen veel te weinig ge amuseerd. Direct na een verlo ren wedstrijd dacht ik wel eens aan stoppen, maar dat gevoel verdween weer als ik er thuis eens rustig over had gepraat." Een terugblik op de 26 wedstrij den maakte duidelijk dat Hoek een zeer wisselvallig seizoen ach ter de mg had. Door elf overwin ningen, maar ook negen nederla gen en zes gelijke spelen eindig de Hoek op de zevende plaats. Een herhaling van de succesvol le Amstel Cupcampagne is daar door komend seizoen uitgeslo ten. Brandjes „Er zijn dit seizoen wedstrijden geweest waarbij dingen gebeur den die echt niet konden", keek Ballegeer terug. „We misten een leider op en naast het veld. Ik moest overal inspringen, kleine brandjes blussen. En naar de spelers die probeerden een voor trekkersrol te vervullen, werd vaak niet geluisterd. Voor het seizoen dacht ik zo'n leider al in huis te hebben. Johan Mücher of Gunther de Meyer liepen hier bijvoorbeeld al lang genoeg rond. Maar als ik dat dan zei, werd me dat kwalijk genomen. In het veld werd vrijwel niets ge corrigeerd." Volgens de Belgische oefenmees- ter gaat hij een aantal spelers verliezen die absoluut over de juiste mentaliteit beschikken. „Jongens als Franky Standaert, Jürgen Belpaire en Mare Min- naert gingen er altijd voor. Ik ben benieuwd hoe de nieuwe spelers dat gaan opvangen. Van sommige jongens weet ik dat ze zich direct zullen aanpassen. Toch duurt het hier lang voor dat bepaalde spelers echt aan vaard zijn. Jongens die bijvoor beeld met mij mee waren geko men moesten zich extra bewij zen." Ballegeer eiste afgelopen week einde duidelijkheid van het be stuur van Hoek. „Ik wilde we ten waar iedereen aan toe is en dat is me nu verteld. Ik hoop ook dat het allemaal nagekomen wordt. De neuzen zouden weer in dezelfde richting staan en ik hoop dat dat waar is. Er is dit seizoen te vaak tweedracht ge weest." Woord Op spelersgebied maakt Balle geer zich niet echt zorgen. „Pa trick Naudts werd altijd getipt door mensen waar hij mee sa menwerkte. Zijn taak moet nu worden overgenomen, maar er zullen de komende tijd nog ge noeg spelers vrijkomen." Over de voetballers die hadden toege zegd te blijven of naar Hoek te komen, was Ballegeer duidelijk. „Ze hebben allemaal hun woord gegeven." Het seizoen was dus teleurstel lend en datzelfde gold voor de laatste wedstrijd. Hoek kreeg voldoende kansen om de score te openen, maar grossierde weer eens in het missen van kansen. Elf minuten voor tijd ging Ter Leede daardoor met de zege lo pen. Invaller Robin Koers knal de de bal keihard achter de kans loze Jürgen Belpaire: 0-1. Hoek - Ter Leede 0-1 (0-0). 79. Ro bin Koers 0-1. Scheidsrechter: A.A.M. Klerlcs (Waalwijk) Gele kaart: Gunther de Meyer, Wesley de Smet (beiden Hoek), Bob Hoog kamer, Hicham Rbii en Anouar Hamdi (allen Ter Leede). Aantal toeschouwers: 650. Hoek: Jürgen Belpaire; Thomas Ra- gut, Joha7i Mücher, Gunther de Meyer (68. Ferdi Kabal), Franky Standaert; Wesley de Smet, Pau- clair Youda, Steven de Croock, Pa trick de GuchteneireLeon van den Ouden (64. Bart Poppe) en Ar jan Human. Hoek-spits Arjan Human ligt uitgeteld op het veld in de laatste competitiewedstrijd tegen Ter Leede. foto Peter Nicolai Bevelandse club wil eerste selectie in aparte stichting onderbrengen door Jan Dagevos LISSE - Het verlies werd enkele weken geleden al genomen en dus werd er zaterdag geen nieu we traan gelaten. Hoe pijnlijk het afscheid ook was op de slot dag van de competitie. Kloetin ge sloot het avontuur in de hoofdklasse af met een 5-3-ne- derlaag bij FC Lisse. „Schellui- nen-uit in plaats van Quick Boys-uit, het zal even wennen zijn", zei Emiel Dorst nader hand. Na zes seizoenen in het walhalla van het zaterdagvoetbal te heb ben vertoefd, moet Kloetinge weer in de revisie. De subtop per) van weleer is na een rumoe rig seizoen, met tal van crises, te ruggeworpen op het niveau van het seizoen 1997/1998. „Toch zijn we ervan overtuigd dat we de neerwaartse spiraal weer kunnen ombuigen", zei Paul Dekker zaterdag. „Er zit nog ge noeg achter. We hebben talent volle jeugd en de huidige selec tie blijft nagenoeg intact. Als ie dereen weer achter de club gaat staan, heb ik er het volste ver trouwen in dat we snel terugko men in de hoofdklasse." Dekker trok zaterdag bij zijn te rugblik op het voorbije seizoen enigszins het boetekleed aan. Daarbij verwees de voorzitter naar de trainerswissel, die na zes verliespartijen op rij voor de hand lag, maar pas in januari na de vijftiende wedstrijd zijn be slag kreeg. Karl Vergouwen moest toen het veld ruimen voor Dolf Roks. „Achteraf moet je concluderen dat het vanaf het begin niet heeft gelopen, terwijl iedereen er toch goede verwachtingen van had, inclusief Diederik Hiensch, zijn voorganger. Verg ouwen heeft heel veel spelers een kans gegeven en is daarmee te lang doorgegaan. Daardoor raakten vaste waardes hun zelf vertrouwen kwijt. Erwin van der Woerdt is daar een mooi voorbeeld van. Verder heb ik het idee dat de trainer meer te gen de spelers opkeek in plaats van dat dat andersom was." Dekker: „Achteraf kun je zeg gen dat we te laat hebben inge grepen. Aan de andere kant is het moeilijk om het überhaupt goed te doen. Want op het mo ment dat we de trainer hadden ontslagen, riepen anderen weer dat dat klauwen vol geld kostte. En nu zijn er weer mensen die zeggen dat die hele trainerswis sel niks heeft uitgehaald." De ervaren Dolf Roks kon de de gradatie inderdaad niet afwen den, maar volgens Dekker heeft de nieuwe trainer de vereniging toch weer een impuls gegeven, die houvast biedt. „Hij inspi reert de jongens, is enthousiast, denkt mee over het beleid en wil ook iets voor de jeugd gaan bete kenen. Maar wat misschien wel het belangrijkste is dat hij in mijn ogen spelers beter kan ma ken. Kijk, in januari wilden nog acht a negen basisspelers stop pen, maar uiteindelijk vertrekt alleen Pieter de Munnik. Dat is de verdienste van Roks." Vandaar dat er ook vertrouwen is in volgend seizoen, al beseft Dekker dat het niet gemakkelijk zal zijn om Kloetinge in één jaar tijd terug te brengen. „We zitten straks met nog drie andere Zeeuwse clubs in die klasse en krijgen met extra weerstand te maken." Roks zelf onderkent dat ook: „Vandaar dat er straks een team moet staan dat goed kan voetballen, maar ook onver zettelijk is. We zijn nu nog soms wel eens te lief, dan gaan we de duels maar half, half aan." Mentaliteit is de basis, maar ver der zal Roks in de voorberei ding, die op 10 juli al begint, veel aandacht aan tactische za ken moeten besteden. Kloetinge is in verdedigend op zicht snel van zijn apropos als de tegenstander zoals zaterdag veel van positie wisselt en vanaf het middenveld extra mensen in stelling brengt. Het ontbreekt bij Kloetinge bij tijd en wijle aan tactisch vernuft. „Daar zullen we veel aan moe ten werken", beseft Roks. „Van- van onze sportredactie GOES - Domburg heeft een grote stap gezet in de promo- tiecompetitic van de vierde klasse. De Walcherse club won gisteren met 0-3 bij Odio in Ossendrecht. Zeeland Sport verloor op eigen veld met 0-2 van Meto, terwijl RIA W op ei gen veld met 4-0 won van HSC'28. Odio - Domburg 0-3: Wilco van Eijzeren was gisteren de beul van Odio. Met drie doel punten schoot de gelegenheids- spits (de geblesseerde topsco rer Chiel Maranus zat op de bank) Domburg al praktisch naar de tweede ronde. Zeker omdat Odio totaal niet de am bitie heeft om hogerop te ko men. De club uit Ossendrecht is maar wat blij, dat het vol gend jaar weer in de vierde klasse mag spelen. Vorige week werd lijfsbehoud pas op de laatste speeldag veilig ge steld; de periodetitel was een bonus. Domburg trof dus geen op en top gemotiveerde ploeg. De eerste kans was in de eerste helft voor Rick van de Driest. Zijn schot werd gekeerd door de keeper, waarna Ko Brand de rebound tegen de lat schot. Vlak voor rust opende Wilco van Eijzeren de score en bin nen een kwartier na de rust maakte hij ook 0-2 en 0-3. Zeeland Sport-Meto 0-2: De thuisploeg kon het niet bolwer ken tegen de nummer drie van de vierde klasse B uit Hooger- heide. Halverwege de eerste helft kwamen de Vlissingers via een kopbal van Remco Broos op achterstand. Kort daarna verdubbelde Bennie Bruissink, ook met een kop bal, de voorsprong. Zeeland Sport gooide in de tweede helft alles op de aanval en kreeg een handvol kansen, maar kwam niet tot scoren. Jo ris Beilo had met een kans voor open doel de beste moge lijkheid op de aansluitingstref fer, maar hij schoot over. RIA W-HSC'28 4-0: Een con frontatie in de tweede ronde met Grenswachters ligt in het verschiet voor RIA W. Twee doelpunten van Arno Verlinde vóór rust en twee van Ludwig van Gremberghe na rust zet ten RIA op rozen. Zelfs de af wezigheid van enkele geschor sten en geblesseerden, waar door zelfs oud-Hoek-speler Bert Dutree (46 jaar) moest meedoen, kon daaraan niets veranderen. GOES - Arno Melaard speelde dit seizoen als enige Zeeuwse hoofdklassevoetballer alle wedstrijden van de eerste tot de laatste minuut. Voor de verdediger is dat de eerste keer in zijn zes seizoenen bij Kloetinge. Zijn ploeg genoten Wilco de Valk en Ronald Zuijdwegt speelden ook alle wedstrijden, maar werden één of meerdere keren ge wisseld. Bij Hoek speelde alleen Steven de Croock alle wedstrijden. Hij werd echter twee keer voortijdig van het veld gehaald. Jürgen Belpaire, Arjan Human, Pauclair Youda en Thomas Ragut (allen Hoek) en Johan de Goede ren (Kloetinge) misten dit seizoen één wedstrijd. GOES - Leon van den Ouden was dit seizoen bij zeven tien wissels betrokken. De spits van Hoek fungeerde ze ven keer als invaller en tien keer als uitvaller. Vorig sei zoen werd de Brabander alleen als invaller al zeventien keer gebruikt. Pieter de Graaff van Kloetinge is een goe de tweede met zestien wissels. De Graaff is samen met Pim Bruins koploper bij de invallers met tien invalbeur ten. Bart Poppe viel het vaakst in bij Hoek: acht keer. GOES - Wilco de Valk heeft dit seizoen de meeste doel punten van de Zeeuwse hoofdklassers gemaakt. De Nieu- werkerkse aanvaller scoorde dertien keer. Ondanks de de gradatie van zijn club was dat bijna een evenaring van zijn seizoensrecord van een jaar eerder. Toen scoorde De Valk veertien keer. In totaal heeft hij 46 keer in vijf seizoe nen hoofdklasse gescoord. De Hoek-spitsen Leon van den Ouden en Arjan Human hebben dit seizoen allebei elf keer gescoord. Van den Ouden heeft in drie seizoen hoofd klasse nu 17 keer gescoord, Human 39 keer. GOES - Nog nooit gebruikte Kloetinge zoveel spelers in één seizoen als dit jaar. Maar liefst 26 verschillende spe lers betraden in de 26 competitieduels het veld. Daaron der waren overigens vier echte keepers (Jaap Pijnenburg, Merlijn Swennen, Gerben de Kievit en Peter Noordijke) en één gelegenheids-keeper (Jean-Philip Becht, nadat Pij nenburg geblesseerd was uitgevallen en de wisselmoge lijkheden waren verbruikt). De 26 spelers zijn geen 'Zeeuws' record, want in het seizoen 1998/1999 passeer den bij Hoek maar liefst 29 spelers de revue. Dit jaar maakte Hoek gebruik van 22 spelers. GOES - Ondanks de degradatie steeg Kloetinge op de za terdag-ranglijst aller tijden twee plaatsen. De Bevelandse club passeerde HZW en SDV Bameveld, die afgelopen seizoen niet in de hoofdklasse acteerden, en staat nu op de 52e plaats. Hoek begon het seizoen op plaats 34 en ein digde het seizoen ook op die plaats. De Zeeuws-Vlaamse club wordt op de huid gezeten door Harkemase Boys (op drie punten) en zit zelf in het kielzog van Vitesse Delft. In de toptien van de ranglijst, bijgehouden vanaf het sei zoen 1970/1971, zakte Noordwijk van de tweede plaats naar de vierde plaats ten gunste van Quick Boys en Dovo. IJsselmeervogels blijft de ongenaakbare koploper. daar dat we zes weken voorbe reiding hebben. Dan kun je als trainer het team kneden." Na de komst van de keepers Danny de Vries (De Meeuwen), Joan van Belzen (Arnemuiden), de middenvelders Niels Kole (Kapelle), Corné Schilperoort (RBC) en Stefan Wielemaker (VCK) hoopt Kloetinge nog een verdediger en een aanvaller aan de selectie te kunnen toevoegen. Als het aan het bestuur ligt wordt de eerste selectie in de toe komst ondergebracht in een aparte stichting, die met een ei gen budget (ongeveer 100.000 eu ro) gaat werken. De rest van de vereniging komt daar dan los van te staan en behoudt zijn ei gen bestuur. „Nu hoor je vaak geluiden dat binnen de vereniging altijd alles naar het eerste gaat", zegt voor zitter Paul Dekker. „We probe ren door middel van deze con structie duidelijkheid te schep pen. Daarnaast denken we ook dat het beter werkt. Bijna alle hoofdklassers werken met zo'n stichting." De voorzitter is op dit moment bezig om de plannen nader uit te werken. Op 4 juni tijdens een extra ledenvergadering kunnen de leden zich erover buigen. „We proberen in en buiten het veld er alles aan te doen om zo snel mogelijk terug te keren naar die hoofdklasse", aldus Dekker. FC Lisse-Kloetinge 5-3 (4-2). 4. Kivong Steinrath 1-0, 14. Kwong Steinrath 2-0, 19. Jeffrey Winter 3-Ó, 21. Istvan Bakx 3-1, 29. Jef frey Winter 4-1, 35. Istvan Bakx 4-2, 84. Wilco de Valk 4-3, 88. Olaf Schaap 5-3. Scheidsrechter: E. van der Perk (Leiden). Aantal toe schouwers: 600. Kloetinge: Jaap Pijnenburg; Erwin van der Woerdt, Jeffrey Frijters, Jo hn Benlschap Knook (36. Jean-Phi lip Becht), Arno Melaard; Johan de Goederen, Emiel Dorst (82. Daan Esser), Wouter Labrujère; Ist van Bakx, Wilco de Valk en Ro nald Zuijdwegt. door Rudy Booqert NIEUWENDIJK - Heel SSV'65 had zich al verzoend met een be slissingswedstrijd tegen WGZ. Oók Yuri Baart. Hij baalde van zijn eigen spel en had geen idee uit welke hoek het zo benodigde doelpunt moest komen. Altena leidde met 1-0 en SSV'65 had een gelijkspel nodig om zich rechtstreeks te handhaven. In de derde minuut van de blessure tijd maakte Baart het wonder echter waar. SSV'65 wist al een klein half uur, dat het minimaal moest ge lijkspelen om ook volgend sei zoen eersteklasser te zijn. Die extra tijd ontstond in de eerste helft, toen het duel 25 minuten stillag omdat de chauffeur van de Goese spelersbus onwel was geworden. Concurrent WGZ was om 16.15 uur al uitgespeeld (2-1-winst bij Woudrichem), waardoor SSV'65 nog een klein halfuur had om een 1-0-achter- stand tegen het inmiddels gede gradeerde Altena weg te wer ken. Die tijdwinst leek meer tijdver lies, want SSV'65 creëerde van af dat moment geen kans meer. Daarvóór had Christiaan Boon twee dotten van kansen gekre gen én gemist, maar daarna... „Ik zag het ook helemaal niet meer zitten", bekende Baart na afloop. „Ik zat met mijn gedach ten al bij de komende week: twee keer trainen en zaterdag die beslissingswedstrijd. En ik dacht aan de gele kaarten die we vandaag kregen en hoe we te gen WGZ dan weer elf spelers op de been moesten krijgen." Onderste steen Maar met één kopstoot vér in de blessuretijd maakte hij onver wacht toch nog een einde aan het seizoen van SSV'65. Een 'pompen-of-verzuipen-trap' kwam bij aanvoerder Marcel Ko le terecht, zijn voorzet kwam bij de tweede paal waar Baart bo ven iedereen uit torende. „Het spookte toen door m'n hoofd: de ze mag je niet missen." En hij miste ook niet: 1-1. Baart werd de onderste steen in een mense lijke piramide en zijn matige spel werd hem in één klap verge ven. Het eindresultaat - handhaving - was meer dan bevredigend, maar de weg daamaartoe lag be zaaid met spijkers. De aanzet werd een seizoen eerder gegeven door een handvol vertrekkende basiskrachten, van wie de posi ties door tweede-elftalspelers moesten worden ingevuld. Zij kregen een harde leerschool, want na onder meer 7-0-nederla- gen tegen Rijsoord en Oranje Wit duurde het uiteindelijk acht wedstrijden, voordat SSV zijn eerste wedstrijd won. Onder druk Door die slechte resultaten kwam ook de positie van trainer Adriaan Nieuwenhuijse onder druk te staan. Diverse gesprek ken hielden Nieuwenhuijse uit eindelijk in het zadel. „De dub bele winst op Kozakken Boys was het omslagpunt", haalde matchwinnaar Baart zaterdag terug. De tot dan toe ongeslagen koploper werd in acht dagen tijd twee keer verslagen (3-2 en 0-1). „Toen ging de gedachte le ven: als we van Kozakken Boys winnen, kunnen we van ieder een winnen." Slecht En met name de eindsprint met acht punten uit vijf duels was de redding voor SSV'65. En daaraan zijn de andere cijfers ondergeschikt; hoe slecht die ook zijn: slechtste doelsaldo van de eerste klasse (-30), meeste doelpunten tegen in de clubhis torie (54) en op één seizoen na minste doelpunten vóór in de clubhistorie (24). Desondanks staat volgend seizoen voor het eerst in de historie de competi tiewedstrijd SSV 1- Kloetinge 1 op het programma. Altena - SSV'65 1-1 (1-0). 18. Al- win Stadhouders 1-0, 90(+3). Yuri Baart 1-1. Scheidsrechter: J.N. van Veen (Wijk en Aalburg). Gele kaart: Edwin Dekker, Wim de Graaf, Martijn van der Wiel (Alte na), Peter Nieuwdorp, Michel de Groote, Stefan Paardekooper (SSV'65). Aantal toeschouwers: 100. SSV'65: Wilfred Poleij; Michel de Groote, Wim Westenberg, Peter Nieuivdorp, Yuri Baart: Arjen Oostdijk, Remon Bal (46. Maurice van den Hemel), Marcel Kole, Ste fan Paardekooper; Paul Bom, Christiaan Boon.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 17