PZC Feyenoord gooit laatste kans weg Onzekerheid maakt Loes Linders gek Schalken ontsnapt aan de dood bij hotelbrand RUIT KAPOT? Signaal Human heeft bod ASWH in beraad bij AUTOTEAM aantrekkelijke korting 1 op uw eigen risico via OPEL RUITEN SERVICE Champions League definitief uit zicht Kroon winnaar Henninger Turm Pi i©©DJil^ Suzanne Harmes vierde op vloer Jan Ullrich niet in paniek Chauffeur SSV wordt onwel Seedorf weer een landstitel rijker Redactie: 0113-315640 wvvw.pzc.nl E-mail:redactie@ pzc.nl Postbus 314460 AA Goes Advertentie-exploitatie: Noord-en Midden-Zeeland: 0113-315520; Zeeuws-Vlaanderen: 0114-372770; Nationaal: 020-4562500. maandag 3 mei 2004 doorWietse Dijkstra ROTTERDAM - Omdat PSV de laatste weken maar bleef win nen, geloofde eigenlijk niemand meer bij Feyenoord dat de twee de plaats nog haalbaar was. Des ondanks was het schrijnend hoe de Rotterdammers gistermiddag eigenhandig de kans op deelna me aan de Champions League vergooiden. De toeschouwers in de andermaal volle Kuip zagen een historisch slechte wedstrijd, die FC Groningen na negentig hemeltergende minuten door twee goals van invaller Martin Drent dikverdiend won (1-2). Het duel van gistermiddag zal om een aantal redenen nog de ge schiedenis in gaan ook. In de eer ste plaats omdat FC Groningen nooit eerder in de Kuip van de Rotterdammers won. En omdat Bert van Marwijk voor de 134ste keer een competitiewed strijd van Feyenoord coachte. Daarmee verbrak hij het record (sinds de invoering van het be taalde voetbal) van de legendari sche Ernst Happel. Aangeslagen Een feest voor de vertrekkende Van Marwijk werd het aller minst. Historisch was daarom ook de persconferentie na af loop. Veel korter zal de nabab- bel van de Feyenoord-coach zel den zijn geweest. Veel slechter een wedstrijd onder zijn leiding evenmin. „Het leek wel of wij nergens meer voor speelden", toonde Van Marwijk zich aange slagen. „Ik heb me in de eerste helft groen en geel geërgerd. En in de tweede helft ergerde ik me kapot. Ik ben heel erg teleurge steld. Ik snap hier niets van. Ik had tot de laatste snik mee wil len doen, maar na vandaag kan dat niet meer." „We hebben de trainer laten zit ten", gaf Feyenoord-verdediger Peter van den Berg toe. „En dat verdient hij niet." Na een uitsfekende tweede com petitiehelft - in elk geval qua re sultaten - lijkt het of Feyenoord zo kort voor het einde van het FRANKFURT - Karsten Kroon heeft zaterdag de Duitse wieler klassieker Rond om de Hennin ger Turm op zijn naam ge bracht. De renner van de Raboploeg maakte in de rit over 210,2 kilo meter deel uit van een kopgroep van vijf. Hij versloeg verrassend de Duitser Danilo Hondo in de sprint. „In de finale was ik to taal niet zenuwachtig", zei Kroon na zijn overwinning. „Ik heb wel even getest hoe sterk mijn medevluchters waren. Ik zag dat ze er flink doorheen za ten. In de sprint zag ik niemand meer." ANP/SID pagina 22 Karsten Kroon killer seizoen op is. „Dat is misschien wel de juiste benaming", zei Van den Berg, die de zeperd had zien aankomen. „Hoe verder we het einde naderen, hoe minder vertrouwen er nog is in het beha len van de tweede plaats. Dat PSV zo weinig punten verspeelt, zal onbewust misschien meespe len. Op de training gaat het er de laatste tijd ook niet zo aan toe als zou moeten. De vonken vliegen er niet van af." Zonder bezieling, zo bleek giste ren, blijft er van dit Feyenoord niet veel over. Van den Berg: „Als wij geen inzet tonen, zijn we een middelmatig ploegje." Feyenoord sjokte ongeïnspi reerd over het veld, bezondigde zich aan speeltuinvoetbal in een veel te laag tempo en creëerde in de stomvervelende eerste helft ook nauwelijks kansen. De openingsgoal van Dirk Kuijt was een gelukje. Kort nadat Hu- go namens de gasten een enor me kans had gemist, besloot de Katwijker in de 56ste minuut op doel te schieten. Tot zijn eigen verbazing vloog de bal via verde diger Melchior Schoenmakers tussen de palen: 1-0. Martin Drent werd hierna de man van de wedstrijd. De lange Groninger stond nog maar een paar minuten in het veld of hij kopte uit een vrije trap van Krstev de 1-1 binnen. Niet veel later deed hij Van Persie voor hoe je een stiffie moet doen. Drent schatte de prima steek pass van Krstev (foutje Mtiliga) op juiste waarde: 1-2. GPD Martin Drent wordt besprongen door ploeggenoot Mile Krstev nadat de invaller FC Groningen met zijn tweede doelpunt aan de overwinning op Feyenoord heeft geholpen. foto Ed Oudenaarden/ANP Voetballers die weigeren om één minuut voor tijd nog in te vallen. Ik mag dat wel. Eindelijk wordt er eens een signaal afgegeven. Na tuurlijk, je bent werknemer en je wordt door de club be taald, dus moetje de opdrach ten van de trainer uitvoeren. Maar dit gaat te ver. Vanuit menselijk oogpunt is dit te waanzinnig voor woorden. Ik kan Thompson en Zongo heel goed begrijpen. Het is mij nog nooit overkomen, maar als het zou gebeuren, zou ik ook weigeren. Ik snap die trai ners ook niet. De mees ten hebben zelf toch gevoet bald. Dan we ten ze toch wat voor vernede ring dit is. Maar ja, Stu ring staat op dit moment on der hoogspan ning bij Vitesse en weet waar schijnlijk niet wat hij alle maal doet. De deskundigen roepen nu dat het onprofessio neel gedrag is. Nou dat zal dan wel zo zijn, alsof tijdrek- ken zo netjes is. Professioneel heet dat, nou volgens mij is het gewoon onsportief ge drag. Ik vind dat de trainers tegen woordig nogal tamelijk over spannen reageren op allerlei dingen. Zo kwam mijn broer Dennis er meteen naast te staan, toen hij afgelopen don derdag te laat was voor de be spreking van de wedstrijd te gen Excelsior. Het was de tweede keer dat hem dat over kwam. Het had ook nu weer te maken met defiles onder weg. Natuurlijk, als iemand stelselmatig te laat komt, moetje hem straffen. Maar als dat één of twee keer ge beurt en er zijn duidelijke re denen voor aan te wijzen, dan hoefje toch niet zo overdre ven te reageren. Zoiets kun je j ook afdoen met een geldboete, i Mensen komen heus niet ex pres te laat hoor. En denk je nu dat een spelersgroep erop i zit te wachten dat iemand er meteen wordt naast gezet'? De medespelers lopen heus geen polonaise hoor als iemand eens te laat komt. Ik vind dat een trainer in dat soort situa ties altijd zo snel op zijn strepen gaat staan. Kenne lijk wil men toch heel graag macht uitstralen. Als je eens een i keer te laat komt, ben je meteen ook niet genoeg met je vak bezig. Nee, drie, vier uur van tevoren al in het spe- j lershome zitten, dat is goed bezig zijn met je vak. Ach, ie- i dereen heeft zijn eigen voorbe- j reidinq en doet wat hem qoed lijkt. Ik snap niet dat trainers zich zo druk maken over dit soort i dingen. Ze kunnen zich beter i druk maken op het trainings- 1 veld. Ze moeten ervoor zor gen dat spelers beter gaan voetballen. Dat is vele malen belangrijker dan op tijd zijn voor een bespreking. Je kunt trouwens zo'n bespreking wel eens een keer missen hoor. Het komt toch vaak op het zelfde neer. Gérard de Nooijer Hoge heren moeten nog beslissen of turnster naar Olympische Spelen mag Wordt Loes Linders voortaan nu wel of niet in een adem genoemd met Elvira Becks? Het antwoord laat enkele dagen op zich wachten. De hoge heren konden dit weekeinde tijdens de Europese kam pioenschappen turnen geen uitsluitsel ge ven op het vraagstuk of de Udense zich al of niet gekwalificeerd had voor de Olym pische Spelen. door Herman Wissink AMSTERDAM - Het commentaar van Studio Sport-verslaggever Hans van Zet ten was zaterdag in bijna de hele de Am sterdamse RAI te horen. „Loes Linders kwalificeert zich voor de Olympische Spelen", riep hij luid in de microfoon na dat Loes Linders tijdens de meerkampfi nale een 9,237 scoorde op haar laatste on derdeel sprong. „Vet", reageerde de glunderende Linders (16) nadat ze dat nieuws had vernomen. Maar terwijl de turnster die traint bij WIC-FTC Heerenveen dat zei, ontspon zich enkele meters verderop een heftige discussie over de regeltjes. Want het boek 'normen en limieten' voorzag niet in de prestatie van Linders. Alles was richting Spelen zwart op wit gezet. Tenminste, bijna alles, zo bleek za terdag. Er werd wel rekening gehouden met het onderdeel sprong, maar niet met het feit dat er turnsters waren die vrij dag in actie kwamen en maar één sprong maakten. Loes Linders deed dat ook. Maar weer anderen lieten de jury twee sprongen zien en kregen een punt dat het gemiddelde was van de twee optredens. Dat was nodig om in aanmerking te ko men voor de toestelfinales van gisteren. Een plaats bij de beste acht was de eis voor kwalificatie voor de Spelen. Maar op basis van welke lijst, was de vraag die ook Wil Uylenbroek, bestuurslid van de KNGU niet kon beantwoorden. Volgens Loes Linders gaat een paar spannende dagen tegemoet. De turnster krijgt pas over enkele dagen uitsluitsel over deelname aan de Olympische Spelen in Athene. foto Toussaint Kluiters/ANP het ene lijstje zit Linders wel bij de beste acht, volgens een andere weer niet. „Het lot van Loes ligt in handen van NOCNSF", was het commentaar van Uy lenbroek die een kopie van de regels uit zijn colbertzak toverde. „Maar bij twijfel worden de regels altijd uitgelegd in het voordeel van de sporter." Topsportcoör dinator Willem Veldman zei: „Natuurlijk zal ik voor Loes Linders pleiten, maar ik geloof nooit dat ze gaat." Joop Alberda van NOCNSF had duide lijkheid kunnen verschaffen. Maar hij was niet in de RAI, hij was op weg naar Schiphol. Later kon hij Linders wel per soonlijk spreken. Een bespreekgeval, was de conclusie. Pas later deze week volgt uitsluitsel. „Daar word ik dus gek van", zei Linders, bij wie vreugde inmiddels had plaatsge maakt voor twijfel. De brede lach was verdwenen, het gezicht stond strak. Linders presteerde tijdens haar meer kampfinale niet eens zo geweldig. Op bijna alle onderdelen scoorde ze slechter dan vrijdag tijdens de landenwedstrijd. Op balk werd haar de meeste kans toege dicht om zich bij de beste acht te turnen en zodoende het ticket voor Athene te pakken. Maar op dat toestel wiebelde ze weer hevig en stapte er een keer vanaf. Geen Spelen, zo was de conclusie. Tot die sprong en het bijbehorende punt kwam. Dat ze mogelijk in de voetsporen van El vira Becks treedt, besefte ze zaterdag door alle commotie nog maar half. Becks was twaalf jaar terug de laatste Neder landse deelneemster aan de Olympische Spelen. Maar het duurt dus nog even voordat Lin ders weet of de droom werkelijkheid wordt. Of ze De Hazenkamp-tumster Su zanne Harmes naar Athene mag begelei den. „Ik ben vanaf mijn tiende jaar echt met topsport bezig. Vanaf dat moment droom ik al van de Olympische Spelen. Na het WK van vorig jaar werd dat ge voel nog sterker. Ik heb alle beelden van Sydney gezien, op dvd alles van Atlanta staan. Maar ik weet nu nog niets. Ieder een heeft het er over, maar niemand zegt iets tegen mij." GPD AMSTERDAM - Suzanne Har mes is gisteren in Amsterdam bij de EK vierde in de finale op het onderdeel vloer geworden. De turnster van De Hazenkamp kreeg voor haar oefening 9,325. Ze revancheerde zich daarmee voor haar mislukte oefening in de balkfinale, waarin ze met een val achtste en laatste werd. De Roemeense Catalina Ponor won de Europese titel met 9,637. Eerder op de dag had ze ook al op de balk goud gewon nen. De Spaanse Gomez won zil ver met 9,575. De Italiaanse Gar- gano veroverde met 9,350 brons. Nederland haalde in Amster dam geen medailles. In vergelij king met de vorige EK, in 2002 in Patras, was dat een fikse te rugval. Toen was er zesmaal ere metaal. ANP SCHERZINGEN - Jan Ullrich maakt zich twee maanden voor de start van de Ronde van Frankrijk niet druk over zijn vermeende gebrek aan vorm. „Ik hoor voor de Tour nog geen alarmklokken luiden", zei Ull rich zaterdag. De Duitser wordt algemeen ge zien als de enige wielrenner die Lance Armstrong komende zo mer van zijn zesde Touroverwin- mng kan afhouden. Maar er re zen de nodige twijfels nadat Ull rich in de Waalse Pijl al snel was afgestapt en Luik-Bastena- ken-Luik helemaal liet lopen. Ullrich: ..Ik werk hard aan mijn duurvermogen en mijn gewicht, wat mijn zwakke plek is." ANP van onze sportredactie ROME - De Nederlandse tennis ser Sjeng Schalken en zijn echt genote Ricky zijn in de nacht v'an vrijdag op zaterdag in Ro me aan de dood ontsnapt. Het echtpaar wist via een balkon en het dak te ontkomen bij een uit slaande brand in het luxe hotel waarin zij verbleven. Een Cana dees echtpaar en een Amerikaan se toerist kwamen om. Schalken zei gisteren dat hij on danks dp Qphnlflrpndp flphonrlo. nis zal deelnemen aan de Itali aanse open kampioenschappen die vandaag beginnen. Hij trainde gisteren weer na een, zo als hij het noemde, emotioneel bezoek om wat spullen op te ha len uit de zwartgeblakerde ka mer. Het echtpaar Schalken is, net als de andere deelnemers aan het toernooi, ondergebracht in een ander hotel. „We hebben al leen materiële schade. We zijn heel blij dat we het allemaal na kunnen vertellen. Dan is die cphado rol atiof Wo wrorrton roort vijf uur wakker van de rook. We konden alleen nog naar ons bal kon, de gang stond vol rook", al dus Schalken en zijn echtgenote Ricky op hun website. Telefoon Het enige dat ze meenamen, was de telefoon. „Voor het geval we het niet zouden redden en we on ze laatste woorden aan de fami lie wilden overbrengen." Het vuur is volgens de politie ontstaan op de kamer van twee Amerikaanse jonge vrouwen. rtn r,r»l i i 1 n onht Kof o or.norr.ol i ,L- dat door onvoorzichtigheid na een beschonken terugkeer van een nachtje stappen vuur in een afvalbak is ontstaan. De twee zijn verhoord, maar worden voorlopig als getuigen be schouwd en mogen terugkeren naar de VS. Vuur en rookontwikkeling in het zeven verdiepingen hoge ho tel zorgden voor grote paniek. Zo liet het 64-jarige Amerikaan se slachtoffer zich aan elkaar ge knoopte lakens een verdieping lager zakken, maar hij viel. Ach- torof KI qoI/ ri o t „nnA/lifT -ïiin vrouw kon uit de gang worden gered. Het Canadese echtpaar stikte in de kamer. Schalken en zijn echtgenote ont vluchtten hun kamer via het balkon, nadat ze natte handdoe ken voor hun gezicht hadden ge daan tegen de rookontwik keling. Via de naastgelegen ka mer konden zij het dak van het hotel bereiken. Daar werden zij opgevangen door Schalkens Amerikaanse tenniscollega An dy Roddick. De brandweer wist hen en andere gasten later te be- Behalve Schalken en Roddick verbleven ook de toptennissers Safin, Zabaleta en Mirnyi in het hotel. Ook zij kwamen met de schrik vrij. Voor geen van de ten nissers was de brand aanleiding van deelneming aan het Romein se toernooi af te zien. Echtgeno te Ricky laat via de website we ten dat zij zich voortaan in ieder hotel eerst vergewist van de nooduitgangen. „Het is een klei ne moeite om dat te checken. Want ik zeg je; als je door rook omgeven bent, weet je niet meer „„Kt,,,. r-.DTs door Barry van der Hooft HOEK - Arjan Human beslist vandaag of hij volgend seizoen nog bij Hoek speelt. De aanval ler had afgelopen maandag een gesprek met ASWH en heeft wel oren naar een overgang naar de zaterdaghoofdklasser uit Hen- drik-Ido-Ambacht. Ook Johan Mücher, Wesley de Smet en Bart Poppe twijfelen nog over een langer verblijf bij de Zeeuws-Vlaamse voetbalclub. Volgens Arjan Human vloeit een eventueel vertrek bij Hoek voort uit een drietal redenen. „Mijn vriendin woont in Rotterdam en dat is tien minuten bij ASWH vandaan", zegt Human. „Daar naast baal ik ervan dat Björn Langeveld niet naar Hoek komt, een speler zoals hij was dit jaar de ontbrekende schakel. En Pa trick Naudts is hier nu ook weg, terwijl ik met hem altijd uitste kend heb samengewerkt." Human benadrukt dat hij geen problemen met trainer Johan Ballegeer heeft. Human: „Want hij gaat er altijd voor de volle tweehonderd procent voor. Ik heb dit seizoen wel eens een bot sing met hem gehad, maar dat is daarna allemaal uitgesproken. Toch is er bij Hoek dit seizoen NIEUWENDIJK - De wedstrijd Altena-SSV'65 (1-1) is zaterdag in de eerste helft een halfuur on derbroken, omdat de chauffeur van de spelersbus van SSV'65 onwel werd langs de lijn. De chauffeur, Wim van Willigen uit Vlissingen, zakte na een half uur wedstrijd naast de dug-out van SSV in elkaar. De verzorger van zowel Altena als SSV paste eerste hulp toe. Binnen een kwartier was op het sportpark in Nieuwendijk een ambulance ter plaatse, die Van Willigen overbracht naar een ziekenhuis in Breda. Daar werd een lichte hartritmestoornis geconsta teerd. Van Willigen moest ter ob servatie een nacht in het zieken huis blijven. De wedstrijd werd na 25 minuten weer hervat, pagina 17 Yuri Baart maakt einde heel veel gebeurd en ik vind dat wij een echte leider missen. Ie mand die pressing kan spelen en andere spelers corrigeert. Deze ploeg is daarnaast ook veel te braaf en vaak niet slim genoeg." Bij ASWH zou Human, die ook werd benaderd door kampioen Quick Boys, herenigd worden met Jack van den Berg. Met hem werkte Human eerder samen bij de jeugd van Feyenoord. „Ik heb maandag een heel goed ge sprek met Van den Berg gehad en ik moet nu nog overleggen met mijn baas over de hele situa tie. Het is niet makkelijk, maar ik zal de knoop toch door moe ten hakken." Naast Human zouden ook Johan Mücher, Wesley de Smet en Bart Poppe nog kunnen vertrek ken bij Hoek. Mücher: „Er is hier de laatste tijd veel veran derd en ik wil niet nog zo'n sei zoen meemaken. Ik heb niet al tijd goed gespeeld en kijk daar om eerst naar mezelf en dan naar anderen. Daarom wil ik er nog een weekje over nadenken." Wesley de Smet: „Voor mij is er heel laat belangstelling geko men van een ploeg uit de derde klasse in België. Ik wil alles op een rijtje zetten. Want als ik bij Hoek blijf, wil ik hier volgend seizoen met een ander gevoel naar toe komen dan de afgelo pen maanden het geval was." Bart Poppe laat zijn besluit me de afhangen van de beslissingen die Mücher en De Smet nemen. „Want ik heb gezegd dat ik zou blijven, mede doordat Johan, Wesley en Djamel Buyse ook zouden blijven. Als dat niet meer zo is, moet ik misschien ook maar eens gaan nadenken of ik bij Hoek moet blijven." pagina 17 Hoek mist een echte leider MILAAN - Clarence Seedorf is sinds gisteren een landstitel rij ker. Met AC Milan werd de mid denvelder kampioen van Italië door een 1-0-zege op AS Roma. Andrei Sjevtsjenko zorgde er met zijn goal voor dat Seedorf nu vier titels, drie Champions League-cups, één wereldbeker en twee nationale bekers bezit, pagina 16

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 15