A m m sa' EEN REIS OM DE WERELD IN 80 BOEKEN. Integreren doe je samen PZC GEEF U OP VOOR DE CURSUS REANIMATIE ijnm lijt' pp M# 8 maandag 3 mei 2004 Mi ammafm ■91 IIMMiwmiW'"» •*s»« KRANT VOOR ZEELAND In Meliskerke zoeken wij M/V Geld verdienen en de hele dag nog voor je hebben? Word dagbladbezorger van de PZC; een goede bijbaan voor jong en oud! U krijgt: Ruime vergoeding Vakantievergoeding Gratis krant Speciale bezorgerskortingen Attenties bij o.a. feestdagen Gratis regenpak Interesse? Bel gratis de afdeling Binnendienst 0800-023 51 11 (tijdens kantooruren) of kijk op www.deleukstebijbaan.nl voor vrije wijken. De minimumleeftijd is 15 jaar Nederland is wat we er samen van maken Vluchtelingenwerk Nederland werkt al 25 jaar aan integratie van vluch telingen. In bijna elke gemeente is een ViuchteiingenWerkgroep actief. De lokale medewerkers van Vluch telingenwerk introduceren vluchte lingen bij uiteenlopende instanties. Ze helpen hen bij het vinden van woonruimte. Ze ondersteunen hen bij de aanvraag voor gezinshereni ging. Ze organiseren huiswerkbege leiding en conversatielessen. Ook geven onze medewerkers voorlich ting, onder meer op scholen, om bij kinderen meer begrip te kweken voor vluchtelingen die in hun ge meente komen wonen. Wij informeren u graag over de (ontmoetings)activiteiten die Vluch- telingenWerkgroepen organiseren in uw gemeente. Kijk ook eens op www.vluchtelingenwerk.nl. Uw bijdrage aan integratie is broodnodig. Vraag informatie! Postbus 2894, 1000 CW Amsterdam Tel. 020 - 346 72 00 campagne@vluchtelingenwerk.nl www.vluchtelingenwerk.nl Giro 123488 Vluchtelingenwerk Nederland Als u morgen getuige bent van een hartstilstand, wilt u dan hulpeloos toeschouwer zijn of geoefend hulpverlener? Reanimatie is levensreddend. Maar kan niet uit een boekje geleerd worden. Geef u op voor een prak tische cursus die gemiddeld zo'n 4 tot 6 uur duurt. Toelatingseisen zijn er niet. En zo'n cursus is natuurlijk vooral belangrijk voor familieleden van hart patiënten, maar ook voor brandweer, politie, portiers, sporttrainers, winkelpersoneel, mensen van het openbaar vervoer etc. Meer weten? Informeer bij het Nederlandse Rode Kruis afdeling Vlissingen, tel. 0118-466668 of kijk op http://clubnet.zeelandnet.nl/kruisv voor meer informa tie. Of informeer bij de Nederlandse Hartstichting, Bureau Reanimatie, Postbus 3140, 3502 GC Utrecht, 0900-0400020, reanimatie@hartstichting.nl Nederlandse' Hartstichting vrienden van de hartstichting /-*2c*£ NIERSTICHTING J* mt Jl ■-1 MeirShakv Dc grote Thailand W..'* m hofvIjver SË Ken Whva Mi tat I P' U'A HrrClAZtN MU)5 'Oc Si •*V-. wwuiiai Australia Rj-tilSS! Na een reis om de wereld in tachtig dagen ben je overal even geweest. Heb je overal even de geur kunnen opsnuiven, het eten kunnen proeven, de mensen kunnen gadeslaan. Maar na een reis om de wereld in tachtig boeken, heb je tachtig manieren van leven kunnen doorgronden, tachtig culturen kunnen beleven, tachtig keer weg kunnen dromen in een ander land. Met een boek in je hand, kun je reizen in je hoofd. Waarheen je wilt, hoe lang je wilt en met wie je wilt. Een goede reden om wat vaker naar de boekhandel te vliegen. Steeds weer plezier van karton en papier. o> - r en V.* Ze kennen elkaar door en door. Toch weten ze iets niet van elkaar. NIERDONOR JA/NEE weetuhetalvanelkaar.n EEN PUBLICATIE VAN INFORMATIECENTRUM PAPIER EN KARTON, T (020) 654 30 43 WWW.PAPIERINFO.NL PARTICIPANTEN: STICHTING PAPIER RECYCLING NEDERLAND. VERENIGING VAN NEDERLANDSE PAPIER- EN KARTONFABRIEKEN, VERENIGING GOLFKARTON, KONINKLIJKE KVGO, NEDERLANDS UITGEVERSVERBOND.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 12