4 "Ik wil zeggenschap ever mijn leven" KIJK... GANZEN! PZC Familieberich ten CSGEBR.DOMINICUSBV Met ANGO kom je tot je recht! WIE HELPT BIJ HARTSTILSTAND? GEEF U OP VOOR DE CURSUS REANIMATIE serres en veranda's uitvalschermen markiezen Teba Nationaal maandag 3 mei 2004 Sluitingstijden familieberichten: Overlijdens- en geboorteberichten: Aanleveren: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur, zondag 16.00-18.00 uur, plaatsing de volgende dag. Overige familieberichten: Voor de krant van maandag t/m vrijdag: twee werkdagen voor plaatsing 15.00 uur, zaterdag: woensdag 16.00 uur. Tel.nr. 0113-315555 Faxnr. 0113-315549 via e-mail: alléén in Wordbestand aangeleverde tekst: eaa@pzc.nl Geboren op 29 april GUUSJE BAKKER Dochter van Marjan Reichart en Onno Bakker Zusje van Bram Koudenhoek 56, 4381 AC Vlissingen Plaats uw familieberichten in de PZC Tot onze diepe droefheid is door de Heere in Zijn ondoorgrondelijke wijsheid, na een kortstondige ernstige ziekte, van onze zijde weggenomen mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader en schoonvader LEENDERT WILLEM BIEMOND in de leeftijd van 52 jaar. W. E. Biemond-van den Bos Liselore en Leendert William Leonard en Natasja Linda en Kees 30 april 2004 Markt 2 4307 AN Oosterland Gelegenheid tot condoleren dagelijks aan huis. De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal gehouden worden D.V. donderdag 6 mei in dorps huis "Oosterhof", St. joostdijk 27 te Oosterland, aanvang 13.30 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op de al gemene begraafplaats te Oosterland, omstreeks 14.30 uur. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot condo leren in dorpshuis "Oosterhof". Geen bloemen Alles waar je echt van houd, zal warmte blijven geven, ook al is het niet gebleven. 't Blijft altijd een deel van jou een stukje van je leven. Verdrietig zijn wij dat onze lieve "grote zus" en tante, MIENEKE MEIJER-BOOGAARD er niet meer is. Zij wist dat haar naam bij God bekend was. lan Boogaard David Carina Nel Minnaar-Boogaard Koos Minnaar Sandra en Wim Marcella en Dirk-Jan Corry janse-Boogaard Ton Janse David Samuël Benjamin en Wendy Thomas en Sindy Sarah Het is goed geweest. Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren. Bedroefd geven wij U kennis van het overlijden van onze zeer geliefde schoonzus en tante MIENEKE MEIJER-BOOGAARD echtgenote van Adrie Meijer Middelburg, 5 juli 1943 Bom, 30 april 2004 Haar positieve instelling tot op de laatste dag van haar leven heeft veel indruk bij ons achtergelaten. Wij hebben aan haar dierbare herinneringen en zul len haar erg missen. Oostkapelle: Evalien Wattel-Meijer Bram Wattel Vlissingen: Els Meijer Middelburg: Lies Louwerse-Meijer Jan Louwerse Neven en nichten Oostkapelle, 30 april 2004 Heden overleed onze geliefde oom KEES VAN BELZEN Jan Blaas Anita Sturm-Blaas Jan Sturm Miranda Elenbaas-Blaas Johannes Elenbaas en kinderen Wij wensen tante Paulien veel sterkte toe. Amemuiden, 30 april 2004 Met droefheid namen wij kennis van het overlijden van onze goede vriend KEES VAN BELZEN Wij wensen de familie veel sterkte toe. Familie Jac. de Ridder Familie P. Schroevers Familie P. de Nooijer Familie L. van de Ketterij Familie J. D. Schroevers Geschokt en bedroefd namen wij kennis van het overlijden van onze vriend KEES VAN BELZEN Wij wensen Paulien en familie heel veel sterkte toe om dit verlies te dragen. Jo en Jannie Theune Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons gewaardeerd bestuurslid KEES VAN BELZEN Wij wensen de familie veel sterkte toe. Bestuur en leden PV De Voorwaarts Ontroerd namen wij kennis van het overlijden van RIEN OOSTLANDER Tot voor kort cantor en inspirator van onze cantorij. Wij gedenken hem met respect en dankbaarheid. We wensen Willeke. kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies. De S.O.W. Cantorij "Dorcanzio" Oostkapelle Neven en nichten Goes, 1 mei 2004 Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand. Intens bedroefd om haar te vroege afscheid, maar op recht dankbaar voor alles wat zij tijdens haar leven voor ons gedaan en betekend heeft, delen wij u mede dat. na een kortstondige ziekte, rustig en kalm is inge slapen mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en oma NELLIE NIEUWDORP-VAN DER WEELE 16 december 1932 tl mei 2004 Goes: M. H. Nieuwdorp Goes: Henk Nieuwdorp. in liefdevolle herinnering Marja Fraanje en Wil Zweemer Jessika Justin Annelien Matthijs Lennart Kloetinge: Laura en Ronald van Hulle-Nieuwdorp Goes: Hans Nieuwdorp Chloë Cynthia Kwadendamme: Marcel Nieuwdorp en Esther de Jong Rik Schore: Annemarie Nieuwdorp en Ronnie Mol Yamila Luna Bongerd 59,4462 TC Goes De afscheidsdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal worden gehouden woensdag 5 mei om 13.15 uur in de aula van rouwcentrum 'De Bevelanden', Geldelooze- pad 20 (naast de Alg. Begraafplaats) te Goes. Hieraan voorafgaand is er vanaf 12.45 uur gelegen heid tot afscheid nemen. Aansluitend zal om plm. 14.00 uur de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Goes. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de condoleanceruimte van rouwcentrum 'De Bevelan den'. Met diepe droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze lieve zus, schoonzus en tante NELLIE NIEUWDORP-VAN DER WEELE Goes: L. van der Weele J. M. van der Weele-van Boven Kapelle: J. van der Weele J. M. van der Weele-Geluk Zuid-Afrika: P. van der Weele I. van derWeele-Willi Middelburg: M. de Bat-van der Weele J. de Bat 's-Heerenhoek: J. van der Weele E. van der Weele-Paauwe Bedroefd, maar dankbaar dat verder lijden haar be spaard is gebleven, hebben we kennisgenomen van het overlijden van onze lieve schoonzus en tante NELLIE NIEUWDORP-VAN DER WEELE P. J. Meeuwse-Nieuwdorp, in liefdevolle herinnering D. Meeuwse. in liefdevolle herinnering 's-Gravenpolder: J. C. Nieuwdorp E. Nieuwdorp-de Koster Hoedekenskerke: I. P. de Bart-Nieuwdorp, in liefdevolle herinnering G. J. de Bart Baarland: C. Traas-Nieuwdorp J. Traas Neven en nichten Goes, 1 mei 2004 Opa PIET We zullen je missen maar uit ons hart zullen we je niet wissen. We houden van je Jacco Peter. Mary-Ann en Inez Ronald en Angela Karin en Arnold ONTWERPEN OOK IN UNIEKE COMBINATIES MET STEEN, GLAS, R.V.S EN BRONS Westkapelle: Oude Zandweg 2, Tel. 0118 571436 Goes: Verrijn Stuartweg 10, Internet: www.dominicus.nl Voorgoed weggevaren. Onze "Schipper" is niet meer... Overleden (Ome) Willem Schrijver Zwager van, Middelburg: C. H. Seijbel-Waage t W. Seijbel t J. Heim-Waage C. Helm t Kinderen en kleinkinderen Met droefheid vernamen wij het overlijden van ons ere-lid Willem Schrijver Voor zijn inzet ten aanzien van onze jachthaven zijn wij hem veel dank verschuldigd. Bestuur Goesse Watersportvereniging "De Werf" Ik zie een poort wijd openstaan Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij in haar leven voor ons heeft betekend en dat haar een verdere lij densweg bespaard is gebleven geven wij kennis van het overlijden van onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder PIETERNELLA SARA VAN POPERING-VAN DER WJEIJDE in de leeftijd van ruim 95 jaar. Kapelle: Leen en Janny van Popering-Slootmaker Ellen en Jurjen Yasmin, Levi, Lune Sjaak en Jeanette Finn Nieuwerkerk: Cees en Anke van Popering-Geluk Petra en Harko Maaike en Adrie Roy in herinnering - Ronald en Karlijn Zierikzee: Bert en Willy van Popering-Jonker Jeroen en Hildegard Bart, Wouter, Esther, Renate Mario Saskia Albert Zierikzee, 30 april 2004 Verpleeghuis "Cornelia" Correspondentieadres: Oude Nieuwlandseweg 10 4306 NN Nieuwerkerk De rouwdienst zal gehouden worden woensdag 5 mei in de Johanneskerk van de S.O.W.-gemeente aan de Kerkring te Nieuwerkerk, aanvang 13.30 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op de be graafplaats aan de Muyeweg te Nieuwerkerk, om streeks 14.30 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in "Ons Dorpshuis", Poststraat 20 te Nieuwerkerk. Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van mijn zus en onze tante PIETERNELLA SARA VAN POPERING-VAN DER WEIJDE Lisse: J. Smits-van der Weijde neven en nichten Nieuwerkerk, 30 april 2004 3 mei 2001 In memoriam 3 mei 2004 Lieve LIES The spirit that makes all things live, is love. Sjaan Plaats uw familieberichten in de PZC Willem Schrijver weduwnaar van Elizabeth Waage *6-1-1919 129-4-2004 Horsens: Henny Schrijver Oostvoome: Sara en Wim Peter, Rosalien, Lars Amsterdam: Jonas en Tjitske OlafHadde Amsterdam: Kees Schrijver t Anna van der Staak Markveld 2,4481 BH Kloetinge Willem is thuis, alwaar geen bezoek. We nemen afscheid van hem op dinsdag 4 mei om 13.00 uur in de aula van het crematorium te Middel burg. Westelijke Oude Havendijk 5. Hierna gaan we terug naar Kloetinge, waar u in "Amicitia". Schimmelpenninckstraat 14, vanaf 14.15 uür de familie kunt condoleren en elkaar ontmoeten. Vaarwel Willem Na een periode van ziekte is overleden onze sympa thieke en meelevende buurman Willem Schrijver Wij wensen Henny en de verdere familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. De bewoners van het Markveld: Pekaar, van Westen, van Rees, Tideman. Kingma, Slabbekoom, de Graaff, Menken, Verburg, Bruël, Lenshoek, Zuidweg-van Oostrum OM STEEDS BIJ STILTE STAAN... Uw gedachten over een uniek gedenkteken geven wij gestalte in natuursteen. Vraag naar het fotoboek met vele voorbeelden. Goes: Rotonde Ringbaan-West Telefoon (0113) 216555 Middelburg: Amesteinweg 40 Telefoon (0118) 612579 Nu ook in Zoetermeer! www.grafgedenktekens.nl 4 ;edenktekens Zandee de Kuijper De Algemene Nederlandse Gehan dicapten Organisatie (ANGO) is de grootste algemene belangenorga nisatie van, voor en door mensen met een handicap of chronische ziekte. Of het nu gaat om juridische ondersteuning, belastingteruggave, uitkeringen, zorg en hulp, woning aanpassingen, vervoer of lotgeno tencontact... Kom op voor je rech ten! Word ook lid van ANGO! Postbus 850, 3800 AW Amersfoort Tel. (033) 465 43 43 www.ango.nl info@ango.nl Als u morgen getuige bent van een hartstilstand, wilt u dan hulpeloos toeschouwer zijn of geoefend hulpverlener? Reanimatie is levensreddend. Maar kan niet uit een boekje geleerd worden. Geef u op voor een prak tische cursus die gemiddeld zo'n 4 tot 6 uur duurt. Toelatingseisen zijn er niet. En zo'n cursus is natuurlijk vooral belangrijk voor familieleden van hart patiënten, maar ook voor brandweer, politie, portiers, sporttrainprs, winkelpersoneel, mensen van het openbaar vervoer etc. Meer weten? Informeer bij het Nederlandse Rode Kruis afdeling Vlissingen, tel. 0118-466668 of kijk op http://clubnet.zeelandnet.nl/kruisv voor meer informa tie. Of informeer bij de Nederlandse Hartstichting, Bureau Reanimatie, Postbus 3140, 3502 GC Utrecht, 0900-0400020, reanimatie hartstichting.nl n d e h Nederlandse^F Hartstichting vrienden van de hartstichting Ganzen zijn fascinerende vogels En ze overwinteren graag in ons land Vogelbescherming Nederland nodigt u uit ga eens ganzen kijken' Waar? Ontdek het op www.vogelbescherming.nl. \iiUiIIk-.iTu rilling Hé verplegenck Zin in een werkvakantie Wil )ij de Zonnebloem helpen <a 6750 langdung zieken en (zvrasr lichamelijk gehandicapten een or» getelijke vakantie te bezorger' Sluit je dan aan bij ons enihousa» en supergemotiveerde teamvs 7000 vnjwilligers. waaronder ee- groot aantal verpleegkundigenel: ziekenverzorgenden Hel kostje* weekje van je vri|e tijd. maar jefcjt er dan ook heel wat voor terug de Zonnebloem De auto is een universeel symbool voor mobiliteit. Laat 'm dan ook onderhouden door een universeel autobedrijj. CAR-GROEP ZEELAND VERRASSEND VEELZIJDIG KOM NAAR ONZE SHOWROOM Ruime keuze in zonwering, markiezen, rolluiken, sereens raamdecoraties en garagedeuren Kunststof kozijnen Serres Snelle levering, vakkundige montage Romazo garantie AMBIANCE ZONWERING Livingstoneweg 8, Goes, tel.: (0113) 22 22 31

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 10