ROVINCIALE ZEEUWSE Cllil! Sharon onderuit in referendum Feest en rellen bij uitbreiding van EU Zeelandia Middelburg weigert te voetballen Plan ontmanteling nederzettingen valt verkeerd bij Likoed PSD-boot vaart na afscheid toch dagje door Zeeuwse uit sloot gered Rellen bij 1 mei-viering Berlijn Nationaal Park gaat de boer op Beltman sterk in Omloop Borsele Axelaar zwaargewond na verkeersconflict Hoofdverdachte J moord Djindjic meldt zich i 18° ZW4 Vandaag droog Droog en zonnige perioden. Matige zuid westelijke wind. Maxima rond 18 graden, langs de kust rond 14 graden. 246e jaargang no. 104 maandag 3 mei 2004 los nummer 1,20 internet: www.pzc.nl Film of Digitaal: wij printen het allemaal door Ad Bloemendaal TEL AVIV - Premier Ariel Sharon van Israël is er bij een gisteren gehouden refe rendum niet in geslaagd een meerderheid van zijn Li- koed-partij achter zijn los- makingsplan te krijgen. Schaduwverkiezingen van Israëls eerste televisienet voorspelden gisteravond dat niet minder dan 62 pro cent van de partijleden te gen het plan heeft gestemd. Het tweede net hield het op 56 procent. De werkelijke uitslag werd in de loop van de nacht verwacht, maar het is duidelijk dat-de Is raëlische premier een zware ne derlaag heeft geleden. Een klei ne veertig procent van de twee honderdduizend kiesgerechtig de partijleden heeft zijn stem Uitgebracht. Sharon verklaarde de uitslag te respecteren en aan lie blijven als premier. Het losmakingsplan voorziet Bnder meer in een ontmanteling van alle 21 Israëlische neder zettingen in de Gazastrook en vier op de Westelijke Jordaanoe- jver. Wetswijziging De verwerping van Sharons plan door de Likoed betekent met per se het einde ervan. De premier heeft laten doorscheme ren dat hij bij een negatief oor- Ldeel zal zoeken naar andere ma- Éieren om het uit te voeren. Hij VLISSINGEN - Wie dacht dat de oude PSD-boten zaterdag écht voor het laatst voeren, kwam een dag later bedrogen uit. Gisteren voer de Koningin Beatrix weer doodleuk tussen Vlissingen en Breskens. De oude PSD-veerboot werd in gezet vanwege een technisch mankement aan de Prinses Maxima, één van de gloednieu we fiets-voetveren. De Konin gin Beatrix nam daarom één Van de halfuursdiensten over. De andere dienst werd door een van de nieuwe swaths gevaren. Het publiek nam zaterdag al of ficieel afscheid van de PSD-bo ten. Hoe lang de Koningin Bea trix wordt ingezet is onduide lijk. Waarschijnlijk is het euvel Binnen een dag verholpen, pagina 11 nog één keer SINT-MAARTENSDIJK - Bij een eenzijdig auto-ongeval op de Kastelijnsweg bij Sint-Maar tensdijk is zaterdagmiddag een 17-jarige inwoonster van die plaats ernstig gewond geraakt. £ij is met een traumahelikopter Vervoerd naar een ziekenhuis in Rotterdam. Haar toestand is sta biel. Het ongeluk gebeurde even na vijf uur. De 19-jarige bestuur der kwam in de rechterberm te recht, waarna de auto uiteinde lijk ondersteboven in de sloot be landde. De bestuurder kon op ei gen kracht de wagen verlaten, maar de 17-jarige passagiere zat onder water in het voertuig op gesloten Omstanders, onder wie een boer met een tractor, wisten haar na enkele minuten te bevrijden en hebben haar on middellijk gereanimeerd. kan het alsnog aanbieden aan re gering en parlement, of een na tionaal referendum uitschrij ven. Voor dat laatste is een wets wijziging nodig. Maar in beide gevallen moet hij rekening hou den met felle protesten in de Li koed. De kolonisten, vooral die in de Gazastrook, reageerden gistera vond uiterst tevreden. Maar er was geen juichstemming, als ge volg van een Palestijnse terreu racties waarbij gistermiddag een Israëlische moeder en haar vier jonge kinderen om het le ven kwamen. Tali Hatuel, een 34-jarige so ciaal werkster uit het Katif-ne- derzettingenblok in de Ga zastrook, was met haar vier dochters (tussen de 2 en 11 jaar oud) op weg naar Israël om te de monstreren tegen het losma kingsplan. Op hun auto was een sticker geplakt met de tekst 'Ontmantelen van nederzettin gen is een overwinning voor ter reur'. Het was de bedoeling dat zevenhonderd kolonistengezin nen uit de Gazastrook zouden postvatten bij alle 168 Li- koed-stembureaus om de bijna tweehonderdduizend partijle den ertoe te bewegen tegen een plan te stemmen dat hun 'depor tatie' zal bewerkstelligen. Bij verschillende stembureaus kwam het tot ongeregeldheden. Premier Ariel Sharon omschreef de moord op de moeder en haar dochters in de Gazastrook als 'de Palestijnse manier om mijn plan te verwerpen'. door Hans Gertsen DUBLIN - Met veel vlagvertoon en ceremonieel hebben de rege ringsleiders van de sinds zater dag 25 EU-lidstaten de histori sche uitbreiding met tien nieu we lidstaten gevierd in de Ierse hoofdstad Dublin. Hoogtepunt van de festiviteiten op de 'Dag van Welkom' was het hijsen van de vlaggen van de 25 lidstaten plus die van de Europe se Unie bij de residentie van de Ierse presidente Mary McAleese op muziek van de Europese hym ne 'Ode aan de vreugde'. De grootste uitbreiding in de ge schiedenis van de Unie was voor af al gebombardeerd tot een his torische gebeurtenis omdat die een definitief einde maakte aan de naoorlogse verdeeldheid van Europa. Zaterdag werd dat feit door tal van regeringsleiders ge memoreerd. „Europa heeft ver schrikkelijk geleden onder de ge sels van tirannie en oorlog. Voor sommigen hebben deze kwaden tot in het laatste kwart van de twintigste eeuw voortgeduurd", zo zei de Ierse premier Ahern. Namens alle regeringsleiders be loofde Ahern verder te zullen werken aan 'hechtere partner schappen, een diepere eenheid, een versterkte democratie, grote re gelijkheid en nog meer wel vaart en welzijn' in Europa. Met een spetterend vuurwerk wordt in Praag gevierd dat Tsjechië toetreedt tot de EU. foto Martin Sterba/EPA Eerder op de dag riep Ahern sa men met Pat Cox, de voorzitter van het Europese parlement en Romano Prodi, de voorzitter van de Europese Commissie de regeringsleiders op snel een ak koord te sluiten over de nieuwe Europese grondwet. Die nieuwe grondwet is volgens hen nodig Van onze sportredactie MIDDELBURG - Het eerste elf tal van voetbalvereniging Zee- landia Middelburg weigert ko mende zondag de return tegen Berkdijk in Kaatsheuvel te spe len. De spelers voelen zich na ael eerste nacompetitieduel van psteren bedreigd en geïntimi deerd. »De enige manier om volgende week van het terrein af te ko men is per ambulance", meent speler Marcel Lourens, „en daar pas ik voor." Zeelandia Middelburg werkte gisteren tegen Berkdijk de eer ste wedstrijd van de nacompeti- tie in de derde klasse van het zondagvoetbal af. Het werd een roerig duel, waarin elf gele kaar ten en één rode kaart vielen. De thuisploeg, die zelf vier gele kaarten kreeg, won met 3-2. „Ik heb geen enkel plezier beleefd aan de wedstrijd", zegt Lou rens. „We zijn 90 minuten lang uitgescholden, bedreigd en geïn timideerd. Verder kregen enkele spelers van ons elftal allerlei dis criminerende opmerkingen naar hun hoofd geslingerd. Ik heb zo iets nog nooit eerder meege maakt." Na rijp beraad besloten de spelers gisteravond om de-re turn van volgende week af te zeggen. „We willen een daad stellen", zegt Lourens. „Dit soort gedrag valt niet te tolere ren. We kunnen promotie verge ten, maar als dit de norm is, laat ons dan maar lekker in die der de klasse blijven voetballen. Het bestuur van Zeelandia Mid delburg stuurde gisteravond nog een brief naar de voetbal bond. De leiding spreekt in dat schrijven nog niet over een boy cot van het duel van volgende week. Pas als de KNVB de veilig heid van de spelers niet kan waarborgen, wil de clubleiding het duel afzeggen. De spelers Harmes grijpt net naast brons Volgens hem is het voorstel waarover de Likoed gisteren stemde, 'een harde en pijnlijke slag voor de Palestijnen'. De Is raëlische luchtmacht heeft gis teravond drie raketten afgescho ten op een flatgebouw in Ga- za-stad, waar een radiostation van de verzetsbeweging Harnas is gevestigd. Zeven mensen raak ten licht gewond. GPD Berlijn lijkt zo langzamer hand patent te hebben op onlusten tijdens de viering van de eerste mei, de Dag van de Arbeid. Voor de 18de keer op rij hielden rel schoppers huis in de Duitse hoofdstad. Zeker zes ge wonden was het gevolg. De politie arres teerde zeventig raddraaiers. Mensen die in dorpen langs de Oosterschelde wonen, we ten vaak niet wat het betekent dat de zeearm een natio naal park is geworden. Wat mag er nog wel en wat niet? Een reizende tentoonstelling gaat dat duidelijk maken. Chantal Beltman heeft de Omloop van Borsele gewonnen. De wielrenster zat lange tijd in de tang bij Mirjam Mel- chers en Anouska van der Zee, maar Melchers haakte een ronde voor het einde af. In de sprint tegen Van der Zee was Beltman ijzersterk. Varia: 2; Binnenland: 3; Feiten en Meningen: 4; Buiten land: 5; Economie: Radio en Televisie: 7; Zeeland: 9, 11 en 13; Sport: 15,16,17, 18, 19, 21, 22, 23 en 24. De Ierse politie zet een waterkanon in tegen betogende antiglobalisten. Honderden demonstranten probeerden zaterdag door te dringen tot Phoenix Park waar de Europese regeringsleiders bijeen waren. foto John Giles/AP om de uitgebreide Unie bestuur baar te houden. Eén van de gro te strijdpunten is de toekomsti ge stemverhouding in de EU. De Nederlandse premier Balken ende onderschreef de oproep van de drie voorzitters. Volgens Balkenende is de uitbreiding niet klaar zolang er geen nieuwe grondwet is. De premier zei goe de hoop te hebben dat de rege ringsleiders op de eerstvolgende Europese top in juni tot een ak koord kunnen komen. De Ierse premier Ahern gaat de komende weken alle Europese hoofdste den af om een compromis over de grondwet voor te bereiden. Als de voortekenen niet bedrie gen, zal Nederland op één punt water in de wijn moeten doen. De Nederlandse regering ziet graag een verwijzing naar God in de tekst van de grondwet. Dat die er komt, is volgens Ahern 'onwaarschijnlijk'. Rellen De vrees dat de ceremonie in Du blin ernstig verstoord zou wor den door protesten van antiglo balisten, werd niet bewaarheid. Slechts enkele honderden de monstranten probeerden zater dag het feestje van de regerings leiders te verstieren. Bij het park waar de ceremonie plaats vond, kwam het tot relletjes waarbij de politie tientallen ar- restaties verrichtte. GPD AXEL - Een 27-jarige man uit Axel is afgelopen vrijdag in kri tieke toestand naar het zieken huis in Terneuzen gebracht, na dat hij met een honkbalknuppel tegen zijn hoofd was geslagen. Dat heeft de politie gisteren be kend gemaakt. De mishandeling, die plaats vond rond vier uur uur op de Zuidsingel, vormde het trieste sluitstuk van een verkeersruzie die kort daarvoor had plaatsge vonden op de weg tussen Terneu zen en Axel. De toestand van het slachtoffer is inmiddels sta biel, zo liet een woordvoerster van de politie gisteravond we ten. De politie heeft vier arrestaties verricht in verband met de gro ve mishandeling. Het gaat om een 38-jarige en een 48-jarige man en een 26-jarige vrouw uit Terneuzen en een 42-jarige man uit Axel. De precieze toedracht van de verkeersruzie is bij de politie nog niet bekend. Volgens de poli tiewoordvoerster lopen de ver klaringen van de betrokkenen uiteen. Bij het verkeersconflict waren twee of drie automobilis ten betrokken, waaronder het slachtoffer. De politie is op zoek naar getuigen. BELGRADO - De hoofdverdach te van de moord op de Servische premier Zoran Djindjic heeft zich gisteren vrijwillig gemeld bij de politie in Belgrado. De Servische minister van Binnenlandse Zaken Dragan Jo- cic heeft dat gisteren meege deeld. De verdachte is Milorad Lu- kovic, bijgenaamd Legija. Hij is het vermeende brein achter de moord op de Servische premier, die op 12 maart 2003 op klaarlichte dag in de hoofdstad werd neergeschoten. ANP/DPA (Advertentie) blijven echter bij hun besluit. Berkdijk-voorzitter Mes, zelf niet aanwezig bij het duel, was gisteravond verrast over de op hef. „Volgens enkele bestuursle den zijn er wel wat kaarten ge vallen, maar voor het overige is er niets bijzondere gebeurd." Vo rig jaar verliepen de promotie duels tussen Patrijzen uit 's-Hee- renhoek en Berkdijk ook niet rimpelloos. Patrijzen sprak na derhand zijn afschuw uit over het gedrag van de tegenstander. Voor automatische incasso sti (post)bankiekeningmiinmef I oe in afschrijving va I I I 1 I PZC bv gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens Ir treft u nadere informatie aan 711688"555530" Noteer mij voor een proef abonnement van 5 weken voor 14,50 Ik geef daarbij éénmalig toestem ming voor automatische incasso ven onderstaand rekeningnummer (proef geldt eenmalig binnen res maanden) I I Noteer mij voor een abonne ment. De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. Daarna wil ik betalen: O per maand met automati sche incasso (€19,45). O per kwartaal met automa tische incasso 56,60). D per jaar met automatische incasso 217.00). Stuur deze bon naar: PZC, afdeling lezersservice Antwoordnummer 713 4460 WB Goes (postzegel met nodig) of bel gratis: 0800 - 0 231 231 S l

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 1