Tieners filmen kinderziekenhuis tiendelige reportagereeks aangevuld met camerabeelden door patiënten vandaag 7 Vila Achterwerk beboet Wouter van der Goes naar 3FM Lord of the Rings-concert televisie EEN VOETZORG MINDER schoenmodes woensdag 14 april 2004 jnnrRoy Timmerman HILVERSUM - Alwéér een zie- benhnisserie, is de eerste gedach te die opkomt bij de aankondi ging van het programma Emma kinderziekenhuis: De tieners Volgens programmamaakster Christien van der Aar is deze se rie geval géén eenzijdige regis tratie van de Eerste Hulp. "„Dit is de derde serie die wij over het Emma kinderzieken huis maken, maar heel anders dan de vorige keren", vertelt Van der Aar. „Met een came raploeg volgen we nu alleen tie ners (in de leeftijd van tien tot achttien jaar) in plaats van het gehele ziekenhuis én we hebben de tieners ook een 'camera gege ven om te filmen, zodat ze zelf veel aan het woord zijn." Voor deze tiendelige reportage reeks hebben de programmama kers er naar gestreefd om de ver haallijnen - waarin ook de fami- radio RADIO 1 i fM104.4MHz heel uur en om 6.30, 7.30, 8.30, Ï230. 13.30, 17.30 en 18.30 Nieuws. 3m 12.55.17.30 en 18.30 Beursnieuws. 5M Radio 1-Journaal. 9.04 De ochten- 1207 Radio 1-Journaal. 13.33 Ssnd.nl. 14.04 1 op de Middag. 17.07 ?sd:o 1-Joumaal. 19.04 Kunststof. 20,04 Langs de lijn. 23.07 Met het oog comorgen. 0.02 Casa Luna. 0.45 Het Bu- ,eau Herh. 1.02 Casa Luna. 2.02-6.00 Over de schutting. RADIO 2 |pM94,4MHzen FM97,82MHz 747 am AM747KHz,402m ,sel uur Nie,uws. 6.05 Ontbijtradio. TROS Gouden uren. 12.05 Tijd twee. 14.05 Schiffers.fm. 17.05 Knooppunt Kranenbarg. 19.05 De gou den greep. 20.05 Theater van het senti ment. 23.05 Take it easy. 0.04 De ran den van de nacht. 1.02 De Radio 2 Mu- peknacht. 3.02-6.00 De Radio 2 Muziek- nacht. RADIO 3 FM99,8MHz Ven 6.30 t/m 17.00 elk heel uur en om 5.30,7.30, 8.30 en 17.30 3FM Nieuws. 606 Slenders Vroeg. 9.06 Arbeidsvita minen 12.06 Claudia d'r op! 14.06 JAco- tus. 16.06 ruuddewild.nl. Om 18.00, 130 en 19.00 3FM Nieuws en van t/m 6.00 elk heel uur NOS'nieuws. 18.12 GiGaGiel. 20.06 Ti- :ur tot tien uur. 22.06 CLUB3VOOR12. 102 Arjen L. 4.02-6.00 Swijnenstal. omroep zeeland 87.9MHz RADIO 4 FM35,0MHz Om6 00,7.00,8.00, 9.00,12.00 en 17.00 7.05 Omroep Zeeland nieuws. 9.04 Mu ziek door de week. 10.04 Kanaalstraat 64. 11.04 'n Uurtje Bert. 12.05 Omroep Zeeland nieuws. 13.32 Laat maar vie ren. 16.04 De kern. 17.05-18.30 Omroep Zeeland i lie en de behandeld artsen aan het woord komen - van het be gin tot het einde van de behande ling op camera vast te leggen. Het camerateam heeft een half jaar gefilmd waardoor sommige verhaallijnen over meerdere af leveringen zijn uitgesmeerd. Aanvulling De camerabeelden van de pa tiënten dienen als aanvulling op het 'reguliere' camerateam. „Toen we de twee vorige series maakten, hoorden we regelma tig dat het jammer was dat we er soms niet waren om te filmen, omdat er dan net iets leuks ge beurde. Nu pakken de kinderen hun eigen camera om die mo menten vast te leggen," aldus Van der Aar. In de aflevering van vanavond gebruikt Ruud (17) - die een kwaadaardig tumor in zijn schouder heeft - de camera als maatje om tegenaan te praten als hij zich 's nachts rot voelt. Dat geldt ook voor Stefan (14) die een operatie aan zijn inge deukte borstkas moet onder gaan. Er staat hem een zeer pijn lijke ingreep te wachten, die door drukte een week moet wor den uitgesteld. Als het eindelijk zover is, komt ondanks de aan staande operatie de ware tiener in hem boven. „Mijn moeder hoeft niet in het ziekenhuis te blijven slapen, dat is niet stoer." Kenny (16), wiens onderbeen is geamputeerd vanwege botkan- ker, legt met behulp van de ca mera zijn behandeling met che motherapie uit. „Hier gaat de naald naar binnen", waarna hij cynisch vervolgt: „Er is al zo veel bloed bij me geprikt, je kan het hele ziekenhuis ermee voor zien." Hoe dramatisch de ziek tes en de beelden soms ook zijn, de jongeren proberen positief te blijven. Kenny blijft er in gelo ven dat hij ondanks het gemis van zijn onderbeen, met een pro these, vrachtwagenchauffeur kan worden. Omdat hij een lan- Nieuws. 6.02 De gezamenlijke zenders Peazens Moddergat. 7.02 Vroeg op 4. 9.02 Muziek voor miljoenen. 10.30 Och tendconcert. Orchestre de la Suisse Ro- mande. 12.02 Brood spelen. 13.30 NPS in de middag. 16.30 A4. Om 18.00, 20.00 en 0.00 Nieuws. 18.02 Muziek aan tafel. Aimez-vous Brahms? 19.00 Senza parole. 20.02 Avondconcert. Tijdgeno ten. ASKO Ensemble Cappella Am sterdam. 23.00 Luna express. 0.02 Vin cent na middernacht. 1.00-6.00 Euro classic Notturno. Elk heel uur t/m 17.00 en om 6.30, 7.30 en 17.30 Nieuws. 6.02 Radio 1-Jour- naal. 8.08 KRO's DolceVita. 10.02 Plein publiek. 11.30 Dubbel-O. 12.05 Wereld- net. 12.45 Hoorspel Het Bureau. 13.08 Hoe? Zo! 14.02 Desmet live. 16.05 Ra dio Urbania. 16.45 Hoorspel Het Bu reau. 17.05 Radio 1-Journaal. Om 18.00, 18.30, 21.00, 23.00 en 0.00 Nieuws. 18.08 Nieuws en actualiteiten in het Turks. 18.40 Nieuws en actualiteiten in het Marokkaans en Berbers. 19.20 Nieuws en actualiteiten in het Chinees. 19.50 ChristenUnie. 20.00 De 747-docu- mentaire. 21.00 De avonden. 23.00 De gezamenlijke zenders Peazens Mod dergat. 0.02 Met het oog op morgen. 1.00-6.00 Zie Radio 1 KONINGIN Lang leve de koningin (1995) is een originele jeugdfilm van Esmé hammers over een drome rig meisje (Tiba Tossijn), dat een schaaktalent blijkt te hebben van grootmeestersniveau. VRT 2 Ketnet, 9.35 uur ALL OF ME Steve Martins is leuk als advo caat, waarin de ziel van rijke oude vrijster (Lily Tomlin) reïn carneert in de komedie All of Me (1984) van Carl Reiner over de strijd tussen de seksen. SBS 6, 12.55 uur ABDUCTION Een miljonairsdochter wordt ontvoerd in het op feiten geba seerde drama Abduction of inno cence (1996) van James A. Cont- ner. Met Katie Wright, Lucie Ar- naz en Dirk Benedict. RTL 4, 20.30 uur NICK OF TIME Johnny Depp staat vanavond centraal bij Veronica, die onder meer de thriller Nick of Time (1995) van John Badham brengt. Daarin heeft Depp de hoofdrol Scène uit de driedelige thriller The Confession. foto VPRO Nederland 3,23.36 uur van accountant die binnen an derhalf uur een senator (Marsha Mason) moet vermoorden om zijn dochtertje te redden. Ook met Christopher Walken. Veronica, 20.30 uur CRADLE Cradle Will Rock (1999) is Tim Robbins' meest ambitieuze film, waarin hij de opvoering in 1937 door Orson Welles van een an ti-kapitalistische opera recon strueert. Met Angus MacFayden, Susan Sarandon, Bill Murray en Rubén Blades. VRT 2 Canvas, 21.00 uur ge nabehandeling heeft voor hij genezen kan worden verklaard, gaat zijn herstel met horten en stoten. Na weer een chemokuur gaat hij samen met Ruud en an dere lotgenoten op een groeps reis naar de Belgische Arden nen. Voor de sportieve Ruud is het een paradijs, zijn tumor zit hem niet in de weg. Kenny ech ter krijgt last van de bijwerkin gen van de chemokuur, zijn slijmvliezen raken ontstoken. De vader van Kenny heeft het er zichtbaar moeilijk mee. „Ik had het hem zo gegund lekker een week feest te vieren. Hij heeft al zoveel ellende gehad." GPD Net 5, 21.30 uur ADDAMS FAMILY Oom Fester (Christopher Lloyd) trouwt met de kinderoppas (Jo an Cusack) maar de kinderen vertrouwen haar niet in de ko medie Addams Family Values (1993) van Barry Sonnenfeld. Ook met Anjelica Huston en Raul Julia. Veronica, 22.10 uur CONFESSION The Confession (2001) is een driedelige psychologische thril ler van Daniel Lind Lagerlöff over de moord op een jong kam perend stel. Met Magnus Krep- per, Jonas Karlsson en Johanna Sdllström. Nederland 3, 23.37 uur STRANGELOVE Peter Sellers kreeg een Oscamo- minatei voor zijn drie verschil lende rollen in Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Wor rying and Love the Bomb (1964), een zwarte komedie waarin Stanley Kubrick het Koude Oorlog-tijdperk op de hak neemt. RTL 5, 24.00 uur HILVERSUM - Villa Achterwerk, de jeugdrubriek van de VPRO, heeft voor het eerst een boete van duizend euro gekre gen voor het vertonen van geweld op de buis. In het bewuste programma, een aflevering van de populaire komische serie Rembo en Rembo die in november werd vertoond, is te zien hoe een jongetje uit het bij de kijkertjes bekende gezin Mag- dat? speelgoed van zijn zusje afpakt. De wraak is zoet: het meisje propt het hoofd van haar broertje tussen de schuifdeu ren en doet deze dicht. Vervolgens verschijnt de vaste vraag: Mag dat? Het antwoord: nee, want dan kunnen de schuifdeu ren kapot gaan. Het Nicam, de instelling die onderzoekt of tv-zenders niet te veel geweld of seks op de buis brengen, gaf een hierover kla gende ouder gelijk en stelt dat de omroep met het vertonen van deze beelden de regels heeft overtreden. Tevoren had aan geven moeten worden dat het ging om een programma voor kinderen van minimaal zes jaar. Dat was niet gebeurd. De VPRO gaat niet in beroep tegen de uitspraak. GPD HILVERSUM - Radiopresentator Wouter van der Goes stapt over van Yorin FM naar 3FM. De dj gaat er voor de jongeren omroep BNN op werkdagen het middagprogramma (16.00-18.00 uur) vullen. Hij is daarmee de opvolger van Ruud de Wild die in juni de aangekondigde overstap maakt naar Radio 538. Wouter van der Goes werkte eerder bij Radio 538 en presen teert op dit moment Wout in de Middag bij Yorin FM. Daar naast is hij de vaste stem van Idols en Yorin TV. ANP ANTWERPEN - Het bijzondere Lord of the Rings-concert vrijdag in Antwerpen is praktisch uitverkocht. Het Sportpa leis heeft gisteren bijna alle 8500 kaarten verkocht. Het is de eerste keer op het Europese vasteland dat dit stuk zal worden uitgevoerd. Het optreden is onderdeel van het Internationaal Filmfestival van Vlaanderen. ANP/BELG A NEDERLAND-1 6.45 AVRO Nederland in beweging. 6,59 AKN/NOS Goedemorgen Neder land. 9.00 NOS Journaal. 9.13 AVRO Nederland in beweging. 9.28 Get the picture. 9.55 EO Het elfde uur. 10.40 Ingang Oost. 11.10 AVRO Museumgas- len. 11.33 EO Het platteland. 12.00 NOS Journaal. 12.13 KRO DolceVita. 13,00 NOS Journaal. 13.10 Sportjour naal. 13.18 AVRO Blik op de weg. 13.50 NCRV Natuurlijk - Waterlanders. 14.15 Man bijt hond. 14.40 TROS Lin go. 15.08 NCRV Missie Kilimanjaro. 16.00 NOS Journaal. 16.08 AKN NL Net 16.32 RKK Studio RKK. 17.00 NOS Journaal. 17.10 TELEAC/NOT Verre zaken. 17.40 KRO DolceVita. 18.30 AVRO Get the picture. 19.00 NCRV Man bijt hond. 19.30 EO Beschuit met muisjes. Ge zinsuitbreidingen 20.00 NOS Journaal. 20.30 NCRV Netwerk. 21.00 KRO A touch of Frost. Serie 22.48 Weekend een ander. Serie 23.18 EO Hitler's Holocaust: Men senjacht 00.13 NCRV Man bijt hond. 00.45-2.00 Netwerk, herhalingen. NEDERLAND-2 7.00 NOS Journaal. 14.00 Het Vragen uurtje. 15.00-16.00 Journaal. 16.10 VARA Heartbreak High. 17.00 NOS Journaal 17.05 TROS Middag magazi ne 17.50 PP Onafhankelijke Senaats fractie 17.58 EO/TROS/NOS Twee Van daag. 19.25 TROS Lingo. Spel 19.55 Voor alle fans: Albert West. 20.15 NOS UEFA-Cup voetbal: voor beschouwing. 20.42 Newcastle United - PSV. 22.50 Sportjournaal. 23.10 BNN World according to BNN. Quiz 23.47 Socutera KNCV Tuberculose- fonds. 23.50 NOS Journaal. 00.10 Journaal, her. van 20 uur. 00.40 EO/TROS Twee Vandaag. 01.18-7.00 NOS Journaal en Sport journaal. NEDERLAND-3 2.00 Z@ppelin. 9.00 TELEAC/NOT Koekeloere. 9.15-9.29 Huisje boompje beestje. 9.35 Teletubbies. 10.00 Twee- mss. 10.20 Geo Topics. 10.40 Vroe- 9er&Zo. 11.00 De prachtigste gedich ten 11,20-11.30 Liedmachien. 11.45 NOS Jeugdjournaal met gebarentolk. 1.58 TELEAC/NOT Teletubbies. 12.22 TROS Barbapapa. 12.30 EO De art van Stekeltje. 13.00 VPRO Villa Achterwerk 15.00 TELEAC/NOT Twee- mes. 15.20 TROS De wereld van K3. 16.18 Z@ppSport. 16.40 AVRO Doku- me| Junior. 16.55 EO Mir@kel. •30 KRO's Kindertijd. 18.00 NPS Se samstraat. 18.15 VPRO Villa Achter werk. 18.30 NPS Het Klokhuis. 18.49 NOS Jeugdjournaal. 19.02 NPS Dunya Desie. Serie HVARA B&VU GesPrek •00 RVU J'aime la vie - over leven met kanker (slot). 30 VPRO Absolutely fabulous. Serie 1.05 VARA Mersey beat. Serie 22 00 NOS Journaal 22.20 NPS/VARA/NOS Nova/Den Haag vandaag. 23.05 NPS Weltevreden op 10. Talk show 23.37 VPRO The Confession. Film (1) 00.35 NPS Klassiek: Jean Sibelius, Symfonie nr. 1. 1.30-2.10 NPS/VARA/NOS Nova/Den Haag vandaag. rtl4j 6.45-8.10 en 9.00 Nieuws. 9.10 As the world turns. 10.00 Lijn 4. 10.45 Goede tijden, slechte tijden. 11.15 Lijn 4. 12.00 The bold and the beautiful. 12.30 Puzzeltijd. 13.20-14.15 Gossip quiz. 15.05 Oprah Winfrey show. 16.00 Nieuws. 16.05 As the world turns. 17.00 Nieuws. 17.05 Aperitivo. 17.30 The bold &the beautiful. 18.00 Nieuws. 18.10 Editie NL. 18.30 RTL Boulevard. 19.15 Volgens hem, volgens haar. 19.30 Nieuws. 20.00 Goede tijden, slechte tijden. 20.30 Abduction of innocence. Film 22.15 Barend Van Dorp. 23.30 Nieuws. 23.50 RTL Boulevard. 00.30-1.30 Barend Van Dorp. 02.30 Nieuws. rtl5 8.00 Nieuws. 9.00 Z Nieuws. (9.40 - 10.00, 11.40-12.00, 15.20-15.40 en 16.20-16.40 Business travel nieuws. nl.) 17.40 Stapel op auto's. 18.05 That '70s show. 18.30 Home improvement. 19.00 MASH. Serie 19.30 George and Mildred. Comedy 20.00 The Cosby show. Serie 20.30 De clown. Serie 21.30 Walker. Serie 22.25 Oz. Serie 23.30 Thrills. Erotiek 00.00-1.35 Dr. Strangelove. Film sbs6 10.00 Zorro. 10.25 Martin. 10.55 Ricki Lake. 11.50 The young the rest less. 12.35 Safari. 12.55 All of me, film. 14.25 Killer instinct. 15.25-16.10 Ricki Lake. 16.50 Shownieuws. 17.20 Diagnosis murder. 18.20 Hart in aktie. 19.15 Actienieuws. 19.35 Shownieuws. 20.05 De nieuws top 10. 20.30 De verloskundigenpraktijk. 21.30 De smaakpolitie. 22.00 Ton: Ik voel me verminkt 22.35 Hart van Nederland. 22.55 Shownieuws. 23.25 Puur Froger. Serie 23.55 Jerry Springer. Talkshow 00.45 Storm warning. Serie 01.40 Nachtprogrammering. yorin 16.45 The Tribe. 17.10 Days of our li ves. 18.00 Mad about you. 18.25 Sam Sam. 19.00 Cash 8e Carlo. Spel 19.30 Onderweg naar morgen. 20.00 Bevallingsverhalen. Serie 20.30 Idols. Talentenjacht 22.00 Idols backstage, achter de schermen. 23.00 Idols - The day after. 23.30 Dr. Phil. Talkshow 00.20-1.10 Xena. Serie 02.10 Nieuws. Susan Sarandon is te zien in Cradle will rock. VRT 2 Canvas, 21.00 uur omroep zeeland 18.00 NOS-Journaal. 18.21 Omroep Zeeland nieuws. 18.39 Nieuw Zeeland. 18.48 Nachtbraker. 19.00 Omroep Zeeland nieuws. 19.18 Nieuw Zeeland. 19.28 Nachtbraker. 19.40-9.00 Herhalingen. i belgie ned-1 vrt 10.00-12.00 Donna op TV1. 12.35 Blokken. 13.00 Journaal. 13.35 Thuis. 14.05 Het pleintje. 14.55 De drie wij zen. 15.20 Secret army. 16.10 Retro- clips. 16.55 Days of our lives. 17.35 Neighbours.18.00 Journaal. 18.10 De rode loper. 18.30 Blokken. 19.00 Journaal. 19.45 Man bijt hond. Magazine 20.10 Thuis. Serie 20.40 Verborgen verleiders. 21.20 Heterdaad. Serie 22.10 De slimste mens ter wereld. Quiz 22.53 KENO-uitslagen. 22.55 Journaal laat. 23.25 Man bijt hond. 23.45 De rode loper. 00.05-9.00 Nieuws, doorlopend. belgië nep-2 vrt KETNET 7.00 Hopla. 7.05 Dip en Dap. 7.10 Pin- gu. 7.15 Piet Piraat. 7.20 Bob de bou wer. 7.30 Tweenies. 7.50 De boom hut. 8.10 Samson soap. 8.35 De Smurfen. 9.00 Postbus X. 9.25 Oggy en de kakkerlakken. 9.35 Lang leve de koningin, film. CANVAS 11.20-12.00 Lentebeelden. 14.45 Wielrennen. KETNET 17.00 Karrewiet. 17.10 Disney festi val. 17.45 De Smurfen. 18.10 Level X. 18.25 My parents are aliens. 18.50 The incredible stories. 19.00 Swoepsl 19.05 Degrassi: The next generation. 19.30 Lassie. 20.00 Terzake. 21.00 The cradle will rock. Film 23.10 Bewogen leven. Serie 00.15 De porseleinen pony. 00.40-6.00 Terzake, doorlopend. nickelodeon 7.25 Fairly odd parents. 7.50 Rocket po wer. 8.15 Rugrats. 9.05 Little Bill. 9.30 Meneertjes Mevrouwtjes. 9.35 Oswald. 9.55 Muis. 10.05 Blues clues. 10.25 Little People. 10.30 Dora. 11.00 Rubba Dubbers. 11.10 Booh bah. 11.30 Rolie Polie Olie. 11.40 Blues clues. 12.05 Rocket power. 12.30 CatDog. 12.55 De boze bevers. 13.20 Rocko's modern life. 13.45 Hey Arnold1 14.20 De wild Thornberrys. 14.45 Rugrats. 15.10 CatDog. 15.35 Fairly odd parents. 16.00 ZOOP. 16.25 SpongeBob Square- Pants. 16.50 Rocket power. 17.15 So Nick. 17.35 As told by Ginger. 18.05 Bassie Adriaan. 19.00 ZOOP. 19.30 Saved by the bell. 19.55 Sabrina. 20.20 Sweet Valley High. 20.45 Kenan Kel. 21.10 Making ZOOP. 21.15 SpongeBob SquarePants. 21.40 Ren Stimpy. 22.10 De boze bevers. 22.35 Rocko's modern life. 23.00 Kablam! 23.25 Ma king ZOOP. 23.30 Bassie Adriaan. 0.25 Nachttv. cartoon network 6.00-18.00 Scooby week. 18.30-21.00 Scooby Doo the reluctant werewolf. tcm i 21.00 Diner, film (1982) met Kevin Ba con. 22.50 The strawberry statement, film (1970) met Bruce Davidson. 0.40 A patch of blue, film (1965) met Shelley Winters. 2.25 Murder at the gallop, (1963) met Margaret Rutherford. 3.45-6.00 The prize, thriller (1963) van met Paul Newman. net5 j 14.00 Wannahaves. 14.30 Holiday tv 15.10 International animal emergency 15.35 Disney feest. 16.00 D'Myna Lea gues. 16.25 Alf. 16.55 Dharma Greg. 17.20 Providence. 18.10 Yes, dear, 18.40 ER. 19.35 Friends. 20.05 Detecti ves. 20.30 Make me beautiful Vlaande ren. 21.30 Emma Kinderziekenhuis: De tieners. 22.00 Strong medicine. 22.55 Doc: Voor het leven. 23.55 Doctor's dia ries. 0.45 The huntress. 1.35 Nachttv. fox kids 6.15 Iznogoud. 6.25 Walter Melon. 6.35 Pokemon. 7.00 Gadget the Gadgeti- ni's. 7.25 Totally spies. 7.50 Yu-Gi-Oh. 8.15 Ernst, Bobbie en de rest. 8.25 Franklin. 8.40 Bob de Bouwer. 8.50 Bo- bo. 9.00 Symfollies. 9.05 Hamtaro. 9.25 Pecola. 9.50 Why why family. 10.10 Ho neybee Hutch. 10.30 Bamboe beren. 10.55 Franklin. 11.05 Wunschpunsch. 11.30 Ezelsoor. 11.35 De drieling. 12.00 Beugelbekkie. 12.20 Beyblade. 12.45 Ernst, Bobbie en de rest. 13.00 Ham taro. 13.20 Leven met Louie. 13.40 Kids Top 20. 14.05 Moville mysteries. 14.25 Sitting ducks. 14.40 Lizzie McGuire. 15.00 Hoe kom ik in Oranje? 15.20 Me- dabots. 15.40 Roboroach. 16.05 Shin Chan. 16,25 Teenage mutant ninja turt les. 16.50 What's with Andy. 17.15 Beu gelbekkie. 17.40 Totally spies. veronica 18.00 Married with children. 18.25 Vero nica vibes. 18.55 Star Trek: Voyager. 19.55 Johnny Depp Night: The secrets of Johnny Depp. 20.25 Veronica vibes update. 20.30 Johnny Depp Night: Nick of time, film. 22.10 Addams family va lues, film. 23.50 Frasier. 0.20 Now and again. 1.15 Nachttv. frankrijk-1 5.55 Embarquement porte Nr. 1. 6.20 Carland Cross. 6.45 Info. 6.50 TF! Jeu- nesse. 11.10 La ferme célébrités. 11.55 Julie cuisine. 12.05 Attention la mar- che! 12.50 A vrai dire. 13.00 Le journal. 13.45 Promenade de santé. 13.48 Voca tion natures. 13.55 The Young and the Restless. 14.45 La plus belle aventure, film. 16.25 The Guardian. 17.15 Se venth Heaven. 18.05 Le Bigdil. 19.05 La ferme célébrités. 19.50 Laverie de famil ie. 20.00 Le journal. 20.55 Combien ga coüte? 23.15 Fear Factor. 1.15 La ferme célébrités. 2.00 Vis ma vie. 3.30 Repor tages. 3.55 Musique. 4.15 Sept a huit. 5.05 The New Avengers. frankrijk-2 5.55 Les Z'amours. 6.30 Télématin. 8.35 Days of Our Lives. 9.00 The Bold and the Beautiful. 9.25 Karrément dé- conseillé Aux Adultes. 10.45 Rayons X. 10.50 Flash Info. 11.00 Motus. 11.35 Les Z'amours. 12.15 La Cible. 12.50 Mil lionaire. 13.00 Nieuws. 13.50 Derrick. 14.50 Ein Fall fur Zwei. 15.55 Nash Bridges. 16.45 Des chiffres et des let tres. 17.20 Tout vu, tout lu. 18.00 ER. 18.50 On a tout essaye. 19.50 Un gars, une fille. 20 00 Journal. 21.00 Faites le 15, film. 22.45 Qa se discute. 0.50 Jour nal de la nuit. 1.15 Des mots de minuit. 2.45 Les chemins de la foi. 3.45 24 heu- res d'info. 4.00 20 ans Moscou. 4.55 Outremers. 5.20 24 heures d'info. TV5 6.00 Nieuws. 6.30 Télématin. 8.00 Cana dees nieuws. 8.30 La poudre d'escam- pette. 9.05 Zig-Zag cafe. 10.00 Nieuws. 10.15 Complément d'enquête Envoyé spécial. 12.05 On a tout essayê. 13.00 Belgisch nieuws. 13.35 Des chiffres et des lettres. 14.00 Nieuws. 14.25 Le choix de Macha. 16.00 Nieuws. 16.15 Le journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30 Questions pour un champion. 17.05 Ripostes. 18.00 Nieuws. 18.25 La commission de la verité. 20.00 Les yeux dans l'écran. 20.30 Frans nieuws. 21.00 Le dernier voyage d'Alexandre Dumas. 22.00 Nieuws. 22.25 Des raci- nes et des ailes Vie privée - vie publi- que Double je. 0.00 Zwitsers nieuws. 0.30 Afrikaans nieuws. 0.40 TV5, l'invi té. 0.50 Reflets sud. 2.00 Nieuws. 2.20 La crim'. 3.15 L'ABC d'hier. 3.25 De sign. 3.50-4.00 L'ABC d'hier. arte 14.00 Voyages en train (1). 14.45 Cap- té! 15.15 Les 11 septembre n a pas eu lieu... 17.15 Cuisines des terroirs: La Russie. 17.45 Cinq filles et une balance (3). 18.15 Capte! 18.45 Info. 19.00 Les invasions animales (1). 19.45 Info. 20.00 Le journal de la culture. 20.15 Cinq filles et une balance (8). 20.45 Mo zambique, journal d'une indépendan- ce. 21.35 Reportage. 22.30 Le dessous des cartes. 22.40 Ai ni ai wo, film(2001 met Chang Chen. 0.20 Info. 0.35 Court-circuit. 1.20-2.53 Unter Verdacht - Verdecktes Spiel, film (2002) met Sen- ta Berger. duitsland-1 5.30 Morgenmagazin. 9.00 Heute. 9.05 Die Gerichtsreporterin. 10.00 Heute. 10.03 Brisant. 10.20 Familie Dr. Kleist. 11.10 In aller Freundschaft. 12.00 Heute mittag. 12.15 Buffet. 13.00 Mittagsma- gazin. 14.00 Tagesschau. 14.15 In aller Freundschaft. 15.00 Tagesschau. 15.15 Abenteuer Wildnis. 16.00 Fliege - Die Talkshow. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri sant. 17.45 Tagesschau. 17.55 Verbote- ne Liebe, 18.25 Marienhof. 18.50 Ber lin, Berlin. 19.20 Quiz mit Jórg Pilawa. 20,00 Tagesschau 20.15 Blatt und Blüte, drama. 21.45 Die Alten Agypter. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Gebrochene Helden. 23.45 Beckmann spezial. 0.45 Nachtmagazin. 1.05 Scenes from a mall, komedie (1991) met Woody Allen. 2.30 Tagesschau. 2.35 Nachttv. |duitsland-2 j 5.30 Morgenmagazin. 9.00 Heute. 9.05 Voile Kanne - Service taglich. 10.30 Forsthaus Falkenau. 12.00 Heute mit tag. 12.15 Drehscheibe Deutschland. 13.00 Mittagsmagazin. 14.15 Faszina- tion Erde. 15.00 Heute. 15.15 Discovery - Die Welt entdecken. 16.00 Heute - in Europa. 16.15 Einsatz taglich - Polizis- ten ermitteln. 17.00 Heute. 17.15 Hallo Deutschland. 17.45 Leute heute. 17.55 SOKO Kitzbühel. 18.50 LOTTO. 19.00 Heute. 19.25 Küstenwache. 20.15 Girl friends. 21.00 ZDF.reporter. 21.45 Heu- te-journal. 22.15 Abenteuer Wissen mit Wolf von Lojewski. 22.45 Arzte unterm Hakenkreuz. 23.30 Heute nacht. 23.45 Another woman's husband, drama (2000) met Gail O'Grady. 1.10 Heute I.15 Halt durch, Paul! 2.00 Without war ning, sf-horror (1980) met Jack Palan- ce. 3.30 Heute. 3.35 ZDF.reporter. 4.20 Citydreams. 5.00-5.30 Hallo Deutschland. duitsland-3 6.30 Kulturlandschaften des Balkan. 7.30 Planet Wissen: Frauen und Pferde. 8.30 Schooltelevisie. 8.45 Tagesschau vor 20 Jahren. 9.00 Beuteltiere. 9.45 Weltreisen: Meine Pyrenaen. 10.15 Die story: Flucht in den Tod. 11.00 Nano. II.30 Albatros: Die Slowakei. 12.00 Hier und Heute. 12.15 0800 Diisseldorf. 12.45 Aktuell. 13.00 ServiceZeit Verke- hr. 13.30 Hier und Heute. 14.00 Willi wills wissen. 14.25 Kleine Geschichten von wilden Tieren. 14.30 TierHochVier. 15.00 Planet Wissen: Kaffee. 16.00 Ak tuell. 16.15 Daheim unterwegs. 18.00 Lokalzeit. 18.05 Hier und Heute. 18.20 ServiceZeit Familie. 18.50 Aktuelle Stunde. 19.30 Lokalzeit. 20.00 Ta gesschau. 20.15 Miss Marple: Murder ahoy (1964). 21.45 Aktuell. 22.00 FrauTV. 22.30 Menschen hautnah. 23.15 Trois vies et une seule mort, film, komedie (1996) met Marcello Mastroianni. 1.15 Clown Gottes. 2.00-6.30 Lokalzeit. i rtl tv 7.00 Unter uns. 7.30-8.05 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 9.00 Punkt 9. 9.30 Meine Hochzeit. 10.00 Dr. Stefan Frank. 11.00 Einsatz in 4 Wanden. 11.30 Mein Baby. 12.00 Punkt 12 - Das Mittagsjour- nal. 13.00 Die Oliver Geissen Show. 14.00 Das Strafgericht. 15.00 Das Fami- liengericht. 16.00 Das Jugendgericht. 17.00 Home improvement. 17.30 Unter uns. 18.00 Guten Abend. 18.30 EXCLU- SIV - Das Star-Magazin. 18.45 Aktuell. 19.10 Explosiv - Das Magazin. 19.40 Gu te Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Star Duell. 22.15 Stern TV. 23.00 Star Duell - Die Entscheidung. 23.15 Stern TV. 24.00 Nachtjournal. 0.30 The Golden Girls. 1.00 Nachttv. engeland-1 7.00 Breakfast. 10.30 Now you're tal king! 11.00 City hospital. 12.00 House invaders. 12.30 Trading up. 13.00 Cash in the attic. 13.30 Bargain hunt. 14.00 Nieuws. 14.40 Neighbours. 15.05 Doc tors. 15.35 Diagnosis murder. 16.20 Nieuws. 16.25 Children's BBC. 18.35 Neighbours. 19.00 Nieuws. 20.00 Dan ger on the beach. 20.30 DIY SOS. 21.00 Only fools and horses. 22.00 Death on camera. 22.50 The National Lottery 23.00 Nieuws. 23.35 Under siege 2: Dark territory, actie (1995) met Steven Seagal. 1.15 Death hunt, actie (1981) met Charles Bronson. 2.50 Sign zo- ne5.20-7.00 News 24. engeland-2 Bel Air. 13.40 The Phil Silvers show 14.05 Wildlife on Two. 14.35 Dentist on the job, komedie (1961). 16.00 Animal park. 16.30 Flog it! 17.30 Ready steady cook. 18.15 Weakest link. 19.00 Escape to the country. 20.00 Jack Dee's TOTP2. 20.30 The likely lads. 21.00 Ray Mears: Real heroes of Telemark. 22.00 Every time you look at me. 23.30 News- night. 0.20 Children of the revolution, komedie (1996) met Judy Davis. 2.00 News 24. 3.00-7.00 Learning zone. bbc world i 6.30 World business report. 8.45 Sport today. 9.30 Leonardo's amazing inven tions. 10.30 HARDtalk. 11.30 Reporters. 12.30 Asia today 12.45 World business report. 13.30 HARDtalk. 14.30 World bu siness report. 14.45 Sport today. 15.30 Click online. 16.30 Asia today. 17.30 HARDtalk. 18.15 World business re port. 18.30 Fast track. 19.30 World busi ness report. 19.45 Sport today. 20.30 HARDtalk. 21.30 Ray Mears' extreme survival. 22.30 World business report. 23.30 Profiles. 0.30 World business re port. 0.45 Asia today. 1.30 HARDtalk. 2.30 Fast track. 3.30 Profiles. 4.30 Asia today 4.45 World business report. 5.30 HARDtalk. ngc 6.00 CNBC 12.00 Plagues. 13.00 The sea hunters: The Princess Sophia trage dy. 14.00 Crocodile chronicles III: Toxic crocs. 14.30 The mummy road show: Medical mummies. 15.00 Built for the kill: Ambush. 16.00 Air crash investiga tion: Flying on empty. 17.00 People out there: City under siege. 17.30 Chasing time: Istanbul. 18.00 Plagues: The Ebo la riddle. 19.00 Crocodile chronicles III: Return to Croc Eden. 19.30 The mum my road show: Pirate island. 20.00 Built for the kill: Island. 21.00 DNA de tectives: Gene ark. 21.30 Storm stories: Capsized and clinging. 22.00 Built for destruction: Flood. 23.00 Riddles of the dead: Lost army in the sand. 24.00 The sea hunters: Malta's lifeline. 1.00 Nachttv. 7.00 Kinderprogramma's. 12.00 Gulli ver's travels. 13.15 The fresh prince of animal planet 8.00 The planet's funniest animals. 9.00 Monkey business. 9.30 Amazing animal videos. 10.00 Prowling sharks. 11.00 Chimpanzee diary. 11.30 Life in the freezer: The race to breed. 12.00 Se ven deadly strikes. 13.00 Mamba. 14.00 Predator Bay. 15.00 Emergency vets. 16.00 Pet rescue. 17.00 Breed all about it: Smooth fox terrier Chow chow. 18.00 Wild rescues 18.30 Animal doc tor. 19.00 The planet's funniest ani mals. 19.30 Amazing animal videos. 20.00 Seven deadly strikes. 21.00 Mam ba. 22.00 Predator Bay 23.00 Wildlife special: Eagle. 24.00 Nachttv. cnn 6.00 Today. 9.00 Business internatio nal. 10.00 Larry King. 11.30 World sport. 12.00 Business international. 13.30 World report. 14.00 World news Asia. 15.30 World sport. 16.00 World news Asia. 17.00 Your world today. 20.30 World business today. 21.00 World news Europe. 21.30 World busi ness today. 22.00 World news Europe. 22.30 World sport. 23.00 Business inter national. 24.00 Insight. 030 World sport. 1.00 Today. 3.00 Larry King live. 4.00 Newsnight with Aaron Brown. 5.00 Insight. 5.30-6.00 World report. music factory 7.00 Factory facts. 11.00 Matchmaker. 11.30 Face my face. 12.00 Babetrap. 13.00 Matchmaker. 13.30 Non stop vi deo. 14.00 De Top 40. 16.00 Play. 18.00 Babetrap. 19.00 Awards 2004. 23.00 Matchmaker. 23.30 SMS Hot match. 24.00 Non stop videos. mtv europe 6.00 Tune in. 11.00 ClipClassics. 12.00 Movie special: The cat in the hat. 13.00 Fabulous life of J-Lo. 13.30 Fabulous li fe of hip hop superstars. 14.00 Fabu lous life of Justin Timberlake. 14.30 Fa bulous life of Victoria David Beck ham. 15.00 Fabulous life of Michael Jackson 15.30 Fabulous life of P. Did- dy. 16.00 Fabulous life of hot young popstars. 16.30 Fabulous life of The Hil ton sisters. 17.00 Real world: Las Vegas. 17.30 Dismissed. 18.00 Making the video. 18.30 The trip. 19.00 Berlijn special. 20.00 Newly weds. 20.30 Rich girls. 21.00 Fabulous life of Brad Jen. 21.30 The Osbournes. 22.00 Fabulous li fe if Justin Timberlake. 22.30 Fabulous life of celebrity super spenders. 23.00 Top 11 at 11000 Raw. 1.00 Drop out. mezzo 6.00 Mezzo emotion. 9.50 Mezzo mag. 9.55 Orfeo. 10.00 Massenet: Manon Opera. 12.45 Orféo. 12.55 Mezoz mag. 13.00 Mezzo emotion. 14.00 D'un air en- tendu. 14.30 Orféo. 15.00 Tsjaikovsky: La casse-noisettes at the Chatelet. Bal let uitgevoerd door Bejart. 17.25 Orféo. 18.00 Masters of Russian animation. Crane feathers. 18.15 Musiciens en her- be. C. Monsmjon, N. Beaucardet, A. Frka L. de la Salle. 18.25 Musiciens en herbe: Y. Vaigot, L. Delplanque, J. Benichou. 18.35 Symfollies. 18.55 Orféo. 19.00 Mezzo emotion. 20.40 Mez zo mag. 20.45 Orféo. 20.50 Baltic coun tries. 22.45 Orféo. 22.50 Nancy Jazz Pul sation 2003: Erik Truffaz. 23.55 Prysm. 0.15 Mezzo mag. 1.25 Jazz in Marciac 2003: Wayne Shorter Quartet. 2.20 Fête au Kiosque: Carmen Ledesma, La Pepa de Benito en Concha Vargas. 3.05 Mu sic for the movies: Toru Takemitsu. 4.00 L'ile opera; Renata Scotto. 4.55 Ga ry Hoffman at the Chatelet. 5.50-6.00 Orféo. eurosport 8.30 Youth only zone Xtreme. 9.00 Goals. 10.00 Mission to Athens. 10.30 UEFA Champions League vintage. 12.30 UEFA Champions League klassie kers. 14.30 Boksen. 16.30 UEFA Euro stories. 17.00 UEFA Champions Lea gue klassiekers. 18.00 UEFA Cham pions League vintage. 20.00 Olympi sche Spelen. 20.30 Paardensport. 21.30 Golf. 22.30 Celebrating cultural olym piad. 22.45 Wednesday selection. 23.00 News report. 23.15 Voetbal: UEFA Cup. 1.15-1.30 News report. discovery channel 6.00 Scrapheap challenge: Mechanical mole. 7.00 Extreme engineering: Sub ways in America. 8.00 Thunder races: White van man. 9.00 Hooked on fis hing: Scottish carp fishing. 9.30 Rex Hunt fishing adventures. 10.00 Storm force: Thunderstorm. 11.00 Battlefield detectives: Who got lucky at Hastings. 12.00 Mechanical mole. 13.00 Subways in America. 14.00 White van man. 15.00 Storm force: Extreme weather. 16.00 Extreme machines: Tanks. 17.00 Hooked on fishing: Northern Norway trout and salmon. 17.30 Rex Hunt fis hing adventures. 18.00 Scrapheap chal lenge: Building bashers. 19.00 Remote madness. 19.30 A bike is born: Trike. 20.00 Battlefield detectives: Who sank the Armada. 21.00 Unsolved history: Who killed Marilyn? 22.00 Ancient apo calypse: Sodom and Gomorrah. 23.00 Allies at war: Hero to villain. 24.00 Ex treme machines Earth breakers. 1.00 The Concorde era. 2.00-9.00 Nachttv. (advertentie) Zuidstraat 6 Sas van Gent Tel. 0115-451562 Ganzepoortstraat 19 Goes Tel. 0113-221430 voor mode pasvorm en kwaliteit Heeft u: VOETPROBLEMEN? LOSSE STEUNZOLEN? Wij hebben een uitgebreid assortiment in verschillende breedte maten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 7