Philips vol goede moed over 2004 PZC Nuon moet duurder lenen Topman Hommen tevreden over kwartaalwinst van 550 miljoen Smokkelwinst gaat in rook op BERCHHQTEL PGGM keert zich tegen hoge dekkingseisen m Bijenkorf schrapt 140 banen Promotie buitenshuis fruit eten Beurswaakhond beboet HBG Minder mest door vogelpest Campina via Thailand Azië in effectenbeurzen euronext wall street woensdag 14 april 2004 door Chris Drillenburg AMSTERDAM - Voor Philips is de zon in het eerste kwartaal weer echt gaan schijnen. Finan cieel topman J. Hommen toonde zich gisteren tevreden over de nettowinst van 550 miljoen eu ro, die kon worden hehaald on danks een extra pensioenlast in Nederland. In de eerste drie maanden van 2003 leed het concern nog een verlies van 69 miljoen euro. Ook voor de rest van het jaar verwacht Philips goede resulta ten. De orderportefeuilles raken beter gevuld en de economie in diverse landen toont tekenen van herstel. De uitkomst van het eerste kwartaal ligt hoger dan menig analist had verwacht. In het vierde kwartaal van 2003 maak ten alle belangrijke onderdelen van het concern winst. Dat was voor het eerst sinds 2000.Toch reageerde de beurs gisteren wat teleurgesteld. In de kwartaalcij- fers zit een boekhoudkundige bate van 156 miljoen uit de deel neming in Atos Origin. Als die eruit wordt gehaald, komt de winst aan de onderkant van de verwachtingen uit. De omzet be droeg in de eerste drie maanden 6,6 miljard euro, 2 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2003. Daarbij bleef de zwakke Amerikaanse dollar zijn tol ei sen. Zonder die effecten zou de omzet met 8 procent zijn geste gen. Opgaande lijn Het concern zegt dat het de op gaande lijn goed te pakken heeft. Dat zal in de komende tijd neerslaan in bedrijfsresul taat en nettowinst. Philips ver wacht dat halfgeleiders en medi sche systemen sterk blijven bij dragen aan de groei en de winst gevendheid, met een sterke on dersteuning van de lichtdivisie. De chipdivisie, die de laatste ja ren flink is gereorganiseerd, kan blijven profiteren van de omslag ten goede in de markten. Huis houdelijke apparaten en per soonlijke zorg zullen gunstig worden beïnvloed door produc ten die in het eerste kwartaal van dit jaar op de markt zijn ge bracht. Niet-geconsolideerde bedrijven droegen in het eerste kwartaal 457 miljoen euro aan de netto winst bij. Vorig jaar namen zij 24 miljoen euro van het verlies voor hun rekening. De 'eigen' be drijven boekten een winst van 126 miljoen euro tegen een ver lies van 38 miljoen euro in de het eerste kwartaal van 2003. Of er dit jaar nog meer banen in Nederland verdwijnen, kon Hommen niet zeggen. Wel is dui delijk dat de verschuiving van productiebanen naar onderzoek en ontwikkeling doorgaat. De hoge loonkosten in ons land ma ken dat onontkoombaar. Philips bracht eerder al veel productie over naar goedkope landen. Een jarenlange strijd tussen Mi crosoft en InterTrust Technolo gies in Santa Clara, waarin Phi lips, Sony en Stephens Bank be- door Ron Meershoek AMSTERDAM - De bedrijfskos ten van Nuon stijgen fors omdat het bedrijf duurder uit is met het opnemen van krediet. Dat komt omdat kredietverstrekkers al vooruit lopen op de splitsing van het energiebedrijf. (advertentie) ZUIDERDUIN Al meer dan 25 jaar dé locatie voor uw: Logies (Zakcn)Lunches Diners Personeelsfeesten Productpresentaties Recepties vergaderingen Sportieve groepsactiviteiten Strandfeesten barbeques (reserveer dc Zuiderduin Bcachclub exclusief!) Bel voor meer informatie naar onze salesafdeling tel.nr.: 0118 - 561810 Zuiderduin Bcachhotcl De Bucksweg 2 Westkapelle Dat zei bestuursvoorzitter L. van Halderen van Nuon giste ren bij de presentatie van de jaarcijfers. Het kabinet wil energiebedrij ven voor 2007 splitsen in ener zijds een netwerkbedrijf en an derzijds een productie- en leve- ringsbedrijf. De energiebedrijven die met de netten een stabiele inkomsten bron verliezen, zijn hier mordi cus tegen. Het plan was voor de internationale kredietbeoorde- ler Standard Poor's aanlei ding om de vooruitzichten voor de kredietwaardigheid van Nuon, Essent en Eneco bij te stellen van stabiel naar nega tief. Vorige week liet de Gas unie weten extra bankgaranties te eisen van 'netloze' bedrijven. Dat betekent volgens Van Halde ren voor Nuon extra kosten van 15 a 20 miljoen euro per jaar. Nuon boekte vorig jaar een net towinst van 236 miljoen euro. Dat is een stijging met 55 pro cent ten opzichte van 2002. De provincies Friesland, Gelder land, Noord-Holland en de ge meente Amsterdam zijn de be langrijkste aandeelhouders van Nuon. ANP HAMBURG - Een douaneambtenaar uit Hamburg laat de stapels gesmokkelde sigaretten zien die zon dag werden onderschept. Het betreft de lading van een vrachtwagen die werd onderschept bij het verla ten van de veerboot vanuit Riga in Letland. De totale waarde van de smokkelwaar beloopt drie miljoen euro, de Duitse staat liep 400.000 euro aan belasting mis. foto Jens Büttner/EPA langen hebben, is met een schik king beëindigd, zo is gisteren meegedeeld. Het gaat om patenten voor de be scherming van digitale media. Het bijleggen van het geschil le vert Philips 100 miljoen dollar op. ANP ZEIST - Het pensioenfonds van de zorgsector PGGM wil langer de tijd krijgen om tekorten weg te werken. Nieuwe regels schrij ven voor dat een fonds met on derdekking binnen een jaar de financiële huishouding weer op orde moet hebben. Volgens PGGM ligt de nadruk daardoor teveel op de korte ter mijn en kan de eis leiden tot ex treme premiestijgingen. Dat schrijft het fonds in het gisteren gepresenteerde jaarverslag. PGGM heeft op dit moment geen last van de nieuwe regels. Half maart bedroeg de dekkings graad 105 procent, precies het minimum dat is voorgeschre ven. Het zorgfonds heeft in 2003 een plan opgesteld om over 5 jaar over een veilige buffer te be schikken. De premies zullen de komende jaren daarom wel flink stijgen. Ook is de kans klein dat gepensioneerden van af volgend jaar een volledige ver hoging van hun uitkering krij gen. ANP (advertentie) STOFFELS Voor oplossingen op maat! www.stoffels.nl AMSTERDAM - Warenhuisketen de Bijenkorf, onderdo van Vendex KBB, schrapt dit jaar 140 banen. Het isondm. delijk of daarbij gedwongen ontslagen vallen, zei eet woordvoerster gisteren. Bij de Bijenkorf werken in ongeveer 4100 mensen. De reorganisatie is volgens het warenhuis noodza omdat het herstel van de economie uitblijft. „En we^ ten inmiddels dat we efficiënter kunnen werken" zei i woordvoerster. Er verdwijnt geen personeel uit de v kels. ANP ZOETERMEER - Nederlanders moeten vaker een appu tje of verse groenten buiten de deur eten. In de horeca, kenhuizen en zorginstellingen en in bedrijfsrestaurant wordt het verse groen daarom in het zonnetje gezet, 1® het Productschap Tuinbouw gisteren weten. De Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelm^, fonds (KWF), het Voedingscentrum en brancheorganisj. tie AGF Promotie Nederland doen mee aan de actie. Zr vragen cateraars de verse waar beter te etaleren. ANP AMSTERDAM - De beurstoezichthouder AFM heeft hs bouwbedrijf HBG een boete van bijna 109.000 euroopge- legd. Het bedrijf kreeg de straf omdat het een overname- bod van het Spaanse Grupo Dragados te laat naar brnte, heeft gebracht. Dat heeft de AFM gisteren meegedeeld. Het bouwbedrijf HBG is slechts kort in handen gewes van de Spanjaarden. Nog in 2002 lijfde het Nederland» bouwconcern BAM de branchegenoot HBG in. ANP VOORBURG - De Nederlandse veestapel produceer, steeds minder mest. In vergelijking met 2002 is de hoevet heid mest vorig jaar met 3 procent afgenomen tot joen ton. De hoeveelheid fosfaat in mest daalde met ruim 7 procenl en de hoeveelheid stikstof met ruim 5 procent. Dat heel: het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gistere meegedeeld. De hoeveelheid mest neemt af door de inkrimping van® veestapel en door de vogelpest. ANP Z ALTBOMMEL - Zuivelcoöperatie Campina wil Azië ver overen. Daartoe heeft de onderneming in Thailand de acti viteiten van het noodlijdende Italiaanse zuivelbedrijf Par- malat overgenomen. Dat maakte Campina gisteren be kend. Met de activiteiten van Parmalat in Thailand koopt Cam pina een fabriek met een omzet van enkele miljoenen ro's en 175 werknemers. Campina wil niet zeggen hoe\ het bedrijf heeft gekost. Parmalat Thailand is gevestigd in Bangkok en vooral ac tief met gepasteuriseerde melk en lang houdbare dranken. ANP -AANDELEN AEX_ Vorige Laatste koersen koersen ♦ABN Amro 18,62 18,70 ♦Aegon 11,14 11,35 ♦Ahold 7,15 7,20 Akzo Nobel 31,27 31,86 ASML Holding 15,45 15,93 Buhrmann 7,96 8,19 DSM 36,74 36,92 ♦Fortis 18,27 18,58 Getronics 2,59 2,60 Gucci Group 70,50 71,55 Hagemeyer 1.81 1,84 Heineken 33,16 33,80 IHC Caland 42,30 42,28 ♦ING Groep c. 18,56 18,70 Kon Olie 40,12 40,90 ♦KPN 6,40 6,38 Moolen, v.d. 7,74 Numlco c 24,09 24,30 ♦Philips, Kon. 24,92 24,13 ♦Reed Elsevier 11,15 11,38 TPG NV 17,73 17,43 •Unilever c. 56,45 57,00 Versatel 1,89 1,95 VNU 23,46 23.65 Wolters KI. c. 13,66 13,75 AANDELEN AMX ASM Int. 19,76 19.80 BAM Groep 27,20 27.18 Boskalis Westm 20,90 21,00 Corio 36,29 35.72 0,64 0,66 CSM nrc 19,95 20,40 Fugro eert 49,99 50,00 Heijmans 19,84 20,06 Hunter Douglas 41,65 41,51 Imtech N.V. 23,14 23,55 KLM 17,26 17,42 Laurus 1,24 1,25 LogicaCMG 3,94 3,92 Nedlloyd 31,40 31,55 Nutreco Hold 29,39 29,52 Oce 14,49 15.05 Stork 16,27 16,31 Randstad Hold. 23,80 23,41 Rodamco Europe 51,55 51,90 Vastned Retail 45,78 45,64 Vediorc. 12,68 12,70 Vendex KBB c. 15,54 15.48 Vopak 14,54 14,40 Wereldhave 66,60 67,15 Wessanen c. 11,93 11,97 ABN A aex-ind fd 355,00 357.50 ABN A aexdisc ert 319,40 ABN A all infds 53,65 53,60 ABNAamericafd 72,60 73,80 ABN A asian tfd 49,60 50,20 ABN A duurzaam fd 26,65 27,15 ABN A energie fd 28,70 29,26 ABN A eur.fund 71,30 71,90 ABN A euro cred.f. 50,00 49,89 ABN A euro fund 16,54 16,64 ABN A euro obl fd 103,40 103,60 ABN A f.east f 38,30 38,80 ABN A groen f 47,41 47.36 ABN A global f 80,05 81,25 ABN A glob life s.f. 20,45 20,50 ABN A glob.pr.sec.f. 47,35 46,86 ABN A high yield fd 48,00 47,89 ABN A high incf 10 31,44 30,50 ABN A high ine eq.f 57,55 57,95 ABN A inf.techn.f. 15,81 16,06 ABN A internet f. 4,80 4,92 ABN A li.plus (4. 88,70 88,70 ABN A model fund 1 56,60 56,10 ABN A model fund 2 51,45 51,55 A8N A model fund 3 46,70 46,85 ABN A model fund 4 41,30 41,59 ABN A model fund 5 35,40 35,70 ABN A model fund 6 30,09 30,01 ABN A neth.f. II 107.10 107,90 ABN A prop s am 54,70 52.40 ABN A prop s eur 49,00 49,10 ABN A prop s.f e. 26,90 27,65 ABN A ratio inv f 38,95 39,30 ABN A rented f 70,85 71,10 ABN A sm ceuro f 47,00 46,50 ABN A sm.c.net.f 57,75 57,75 ABN A telecóm f. 3,22 3,21 ABN A trans eur f. 97,95 98,60 ABNAunifsu aex 44,20 44,00 Achm euraand 18 17,80 17,85 Achm eurmix-19 23,80 23,80 Achm eurmix-20 26,25 26.25 Achm eur obli-7 28.50 28,50 Aegon Gl Inv Fd 39,50 39.20 Aegon GIF Spaarpl 2,37 Aldollbf 48,41 4901 Allianz europe f. 2,89 2,91 Alhanzmixf, 4^95 4,96 Allianz plusf 5,78 5,76 Allianz top f. 3,73 3,76 Alpha rente f 39,92 205,90 205,80 Asian cap f 94,70 95.00 ASN aandelen fd-3 51,50 51,75 ASN milieufd-2 10,20 10,30 ASN mixfonds 62,25 61,25 ASN obl.fds 28,07 28,07 AANDELEN BINNENLAND- Aalberts Ind. ABN-A pr c Accell Group AFCAiax Airspray Alanheri Amstelland MDC AND Intern Publ. AOT Athlon Hold Baan Ballast Nedam c Batenburg Begemann Groep Begaclaim BE Semicond. Beter 8ed Bever Holding Blue Fox Enterpr. Blydenst.-Will. Brill, Kon. c. Brunei Intern Centric KSI Copaco Crown v Geld.c. Crucell C/Tac Delft Instrum. De Vries Robbé DICO Intern, DNC De Nederl.Comp DOCdata DPA Draka Holding Econosto, Kon EMBA Eriks Group c Euronext EVC Intem. Exact Holding Exendis Fornix Biosciences Fortis Nikkei Gar.c. Fox Kids Europe Frans Maas cert Gamma Holding Gamma pref Gouda Vuurvast Groothandelsg. Grolsch cert Grontmïj eert HAL Trust Heineken Hold, a Hes Beheer c. 25,05 24.00 30,63 32,50 41,15 20,30 10,60 26,00 15,95 11,75 25,80 54,75 17,89 25,69 55,00 17,93 Roto Smeets Samas Groep Sarakreek Scala Business Schuitema Seagull Simac Techniek Sligro Food Gr Smit Intem. SNS AEX Gar.click SNSEurGar.planc SNS Intern.Gar o SNSTripleBest SNT Stern Groep Telegraaf De Ten Cate Tie Holding Tulip Computers Twentsche Kabel Unilever Unit 4 Agresso United Services Univar Vastned Off/lnd Via Networks Vilenzo VNU cum pref 31,65 18,40 41,70 15.63 16.45 20,74 12,90 31,50 18,40 41,50 15,52 16,58 20,50 NIET OFFICIEEL 11 bred conv81 6% daf 88-93/96 KPNQwest 6V5 verto 85a AANDELEN NMAX Antonov Plc Prolion RT Company Sopheon Plc Adam AEX-index Adam AMX-mdex All Share Index Londen FTSE-100 Brussel Bel-20 Frankfort Dax-30 Parijs Cac-40 Milaan Mibtel-30 Madrid lbex-35 Zurich SM Eurostoxx-50 Eurotop 100 Euronext-100 Next-150 Dow Jones Nas'daq Composite S&P 500 Nikkei-225 Hang Seng 350.96 353.34 402.96 405.05 505.90 509 77 4489.70 4515 80 2468 52 2501.08 4013 53 4071.42 3740.11 3774.69 28161.00 28616.00 8390 10 8444 30 5803.40 5804 50 2858.92 2889.91 2222 48 2242.55 639.32 644.60 962.38 965 80 10515.56 10435 79 2065.48 204416 1145.20 1135.27 12042 70 12127 82 12909.37 13031.81 GOUD EN ZILVER- Amsterdam - Prijzen van 14.00 uur Goud on bewerkt 10.909-11.350, vorige 10 844-11.298, bewerkt 12.089 laten, vorige 12.024 laten, zilver onbewerkt 193-225, vori ge 199-231, bewerkt 243 laten, vorige 249 la- ten- at laten; b: bieden; c: exclaim; d: exdiv.; e: gedaan-bieden; f: gedaan-laten; g: bieden exdiv.; h: laten exdiv.; k: gedaan-laten exdiv.; I: gedaan-bieden exdiv.; p: put; A: adviesprijs; Z: adviesprijs en exdiv.; Nederlands AEX-fonds in de Eurotop 100. AANDELEN EUROTOP 100_ Abbey National Allianz AG AstraZeneca Aventis Aviva BAE Systems Banca Intesa Banco Bilbao Viz Barclays BASF BMW BNPB Bouygues BP Amoco British Gas Brit.Sky Broadcast British Airways BSCH BT Group Cable Wireless Cap Gemini Carrefour Ciba SC Namen Clariant Namen Colt Telecom Commerzbank Compass Group Credit Suisse Group DaimlerChrysler Danone Deutsche Bank Deutsche Telekom Diageo Dresdner Bank Electrolux B Endesa Enel ENI EON Ericsson Tel Lm B France Telecom Gen Assicurazioni GlaxoSmithKline Granada HSBC Holdings Infineon Invensys Lloyds TSB Group L'Oreal LVMH Marconi Muench.Ruck Namen Nestle Namen Nokia Novartis Namen Pearson Pinault Printemps Prudential Corp 457,13 92,40 363,00 62,70 553,87 18.06 214,22 2,87 11,40 486,25 43,36 21.07 34,57 52,45 28,20 483,02 345,50 682,36 294.25 9,50 176,93 127,25 30,60 39,09 88,55 16,03 95,45 14,85 357,00 45.25 34,00 135,90 71,80 14,64 738,00 152,75 51,50 156,50 15,31 6,70 16,79 55,00 23,40 21,19 21,59 18,75 417,25 63,85 60,40 679,50 93,05 327,50 14,05 55,50 624.00 84.05 462,00 93,50 365,50 63,15 568,25 18.09 218,50 2,92 11,42 492,25 43,80 21,65 35.10 53,00 28,38 489,50 350.00 685,25 299,38 9,45 176,88 126,75 30,14 39,30 88,25 16,30 97.00 15,03 359,67 45,20 34,00 136,10 71,90 14,75 736,25 153,50 51,50 158,00 15,37 6.81 17,22 55,90 23.30 21.31 21,84 829,75 12,55 18,50 415,55 64,55 61,55 669.00 93,45 330,50 14,09 55,00 625,13 84,65 465,50 Reuters Group Rio Tinto Roche Holdings GS Roy Bnk of Scotland RWE Sanofi-Synthelabo San Paolo-IMI SAP Scottish Power Shell Transp 8iTrade Siemens Skandi Enskil Societe Generale St Microelectronics Swisscom Namen Swiss Re Namen Telecom Italia Telecom Italia Mobile Telefonica Tesco Total Fina Elf Unicredito Italiano Umlever(GB) Utd Bnk Switzerland Vivendi Universal Vodafone Zurich Financial 131,75 1687,25 38,50 54,00 9,66 137,00 386,25 370,25 62,55 114,50 73.50 12,91 249,75 155,50 4,00 539,00 97.25 22,06 132,00 215,50 18,21 403,13 1387,50 129,50 1696,50 39,30 54,15 9,93 138,00 384,13 377,13 63,37 114,50 74,00 19,59 17.35 423,50 89,45 2,62 4,79 13,06 252,88 159,80 4,04 541.25 98.35 22.30 132,63 217,50 -STAATSLENINGEN- 8% NL 92-07 8'/z NL 91-06 8V1 NL 92-071-11 8'A NL 92-071-11 7% NL 95-05 Th NL 93-23 Th NL 95-10 TA NL 94-04 7 NL 95-05 6% NL 95-05 6 NL 96-06 5% NL 97-07 S'h NL 98-28 5V4NL00-10 5 NL 01-11 5 NL 02 4V4 NL 03-13 4 NL 02-05 3% NL 04-14 3V« NL 99-09 3 NL 03-06 3 NL 04-07 2% NL 03-09 3'/j NL grb 3 NL grb 2'h NL grb 120,89 102.36 105,53 107,00 106,28 108,34 109,56 110,65 108,41 107,59 107,28 101,40 102,25 96,57 101,97 101,21 100,61 97,86 71,75 63,01 52,05 115.59 112,11 114,70 116,98 104,85 134,00 120,85 102,33 105,50 106,70 106,14 108,08 108.60 110,11 108.14 107.15 106,83 100,82 102.21 95,92 101,47 101,00 100,31 97,41 Av Achm am aand Av Achm euraand Av Achm euro obl 12,80 10,45 31,25 12,85 10,80 31,25 RFI FGGINGRFDNnRFN Av Achm euro mix 20,40 21,05 Av Achm ned aand 11.85 11,90 AXA aand euro 34,30 34.40 AXAaand.irit 54,00 54,65 Eur.ass.tr. 6,90 6,70 Holland fund 64,75 65,05 ING int.obl-f. 62,50 62,50 AXA aand. ned 69,20 69,90 Eurocap.hold 168,40 170,00 IDB global f 43,30 ING int.dep-f. 54,35 54,35 AXA act.beh.ned 66,30 66,45 Euro comm prop 24,85 24,50 IDB real est eq 65,70 67,80 ING internet f. 13,72 13,80 AXA fm,sector 39,90 40,65 Euro dutch eqf 16,10 15,60 IDB world eq f 40,10 41,20 ING it-fund 34,80 35,24 AXA mondiaal beh 19,60 19,75 Europ.dev cap 9,55 IDB emerg 28.60 29,35 ING liric aextll 54,55 54,55 AXAobl.intern 33,40 33,40 IDB eur opt. 26,40 27,30 ING line aex03/08 59,25 59,20 AXAobl.euro 46,55 46,80 FBTO am aand 12,50 12,55 IDB eur sel 45,85 46,50 ING line aex12/09 55,25 55,25 AXA portfolio 61,85 62,00 FBTO ned euro aand 13,35 13,40 IDB global IDB rent 166,50 169,00 ING liric dowjones 67,90 67,65 Bap.int.fdn 285,00 A FBTO ned euro mix 21,75 21,80 39,00 ING liric nasdaqe 71,00 71,00 Boipharma 13,25 13,54 Finles obl fd 37,06 ING basic mater .f. 32,90 33,50 ING line eurst50 44,20 44,30 Fortis azie fd 31,80 31.75 ING biotechn f 14.75 14,85 ING line eur st50 60,60 60,30 CB Achm am aand 12,35 12,75 Fortis japanfd 21,00 21,50 ING comm technf. 5.27 5.31 ING liric eur tec 43,55 43,70 CB Achm euro aand 13,30 13,35 Fortis obam 88,60 89,30 ING cont cl f am 25,75 25,85 ING liric usa 500 62.95 62,70 CB Achm eur mix 21.50 22.20 Fortis obam gar c 44,20 ING daily cons good 29,40 29,80 ING lux cons goods 30,95 31,20 CB Achm eur obl 28,10 28,05 Fortis sec.click-07 45,80 ING dutch f. 48,45 48,90 ING north am f. 18.90 18,90 CB Achm ned aand 12,35 12,40 Friesl aandelenf 20,55 20,90 ING duurzaam rend 14,30 14,40 ING oblig, f 15,66 15,75 CB Achm wereld 13,20 13,65 Frlesl eurorentef 27,60 27,55 ING em.e.e.f 38,15 38,29 ING onr.aandf. 55,40 55,80 Columbia sec. 137,50 136,30 Friesl mixfd 21,40 21,40 ING energy fd 30,90 31,50 ING protec.mix-70 21,90 21,90 Corio 36,29 35,72 ING eurocredit f 5 28,20 28,44 ING protec.mix-80 23,60 23,60 D.LIoyd deeln f 29,40 29,10 Gilissenqual gr 10,11 10,19 ING eur growth f. 16,60 17,00 ING protec mix-90 25,40 25,30 D.LIoyd dlrf 10,05 10,10 Haslemere 13,45 12,60 ING euro obl f. 33,13 33,08 ING telecom serv.f. 27,80 27.90 D.LIoyd donau 15,23 15,50 Hend.h.am sm cfo 19,35 18,85 ING euro sm cap f. 30,15 30,20 ING Utilities fd 31,40 31,50 D Lloyd euro f 6,48 6,50 Hend.h eursm.cf 12.40 12.39 ING europe f 19,75 19,82 ING verre oostf 27,45 27.75 D Lloyd euro cr f 11,52 11,57 Hend h.gl.techfo 22.45 22,45 ING financials f 19,60 19,61 lntereff.jap.af. 14,31 14,38 D.LIoyd inv 6,30 6,35 Hend.h.jap.sm.cfo 23,64 23,50 ING japan f 11,85 12,02 Intereff.jap.w. 1,70 1.72 D Lloyd jade f 7.42 7,40 Hend.h.pac f° 40,25 40,55 ING geldmarkt f 33,10 33.10 IShimal.fo 16,00 15,85 D Lloyd mix f 9,93 10,02 Holl.amerika f ING global gr.f. 14,60 14,76 D.LIoyd ned f 5,44 5.42 Holl.eur.fnd 48,75 48,70 ING global f 46,85 47,32 Jap.conv fund 32,45 D Lloyd rente 13.50 13,40 Holl.euro sel f. 24,42 24,50 ING health care f. 25,50 26,00 Japan fund c 6,60 Dim vastgoedo 14.30 14,28 Holl.obl.fnd 69,15 68,90 ING high yield ob.f. 28,74 28,95 Lanschot eq.f. 27,62 26,87 Ores VPV holl 34,50 35,02 Holl.pac.fnd 49,70 49,80 ING hoog div aand f. 23,15 22,75 Lanschol euro credf. 50,15 50,60 Dres VPV igm 31,45 31,53 Holl.sel.fds 70,60 70,85 ING idx link sicv 25,65 25,65 Lanschot euro eq.f. 17,67 17,79 Ducatus 61,70 Holl.wereld 26,10 26,10 ING industrials f. 32,60 32.80 Lanschot far east eq.f. 29,40 29,80 Lanschot gl.bond f 60,60 60,40 Lanschot gl eqf. 32,13 32,89 Lanschot ictf. 9,35 9,43 Leveraged^ 171.60 171,00 Leveraged Cap B 137.00 136,50 Nieuwe Steen inv 16,06 16,15 Ohra aand fds 12,69 12,92 Ohra caref 15,97 16,18 Ohra comm tech f 4,11 4,16 Ohra internet f 7,21 7,41 Ohra med techn f 21,83 21,99 Ohra miheulechf 10,57 10,35 Ohra mullimediaf 7,14 7,20 Ohra new energy f 6,42 6,74 Ohra obl.div. 32.00 32.22 Ohra onr.goed 48,50 47,25 Ohra spaardiv f 22.41 22,21 Ohra totaalf 21,65 21.79 Opt biotech fd 30,20 29,85 Opt europe fd D 84,00 84.50 Opt income fd C 36,05 36,00 Opt mix fel E 26,00 25,95 Opt techn, fd A 10,60 10,65 Orange deeln fd 39,60 39,60 Orange eurmcf 15,24 15,20 Orange eur prop fd 14,55 14,47 Orange eursmcf 15,40 15,40 Orange fund 25,15 25,25 Orange eur largecapf 6.55 6.55 Orange largecapf 6.28 6,25 Orange sense fd 13.49 13,65 Orange wine fund 109,50 110,30 Pacific r.c.f. 34,37 Pan glob conv f. 34,83 34,19 Postb aandf 48,60 49,57 Postb.aex click 00/05 24,08 24,33 Postb.aex click 03/10 34,18 34,00 13 apr 353,34 +2.38 EURO/DOLLAR 13 apr 1 1975-0,0101 13 apr 3,35 *0,11 DOW JONES 13 apr 10381.28 10600 j: 10560 periode van 40 dagen DOW .IDNFR OVFRIGF AANDFI FN VB alcoa 34.26 33.43 Apple Computer 28.04 26.91 altria group 55.61 55.08 BankAmerica 81.97 80.50 52.26 51.40 ChevronTexaco 91.47 90.76 am tel&tel 19.10 18.92 Cisco Systems 24.14 23.62 boeing caterpillar 42.15 41.78 Coca Cola 50.8 50.89 83.75 82.02 Daimler-Chrysler 41.3 40.43 citi group 52.06 51.20 Dow Chemical 41.40 40.79 coca cola 50.85 50.89 Eli Lilly 69.2 69.34 dupont 44.06 43 69 Ford Motor 13.6 13.41 eastman kodak 25.44 25 03 Goldman Sachs 105.8 103.12 exxon mobil 43.11 42 82 Goodrich BF 29.00 29.23 gen elec 31.62 31.00 Goodyear Tire 9.04 8.73 gen motors 46.77 46.29 Time Warner Ine 17.37 16.90 hewlett 22.63 22.25 14.8 14.31 home depot 36.46 35.86 honeywell 35.01 93.74 34.60 93.04 int el 27.60 27.66 mtpaper 42.38 51.20 41.57 STIJGERS johnson&johnson mcdonald's merck co 51.39 29.02 44.89 28.27 44.58 Vorige Laatste microsoft 25.61 25 44 Koersen ka etsen 3M 83.62 8239 Prolion 0,09 0,10 11,11 jpmorgan chase 41.56 40.04 Blydenst.-Will. 5,30 5,70 7.55 procter8igamble 107.11 105 93 Kardan 1,79 1,92 7,26 sbccomm 24.47 24.26 Porc. Fles 16,00 6,99 6,19 utd techn 89.19 2570 88.08 25.00 Sopheon Plc 0,40 0,42 5,00 wait disney Ohra new energy f 6.42 6.74 4.98 5734 56.47 Rob zelfs.energy 53,30 55,75 4,60 Oce 14,49 5,05 3,86 BANKPAPIER Twentsche Kabel IDB eur opt. 22,00 22,80 3,64 26,40 27,30 3,41 CB Achm wereld 13,20 3,65 3,41 Van 13 april (17.00 uur) tot 14 april (tot Hes Beheer c. 5,90 6,10 3,39 17.00) hanteert hel GWK de volgende advies- Roh zelfs.austr by,/u /z.us i,n koersen (kosten aankoop/verkoop tot 2250 Av Achm eur aand 10,45 10,80 3,35 euro 2,25pct 2,25 uro, boven 2250 euro Rolinco pr 46,45 48,00 3,34 1,75pqt 13,50 euro) amerikaanse dlr 032125 0,85025 anttltaanse gulden 0,45029 0,49640 DALERS australische dlr canadese dlr 0,61038 0,59817 0,67291 0,65943 cyprus pond 1.59032 1,87184 eiste deense kroon 0,12911 0,14231 Koersen koersen engelse pond 1,50124 1,55424 estlands kroon 0,05672 0,07496 Haslemere 13,45 2,60 6,32 hongkong dlr 0,09915 0,11780 Vilenzo 5,85 5,60 4,27 hong. forint 0,37668 0,43109 ABN A prop.s.am. 54,70 52,40 4,20 israel shekel 0,16409 0,20583 C/Tac 2,40 2,30 4,17 japanseven 0,00737 0,00836 Begemann Groep 3,65 3,50 4,11 marok dirh 0,08605 0,09847 Hitt 4.75 4,56 4,00 nieuw zeeland dlr 0,51186 0,61342 Unit 4 Agresso 11.42 1,00 3,68 noorse kroon 0,11545 0,12724 1,97 1,90 3,55 poolse zloty 0.19916 0,22802 Samas Groep 5.70 5,50 3,51 slow, koruna 0,02307 0.02786 ♦Philips, Kon. 24,92 24,13 3,17 tsiech koruna 0,02978 0,03281 Euro dutch eqf 16,10 5,60 3,11 turkse lira (1 min) 0,57 Euronext 24,10 3,36 3,07 zuid-a(r. rand 0,12200 0,14226 ABN A high incf 10 31,44 30,50 2,99 zweedse kr. 0,10502 0,11576 Eur.ass.tr. 6,90 6,70 2,90 Zwitserse frank 0,63615 0,65862 Antonov Plc 0,69 0,67 2,90 Postb.amerika f. 17,60 17,65 Rob zelfs telecom 27,89 2752 Postb.beleggf 35,21 35,62 Rob zelfs austr. 69,70 72,05 Postb. biotech f 14,30 14,40 Rob zelfs.brazil 31,94 32,77 Postb.com tech f 10,75 10,90 Rob zelfs.canada 87,65 87,95 Postb.duurz aandf 17,25 17,25 Rob zelfs.china 21,21 21.59 Postb.easy bluefd 21,50 21.45 Rob zelfs.duitsl. 54,25 54,40 Postb.eur aandf 19,90 19,84 Rob zelfs.frankr. 74,40 74,20 Postb eur cont elf 25,55 25,55 Rob zelfs.hongk. 35,96 37,11 Postb euro obl.f. 38,62 38,63 Robzelfs.japan 39,99 40,20 Postb.euro small c.f. 15,95 16,25 Robzelfs.mal. 17,09 17,22 Postb farmacie f. 19,80 19,99 Rob zelfs.mexico 106,60 109,40 Postb.fin.wereld fd 23,90 24,58 Robzelfs.nederl 51,25 51,80 Postb.hoog div aandf 2530 25,30 Rob zelfs.poien 42,26 43,39 Postb.hoog div obl f 23,60 23,65 Rob zelfs sing. 26,18 26,49 Postb.it fonds 23,85 24,02 Rob zelfs spanje 56,55 57.20 Postb.internet fd 6,33 6,38 Robzelfs.usa 74,70 75,10 Postb.cont elf japan 25,50 25,50 Rob zelfs z-afr 56.75 57.20 Postb.multimedia fd 6,80 6,85 Rob zelfs.zwits. 69.80 70.20 Postb.ned fonds 29,85 30,00 Robeco 22,71 22.87 Postb obli.f. 24,04 24,20 Rodamco asia 17,89 17,93 Postb opk.landf. 19,70 19,82 Rodamco europe 51,55 51,90 Postb vastgoed!. 29,25 29,25 Rolinco 19,34 19,37 Postb.wereldmf. 26,70 26,60 Rorento 46,45 39,50 48,00 39,70 Rente plus f 1 26,50 Rob amerika 37,93 38,01 Select Winner f 4,60 4,60 Rob balanced mix 45,23 45,43 SNS amerika aandf 13,56 13,69 Rob divirente fnd 24,37 24,38 SNS azie aandf 17,53 17,80 Rob dynamic mix 3538 35,56 SNS duurz aandf 18.55 18.58 Rob duurzaand 42,94 43,02 SNS eur obligatief 25,54 25.53 Rob econ recovery 20,97 21,47 SNS eur aandf. 21.24 21.03 Rob emerging mrkls 62,50 63,40 SNS eur mixfd 24,05 24,08 Rob euroland aand 36,38 36,56 SNS eur vastgoed 35,52 35,55 Rob europe 29,00 29,42 SNSeurliquiditeitenf 23,05 23,05 Rob eur.obl div. 25,11 25,11 SNS innovisief. 12,70 12,95 Rob growth mix 47,42 47,50 SNS ned aandf. 40,45 40,59 Rob high yield o. 29,14 29,18 SNS optim geel 26,73 26,79 Rob holl bezit 20,20 20,15 SNS optim oranje 28,00 28,16 Rob hypotheek 50,65 51.45 SNS optim rood 28,18 28,42 Rob pacific 64,00 65,65 SNS sp.pl aandf 19,28 19,31 Rob private eq 80,00 81.00 SNS wereld aandf 15,23 15.43 Rob safe mix 43,27 43,32 T&P Pesultf 9,87 9,75 Rob solid mix 42,95 42,49 T8iP res globalf 13,82 14,05 Rob young dyn 11,11 11.23 Trans Eur.fd 97,95 98.60 Rob zelfs.capital 37,87 37.35 Transpac.fnd 144.50 146,90 Rob zelfs comm t 3.69 3,73 Triodosgroenf 58,45 58,60 Rob zelfs cons.g 41,08 41.39 Triodos mw.aandf 20,59 20,67 Robzelfs.e-bus. 6,12 6,17 Triodos mw.mixf 26,65 26,34 Rob zelfs.energy 53.30 55,75 Triodos mw.oblf 30,75 30,77 Robzelfs.fman. 40.31 41,00 Tsjechiesl.f 14,25 14,30 Robzelfs.fds agr 40,87 41,31 Rob zelfs.health 46,63 46,62 Vastgoed mlxf 24,00 24,25 Rob zelfs it hardw 7,64 7.74 Vastned off/ind 20,74 20,50 Robzelfs.it 35,71 35,97 Vastned retail 45.78 45,64 Rob zelfs media 39,25 39,25 VHS onr goed 18.00 18.00 Rob zelfs med bio 12.27 12,19 Wereldhave 66.60 67.15 Rob zelfs properly 70.35 69,00 Wereldhave o/n 1.75 Rob zelfs.soft8iser 8,78 8,86 WP Swewart h o 1316,50 1337,50 AMSTERDAM - Het elektra nicaconcern Philips heet gisteren een zware dag ge had op de beursvloer in Am- sterdam. De onderneming presenteerde weliswaar een meevallende netto winst, bedrijfsmatig vielen de kwartaalcijfers volgent analisten tegen. Het aandeel stond de geh« dag in de min en eindigde 24,13 euro, een verlies 3,17 procent. Het algemene sentiment op Beursplein was evenwel optimistisch. AEX-index sloot dan ook 353,34 punten, een winst vj' 2,38 punten of 0,7 procenl. Beleggers kregen 's midöïs een steuntje in de rug uit Verenigde Staten, wege't daar gemelde stijgende omzet ten in de detailhandel. In de AEX-index stonden b? halve Philips alleen IHC Ga land, KPN, Van der Moolent? TPG lager. TPG ging ex-diw dend en dat betekende er koersverlies van 1,7 proof op 17,43 euro. IDe Franse en Duitse beurze: waren nog positiever da Amsterdamse. De CAC-ii in Parijs kreeg er 0,9 procert bij. De DAX-index in Frankfurt won zelfs 1,4 procent. FTSE-100 in Londen was, re als vaker, voorzichter met eer stijging van 0,6 procent. Aandelen in de Eurotunnel, noodlijdende exploitant va? de Kanaaltunnel, werden fors goedkoper. Vorige weet woensdag stuurden deelhouders de directie wee Sindsdien is het aandeel me? dan 20 procent gedaald In Italië viel een koerssprcre van Alitalia op. Een minis?" gaf aan dat de regering van? Berlusconi bereid is om noodlijdende luchtvaartmaat schappij te steunen. ANP NEW YORK - Bezorgdheid over een stijgende rente deed gisteren de indices op Wall Street flink dalen. On danks goede kwartaalresu!- taten van bedrijven die deel uitmaken van Dow-Jonesindex verloor de ze graadmeter 1,3 procenl en noteerde een slot van 10.381,28 punten, ruim 134 punten minder dM maandag. De barometer van scherm^ beurs Nasdaq was nog rw*' uitgeslagen. De Nasdaq-md0 schreef met een puntentot" van 2030,08 een verlies vr 35,40 punten ofwel 1J Prc' cent. De dollar profiteerde van ft speculaties en werd ten op zichte van de euro ruim 1 I cent duurder. Omgekeerd bet kende dat een daling van» Europese eenheidsmunt i». 1,2080 naar 1,1930 dollar.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 6