PZC :14 Familieberichten woensdag 14 april 2004 Sluitingstijden familieberichten: Overlijdens- en geboorteberichten: Aanleveren: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur, zondag 16.00-18.00 uur, plaatsing de volgende dag. Overige familieberichten: Voor de krant van maandag t/m vrijdag: twee werkdagen voor plaatsing 15.00 uur, zaterdag: woensdag 16.00 uur. Tel.nr. 0113-315555 Faxnr. 0113-315549 via e-mail: alléén in Wordbestand aangeleverde tekst: eaa@pzc.nl *23 juni 1956 t 11 april 2004 "the sky is the limit Abrupt is een einde gekomen aan het leven van FRED en RIK TE ROLLER 19 september 1989 t 10 april 2004 Florian en Bea Ruben en Romy Maaike en Koen Marjam en Wilma Corresponden tieadres Olmenlaan 4 4334 CK Middelburg De herdenkingsbijeenkomst zal worden gehouden op zaterdag 17 april a.s. om 10.00 uur in de Nieuwe Kerk aan de Groenmarkt te Middelburg. De begrafenisplechtigheid vindt plaats in besloten kring. Zij hielden van rood en blauw Ook een ieder die geen kaart heeft ontvangen is welkom bij de herdenking FRED, vriendje maatje buddy man mijn allerliefste Ik loop ons pad verder. Dag lief voor altijd Maaike Lieve papa, lieve Rik, Jullie blijven voor altijd in onze gedachten. We zullen jullie nooit vergeten. Florian en Ruben Lieve RODERICK Véél te jong ben je nu voor altijd op reis gegaan met je zo geliefde vader.. Ons weerzien had ik mij anders voorgesteld. Ik hou van je. Mama Op wezenlijke momenten kan het leven zo ongrijpbaar en onbegrijpelijk zijn. Zo'n moment was er voor ons. FRED en RIK Voor jullie is het voorbij. Wij zullen proberen ons te richten op jullie dierbaren met het allergrootste, verdriet. The sky was the limit, maar het leven gaat door. Liefs, Mar. Bert Lenny Willem Inge Pirn Helen Kim "Als ik jullie weer tegenkom, zie ik jullie als een mooie zon." Fred te Roller Dag lieve FRED en RIK, We zullen jullie missen. Bedankt voor alles. Laudia Alexandra en Ronbout Mare en Kyra Talitha Met verbijsterling en ongeloof hebben wij kennisgeno men van het plotseling overlijden van FRED en zijn zoon RIK Zijn gedrevenheid en inzet voor het bedrijf zullen wij nooit vergeten. We wensen Maaike, Florian. Ruben, Koen en verdere na bestaanden veel sterkte met dit grote verlies. Supermaritime Nederland b.v. Alex, Babis, Cor, Cor, Hans, Jacques, John. Martien, Peter, Ritss Tom, Wilma en overige medewerkers Wij zijn verbijsterd en geschokt door het plotselinge overlijden van FRED TE ROLLER en zijn zoon RIK Fred, onze partner en collega heeft op een dynamische en zeer enthousiaste wijze leiding gegeven aan zijn bedrijf Supermaritime Nederland B.V. Helaas heeft hij zijn vele mooie zakelijke en vooral privé- plannen niet mogen afmaken. Wij wensen Florian en Bea, Ruben en Romy, Maaike en Koen, Marjam en Wilma en verdere familie en nabestaan den heel veel sterkte toe. Namens de directie, partners en medewerkers Supermaritime Nederland B.V. Supermaritime Van Reems B.V. De Supermaritime Groep Met diepe verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het vreselijke ongeval waarbij FRED TE ROLLER en zijn zoon RIK om het leven zijn gekomen. Wij zullen de jaren van samenwerking die wij met Fred hebben gehad herinneren als constructief waarbij er altijd plaats en tijd was voor de menselijke kant van het bestaan. Wij wensen Maaike, de kinderen en overige familieleden heel veel sterkte met dit zware verlies. Alex en Evelyn Nelis Directie en personeel S.T.T. B.V. FRED en RIK Vriendschap is geluk hebben! Door een afschuwelijk ongeluk is onze sterke vriend schapsband verbroken. Nooit meer: samen zijn, praten, lachen, huilen, delen, skiën, eten, dromen. Wat altijd blijven zal, zijn de geweldige herinneringen aan 23 jaar vriendschap Allen die van Fred en Rik houden, we zijn er voor jullie. Cor, Thea en Jasper de Smit Aan een waardevolle vriendschap is abrupt een eind ge komen. FRED en RIK zijn er helaas niet meer, maar in onze herinnering blijven ze altijd onze vrienden. Joost en Mieke Roelse Judith. Ronald en Annemarie Franklin en Djezzie 12 april 2004 Verbijsterd. Afgelopen zomer samen naar de Dominicaanse Republiek. Nu zijn FRED en RIK er niet meer Sterkte Florian Sterkte Maaike, Romy, Ruben. Koen en verdere familie Rob van Elewout Mieke Een beste vriend die veel te vroeg afscheid heeft genomen. Brok in m'n keel en druk op m'n oren. Wil de vraag die ik van binnen stel niet horen. Heb ik écht mijn beste vriend verloren? Nu jij er niet meer bent, is een stukje van ons hart heengegaan. Jij bracht leven in de brouwerij. Met een lach en een traan, ben jij het leven feilloos doorgegaan. Medeleven aan alle vrienden en familie toegekend. NBN-crew: Ferdi. Laurens. Mark. Jochum. Deseron. Rémy. Thom, Emal. Dazz Diep geschokt zijn wij door het overlijden van onze mede-oprichter FRED TE ROLLER en zijn zoon RIK Zijn enthousiasme en zeer grote werklust kenmerkten hem. Wij zijn hem dankbaar voor de grote inzet die hij voor ons heeft gehad en zijn trots dat wi j de kans hebben gehad met hem te mogen samenwerken. Wij zullen hem missen. Wij wensen Maaike en de naaste familieleden veel sterkte toe. Flushing Repair Services Wij zijn geschokt en ontzet door het plotselinge over lijden, als gevolg van een tragisch ongeval, van FRED TE ROLLER vader van onze leerling Ruben te Roller RIK TE ROLLER oud-leerling, en broer van Ruben We wensen Romy. Ruben. Florian en de familie alle mogelijke kracht toe om dit verschrikkelijke verlies te verwerken. Leerlingen, ouders, medezeggenschapsraad, ouderraad en team van O.B.S. De Bijenburch Dag lieve Rik Simone de Bruijn Diep geschokt ontvingci ij lerdagavond hei bericht dat ten gevolge van een r. ongeval isnwi leden RIK TE ROLLER Rik, we hebben je leren kennen uK een spontane vrolijke jongen. Rust zacht. We wensen allen die van hem houden veel sterkte om ver der te gaan. Vrouwenpolder: WilmaSimon en Melanie de Bruijn 10 april 2004 Dag vader van Rik Simone de Bruijn 11 april 2004 Wij zijn zeer geschokt door het plotseling overlijden van onze gewaardeerde zakenpartner en zijn zoon FRED en RIK TE ROLLER Fred heeft als Directeur van Supermaritime \eel voor ons betekend. Het plotselinge oserlijden van Fred en Rik heeft ons allen zeer getroffen. Wij wensen hun familie, vrienden en kennissen alle kracht toe dit zware verlies te dragen Directie en medewerkers van Fa. Jansen Co. Labour Service Zeeland en Tence! logistiek Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plotseling overlijden van FRED TE ROLLER en zijn zoon RIK Wij wensen hun naasten veel sterkte en kracht toe om dit grote verlies te kunnen dragen. Namens directie en personeel Kloosterboer Vlissingen Verbijsterd en sprakeloos zijn wij nadat we hoorden van het overlijden van de vader en broer van onze klasgenoot Florian FRED en RIK TE ROLLER Wij wensen Florian en zijn naasten heel veel sterkte toe. H4c: Marijke, Mark, Ramon, Lennart. Silke, Jurre, Bennie, Remy, Bas, Arjen, Merel, Johan. Marije. Rosalieke, Jonna, Stefan, Marc, Mathijs, Tim, Lisette, Bob, Rianda, Lydia, Vera, Michel, Ronald Poppe en Benedict Hamans Christelijke Scholengemeenschap Walcheren Sector HAVO/VWO Ons bereikte het tragische bericht dat RIK TE ROLLER leerling van onze school uit klas havo 3a zaterdagavond bij een ernstig verkeersongeluk om het le ven is gekomen. Ook zijn vader is later die nacht aan zijn verwondingen overleden. Wij allen zijn hierdoor diep geschokt. Rik werd slechts veertien jaar oud. Wij zullen ons Rik blijven herinneren als de ondernemende, altijd goedlach se spil van H3a. Wij wensen de familie heel veel kracht toe bij het verwer ken van dit zware verlies. Namens bestuur, directie en personeel, de ouderraad, leerlingenraad en alle ouders en leerlingen van Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap, R. Haks. rector, M. A. Wagensveld-Heeren en R. Hubrechsen, directie locatie havo/vwo Middelburg, 14 april 2004 'Altijd vrolijk en spontaan de laatste keer dat ik je zag staan keek je me lachend aan, maar je moest plotseling gaan'. RIK TE ROLLER Leerlingen klas H3a Nehalennia SSG: Emal, Larisa, Nicky, Dennis, Jaimy, Ferdi, Jolien, Laurens, Febe, Carolien, Lotte, Dèzz, Chantal, Jacqueline, Bas, Zenna, Charissa, Mark, Thorn, Lex, Remy. Christian. Jochum. Ludo. Freek. Deveron. Sara. Jeffrey Mentor: Kathic Barrett Middelburg. 14apriI2(X)4 Met g: te m;isl.igenheid hebben wij kennisgenomen van het overli jden van FRED TE ROLLER cn ZOON Wij herinneren Fred als een zeer gewaardeerd oud collega en zakenpartner. Wij wensen de familie veel sterkte toe om dit verlies te verwerken. Namens de directie en medewerkers van Petroplus Tankstorage Vlissingen BV Met leedwezen hebben wij vernomen dat ten gevolge van een ernstig ongeval onze medesponsor van de Vlissingse Haringparty FRED TE ROLLER en zijn zoon RIK zijn overleden. Wij wensen familie en nabestaanden sterkte in deze moei lijke tijd. Arion Hotel Restaurant Solskin Bleijcnberg schoonmaakbedrijf BV Rabobank Walcheren Zuid Pacorini BV Kloosterboer Schipper OAZ Multraship Schildersbedijl Boogaard STT bv Group of companies Na een tragisch ongeval is overleden de vader en broertje van onze collega FRED TE ROLLER en RODERICK TE ROLLER Wij wensen Florian en verdere familie heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit zware verlies. Flow, we zijn er voor je. Fam. Soolsma en medewerkers De Lekkerbek Vrouwenpolder Na een moedig gedragen ziekte heeft onze collega JAN BRAAS ondanks de enorme steun en hulp van Mary, Kirsten, Arne en anderen, uiteindelijk de strijd tegen zijn ziekte verloren. We verliezen in Jan een betrokken collega die tot het laatst al zijn energie in zijn werk heeft gestoken. Wij wensen de familie veel troost en kracht toe om dit verlies te dragen. Medewerkers team 1 Douanevaartuig Jan van Gent Met grote verslagenheid hebben wij kennisgeno men van het overlijden van onze collega JAN BRAAS Ondanks zijn optimistische levenshouding en zijn vechtlust heeft hij op 10 april 2004 de strijd tegen zijn ziekte verloren. Gedurende heel veel jaren heeft Jan zijn krachten gegeven aan de Douane. Hij laat vele goede herin neringen bij ons achter. Wij wensen Mary, de kinde ren, familie en vrienden veel sterkte en kracht toe dit grote verlies te dragen. Management en medewerkers Douane Zuid Met grote verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van onze medewerker en collega de heer JOOP KLOMP op de leeftijd van 50 jaar. Onze gedachten gaan uit naar zijn kinderen en nabe staanden. die wij kracht en sterkte toewensen bij dit zozware verlies. Namens de medewerkers en het Directieteam van de directie Zeeland van Rijkswaterstaat Drs. H. G. lacobs Hoofdingenieur-directeur Middelburg, 13 april 2004 En nu ga ik slapen hoor. AD TAX Adrianus Jan Catharina Hij is 57 jaar geworden. RiaTax-Leeflang Pascal en Kim Petula en Peter. Milo Ariska en Jos Marcello en Marieke Katina Raico en Kiro 0» 4388 RM Oost-Souburg, 13 april 2004 Amstelstraat 12 Ad is opgebaard in het rouwcentrum Overtoom- Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. Er is gelegenheid tot afscheid nemen maandag 19 april van 9.45-10.15 uur. Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaatsheb ben om 11.00 uur in het crematorium, Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in de condoleanceruimte van het crema torium. Lieve PAP We vinden het slap. maar jij zag geen uitweg meer. Dat doet ons veel zeer. Nu zijn we nog kwaad, dat je ons zo in de steek laat. Het waarom zullen we nooit weten, mar we gaan je nooit vergeten. We houden van je. Pascal en Kim Petula en Peter Ariska en Jos Marcello en Marieke Katina Lieve P-PA Nooit meer: hé kerel Nooit meer samen lachen Nooit meer naar het bos Nooit meer op vakantie lk wilde nog zoveel met je doen, maar het gebeurt nooit meer. Kusjes. Milo Een maand na zijn afscheid als. secretaris, is het in eens een definitief afscheid. PETER MAAT secretaris Stichting Behoud Hoogaars 2001-2004 Namens bestuur en medewerkers SBH Ria Geluk, voorzitter Hans Kole, penningmeester Op 10 april overleed onze secretaris PETER MAAT Wij verliezen in hem een zeer gewaardeerd bestuurs lid. Peter dacht aan alles en hield ons als bestuur op vriendelijke en charmante wijze bij de les. Wij wensen Irene en familie sterkte en kracht om dit grote verlies te kunnen dragen. Het bestuur van de Vereniging Vrienden van Veere "Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam Openb. 19:19a Verdrietig om het verlies, maar dankbaar dat hem verder lijden is bespaard, delen wij u mede dat van ons is heengegaan mijn lieve zorgzame man. vaderen opa SIMON ABRAHAM VASTENHOUT echtgenoot van Cornelia van der Hoofd in de leeftijd van 69 jaar. Breskens: Corrie Vastenhout van der Hoofd Oostburg: Bob en Anja Vastenhout-Koster Yannick, Robin Schoondijke: Ronnyen Leny Vastenhout-Wondergem Adriana, Liliana Axel: Anja en Kees Luteijn-Vastenhoul Anika, llona, Lesley Breskens: Cor en Larissa Vastenhout Kostja, Ruvin, Isltana 4511 CG Breskens, 12 april 2004 Ph. van Kleefstraat 52 De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal worden gehouden op zaterdag 17 april om 11.00 uur in de S.O.W. Kerk aan de Dorpsstraat te Breskens. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats aldaar. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de kerk. Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen, gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen. Bedroefd zijn wij om het overlijden van onze goede zwager en oom SIMON VASTENHOUT Op de leeftijd van 69 jaar. We bidden om kracht voor Corrie, kinderen en klein kinderen om dit verlies te verwerken en te dragen. Axel: Jo van Hoeve-van der Hoofd Wim van Hoeve (in herinnering) Breskens: Clara de Feijter-van der Hoofd (an de Feijter en kinderen Breskens. 13 april 2004 Bedroefd zijn wij door het overlijden van onze oom ARIE POLEIJ In onze herinnering blijven zijn vriendelijkheid en hartelijke belangstelling bestaan. Kruiningen: Gertjan en Marjolijn Den Bosch: Sandra en Harro Kruiningen, 11 april 2004 Heden bereikte ons het droevige bericht dat ons oud medewerker ARIE POLEY op 11 april is overleden. Wij wensen zijn vrouw en verdere familie veel sterk te toe. Stuwadoorsbedrijf Fa. lansen en Co Hansweert Bedroefd namen wij kennis van het overlijden van ons bestuurslid en oud-secretaris ARIE POLEY Hij heeft veel voor het wielrennen in Kruiningen be tekend. Ren- en tourclub Rentoc Kruiningen Met groot verdriet geven wij u kennis dat onver wacht is overleden mijn lieve zorgzame man. onze pa en opa RINUSIZAAK LINDENBERG echtgenoot van Adriana Maria Roose in de leeftijd van 81 jaar. Middelburg: A. M. Lindenberg-Roose Sjaak |an en Koos Marlijn Wouter 4331 AC Middelburg. 13 april 2004 Bachtensteene 24 Mijn man is opgebaard in het Rouwcentrum "Middelburg", Buitenhovelaan 1 te Middelburg, alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen op zaterdag 17 april van 10.00 tot 10.30 uur. Aansluitend zal om I 1.00 uur de crematieplechtig heid plaatsvinden in het crematorium aan de Weste lijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in de aula van het crematori- Binnen onze familiekring is overleden mijn geliefde broer, zwager en oom SIMON FRANCKE Veere: L. Francke Oostkapelle: H G. Francke-Dekker Neven en nichten Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het overlijden van de heer SIMON FRANCKE oud-burgemeester van de gemeente Valkenisse Ridder in de orde van Oranje-Nassau Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het dragen van dit verlies. Het gemeentebestuur van Veere, A.C. de Bruijn, burgemeester J.Si. de Regt, gemeentesecretaris Verder van de wereld weg Elke dag een beetje Dichter naar de hemel toe Elke dag een treetje Met de herinnering aan de gelukkige jaren die zij ons heeft gegeven, hebben wij afscheid genomen van mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder GERARDA ROSALIA VAN DRIESSCHE echtgenote van Joseph Desiré van der Poel weduwe van Maurice Franciscus Augusta van Waes in de leeftijd van 82 jaar. Hulst: Jovan der Poel Koewacht: Etienne en Els Hulst: Deniseen Jean-Paul Breda: Briek en Els Clinge: Diana Kleinkinderen en achterkleinkinderen Hulst "De Blaauwe Hoeve", 13 april 2004 Vondelstraat 36,4561 LR Hulst. Donderdag 15 april om 19.00 uur zal er een avondwake worden gehouden in de kapel van "De Blaauwe Hoeve", Truffïnoweg2 te Hulst. Na de avondwake is er gelegenheid om afscheid te nemen van mijn vrouw en ons ma in de rouwkamer naast de kapel. De uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag 16 april om 10.30 uur in eerder genoemde kapel, waarna de begrafenis zal volgen op de begraafplaats aan de Van der Maelstedeweg tc Hulst. Na de uitvaartdienst kunt u de familie condoleren in de kapel. Wilt u. indien u geen kennisgeving heeft ontvangen, deze aankondiging als zodanig beschouwen. lieve OMA We zullen je missen. Esther, Fred. Charmaine, Chérida en Chendo Bert. Patricia en Aaron Sabine Tim Rik Vervolg familieberichten op pagina ina 16

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 46