Woonwagen lijkt meer op villa PZC Tom Poes en het Vergeetboekje Casper Hobbes J 3 Luxegrote huizen op versleten wielen is ware trend onder kampers puzzel E LL recept Rode rijstsalade Sk 279,- Viet Vosluuttp ~f weer woensdag 14 april 2004 door Alex Boqers Een forse villa met een vloer oppervlak van tweehonderd vierkante meter aan de rand van de stad kost al snel een mil joen. Kampers kopen een op het oog vergelijkbaar 'huis' voor nog geen anderhalve ton. AI is het dan wel grotendeels van hout, zitten er wielen onder en zal het niet in waarde stijgen, maar eerder dalen. De aanschaf van dergelijke 'woonwagens' lijkt een ware trend onder de kampbewoners. Op de nieuwe en gerenoveerde kampjes kom je vrijwel alleen nog op bungalows en villa's lij kende bouwwerken tegen. En met het succes van volkszanger Frans Bauer, die tot voor kort ook in een ruime bunga low-woonwagen woonde, zal de populariteit alleen maar verder toenemen. Het langwerpige, caravanach tige bouwsel uit de jaren zeven tig en tachtig vindt alleen nog aftrek bij jonge kampers die op eigen benen gaan staan. Een jaar of vijf geleden was Henk Rose ook zo'n jonge woon wagenbewoner met een kleine wagen Nadat hij die eigenhan dig tot dubbele proporties had uitgebouwd besloot hij er zijn beroep van te maken. Nu is hij op 29-jarige leeftijd een van de vijf grootste bouwers van wa gens. Hij werkt vanuit een loods aan de rand van Biltho- ven. De afmetingen van zijn wa gens variëren van honderd tot 250 vierkante meter. Rose kent de wensen van zijn af nemers. Het liefst willen ze er een verdieping op. Vier, vijf slaapkamers is geen uitzonde ring meer en een flinke inloop- kast voor de kleding is ook op het kamp in trek. Ruime badka mers met vloerverwarming moe ten plaats bieden aan (tweeper soons-) whirlpools. In de woon kamer prijkt vaak een open haard of gaskachel. Voor de sier, want de 'wagen' zelf wordt verwarmd door een cv-installa- tie, het liefst door een systeem dat warme lucht laat circule ren. Goede isolatie en brandwe rende muren spreken voor zich. Wielen „Je merkt nergens aan dat je in een woonwagen bent", zegt Henk, die in zijn jeugd in een ge woon huis woonde. „Alleen als je naar buiten kijkt, zie je dat je op een kamp bent. Wat de villa nog een wagen maakt, zijn de wielen (al dan niet versleten tweedehandsjes) en het feit dat ze in een werkplaats in elkaar getimmerd zijn en vrijwel com pleet op het kamp worden ge plaatst. De hang naar groot en luxe heeft wel zijn keerzijde. De staanplaatsen (vakken) op de kampen zijn er eigenlijk te klein voor, want die zijn bere kend op de ouderwetse, veel smallere woonwagens, die ooit nog echt konden rijden. De wan den van de nieuwe 'wagens' staan daardoor te dicht bij el kaar en dat is volgens de brand weer gevaarlijk. Een aantal ge meenten heeft daarom al nogal ruw aan de bel getrokken. De ruimte tussen de wagens moet minimaal vijf meter zijn, dus de wagens moeten kleiner, of de kampers moeten hun boeltje pakken en verhuizen naar een kamp dat wel op grote wagens berekend is. Maar er zit meer aan te komen. Waarschijnlijk vanaf 2007 wor den de kampvilla's en -bunga lows niet meer als woonwagen beschouwd, maar als huis. Ze moeten dan ook aan alle wetten en regels voor huizen voldoen en hoogstwaarschijnlijk wordt er een maximum gesteld aan het aantal vierkante meters dat de 'wagen' groot mag zijn. Al thans, dat denkt Loek Heins- man van Integra, een adviesbu reau over Woonwagens. Hij heeft voor het ministerie van Volkshuisvesting (Vrom) onder zocht wat de gevolgen zijn van een dergelijk besluit. Rien van Overveld, ook advi seur van Vrom en betrokken bij de wetswijziging, zegt dat in de praktijk niet heel veel zal veran deren. De wagens hebben al vas te aansluitingen op het gas-, wa ter- en elektranet en de douche en toiletgelegenheid wordt sinds 1995 zo goed als nooit meer buiten de wagen ge bouwd. „Alleen de nieuwe mini male hoogtes van plafond en deuren kunnen een probleem worden", zegt Overveld. „Daar bij moeten de wagens straks een goede fundering hebben en een vaste trap." Rose maakt zich niet veel zorgen over wat hem en zijn klanten boven het hoofd hangt. „Bouwregels, daar weet ik niet veel van", stelt hij. „Ik bouw waar de mensen een vergunning voor hebben." Maar als de wijzigingen inhouden dat zijn wagens moeten worden ver plaatst, ziet de bouwer het wel zwart in. „Dat betekent gedeel telijke sloop", weet Rose. „De wagens worden helemaal niet meer gebouwd om te verplaat sen. Op zijn minst moet dan het dak eraf." gpd Werkzaamheden aan het interieur van een riante woonwagen. Streep op elke regel de letters weg, die samen het woord vor men dat overeenkomt met de omschrijving. De resterende let ters vormen van boven naar beneden en van links naar rechts een citaat. 1. Aardappel; 2. patroon; 3. kalium- carbonaat; 4. waterkering; 5. zwem bad; 6. instemming; 7. haarverzor- ger; 8. wielstaaf; 9. paar; 10. bijzien de; 11. helder klinkend; 12. kikkervis je; 13. berenmuts; 14. apparaat. D L S T A O L N U O 1 R 1 R T A ~g~ A D N r O TT T E A Voeg telkens een letter toe aan de gegeven letters en maak zo 9 juiste woorden van 4 letters. De toegevoeg de letters dienen samen op de hori zontale balk een woord te vormen. 1 P V A O T O A T- 2 D E R S S I B N 3 E P O E T L A S 4 S L D U E N I S 5 B Z A' S IJ S I N 6 B IJ N v A E R L 7 K O A p M P E R 8 S p N A I A E K 9 T K O P P N E L 10 K I A P P I T G 11 S E O N O V O R 12 D I O K L K O P 13 K G O L B E A K 14 T O E S N T E L Toonder Studio's Horizontaal: 4. Ontvoerder achter een bord (7); 5. Verward door een melo die (8); 7. Glijden en rijden (4); 9. 1 van de 7 (4); 10. Lage melodie voor scholing (8). Verticaal: 1. Verkalkt in verhouding (6); 2. Staat te boek als een pop groep (6); 3. (Verdwenen) rich tingborden (9); 6. Slappe lek kernij (6); 8. Nog een heel (aflopend) stuk! (4). 8SI9L Toevallig had de burgemeester net spreekuur, en hij zat dan ook met een lege blik achter zijn bureau toen de heer Var binnentrad. „Die ambtenaar zei, dat ik hier moet zijn", verklaarde deze. „En nou zou ik wel eens willen weten hoe het met mijn com post staat. Twaalf brieven heb ik geschreven. Nooit ant woord gehad. Drie keer opgebeld. Zaak is in behandeling, zeggen ze. En nu hebben ze er plastiek op gegooid. De beste mesthoop uit de omtrek. Vijf jaren oud. Die laat ik niet ver zuren!" „Nee, nee. Uiteraard", zei de burgemeester lusteloos. „Wat kan ik voor u doen?" „Doe wat je beloofd hebt, toen je hier je baantje kreeg", her nam de ander bitter. „Als een vader zou je voor ons zorgen, nee, ik óa zeuren totpat ik overal m'n ZIN IN kri36. Zoek de zescijferige code met behulp van de onderstaande aanwijzingen. De cijfers kunnen varieren van 0 t/m 6. Er komt dus nooit een 7, 8 of 9 in de code voor. Er komt géén 2 y in de code voor J Oplossing van gisteren: Anagram: 1. park-kaper-karper 2rein-ruine-ruiten 3. tres-snert-unster 4. tien-niets-intens 5. veer-vrede-derven 6. keet-steek-ekster 7taan-satan-naaste 8. reis-slier-israel 9. orde-ronde-eirond 10reus-beurs-rubens Eindoplossing: KRUIDENIER. Cryptogram: Horizontaal: 1. Graag; 3. alert; 4. vaak; 7. bodem; 10. kapi talen; 11stormgat. Verticaal: 1. Glasbak; 2. aarde; 5. akelig; 6. kornet; 8. depot; 9. meter. Een salade uit de wereldkeuken zoals die zich enkele jaren geleden in de gro te wereldsteden manifesteerde. Men hoort en ziet er weinig meer van. Niette min zijn er in die tijd ideeën voor gerech ten gelanceerd die het waard zijn om niet in het vergeetboek te geraken. Voor 4 voor- en 2 hoofdgerechten: 125 -150 gram droogkokende rijst zout 1 rode paprika, ontveld, vruchtvlees in blokjes gesneden 2 grote tomaten, ontveld, vrucht vlees in blokjes gesneden 1 kleine rode Spaanse peper, vrucht vlees in uiterst smalle reepjes (draad jes) gesneden 2 eetl.mango chutney 1 theel. tomatenpuree 2 eetl. mayonaise 4 eetl. (Bulgaarse) yoghurt witte peper uit de molen enkele slabladeren 1 eetl. fijngesneden bieslook Kook de rijst gaar en droog in ruim water met wat zout. Laat de rijst na het koken wel even droogstomen. Schep de papri ka- en tomatenblokjes en de Spaanse pe per met een (vlees)vork door de dampen- Vooruitzichten foto Roland de Bruin/GPD weer donderdag O vrijdag zaterdag zondag max. 17° 18° 16° 11° min. 7° 8° 9° 7° wind Z 3 Z 3 ZW 4 Z 5 Zon O vandaag op 6.49 onder 20.38 Maan vandaag op 5,36 onder 14.23 Nautisch bericht Matige zuidenwind, kracht 3 tot 4. In de ochtend lokaal mist, geen kans op onweer. Watertemperatuur rond 7 graden. Waterstanden zei je. En wat doe je? Vuilnis storten op mijn mest! Schade vergoeding zou ik krijgen, zei die beambte. Een nieuwe af watering heeft-ie beloofd. Subsidie voor mijn bieten! En waar is dat allemaal?" De heer Dickerdack legde ontstemd zijn sigaartje weg en stond op. „Het is in studie bij de betreffende commissie", sprak hij. „Ik weet daar niets van. U begrijpt, ik heb meer aan mijn hoofd. Ik zal het laten uitzoeken, waarde heer..." Nu ontstak de landbouwer in toorn en zijn zware stem deed de ruiten rinkelen, zodat de burgemeester overspannen „Er uit!" begon te roepen. Maar intussen wierp Tom Poes een blik op het bureau en daar zag hij wat hij al verwacht had: het drukwerk van de kernmedicus H. Pocus. woensdag Hoog water Laag water 14 april uur cm uur cm uur cm uur cm Vlissingen 11.06 156 23.35 132 4.46 167 17.30 13t Terneuzen 11.16 179 23.55 155 5.06 174 17.56 112 Cadzand 10.36 149 23.15 125 4.20 159 17.15 128 Roompot Buiten 11.03 124 23.45 97 4.45 135 17.44 105 Roompot Binnen 11.54 110 5.25 128 18.14 38 Zierikzee 12.15 129 5.30 145 18.30 117 Krammersl. West 12.09 137 5.36 145 18.40 114 Hansweert 11.42 190 5.26 187 18.10 158 StaVenisse/Yers. 12.16 131 5.46 143 18.25 112 donderdag Hoog water Laag water 15 april uur cm uur cm uur cm uur cm Vlissingen 12.20 180 6.10 182 18.46 152 Terneuzen 12.35 203 6.36 190 19.06 162 Cadzand 11.56 171 5.56 173 18.26 144 Roompot Buiten 12.25 141 6.05 144 19.16 114 Roompot Binnen 0.25 85 13.35 125 6.50 136 19.50 107 Zierikzee 0.55 101 13.45 146 7.05 153 20.00 124 Krammersl. West 0.43 109 13.46 153 7.05 154 19.49 126 Hansweert 0.26 164 13.05 214 6.50 202 19.26 178 Stavenisse/Yers. 0.50 105 13.45 148 7.06 152 19.50 123 door Bill Watterson lichte sneeuw nS matige sneeuw zware sneeuw Ictite regen 7*7 matige regen zware regen Isobaar Hans Belterman de rijst. Laat de rijst daarna tot lauwwarm afkoelen. Wrijf intussen de chutney door een fijne zeef en voeg er tomatenpuree, mayonai se en yoghurt aan toe. Roer alles tot een volkomen gladde saus. Voeg er eventueel nog wat zout en/of pe per aan toe. Schep de saus door de lauwwarme rijst. Laat de rijst daarna volkomen koud wor den. Presentatie: bedek de spiegels van de borden met in stukken gescheurde sla bladeren. Schep de salade in het midden er op. Bestrooi de salades met bieslook. Een lange periode met droog lenteweer zit er voor de Middellandse Zee niet in. Vandaag is het in Spanje en Portuga droog. In de zon wordt het in het zuiden 20 graden. Morgenen overmorgen vallen in het zuiden en oosten van Spanje diverse regen- en onweersbuien. Die buien trekken vrijdag en zaterdag verder naar Italië en de Balkan. Op de Balkan is het erg nat, in Bosnië is veel wateroverlast. In Griekenland en Turkije blijft ne wel meest droog. Het wordt er niet meer tropisch warm, maar het is nog steeds aardig toeven met maxima tussen 18 en 2b graden. Regen valt ook in Schotland en Ierland. Engeland en C1 vasteland van Europa blijven rustig en droog. Langzaam vvor het zonniger en warmer. Europa: Wisselvallig VERWACHTING VOOR WOENSDAGMIDDAG 1' AP»U_ (advertentie) f03 jf^él-wmkmb PEGASUS Gazelle MIDDELBURG - BREEWEG 17 TELEFOON 0118-613187 www.pietvoskamp.nl Stoere jeugdbike waar je mee voor de dag kunt komen. De fiets is voorzien van een verende voorvork, spatbordset en verlichtings set. Natuurlijk ook met bar ends op het stuur. Met 3 versnellingen. ik heb be5l0ten vat ik EEN minverwaarvimejvï- c0mflex heb. mijnnieuhe v0el5telun& i5me60ev voelen over 3e(>aat je overal beterj voor inzetten en in at karakter ve t0ek0m5t ziet er vomer uit voor 0n5 allemaal. ik heb 0ntvektvat alleen virelte v0lv0enim me helpt. MargotRibbenti PZC/Meteo Consult De komende dagen wordt het niet Door: alleen zonnig, maar ook warmer. Vanmiddag ziet het er al aardig uit met zon en vooral landin waarts stapelwolken. Die groeien niet meer uit tot een bui De noordelijke wind zijn we kwijt. In de loop van de dag draait de wind naar het zuiden. Die wind stelt overigens niet veel voor. matig kracht 3 en boven water kracht 4. Met zon en aanvoer van warme lucht wordt het warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt 14 graden op de stranden en 16 graden in het oosten van de regio. Vanavond en vannacht klaart het verder op. Veel kou der dan 7 graden wordt het niet. Morgen en overmorgen is er vrijwel geen bewolking. Met een matige zuidelijke wind wordt nog warmere lucht aangevoerd. Donderdag wordt het 18, vrijda; 19 en op een enkele plek in het oosten 20 graden. Op de stran den wordt het minder warm en kan in de loop van de middag een wind van zee opsteken. Zaterdag draait de wind naar het zuidwesten en wordt er voch tigere lucht aangevoerd, 's Middags ontstaan er vrij veel stapelwolken waaruit op een enkele plaats een bui zou kun nen ontstaan. Met die zuid westenwind, iets aantrekkend, wordt het 14 graden aan zee en nog steeds 17 graden in het oosten van de regio. Vanaf zondag komt de gehele regio in minder warme, maar zeker geen koude lucht terecht. Zondagmiddag is wordt het 11 tot 13 graden. De aangevoerde lucht is onstabiel. Uit de stapelwolken zal vooral 's middags op meer plaatsen een groeizame bui vallen, maar tussendoor is het best nog aardig weer met zon. Merimumttmpefatuur voor vandtjg Minimumtemperatuur voor de komende nie^l WOENSDAG 14 «PRIL2104 Zeeland: Zon en warmte

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 2