Thriller mist spanning Sardinië ademt pastorale sfeer bij Mereu PZC 27 woensdag 14 april 2004 Drama strandt in goede bedoeling Volgens het drama U's All About Love ziet de wereld 021 ongeveer net zo uit ,|snu maar dan heel anders. Opstraatliggen dode mensen, mar men nonchalant overheen japt. In Afrika hapert de zwaar tekracht, waardoor hele volks- Staomen door de lucht zweven. Wen de achtergrond van een naderende nieuwe ijstijd vertelt l'lAU About Love het verhaal eert door Joaquin Phoenix B Clare Danes vertolkt echt- laar uit Polen dat in scheiding kgt, hoewel ze nog van elkaar jouden. Danes speelt een be- nstschaatsster, om- een legertje mana- lijfwachten en secretaris- Die blijken betrokken bij i^en bizar complot, waarin dub- u een rol spelen. iDeingrediënten lijken aanwe- agvoor een psychologische 'thriller, maar al gauw blijkt dat en co-scenarist Tho- jnas Vinterberg andere plannen heeft. It's All About Love wil een ro mantische parabel zijn over de moderne mens, die zo jachtig en materialistisch is, dat de liefde het aflegt. De klimatologische afkoeling lijkt een gevolg van verkilde menselijke verhoudin- Zo'n metafoor had kunnen overtuigen in een strakker opge zette film. Vinterberg is te hard bezig zijn publiek te overrompe- lenmet mooie plaatjes, ver vreemdende camerastandpun ten en ontregelende nevenplot- jes,zoals het verhaallijntje waar in Sean Penn de wereld rond vliegt omdat hij dusdanig suc cesvol is genezen van zijn vlie- dat hij het luchtruim niet meer wil verlaten. iDoor alle kwalletjes verloor Vin terberg uit het oog wat hij ons wilde vertellen over die Liefde, waar het volgens de titel om draait. Penn acteert alsof hij zijn tekst vijf minuten voor de voor het eerst mocht inkijken, terwijl Phoenix en Da nes de helft van de tijd vergeten dat ze Engels met een Pools ac centhoren te spreken. Vinterberg gooit alle registers i, en overspeelt daarbij zijn 1. Het'contrast met zijn speelfilmdebuut Fes ten is enorm. In It's All About Love gaat Vinterberg alle perken te buiten, met als resultaat een rommelige film, die strandt in mooie beelden en goede bedoe- GPD Fritz de Jong It's All About Love: regie Tho mas Vinterberg, met Joaquin Phoenix, Claire Danes, Sean Penn en Douglas Henshall. Te zien in Middelburg. Claire Danes in it's all about lo ve- foto Per Arnesen Johnny Depp krijgt de ruimte in Secret Window. foto GPD Johnny Depp haalde vreemde toeren uit met elke rol die hij de afgelo pen tien jaar te spelen kreeg, maar sinds Pirates Of The Caribbean schijnt het ook tot regisseurs van het middle of the road-werk te zijn doorge drongen dat ze hem daar bij vooral alle ruimte moe ten geven. David Koepp, regisseur van Secret Win dow, heeft dat begrepen. Het resultaat is een psy- chothriller van gemiddeld niveau die zonder Depp waarschijnlijk weinig had voorgesteld. Depp speelt Mort Rainey, een misdaadschrijver met een writer's block, die zal ont dekken dat er nog erger dingen -bestaan dan een writer's block. Een man op de stoep bijvoor beeld die gramstorig met de be schuldiging komt dat Rainey plagiaat heeft gepleegd. Die man, Shooter is zijn naam en hij wordt geacteerd door John Tor- turro, kan het nog bewijzen ook, want hij laat een manuscript achter waarvan niet alleen de intrige maar ook diverse zins wendingen frappante overeen komsten vertonen met, de laatst verschenen succesroman van Rainey. Maar de successchrijver beweert van de prins geen kwaad te weten. Sterker nog: hij heeft dezelfde intrige een keer eerder gebruikt voor een verhaal dat tien jaar ge leden al werd gepubliceerd in Ellery Queen's Mystery Magazi ne. Nou, dat lijkt lastpost Shoo ter wel heel erg kras. Zou me neer Rainey in staat zijn om dat magazine dan even tevoorschijn te halen? Nou dat kan wel, maar niet meteen. Rainey zit namelijk net in een scheiding en zijn vrouw (Maria Bello) bewoont thans de echtelijke villa samen met haar nieuwe minnaar (Ti mothy Hutton). Dus Shooter zal geduld moeten hebben. Geduld blijkt evenwel een arti kel waarmee lastpost Shooter slechts karig werd toegerust. Om duidelijk te maken dat hij zich niet met smoesjes laat af schepen, maakt hij zijn wraak zuchtige intenties vast duidelijk met serieuze intimidaties. Het begint met een vermoorde hond maar er hangen Mort Rainey ernstiger ontdekkingen boven het hoofd. Complicaties Intussen wordt de geplaagde au teur geteisterd door nare compli caties met die hangende schei ding. Het heeft er veel van weg dat er verbanden bestaan tussen de plagiaatkwestie en het ge strande huwelijk. Meer mag je tevoren niet weten van deze plot die werd ontleend aan een door Stephen King ont worpen roman, wat in dit geval niet blijkt te garanderen dat de ontknoping van het mysterie de donderslag bij heldere hemel is die we ons hadden gewenst. Des ondanks is de film het waard ge zien te worden vanwege Johnny Depp. Aanvankelijk is hij zo let hargisch dat zelfs de sinistere verschijning van Torturro hem niet kan afbrengen van zijn vas te voornemen om grootste delen van de dag duttend op de bank te blijven doorbrengen. Maar met nauw verwant flegma zien we hem later daden stellen waar we zo'n slaperige type totaal niet toe in staat hadden geacht. Ook de stijl waarmee Koepp het allemaal in beeld brengt, kan niet anders dan onderkoeld wor den genoemd. Elke andere regis seur zou het heftiger en bloederi ger hebben gemaakt. Secret Window is een thriller die voor waardering eerder be roep doet op intellect dan in stinct. Zo sympathiek als dat zijn mag, met een pietsie span ning af en toe zou de film gewel dig zijn opgeknapt. GPD Pieter van Lierop Secret Window: regie David Koepp, met Johnny Depp, John Torturro, Timothy Hutton, Ma ria Bello. Te zien in Vlissingen, Rotterdam, Antwerpen en Gent. De titel Ballo a trepassi ver wijst naar een dans met drie passen, maar het speelfilm debuut van Salvatore Mereu had even goed De Vier Seizoe nen Op Sardinië kunnen heten. Mereu volgt enkele eilandbewo ners in vier losjes met elkaar ver bonden verhalen, waarin de jaar getijden als leidraad dienen. Zo maken we kennis met jochies die voor het eerst de zee begroe ten, een tot seksuele wasdom ko mende schaapsherder, een me lancholische non op een verre gende bruiloft en een bejaarde man die nog een laatste keer de bloemetjes probeert buiten te zetten met een accordeon spelen de prostituee. Aan sfeer is geen gebrek in dit vierluik, dat met zijn pastorale sfeer en episodische structuur nadrukkelijk - en waarschijn lijk opzettelijk - herinneringen oproept aan Kaos. Het op Sicilië gesitueerde meesterwerk van de gebroeders Paolo en Vittorio Ta- viani sloeg in 1984 in als een bom, dankzij een voor die tijd tamelijk rauw naturalisme. Mereu voegt stilistisch of inhou delijk weinig toe aan het inmid dels beproefde stramien, en moet het stellen zonder de door de Tavianis's bewerkte volksver halen van Luigi Pirandello. Dat Mereu gevoel heeft voor sfeer is onmiskenbaar, en mooie plaatjes schieten kan zijn came raman ook. Als toeristische filmtrip naar Sardinië is Ballo a tre passi rede lijk geslaagd. Dramatisch valt beduidend minder te beleven. Fritz de Jong Ballo a tre Passi: regie Salvato re Mereu, met Yaël Abecassis, Michele Carboni en Caroline Du- cey. Te zien in Goes. woensdag 14 t/m dinsdag 20 april VLISSINGEN CINE CITY (Belbios 0900-9363/ www.cinecity.nl) Hidalgo dagelijks 13.30, 16.15, 18.45 en 21.45 u, za ook 24.15 u; Cheaper by the Do zen: do, vr, ma 13.45, 16.15 en 19 u, za 16.15 en 19 u, zo 11, 13.45, 16.15 en 19 u, di 16.15 en 19 u; Secret Window: do t/m di 16.15, 19 en 21.45 u, za ook om 24.15 u; Bright Young times: di 19'u; Cloaca: di 13.45 u, Monster: wo 21.45 u; The Passion of the Christ: wo 13.30, 16.15, 18.45 en 21.45 u, do t/m di 13.30, 18.45 en 21.45 u, za ook om 24.15 u; Scooby Doo: dagelijks 13.45 en 16.15 u, zo ook om 11 u; Lost in translation: wo 19 u; Honey: dagelijks 13.45, 16.15, 19 en 21.45 u, za ook om 24.15u, zo ook om 11 u; The Haunted Mans ion: wo, do, vr, za 13.45, 16.15, 19 en 21.45 u, za ook om 24.15 u, zo 11,13.45, 16.15,19 en 21.45 u, mal3.45,16.15 en 19 u, di 13.45, 16.15 en 21,45 u; Gothika: wo 19 en 21.45 u, do, ma, di 19 en 21.45 u, vr, za, zo 21.45 u, za ook 24.15 u.; Along Came Polly: wo 16.15,19 en 21.45 u, do, ma, di 21.45 u, vr, za, zo 19 en 21.45 u; Brother bear: dage lijks 13.45 en 16.15 u,zo ook om 11 u; Peter Pan: wo 13.45 u; Sneak: ma 22 uur. GOES 't BEEST (0113-228142/www.tbeest.nl) Interstella 5555: wo 20.30 u; Shouf shouf liabibi: do, vr 20.30 u; Ballo a tre passi: di 20.30 uur. middelburg SCHUTTERSHOFTHEATER (0118- 613482 www.schuttershoftheater.nl) Tsatsiki 2 wo 14 u; Bloody sundayi do 20 u; It's all about love: vr 19.30 u, za 22 u, zo, di 20 u; Zatoichi: vr 22 u, za 19.30 u, ma 20 HULST DE KONING (0114-312030 www.merral- theaters.nl) 21 Grams: do, ma, di 20.30 u, vr, za 16, 19 en 22 u, zo 16 en 20.30 u; Cheaper by the Dozen: do, ma, di 19 u, vr 16 en 19 u, za, zo 13.30, 16 en 19 u; Scooby Doo 2: wo, zo 13.30,16 en 18 u,vr, 16 u, za 13.30 en 16 u,; Hidalgo: wo, zo, ma, di 20 u, do 19 en 21.30 u, vr, za 22.30 u; The Passion of the Christ: wo 13.30, 16 en 20 u, do, ma, di 20 u, vr-, za 16, 19 en 22 u, zo 16.30 en 20 u; Haunted mansion: wo 13.30,16, 19, 21.30 u, do 19 en 21.30 u, vr 16 en 18.30 u, za 13.30 en 18.30 u, zo 13.30, 16, 19 en 21 u, ma, di 20 u; Ho ney: wo 16, 19 en 21 u, do 21.30, vr, za 21 en 23 u, zo. ma, di 21 u, ma, di 19 en 21 u; Kill Bill 1 en 2: vr, za 18 en 20.30 u; Brother bear: wo, zo 13.30 uur. ZIERIKZEE FIZI FILMTHEATER (0111- 411223/ www.fizi.nl) Pietje Bell 2: wo 14 u; Villa des Roses: vr en za 20.30 uur. OOSTBURG LEDELTHEATER (0117-452735 www.le- deltheater.nl) The Runaway Jury: vr 20 uur, zo 20 uur, Spy Kids: za 15 uur, zo 15 uur De Stille Amerikaan: ma 20.45 uur BERGEN OP ZOOM CINEM' ACTUEEL (0164-254886) Scooby-Doo 2: wo 14 u, vr 18.45 u, za 14 en 18.45 u, zo 13.45 en 16 u; Torque: wo en do 20 u, vr en za 21.15 u, zo 16 en 21.15 u, ma 20 u; Kill Bill 1 en 2 vr 19.30 u. The Pass ion of the Crist: wo en do 20 u, vr 21.15 u, za en zo 18.45 en 21.15 u, ma en di 20 u Brother Bear: wo en za 14 u, zo 13.45 u Peter Pan: zo 16 u; The Haunted Mansion: wo 14 en 20 u, vr 18.45 u, za 14, 18.45 en 21.15 u, zo 13.45, 18.45 en 21.15 u, di 20 u; Sneak Preview: do 20 u; Grimm: zo 19 u, ma 20.30 u; Depuis Qu'olar est Parti: di 20.30 u. ROXY (0164-233434) The Passion of the Crist: wo, do en zo t/m di 20 u, za 18.30 en 21.15 u, Scooby-Doo 2 wo 14 u, vr 18.45 u, za en zo 13.45 en 16 u; Honey: do en ma t/m di 20 u, vr en za 18.45 en 21.15 u, zo 16 en 20 u; Brother Bear: wo 14 u, za en zo 13.45 u; Spy Kids 3D: za 16 u; Sea Biscuit: wo 20 u. ROTTERDAM PATHÉ (010-4111511/www.pathe.nl) Schouwburgplein Along Came Polly: wo wo 19.10, 16.50 en 21,30 u, do t/m di 12, 14,15, 16.30 en 18.50 u, za, zo ook om 9,50 u; Brother Bear. wo, 12.10, 14.10 en 16.10 u,za, zo 10, 12, 14 en 16 u; Cheaper by the dozen: do t/m di 12.25, 14.40, 17 en 19.20 u, za, zo ook om 10.10 u; Gothika: wo 19 en 21.30 u, do t/m zo 21.40 u, za, zo ook om 24.30 u; Haunted mansion: wo 19.20 en 21.40 u. do t/m di 16.10 en 18.30 u; Hidalgo: dagelijks 18 u, wo ook om 12.10 en 15.05 u, do t/m ma ook om 21 u, do, vr, ma, di ook om 12.10 en 15,10 u, vr, za ook om 10 u; Honey: wo 12.05, 14.15, 16.30, 18.40 en 21 u, do t/m di 12.15', 14.30, 16.50, 19.05 en 21.20 u, za, zo ook om 10 u; Kill Bill marathon: vr, za 22 u; Monster: wo 18.20 en 21 u, do, za, zo, ma, di 21.10 u; Nell: ma 21.30 u; Passion of the Christ: dagelijks 13.10, 16, 18.50 en 21.40 u, za, zo ook om 10.20 u, vr, za ook om 24.30 u; Scooby Doo 2: wo 12.20, 14.25 en 16.40 u, za, zo ook om 10.20 u, vr, za ook om 24 .30 u; Secret widow: do t/'m di 16.30 en 18.40 u, do, za, ma, di ook om 21 u, do, vr, ma, di ook om 12.05 en 14.15 u, vr, za ook om 21.20 en 24 .20 u, Sneak: di 21 u; Ta king lives: vr, za 24.40 u; Z wo t/m di 13.20 u, do, vr, zo, ma, di ook om 20.50 u, za, zo ook om 10.40 u, vr. za ook om 24.10 u; Spy "Kids 3D: wo 12.30 en 14.30 u; LANTAREN/VENSTER (tel. 010-4361311/ www.lantaren-venster.nl). The Killing: vr, za, zo 19.30, zo 15.30 u, Sneak: ma 22 u; Osama wo 21.45 u, do t/m di 22 u, vr ook om 15.15 u; Personal Veloci ty: wo t/m di 19 u; The return: wo 21.30 u, do t/m di 21.30 u, vr 15 u; EUing: wo t/m di 22 u, vr 13 u; Io non ho paura: wo t/m di 19.45 u, wo en vr 15.15 u, Spring summer, fall, winter ...and spring: wo 19.45 u, do t/m di 20 u, niet op di, vr ook om 12.30 u; En un momento dado: wo, do t/m zo 18 u; La meglio gioventu 1 wo 14.30 u, vr, zo, di 20.45 u; La meglio gioventu 2: wo 14.15 u, do,.za, ma 20.45 u, vr en zo 14.30 u; Good bye Lenin: vr, zo 13 u; Etre et avoir: vr, zo 12.30 u; Uzak: do t/m di 18 u, niet op di, Elephant: wo, ma en di 18 u; Le fils: di 19.30 u; Tegen het vergeten: do 19.30, zo 13 u; The blackboard jungle: wo, ma en di 19.30 u, En beertje dan zo 12.30 u. De jon gen die niet meer praatte: wo en zo 15 uur. ANTWERPEN wo 14 t/m di 20 april METROPOLIS (tel. 0032-35443600/ www.kinepolis.nl). Along Came Polly: dagelijks 15, 17.30 20.30 en 22.45 u. Big Fish: dagelijks 22.30 u, niet op ma, Brother Bear: dagelijks 14.30 en 17 u. zo ook om 11 u, Cheaper by the do zen: dagelijks 14.30, 17, 20 en 22.30 u, zo ook om 11 u; Cold Mountain: dagelijks 19 45 u; De zusjes Kriegel: dagelijks 14.30, 17 en 20 u, zo ook om 11 u; Deep Blue: dage lijks 17 u, Girl with a pearl earring: dage lijks 20 u; Gothika: dagelijks 15, 17.30, 20.30 en 22.45 u; Hidalgo: dagelijks 14, 17, 20 en 22.45 u, zo ook om 11 u; Highway men: dagelijks 14.30, 17, 20 en 22.30 u; Kill Bill: dagelijks 20 en 22.30 u; La meglio gio ventu 1: wo, do, vr 20.30 u; La meglio gio ventu 2: ma, di 20.30 u; Lord of the rings 3: dagelijks 15 en 20.30 u, zo ook om 11 u: Lost in translation: za, zo 20 en 22.30 u; Monster: dagelijks 20.30 en 22.45 u; Once upon a time ein Mexico: dagelijks 20 en 22,30 u, wo, ma, di niet om 20 u; Out of ti me: dagelijks 20.30 u, niet o p dr.Passion of the Christ: dagelijks 14.30, 17, 20 en 22.30 u, zo ook om 11 u; Paycheck: dagelijks 22.45 u; Peter Pan: dagelijks 14.30 en 17 u; Runaway jury: dagelijks 20 en 22.45 u; Scooby Doo(ned):dagelijks 14.30 en 17 u, zo ook om 11 u; Scooby Doo(engels): dage lijks 14.30 en 17 u; Secret Window: dage lijks 15, 17.30, 20 en 22.30 u; Sneak: dage lijks 20 u; Something's gotta give: dage lijks 14.30, 17, 20 en 22.30 u,; Suske Wis- ke: dagelijks 14.30 en 17 u, zo ook om 11 u; Taking lives: dagelijks 15, 17.30, 20.30 en 22.45 u; The cat in the hat: dagelijks 14.30 en 17 u, zo ook om 11 u; The fighting temp tations: dagelijks 14.30 en 22.30 u; Haun ted Mansion: dagelijks 14. 17, 20 en 22.30 u. zo ook om 11 u; The last Samurai: dage lijks 14, 17, 20 en 22.30 u; Tijl Uilenspie gel: dagelijks 14.30 en 17 u; Timeline: dage lijks 15,17.30, 20.30 en 22.45 u, Torque: da gelijks 14.30, 17, 20.30 en 22.45 u; Two Brothers: dagelijks 14.30, 17, 20 en 22.30 u; CARTOON'S (0032-3 232 9632) (www.cartoons-cinema.be) Depui qu'otar est parti: dagelijks 16, 20 en 22 u; Osama: dagelijks 16, 20 en 22 u La Meglio Gioventu: (dl 1): wo,vr, zo, di 15.45 en 19 15 u; (dl 2) do, za, ma 15 45 en 19.15 u.; American Splendor: dagelijks 18 u, vr en za ook om 0.00 u, Good bye Lenin: dage lijks 18 u; 25 Degrés en hi ver: dagelijks 22.15 u, niet op di, wo t/m zo ook om 14 u; Tijl Uilenspiegel: wo t/m zo 14 u, Beesten boot: wo t/m zo 14 u; Blue Velvet: di 22.15 u; Anyway the Wind Blows: vr en za 0.00 uur; Crimson Gold: vr en za 0.00 uur; 14 april t/in 20 april GENT DECASCOOP, (0032 9 265 0600) Hildalgo, dag. 14.15, 17.00, 20.00 en 22.45 uur, zo. ook 11.00 uur; Taking Lives (zo. niet om 11.00 uur), The Haunted Mansion (di. niet om 22.45 uur), dag. 15.00, 17.30, 20.30 en 22.45 uur, zo. ook 11.00 uur; Se cret Window (zo. niet 11.00 uur), Passion of Christ, dag. 14.30, 17.00, 20.00 en 22.30 uur, zo. ook 11.00 uur; Timeline, dag. 17.00, 20.00 en 22.30 uur, di. niet om 20.00 uur; Cheaper by the Dozen (zo. niet om 11.00 uur, di. niet om 20.00 uur), Two Brothers, dag. 14.30,17.00 en 20.00 uur, zo. ook 11.00 uur; Monster, dag. 20.30 en 22.45 uur; Along came Polly, dag. 15.00, 20.30 en 22.45 uur, zo. ook 11.00 uur; Gothika, dag. 17.30, 20.30 en 22.45 uur; Something's Got ta Give, dag. 20.00 uur; Big Fish, dag. 22.45 uur; Once Upon a Time in Mexico, Runaway Jury, dag. 22.30 uur; Brother Be ar. dag. 15.00 en 17.30 uur, zo. ook 11.00 uur; De Zusjes Kriegel NV, dag. 14.30 en 17.00 uur, zo. ook 11.00 uur; Scooby Doo 2 NV, dag. 15.00 uur, zo. ook 11.00 uur; De Kat NV, dag. 17.30 uur, zo. ook 11.00 uur; Tijl Uilenspiegel NV, dag. 14.30 uur. BRUGGE LUMIÈRE (0032 5 034 3465) II Cuore Altrove, vr. 17.30 en 22.30 uur, zo. 17.30 en 22.15 uur, ma. 22.15 uur, di. 20.00 uur; Two Brothers, wo. do, vr. en za. 15.00 en 20.00 uur, zo. 17.30 uur; Depuis Qu'otar est parti, wo. t/m di. 20.00 uur, zo. ook 15.00 uur; American Splendor, wo. en ma. 22.15 uur. do. 17.30 en 22.15 uur, vr'. en di. 20.00 uur, za. 17.30 en 22.30 uur, zo. 15.00 en 20.00 uur; Nathalie, wo. 17.30 uur; Deep Blue, wo t/m zo 17.30 uur; Tijl Uilenspie gel, wo. t/m za. 15.00 uur; Beestenboot wo. t/m zo. 15.00 uur; Girl with a Pearl Ear ring, wo. do. za. zo en ma. 20.00 uur, vr. 22.30 uur, di. 22.15 uur; Steve en Sky, wo. en do. 22.15 uur, za. 22.30 uur, Suske en Wiske, wo.t/m za. 17.30 uur; 21 Grams, do. zo. en di. 22.15 uur, za. 22.30 uur, Lost in Translation, wo. zo. en di. 22.15 uur, vr. 22.30 uur Beinte Leif De Denen Beinte Kure en Leif Ernstein zingen en spelen. In Denemarken is dit duo bepaald niet onbekend. Ze weten het publiek op een bijzondere manier te boeien. Ze zijn zeer ervaren, hebben een eigen kinderprogramma op tv en wor den vaak gevraagd als gastvrouw en -heer op festivals. Bein te zingt en speelt gitaar, Leif speelt accordeon en zingt ook. •Razzmatazz, Oost-Souburg, 21.00 uur Daryll-Ann en Moss Daryll-Ann treedt op met Moss in het voorprogramma. Daryll-Ann ontstond eind jaren '80. Don't Stop is de prachti ge, nieuwe Daryll-Ann-cd die qua sound meer en meer de na druk legt op alternative country. Jelle Paulusma en Anne Soldaat vormen de spil van de band. Opener Moss is de nieu we band van de oorspronkelijk uit Zeeland afkomstige Ma rien Dorleijn, die we nog kennen van Nimbus en Caesar en ook als singer/songwriter. Moss staat garant voor pakkende poppy-rock liedjes die geheid in je hoofd zullen blijven plak ken! •Podium 't Beest, Goes, 21.00 uur Eighties Dance Night Een Eighties Dance Night wordt gehouden. Hieraan werken mee de coverband Bad Hair Day en de dj's Edwin en Wilfred. De band leidt je swingend en zingend via de jaren zeventig, tachtig en negentig naar het heden. Dj Edwin is gepokt en gemazeld in de jaren dat disco meer was dan dansen. Edwin van de Velde deed er stevast een schepje bovenop. Twintig jaar later heeft de geboren Rotterdammer (maar inmiddels in Zierikzee woonachtig) zijn oude stiel weer opgepakt, waarin de kwaliteit van de jaren tachtig voorop staat. Dj Wilfred Goncalves (oftewwel dj Eisbaer) zal de avond afsluiten met een greep uit de hippe clubmu- ziek van begin jaren tachtig. •Brogum, Zierikzee, 21.30 uur Riplets De meidengroep The Riplets verzorgt een optreden. De formatie bestaat sinds 1998, maar brak pas echt door in 2002 met het debuutalbum Rock 'n Roll Beat. Sindsdien trekt hun vrolijk rammelende punkrock ook op eigen kracht volle zalen, niet in het minst vanwege de gekke outfits waar in de dames zich iedere keer weer hijsen. In februari kwam de tweede plaat Love Special Delivery uit. Het voorprogram ma komt voor rekening van The Cherrybombs uit Dordrecht met hun chickrock with a bite. •De Piek, Vlissingen, 22.00 uur ZONDAG La Musica De Zeeuws- Vlaamse Accordeonvereniging La Musica geeft een koffieconcert. Tijdens het concert treden drie groepen voor het voetlicht: La Musica, de Slagwerkgroep Heikant-Koewacht en Duo met accordeon en contrabas. •Grote Kerk, Terneuzen, 11.00 uur CineConcert 18 april Tango Het slot van de CineConcertenreeks van dit seizoen staat in het teken van de Argentijnse tango. De zangeres Milagros López is volgens tango kenners 'mis schien wel de beste tango-zangeres van Nederland'. Zij treedt op in Corrientes Cinco, een ensemble dat verder be staat uit Christel Postma (viool), Harry Dijkstra (ban- donéon), Hugo Huisman (piano) en Rudi Voordes (contra bas). Behalve tango's worden er ook walsen en milonga's ten gehoren gebracht. •CineCity, Vlissingen, 11.30 uur Koffieconcert De commissie Manhuistuinconcerten organiseert het laatste kofficoncert van dit seizoen. Het concert wordt gegeven door de brassband Excelcior uit Koetinge. Onder leiding van Bert van Thienen wordt een po pulair klassiek repertoire gebracht. •De Mythe, Goes, 12.00 uur More Maids De groep More Maids brengt een folkconcert. More Maids is veruit het meest spannende wat er op dit mo ment in de Duits-Ierse folk-scene gebeurt. Prima zang, rijke, geraffineerde arrangementen en een mengeling van charme en droge humor zorgen voor een flinke schare fans in landen als Duitsland, Oostenrijk en Italië. Barbara Steinort, Marion Fluck en Gudrun Walther hebben alle ingrediënten voor de perfecte folk in huis. Hun muziek is ambachtelijk, gevoelig en direct. •Arsenaaltheater, Vlissingen, 15.00 uur Sneeuwkoningin Jeugdtheater Sonnevanck Speelt De Sneeuwkoningin. Twee acteurs, acht zangers, vier musici en de prachrige beel dende muziek van componist Daan Manneke nemen het pu bliek mee op reis langs een prinselijk hof, een roversbende, sneeuwstormen en poolvlaktes naar het ijspaleis van de Sneeuwkoningin. De tekst is van Sophie Kassies, de regie van Flora Verbrugge. •Scheldetheater, Terneuzen, 15.00 uur Open Haard Concert Het laatste Open Haard Concert van dit seizoen wordt gege ven. Een bijzonder concert met violiste Lorre Lynn Trytten, bege leid door Marian Bolt op de piano. Dit concert wijkt in vele opzichten af van het klasssieke viool recital. Het duo Lorre Lynn Trytten en Marian Bolt kent in feite het hele vioolre pertoire maar heeft zich gespecialiseerd in ritmische muziek met hartstocht. •Porgy Bess, Terneuzen, 15.00 uur Plagiaat De Vlissingse coverband Plagiaat verzorgt een optreden. De groep, die in 1999 ontstond, brengt nedei-pophits van on der meer De Dijk, Doe Maar, The Scene en Blof. De band be staat uit acht gedreven en ervaren muzikanten. •Café 't Schuttershof, Middelburg, 17.00 uur The Dockers De Vlissingse formatie The Dockers geeft een concert. The Dockers zijn vijf stoere havenarbeiders die samen een nieuwe Walcherse bluesrockband vormen. Ze spelen covers en enkele eigen composities. •Café De Concurrent, Vlissingen, 17.00 uur DINSDAG Girls Night Out Girls Night Out staat voor een avondje stand-up comedy. Deze keer staan de beste vrouwelijke comedians op het to neel, slechts gewapend met een microfoon en messcherpe hu mor. Zonder franje, lijn of moraal. Met onder anderen Sara Kroos, Pien Ankerman en Kristel Zweers. En er is zo nu en dan een buitenlandse vedette. Mistress of Ceremony is Clau dia de Breij, onder meer bekend van Vara Laat. •Stadsschouwburg, Middelburg, 20.00 uur Comedy After Dark Comedy After Dark wil zoveel zeggen als stand up comedy. Comedy After Dark is dé comedyshow met comedians uit Amerika. De comedians hebben in Amerika grote bekend heid verkregen door optredens in de shows van Oprah, Jay Leno en The Apollo Theatre. Comedy After Dark is een maandelijks terugkerende show op verschillende locaties. Ie dere show bestaat uit optredens van drie comedians. •Arsenaaltheater, Vlissingen, 20.00 uur

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 27