Slotakkoord paasmuziek PZC Reacties op een moord onder je raam swb2| Daryll-Ann maakt vooral mooie muziek woensdag 14 april 2004 Don't Stop. Dat is de veelzeg gende titel van de zevende cd van Daryll-Ann. Zanger Jelle Paulusma ziet het als een aan moediging. En als een bevesti ging dat de band nog steeds vol op aan de weg timmert. Minder naïef dan vroeger weliswaar „We willen vooral mooie mu ziek maken." Bij de release van Don't Stop alweer het zevende album van Daryll-Ann, staan Paulusma en zanger/gitarist Anne Soldaat de pers hartje Amsterdam te woord. In een cafeetje onder de rook van Artis, gebogen over een kop koffie. „We halen de motivatie nu wel ergens anders vandaan", aldus Paulusma. „Begin jaren negen tig waren we naïef, dachten we dat het allemaal vanzelf zou gaan. Inmiddels zijn we realisti scher. Het ons voornaamste doel om mooie muziek maken, hoe wel dat eigenlijk nogal banaal klinkt." Mooie muziek. Het is een omschrijving die kleeft aan het repertoire van Daryll-Ann. In een poging de herkomst van de songs te achterhalen, rept Soldaat van 'goddelijke inspira tie'. Van muzieknoten die als het ware in de lucht hangen. ..Er schuilt een zekere melancho lie in de muziek", erkent hij. „Ik ben nou eenmaal geen feestnum mer." Paulusma noemt het van zelfsprekend. „Mooie muziek is voor mij natuurlijk. De stem is belangrijk, dat is de vlag op de schuit Bij de opnamen van Trai ler Tales werden sommige din gen voor mij belangrijker. Zon der therapeutisch te worden, be sefte ik dat ik mijn ziel op plaat blootleg. Het gaat niet alleen om de muziek, de nummers mo gen best inhoud hebben." Sol daat knikt bevestigend. „Als ik een song schrijf, neem ik altijd wel iets mee uit mijn eigen leven in een poging mensen te beroe ren. Maar mijn ziel? Nee, die pro beer ik er niet direct in te leg gen." Het is een typerende dia loog. Net zo gemakkelijk als Paulusma en Soldaat elkaar aan vullen, gaan ze met elkaar in dis cussie. Die bescheiden spanning is ook hoorbaar op Don 't Stop. De cd bevat opnieuw een verza meling sterke popsongs waar de melancholie vanaf druipt. Als vanouds leunt Daryll-Ann tegen country, terwijl het rockende The MovinMen zo geschreven zou kunnen zijn door John Len- non. Don 't Stop is dan ook niet de zo veelste verzameling mooie lied jes. Het is een momentopname die ook een stevigere kant van Daryll-Ann laat zien. „Natuur lijk hoop ik dat onze muziek evo lueert", aldus Soldaat. „Dat je onze volwassenheid terughoort. Don't Stop is wat dat betreft meer roots Paulusma knikt in stemmend. „De structuren van de nummers zijn primitiever, minder ingevuld." Paul Geerts Daryll-Ann treedt zaterdag op in 't Beest in Goes (21.00 uur). We zijn er nog niet. Na alle Matheussen en Johannessen volgt van avond het slotakkoord van de paasmuziek. Dat gebeurt dan wel met een werk dat wat minder vaak live te ho ren is. Het Slovak Sinfoniet- ta brengt in de Sint Ja- cobskerk in Vlissingen het Stabat Mater van Pergolesi. Het Slovak Sinfonietta be staat sinds 1974. De teller staat tegenwoordig op ruim tweeduizend concerten, gegeven in zo'n beetje alle werelddelen. Met 35 musici is het orkest aan de kleine kant maar daarmee uitstekend geschikt voor het pro gramma van vanavond. Het concert start met twee Sere nades voor strijkers. Eentje van Tchaikovsky en eentje van Dvo rak. Tchaikovsky is ooit om schreven als 'de verbitterde snot- teraar die altijd ontevreden is'. Hij heeft inderdaad zwaarmoe dige werken op zijn naam staan, maar deze Serenade uit 1880 hoort daar beslist niet bij. De muziek is, als een tribuut aan het classicisme uit de achttiende eeuw, sereen en licht van toon. En zo hoort het ook. Een'serena de moet sereen zijn, onbewolkt en vriendelijk. Ook die van Dvo rak, vijf jaar ouder dan die van Tchaikovsky, beantwoord ge heel aan deze eigenschappen. Giovanni Battista Pergolesi werd niet ouder dan zesentwin tig maar slaagde er desondanks in een aantal werken te schrij ven die nu nog altijd gespeeld worden. Zijn Stabat Mater schreef hij rond 1736, het jaar waarin hij zou sterven. 'Stabat mater dolo rosa', zo begint het stuk. 'de De mezzosopraan Maria Cecilia Toledo. moeder stond door smart bevan gen'. De tekst beschrijft het ver driet van Maria aan de voet van het kruis waaraan haar zoon hangt. Dat het stuk een beetje ope- ra-achtig aandoet komt omdat Pergolesi de teksten laat zingen door twee solisten in plaats van een koor. Die solisten zijn vanavond de so praan Adriana Kohütkova en de mezzosopraan Maria Cecilia To ledo. Voor het orkest staat de Nederlandse dirigente Loes Vis ser. Alle bezoekers krijgen van avond van het jubilerende eon- certmanagement Rob Groen een gratis cd aangeboden. Het is een cd die een jaar in de kast kan. Het is een cd met hoogtepunten uit deMattheus. Douwe Eisenga Slovak Sinfonietta speelt van avond in de Sint Jacobskerk in Vlissingen (20.15 uur). Hoe reageer je wanneer er iemand onder je raam wordt vermoord? In het toneel stuk Bedden van Dimitri Fren- kel Frank zijn er vier ramen en vier paren die allemaal op een andere manier op de moord anti ciperen. ..Je kan geschokt zijn, er om lachen of er totaal niet mee zitten, maar het beïnvloed wel iedere scène", zegt regisseu se Ada de Feiter (46) van toneel vereniging Heer Hendrik in 's-Heer Hendrikskinderen, waar het stuk vrijdag in première Ada de Feiter speelt al 25 jaar toneel bij Heer Hendrik. Ze be gon op haar veertiende op Schouwen-Duiveland, waar ze toen woonde, bij een jongeren groep. Nadat ze op haar negen tiende naar Goes was verhuisd, werd ze gevraagd voor een gastrol bij Heer Hendrik. En ze bleef plakken. „Een aantal ja ren geleden waren er mensen die zeiden: ga eens een keer re gisseren. Ik stelde dat steeds uit, omdat ik heel graag speel. En ik wist niet of ik het kon. Totdat ik een stuk onder ogen kreeg waar bij ik een 'plaatje' zag van hoe het moest worden, Erogene zo nes. Dat heb ik gedaan en dat pakte goed uit. Vervolgens heb ik Debuut voor een dode en en kele eenakters geregisseerd." Onzeker „Ik probeer het nu af te wisse len, het ene jaar regisseren, het andere spelen. Ik leer nog elke keer van het regisseren. Ik denk dat ik er wel gevoel voor heb, maar ik vind het soms heel moei lijk en voel me ook wel eens erg onzeker. Ik merk echter wel dat de spelers het altijd leuk vin den. Ik krijg ook complimenten en dat sterkt je dan weer." „Ook bij Bedden kreeg ik een 'plaatje'. Je kan het met twee De cast van Bedden bij toneelvereniging Heer Hendrik. mensen spelen, maar ook met acht. Het sprak mij aan en ik vind het een fijne schrijver. Het is weliswaar 25 jaar oud en ik heb er wat in veranderd, zoals euro's in plaats van guldens, maar het kan zich ook nu nog afspelen. Er wordt voor een flat een moord gepleegd en de vier afzonderlijke stellen in vier slaapkamers reageren daar heel verschillend op en het beïn vloedt het verloop van de avond. Zo is er een scène met een man en een vrouw die van plan zijn er een leuke avond in bed van te maken, maar door de moord krijgen ze ruzie en gaat het feestje niet door." „Het stuk is ooit gespeeld twee mensen, Dimitri Frenkel Frank en Liesbeth List, maar wij heb ben uiteindelijk gekozen voor acht spelers. Dat heeft als voor deel dat iedereen zich volledig op zijn eigen scène kan concen treren. De eerste is tussen een diplomaat en een tolk, waarbij het vreemd gaan een beetje te kijk wordt gezet. De tweede scè ne is minder vrouwvriendelijk, vooral schrijnend voor de vrouw, en gaat over een porno ster en haar manager. De derde betreft een huwelijk dat op springen staat en de laatste is misschien wel de positiefste. Die behandelt de ontluikende relatie tussen een fotografe en een psycholoog, die voor de foto bij elkaar in bed belanden en ontdekken dat ze elkaar toch wel heel aardig vinden." „De vier stukken zijn los van el kaar te zien, maar dat is natuur lijk iets minder interessant. El ke scène loopt van tien uur tot halfelf 's avonds en begint met een opbouw. Dan voltrekt zich de moord en daarna volgt de wending in reactie op het ge beurde. Zonder de moord zou de foto Willem Mieras scène heel anders zijn verlopen. Het deel met de meeste actie - het zijn natuurlijk vooral dialo gen - hebben we gekozen om ook op het Eenakterfestival te spelen." „Het zijn weliswaar vier eenak ters, maar er zit wel degelijk een verband in door de moord, dat is de rode draad. Het is ook leuk om te laten zien wat er in een flat, vier op een rij, speelt wan neer er buiten wat gebeurt. En zoals de titel al zegt, het bed staat steeds centraal. Het is een komedie, er zit veel humor in, maar het heeft toch ook een schrijnende ondergrond." Frans Doeleman Heer Hendrik speelt Bedden vrij dag en zaterdag en zaterdag 15 mei in het Heer Hendrikhuis in 's Heer Hendrikskinderen (20.00 uur). ROTTERDAM Yang Terjadi/Addressing The Memo ry Door Ayu Ariati. Dansvoorstel ling met Javaanse liederen, crossover moderne dans en Indonesische in vloedssfeer. wo. (première), do., vr. en za. Theater Lantaren/Venster, Lan taren 2 - 21.00 uur Het Landingsgestel. Een muziekthea terproductie over het verlangen om ergens anders te zijn, Vanaf 11 jaar. wo. Rotterdamse Schouwburg, Klei ne Zaal - 19.30 uur Gouden Meesterwerken. Rotterdams Philharmonisch Orkest o.l.v. Hans Graf m.m.v. Christian Tetzlaff. viool, wo., do. en vr. de Doelen, Grote Zaal -20.15 uur Rigoletto. Stichting Internationale Opera Producties. Rigoletto is de aan grijpende opera van Giuseppe Verdi, wo. Rotterdamse Schouwburg, Grote Zaal - 20.15 uur Droog Brood. Scènes voor de mensen. Bas Hoeflaak en Peter van de Witte zijn Droog Brood, een cabaretduo, wo. en do. Theater Zuidplein, Kleine Zaal - 20.15 uur Fernando Lameirinhas. Alegria do Triste. Voor deze Portugese zanger en componist is muziek een eerste levens behoefte. do. Oude Luxor Theater - 20.00 uur Romeo en Julia. Toneelgroep Amster dam. Van William Shakespeare, do. Rotterdamse Schouwburg, Grote Zaal - 20.15 uur Aida. Regisseur Carla van Driel laat een prachtige opera herleven. Fami lievoorstelling vanaf 6 jaar. vr. en za. Jeugdtheater Hofplein, Grote Zaal - 19.00 uur; zo. 14.00 uur Noord-Afrikaanse muziek. De uit Marrakech afkomstige groep Jil Jila- la. vr. de Doelen, Jurriaanse Zaal - 20.15 uur Alles is verlicht. Bonheur. Een nieu we voorstelling van Annekee van Blokland, vr., za. en di. Bonheur - 20.30 uur De Gouden Druppel. Een theaterbe werking naar La Goutte d'Or van de Franse schrijver Michel Tournier, vr. en za. RO THEATER - 20.30 uur; zo. 15.00 uur De Vliegende Panters. Reprise. De Grote Drie. vr„ za. en zo. Nieuwe Luxor Theater - 20.00 uur Fridaynight Spotlight: Groninger Stu denten Cabaret Festival - Finalisten, vr. Bibliotheektheater - 20.30 uur Jan Jaap van der Wal. Zijn nieuwe programma 'Staat' staat voor alles waar hij op dit moment voor staat, vr. en za. Oude Luxor Theater - 20.00 Craze 2004. Met artiesten uit India, za. Ahoy' Rotterdam - 20.00 uur Harmen Fraanje Kwartet. Met o.m. Nelson Veras. za. de Doelen, Eduard Flipse Zaal - 20.30 uur Wereldberoemde pianisten Arcadi Volodos, piano. za. de Doelen, Grote Zaal - 20.15 uur Saudade. De Kaapverdische zanger 'Dudu' Araujo is gespecialiseerd in 'morna' en 'coladera'. za. de Doelen, Willem Burger Zaal - 20.15 uur Grote Matinees. Rotterdams Philhar monisch Orkest o.l.v. Hans Graf m.m.v. Christian Tetzlaff, viool. zo. de Doelen, Grote Zaal - 14.15 uur Kamermuziek op zondagmiddag. Doe len Kwartet m.m.v. Frank Brakkee, altviool, zo. de Doelen, Jurriaanse Zaal - 14.30 uur Maarten van Roozendaal Egon Kracht. Tijdelijk Tekort aan Chro nisch Geluk. zo. Oude Luxor Theater - 20.00 uur Hold Tight. It's 70's Night. Een zeer getalenteerde en veelzijdige cast van negen zangers en musici, ma. Nieuwe Luxor Theater - 20.00 uur BZN. Slijt nooit. De Band Zonder Naam uit Volendam. di. Nieuwe Luxor Theater - 20.00 uur Strijkkwartet. Altenberg Trio Wien. di. de Doelen, Jurriaanse Zaal - 20.15 Arie en Silvester. Rammen! di. Thea ter Zuidplein, Grote Zaal - 20.00 uur Woyzeck. 't Barre Land. Georg Büchners Woyzeck bleef onvoltooid, di. Rotterdamse Schouwburg, Kleine Zaal - 20.30 uur Zuur. Theatergroep Carver. Een vier tal mensen en hun talloze vaak bizar re ideeën over hoe te overleven in een wereld vol ongewisheden, di. Rotter damse Schouwburg, Grote Zaal - 20.15 uur ANTWERPEN De Meeuw. Theaterpremière naar de toneeltekst van Anton Tsjechov door theatergroep Het Zesde Bedrijf, wo. do. vr. en za. Monty 20.30 uur Kou van jou. Komedie over twee schoolkameraden die elkaar in hun la ter leven treffen op een brug door EWT theater, do. vr. en za. EWT 20.30 uur, zo. 15.00 uur Macbeth. Theaterstuk naar Shakespe are in een bewerking van Luk Perce val door Het Toneelhuis. wo. t/m za. Bourla 19.00 uur De dood en het meisje. Toneelstuk en thriller van Ari El Dorfman, door het Noordtheater, vr. za. en zo. Noord theater 20.30 uur De Nar. Machtspel en mysterie van David Corradi door De Kunstenma ker wo. t/m za. Fakkeltheater - kel dertheater 20.30 uur Voorstellingen Raamtheater: Visiting Mr. Green, theaterstuk van Jeff Ba ron over de ontmoeting van een oude en een jonge Joodse man, vr. en za. 't Klein Raamtheater 20.00 uur: Mijn kou we steen, première, naar My zinc bed van David Hare: lichtvoetige en cynische dialoog, in een vertaling van Walter Tillemans, vr. Raamtheater op't Zuid 20.00 uur Voorstellingen De Singel: Rusland voor beginners, theaterproject, di. 20.00 uur; Jazzconcert door Mischa Mengelberg en Randy Weston met muziek van Monk, di. 20.00 uur Voorstellingen Arenbergschouwburg: A world of comedy, stand-up come dy, do. 20.15 uur; Handwerk, een jeugdvoorstelling door Leo Peters, vr. 13.30 uur; Mie, Belgische première van de jeugdvoorstelling met een live geluidsdecor door Het Vervolg, za. 13.30 uur; Jazzin' Foyer, zo. 10.30 uur; Djoefkenboenk en De Hand, jeugdvoorstelling en surrealistisch sprookje door De Vikingen, zo. 14.00 uur; Het Hemelbed, een musicalklas- sieker die is gebaseerd op het toneel stuk van Jan de Hartog door Liesbeth List en Jos Brink. zo. 20.15 uur; Kaatje is verdronken, muziektheater en gruwelijk, humoristisch en drama tisch sprookje voor volwassenen, ma. 20.15 uur; Op den duur. concert door Willem Vermandere, di. 20.15 uur Voorstellingen Zuiderpershuis: Les Banquets des Nomades, première concert met muziek van Guido Schif- fer en Moussa Dembélé uit Burkina Faso, do. 20.30 uur; Dudo Araujo, Kaapverdiaanse zanger met Morna en koladeira muziek, vr. 20.30 uur; Lady Aoi, muziektheater en bewer king van theaterstuk uit Japanse Noh-repertoire door Kanze Ryu Noh-noKai o.l.v. Nagashima, za. 20.30 uur; muzikale voorstelling door Belgische Improvisatietheater Liga, zo. 20.30 uur Voorstellingen in het Sportpaleis: The Lord of the Rings, symphony in six movements, éénmalig Europese premièreconcert van de componist Howard Shore met Het Vlaams Radio Orkest en Koor, vr. 20.30 uur; Euro song live on Stage, concert met song festivalliedjes, oorspronkelijke of covers, door 25 nationale en interna tionale Eurosongsterren, za. 20.00 uur; Houden van, muzikale namid dag met de mooiste Nederlandstalige liedjes uit de jaren 50, 60 en 70 door idolen van toen met o.a. Willeke Al- berti, Liesbeth List en vele andere, di. 14.30 uur Tinto. Gitaarconcert met muziek van Joaquin Rodrigo, Isaac Albeniz en Joaquin Trina door het duo Aram van Ballaert en Raphaëlla Smits. zo. Bourla 20.00 uur De Kleine Zeemeermin. Musical, wo. t/m za. Kon. Elisabethzaal 14.00 en 19.00 uur, zo. 11.00 en 16.00 uur Romeo en Julia. Musical en muziek- en dansspektakel. wo. t/m zo. en di. Stadsschouwburg 20.00 uur, do. ook 14.00 uur ZATERDAG Drie kerken Gids Herman Bakker neemt u mee voor een wai drie kerken in Groede. Hij vertelt daarbij op humoristische wijze een meesleper verhaal over heden en verleden: Langs holle drempels en sleetse vloeren. Het Vlaemsch Erfgoed, Groede, 14.00 uur Erik van den Berge Erik van den Berge presenteert zijn cd Tent oily smoke Er staan louter eigen composities op. De cd is in eigenbe^ heer opgenomen en geproduceerd. Een aantal muzikanten dat ook een bijdrage aan de cd leverde, zal deze middagje spelen. De van oorsprong Rotterdamse kunstenaar en bluts, i man Van den Berge ging op het Zeeuwse platteland terug naar de natuur. De Drvkkery, Middelburg, 15.00 uur Het Veerse Scheepstuig Het shanty koor Het Veerse Scheepstuig presenteert deed Hoist away! Het koor, dat vijf jaar bestaat, staat onder leiding vanEc. lia Tabachnik-Li. De cd Hoist away, wat zoveel wil zeggen als Hijs de zeilen, bevat 25 nummers. Er wordt medewerkt t verleent door zes zangsolisten en twee musici. Aan de preset j tatie werkt mee het damesbarbershopkoor Sea Sound Sin gers uit Vlissingen. SOW-kerk, Veere, 19.30 uur Orkater Orkater speelt het stuk Hoe Mozart Casanova Sloeg. Na afloop van de première van Don Giovanni barst er een tweestrijd los tussen de succescomponist Mozart en Casano- j va, die gedesillusionneerd is in de 'verlichte' liefde. Met eer. achtkoppig orkest in een muzikaal lustspel. Het stuk werd geschreven door Louis Ferron, componist is Maarten Orn- stein en de regie was in handen van Gerardjan Rijnders. Stadsschouwburg, Middelburg, 20.00 uur Make a Change Jongeren Gospelgroepen (J&G) Zeeland brengt hetgospd concert Make a Change. Dit concert wordt uitgevoerd door 120 Zeeuwse zangers en zangeressen onder leiding van dirigent Remco Hakkert. Er zullen nummers te horen zijn uit het populaire repertoire van Marco Borsato en Ruth Jacott, maar ook gospelnum mers van het internationaal befaamde Oslo Gospel Choir Medewerking verleent de Molukse vocalgroup Salamony& ters. Concertzaal. Middelburg. 20.00 uur Bedden Toneelvereniging Heer Hendrik speelt het stuk Bedden. Zie vrijdag. Heer Hendrikhuis, 's-Heer Hendrikskinderen, 20.00 uur Teatro Flamengo Teatro Flamengo de la Tati brengt de opera Madre. Madre vertelt het verhaal van een moeder die met haar kle deren moet overleven in tijden van onderdrukking en oor log. De dialogen worden in heftige flamencodans vertaald, De groep bestaat uit veertien musici en dansers uit Madrid. De Andalusische volkscultuur en de teksten van schrijvers als Brecht en Garcia Lorca zijn een belangrijke inspiratie bron. Om 19.00 uur is er een inleiding. De Mythe, Goes, 20.00 uur Laurens en Josie Laurens Joensen en Josie Kneepkens brengen cabaret. Voor de pauze is Josie te zien met haar kleinkunstprogram- ma De doos van Joos. Haar prachtige stem, mooie liedjesen vertelkunst vormen de basis van een verhaal waarin fantast en werkelijkheid elkaar raken. Na de pauze is Laurens aar de beurt, die in 2001 op het Camerettenfestival zowel de tweede prijs van de jury als de publieksprijs won. Laurens brengt een cabaretesk liedjesprogramma waarin hij klassiö en pop, ingetogen liedjes en graf geschut combineert met prachtige stem en veel humor. De Meiboom, Krabbendijke, 20.00 uur Gebroeders Het gezelschap Galama Kho brengt Gebroeders. In deze dans/toneelvoorstelling spelen Bavo Galama (tekst en spel) en Fabian Galama (choreografie en dans) het ver haal van twee broers die pas na de dood van de jongste een ontroerende dialoog krijgen via een dagboek, waarin intie me geheimen worden besproken. Dansadvies en muziekcon- cept Peter Kho sien kie. Scheldetheater, Terneuzen, 20.00 uur Veronica Veronica uit Zuidzande geeft het jaarlijkse concert. Het muziekgezelschap Veronica is opgericht op 1 maart 1874, voortgekomen uit een mannenkoor omstreeks 1870op- gericht, dat dezelfde naam droeg. Veronica speelt sedert 1964 in de Vaandelafdeling Fanfare en staat sedert juli 1981 onder de leiding van Rony D'Herck. Medewerking verleent pianist Piet Leenhouts, die ook solistisch optreedt. Ledeltheater, Oostburg, 20.00 uur Cantate Deo Het gemengd koor Cantate Deo geeft een concert. Het koor staat onder leiding van Arie Karreman. Medewer king wordt verleend door een strijkorkesteen vokaal kwar tet, Bertha Kaasschieter (sopraan) en Adriaan Krijger (or gel)-, Uitgevoerd worden werken van Mozart, Joseph Haydn Smart en Wesley. Verder een Kyrie van Michael Haydn en werken van John Rutter. Het vokaal kwartet zingt werken van Brahms. Mendelssohn. Dowland en Schumann. SOW Kerk. Hoek, 20.00 uur Tamara Rumiantsev Pianiste Tamara Rumiantsev geeft een concert. Ze brengt een Frans-Russisch programma met pianowerken van Debussy, Ravel, Scriabin, Rachmaninov en Prokofiev. Het Markiezenhof, Bergen op Zoom, 20.00 uur Eurosong A58 Het Koor Lichte Muziek A58 viert het 5-jarig bestaan mei de show Eurosong A58. Zie vrijdag. Schouwburg De Maagd, Bergen op Zoom, 20.15 uur Tramlijn Het Middelburgs Theater speelt de voorstelling Een tramlijn die verlangen heet. Dit toneelstuk van Tennessee Williams speelt zich af in Nes Orleans aan de zelfkant van de maatschappij, waar eigen co des, dromen en verlangens een fragiele balans vormen. Blanche komt bij haar zuster Stella, maar dat is niet geheel overeenkomstig de wens van Stella's alcoholistische man Stanley. Willem Huijbreghs regisseerde Ploneke Scholtsz, Anke Tanihatu, Peter Adriaanse, Pim Lokerse, EschaTani- hatu, Reinco Jansen, Jan Sipma en Rob Dollenkamp. Minitheater, Middelburg, 20.30 uur Deltaband De Deltaband verzorgt voor het eerst een avondvullend op treden. Deze muzikale ambassadeurs van Vlissingen geven een con cert waarin muziek te horen is van hun laatst uitgebrachte cd Ambassadors on Stage, met arrangementen van bekende thema's van onder andere Glenn Miller, Grease, Stevie Won der, Beatles in Latin. De Deltaband is één van de onderdelen van de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen. Arsenaaltheater, Vlissingen, 20.30 uur

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 26