A58 eert Songfestival Daan Manneke schreef kinderopera Lorre Lynn Trytten:geen kapsones woensdag 14 april 2004 Geen kapsones, dat is het credo van violiste en com- (ionisteLorre Lynn Trytten. Zondagmiddag treedt zij samen pet pianiste Marian Bolt op in p„rgy and Bess in Temeuzen. Haar solo-cd heet Feet on the pund. De negentien korte tracks getuigen stuk voor stuk 0een vrolijke toegankelijk heid. De frisse vioolpartijen en de dampende beats vormen het handelsmerk van Trytten die al tijd de nuchterheid zelve is. „Je moet inderdaad met je voeten op de grond blijven. Het moet «een gezeur worden. Ik vind het altijd teleurstellend als heden daagse componisten eerst hun ■tukmoeten uitleggen. De mu- xiekmoet vanzelf spreken. Ie mand als Willem Breuker heeft dezelfde dwarse houding. Ik heb het een beetje van hem, denk Trvtten speelde onder andere kj Flairck en het Willem Breu- kerKollektief. Het zijn ensem bles die zich op het raakvlak 0klassieke muziek en lichte muziek bewegen, hetzelfde ter rein waarop de violiste zich richt. In het programma van zon dagmiddag concentreert het duo zich op het fenomeen 'swing', het ritmisch gevoel waar vooral jazzmusici van doordrongen zijn. Trytten: „In de tweede helft van het concert speel ik stukken van mijn cd. Voorde pauze spelen we wer ken van allerlei klassieke compo nistendie zich op een of andere manier met swing hebben bezig gehouden. Fritz Kreisler bijvoor beeld. Dat is een Oostenrijkse noolcomponist. Die deed aan bet begin van de vorige eeuw van alles met ritmes en puls en bet klinkt altijd even mooi. We doen ook een stuk van John Adams, die schrijft voor dat zijn stuk met veertig procent swing gespeeld moet worden. Nie mand weet wat dat precies bete kent Hij zelf waarschijnlijk ook net. Ik vind swing een fascine rend verschijnsel. Jazzmusici kunnen niet uitleggen wat het is en klassiek geschoolde mensen kunnen het niet spelen." Douwe Eisenga Lorre Lynn Trytten (viool) en Marian Bolt (piano) geven zon dageen Open Haard Concert in Porgy Bess in Terneuzen {15.00 uur). Hij kan zich geen stillere zaal voorstellen dan een zaal vol kinderen. Componist Daan Manneke schreef de mu ziek voor de kinderopera De Sneeuwkoningin die zondag wordt uitgevoerd in het Schelde- theater in Terneuzen. Jeugdtheater Sonnevanck uit Enschede maakt sinds 1990 klei ne theaterproducties. Met De Sneeuwkoningin, naar het gelij knamige sprookje van Hans Christiaan Andersen, brengt de groep voor het eerst een voorstel ling voor de grote zaal. Regisseu se Flora Verbrugge vroeg de van oorsprong Zeeuwse componist Daan Manneke om de muziek te schrijven. „Ik heb een zwak voor dergelijke ambachtelijke opdrachten en bovendien klikte het meteen met de regisseuse en tekstschrijfster. Sophie Kassies heeft een buitengewone goede tekst geschreven. Het toeval wil de dat ik net een vakantie in De nemarken had doorgebracht en me verdiept had in de wereld van Andersen. Ik kende het ver haal dus al." De Sneeuwkoningin vertelt over twee hartsvrienden, Kay en Ger- da. Wanneer op een kwade dag Kay een magische glassplinter in zijn oog én in zijn hart krijgt, ziet hij de wereld ineens anders. Dingen die vroeger mooi of fijn waren, zijn dat niet meer. Hi] gaat op zoek naar schoonheid, naar de kille schoonheid van de ijskoningin. Gerda gaat hem achterna om hem te redden. Hoe wel de verbeelding van dit ver haal veel gesproken tekst bevat, beschouwt Manneke De Sneeuw koningin toch als een kamerope ra. „Ondanks alle dialogen speelt de muziek een belangrij ke rol. De muziek is geschreven voor acht zangers, saxofoon, trombone, slagwerk en ba jan, dat is een Russische knopaccor- deon. Ik heb de muziek inge deeld in genres. Sommige gedeel tes noem ik songs, zoals bijvoor beeld de rap van de kraai, ande re gedeeltes noem ik aria's of canti. Er zitten grote koren in maar ook kleinere madrigaal achtige passages." Daan Manneke kan zich geen be ter publiek voorstellen dan bij deze opera. „De Sneeuwkonin gin duurt vijf kwartier. Toch blijft het publiek ongelofelijk geconcentreerd." Douwe Eisenga Jeugdtheater Sonnevanck speelt De Sneeuwkoningin zondag in het Scheldetheater in Terneu zen (15.00 uur). Lorre Lynn Trytten en Marian Het moet een heidens karwei geweest zijn voor Rob van der Meule en Bart Orye om alle veertien liedjes te arrangeren en daar dan ook nog eens or kestarrangementen bij te schrijven. Dat is dan ook het enige waar Koen Schy- vens zich niet mee bezig heeft gehouden. ,,De laatste anderhalf jaar ben ik een soort combinatie geweest van productieleider en regis seur", zegt de theaterman uit Bergen op Zoom over de jubileumshow Eurosong A58 van het Zeeuws-Bra bantse Koor Lichte Muziek A58, die vrijdag in Bergen op Zoom in première gaat. Het koor wilde ter gelegen heid van het 5-jarig be staan een thema aanpakken. „Het Songfestival is natuurlijk een thema en biedt een heel re pertoire aan interessante keu zes. Bovendien mag je de laatste tien jaar weer zeggen dat je het festival-leuk vindt, of het nou camp is of gewoon gezellig. Dat is ook wel een beetje het sfeertje dat bij het koor A58 hoort", meent regisseur Schyvens, die voor het project werd gevraagd vanwege de plezierige samen werking met Van der Meule in de musicals Zacharias Jansen en Anatevka. Er werden veertien Songfestival liedjes gekozen, die de koorle den in de oorspronkelijke taal instudeerden. Daarvoor werden taalcoaches aangetrokken. „Een leuke anekdote is dat we on langs in Bergen op Zoom repe teerden, waar in de cafetaria een Turks meisje werkt. Ze was helemaal verbouwereerd hoe zesentachtig Hollandse mensen zo perfect een modern Turks liedje konden zingen." Koen Schyvens bepaalde, in overleg met de artistieke leiders Van der Meule en Orye, de volg orde van de nummers. „Zesen tachtig mensen op het toneel is gewoon al spektakel. En ze zin gen voor het eerst met een or kest van twintig man. Ze staan in verschillende kooropstellin gen, maar er zit ook beweging in. Anita Bekers heeft een cho reografie voor zangers gemaakt, dus niet voor dansers. Het licht is telkens anders, ze verwisselen regelmatig van kleding en er zijn lichte decorchangementen, in de stijl van het Songfestival. Ze zingen vier-, zes- en acht stemmig, maar je kan die stem groepen door elkaar mixen, zo dat je veel variatie hebt. Het is een aangekleed concert." Wat volgens Schyvens een grote toevoeging aan de avond is, zijn de filmpjes die, geheel volgens de traditie van het Songfestival, een inleiding vormen op het lied je uit een bepaald land. Ze wer den gemaakt door de Video- groep Zundert en alle leden van het koor spelen er in mee. „De filmpjes zijn allemaal opgeno men op, langs of rond de A58. tussen Breda, bij de Ikea voor het Zweedse filmpje, en Vlissin- gen, waar we voor het Engelse filmpje dubbeldeksbussen laten spookrijden op de snelweg. Ik heb daarvoor wat spel- en came ratraining aan het hele koor ge ven. Veertien keer twee minuten verandert de schouwburg in een bioscoop." Op het programma staat ook J'aime la vie, waarmee Sandra Kim voor België het festival won. Schyvens wilde graag de jonge klank bewaren en zo werd een uit kinderen van A58-leden bestaand koor gevormd, de Kim Singers, dat dit lied in het Frans zingt, met A58 als backing vo cals. Gast in de jubileumshow is Roel Felius, want dal is de enige Zeeuw met ervaring op songfes- tivalgebied. Hij zingt zijn eigen liedje Mijn ogen zeggen alles en One more night, waarmee Es ther Hart vorig jaar Nederland vertegenwoordigde in Riga. Gwen Winkel uit Bergen op Zoom presenteert de show. Ui teraard wordt ook het winnende liedje gekozen en in afwachting van de uitslag brengt A58 een medley van ABBA-songs. „Het songfestival begint met het Luxemburgse liedje Tijdens de repetities sta ik echt met een brok in m'n keel al tegen m'n tranen te vechten, dat vind ik zo prachtig. Dat is nog maar bij het opgaan van het doek. Rob krijgt zo'n ongelooflijke sound uit die mensen. A58 heeft de kwaliteit om energie te geven aan de zaal." Frans Doeleman Eurosong A58 is vrijdag en za terdag te zien in De Maagd in Bergen op Zoom (20.15 uur), 23 en 24 april in de Stadsschouw burg in Middelburg (20.00 uur) en 14 mei in De Mythe in Goes (20.00 uur). Het Koor Lichte Muziek Ao8. Aan het Nationaal Museumweekend wordt in tal van Zeeuwse musea deel genomen. Zo biedt het Zeeuws Mu seum in Middelburg demonstraties, een poppenkast en als klapper 'sterke verhalen' aan. Het landelijk thema De kunst van het vertellen komt aan bod met opvallende museumobject end. Alleen deze twee dagen nemen vertellers de bezoekers mee op reis naar de betekenis van het object. Bij de demonstratie Teken- en schilder materialen vertelt- beeldend kunste naar Bianca Runge over de geschiede nis van potloden en pigmenten en maakt zij verf van olie en eieren, om 11.00,14.00 en 15.30 uur. Ook in het muZEEum in Vlissingen worden spannende verhalen verteld. Een van de vertellers is Wim Hof man. De verhalen worden verteld om 11.30, 13.30, 14.30 en 15.30 uur. Bei de musea zijn van 10.00 tot 17.00 uur geopend. In De Schaapskooi bij Heinkenszand staat eveneens in het teken van verha len vertellen, zoals een zeeroversver- haal voor kleuters, dat zaterdag om 14.00 uur aanvangt. Op hetzelfde tijd stip begint voor ouderen aan de hand van dia's een verhandeling over de ontstaansgeschiedenis van de Zak van Zuid-Beveland. Daarnaast zijn er activiteiten zoals een fotopuzzel- tocht of een rugzakwandeling, tussen 11 00 en 16.00 uur. In Het Markiezenhof in Bergen op Zoom wordt vanaf 12.00 uur elk half uur een rondleiding gegeven. Ook is er een kermisexpositie en de tentoon stelling Breekbaar Bergen behandelt het leven en werk van de Bergse pot tenbakkers. Het museum is geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Tot en met 4 mei is in de bibliotheek van 's Gravenpolder een expositie te zien van Carry Duyser uit Middel burg. Zij begon met het maken van sieraden, wandkleden en poppen en legt zich de laatste jaren ook toe op aquarellen. De openingstijden zijn op dinsdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 en van 18.00 tot 20.30 en op woensdag van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 17.00 uur. In de Directiekamer (gevestigd in De Drvkkery) in Middelburg is tot en met 13 mei de expositie Twee van ie dere kunstenaar, veertien Zeeuwse schilderijen te bezichtigen. Te zien tij dens de openingstijden van de win kel. Fotografe Petra van Velzen presen teert haar serie Energy in het gemeen tehuis van Schouwen-Duiveland in Zierikzee. De fotoserie is iedere werk dag te bezichtigen van 9.00 tot 17.00 uur en op donderdag bovendien tot 20.00 uur. In deWillem3 in Vlissingen exposeert David Smithson onder de titel Scapes en fotowerken Life is so Perfect een installatie met projecties en Kristina Leko met als titel Vis en mensen een combinatie van video's, installaties en teksten. In deWatertoren AK in Oost-Souburg neemt een groot aantal kunstenaars deel aan de expositie The Bison Caravan. Beide locaties zijn tot en met 31 mei geopend van donderdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Ton Kints exposeert onder de titel Bricolage werken op paneel en Frank Halmans tekeningen en ruimtelijk werk in galerie Van den Berge in Goes. Te zien tot en met 23 mei van donderdag tot en met zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur. In de expositieruimte van de Zeeuw se Bibliotheek in Middelburg wordt zaterdag om 16.00 uur de tentoonstel ling Zeelandschap, 10 jaar De Klap roos, handpers uit Delft van Marja Scholtens geopend door Ineke Spaan der. Tevens wordt de jubileumuitga ve Zeelandschap gepresenteerd, een handgedrukt boek in leporellovorm bestaande uit beelden van het Zeeuw se landschap met vier gedichten van Hans Warren. De expositie duurt tot 5 juni en is geopend op maandag van 17.30 tot 21.00 uur, van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. ROTTERDAM Museum Het Schielandshuis: t/m 15 augustus - Het geluk van de huis vrouw; t/m 31 oktober - Katendrecht. Wereldmuseum Rotterdam: t/m 5 sep tember - De Weg van Schoonheid en Geluk; t/m 10 oktober - Geweven Goud, textiel van Sumatra; t/m 7 no vember - De erfenis van slavernij. Ned. Architectuurinstituut, Zaal 1: t/m 31 mei - De Grote Verbouwing; t/m 31 mei - Start. De Rem Koolhaas/OMA Collectie. Museum Boijmans Van Beuningen: t/m 9 mei - Charlotte Schleiffert, t/m 9 mei - Co Westerik, wordt tachtig; t/m 20 juni - Toorop en de Maasbrug gen. Kunsthal Rotterdam: t/m 23 mei - Alphonse Mucha; t/m 31 mei - Rem Koolhaas - OMA. ANTWERPEN. Fotografiemuseum: tot 3 mei - Mense lijk al te menselijk, beeldvorming in de psychiatrische fotografie (1872 - 1940); tot 31 mei -Short Stories. MUHKA: tot 30 mei - Alles onder de hemel, kunst, kunstenaars, Chi- na-Antwerpen. Rubenshuis: tot 13 juni - Rubens de Verzamelaar. KMSK: tot 13 juni Delacroix tot Courbet - Rubens ter discussie. GENT SMAK: tot 23 mei - Prospect Marij ke Van Warmerdam. Kapel Campo-Santo: tot 16 mei - Pro ject 2004. Museum Dr. Guislain: tot 1 juni - Ge heim schrift. Design Museum Gent: tot 20 juni - Tea Coffee Tavers. MIAT: tot 26 juni - Lucas d'Heere, Théatre. Kunsthal Sint-Pietersabdij: tot 29 au gustus - Het rijk van de draak; tot 11 november - Allison. Het geheim van de gevallen engelen; tot 16 november - Bart Van Leuven, foto's. BRUGGE Arentshuis: tot 26 april - Brugge, ge tekend. Huis de Meester: tot 30 april - Robert Packue - Pastels. H-Magdalenakerk: - tot 9 mei - Pas- sit Resurexit. Stadshallen. tot 16 mei - Artmeeting 2004 - Schilderijen en Beelden. Memlingmuseum: tot 20 juni - Snails- hell - Sylvia Sohreiber. Groeningemuseum: tot 30 juni - Beeldhouwer Ludwig Vandevelde. Bruggemuseum/Gruuthuuse: tot 29 aug. - Baardmannen Puntneuzen, KNOKKE Lagunahal en Scharpoord: tot 31 mei - Internationaal fotofestival Knok- ke-Heist. 14 t/m 20 april WOENSDAG Sim Bolus Poppentheater Sim Bolus speelt de voorstelling Ei, ei, dit ben jij! Ze hebben het flink met elkaar aan de stok, de kippen van het kippenhok. Er wordt gekakeld over wie de allermooiste kip is, Geen ei wordt er meer gelegd. Kukel, de haan, ziet het met lede ogen aan. Een humoristisch verhaal door Hans van der Haar met veel muziek voor volwassenen en kinderen van af 5 jaar. Poppentheater Ambachtscentrum, Goes, 15.00 uur Borneo en Julia Toneelgroep Amsterdam speelt Romeo en Julia. Dit toneelstuk van William Shakespeare is het hartverscheu rende verhaal van twee mensen die niet verliefd mogen wor den, maar tegen alle verboden in hun hart volgen. In deze productie, geregisserd door Ola Mafaalani, staan acteurs naast Argentijnse tangodansers. Stadsschouwburg, Middelburg, 20.00 uur Slovak Sinfonietta Het orkest Slovak Sinfonietta geeft een klassieke concert. Het Slovak Sinfonietta bestaat sinds 1968 en geldt als een van de betere orkesten. Voor de pauze staan de twee hoogte punten uit de orkestliteratuur voor strijkers op het program ma- de Serenades voor strijkers van Dvorak en Tsjaikovsky. Na de pauze kan men genieten van het aangrijpende Stabat Mater van Pergolesi. Het Slovak Sinfonietta staat onder lei ding van Loes Visser. Er werken twee vocale solisten mee: Adriana Kohutkova en Maria Cecilia Toledo. Sint-Jacobskerk, Vlissingen, 20.15 uur DONDERDAG Dolf Jansen Dolf Jansen brengt zijn cabaretprogramma Jansen praat. Het is de tweede solovoorstelling, waarin hij wordt bijge staan door een wereldband. Het is stand-up comedy, cabaret en rock 'n roll en bevat elke avond een goed gesprek met een verrassende gast. Sinds eind jaren tachtig vormt Jansen een duo met Hans Sibbel. Stadsschouwburg, Middelburg, 20.00 uur Hassan's Angels Hassan's Angels brengen Het gaat om het innerlijk. Elvan Akyldiz, Charlotte Lap en Inci Pamuk, drie vroüwen van verschillende afkomst en lengte, hebben besloten hun krachten te bundelen in een cabaretvoorstelling over toleran tie, vliegangst, zinloos geweld, plastische chirurgie en Ma rokkanen. Maar ook over liefde, koffie, vrouwen, mannen en een paard. De Mythe, Goes, 20.00 uur Zusje Voogd Customized heet de voorstelling van Zusje Voogd. Niet bij te houden. Daar hebben de zusjes ook vaak last van. Trends, gimmicks, in hun nieuwe voorstelling worden de maakbare samenleving en het gewoon lekker jezelf zijn door Zusje Voogd onder de loep genomen. Zelf denken hoeft niet meer, want de consultants begeleiden je van de wieg tot het graf. Maar als je dan eindelijk achterover wil gaan leunen, blijkt je bestaan alweer achterhaald. Zusje Voogd: 2 zusjes, dat spreekt voor zich! Podium 't Beest, Goes, 20.30 uur VRIJDAG De Broertjes De Broertjes en de Strijd om de Ring wordt gespeeld op mu ziek van Richard Wagner. Wat begint als half spel, half ernst ontaardt in een bloedstol lend avontuur waarin de broers (Frank en René Groothof) elkaar op leven en dood bevechten. Met als inzet: het magi sche goud van de Rijn. En er is deze keer een echt meisje (Er na Sassen) in het spel. Gebaseerd op Der Ring des Nibelun- gen. Voor volwassenen vanaf 7 jaar. De Mythe, Goes, 19.00 uur Comedie De 's-Heerenhoekse Comedie speelt de klucht Dan liever de plomp in. Het stuk wordt gespeeld in Zuid-Bevelands dialect. Er is dansen na afloop. De Jeugdhoeve, 's-Heerenhoek, 19.30 uur Dolf Jansen Dolf Jansen brengt zijn cabaretprogramma Jansen praat. Zie donderdag. 1 Stadsschouwburg, Middelburg, 20.00 uur Bedden Toneelvereniging Heer Hendrik speelt het stuk Bedden. In dit spel van Dimitri Frenkel Frank gaat het om de reac ties op een moord. Iemand wordt op straat zomaar doodge schoten. In vier scènes hoort en ziet men hoe uit vier verschil lende slaapkamers in de flat tegen over de plaats van het de lict op deze moord wordt gereageerd. Het stuk wordt ge speeld door vier dames en vier heren in de regie van Ada de Feiter. Heer Hendrikhuis, 's-Heer Hendrikskinderen, 20.00 uur Eurosong A58 Het Koor Lichte Muziek A58 viert het 5-jarig bestaan met de show Eurosong A58. Voor de opzet van deze show werd geput uit de rijke historie van het Eurovisiesongfestival. In totaal zingen de ruim 80 le den van het gemengd koor veertien songs in de originele ta len. Een speciaal voor deze show samengesteld beroepsor kest van 20 leden zal het koor, gedirigeerd door Rob van der Meule en Bart Orye, begeleiden. De regie was in handen van Koen Schyvens en de choreografie is van Anita Bekers. Schouwburg De Maagd, Bergen op Zoom, 20.15 uur Herman Pouderoyen Herman Pouderoyen brengt zijn liedjesprogramma Muziek voor naakte vrouwen. Hij wordt daarbij op accordeon begeleid door Onno Kui pers. In zijn liedjes veegt Herman de vloer aan met de moder ne waarden en normen, de vrijblijvendheid waarmee men sen met elkaar omgaan, terwijl iedereen toch zo wanhopig op zoek is naar een gelijkgestemde ziel, de lust die steeds va ker tot last wordt en taboes die beter taboes kunnen blijven. Theater De Wegwijzer, Nieuw- en Sint Joosland. 20.30 uur The Kids Are Allright Het is weer tijd voor The Kids Are Allright. Jonge acts als Strain en Brickhouse krijgen de gelegenheid om ervaring op te doen met optreden voor het publiek. De Piek, Vlissingen, 21.30 uur Drive-By Truckers Drive-By Truckers is een ongepolijste parel uit de southern rock en countryrock. Zanger/gitarist Patterson Hood zette zich in zijn jeugd af te gen alles wat met muziek uit Alabama te maken heeft, maar na een verhuizing naar Athens (Georgia) wordt hij er zich van bewist dat het southern rockvirus hem alllang in zijn macht heeft. Het vijftal uit Alabama maakte albums als Southern Rock Opera en Decoration Day. Het concert in Por gy Bess is het eerste van vijf optredens in Nederland. In het voorpogramma staan Herman Brock jr The Eurocas- ters uit Terneuzen. Porgy Bess, Terneuzen. 21.30 uur

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 25