PZC Zuiderbaan gelooft er nog in Dammer Thijssen is geen killer Vlaamse premier houdt hoop op Spelen van 2016 Zomeravondvoetbal terug in Vlissingen iiiii# i ir DOS wint derby tegen De Schelde wblj Gebrek aan wedstrijdritme breekt Terneuzense zeilster in Spanje op Veldman elfde in Medemblik uitslagen Hans Molier verdedigt titel bij Krabbe Trofee Gresnigt wint wielerwedstrijd voorjeugd Tennissers van 't Halve Maantje start met verlies agenda woensdag 14 april 2004 Over 120 dagen worden in Athene de 25e Olympische Zo merspelen geopend. Tal van sporters doen een gooi naar een olympisch startbewijs. Ook in Zeeland. De PZC volgt hen in de race naar een ticket. Van daag: zeilster Klaartje Zuider baan uit Terneuzen. door Roeland van Vliet GOES - De Sofia Cup op Mal- lorca had voor het Yng- ling-team van Klaartje Zuider baan de laatste test voor het we reldkampioenschap moeten zijn. Maar het paasevenement was pas het eerste waarin de Terneuzense met haar twee teamgenoten wedstrijdritme op deed. Vandaar ook de teleurstel lende zeventiende plek. ZEEUWEN Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Het komt er dus op neer dat we nog wat te veel kleine foutjes maken." Zuur voor het team-Zuider- baan was dat de Nederlandse concurrentie het op het Spaan se eiland een stuk beter deed. Wat heet. Het team-Thies. de enige andere Nederlandse for matie die op jacht is naar een ticket voor de Olympische Spe len, eindigde als eerste. Zuider baan: „Dat team heeft nu een ego-boost gekregen, terwijl wij juist even moesten slikken. Maar zo heel veel maken de re sultaten in deze wedstrijd ook weer niet uit. Het was een rela tief onbelangrijke wedstrijd. Wij waren er alleen om ritme op te doen. Het gaat straks om het resultaat op het WK." Op dat wereldkampioenschap in Santander (7-15 mei) moet het team-Zuiderbaan boven het team-Thies eindigen. Dan gaat de Terneuzense met haar teamgenotes naar de Spelen. Vandaag vertrekt ze al naar de Spaanse kustplaats. In de aan loop naar het WK traint ze daar, net als alle tegenstanders, drie weken. Tussendoor is ze nog één weekje in Nederland. „We hebben zo'n lange voorbe reiding nodig om te wennen aan de specifieke oceaandei ning in de Golf van Biskaje", legde Zuiderbaan uit. „Daar ko men de golven altijd uit dezelf de richting, maar de windrich ting verandert natuurlijk wel steeds. De wind heeft daar dus geen invloed op de golfslag en dat is wennen. Dat kom je na melijk niet zo vaak tegen." Eigen kracht Voorlopig wanhoopt Zuider baan nog niet. Het andere team vaart momenteel beter, maar daar trekt de Zeeuws-Vlaamse zich niet al te veel van aan. „We kunnen wel naar het ande re team kijken, maar we moe ten van onze eigen kracht uit gaan. Willen we in Athene iets neerzetten, dan zullen we ons toch een keer moeten bewijzen. En daar heeft het team-Thies niets mee te maken. Wij moe ten gewoon zorgen dat we goed en slim zeilen en minder fout jes maken." O L. L. L L. L.LL.L.L liVL L L. LA J L !-J A..L.L. LA H LA 1 1 UW. LH I I 1 I Ig All LAL. LlUll V CA 11 AU .11L Al J L VC1CA1C IUUI1IC11ACC1 1 1 1 CA CA 1 JL-O HlCAILLlt. SPELEN Zuiderbaan (31) had al in Athe ne en Barcelona wedstrijden willen zeilen, maar door de weersomstandigheden kwam het er niet van. Er stond te wei nig wind. En dus was de Sofia Cup de eerste gelegenheid voor Klaartje Zuiderbaan en haar teamgenotes Hanne Buis en Janneke Hin om aan elkaar ge wend te raken tijdens een wed strijd. „Wat de finishing touch had moeten zijn, werd onze eer ste wedstrijd samen. We heb ben al wel veel getraind, maar in trainingen doe je geen wed strijdritme op", zei Zuiderbaan gisteren. „We merkten in Pal- ma de Mallorca wel dat we dicht bij de top zitten. Maar door slechts één foutje zak je al snel van een derde naar een twintigste plaats. Zo dicht zit het in deze klasse op elkaar. BRUSSEL - De Vlaamse premier Somers noemt het haalbaar om de Olympische Spelen van 2016 in Vlaanderen te houden. Hij heeft dat gisteren gezegd bij de pre sentatie van een haalbaarheidsstudie. Daarmee zouden de oude tijden van 1920 (fo to), toen in Antwerpen de Spelen werden gehouden, herleven. Onderzoekers van De- loitte Touche becijferden het olympische budget op 4,1 miljard euro. Van de kos ten zou echter 1,4 miljard ook worden gemaakt zonder Olympische Spelen. De over heid zou 820 miljoen moeten betalen. De volgende Vlaamse regering, die deze zomer aantreedt, moet beslissen over de Vlaamse kandidatuur voor de Olympische Spelen. Premier Somers vindt het echter al „een kans die men niet mag laten liggen". Een eventuele kandidatuur inclusief uitgebreid dossier (bidbook) moet in 2007 bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC) binnen zijn. Het IOC beslist in 2009 over de toewijzing. Onduidelijk is welke Vlaamse stad zich eventueel kandidaat stelt. Somers noemde Antwerpen, Brussel en Gent als mogelijkheden. foto ANP door Euqène de Kok VLISSINGEN - Toen pionier Max van den Dorpel afgelopen zomer na vijfenvijftig jaar af scheid nam van zijn geesteskind- je, leek dat het definitieve einde voor het zomeravondvoetbal in Vlissingen. Maar Jan Schille- mans kon dat niet verkroppen, ging op zoek naar nieuwe be stuursleden en werkte in de win ter aan een doorstart. Twee pou les van elk zes teams en veel nieuwe ideeën zijn het resultaat. „Max dacht dat na zijn afscheid iedereen wel zou stoppen, maar ik was het daar niet mee eens", zegt de enthousiast klinkende Schillemans. „Ik vond dat we moesten doorgaan met het zo meravondvoetbal. Ik ben daar om om de tafel gaan zitten met Marvin Fischer, de beheerder van de kantine van Zeeland Sport, die ook een flink deel van zijn inkomsten zag verdwijnen. Samen besloten we om te gaan werken aan een doorstart." Schillemans ging op zoek naar nieuwe bestuursleden omdat de andere leden wel tegelijkertijd met Van Dorpel stopten. De Vlis- singer, zelf al zo'n dertig jaar ac tief in het, zomeravondvoetbal, vond in Annie Dijkstra een nieu we voorzitster. Ad Petiet, team genoot van Schillemans bij EPZ, was bereid als penning meester op de financiën te let ten. En Schillemans bleef secre taris, de functie die hij in het oude bestuur al zo'n vijf jaar ver vulde. Fischer completeert het bestuur als lid. De oud-leden (Van Dorpel, Piet de Waal en Wim Vermeulen) rea geerden enthousiast op de plan nen van Schillemans. Niet in het minst omdat ze door hun ver vangers tot erelid van de vereni ging zomeravondvoetbal Vlissin gen werden benoemd. „Ik had het niet fijn gevonden als ze het niet met de plannen eens waren geweest", zegt de 55-jarige Vlis- singer die zelf nog steeds speelt als laatste man voor EPZ. Pionier Van den Dorpel leverde vorig jaar bij zijn afscheid wat kritiek op de competitie: he meravondvoetbal zou niet aan zijn originele doelstelling voldoen. Teams zouden te vag gebruik maken van jonge s tiespelers. Schillemans daar pragmatisch mee om. ,h. af het begin is het al zo dat» geen spelers van eerste selecta mogen meedoen. Maar voor s 5 plezier van anderen moef{ soms wel eens iets door de v.\ gers zien. Als een teamzio het niet kan komen omdat i® 3 geen elftal rond kan krij, 4 ze niet van zo'n speler g._. maken, zullen we dat voork gen aan de tegenstander. Als4 wil spelen, gaat het door ..We zullen wel een vinger de pols proberen te 1 maar we gaan geen poli: _o-> spelen. We zouden het ook® kunnen. Als je nu gaat dat het absoluut niet mag,!® je zelf ook een beetje veras!- woordelijk voor het einde va. het zomeravond voetbal. Diere- gels stammen uit oude tijde. 5 toen er wachtlijsten waren\&y teams die mee wilden dog. Toen stikte het van de spek nu is het schrapen om een te 'op de been te krijgen." Mickey Mouse Toch hebben zich dit jaar di nieuwe teams aangemeld v> de competitie. BW. datalvarf de start deelnam, is de enigei valler. Er wordt gespeeld vi gens de regels van de KNVB. 1 „Het was een voorwaarde vos mij dat er volledige elftallen zo> den spelen. Ik wil absoluut ges Mickey Mouse-competitie",zS Schillemans. De eerste twee wedstrijden wor den op maandag 19 april ge speeld en gaan tussen De Dwss en Garderen/Dekker en w ft- lazzo en FC Dorst. Op 9 junii de laatste speeldag. Locaties sportpark Baskensburg in VIL singen. Volledige poule-indeling zomen vondvoetbal 2004. Poule A: ft Dwaes, Garderen/Dekker, vv Pt lazzo, FC Dorst, UUerton/PKG en Kantine Zeeland Sport. Pode B: VAW. SVR, EPZ, LW. Weflt pelle en Multicolour Vlissingen GOES - Erwin Veldman is in Medemblik als elfde geëindigd tijdens zeilwedstrijden in de la ser-klasse in Medemblik. De negentienjarige Middelbur ger noteerde in tien races als bes te resultaat een tweede plaats en als slechtste een 21e plaats. Deze laatste mocht hij na afloop wegstrepen. Veldman, lid van de KNWV-selectie, was in Me demblik voor één van de kwalifi catiewedstrijden voor het EK, dat in juli in hét Duitse Wame- munde gehouden wordt. Stephan Veldman, de twee jaar oudere broer van Erwin, kon niet zeilen tijdens de Laser Trials. Hij lag met koorts op bed. Kwalificatie voor het EK wordt nu heel moeilijk voor hem. „Als je niet zeilt, krijg je driehonderd punten. Zo'n ach terstand (het gaat erom wie de minste punten heeft) maak je nauwelijks meer goed", zei hij. door Rob Kramp HUISSEN - Een killer achter het dambord zal Kees Thijssen nooit worden. Voor de derde keer in de nationale titelstrijd drong hij een tegenstander grog gy in de hoek, maar weer slaag de hij er niet in de definitieve knock-out toe te dienen. Kop loper Marino Barkel was giste ren in Huissen, na Hein Meijer en Jeroen van den Akker, de der de opponent die er tegen Thijs sen met een blauw oog vanaf kwam. Door de remise in 54 zetten be hield Barkel na negen ronden de leiding op het NK. Rob Clerc kwam met zwart tegen Hein Me ijer niet verder dan een punten- deling. Aleksander Baljakin wachtte hetzelfde lot tegen Hans Jansen. Met nog vier ron den staat Barkel een punt voor door Joop van den Oudenhoven BERGEN OP ZOOM - In Ca fé-zaal Bellevue in Bergen op Zoom begint morgen voor de 21e keer het biljarttoernooi om de Krabbe Trofee van start. Hans Molier van BV Ortgies ver dedigt zijn titel en René Koet sier van BV Hof van Holland uit Oud-Vossemeer zijn plaats in het toernooi. Koetsier staat voor de zware op dracht zijn plaatsje tussen de eli te van de West-Brabantse bil jartwereld te handhaven. Im mers, de reglementen van het toernooi schrijven voor dat de als laatste geïndigde speler vol gend seizoen zijn plaats moet af staan aan een ander. Vorig seizoen werd Koetsier ze vende. Dus kreeg hij ook dit jaar weer een uitnodiging. De man uit Oud-Vossemeer is er veel aan gelegen uit de gevaren zone te blijven. „Het moet kun nen", zegt hij zelf. „Als ik naai de verschillen van vorig jaar kijk, kan ik net zo goed vijfde worden. Ik bleef anderhalf punt achter bij Michel van Agtmaal en tweeënhalf op Rick van den Enden. Waarom zou ik die nu niet kunnen voorblijven?" Een mooi toernooi is het met roemruchte winnaars. Titelver dediger Hans Molier pakte al op Clerc, twee op titelverdedi ger Thijssen en drie op Baljakin, Hans Jansen. Bovendien is hij nog maar twee punten verwij derd van een grootmeesterresul taat. „Ik heb te veel kansen nodig", mopperde Thijssen na zijn remi se. „Voor mijn gevoel had ik op twee, drie manieren kunnen win nen, maar ik miste de tijd alles uit te rekenen." In gierende tijd nood greep hij mis en kon Bar kel afwikkelen naar remise. „Hij liet mij alles uitrekenen", gaf Thijssen aan, „en speculeer de er op dat ik in tijdnood zou komen. Hachelijke zaak, maar hij kwam er mee weg." Barkel (29) is de Formule 1-dam mer van Nederland. Een snelle re schuiver is er op de Neder landse damborden vermoedelijk niet te vinden. Tegen Thijssen doorstond hij op zijn derde NK de eerste vuurproef. „Niet glans rijk", erkende hij, „maar wel doelmatig." De spanning was hem in de zinderende slotfase aan te zien. Zijn hand trilde licht boven de schijven. „Toch", keek hij terug, „raakte ik nooit in paniek. Het was eng, ik maak te me zorgen, maar ik bleef hel der." Beresterk De dammer uit Vriezenveen gaf grif toe dat Thijssen het beste van het spel had. „Thijssen speelde prachtig. Berestex-k. Hij drong mij onmiddellijk in de ver dediging en na de 54e zet zat ik daar nog in." Barkel kreeg hoop toen Thijssen in een acht-om- acht stelling twee schijven offer de voor een dam. „Toen was het ergste voorbij", dacht hij. „Ik had altijd een vangstelling voor die dam." De fortuinlijke ont knoping paste helemaal in het toernooi van Barkel. „Ik heb op dit NK een engeltje op mijn schouder", grijnsde hij. „Hij moet er nog vier ronden blijven zitten." Voor Thijssen beteken de de remise een punt verlies. „Mijn zwakke punt is dat ik te veel tijd nodig heb alles door te rekenen", mopperde hij. „Tegen Meijer en Van den Akker miste ik opgelegde kansen. Tegen Bar kel weer. Ik speel goed, maar kan het niet afmaken." ANP zes keer de zege en is nu ook ti telkandidaat nummer één. Ton- ny Schrauwen van De Kwast en thuisspeler René Franken zijn gevaarlijke outsiders. Er wordt in libre naar 80 pun ten gespeeld met een maximum van acht beurten. Dan gaat het bandstoten van start naar 35 punten en staat de deelnemer hooguit 12 beui'ten ter beschik king. Het driebanden gaat over 25 punten en met meer dan 25 beurten. Per spelsoort zijn er bij winst 10 partij punten te verdie nen. Op zatei'dag 24 april wordt vanaf 13.00 uur de laatste ronde en de finale gespeeld. HOOGERHEIDE - Alex Gres nigt uit Kapelle is winnaar ge worden van een jeugdwielerwed- strijd (in categorie zes) in Hoo- gerheide. In categorie vijf eindigde Davy Jansen, eveneens uit Kapelle, op de zesde plaats. George van Koe- veringe uit Kapelle (categorie drie) en Ivar Moeleker uit Kloe- tinge (categorie 2) werden res pectievelijk achtste en negende. Kees Thijssen Marino Barkel Kees Thijssen (links) opent zijn partij tegen Marino Barkel tijdens het NK Dammen in het Gelderse Huissen. foto Vincent Jannink/ANP door Willy van Leeuwen IJZENDIJKE - Game'78 heeft op de eerste wedstrijddag van de landelijke tenniscompetitie een 5-3-zege behaald op MLTC 2. MLTC 2-Game'78 3-5: Tessy Kint won in een driesetter van Annemarie Ketting (6-2, 6-7, 6-4). Marije Delfsma was te sterk voor Mansa Adriaansens (6-0, 6-1). Ook bij de mannen leverden de singles beide teams een punt op. Orestis Mol- opodis verloor van Tom Huis, Niek de Koster van Game'78 boog voor Michel van Kuyk. Game'78 trok aan het langste eind door drie punten te vero- vei-en in twee gemengd dub bels en het mannendubbel. DOS-De Schelde 2 6-2: DOS heeft een zeer talentvol team en dat onderwond stadgenoot de Schelde. Dat gebeurde door zeges van Nadine Hillebrand. In de single klopte ze Alisha de Roover en samen met Van 't Westenende was ze in de mixed dubbel te stei'k voor Dijkstra en Meijer. Etten-Tiola 7-1: Tiola pakte al leen in het gemengd dubbel een punt. Tanja van den Dik- kenberg en Patiick Mai*teyn he ten zich in een pittige drieset ter niet verrassen door Van de Ploeg en Storm. Iill'l l.lI IT.HMM— Heinkenszand. Paasrit. A-klasse: 1.R. v.d. Zande (Wissenkerke)137; 2. Martine Abbeel(Lochristi)328;3. M.J. v.d. Zande(Goes)346;4. N. de Kok(Krab- bendijke)360;5. Corrie Tilroe(Kortge- ne)361. B-klasse: 1. J. Leendert- se('s-Gravenpolder)285; 2. F. Landsber- gen(Kapelle)391; 3. Ko Bustraan(Yerse- ke)410; 4. R. van Stee(Yerseke)455; 5. M.H. Eversdijk(Kapelle)466. C-klasse: 1. C. SmitsfBergen op Zoom)135; 2. M. v. Tiggelen(IJzendijke)148; 3. J. Terps- tra(Vlissingen)196; 4. J.H. Rijnhout(Yer- seke)206; 5. Y.P. v.d. HeuveKHeinkens- zand)211. Vrouwenpolder. Dressuur RV Sé-Ros. Paarden klasse Z2: 1. San dra van der Hoofd, Ryan (Se-Ros) 195; 2. Artur Vos, Bonaparte (Oranjezon) 190; 3. Digna van Liere, Ipcylon (Z-Bev.) 180. Z11. Lucie Louws, Lars (Gouwe Reyers) 194; 2. Tony van der Hiele, Oli via (Sé-Ros) 194; 3. Annet Verstrate, Londen (Weelr.) 190. M2: Margo Bos, GOES - De tennissers van 't Hal ve Maantje zijn de competitie in de tweede klasse van de landelij ke tenniscompetitie mannen met een nederlaag begonnen. De Goesenaren verloren met 2-4 van Hartel. Sjef uit Aardenburg kwam tegen Binnenmaas niet verder dan een 3-3-gelijkspel. 't Halve Maantje-Hartel 2-4: Vir gil Greeve beet het spits af te gen Mark Bitter en won in drie sets: 6-2 2-6 6-2. Jaap Moerland pakte tegen Nico Breederland het tweede Goese punt. In de tie break van de eerste set had hij een 6-1-achterstand, maar won toch met 8-6. Dat was te veel voor Breederland, die de tweede set met 6-1 verloor. De oveiïge singles en beide dubbels waren voor het bezoekende Hartel. Sjef-Binnenmaas 3-3: Dylan Blackman won in drie sets van Collignon (6-3 5-7 6-3) en Chi-is- tian Trapman moest tegen Van Wers flink aan de bak. Hij won de tiebreak in de eerste set, maar sneuvelde in de tweede set: 4-6. Trapman won de derde set met 6-3. Duncan Blackman verloor zijn single van Van de Bom (6-7, 4-6), maar Rinke van Remortel zette Sjef op een 3-1-voor- sprong via een zege in drie sets: 1-6 6-4 6-4. Die werd veirkwan- seld in de dubbelpartijen. Dun can Blackman en Rinke van Re- mortel kwamen tekoi*t tegen Van Wers en Grootenboer (3-6 2-6) en Dylan Blackman en Trapman konden tegen Collig non en Van de Bom de zege van de eerste set geen passend ver volg geven: 6-2 4-6 1-6. Rasoutin (Poortvliet) 164; 2. liestek van Oosten, Romy (Renessel 161,1 Evelien Schouten, Miami (Paors- bloem) en Batrijs Rijken, Odessa C (Sé-Ros) 159. M1: 1. Liesbeth van Oos ten, Rozan, 173; 2. Corine Wonderg;- Parana (Oranjezon) 164; 3. Marleen Lo.- werse, Ouventus (Sé-Ros) 163. L2: Maaike Hamelink, Square DimensiO' (Allround) 164; 2. Miranda de Witte.Ra verna (Vroonr.) 161; 3. Rafaela van de- IJssel, Soudora (Oranjezon) 160 L I.Margreet Walraven, Rinola (Oranje zon) 166; 2. Bianca Gorter, Sataleore (Sé-Ros) 165; 3 Niek Louws, Rensfe (Gouwe Reyers) 162. Lotto: 6-9-10-29-40-44. Bonusgetal 32 kleur blauw. Lucky Day: 1-8-14-17-32-38-45-47-4 49-50-51-52-54-57-58-63-64-70-8T (onder voorbehoud). Valencia. Mannen, 490.000 euro. Eerste ronde: Sluiter (Ned) - Var Scheppingen (Ned) 6-0 6-4, Montans (Spa) - Van Lottum (Ned) 6-3 6-1 Landelijke competitie. Manner Tweede klasse: DTB-De Hoek 3-3 Sjef-Binnenmaas 3-3, Barendrüf MLTV 3-3. 't Halve Maantje-Hartel 2-! Gemengd. Tweede klasse: Oud Bei" land-Berkenrode 6-2, Leimonias-Victo- ria 3-5, Tie Breakers-Dash 3-5, ScM- de-Delftse TB 5-3. Derde klasse IS Souburg-Dekker Tennis 6-2, Holy-OTC 3-5, Halfweg-Roosendaal 1-7, Dash-Be Quick 5-3. Derde klasse 21Thor-Mar kant 7-1, BLTV-MLTC 1-7, Victoria-Oude Eik 3-5, Mattenkloppers-Lobbelaer 5-3 Vierde klasse 39: Souburg-Tiola 2-5 MLTC-Game'78 3-5, DOS-Schelde 63 De Zoom-'t Halve Maantje 4-4. V klasse 45: Etten-Tiola 7-1, Habs- ren-Binnenmaas 8-0, Roosendasl-ïe Quik 6-2, Lobbelaer-Oudenbosch 4e Vijfde klasse 69: MLTC-Philten H Animo-Axel 5-3, Hulster Ambacht-DOS Zaterdagvoetbal. Derde klasse A VCK-Serooskerke 2-2, Yerseke-MZVC 4-3. 20 14 20 11 20 10 20 10 4 44 46- 2 5 37 37- 3 3 37 37- 25 7 33 47- 7 u - 7 31 35-2 !0 7 6 7 27 34 32 '0 6 7 7 25 31 37 !0 7 4 9 25 29- '0 7 2 11 23 34- !0 3 8 9 17 24- X >0 4 4 12 16 30- !0 3 7 10 16 19- 34 ■icainapanc. Strandvoetbalcup.^ De Noormannen Cl, 2. Virtus Cl. 3 RH"* C1,4. Zeeland Sport C1,5. HeikensandCU DFS Cl, 7. De Noormannen C2. 8, De Noor mannen C3. Vimoutiers. Parijs-Camembert: Bouyer (Fra) 200 km in 4.29,19 (44,554 Mi 2. Lovkvist (Zwe) 0.01,3. Coenen (Bel) 0,29, Nieuwkuijk. Mountainbike^ strijd. Nieuwelingen: 6 Bart Ma«- (Hansweert), 8. Marco Minnard (Wemeldinge 28. Randy Butijn (Yerseke). Meeuwen SKNWK GPC Vlissing Dauwendaele Serooskerke Veere MZVC ZSC'62 Yerseke VCK Heinkenszand Bruse Boys Westkapelle. woensdag Atletiek __J Coopertest. Aanvang 19.00 UU^(J^ nuten-conditietest. Locatie: baan Zuidersportpark te Terneuzen l Volleybal TZZ-- Vrouwen, derde divisie: Alcazar/Eras mus-Kwiek (19.30 uur),

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 18