Ik ben de troubadour PZC Van Kooten haalt het onderste boven iCabarettrio irriteert en provoceert Twintigers zijn ze nog, de en- fants terribles in theater- and. Maar de Rotterdamse caba- «aers Rooyackers, Kamps tamps scoren al jaren volle za- en lovende recensies met pro- mcerend, geen heilige huisje jarend, afzeikcabaret. Zater- is hun nieuwste voorstelling ï«en in het Arsenaaltheater in ,';ssingen. Toorhun programma's Rooy- jikers. Kamps Kamps 1, 2 en j.tizen ze in theaterland al ja- jnvan hot naar her. Maar zit- ït. Bor Rooyackers en de twee- 4 Tim en Wart Kamps na een «treden weer eens uitgeblust de kleedkamer, dan horen ze ^elmatig diezelfde vraag uit jmond van een of andere diouwburgfunctionaris „Zo rngens! Straks weer terug naar imsterdam?" Nee, Rotterdam, ïggen ze dan. Jen jaar of wat hebben ze aan sshow gewerkt. Zonder veel te •jrklappen kan wel gezegd wor- óadat de podiumsfeer in de reuwe voorstelling weer om te ajden is. Dat het drietal ook seizoen irriteert, afzeikt, pro- nxsert en bralt. Nieuw is, zeg- «enzezelf, de vertedering, maar iederom draait het om wisselen- je machtsverhoudingen tussen ine bizarre snuiters, die bij alle :egenwind op het podium iets van het leven proberen te ma ten. Tart is de leukste Wie Wart net, die lacht. „We noemen hem :ri clowntje", zegt Bor. „In vori ge programma's was Wart het slachtoffer. We proberen dat om tedraaien." Wart: „Ik wil dat downeske niet benadrukken. Anders word ik een soort John Lanting." Tim is de regisseur, zeggen ze. „Degene met de beste snaak", zegt Wart, maar ook de gene die tijdens optredens bin nensmonds scheldt en moppert over de prestaties van zijn me despelers. Blijft over Bor, de tus senpersoon. Iaboes bestaan niet voor het trio. Dus ze dromen hardop hoe lekker het zou zijn om iemand uit het publiek keihard te bemin nen en deinzen ook niet terug vooreen portie grafschennis. Wart: „Ik vind grafschennis erg, maar je kan er wel een grap overmaken." Je hoort wel zeg gendat ze geïnspireerd zijn doorTeeuwen of door Waarden- berg en De Jong. Ze schudden gedrieën het hoofd. Tim: „Ik keek vroeger nooit naar caba retWart: „Kijken naar caba ret is slecht voor je gezondheid. Je denkt: 'Shit, zij zijn beter'." Ze hebben de tijd niet meege maakt dat cabaretiers bij voor keur maatschappijkritisch en actueel waren. „Wij willen niet actueel zijn", zegt Tim. Wat wil len ze eigenlijk wél? Tim: „Aan bidding." Bor: „Erkenning. Ik vind dat we niet de volle erken ning krijgen." Volgens Tim wor den ze als enfant terribles ge zien. Dat vinden ze leuk. En niét leuk. „We zijn randverschijnse len", zegt Bor Wessel Penning De voorstelling Rooyackers, Kamps Kamps 3 is zaterdag te zien in het Arsenaaltheater in VTissingen (20.15 uur). Kasper van Kooten In 1969 won Lenny Kuhr het Songfestival met het liedje 'De Troubadour'. „Toen wist ik nog niet dat ik over mijn eigen leven zong. Het sprak mij op de een of andere vreemde ma nier aan, maar ik wist niet dat ik de troubadour zelf was. Troubadour betekent: hij die goud gevonden heeft. Ik geloof dat dat nu het ge val is, in mijn liedjes en in de mensen met wie ik werk." Lenny Kuhr (1950) is terug in het theater, zoals zater dag in Nieuw en Sint-Joosland. In 1993 was er sprake van een dramatische stembreuk. „Ik weet niet precies wat het ge weest is, maar ik had geen signa len meer naar mijn strotten hoofd. Het had iets met het ze nuwstelsel te maken. Lang heb ik niet kunnen spreken. Na een jaar begon het wat beter te gaan, maar de kracht had ik nog steeds niet. Ik heb een tijdje in het alternatieve circuit opgetre den, ook om te vertellen wat ik had meegemaakt met dat stem verlies. In 1997 heb ik Schu- bert-liederen opgenomen, maar ik durfde toen nog steeds niet het theater in. Nu is alles terug gekomen en wat zo wonderlijk is, alle kracht is terug, meer dan ooit. Ik heb ook het vermogen om verfijnd te nuanceren. Ik moet zeggen dat ik er heel rijp uitgekomen ben." Ongeveer een jaar geleden was de twijfel voorbij. „Ik voelde mij goed en had weer kracht. Dat geeft zo'n vrijheid met zin gen, je bent meester over alles. Dat moet ook wel, zeker zoals ik denk dat je met een lied om moet gaan. Ik heb wel eens ge zegd: je moet de veilige haven voor je eigen lied zijn. Je moet het ook lichamelijk en geestelijk aankunnen. Het moet een sterke emotie uitstralen. Je hoort gauw als iets maakwerk is, er geen harmonie is tussen het lied en de uitvoerende. Ik had 'De Trou badour' al geschreven voordat ik gevraagd werd voor het Song festival." Lenny Kuhr: „Alle kracht is terug, meer dan ooit." Op de grens van jou en mij (waarvan 29 maart de cd uit komt) heet de voorstelling die Lenny Kuhr terugbracht in het theater en waarin het fenomeen 'verlangen' centraal staat. „Het programma staat vast, maar als ik een nieuw idee heb, dan breng ik dat er ook in. Ik vertel wat anekdotes tussendoor. 'Visi te' zing ik niet, maar misschien wel iets anders wat de mensen kennen. Onlangs waren we in Baarn en toen hebben we vier nieuwe stukken gedaan. Dat sloeg enorm aan en het was een feest, liedjes die direct hun wer king hebben op het publiek. Ik popel gewoon om nieuwe din gen te doen, maar dat horen de mensen in Nieuw en Sint-Joos- land wel." „Mijn vorige cd Fadista, met fa- do-achtig materiaal, was voor namelijk gearrangeerd door mijn pianist Gerard de Graaf. Maar nu ik een jaar met die jon gens werk - naast De Graaf (pia no, accordeon en zang) zijn dat Cor Mutsers (gitaar en zang) en Eric Coenen (basgitaar en zang) - hebben we alle liedjes met ons vieren gearrangeerd, dus ieder met z'n eigen invloed. Het is ont zettend fijn om op die manier te werken. Rob Frank, mijn man, kan hele mooie teksten maken. Dat is een andere invalshoek dan Herman Pieter de Boer, die prachtig lyrisch schrijft, maar de teksten van Rob zijn aardser en directer. Dat geeft een ande re energie op het toneel." „Toch blijven de liedjes heel erg gelaagd, wat een mens door maakt en hoe hij daar ook weer bovenuit komt. De mensen her- Kasper van Kooten, 'de zoon van Kees', is vooral bekend als acteur en televisie presentator. Maar nu reist hij door het land met een caba- ret-achtige voorstelling: Lijf spreuk. Van Kooten was vier jaar lang drummer bij Acda en De Mun- nik en speelde onder meer in de televisieseries All Stars en Tos cane. Ook presenteerde hij één seizoen het kinderprogramma Willem Wever. Met Lijfspreuk keert hij terug naar de basis: het theater. In zijn eerste soloprogramma legt Van Kooten verbanden tussen zaken die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Studiefinanciering en stieren- vechten bijvoorbeeld, of disco dansen en een mooie blouse. Kasper vertelt verhalen, zet bij zondere typetjes neer, zingt, danst en maakt muziek. Vaak met ongewone middelen, zoals een houten kist. Onder het mot to: 'mets is wat het lijkt', komt het onderste boven. Zijn cd Een kwart van mijn hart en de single 'Mooie blouse' zijn inmiddels uit. „Het is een num mer dat ik zing in Lijfspreuk. De cd en het theaterprogramma zijn twee aparte projecten, maar ze hebben wel met elkaar te ma ken. 'Mooie blouse' gaat over iets dat je niet durft te zeggen." Op de vraag of Van Kooten zijn kennen er een heel leven in. Je merkt gewoon dat dat het voor deel is van de rijpheid, van mijn leeftijd en alles wat je hebt mee gemaakt Dat moet je transfor meren naar kunstvormen. Ik neig nooit naar bitterheid, wat ik ook heb meegemaakt. Het le ven is steeds nieuw, uiteindelijk stijg je boven de stof uit. De mensen herkennen dat. Je moet blijven geloven in het leven, want er is niets anders. Als je dat ineens doorhebt, verandert alles. Je bent de verteller, dege ne die het ondergaat, maar tege lijkertijd ben je ook de toeschou wer ervan." Frans Doeleman Lenny Kuhr treedt zaterdag op in theater De Wegwijzer in Nieuw en Sint-Joosland (20.30 uur). roeping heeft gevonden, klinkt volmondig: „Ja, dit is zo fijn om te doen. Ik merk toch dat ik het gevoel van een voorstelling spe len, of dat nu met een band op treden, zingen of in mijn eentje iets vertellen in een theater is, een prettige vorm van concentra tie vind. Dat voel ik nu al. Het is zo'n gelukstoestand. Een hyper concentratie die je in het dage lijks leven niet snel bereikt." Kasper van Kooten brengt Lijf spreuk vrijdag in De Meiboom in Krabbendijke, vrijdag 5 maart in het Scheldetheater in Temeuzen en donderdag 22 april in de Stadsschouwburg in Middelburg (aanvang steeds 20.00 uur). Marinus Leyte uit Krabbendijke ex poseert een aantal van zijn werken in twee dorpshuizen in Reimerswaal, na melijk Luctor et Emergo in Rilland en De Meiboom in Krabbendijke. Ley te is geboren in 1938 in voormalig Ne derlands-Indië (Cheribon). Hij is pas op latere leeftijd gaan tekenen en schilderen. In 2001 behaalde hij aan de Academie voor de Kunst in Eek- lo(B)zijn diploma. De expositie is te zien tijdens de openingsuren van de dorpshuizen. In de achterzaal van Kunstuitleen De Bevelanden in Goes stelt Wim Bak ker tot en met 27 maart een installa tie ten toon. Deze installatie heeft de titel Zero. Te zien van woensdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur, evenals de eerste zondag van de maand. Tot en met 12 april is in het Blikmu seum in Renesse de expositie Lente kriebels te zien. Deze tentoonstelling in het vergrootte museum omvat zo als gebruikelijk paaseieren, deze keer afgestaan door mevrouw Annet Vier gever uit Renesse. Maar er is meer. Ditmaal heeft het Blikmuseum de hand kunnen leggen op een collectie eierdopjes en melkkannetjes. Tenslot te zijn er koeien in soorten en maten. Openingstijden dinsdag van 10.00 tot 12.00 en woensdag van 14.00 tot 17.00 uur en extra op de zondagen 29 februari en 28 maart en tweede paas dag 12 april van 13.00 tot 17 .00 uur. Vanmiddag om 15.00 uur opent wet houder Elly Walraven-Troost van Vlissingen het nieuwe pand van de Stichting Allijn in Vlissingen Deze handeling maakte deel uit van buiten performance en kunstproject 't Gul den Midden van Kip Pluym, kunst en communicatie. Ter gelegenheid van deze opening is een tentoonstel ling ingericht met foto's en tekenin gen. Onder leiding van Kip en Pluym (Marlou Pluymaekers, beeldend kun stenaars, en Manëtte Kip, communi catiedeskundige) hebben de bewo ners hierin hun eigen kijk op de wijk weergegeven. Caroline Passenier toont tot en met 19 maart een installatie in galerie GHL aan de Gravestraat in Middel burg De opening van de expositie is vrijdagavond om 20.00 uur met mu ziek van Hero's of the 3rd kind De tentoonstelling is uitsluitend op af spraak te bezoeken. Van 28 februari tot en met 27 maart is een indrukwekkende installatie te zien van Mariëlle van den Bergh in de Bewaerschole in Burgh-Haamstede Zij is de derde kunstenaar in de reeks uit het project Gewerveld - Ongewer veld, waarbij aspecten van Zeeland en zijn bewoners - zowel boven als on der water - centraal staan Zo verrij zen er twee metershoge golven, die op het punt staan te breken. Op het hoog ste punt gekomen, is deze watermas sa gestold en bijna breekbaar door zijn transparante papieren huid. On der het oppervlak zijn slechts de be wegingen van een eenzame zwemster te volgen, een kwetsbaar mens die vastberaden zijn weg volgt. Naast de ze installatie is ook de dansvideo Wa ter te zien. Openingstijden dinsdag tot en met zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur. Alweer het vijfde kunstkwartier wordt zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur in Zierikzee gehouden. Op deze artistieke route zijn onder meer kera miek, grafiek, foto's en schilderijen in verschillende technieken te zien. Ook staan twintig deuren gastvrij open om belangstellenden in atelier of galerie te ontvangen. Zondag is het van 12.00 tot 17.00 uur weer tijd voor een Rondje Kunst in Burgh-Haamstede Tien ateliers en drie galeries in de Schouwse West hoek zijn dan voor het publiek geo pend. In galerie Het Oude Raadhuis zit Joop Kort aan de piano ROTTERDAM Ned. Architectuurinstituut: t/m 31 mei - De Grote Verbouwing. Het NAi stelt de vraag: vernielen wij ons erf goed?: t/m 31 mei - Start. De Rem Koolhaas/OMA Collectie. Museum Het Schielandshuis t/m 15 augustus - Het geluk van de huis vrouw. De belofte van de reclame en de nuchtere praktijk van het huishou den in de twintigste eeuw; t/m 2 mei - Comelis Nieuwland (1882-1967). Een selectie uit het unieke werk van de 'vergeten' fotograaf van de internatio nale scheepvaart; t/m 31 oktober - Katendrecht; t/m 6 juni - Knappe Koppen.. Museum Boijmans Van Beuningen: t/m 21 maart - Baardmannen en punt neuzen. Pre-industrieel design in steengoed; t/m 14 maart - Gebruiks- grafiek van negentig, t/m 25 april - Yinka Shonibare. Werk van de Nigeri- aans- Engelse kunstenaar Yinka Sho nibare (Londen, 1962); t/m 9 mei - Charlotte Schleiffert. Rotterdams meest fatale vrouw in de kunst! Wereldmuseum Rotterdam: t/m 5 sep tember - De Weg van Schoonheid en Geluk, mystieke dimensies van de is lam; t/m 7 november - De erfenis van slavernij; t/m 10 oktober - Geweven Goud, textiel van Sumatra. De ten toonstelling toont de rol van goud in textiel op het Indonesische eiland Su matra; t/m 21 november - Rotterdam in Vorm: Hareth Muthana. Het werk van de jonge Rotterdamse kunste naar Hareth Muthana Hawi (1972, Amara, Irak) is het resultaat van vele experimenten. Chabot Museum: t/m 29 februari - 100 jaar Dolf Henkes. Naakten op pa pier en paneel. Kunsthal Rotterdam: t/m 14 maart - Vier eeuwen roken in de kunst. Taboe en tabak: van Jan Steen tot Pablo Pi casso; t/m 23 mei - Alphonse Mucha. Meester van de Jugendstil. ANTWERPEN MUHKA: tot 29 februari - Once upon a time, een blik op de kunst in België in de jaren 90. KMSK: tot 21 maart - Free Space 8, werk van Boris Rebetez; tot 31 maart - Opendeur Memling restauratie. Diamantmuseum: tot 28 maart - Sym boliek van verlovingsring MOMU: tot 31 maart- Genovanver- saeviceversA i.s.m. Europalia Italia. Fotografiemuseum: tot 3 mei - Mense lijk al te menselijk, beeldvorming in de psychiatnsche fotografie (1872 - 1940)' GENT Design Museum Gent tot 29 februari - in het kader van het 100-jarig be staan: 100 jaar - 100 mensen - 100 ob jecten - 100 verhalen. MIAT: tot 29 februari - Heropening Katoenfabriek SMAK: wo 3 maart - Publieksnoctur- ne vanaf 21.00 uur; tot 21 maart - Dream Extensions; tot 11 april - Kunst Nu met Lifted van Wim Catrys- se; tot 18 april - Collectie Museum voor Schone Kunsten; tot 23 mei - Prospect Marijke Van Warmerdam. Museum Dr. Guislain: tot 1 juni - Ge heim schrift: De Prinzhom Collectie; Menselijk, al te menselijk. Fotografie en psychiatrie (1870-1940) en Vis-a-vis tentoonstelling Isabel Pou- set. Caermersklooster tot 18 april - Rood veld/Champ Rouge, werk van Ann Huybens en Patrick 't Hooft Kunsthal Sint-Pietersabdij: tot 16 no vember - Bart Van Leuven, fototen toonstelling. BRUGGE Stadshallen tot 29 februari - Aspe in beeld, sfeerbeelden van de opnames voor het televisiefeuilleton. De Bond tot 7 maart - Johan De- schuymer met Onrust, Phantom I Prestige, waarin aan de hand van vi deo's installaties en collages vervor mingen aan het menselijk lichaam worden getoond. Memlingmuseum tot 29 maart - On- ze-Lieve-Vrouw van Regula. Een Zwarte Madonna Gruuthuusemuseum. tot 5 april - Uit het goede hout gesneden, Middel eeuwse religieuze sculptuur Arentshuis: tot 26 april - Brugge, ge tekend: 65 tekeningen uit de 18de en 19de eeuw, gemaakt door Brugse kun stenaars KNOKKE Zwart Huis. tot 21 maart - Ronny Del- rue - Rooms of my Head. donderdag 26 februari 2004 26 februari t/m 3 maart DONDERDAG Javier Guzman Javier Guzman brengt zijn cabaretprogramma Bot. De jury- zowel als de publieksprijs waren zijn deel in 2002 op het Leids Cabaretfestival en studeerde daarna (2003) af aan de Kleinkunstacademie in Amsterdam. Men zou ver wachten dat hij nog maar een beginneling is, maar niets is minder waar Hij heeft al heel wat activiteiten op zijn conto staan. Hij werkte onder meer mee aan korte films en trad op als stand-up comedian in verschillende clubs in Amsterdam en Londen. Ook deed hij voor de Vara de Sinterklaasconfe rence Deze voorstelling is uitverkocht. •Stadsschouwburg, Middelburg, 20.00 uur De Spullenmannen Dan moeten ze bestuur en publiek overtuigen dat ze zater- Dan moeten ze bestuur en publiek overtuigen dat ze zater- beelden. Dat doen ze vanuit een gezamenlijke voorliefde voor oude spullen. In een associatieve stroom van surrealistische beel den wordt een wereld verkend^waarin spullen de hoofdrol spelen. In een vergeten archief van het Ministerie voor In On bruik Geraakte Spullen trachten twee mannen het hoofd bo ven water te houden. De voorstelling Meer gaat over een overvloed aan spullen en hoe het is om afgeschreven te wor den Gespeeld door Jelle de Bruijn, Harmen Zijp en Tristan Kruithof. •Podium 't Beest, Goes, 20.30 uur VRIJDAG Live concerten Regelmatig zijn er live concerten in café De Concurrent. Deze keer is de beurt aan de band Double Talk. •Café De Concurrent, Vlissingen, 17.00 uur Javier Guzman Javier Guzman brengt zijn cabaretprogramma Bot. Zie donderdag. Deze voorstelling is uitverkocht. •Stadsschouwburg, Middelburg, 20.00 uur Nut en Genoegen De zangvereniging Nut en Genoegen geeft een uitvoering. De zangclub uit Aagtekerke onder leiding van Gerard Wort- man en wordt aan de piano begeleid door Catrien David- se-Louwerse Medewerking vcerleent de mondorgelclub De Krekels uit Westkapelle onder leiding van Hans Florusse. •Amicitia, Aagtekerke. 20.00 uur Fred Delfgaauw Fred Delfgaauw brengt de voorstelling Kronkels. Kronkels is geïnspireerd en gebaseerd op het leven en werk van de populaire volksschrijver Simon Carmiggeld, die voor Delfgaauw geldt als een synbool van een tijd waarin geluk nog heel gewoon was. Geen biografisch verhaal maar wel een sfeervertelling over de kleine man met het grote leed. Via verschillende karakteristieke, door hemzelf gemanipu leerde alter ego's en tegenspelers wordt duidelijk wat Car- miggelt bewoog in het leven. Personages als de kastelein, een sombere stamgast of een (hilarische) toilet juffrouw ko men in de handen van Delfgaauw tot leven. •De Mythe, Goes, 20.00 uur Kasper van Kooten Kasper van Kooten brengt zijn cabaretprogramma Lijf spreuk. Hij speelde in verschillende tv- en filmproducties, maar heeft er nu voor gekozen solo te gaan en zijn eigen program ma te maken. Op een bedje van muziek en een oude home trainer verkent hij de spelonken van onze lichaamstaal. In 1996 studeerde Kasper van Kooten af aan de Academie voor Kleinkunst. Hij speelde mee in de bioscoopfilm All Stars, maar ook drie jaar in de gelijknamige tv-serie. En hij is beze ten van muziek. Hij werkte voor Lucretia van der Vloot en was vier jaar de vaste drummer van Acda en De Munnik. In 2003 bracht hij zijn eigen cd uit, Een kwart van mijn hart. •De Meiboom, Krabbendijke, 20.00 uur Hans Dorrestijn Hans Dorrestijn en Martin van Dijk brengen het programma Het naakte bestaan. De twee mannen zorgen wederom voor een heerlijke theater avond met liedjes op tekst van Dorrestijn en muziek van Van Dijk. Van Dijk speelde voorheen ook bij Adèle Bloemen- daal, Jenny Arean en Purper. •Scheldetheater. Terneuzen. 20.00 uur Peter Pan Peter Pan Speedrock is een keihard rockend Eindhovens trio. Het doel is om eens flink te rocken en te feesten. De muziek is vergelijkbaar met internationale ramrockbands als het Amerikaanse Nashville Pussy, de Zweedse Hellacopters en het Noorse Gluecifer, allemaal bands die naast supersnelle rock een voorliefde voor het oude werk van AC/DC en Motörhead hebben. The Blues Bunch staat in het voorpro gramma. •Arsenaaltheater, Vlissingen, 21.00 uur ZATERDAG Kabouter Klus Kabouter Klus speelt tweekeer zijn eigen solotheatershow. De leukste, handigste en ondeugendste kabouter uit de ra zend populaire televisieserie Kabouter Plop brengt het pro gramma Klus en de kabouterboot. Hij ontmoet een kabouter- robot en ze beleven samen een dol avontuur. Het is een vrolij ke en dolkomische voorstelling voor iedereen vanaf 3 jaar. En natuurlijk zijn er alle bekende liedjes van Kabouter Plop en zijn vriendjes. •De Zaete, Yerseke. 14,00 en 16.00 uur Kloontje Kloontje! DeTheatershow trekt weer door het land. Ridder Graniet gaat in het geheim op zoek naar een geschik te plek waar de Gouverneur van Het Land van Ooit, voor het eerst in vijftien jaar. op vakantie kan gaan. De Gouverneur wil rust, dus niemand mag weten waar hij uiteindelijk te recht komt. Als Ridder Graniet zijn tent wil opzetten, krijgt hij toch onverwacht bezoek van Kloontje... •Ledeltheater, Oostburg. 15.00 uur Miranda meets Marco Miranda meets Marco in Wiener Mélange. De sopraan Miranda van Kralingen en de bariton Marco Bakker worden begeleid door The Belle Epoque Orchestra onder leiding van Wim Brabants. Twee muzikale wereldreizi gers die het publiek meenemen op een reis vol grappige, nos talgische, romantische, ontroerende en swingende momen ten. Zij zingen beroemde melodieën uit opera, operette en musical en... van eigen bodem Er zijn composities bij van Stolz, Kalman, Léhar. Bizet en Jacques Brei. •Stadsschouwburg, Middelburg, 20.00 uur ONDA Brassband Oefening Na Den Arbeid (ONDA) geeft de jaar lijkse uitvoering. Voor de pauze brengt de brassband, onder leiding van diri gent Ronny de Rooij een afwisselend programma, waaron der ook enkele solistische optredens Na de pauze zingt het damesbarbershopkoor Sea Sound Singers, onder leiding van Don Henken. •Ons Dorpsleven, Ritthem, 20.00 uur

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 49