De sprong over de kreek bezoektijden Terneuzenaren bezorgd over aantasting natuur Othene agenda PZC kerkdiensten nieuwbouw weekenddiensten lezers schrijven Politiecontroles Commissie-Blok II Huisjesmelkers Delta-geld XIX Wafels bakken Voetpad naar Rozenstraat in Kloosterz.ande bij nader inzien zaterdag 24 januari 2004 Ziekenhuis Walcheren Ksjdekerkseweg 88, $2 EE Vlissingen j 10118)425000 k' 15,00-20.00 uur liosk: Kinderafd. ouders gehele <m,overig bezoek 14.00-19.00 uur. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur Ue.za en zo 14.00-16 30 uur. jfd IC/CCU en Stroke Unit CVA dag. 15,00-16.00 en 19.00-20.00 uur. Oosterscheldeziekenhuis "(Gravenpolderseweg 114, «£2 RA Goes, tel. (0113)234000 <30.13.00-13.45 en 18.30-19.45 uur Üdelmg A/B (kinder/kraamafdeling): •jo 14.30-19.30 uur idling H (IC/MC): dag. 11.00-11.30, •iOO-14.30en19.00-19.30 uur Lindenhof revalidatie iGfavenpolderseweg 114, «62 RA Goes, tel .(0113)236236 eat/mvrij: 14.00-21 00 uur pen zon: 12.00-21,00 uur Emergis Oosimolenweg 101 «31 PM Kloetinge, tel. (0113) •*"«0 :aten zon: 14.00-21.00 uur i, do en vrij: 18.30-21,00 uur Zeeuws-Vlaanderen de Honte „,aenlaan 2 iPATerneuzen, tel. (0115) (88000 k'd.A1, A2, B1, B2, C1, Obstetrie en Gynaecologie dag. 14.30-1600 en 1g.30-20.00 uur; afd. Psychiatrie ma, j doen vrij 18.00-20.00uur, woe, «skeinde.. feestdagen 14.00-16.30 uren 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU 4ag.14.30-15.15 en 19.00-20.00 uur. (nderafd. 14.00-19.00 uur locatie Antonius r&oorvan Genklaan 6 Kil AJ Oostburg, tel. (0117) 459000 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur Goeree-Overflakkee lijkenhuis Dirksland jbtionsweg 22 WBW Dirksland, tel. (0187) ÏI300 sj. 16.00-17.00 en 17.45-19.30 uur, 3idem tot 20.00 uur i op Zoom fckenhuis Lievensberg ioithaaveplein 1 S4VT Bergen op Zoom, tel. (0164) J78000 a. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur senzo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 C-OZWestelijk Noord-Brabant ïoofdlaan 8 i»l AA Halsteren, tel, (0164) 39100 Kersdag, zaterdag en zondag W17.00 uur Rotterdam tZR-Dijkzigt >.Molewaterplein 40 I15GD Rotterdam, tel. (010) £3222 (voor inlichtingen bezoektij den alle afdelingen) UR-Sophia iMolewaterplein 60 H5GJ Rotterdam, tel. (010) £5363 wosktijden ouders: 07,00-12.00 uur swektijden iedereen: 14.00-20.00 M «.Verloskunde: dag, 11,00-12.00 Dl8.00-20.00 uur kor partner/echtgenoot: MJO-12.00 en 15.00-21.00 uur. ZR-Daniël den Hoed «ne Hilledijk 301 I75EARotterdam, tel. 014391911 g 16.00-20.00 uur Igemeen Ziekenhuis Sint Jan *99e ■«dershovelaan 10 (0032) 50 452111 14,00-20.00 uur (muv IC en hart- Hking) Ugemeen Ziekenhuis Sint Lucas .ucaslaan 29 (0032)50 36911 1 14.00-20.00 uur (muv IC en hart- iversïtair Ziekenhuis Gent Pintelaan 185 (0032) 9 2402111 M4.30-20.00 uur witair Ziekenhuis Antwerpen ■jkstraat 10 OEdegem 1032)3 8213000 (bezoekuren: werkdagen 00-20.00 uur, weekeinde en feest- 14.00-20,00 uur 161 (cardiologie) dag. 8-17.30 en 18,30-20.00 uur. Afd. bg. 14.00-14.30 en 19.00-19.30 Provinciale Zeeuwse Courant ^opgenomen de Middelburg- AVIissingsche.Goesche en Bres- ■^be Courant, Vrije Stemmen en «nkzeesche Nieuwsbode - is ^onafhankelijk dagblad, dat zich -»ndt aan levensbeschouwelijke Politieke opvattingen, stromin- partijen. bronvermelding fedactie van de Provinciale Courant maakt- eigen nieuwsgaring nik van de volgende bron- «ocieerde Pers Diensten "I. Algemeen Nederlands ïereau (ANP), Associated 5 (AP), Bridge, Deutsche Agentur DPS, Agence Presse (AFP), Reuters "I. Belga en European iioto Agency (EPA). door Conny van Gremberghe Nu de wijk Othene-Zuid langzaamaan gestalte krijgt, beginnen steeds meer Ter neuzenaren zich zorgen te ma ken over de toekomst van de Otheense Kreek, de waterplas die tot voor kort de bebouwing van de stad scheidde van het open polderland. Natuurbe schermingsvereniging De Stelt- kluut voorspelde drie jaar gele den al dat de kreek verworden zou tot een grote stadsvijver. Die voorspelling lijkt te worden bewaarheid. Projectontwikkeling Zeeland, de maatschappij die zorgt voor de ontwikkeling en bouw van de nieuwe Terneuzense wijk, stampt in ijltempo huizen uit de grond oostelijk en ten zuiden van het oude buurtschap Othe ne. Ook in de dure deelwijk De Rietlanden, direct grenzend aan de kreek, schieten de bouwwer ken uit de vette klei. De Rietlan den, zestien bouwkavels in grootte oplopend tot een hecta re, wordt omzoomd door twee nieuwe kreekgeulen die recente lijk zijn aangelegd en die de nieuwe bewoners straks zicht bieden op een eigen klein na tuurgebiedje. Pal naast De Riet landen worden aan de doorge trokken Laan van Othene nieu we stadswoningen met twee eta ges gebouwd. Iets oostelijker is Projectontwikkeling Zeeland be zig met de bouw van wat meer traditionele twee-on- der-één-kappen en vrijstaande woningen. Die ontwikkelingen baren bewo ners van huizen aan de westzij de van de kreek zorgen. Kortge leden maakten zij - na een hand tekeningenactie - en masse be zwaar tegen het doortrekken van de Laan van Othene en de werkzaamheden in het gebied die de natuur aantasten. Die bezwaren zijn eigenlijk mos terd na de maaltijd. Wethouder P. Hamelink (natuur en milieu) beloofde deze week de bezwaar makers een fatsoenlijk ant woord op hun schrijven. Dat ant woord zal de strekking hebben dat de gemeente momenteel niets anders doet dan uitvoering geven aan lang geleden geformu leerd en door de raad goedge keurd beleid. Beleid dat feitelijk al eind jaren '70 werd opgesteld. In die jaren zat Terneuzen vastgesnoerd bin nen de eigen grenzen, als een ma trone in een krap corset. Ooste lijk van de stad lag de Otheense Kreek, aan de zuidkant Rijks weg 61 en aan de westkant het industrie-en haventerrein. Wil de de stad groeien, dan kon het geen kant uit, tenzij de sprong over de kreek kon worden ge maakt. In 1977 kwam de toenmalige CD A-wethouder R. Barbé - de latere burgemeester - op de proppen met het plan Otheense Kreek. Uitgangspunt van dat plan was dat Terneuzen aan de oostoever van de kreek een wijk beeldrecht Mlicatierechten van werken JJWdende kunstenaars aange- Wj een CISAC-organisatie zijn met Beeldrecht te Amstel- CENTRAAL ALARMNUMMER 112 Huisartsen Midden- en Oost- Zeeuws Vlaanderen (Terneuzen, Hoek, Philippine, Sluiskil, Sas van Gent, Axel, Zaamslag, Klooster- zande, Hulst, Koewacht, St. Jansteen en Clinge), vr. 17.00-ma. 08.00 uur: Voor dringende huisartsenzorg en huisbezoe ken: Huisartsenpost De Honte, Wielin genlaan 2, Terneuzen in ziekenhuis De Honte), tel. 0115 643000 (altijd eerst bel len). West-Zeeuws-Vlaanderen (Oost burg, Aardenburg, Zuidzande, Biervliet, Hoofdplaat, IJzendijke, Breskens, Groe- de, Schoondijke, Sluis en Cadzand), vrij. 17.30-ma. 08.00 uur: Voor dringen de huisartsenzorg en huisbezoeken. Huisartsenpost Antoniusziekenhuis, Pastoor van Genklaan 6 te Oostburg, tel. 0115 643000 (altijd eerst bellen). Tandartsen West-Zeeuws-Vlaanderen en Oost - Zeeuws-Vlaanderen Spreekuur zat. en zon.12-12.30 uur. Otheense Kreek, J. van Galenstraat 1, Terneuzen, (0115) 612685. Apotheken Gemeente Terneuzen Dienstapotheek Terneuzen, Van Steenbergenlaan 27, Terneuzen, tel. 0115 626010, Voor spoedrecepten 24 uur bereikbaar. Hulst Apotheek Reynaert, Steenstraat 7, tel. (0114) 311156, zat. 10.00-17.00, zon. 12.00-17.00 uur. Voor spoedrecepten 24 uur bereikbaar. Apotheek Hulst, Dubbe le Poort 7, tel. (0114) 314255, zat. 10,00-17.00, zon. 12.00 17.00 uur. Voor spoedrecepten 24 uur bereikbaar. Ook voor recepten van huisartsenpost Terneuzen/Hulst. Oostburg en Zuidzan de Apotheek Oostburg, Burchstraat 16, tel (0117) 452170, zat. 10-12.30 en 13-16.30, zon. 11.30-12.30 en 17.30 en 18.30 uur. Dierenartsen Terneuzen, Axel, Zaamslag Aardenburg SOW-Gem. 10.30 uurds Bij man; Doopsgezinde Gem 10 30 uur, R-K Kerk zo 9.15 uur; Axel SOW-Gem. 10.00 uur ds Blokland Geref. Kerk Vrij gemaakt 10.00 uur ds Burger, 15.00 uur ds Visser;R-K Kerk zo 11.00 uur past v. Waterschoot; Biervliet Ned Herv. Kerk 9.30 uur ds Postma; R-K Kerk za 19.00 uur dienst; Boschkapelle R-K Kerk zo 10.30 uur; Breskens SOW-Gem. 9,30 uur ds Geitenbeek Rooms-Katholieke Kerk zo 9,15 uur dienst; Cadzand Ned Herv. Kerk 9.30 uur ds BlankertClinge R-K Kerk za 19.00 uur dienst; Eede R-K Kerk za 19.00 uur dienst; Graauw R-K Kerk zo 9.30 uur dienst; Groede Ned Herv. Kerk 11.00 uur ds Grashoff; VEG Nieuwvliel c.a.Het Torentje 10.00 uur br Cappon; Heikant R-K Kerk zo 9.00 uur dienst; Hengstdijk R-K Kerk za 19.00 uur dienst; Hoek SOW-Gem.10.00 uur ds Ho- vinga; Geref Kerk Vrijgemaakt 9.30 uur ds Dunnewind, 16.30 uur ds Visser; R-K Kerk zo 9.30 uur past Dieleman; Hoofd plaat Ned Herv. Kerk zie Biervliet; R-K Kerk za 17.00 uur dienst; Hulst Ned Herv Kerk 10.00 uur zie Kloosterzande; R-K Kerk za 19.00 uur; zo 10.30 uur; Ca pitol Worship Centre, Den Dullaert, 10.30 uur dienst;Kloosterzande Neder lands Herv. Kerk, 10.00 uur ds Over- duin, R-K Kerk za 18.30 uur; zo 10.30 uur; Antonius za 17.30 uur dienst; Koe wacht R-K Kerk zo 10.30 uur dienst; Lamswaarde R-K Kerk zo 9.00 uur dienst; Nieuw-Namen R-K Kerk zoll.00 uur dienst; Nieuwvliet Ned Herv. Kerk 10.00 uur dhr Kruidenier; Oostburg Ned Herv, KerklO.OO uur ds Beukenhorst; Ge ref. Kerk; 10.00 uur ds Hordijk; Oud-Ge- ref. Gem. 9.30 en 14.30 uur leesdienst; ChristenGem. De Hoeksteen (Den Hoek zak) 10.45 uur dhr Pieters; Jehova's Ge tuigen 10.00 uur en dl 19.30 uur dienst; R-K Kerk zo 10.45 uur dienst; Philippine R-K Kerk zo 9.30 uur past Erpelinck Sas zou bouwen waar in 1995 zo'n 18.000 mensen zouden moeten wonen. Zo'n 130 hectare land bouwgrond zou voor de wijk moeten wijken. Na enig gepala ver werd dat plan naar beneden bijgesteld en zou er tegen 1996 woonruimte geschapen zijn voor 12.000 mensen. Het plan ging echter de ijskast in, omdat de provincie vond dat de bevol kingsprognoses voor Terneuzen een snelle uitbouw van de stad niet rechtvaardigden. Begin ja ren '90 werken de gemeenten in de Kanaalzone, het Rijk, be drijfsleven, provincie en de Zeeuwse Milieufederatie aan een plan om het evenwicht tus sen wonen, werken en recreëren in Midden-Zeeuws-Vlaanderen te herstellen. Dat Plan van Aan pak resulteert in een sloopplan voor de buurtschappen Boeren- gat, Axelse Sassing en Koegors- straat, een herbestemming voor de Koegorspolder, ademruimte voor de grote bedrijven en bouw mogelijkheden voor Axel (Buth- polder), Philippine (Kanaalpol der) en Terneuzen (Othene). Dat betekende dat Terneuzen de sprong over de kreek eindelijk mocht maken. De toenmalige wethouder voor volkshuisves ting J. van Rooijen liet over de planvorming geen gras groeien. Hij huurde stedenbouwkundige Ashok Bhalotra uit Rotterdam in om een gedegen en ambitieus plan te maken voor de nieuwe wijk en projectontwikkelaar Ma- bon uit Rijswijk werd gestrikt om de ambities waar te maken. In 1995 werd begonnen met de bouw van de eerste reeks van de 480 woningen in Nieuw-Othene, Helaas voor Mabon en Terneu- Het verlies aan natuur bij de Otheense Kreek lijkt door de vele bouwactiviteiten erger dan het is, aldus de wethouder. foto Peter Nicolai Dierenkliniek J. Kop, Bastionstraat 3, Axel, tel. 0115-561488. Spreekuur, zat. 11.00-12.00 uur. Hulst en Hengstdijk J. J. L. M. Kop, Axel, Bastionstraat 2, Axel, tel. (0115) 561488. Spreekuur, zat. 11-12 uur,IJzen dijke Dierenarts van de Vijver, tel. (0117) 301388 bgg. (0117) 348424. Spreekuur zat, 13 en zon. 12 uur in de dierenkliniek. Terneuzen J. P. de Vos en A. Burm, die renkliniek De Ottenhorst, Van Diemen- straat 83, tel. (0115) 619628. Spreekuur zat. van 12.30-14.00 uur. Kliniek voor ge zelschapsdieren De Steenberghe, Van Steenbergenlaan 7, Terneuzen, Dieren arts P. de Vos. Zat. en zon. uitsluitend behandeling van spoedpatiënten na te lefonische afspraak, tel. 0115 (696425). Breskens, Aardenburg, Oostburg en Sluis Dierenartsencentrum West, G.A.M. de Bruijckere en E.G. van Brui- nessen-Kapsenberg. Afspraken via tele- foonnr. 0117 454484. Oostburg J. P. J. v. d. Vijver, Sirius 1, Oostburg, tel. (0117)452103. Sas van Gent E O. M. Da vid, Westdam 54, tel (0115) 453800, spreekuur zat, 11.00-12.00 uur. St. Jansteen e.o. A.E de Bruyn, Brouwe rijstraat 92, Kapellebrug, tel. (0114) 312701Spreekuur 11.00 -12.00 uur. Dierenambulance Zeeuws-Vlaanderen, alarmnummer (0115) 442161. Thuiszorg Stichting Thuiszorg Zeeuws-Vlaande ren, voor spoedgevallen dag en nacht bereikbaar: West-Zeeuws-Vlaanderen: Telefoonnummer (0117) 456500, Kanaal zone: Telefoonnummer (0115) 674500, Oost-Zeeuws-Vlaanderen: Telefoon nummer (0114) 383500. Stichting Provinciale Kraamzorg Zee land, kraamcentrum Zeeuws-Vlaande ren, dag en nacht bereikbaar via tel. (0113)224022. van Gent R-K Kerk zo 11.00 uur past Er pelinck Schoondijke SOW-kerk 9,15 uur ds Grashoff en dhr Peterse R-K Kerk zo 9.15 uur; Sint-Anna ter Muiden Ned Herv. Kerk 11.00 uur ds Blankert Sint-Jansteen R-K Kerk za 19.00 uur dienst; Sint-Kruis Ned Herv. Kerk 9 00 uur ds Bijman Sluis R-K Kerk zo10,45 uur; Sluiskil Ned Herv. Kerk 10.00 uur ds. Stap Zevende Dags Adventisten (De Ark) za 10.00 uur dienst; R-K Kerk zo 11.00 uur past Vervaet Stoppeldijk R-K Kerk za 19.00 uur, Terhole R-K Kerk zo 9.00 uur, Terneuzen' Ned Herv. Kerk: Opstandingskerk 10.00 uur v. Herk;Elim- kerk 10.00 uur ds Catsburg, 17.00 uur ds de Groot Goede Herderkerk 10.00 uur ds Inia en ds Smeets; Ter Schorre 10.30 uur past Eggermont Geref. Kerk (Op standingskerk) 10.00 uur ds KlapGeref Kerk Vrijgemaakt 9.30 en 15.00 uur ds de Graaf Oud-Geref. Gem. 10.00 en 17.00 uur leesdienst; Geref. Gem. in Ne derland 9.30, 14.00 en 18.00 uur lees dienst; Evangelische Gem. (De Kande laar) 10.00 uur dhr HoferPinksterGem Gebouw Bethel 10.00 uur dienst; Leger des Heils 10.00 uur kapt. Pronk Jeho va's Getuigen 10.00 uur en di 19.30 uur dienst;Volle Evangelie Gem. (De Drie hoek) zo 15.00 uur evangelisatiedienst, R-K Kerk, Emmaüsparochie za 19.00 uur, zo 11.00 uur past Dieleman; Water landkerkje Ned Herv. Kerk zie Groede of Schoondijke; Westdorpe R-K Kerk za 19.00 uur past Vervaet; IJzendijke Ned Herv. Kerk zie Biervliet R-K Kerk 2010.45 uur dienst; Zaamslag Ned Herv. Kerk 10.00 uur ds v Vliet Geref. Kerk 10.00 uur ds v.d. Berg; Geref. Kerk Vrij gemaakt 9.30 uur ds Visser, 15,00 uur ds Dunnewind;Christelijke Geref. Kerk 10.00 uur ds v. Ek, 15.00 uur leesdienst; Zandstraat R-K Kerk zo 9.30 uur past Vervaet Zuiddorpe R-K Kerk zo 9.30 uur past v. Waterschoot. Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op de in de PZC ver schenen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactie tijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. In de PZC van 16 januari ver scheen het zoveelste artikel over het nut van strengere politiecon troles, Alles wordt uit de kast ge haald om de lezer ervan te over tuigen dat de strengere contro les voor ons eigen bestwil zijn. Goedgelovigen trappen er moge lijk in maar oplettende lezers moeten toch aanvoelen dat er sprake is van een dubbele bo dem in deze retoriek. Appels worden ijverig met peren verge leken. Onderzoeken worden uit hun verband gehaald. Als men op straten als bijvoorbeeld de Lange Vieleweg langzamer rijdt, dan zal dat zeker tot ver hoogde verkeersveiligheid lei den. Daar wordt inderdaad wel eens gecontroleerd, maar het is veel gemakkelijker argeloze au tomobilisten op de A58 te van gen, die zeven a acht kilometer te hard rijden. Dit is mijzelf nu al twee keer overkomen. De poli tie neemt plaats achter viaduc ten en probeert zo het in de be- groting(!) vastgestelde verhoog de bedrag voor snelheidsboetes binnen te halen. Dan geldt op eens niet meer de verhoogde ver keersveiligheid maar de ver hoogde CO,-afgifte. Over dit laatste is nog steeds geen eens luidende wetenschappelijke eensgezindheid. Officier van Jus titie Spee haalt onderzoeken aan, waaruit zou blijken dat de meerderheid van de Nederlan ders voor strengere snelheids controles is. Niet wordt verteld hoe de vraagstelling was. Als men zelf in de eigen kennissen kring iemand probeert te vinden die voor deze strengere contro les op bijvoorbeeld rustige auto wegen is, dan zal men die niet vinden; dat is toch vreemd. He laas moeten we concluderen dat de belangrijkste taak van de po litie die van incassobureau lijkt te zijn. J. Goudswaard Vogelstraat 34 Middelburg In de PZC van 20 januari een heldere samenvatting van de parlementaire commissievoor stellen. Bestrijding van taalach terstand is een speerpunt. Al ja ren wordt lofwaardig getracht asiel- en gelukzoekers Neder lands te leren en dat valt niet mee. Welke vreemde taal leren onze kinderen bij voorkeur? Dat is Engels. Waarom? Jammer voor Frans enzovoort, maar een voudig Engels is een wereldtaal. Een vraag. Waarom beginnen we daarom niet buitenlanders die hier willen en misschien mo gen blijven verplicht en met spoed Engels te leren? Neder lands volgt hierna voor hen die hier mogen blijven. Nogmaals: zonder communicatie is integra tie een illusie. I. Dekker Den Omloop 24 's-Heer Hendrikskinderen Duizenden op de wachtlijst voor een goedkope huurwoning en wat wordt er gebouwd? Dure koophuizen, dankzij de toene mende invloed van projectont wikkelaars bij alle gemeenten (PZC 10-1). En dankzij het ver werpen van anti-speculatiewet geving in de tachtiger jaren met name door CDA, de partij van Christus Deed het weliswaar An ders, zijn de huizenprijzen in Ne derland het dubbele van die in Belgie en ook veel duurder dan in Duitsland Woningstichtin gen klagen steen en been over die wachtlijsten maar ze zijn stinkend rijk, met bezit in het verleden opgebracht door de be lastingbetalers en toch proberen ze de huren zo hoog mogelijk te krijgen, zolang het maar net on der de huursubsidiegrens blijft. Zij zijn het die de huursubsidie in stand houden, zijn het dan toch gewoon huisjesmelkers? Veel beter is het het huidige huursubsidie- rondpompsys- teem te vervangen door een per centage van 15-20 te vragen van het inkomen. Vroeger werkte men tenslotte maar 1 dag per week voor de huur, nu dikwijls meer dan de helft! En ook zitten er nu in woningen van 300 euro tweeverdieners terwijl in wonin gen van 500 euro bejaarden zit ten met maximale huursubsidie, dat is toch de omgekeerde we reld? Cees Boogaart Schoolstraat 5 Oud-Vossemeer De commissarissen zijn tot hun zen liep de verkoop geen storm. De Zeeuws-Vlaamse interesse voor de moderne huizen was niet al te groot, hetgeen alras leidde tot een bijstelling van de ooi'spronkelijke plannen. Was er in het eerste deelplan geen plek voor rijtjeswoningen in de goedkopere klasse, ze kwamen er wel. Hetzelfde gebeurde met betrekking tot hoogbouw. Het eerste wijkdeel werd vorig jaar afgerond en vervolgens mocht de projectontwikkelaar zuidelijk van de Reuzenhoekse dijk verder met het bouwen van Othene-Zuid en de Rietlanden. Naarmate er meer steen in de polder gestapeld wordt, welt ook het verzet op tegen het ver val van de natuurwaarden. De huizen rukken op tot de kreek- rand. „Maar", stelt wethouder P. Hamelink, „de raad van Ter neuzen heeft wel degelijk eisen gesteld met betrekking tot de bufferzone tussen wijk en water partij. Die zone is op bepaalde plaatsen 25 meter breed en op andere plekken meer dan 75 me ter. Nu wordt juist op de plek waar de zone het smalst is ge bouwd; mensen zien dat en den ken, hé, wat is dit nu voor kaal slag. Ik geef toe dat alles nogal rigoureus gebeurt, doordat de bouw van de woningen gelijktij dig verloopt met de inrichting De Rietlanden en er vrij veel grond- en waterwerken uitge voerd moeten worden. Daar door lijkt het alsof de natuurlijk heid van het gebied fors wordt aangetast, maar voor die aan pak is bewust gekozen. Simpel weg omdat wij ervan uitgaan dat door het aanpassen van de glooiing van de kreekoever, het riet meer dan voorheen de kans krijgt om terug te groeien. Over een jaar oogt alles veel groe ner. "Hamelink zal er op toezien dat zuidelijk van De Rietlanden de scheiding tussen wijk en kreek een groen gebied zal blij ven met een publieke functie. „Het rondje kreek, een wandel begrip in Terneuzen, zal als het aan mij ligt blijven bestaan." positie gekomen via de politiek, door onze stemmen. Ze komen uit de. grote politieke partijen CDA-WD-PVDA. Deze hebben ethisch verantwoorde program ma's. Niet moeilijk, om op kan didaten van deze partijen te stemmen. Deze commissarissen in spé vertelden ons dat het in ons voordeel was als Delta priva tiseerde. Als beloning werden ze commissaris met als argument dat ze zo onze belangen konden blijven verdedigen. Ze maakten zich een beetje manager om on ze belangen veilig te stellen. Dit uitte zich door onder hun verant woording personeelsbestand te verlagen, werkplekken te ver plaatsen, de waterpoot af te sto ten, en waardeloos geworden na tuurterreinen voor goed geld aan de gemeenschap te verko pen. Ze houden de tarieven hoog, ondanks de gemaakte giga- winsten, met als argument dat we niet mogen wennen aan lage re tarieven vanwege de verwach te winstdalingen. Na deze in spanningen blijkt het saldo op de rekeningen van deze plutocra ten niet toe te nemen. Omdat geld macht is, verhogen ze hun vergoedingen met 35 procent en gaan dan krokodillentranen hui len omdat wij hen niet begrij pen. Het wordt tijd dat we op eerlijke mensen gaan stemmen die hun verkiezingsprogram ma's proberen uit te voeren. Ze zitten bij de ChristenUnie, GroenLinks en de SP. Bestuur lijk worden deze volksvertegen woordigers door de zelfverrij kers als risicofactoren gene geerd. Voor de CDA-bestuur- ders heb ik specifiek openba ring 3:17. voor de anderen in het algemeen het gedachtengoed van Drees en Thorbecke. Ouder wets? Misschien, maar nog steeds waardevol als norm en waarde. J. W. Minderhout Haymanstraat 7 Middelburg GRAAUW - De jeugdcommissie van voetbalvereniging Graauw houdt zaterdag 7 februari een wafclbak-actie. De opbrengst van deze actie wordt geheel besteed aan de jeugd. In de loop van 1 tot en met 4 fe bruari halen leden van de voet balvereniging de huis aan huis verspreide bestelformulieren op. De wafels worden zaterdag middag 7 februari thuisge bracht. 1 EVENEMENTEN zaterdag BERGEN OP ZOOM - De Maagd, 20.15 uur: Der Zigeunerbaron; ELLEWOÜTSDIJK - Kerkje van Elles- diek, 20.00 uur; Jan van de Velde met ei gen liedjes; HEINKENSZAND Schaapskooi, 13.00 -16.00 uur: Lammerweekend; MIDDELBURG Stadsschouwburg, 20.00 uur: De Revisor door de Paarden kathedraal De Drukkery, 15.00 uur: Optreden Orfan Guns; VLISSINGEN De Piek, 22.00 uur: Op treden Alamo Race Track Support; I STREEKACTIVITEITEN I AXEL - Gregoriuscentrum, 13.30 uur. Biljarten Kanaalzone; De Halle, 14.00 uur: Kaarten en biljarten; 14.00 uur: Creatief; 16.00 uur: Zitgymnastiek; 't Trefpunt, 10.00 uur: Koersbal; 13.00 uur: Kaarten en biljarten; CLINGE - Malpertuus, 13.30 uur: Kaar ten; 13.30 uur: Koersbal; GRAAUW - Dorpshuis, 14,00 uur: Spel- middag; HEIKANT Zaal Maton, 20.00 uur: Free Country Dancers gevorderden; 20.30 uur: Free Country Dancers beginners; 't Heike, 13.00 uur: Biljarten en pieren; HOEK - De Lovenhoek, 13.30 uur: Biljar ten, kaarten en volksdansen; 19,30 uur: Gezelschapsdansen; HULST - Den Dullaert, 20.00 uur: Het Soldatenlief, camere van Rhetorica Sint Jan ten Steene; De Lieve, 9.00 en 10.00 uur: 9.30 uur: Bloemschikken; Fy- siogym; 13.00 uur: Biljarten; 13.30 uur: Bridge en jeu de boules; Kantine H.V.V/24, 20.00 uur. Kaarten; KOEWACHT - De Vlaschaard. 10.00 uur; Volksdansen; 13.00 uur: Biljarten; OOSTBURG Tïenercentrum Time Out, 15.00 - 18.00 uur: Soos voor tie ners vanaf 12 jaar; Ledelthgaler, 20.15 uur: De Berini's met Noorderstil; PHILIPPINE - De Schotse Hoek, 18.30 uur: Modelbouw, SAS VAN GENT - De Speye, 19.00 uur. Grutmoole volksdansen; 19.00 uur. Dansclub Lencor; 19.00 uur: Muziek school leerlingen showband Sas van Gent; St.Albert, 13.30 uur: Biljarten en spelmiddag; SLUISKIL Het Meulengat, 13.30 uur. SWOS gym en volksdansen, kaarten, ca nasta, biljarten heren. 20.00 uur: Omroep Sluiskil, voorstelling door cabaretgroep Het Talent; SPUI - De Drie Gehughten, 21.00 uur: Open huis; ST.JANSTEEN - Café de Kroon, 14.00 uur: Kaarten; De Warande, 13.00 uur: Biljarten; TERNEUZEN De Veste, 13.30 uur: Soos voor mindervaliden Ons Verzetje, biljarten en klaverjassen; Sporthal 't Zwaantje, 9.00 uur: Bowls; 't Schelpen hoekje, 19.00 21.00 uur: Disco partyzo ne voor jeugd 8 t/m 12 jaar; Schelde- theater, 20.00 uur: Benny Neyman; ZAAMSLAG - Dorpshuis, 13.00 uur: Kaarten en biljarten; EVENEMENTEN zondag?"] GOES - Theater De Mythe, 13.00 en 16.00 uur: Winter Circus Martin Han son; The Heartbreakcafé, 16.00 uur: Optre den Juke Joints; KAMPERLAND - Studio Zeelandnet, 14.30 uur: Zeeuwse middag met o.a Ambras en Engel Reinhoudt; MIDDELBURG - Café "t Schuttershof, 17.00 uur: Optreden Danny Vera Band; Café Brooklyn, 19.30 uur: Concert Grandpa Nick's Sessieband; TERNEUZEN Porgy Bess, 16.00 uur: Poëziefestival met Remco Campert en Gerrit Kouwenaar; VLISSINGEN Arsenaaltheater, 15.00 uur: Tinkerbells met Tïnkertoverstof, muziektheatersprookje; CineCity, 11.30 uur: Concert Thelema trio; STREEKACTIVITEITEN CLINGE - Malpertuus, 19.45 uur: Bin go; HULST De Lieve, 14.30 uur: Uit op zon dagmiddag; Café de Ster, 9.00-12.00 uur: Vogelbeurs; KLOOSTERZANDE De Reizende Man, 14.30 Voorstelling Een muzikale rondreis door Musicanto; Hotel van Leu ven, 14 00 uur: Kaarten; LAMSWAARDE Café de Lamsorten, 14,30 uur: Schieting; NIEUW - NAMEN Café St.Cecilia, 14.00 uur: Bingo; 20.00 uur: Kaarten; SLUISKIL - Meulengat, 14.00 uur: caba retgroep Het Talent; ST.JANSTEEN - De Warande, 13.00 en 14.00 uur: Dansles scholieren; 20.00 uur' dansen scholieren; Den Bombar don, 10.30 uur: concert fanfare St.Jan; TERHOLE R.K. kerk, 14.00 uur: Slot- concert viering 100 jaar Excelsior; TERNEUZEN - Café de Vriendschap, 15.00 uur: Jazz behind the Dikes; FILMS BERGEN OP ZOOM Roxy, The Last Samurai: za 21.00, zo 20.00 uur; Pietje Bell 2: za 13.45, 16.00 en 18.30, zo 13.45 en 16.00 uur; Finding Nemo (ned): za 13.45 en 16.00, zo 13.45 uur; Calender Girls: 2a 18.45 en 21.30, zo 16.00 en 20.00 uur; Cinemactueel, Lord of the Rings 3: za 18.30 en 20.30, zo 16 00 en 19.30 uur; Pietje Bell 2: za 14 00, zo 13.45 en 16.00 uur; The Last Samurai: za 21.00, zo 16.00 en 20 30 uur; Scary Movie 3: za 14.00 en 18.30, zo 13.45 en 18.30 uur; Finding Nemo(ned); za 14.00, zo 13.45 uur; Underworld: za 18.30 en 22.00, zo 21.00 uur; Les Triplettes de Bel- ville; zo 19.00 uur, HULST De Koning van Engeland, Whi te Oleander: za en zo 13.30, 16.00 en 20.30 uur; The Last Samurai: za 19.00 en 22.00, zo 20.00 uur; Calender Girls: za 19.00 en 22.00, zo 18.45 en 21.00 uur; Lord of the Rings 3: za 13.00, 18.00 en 22.00, zo 13.00 en 20.00 uur; Finding Ne mo (ned): za en zo 13.15 en 16.00 uur) Finding Nemo (eng): za 13.00 en 15.30, zo 13.00, 15.30 en 18.00 uur; Scary Mo vie 3: za 18.00, 20.30 en 22.00, zo 19.00 en 21.15 uur; Pietje Bell 2: za en zo 13.15 en 15,30 uur; MIDDELBURG Schuttershof, In This World: za 19.30 uur; Good Bye Lenin: za 22.00, zo 20.00 uur; OOSTBURG, Ledeltheater, Finding Ne mo (ned): za 13.30 en 15.30 uur; Love Actually: za en zo 19.0 uur; VLISSINGEN Cine City, Mona Lisa smile: za en zo 13.45, 16.15, 19.00 en 22.00 uur, zo ook 11.00 uur; The Texas chainsaw massacre- za en zo 21.45 uur. za ook 24.15 uur; The fighting tempta tions: za 13.45, 19.00 en 24.15, zo 11.00, 13.45 en 19.00 uur: Underworld: za 21.45 en 24.15 uur, zo 21.45 uur; The last Samurai: za en zo 13.45, 18.45 en 22.00 uur; Calendar girls: za en zo 13.45, 16.15, 19.00 en 21.45 uur, zo ook 11.00 uur Scary movie 3: 19.00 uur; Pietje Bell 2 za en zo 13.45 en 16.15 uur, zo ook 11.00 uur; Lord of the rings 3: za en zo 13.45, 19.00 en 20.00 uur, za ook 23.00 uur; Finding Nemo(ned): 13.45 en 16.15 uur, zo ook 11.00 uurFinding Ne mo (eng): za en zo 16.15 uur: ZIERIKZEE. Fi2i theater, Phileine zegt sorry: za 20.30 uur; I TENTOONSTELLINGEN ~1 BERGEN OP ZOOM Galerie Govert van Dijk, za 12.00-17.00 uur: Daan de Decker met Sieraden (t/m 27/3); Galerie De Mollegangen, za 10.00- 21.00, zo 14.00-17.00 uur: Schilderijen Michael Lasoff, bronzen beelden van Re ne van Dam en glasobjecten van Mihai Topescu (t/m 25/1); BURGH-HAAMSTEDE De Bewaer schole, za 15.00 uur: Opening tentoon stelling Anne v. Toor, olieverf, grafiek en Liesbeth v.d. Zee, beelden (t/m 21/2); Galerie Jan Eikenaar, zo 13.00-17.00 uur: Greet Leuven, schilderijen en kera miek (t/m 29/2); Het Oude Raadhuis, za 13.00-17.00 uur: Glas, schilderijen, aquarellen en pastels van diverse kunstenaars (t/m 31/1); DOMBURG Duingalerie, 12.00-18.00 uur: Elly Mes, schilderijen en beelden en Anita Dekker, beelden (t/m 25/1); GOES Galerie van den Berge, za 12.00-17.00 uur: Roel Achterberg (bron zen), Mirjam Hagoort (schilderijen) en Robert Wevers (inktjetprints) (t/m 14/2); S HEER ARENDSKERKE Galerie van Berkel, za en zo 13.00-17.00 uur: Schilderijen van Peter van Berkel en Jan Hovener (t/m 1/2); HEINKENSZAND t Kunstuus, za 10.00-12.00 en 13.00-16.00 uur: wandkle den van Cathrien de Leeuw (t/m 31/1); KAPELLE Gemeentehuis. 9.00-13.00 uur: Wieteke Hendrikx, Het uur moeder natuur, schilderijen (t/m 23/1 KATS Galerie Kats, zo 14.00 uur: Ar chetypisch getekend, werk van Cor van Gils (t/m 14/3); MIDDELBURG - De Drukkery, za 9.00- 17.00 uur: Middelburgse Teeken Akade- mie, 'Portretten van magistraten toen en nu' (7/2); 'Meisjes van Veertig', fo to's van Bob Bronshof (t/m 7/2); Poem Express, tentoonstelling kinderpoëzie (t/m 14/2; Objecten uit het houten or kest, Dies de Jonge; Plenty to go on (4e serie), werk van Ludmila Kalmaeva; Fo totentoonstellingen; Hart van Zeeland, schilderijen van R. Kimpe, H. Munnik e.a. (t/m 31/1); Galerie Ceasuur, presentatie: Brechje de Heer, Terug naar de dingen (t/m 8/2); Galerie 't Haentje te paart, za en zo 14.00-16.30 uur: Annemiek van Kollen burg, schilderijen en keramiek; Gallery Maritime, za en zo 10.00-18.00 uur: Schilderijen van Paul Visser, Ingrid Dingjan, Jan Michielsen, Marco Kaller en Leon de Wijs, objecten en sculptu ren van Ludo van Well (t/m 28/2); Galerie T, dagelijks: Raam-expositie van Ton Bouchier (t/m 28/2); Kunsthandel Laurentius, za 10.00-17.00 uur: Middelburgse Teeken Akademie, 'De tentoonstelling van 1822' (t/m7/2); Spiegeltheater, 11.00-17.00 uur: Fleur Riekwel, acryl op doek en Gerjanne Wiersum-Huisman, gemengde technie ken (t/m 16/2); Zeeuwse bibiliotheek, za 10.00-13.00 uur: Middelburgse Teeken Akademie, Vernuft en Vlijt, tekenonderwijs toen en nu (t/m 28/2), Cor van der Poel, penteke ningen (t/m7/2); Zeeuws Museum, 13.00-17.00 uur. Tops tukken van de Middelburgse Teeken Akademie (t/m 29/2); NIEUW- EN ST. JOOSLAND De Weg wijzer, za 13.00-1700 uur: Erwin Olaf, fo to's (t/m 28/2); OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum, 12.00-17.00 uur: Reeënspron- gen (t/m 25/1 TERNEUZEN Galerie Contrasts De Blokken, zo 14.00-17.00 uur: Russiche Ikonen (t/m 31/1); VEERE d'Oude Lantaarn, za 11.00- 17.00 uur: Klassieke schilderijen uit de negentiende eeuw tot stillevens van nu van Ben van der Voordt (t/m 14/2); VLISSINGEN Kunstcentrum Willem3. za en zo 12.00-17.00 uur: Werk van Er- win Olaf (t/m 15/2); ZIERIKZEE Galerie Kos, za en zo 11.00 - 17.00 uur: Werk van Henriette Hemels, Frederik Rietdijk, Els Vertommen, Hans Versfeit, Frank de Wit en Chris Grinwis (t/m 22/2); HULPCENTRA Alarmnummer: tel. 112. Meldpunt Milieuklachten Zeeland, tel. 0118-412323. SOS Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 0118-615551 of 0900-0767 (dag en nacht bereikbaar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118-469869 (dag en nacht bereikbaar). Hulp- en advieslijn Blijf van m'n lijf Zee land, tel. 0118-467003 (ma.,wo. en vr. 9.00-12.00 uur). Kindertelefoon Zee land, tel 0800-0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur. Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118-638384. Ouders Van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118-623817 (dag. 10.00-22.00 uur); Palazzoli Huis, Voor mensen met kan ker, tel.0118-413932 Dierenambulance Dierenbescherming afd. Noord- en Midden-Zeeland, tel. 0900-7673437. KLOOSTKRZANDE - I)c Groe nendijk en de Rozenstraat in Kloosterzande worden voor voetgangers met elkaar verbon den. Deze wens leeft al geruime tijd bij de omwonenden. Met name de gebruikers van ac tiviteitencentrum het Rozenhof vinden de verbinding zeer wen selijk. Dit activiteitencentrum aan de Rozenstraat wordt gebruikt door onder meer peuterspeel zaal Dreumesland en de Katho lieke Bond voor Ouderen. Het centrum biedt ook ruimte voor buitenschoolse opvang. Nu is er alleen een pad tussen de Groenendijk 37 en 39. Via dit pad is het Rozenhof via een rui me omweg bereikbaar. Doordat ter plekke een terrein braak is komen te liggen, kan aan de wens van de omwonen den en gebruikers van het Ro zenhof worden voldaan. Dit ter rein is eigendom van de gemeen te. De werkzaamheden worden de ze week uitgevoerd. In hot onderschrift van het verhaal over Terneuzense Boys is gisteren een sto rende fout geslopen. Er werd gemeld dat Arco Herrebout op de afbeelding stond, maar het ging om Marco Faas sen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 69