Doek valt voor noodslachterij PZC 17 bezoektijden PZC Zeeuwse boer moet zieke dieren voortaan naar Zoetermeer brengen kerkdiensten lezers schrijven Politiecontroles Commissie-Blok II Huisjesmelkers Delta-geld XIX agenda Impressionisme weekenddiensten zaterdag 24 januari 2004 'eeland jekenhuis Walcheren jojdekerkseweg 88, 1382EE Vlissingen - (0118) 425000 L-15.00-20.00 uur sSoek: Kinderafd. ouders gehele to overig bezoek 14.00-19.00 uur. «Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur «iwoe,za en zo 14.00-16.30 uur. «IC/CCU en Stroke Unit CVA dag. 15.OO-I6.OO en 19.00-20.00 uur. Oosterscheldeziekenhuis vfiravenpolderseweg 114, RA Goes, tel. (0113)234000 13.00-13.45 en 18.30-19.45 uur ling A/B (kinder/kraamafdeling): 14.30-19 30 uur ^jing H (IC/MC): dag. 11.00-11.30, ■iüO-14.30 en19.00-19.30 uur Lindenhof revalidatie yGravenpolderseweg 114, yü RA Goes, tel. (0113)236236 -jïmvrij: 14.00-21.00 uur n: 12.00-21.00 uur Emergis fcstmolenweg 101 Ü5IPM Kloetinge, tel. (0113) ET B.zatenzon: 14.00-21.00 uur jdi, do en vrij; 18.30-21.00 uur !eeu ws-VI a a n d e r e n ocatiede Honte yingenlaan 2 j35PATerneuzen, tel. (0115) aooo ËA1,A2, B1, B2, Cl, Obstetrie en ijnaecologie dag. 14.30-1600 en gpO.OO uur; afd. Psychiatrie ma, j,doen vrij 18.00-20.OOuur, woe, fateinde, feestdagen 14.00-16.30 ■ïn 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU #(.14.30-15.15 en 19.00-20.00 uur. (Merafd. 14,00-19.00 uur licatie Antonius iSoorvan Genklaan 6 8)1 AJ Oostburg, tel. (0117) 459000 6g.14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur [Goeree Jbkenhuis Dirksland feóonsweg 22 E17BW Dirksland, tel. (0187) ÜJ300 4g.16.00-l7.00 en 17.45-19.30 u sÖem tot20.00 uur wee-Overflakkee lergen op Zoom Sekenhuis Lievensberg Joêrhaaveplein 1 84VT Bergen op Zoom, tel. (0164) m Ij. 14.30-15.15 en 18,30-20.00 uur jHizo 14,30-16.00 en 18.30-20.00 iZWestelijk Noord-Brabant ifdlaan 8 #1 AA Halsteren, tel. (0164) SIM Misdag, zaterdag en zondag 1047.00 uur otterdam l-Dijkzigt i.Molewaterplein 40 £1b6D Rotterdam, tel. (010) -839222 (voor inlichtingen bezoektij- snvan alle afdelingen) AZR-Sophia iMolewaterplein 60 Ï15GJ Rotterdam, tel. (010) feoeklijden ouders: 07.00-12.00 uur KOektijden iedereen: 14.00-20.00 ^Verloskunde; dag. 11.00-12.00 »18.00-20.00 uur tor partner/echtgenoot: BM-1200 en 15.00-21.00 uur. ÜR Oaniël den Hoed ïOSieHilledljk 301 ®5EARotterdam, tel. 10)4391911 Ïg. 16,00-20.00 uur n Ziekenhuis Sint Jan vMershovelaan 10 «(0032)50452111 Sï 14.00-20,00 uur (muv IC en hart- HWiing) n Ziekenhuis Sint Lucas hlucaslaan 29 ■(032)50369111 *514,00-20.00 uur (muv IC en hart- büing) toersitair Ziekenhuis Gent («Pintelaan 185 '■(0032)92402111 kj. 14.30-20.00 uur kkersitair Ziekenhuis Antwerpen ftykstraat 10 SöEdegem '(0032)38213000 Itaoekuren: werkdagen tö-20,00uur, weekeinde en feest en 14.00-20.00 uur "•31 (cardiologie) dag. 4(0-17 30 en 18.30-20.00 uur. Afd. «9.14.00-14.30 en 19.00-19.30 ■♦Provinciale Zeeuwse Courant •^.opgenomen de Middelburg- i/lissingsche.Goesche en Bres- _^e Courant, Vrije Stemmen en öerikzeesche Nieuwsbode - is 'onafhankelijk dagblad, dat zich 5bindt aan levensbeschouwelijke 'oolitieke opvattingen, stromin- ïw partijen, shonvermelding 'edactie van de Provinciale '"wse Courant maakt- 81 de eigen nieuwsgaring van de volgende bron- jsocieerde Pers Diensten ■J'- Algemeen Nederlands weau (ANP), Associated 5 (AP), Bridge, Deutsche 85 Agentur DPS, Agence Presse (AFP), Reuters Belga en European 'to Agency (EPA) beeldrecht «atierechten van werken Wldende kunstenaars aange- ti'jeen CISAC-organisatie zijn met Beeldrecht te Amstel door Ingrid Huibers KRUININGEN - Voor eigenaar D. Nieuwenhuijse van de gelijk namige slachterij even buiten Kruiningen was de maat vol. Hij weigert mee te betalen aan een onderzoek naar de verplaat sing van zijn bedrijf. Dat was de reden waarom hij vorige week een punt zette achter de planolo gische procedure die de uitbrei ding van de noodslachterij op zijn bedrijf mogelijk moest ma ken. Zeeuwse boeren die een ziek dier willen laten slachten, moeten dat voortaan naar Zoe termeer brengen. Nieuwenhuijse is bijna vier jaar bezig geweest om de uitbreiding van zijn bedrijf met een tweede slachtlokaal en een aparte stal ling voor zieke dieren voor el kaar te krijgen. Alleen zo kan hij voldoen aan de verscherpte regels van de Europese Unie voor noodslachterijen. Het bedrijf vond de gemeente en de provincie aan zijn zijde, maar werd door de inspectie van het ministerie van Volks huisvesting, Ruimtelijke Orde ning en Milieu (vrom) gedwars boomd, omdat onvoldoende was aangetoond dat een verplaat sing van de slachterij naar een bedrijfsterrein financieel on haalbaar is. De slachterij mag als niet-agra- risch bedrijf in het buitengebied op de huidige locatie aan het Kaasgat maar heel beperkt uit breiden. Om de noodslachterij voor Zeeland te behouden, was uiteindelijk met vrom overeenge komen dat door Price Waterhou- se Coopers onderzoek zou wor den gedaan naar de haalbaar heid van een bedrijfsverplaat- sing. De kosten voor dat onder zoek, twintigduizend euro, zou den door de provincie en Vrom worden betaald. Nieuwenhuijse wilde graag ook een voor hem bekend bureau, OAZ uit Goes, aan het onder zoek laten meewerken. Dat kost te nog eens vijfduizend euro. BEVELANDEN: Baarland Ned. Hervormde Kerk 10.00 uur ds Mesu; Bergen op Zoom Gerefor meerde Kerk Vrijgemaakt (Evang. Luth. Kerk) 9.00 uur ds Pomp, 16.30 uur ds Van Houdt; Biezelinge Ned. Hervormde Kerk 11.00 uur dhr Posthumus Christe lijke Gereformeerde Kerk 10.00 uur (HA) en 17.00 uur ds Oosting; Borssele Ned. Hervormde Kerk 10.00 uur zie Gerefor meerde Kerk, Gereformeerde Kerk 10.00 uur dhr Noordeman, 14.30 uur ds Zaadstra;Gereformeerde Gemeente 9.30, 14.00 en 18.00 uur stud. Terlouw; Colijnsplaat Ned. Hervormde Kerk 10,00 uur; dhr Van Oostende; Gerefor meerde Kerk 10.00 uur ds v.d. Meulen (HA); Driewegen Hervormd-Gerefor- meerde Kerkgemeenschap 10.00 uur ds Freund, Geersdijk Hervormd-Gerefor- meerde Kerkgemeenschap 10.00 uurds Sinte Maartensdijk, Goes SOW-Kerk Grote Kerk; 10,00 uur ds Kamermans; De Hoogte 10.00 uur ds Jobsen; Ooster- kerk 9.30 uur ds Rosbergen, 17.00 uur ds Jobsen.Ter Valcke 10.00 uur dhr Dronkers;Oosterscheldeziekenhuis zo 10.00 uur pastor v. Hekke; Emergis 19.00 uur dhr v. Eerden;Gereformeerde Bond (De Levensbron) 10.00 uur ds v.d. Veen, 17.00 uur ds Van Ginkel;Gerefor- meerde Kerk Vrijgemaakt (Westerkerk) 9.30 en 14.30 uur ds v. Houdt; Christelij ke Gereformeerde Kerk 10.00 en 17.00 uur ds Mulder;Gereformeerde Gemeen te 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst Vrije Evangelische Gemeente 10.00 uur dhr. Sinke, 18.30 uur ds Kamermans; Doopsgezinde Gemeente/Vrijzinnig Her vormden 10,00 uur ds Vonck;Leger des Heils 10.00 uur maj. Bolhoeve; Evangeli sche Gemeenschap Rafaël 19.30 uur sa menkomst; Rooms-Katholieke Kerk Pa rochiekerk za 19.00 uur liturgiegroep, zo 10.30 uur pastor Kempers; 's-Gravenpol- der SOW-gemeente 10 00 uur ds Kakes; Oud-Gereformeerde Gemeente 9.30, 14.00 en 18.00 uur dienst; Hansweert Ned. Hervormde Kerk 10.00 uur dhr. Kreeft; Rooms-Katholieke Kerk 11.00 uur pastor Boekeleman; 's-Heer Abtsker- ke Ned. Hervormde Kerk 10.00 uur ds Hiensch; 's-Heer Arendskerke SOW-Ge- meente 10.00 uur mw Classen; 's-Hee- renhoek Rooms-Katholieke Kerk za 19.00 uur liturgie groep, zo 9.00 uur pas tor Kempers; 's-Heer Hendrikskinderen SOW-Gemeente 10.00 uur dhr Slabbe- koorn; Heinkenszand SOW Gemeente Barbesteinkerk 10.00 uur ds Damstra; Rooms-Katholieke Kerk za 19.00 uur pastor Buijssen, zo 9.15 uur pastor Brooymans; Hoedekenskerke SOW-Ge meente 10.00 uur ds Balk; Gereformeer de Gemeente 10.00 uur leesdienst en 14.30 uur ds Tanis; Kamperland SOW-gemeente 9.30 uur ds v. Zoelen, 17.00 uur ds Deventer; Gereformeerde Gemeente 10.00 uur en 17,00 uur lees dienst; Kapelle Ned. Hervormde Kerk 10.00 uur ds Deventer; Gereformeerde Kerk 10.00 uur ds v.d. Leer; Gerefor meerde Gemeente 9.30 en 18.00 uur ds Tanis en 14.00 uur leesdienst; Kattendij- ke Ned Hervormde Kerk 10.00 uur ds v.d. Maas; Kloetinge SOW-gemeente 10.00 uur ds. Neven (HA); Kortgene Ned. Hervormde Kerk 10.00 uur ds Bijl; Gereformeerde Gemeente 10.00, 14.30 en 18.30 uur leesdienst Krabbendijke Ned. Hervormde Kerk 9.30 uur ds v. Gin- kel en 18.00 uur ds Boon, Gereformeer de Kerk 9.30 uur ds v.d. Griend, 14.30 uur ds Scholing; Gereformeerde Ge meente 9.30 en 18.00 uur ds Verschuu- re en 14.00 uur leesdienst; Hervormde Ontmoetings Gemeente 9.30 uur ds. De Graaf; Kruiningen Johanneskerk (HV) 10.00 uur ds Van Dijk; Gereformeerde Bond (Ichthuskerk) 14.30 uur ds de Groot, 18.30 uur ds Kot; Gereformeerde Gemeente 9.30 en 18.00 uur (H.D.)ds Ka rens en 14.00 uur leesdienst Gerefor meerde Gemeente in Nederland 9.30, 14.00 en 18.00 uur dienst, Kwadendam- me Rooms-Katholieke Kerk 10.45 uur pastor Buijssen; Lewedorp Her- vormd-Gereformeerde Kerkgemeen schap 10.00 uur mevr. Esveld-Kwaker- naat; Rooms-Katholieke Kerk 10.30 uur Nieuwenhuijse wilde dat de ge meente Reimerswaal dat bedrag voor haar rekening zou nemen, maar dat deden burgemeester en wethouders niet. Zij wilden wel de helft betalen. Voor Nieu wenhuijse bleef zodoende een re kening van 2500 euro over. „Voor mij was het toen einde verhaal", zegt Nieuwenhuijse. „Ik heb al zo'n vijftigduizend eu ro betaald aan de architect, de bouwtekeningen en het bodem onderzoek. Nu vind ik het mooi geweest. Het verplaatsen van mijn bedrijf is toch veel te duur. Iedereen weet al bij voorbaat wat de uitkomst van een nieuw onderzoek zal zijn." Radicaal Gedeputeerde H. van Waveren vindt het jammer dat Nieuwen huijse zo 'radicaal de stekker er uit getrokken' heeft. „We zijn al zo lang bezig en het enige wat nog ontbrak was een cijfermati ge onderbouwing van de nood zaak om op de huidige locatie verder te gaan", zegt hij. „Had den we die noodzaak kunnen aantonen, dan ben ik ervan over tuigd dat het ministerie mee had moeten werken." Nieuwenhuijse verdenkt vrom ervan dat hij opzettelijk wordt gedwarsboomd. Een oude vete tussen de vrom-inspectie en de gemeente Reimerswaal zou daar aan ten grondslag liggen. De on dernemer doelt daarmee op het verscherpt toezicht waaraan de vrom-inspectie de gemeente eind 1999 onderwierp. Dat ge beurde omdat de gemeente on rechtmatig bouwvergunningen verleende. Ook Nieuwenhuijse kreeg op die manier met spoed een bouwvergunning voor een overdekte wasplaats bij zijn be drijf. „Dat verscherpte toezicht, wat overigens allang weer is op geheven, heeft met de uitbrei ding van de noodslachterij nu niets te maken", zegt woordvoer der J, van Wallenburg van de vrom-inspectie zuid-west. „De ze meneer zit met een niet-agra- risch bedrijf in het buitengebied en dan mag je maar heel be perkt uitbreiden." Hij voegt daaraan overigens toe dat de vrom-inspectie samen met de provincie bezig is ge weest om wat meer lijn te krij gen in het 'rommelige' buitenge bied van de gemeente Reimers waal. „Er was sprake van een solitaire ontwikkeling van bedrijfsterrei nen. Daar hebben we de gemeen te op aangesproken. Die heeft toen een heldere nota geschre ven waarin de ontwikkeling van de verschillende bedrijfsterrei- D. Nieuwenhuijse aan het werk in zijn bedrijf, even buiten Kruiningen. Reguliere slachtingen blijft hij doen. foto Willem Mieras pastor Broooymans; Nieuwdorp Her- vormd-Gereformeerde Kerkgemeen schap 10.00 uur ds Jansen; Gerefor meerde Gemeente 9.30 en 14.00 uur leesdienst en 18.30 uur ds Moens Nis- se Gereformeerde Gemeente 9.30 en 14.30 uur leesdienst Oudelande Ned. Hervormde Kerk 10.00 uur ds WüllschlegerOvezande Rooms-Katho lieke Kerk 9,30 uur pastor Buijssen; Ril- land-Bath SOW Gemeente 10.00 uur ds Lolkema (HA); Gereformeerde Gemeen te 9.30, 14.00 en 18.30 uur leesdienst Vrije Evangelische Gemeente 10.00 uur ds v.d. Wetering (HA); Rooms-Katholie ke Kerk zo 9 30 uur liturgie groep; Waar de Ned. Hervormde Kerk 10.00 uur ds de Graaf Wemeldinge Gerefor meerd-Hervormde Kerkgemeenschap 10.00 uur ds Hagen .Gereformeerde Ge meente 15.00 uur leesdienst Vrije Evangelische Gemeente 10.00 uur br. Verduijn Wilhelminadorp Ned. Her vormde Kerk 10.00 uur ds v.d. Beukei; Wissenkerke Hervormd-Gereformeerde Kerkgemeenschap 10.00 uur dhr ten KloosterWolphaartsdijk Hervormd-Ge reformeerde Kerkgemeenschap 10.00 uur ds Huls (HD);Gereformeerde Ge meente 9.30, 14.00 en 18.00 uur lees dienst Yerseke Ned. Hervormde Kerk 10.00 uur ds Reinders en 17.00 uur dienst; Hervormde Gemeente Reho- both 9.30 uur ds de Groot en 15.00 uur ds Meijer; Gereformeerde Kerk 9.30 uur dhr Van Ruiten; Gereformeerde Ge meente 9.30, 14.00 en 18.00 uur lees dienst Vrije Evangelische Gemeente 10.00 uur ds Praamsma, 14.30 uur br Dronkers. THOLEN: Anna Jacobapolder Gereformeerde Kerk 10.00 uur ds Kolkman; Oud-Vosse- meer Ned. Hervormde Kerk 10.00 uur ds Oberink, 18,30 uur ds Meijer; Gere formeerde Kerk 10.00 uur ds Lin- gen;Christelijke Gereformeerde Kerk 10.00 en 14.30 uur ds de Boer, 18.30 uur leesdienst;Gereformeerde Gemeente in Nederland 10.00, 14.30 en 18.30 uur leesdienst; Rooms-Katholieke Kerk zo 9.30 uur eucharistieviering; Poortvliet Ned Hervormde Kerk 10,00 en 18.00 uur ds Blom; Gereformeerde Kerk 10.00 uur ds v.d. Zande, 14.30 uur ds de Graaf; Gereformeerde Gemeente 10.00, 14.30 en 18.30 uur leesdienst; Scherpe- nisse Ned Hervormde Kerk 9.30 en 14.30 uur ds Lohuis Vrije Hervormde Gemeente 9.30 en 14.30 uur ds v.d Sleen; Gereformeerde Gemeente 9.30 en 18.30 uur ds Brugge, 14.00 uur lees dienst Sint-Annaland Ned. Hervormde Kerk 10.00 uur ds Beider, 18.00 uur ds Hoek; Gereformeerde Gemeente 9,30, 14.00 en 18.00 uur leesdienstGerefor meerde Gemeente in Nederland 9.45, 14.15 en 18.15 uur leesdienst; Sint-Maartensdijk Ned. Hervormde Kerk 9.30 en 14.30 uur ds Roodsant; Her vormde Gemeente Rehobothm 10.00 uur ds Bezemer, 19.00 uur ds Smit; Ge reformeerde Gemeente in Nederland 9 30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst; Oud-Gereformeerde Gemeente 9.30, 14,00 en 18.00 uur leesdienst; Sint-Phi- lipsland Ned. Hervormde Kerk 9.30 uur ds Klein, 17.00 uur ds Vernooij; Gerefor meerde Gemeente 9.30 uur leesdienst, 15.00 uur stud. Bakker; Oud Gerefor meerde Gemeente 9.30, 14.30 en 18.00 uur leesdienst; Stavenisse Ned. Her vormde Kerk 10.00 uur ds de Wit, 18.00 uur ds Kommers; Oud-Gereformeerde Gemeente 9.30, 14.00 en 18.00 uur lees dienst, Tholen Ned. Hervormde Kerk 9.30 uur ds Vernooij, 18.30 uur ds Klein Gereformeerde Kerk 10,00 en 17.00 uur ds Broere (HA); Christelijke Gerefor meerde Kerk 10.00 uur ds Van Vuuren, 18.30 uur ds den Boer; Gereformeerde Gemeente 10.00 en 18.30 uur lees dienst, 14.30 uur stud. De Heer; Vrijz.Ge- loof Gemeente NPB 10.30 uur dienst; Immanuël 10.00 uur 10.00 uur ds Hoff man Rooms-Katholieke Kerk zo 11.00 uur eucharistieviering; Christengemeen te. 10.00 uur dhr Berito. Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op de in de PZC ver schenen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactie tijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. In de PZC van 16 januari ver scheen het zoveelste artikel over het nut van strengere politiecon troles. Alles wordt uit de kast ge haald om de lezer ervan te over tuigen dat de strengere contro les voor ons eigen bestwil zijn. Goedgelovigen trappen er moge lijk in maar oplettende lezers moeten toch aanvoelen dat er sprake is van een dubbele bo dem in deze retoriek. Appels worden ijverig met peren verge leken. Onderzoeken worden uit hun verband gehaald. Als men op straten als bijvoorbeeld de Lange Vieleweg langzamer rijdt, dan zal dat zeker tot ver hoogde verkeersveiligheid lei den. Daar wordt inderdaad wel eens gecontroleerd, maar het is veel gemakkelijker argeloze au tomobilisten op de A58 te van gen, die zeven a acht kilometer te hard rijden. Dit is mijzelf nu al twee keer overkomen. De poli tie neemt plaats achter viaduc ten en probeert zo het in de be- groting(!) vastgestelde verhoog de bedrag voor snelheidsboetes binnen te halen. Dan geldt op eens niet meer de verhoogde ver keersveiligheid maar de ver hoogde CCk-afgifte. Over dit laatste is nog steeds geen eens luidende wetenschappelijke eensgezindheid. Officier van Jus titie Spee haall onderzoeken aan, waaruit zou blijken dat de meerderheid van de Nederlan ders voor strengere snelheids controles is. Niet wordt verteld hoe de vraagstelling was. Als men zelf in de eigen kennissen kring iemand probeert te vinden die voor deze strengere contro les op bijvoorbeeld rustige auto wegen is, dan zal men die niet vinden: dat is toch vreemd. He laas moeten we concluderen dat de belangrijkste taak van de po litie die van incassobureau lijkt te zijn. J. Goudswaard Vogelstraat 34 Middelburg In de PZC van 20 januari een heldere samenvatting van de parlementaire commissievoor stellen. Bestrijding van taalach terstand is een speerpunt. Al ja ren wordt lofwaardig getracht asiel- en gelukzoekers Neder lands te leren en dat valt niet mee, Welke vreemde taal leren onze kinderen bij voorkeur? Dat is Engels. Waarom? Jammer voor Frans enzovoort, maar een voudig Engels is een wereldtaal. Een vraag. Waarom beginnen we daarom niet buitenlanders die hier willen en misschien mo gen blijven verplicht en met spoed Engels te leren? Neder lands volgt hierna voor hen die hier mogen blijven. Nogmaals: zonder communicatie is integra tie een illusie. I. Dekker Den Omloop 24 's-Heer Hendrikskinderen Duizenden op de wachtlijst voor een goedkope huurwoning en wat wordt er gebouwd? Dure koophuizen, dankzij de toene mende invloed van projectont wikkelaars bij alle gemeenten (PZC 10-1). En dankzij het ver werpen van anti-speculatiewet- geving in de tachtiger jaren met name door CDA, de partij van Christus Deed het weliswaar An ders, zijn de huizenprijzen in Ne derland het dubbele van die in Belgie en ook veel duurder dan in Duitsland. Woningstichtin gen klagen steen en been over die wachtlijsten maar ze zijn stinkend rijk, met bezit in het verleden opgebracht door de be lastingbetalers en toch proberen ze de huren zo hoog mogelijk te krijgen, zolang het maar net on der de huursubsidiegrens blijft. Zij zijn het die de huursubsidie in stand houden, zijn het dan toch gewoon huisjesmelkers? Veel beter is het het huidige huursubsidie- rondpompsys- teem te vervangen door een per centage van 15-20 te vragen van het inkomen. Vroeger werkte men tenslotte maar 1 dag per week voor de huur, nu dikwijls meer dan de helft! En ook zitten er nu in woningen van 300 euro tweeverdieners terwijl in wonin gen van 500 euro bejaarden zit ten met maximale huursubsidie, dat is toch de omgekeerde we reld? Cees Boogaart Schoolstraat 5 Oud-Vossemeer De commissarissen zijn tot hun nen duidelijk is gestructu reerd", zegt hij. „Maar dan is het wel jammer dat bij het eer ste geval in het buitengebied dat zich vervolgens aandient, weer van het eigen beleid wordt afgeweken." Gegronde reden Verantwoordelijk wethouder M. van Overloop van de gemeente Reimerswaal trekt zich van die kritiek weinig aan. „Er was een heel gegronde reden om in dit ge val een uitzondering te maken. Dat vond ook de provincie. Nu heeft Zeeland geen noodslachte rij meer en dat is betreurens waardig. Nieuwenhuijse gaat wel verder met de reguliere slachtingen op zijn bedrijf. Hij vreest dat het verdwijnen van de noodslach terij het illegale slachten in de hand zal werken. positie gekomen via de politiek, door onze stemmen. Ze komen uit de grote politieke partijen CDA-WD-PVDA. Deze hebben ethisch verantwoorde program ma's. Niet moeilijk, om op kan didaten van deze partijen te stemmen. Deze commissarissen in spé vertelden ons dat het in ons voordeel was als Delta priva tiseerde, Als beloning werden ze commissaris met als argument dat ze zo onze belangen konden blijven verdedigen. Ze maakten zich een beetje manager om on ze belangen veilig te stellen. Dit uitte zich door onder hun verant woording personeelsbestand te verlagen, werkplekken te ver plaatsen, de waterpoot af te sto ten, en waardeloos geworden na tuurterreinen voor goed geld aan de gemeenschap te verko pen. Ze houden de tarieven hoog, ondanks de gemaakte giga- winsten, met als argument dat we niet mogen wennen aan lage re tarieven vanwege de vernach te winstdalingen. Na deze in spanningen blijkt het saldo op de rekeningen van deze plutocra ten niet toe te nemen. Omdat geld macht is, verhogen ze hun vergoedingen met 35 procent en gaan dan krokodillentranen hui len omdat wij hen niet begrij pen. Het wordt tijd dat we op eerlijke mensen gaan stemmen die hun verkiezingsprogram ma's proberen uit te voeren. Ze zitten bij de ChristenUnie, GroenLinks en de SP. Bestuur lijk worden deze volksvertegen woordigers door de zelfverrij kers als risicofactoren gene geerd. Voor de CDA-bestuur- ders heb ik specifiek openba ring 3:17, voor de anderen in het algemeen het gedachtengoed van Drees en Thorbecke. Ouder wets? Misschien, maar nog steeds waardevol als norm en waarde. J. W. Minderhout Haymanstraat 7 Middelburg KLOETINGE - In dorpshuis Amicitia in Kloetinge vindt op woensdag 11 februari een lezing plaats over het impressionisme. De lezing, in het frans, wordt ge houden door de Alliance Fran- caise, Coeur de Zélande. De le zing plaatst de opkomst van het impressionisme in het tijdsbeeld van toen en gaat onder andere in op de bekendste kunstenaars in die stroming en de invloed van de Frans-Duitse oorlog. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. I EVENEMENTEN zaterdag BERGEN OP ZOOM De Maagd, 20.15 uur: Der Zigeunerbaron; ELLEWOUTSDIJK - Kerkje van Elles- diek, 20.00 uur: Jan van de Velde met ei gen liedjes; HEINKENSZAND Schaapskooi, 13.00 16.00 uur: Lammerweekend; MIDDELBURG Stadsschouwburg, 20.00 uur: De Revisor door de Paarden kathedraal De Drukkery, 15.00 uur: Optreden Orfan Guns; VLISSINGEN De Piek, 22.00 uur: Op treden Alamo Race Track Support; I STREEKACTIVITEITEN I 's -HEER ABTSKERKE Dorpshuis, 20.00 uur: Nieuwjaars-klankconcert; BERGEN OP ZOOM - COC-café De Soos, 22.00 uur: Danscafé; GOES - Ambachtscentrum Hollandsche Hoeve, 13.00 uur: Demonstratie oude ambachten; Montessorischool De Ba sis, 10.00-12.00 uur: Open Dag, HANSWEERT Zaal Zeelandia. 20.00 uur: Bingo voor Kindervakantieweek: KAPELLE Fruitteeltmuseum, 13.00- 17.00 uur: Boomtoppers, op de fiets of te voet door de bomen het bos zien; Ne derlands Hervormde kerk, 20.00 uur. concert Martin Zonnenberg, Marjolein de Wit en jongerenkoor Jedid-Jah; KRABBENDIJKE t Aerum Uus, 14.00 uur; Knutselmiddag groep 1 t/m 8; KWADENDAMME Vlindertuin en wandeltuinen open; RILLAND - Zaal Jacobs, 20.00 uur: Bin go; Luctor et Emergo, 20.00 uur: Kome die Zusters in Zaken door De Reilander; TERNEUZEN Porgy Bess, 16,00 uur: Poëziefestival met Gerrit Kouwen- aar en Remco Campert; VLAKE- Sequoiahof, 10.00-18.00 uur: Grote siertuin open; YERSEKE Prinses Beatrixhaven, 13.30 uur: Vertrek rondvaart op de Oos- terschelde. I EVENEMENTEN zondag: I son; The Heartbreakcafé, 16.00 uur: Optre den Juke Joints; KAMPERLAND Studio Zeelandnet, 14.30 uur: Zeeuwse middag met o.a. Ambras en Engel Reinhoudt, MIDDELBURG - Café "t Schuttershof, 17.00 uur: Optreden Danny Vera Band; Café Brooklyn, 19.30 uur: Concert Grandpa Nick's Sessieband; TERNEUZEN Porgy Bess, 16.00 uur: Poéziefestival met Remco Campert en Gerrit Kouwenaar; VLISSINGEN Arsenaaltheater, 1500 uur: Tinkerbells met Tinkertoverstof, muziektheatersprookje; CineCity, 11.30 uur: Thelema trio; STREEKACTIVITEITEN BERGEN OP ZOOM Hostel Stayokay, Boslustweg 1, 9.00 uur: Recreatieve fietsroute De Koffierijders; COC-café De Soos, 15.00 uur: zondagmiddagcafé; HEINKENSZAND Schaapskooi, Nieuw- kamerseweg 3, 13.00-16.00 uur: Open dagen Lammerweekend; KWADENDAMME - Wandeltuin open; YERSEKE Prinses Beatrixhaven. 13.30 uur: rondvaart Oosterschelde. FILMS BERGEN OP ZOOM Roxy. The Last Samurai: za 21.00, zo 20.00 uur; Pietje Bell 2: za 13.45. 16.00 en 18.30, zo 13.45 en 16.00 uur; Finding Nemo (ned): za 13.45 en 16.00, zo 13.45 uur; Calender Girls: za 18.45 en 21.30, zo 16.00 en 20.00 uur; Cinemactueel, Lord of the Rings 3: za 18.30 en 20.30, zo 16.00 en 19,30 uur; Pietje Bell 2: za 14.00, zo 13 45 en 16,00 uur: The Last Samurai: za 21.00, zo 16.00 en 20.30 uur; Scary Movie 3: za 14.00 en 18.30, zo 13.45 en 18.30 uur; Finding Nemo(ned): za 14.00, zo 13.45 uur; Underworld: za 18.30 en 22.00, zo 21.00 uur; Les Tripletlesde Bel- ville; zo 19.00 uur; HULST - De Koning van Engeland. Whi te Oleander: za en zo 13.30, 16.00 en 20.30 uur; The Last Samurai: za 19.00 en 22.00, zo 20.00 uur; Calender Girls: za 19.00 en 22.00, zo 18.45 en 21.00 uur: Lord of the Rings 3: za 13.00, 18.00 en 22.00, zo 13.00 en 20.00 uur; Finding Ne mo (ned): za en zo 13.15 en 16.00 uur; Finding Nemo (eng): za 13.00 en 15.30, zo 13.00, 15.30 en 18.00 uur, Scary Mo vie 3: za 18.00, 20.30 en 22.00, zo 19.00 en 21.15 uur; Pietje Bell 2: za en zo 13.15 en 15.30 uur, MIDDELBURG - Schuttershof, In This World: za 19.30 uur; Good Bye Lenin: za 22.00, zo 20.00 uur; OOSTBURG, Ledeltheater, Finding Ne mo (ned): za 13.30 en 15.30 uur; Love Actually, za en zo 19.0 uur; VLISSINGEN Cine City, Mona Lisa smile: za en zo 13.45, 16.15, 19.00 en 22.00 uur, zo ook 11.00 uur; The Texas chainsaw massacre: za en zo 21.45 uur, za ook 24.15 uur; The fighting tempta tions: za 13.45, 19,00 en 24.15, zo 11.00, 13.45 en 19.00 uur; Underworld: za 21.45 en 24.15 uur, zo 21.45 uur; The last Samurai; za en zo 13.45, 18.45 en 22.00 uur; Calendar girls: za en zo 13.45, 16.15, 19.00 en 21.45 uui, zo ook 11.00 uur Scary movie 3: 19.00 uur: Pietje Bell 2: za en zo 13.45 en 16.15 uur, zo ook 11.00 uur; Lord of the rings 3: za en zo 13.45, 19.00 en 20.00 uur, za ook 23.00 uur: Finding Nemo(ned): 13.45 en 16.15 uur, zo ook 11,00 uurFinding Ne mo (eng): za en zo 16.15 uur; ZIERIKZEE. Fizi theater, Phileine zegt sorry; za 20.30 uur; I TENTOONSTELLINGEN I BERGEN OP ZOOM Galerie Covert van Dijk, za 12.00-17.00 uur: Daan de Decker met Sieraden (t/m 27/3), Galerie De Mollegangen, za 10.00- 21.00, zo 14.00-17.00 uur: Schilderijen Michael Lasoff, bronzen beelden van Re ne van Dam en glasobjecten van Mihai Topescu (t/m 25/1); BURGH-HAAMSTEDE De Bewaer schole, za 15.00 uur: Opening tentoon stelling Anne v. Toor, olieverf, grafiek en Liesbeth v.d Zee, beelden (t/m 21/2); Galerie Jan Eikenaar, zo 1300-17.00 uur: Greet Leuven, schilderijen en kera miek (t/m 29/2); Het Oude Raadhuis, za 13.00-17.00 uur: Glas, schilderijen, aquarellen en pastels van diverse kunstenaars (t/m 31/1); DOMBURG Duingalerie, 12.00-18,00 uur: Elly Mes, schilderijen en beelden en Anita Dekker, beelden (t/m 25/1); GOES Galerie van den Berge, za 12.00-17.00 uur: Roel Achterberg (bron zen), Mirjam Hagoort (schilderijen) en Robert Wevers (inktjetprints) (t/m 14/2); 'S-HEER ARENDSKERKE Galerie van Berkel, za en zo 13.00-17.00 uur: Schilderijen van Peter van Berkel en Jan Hovener (t/m 1/2); HEINKENSZAND t Kunstuus, za 10.00-12.00 en 13.00-16.00 uur; wandkle den van Cathrien de Leeuw (t/m 31/1); KAPELLE Gemeentehuis, 9.00-13.00 uur. Wieteke Hendrikx, Het uur moeder natuur, schilderijen (t/m 23/1); KATS - Galerie Kats. zo 14.00 uur: Ar chetypisch getekend, werk van Cor van Gils (t/m 14/3); MIDDELBURG De Drukkery, za 9.00- 17.00 uur: Middelburgse Teeken Akade- mie, 'Portretten van magistraten toen en nu' (7/2); 'Meisjes van Veertig', fo to's van Bob Bronshof (t/m 7/2); Poem Express, tentoonstelling kinderpoëzie (t/m 14/2; Objecten uit het houten or kest, Dies de Jonge; Plenty to go on (4e serie), werk van Ludmila Kalmaeva; Fo totentoonstellingen, Hart van Zeeland, schilderijen van R Kimpe, H. Munnik e.a. (t/m 31/1); Galerie Ceasuur, presentatie: Brechje de Heer, Terug naar de dingen (t/m 8/2); Galerie 'l Haentje te paart, za en zo 14.00-16.30 uur: Annemiek van Kollen burg, schilderijen en keramiek; Gallery Maritime, za en zo 10.00-18.00 uur. Schilderijen van Paul Visser, Ingrid Dingjan. Jan Michielsen, Marco Kaller en Leon de Wijs, objecten en sculptu ren van Ludo van Well (t/m 28/2); Galerie T, dagelijks: Raam-expositie van Ton Bouchier (t/m 28/2); Kunsthandel Laurentius, za 10.00-17.00 uur: Middelburgse Teeken Akademie, 'De tentoonstelling van 1822' (t/m7/2); Spiegeltheater, 11.00-17.00 uur: Fleur Riekwel. acryl op doek en Gerjanne Wiersum-Huisman, gemengde technie ken (t/m 16/2); NIEUW- EN ST. JOOSLAND De Weg wijzer, za 13.00-1700 uur: Erwin Olaf. fo to's (t/m 28/2); OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum. 12.00-17.00 uur- Reeënspron- gen (t/m 25/1); TERNEUZEN Galerie Contrast&. De Blokken, zo 14.00-17.00 uur: Russiche Ikonen (t/m 31/1 VEERE - d'Oude Lantaarn, za 11.00- 17.00 uur: Klassieke schilderijen uit de negentiende eeuw tot stillevens van nu van Ben van der Voordt (t/m 14/2); VLISSINGEN Kunstcentrum Willem3, za en zo 12.00-17.00 uur: Werk van Er- win Olaf (t/m 15/2); ZIERIKZEE Galerie Kos, za en zo 11.00 17.00 uur: Werk van Henriette Hemels. Frederik Rietdijk. Els Vertommen, Hans Versfeit, Frank de Wit en Chris Grinwis (t/m 22/2): HULPCENTRA Alarmnummer: tel. 112. Meldpunt Milieuklachten Zeeland, tel. 0118-412323. SOS Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 0H8-615551 of-0900-0767 (dag en nacht bereikbaar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118-469869 (dag en nacht bereikbaar). Hulp- en advieslijn Blijf van m'n lijf Zee land, tel. 0118-467003 (ma.,wo. en vr. 9.00-12.00 uurl. Kindertelefoon Zee land, tel. 0800-0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur. Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118-638384 Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118-623817 (dag. 10.00-22.00 uur); Palazzoli Huis, Voor mensen met kan ker. tel.0118-413932 Dierenambulance: Dierenbescherming afd. Noord- en Midden-Zeeland, tel 0900-7673437. zaterdag 24 en zondag 25 januari CENTRAAL ALARMNUMMER 112 Huisartsen Noord- en Zuid Beveland Huisartsenpost De Bevelanden 's-Gravenpolderseweg 114b, Goes, tel. 0900-1785 (geopend ma. t/m vr. van 18.00 tot 8.00 uur, in weekeinde of tij dens feestdagen) Heinkenszand e. o. vrij. 17.30-ma. 08.30 uur: J. A. Fortrie, Zangvogelstraat 86, Hein kenszand, tel. (0113) 563074. C. T. Miermans, Clara's pad 38, Hein kenszand, tel. (0113) 561677. Tandartsen Noord- en Zuid-Beveland H. S. Heijers, Hoofdstraat 77, Kortgene. tel. 06-53257131. Spreekuur 10.00-11.00 uur. Tandartsen de Pijlers: uitsluitend voor patiënten van tandart sen Houg, Koster, Wimmers en de Wit tel. (0113) 220034. Apotheken Avond- en weekenddiensten wor den verzorgd door De Zeeuwse Apo theek, Stationspark 35, tel. (0113) 270620. Dierenartsen Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke: W L. Verboom, tel. (0113) 342486. Goes, Heinkenszand en Noord-Beve- land: H. van Dijk, Simonswei 2, Heinkens zand. tel. (0113) 561290. Praktijk voor gezelschapsdieren. L. Huiskes-Cornelisse en M. Berrevoets, Molenlaan 24, Yerseke, tel, 0113 572756. Spreekuur zat. 9.30-10 uur. Wijkverpleging Oosterschelde Thuiszorg. Voor Noord en Zuid-Beveland, Schouwen-Duive- land, Tholen en St. Philipsland via tel. 10113) 249111. Stichting Thuiszorg Nederland via tel. 10113) 229003. Verloskundige Maatschap Goes, vrij. 20.00-zon. 20.00 uur: M. de Winter, tel. 0113 224099 Bij geen gehoor via alarmcentrale Vlissingen, 0118 414444. Tholen en St. Philipsland Huisartsen Voor geheel Tholen van vrijdag 17,00 tot maandag 8.00 uur: Huisartsenpraktijk Bergen op Zoom, Pa- raseisuslaan 2, tel. 0164-273855. Tandartsen Voor geheel Tholen van zat. 08.00-zon. 24.00 uur: I. van der Pas-Voskuilen, Gentsjjolder 3, Bergen op Zoom, tel. 0164 211148. Spreekuur zat. en zon. van 17.00-17.30 Dierenartsen Tholen W. Brons, tel. (0166) 612596. Weekend spreekuur op Kalfsdamseweg 2 te Poort vliet. Zat. van 8.30-9.00 uur en in Tholen van 11.00-12.00 uur op Botermark 10. Oosterschelde Thuiszorg Tholen en St. Philipsland Tol. (0113) 249111.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 55