zc lijfolie smeert de smaak L De Boulevard goed voor grote eters w mum m ft 1 primeur Olijfolie weetjes )Ctie; 0113-315680 Spzc.nl ,j. redactie@pzc.nl bus31.4460 AA Goes. ■rtentie-exploitatie: (|j en Midden-Zeeland: 0113-315520; L-Vlaanderen: 0114-372770; „331:020-4562500. ensdag 24 december 2003 de klassieken smeerde olijfolie het dagelijks leven. Et alleen het culinaire hart van de oude Grieken en meinen ging er sneller van Moppen, de olijf bracht k letterlijk licht in de duisternis. Olijfolie in lampen inmiddels lang achterhaald. Maar voor hedendaagse nproevers is het geperste vocht van de kleine medi- rane vruchtjes nog altijd een niet te versmaden aakmaker. En olijfolie heet bovendien gezond te n. En dus gaat Nederland massaal overstag voor de ;le olie die qua cultuur niet onderdoet voor wijn. Door ANGEUQUE SPANINKS en biefstukje bakken of wat groenten in de wok. Wie hiervoor nog naar de margarine of Croma grijpt, is niet bij de tijd. Nee, de zelfbewuste en gezonde thuiskok bakt en braadt tegen woordig in olijfolie. Ook in Neder land, zoals cijfers van onderzoeks bureau Information Resources on derstrepen. Zo is de omzet van olijfolie in supermarkten afgelo pen jaar met maar liefst 25 pro cent toegenomen tot een totaal van 34 miljoen euro. Sinds het be gin van de jaren negentig is de consumptie zelfs verzesvoudigd. En het einde is nog niet in zicht. Supermarkten houden rekening met nog een omzetverdubbeling in ongeveer twee jaar. Fabrikanten dichten de populari teit van olijfolie toe aan de toege nomen aan- -JÈIÊÈÊÊiu. i dacht voor Hp het buiten- Mft land. „Daarbij is 'i er ook veel aan dacht voor de Italiaanse keu- I ken en voor ge zondheid", al- l dus productma- I nager A. van I der Made van L Unilever, producent van het beken- olijfo- ovember is niet alleen de maand dat de piepjonge wijnen, met ''ijeaujolais Primeur als bekendste, de markt overspoelen. Ook de -^euwe oogst olijfolie komt beschikbaar. Dit gaat alleen niet met oveel tamtam gepaard en niet in zulke grote hoeveelheden. De •rille primeurolijfolie is echt iets voor liefhebbers, it jaar is de primeurolijfolie wat scherp, een combinatie van pe- ig en grassig. Niet subtiel dus. Primeur olijfolie moet worden iruikt als smaakmaker, als kruid. Een klein sliertje over een ge- ild visje, een spannende finishing touch voor gekookte erwtjes, plaats van een klontje boter. Gekookte aardappelen kikkeren er ik helemaal van op. liemerk Bertolli. „In Nederland gebruiken ongeveer vier op de tien consumenten olijfolie", weet Van der Made. „Gemiddeld gaat het dan om zo'n twee liter. In Bel gië gebruikt de helft van de con sumenten olijfolie en hun gemid delde gebruik ligt veel hoger." Extra Vierge - de topklasse -, Vier- ge, of gewone olijfolie en zelfs olijfpulpolie, alle soorten olijfolie zijn bezig aan een onstuitbare op mars. Vanuit Zuid-Europa verove ren ze de wereld, niet in het minst dankzij een drie-jarige cam pagne van de landbouwtak van de Europese Unie ter promotie van het 'gezonde mediterrane dieet'. Dit dieet, rijk aan groenten, fruit, peulvruchten en volkorenbrood, kent olijfolie als primaire bron van vet. Het is arm aan verzadig de vetzuren en heeft een hoog ge halte aan enkelvoudig onverza digde vetzuren en dat is gunstig voor de cholesterol in het bloed. Dit zou een lager risico op hart en vaatziekten opleveren, bijdra gen aan de strijd tegen kanker en (ouderdoms)diabetes en botont- kalking remmen. „Maar dat zijn nog altijd veronderstellingen. Het is niet wetenschappelijk bewe zen", aldus hoogleraar voeding en levensmiddelen Gertjan Schaafs- ma van Wageningen Universiteit en Research centrum. Toch heeft olijfolie niet ten on rechte een 'gezond imago', erkent de hoogleraar. „Door zijn vetzuur samenstelling is het minder ge voelig voor oxidatie dan bijvoor beeld dierlijke vetten of harde plantaardige oliën zoals palmolie of kokosvet. Daardoor ontstaan er bij verhitting of veroudering min der peroxiden. Die veroorzaken zogeheten oxidatieve schade in het lichaam. Peroxiden tasten de bloedvaten en de genen aan en zijn mogelijk kankerverwékkend. lllp f? l i i 1 V 1 1 I J y maar daar is nog geen keihard be wijs voor geleverd. Bovendien werkt vitamine E als een anti-oxi- dant en dat zit ook volop in olijfo lie. Alles bij elkaar is olijfolie dus zonder meer een goed natuurlijk product. Maar het is niet beter dan andere plantaardige oliën als soja- of zonnebloemolie." Achter de olijfolie campagne van de EU vermoedt Schaafsma dan ook eerder een lobby van olijfolie- boeren. „Kijk naar de enorme toe name van de consumptie hier. Dat betekent een behoorlijke eco nomische zet in de rug voor de belangrijkste olijfolieproduce- rende landen als Spanje en Italië." Dat ook een grote producent als Unilever meeprofiteert staat bui ten kijf. „Zij zijn echter wijs ge noeg om geen harde gezondheids claims aan olijfolie te koppelen. Zij doorspekken hun reclame vooral met frivool sportende oud jes om zo een sfeer van gezond oud worden te scheppen. Verder draait het om associaties met het zonnige zuiden en lekker vers eten. Maar dat is puur marketing en imago." Van dat positieve imago van olijf olie plukken trouwens niet alleen de supermarkten de vruchten. Ook de trendy keten culinaire ca deauwinkels Oil Vinegar vaart er wel bij. Meer dan zestig vesti gingen zijn er sinds de opening van de eerste winkel aan de Bre dase Grote Markt in 1999 ge opend. Het merendeel daarvan zit in Ne derland, maar ook het buitenland wordt vanuit het hoofdkantoor in Oosterhout stormenderhand vero verd. België en Duitsland, Zweden en Ierland, Portugal en binnen kort ook de Verenigde Staten, „wat dat betreft verspreiden we ons als een olievlek over de we reld", lacht Femke Stevens, direc teur centrale inkoop van de ke ten. Samen met John Blogg be dacht zij de opzet van de winkels. „Wij zijn uitgegaan van de ouder wetse olie- en azijnflesjes die je vaak als decoratie in meubel- en keukenzaken zag. Daarnaast merkten we dat culinaire cadeau tjes steeds meer in trek kwamen, omdat ze zo persoonlijk zijn. Voeg daarbij de toenemende be langstelling voor de mediterrane keuken en je hebt Oil Vinegar." Dat olijfolie naast lekker en leuk om cadeau te doen ook nog ge zond zou zijn, is voor Stevens geen overweging. „Wij geven geen extra aandacht aan biologi sche olie of zo. Maar uit consu mentenonderzoek weten we wel dat onze klanten meer verwach ten dan alleen maar een mooi flesje. Ze zoeken kwaliteit en bruikbaarheid. Een kast vol dich te flesjes wil niemand meer." Om die wens van de consument te ondervangen is in iedere Oil Vinegar winkel van alles te proe ven. „In zekere zin geniet olijfolie inmiddels een vergelijkbare sta tus als wijn. Ook olijfolie moet je proeven om het echt te kunnen beoordelen. En dan bedoel ik niet Olijven zijn wintervruchten. De groene olijf wordt in sep tember en oktober geoogst, de zwarte van november tot fe bruari. Olijven kunnen tegen vorst zolang de temperatuur niet verder zakt dan -10 graden. Er zijn zeker vijftig verschillen; de olijvenrassen met allemaal eigen karakteristieken. Vaak zijn bepaalde soorten olijven specifiek voor een gebied. Ty pisch voor Spanje, met rond de 1.000.000 ton het grootste olijf- olieproducerende land, zijn bij voorbeeld de hojiblanca, de pi- cual, picudo, arbequina en ver- dial. Specifiek Italiaanse rassen zijn de frantoio, leccino, corati- na en ogliarola. Frankrijk teelt vooral aglandau-olijven en Grie kenland kent zijn eigen koron- eiki en kalamata-olijven. Olijfbomen komen net als wijnstokken van oorsprong uit het Midden-Oosten (Perzië, Mesopotamië) waar ze in het wild groeiden. Wie of waar voor het eerst begonnen werd met het conserveren en persen van olijven is onbekend. Wel breidde de teelt zich rond het begin van onze jaartelling uit over het hele oostelijk Middel landse Zee gebied. Via Grieken land kwam de olijf in Italië te recht en de Romeinen verbreid den de teelt op hun beurt naar Spanje. Zo'n 150 jaar geleden namen Spaanse Franciscaner monniken olijfbomen mee naar Californië. Alle omstandigheden zijn van invloed op de kwaliteit van een olijf. Van snoei tot weer en van aarde tot pluk, alles draagt bij of doet afbreuk aan aroma en smaak. Vandaar dat olijfolie per merk net als wijn van jaar tot jaar verschilt. Aan de kleur of herkomst van olijfolie is niets af te leiden over de smaak of kwaliteit. De smaak kan alleen bepaald worden door te proeven. Dat olijfolie van de eerste persing (Extra Vergine) altijd beter (of gezon der) is dan andere persingen is evenmin een vaststaand feit. Wel zijn de eerste persingen doorgaans duurder. Dat olijfolie de oorzaak zou zijn van vakantiediarree, is een volkomen achterhaald toeris tenfabeltje. De boosdoener was doorgaans niet olijfolie, maar waren vooral micro-organismen en bacterieën in water en ande re voedingsmiddelen. een likje, maar echt een slok. Die giet je in een taps toelopend glaasje, dek je even af met een schaaltje zodat de aroma's zich in de lucht in het glas verdelen en laat je na een paar minuten net als wijn walsen in het glas en in je mond. Pas dan weet je wat je proeft: gras of pepers, fruit of een zachte vette smaak." Door Rien van Reems Horeca is entertainment. Met die gedachte bestiert ondernemer Jer- ty van Zuylen zijn twee zeer in het oog lopende zaken aan de Vlissingse Boulevard Evertsen. Binnenkort komt daar een derde eetgelegenheid bij, een lunch room. Alle drie zijn ze gevestigd °P de begane grond van nieuwe appartementencomplexen, de be woners zijn er óf blij mee óf boos °ver, maar het lijkt de beste ma nier om aan de zeekant wat leven 'n de brouwerij te brengen: Vlis- singen als Knolcke in het klein. Grand Café Raymondo draait zo'n z?s maanden en is net als restau rant Stefano's ernaast genoemd naar de zonen van de uitbater. „Ik heb maar twee kinderen dus de hinchroom wordt waarschijnlijk gewoon De Lunchroom." Omdat Van Zuylen vindt dat het op de Boulevard een dooie boel wordt wanneer je er voortijdig het licht uit doet, laat hij de lampen tot laat branden, zelfs als er geen gasten zijn. In deze kersttijd steekt hij wat extra lichtjes aan, wel duizenden, het is immers het feest van het licht? Omdat het middaguur zojuist is verstreken overhandigt gastvrouw Anita mij de kleine kaart, waarop echter ook de meeste gerechten van de grote kaart voorkomen. Bij de jongste verbouwing, voor de her opening, zijn in de keukenwanden grote ramen aangebracht, zodat de gasten zicht hebben op de activitei ten in de keuken, op zich een niet onbelangrijk stukje entertainment. Uitbater Van Zuylen heeft als doelstelling voor iedere beurs iets smakelijks te bieden. Hij stelt dat vier mensen voor 60 euro bij Ray mondo kunnen eten, maar ik re ken uit dat je het dan wel bij het hoofdgerecht moet laten. Hoewel de kleine kaart mogelijkheden biedt: pasta's voor 8,75 euro, to matensoep voor 4,40 euro en uiensoep voor 4,80 euro. Ik bestel de romige kreeftensoep (8,- euro) die de chef-kok heeft 'versierd' met verse ringen pijpa- juin of grove bieslook of iets der gelijks. De soep, inderdaad lekker romig en met flink wat stukjes kreeft, wordt opgediend in een grote kom. De smaak is prima. Door verse kreeft te verwerken in gerechten kan de keuken ook ver se kreeftensoep maken. Naast kreeft is het duurste visge recht het vispannetje Raymondo dat 19,75 euro kost, evenveel als het drieluik van vis, zalm, tongfi let en scampi's, geserveerd met een witte wijnsaus en garnalen. Gebakken of gepocheerde zalm met dillesaus is met 18,50 euro een fractie goedkoper. Dan ko men de gegrilde tonijn met twee kleuren paprika coulis (17,75 eu ro) en gebakken slibtongen afge- blust met citroen (17,50 euro). Voor 13,25 euro heb je al gebak ken mosselen en voor 13,15 euro in tempura gefrituurde scholfilet of kabeljauwfilet met mosterd saus. De vleesgerechten beginnen bij 9,40 euro voor een satéschotel van varkensvlees en gaan tot 20,50 eu ro voor een lamsfilet met honing- tijmsaus. Andere vleesgerechten zijn onder meer entrecóte met uiencompöte (18,25 euro), gebak ken tournedos met roquefortlcaas en eigen jus (19,75 euro), gegrilde spareribs met naar verkiezing zoe te of pittige saus (15,50 euro), een California wrap gevuld met kipfi let en varkenshaas (15,75 euro) en roergebakken biefstukreepjes (12,50 euro). Mijn hoofdgerecht bestaat uit ge braden kippenbouten met trappis- tensaus (14,25 euro), smakelijk in al zijn eenvoud. Twee indrukwek kende kippendijen zijn neerge vlijd op een bedje van pasta en worden geflankeerd door een ge vulde aardappel en een roodge- stoofd peertje. En dat is nog niet alles want ook boontjes, wortel schijfjes en peultjes ontbreken niet. Daarnaast serveert Anita ook nog een schaal knapperige frietjes en een kom frisse, verse rauwkost. Net als Stefano's is Raymondo be kend om de overvloedige porties, grote eters komen hier aan hun trekken. Raymondo serveert diverse drie gangenmenu's, zoals het vismenu, vleesmenu en vegetarische menu voor 23,- euro en als specialiteit van het Huis de 'Trots van Zee land', vijf gangen met oesters, kreeftensoep, mosselen, kreeft en Zeeuws babbelaarsijs voor 40,- eu ro. Voor liefhebbers zijn er Fruits de Mer voor 21,- euro, maar omdat niet veel gasten daarmee bekend zijn en de omzet gering, lijkt het me verstandig die van te voren te bestellen. Grand Café Raymondo Boulevard Evertsen 2/8 Vlissingen Tel. 0118 441 441 e-mail: info@raymondo.nl Zeven dagen van de week geopend van af 10.00 uur Keuken open van 11.30 uur tot 22.00 uur (grote en kleine kaart) Creditcards: Visa, Amex en Mastercard Kinderen: kindermenu, kleurboek en in ternet op de vide Vegetariërs: apart menu, altijd hoofd gerecht Rolstoel: goed toegankelijk Roken: gescheiden op verzoek, goede airco

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 79