Vier bedrijven naar Kluizendok Integreren doe je samen A De Sprong helpt familie Ta KRIJGER TABAK ook boxsprings! Ja, ik collecteer! Tevreden Gentse havendirecteur hoopt dat nog meer kandidaten zich melden weekenddiensten Dansen bij C0( agenda Raad akkoord met betaalde strandwachten Omdat wij ruimte willen maken voor de nieuwe voorjaarscollectie, geven wij kortingen van 10% tot op de wintercollectie. Rmïïksi m Safe GEEF U OP VOOR DE CURSUS REANIMATIE vrijdag 19 december 2003 zaterdag 20 en zondag 21 december 2003 CENTRAAL ALARMNUMMER 112 Huisartsen Noord- en Zuid Beveland Huisartsenpost De Bevelanden,'s Gra- venpolderseweg 114b, Goes, tel. 0900-1785 (ma.t/m vr. van 18.00 tot 8.00 uur, in weekeinde of tijdens feestdagen) Hein- kenszand e. o. vrij. 17.30-ma. 08.30 uur: J. A. Fortrie, Zangvogelstraat 86, Hein- kenszand, tel. (0113) 563074. Tandartsen Noord- en Zuid-Beveland P, F. M. Gerritsen, Nassaulaan 151, Goes, tel. 06-53257131. Spreekuur 10.00-11.00 uur. Tandartsen de Pijlers: uitsluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Koster, Wimmers en de Wit tel. (0113) 220034. Apotheken Avond- en weekenddiensten worden verzorgd door De Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. (0113) 270620. Dierenartsen Goes, 's Gravenpolder, Kapelle, Kruinin- gen en Krabbendijke: B. J. Boer, tel.(0113)313050. Goes, Heinkenszand en Noord-Beve land: M. P. C. Karelse, 's-H. H. Kinderendijk 118, Goes, tel. (0113) 220656. Praktijk voor gezelschapsdieren, L. Huis- kes-Cornelisse en M. Berrevoets, Molen laan 24, Yerseke, tel. 0113 572756. Spreekuur zat. 9 30-10 uur. Wijkverpleging Oosterschelde Thuiszorg. Voor geheel Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen- Duiveland, Tholen en St. Philipsland via tel. (0113) 249111. Stichting Thuiszorg Nederland via tel. (0113)229003. Verloskundige Maatschap Goes 20.00-zon. 20.00 uur: M. de Winter, tel. 0113 224099 Bij geen gehoor via alarmcentrale Vlissingen, 0118 414444. Huisartsen Tholen en St. Philipsland Voor geheel Tholen van vrijdag 177 maandag 8.00 uur: Huisartsenpraktijk Bergen opZoorr.i raselsuslaan 2, tel. 0 1 64 273855. Tandartsen Tholen en St. Philipsland Voor geheel Tholen van zat. 0; 24.00 uur: W. van Geest, Antwerpsestraatwe,^ Hoogerheide, tel. 0 1 64-612390, Dierenartsen Tholen W. Brons, tel. (0166) 612596. Week spreekuur op Kalfsdamseweg2tsfri vliet. Zat. van 8.30-9.00 uur en in Th" van 11.00-12.00 uur op Botermarir Oosterschelde Thuiszorg Tholen en St. Philipsland Tel. (0113) 249111. BERGEN OP ZOOM - Voor) bische en biseksuele vrouwe er 18 januari een dansmici bij het COC in Bergen op Zo: De middag wordt georganis- met de Vita-Mienen, eengs voor lesbische en biseksu vrouwen uit Roosendaal, en: gint om 15.30 uur. STREEKACTIVITEITEN BERGEN OP ZOOM - Centrum, 20.00 uur: Kerstspel; COC-café De Soos, 22.00 uur: Vrijdag avondcafé; GOES - Kantine ZLM, 13.30-16.30 uur: Biljart voor ouderen, buurtwerk Goese Polder; HANSWEERT - Kaj Munk, 13.00 uur: Se- niorensoos; 'S-HEERENHOEK - R.k. kerk, 19.30 uur: Kerstconcert m.m.v. gezamelijke koren; KAMPERLAND - Centrum, 19.00-22.00 uur: Kerstmarkt doorZeelandNet Studio; KAPELLE - Fruitteeltmuseum, 13.00- 17.00 uur: Boomtoppers, op de fiets ofte voet Door de bomen het bos zien en de topbomen om je heen; De Vroone, 13.30 uur: Sociëteit; KRUININGEN - Ons Dorpshuis, 13.00- 17.00 uur: Biljartclub senioren; 20.00 uur: De Berini's; Sporthal, 19.30-20.30 uur: Conditietrai ning bij Omni-Sport Reimerswaal; KRABBENDIJKE - De Meiboom, 13.00- 20.00 uur: Vogeltentoonstelling bi Vogelvrienden Krabbendijke; KWADENDAMME - Berkenhof, Lar- weegje 10a, 10.00-17.00 uur:VI Wandeltuinen met Orangerieplanlaii waterpartijen geopend vo OUD-VOSSEMEER - Vos uur: Kerstviering voor 0 RILLAND - De Vliedberg, 14.00uu go voorouderen; VLAKE - Sequoiahof, 10.00-18.00.. Grote siertuin geopend vi WAARDE - Nederlands Hervormden 20.00 uur: Kerstconcert met m eniging Vooruit en het Smalsti nenkoor; WEMELDINGE - De Wemel, 13.00 uur Sociëteit; YERSEKE - Dreef en Kerkplein, 03.05- 13.00 uur: Weekmarkt; Prinses Beatrixhaven, 13.30 uurfeei rondvaart op de Oosterschelde; Nederlands-hervormde kerkXHl-s. Concert van Mozart in sarreier^ met het Zeeuwse Mannenk(w.«;-j de heer AKurvink. door Wout Bareman GENT - Het Havenbedrijf Gent heeft overeenstemming bereikt met vier bedrijven over vesti ging aan het nieuwe Kluizendok op de westelijke oever van het Kanaal Gent-Terneuzen. De vier investeren ruim vijftig mil joen, nemen voorlopig bijna 27 hectare grond in gebruik en zijn samen goed voor een kleine 200 extra arbeidsplaatsen. Eén van de bedrijven onderhan delde ook met het havenschap Zeeland Seaports, maar koos toch voor een nieuwe locatie aan het Kluizendok. De haven van Gent besloot be gin jaren negentig de sprong over het kanaal te wagen. Tot op dat moment speelden alle ha venontwikkelingen zich af op de oostelijke kanaaloever. Toen de autoconcerns Volvo en Ford zich daar steeds nadrukkelijker manifesteerden, werd eerst ge kozen voor een zogenoemde in- breiding van de haventerreinen daar en vervolgens tot de ont ginning van de westelijke oever, tussen Gent en Evergem. Daar ging in '96 de eerste paal de grond in voor wat door de ha- DOMBURG - De gemeente Vee- re gaat door met de professiona lisering van de strandbewaking. Dat heeft de gemeenteraad gis teravond besloten. De partijen discussieerden nog enige tijd over het lot van de vrijwilligers die tot nu toe de stranden bewaken. Deze be raadslagingen werden gevolgd door een flinke groep vrijwilli gers van de reddingsbrigade Domburg. Uiteindelijk zegde wethouder M. te Roller toe dat ook in de nieuwe professionele organisatie nog steeds plek is voor vrijwilligers die hun hobby willen uitoefenen. venbestuurders steevast de te genhanger van de Axelse Vlak- te/Autrichepolder op Zeeuws- Vlaams grondgebied wordt ge noemd. Het Kluizendokproject behelst de aanleg van een nieuwe in- steekhaven met 4,2 kilometer kademuur en 200 hectare ha venterrein, waarvan de helft di rect aan het water ligt. Kosten: 136 miljoen euro. In 2006 moet het Kluizendok - uitgevoerd in drie fasen - volle dig beschikbaar zijn. Haven schepen D. Termont van Gent zei gisteren, tijdens een feeste lijke presentatie in het stadhuis: „Ik had grote verwachtingen van het Kluizendok als de nieu we motor van de haven van Gent, maar ik had zeker niet ge rekend op zo'n snel succes. De investering van deze vier be drijven samen is goed voor min stens 1,6 miljoen ton extra tra fiek. Dit had ik in mijn stoutste dromen niet verwacht. Het be vestigt de belangrijke rol die Gent op internationaal vlak vertolkt, zeker als nichehaven, die zich richt op gespecialiseer de overslag die de grote havens niet willen." Goederenspoorlijn Metaalconstructeur Aelterman NV, Ghent Transport Storage (GTS), Zoutman NV (leveran cier van zout voor alle mogelijke toepassingen) en Van Eeckhaut Vervoersmaatschappij (VVM, in beton) vullen samen volgend jaar bijna dertig hectare in aan de noordkant van het Kluizen dok. Lopen de vergunningpro cedures zoals het moet, dan zijn de bedrijven vanaf 2005 opera tioneel. Havendirecteur E. Van Craey- velt hoopt dat zich, direct na de verhuizing van de goederens poorlijn Terneuzen-Gent, pal langs de kanaaloever bij het dok, meer kandidaten voor ves tiging zullen melden. Juist de aanwezigheid van hindernissen als de oude spoorlijn én het touwtrekken om de sanering van de chemische stortplaats van La Flordiënne stond een snelle ontwikkeling van het dok in de weg. Leerlingen van De Sprong met het spaarvarken voor hun ex-klasgenootjes An hai en An phu. Achterste rij: Denise Verhage en Amanda Meijers (rechts) en voorste rij Angela Meijers en Tamara Meijers (rechts). foto Lex de Meester door Edith Ramakers VLISSINGEN - De kinderen van basis school De Sprong in Koudekerke dachten dat An phu en An hai op vakantie gingen naar hun oma in het Vietnamese Hanoi. Na twee weken zouden ze weer terug zijn in Ne derland. Maar de vakantie bleek een defini tieve verhuizing naar hun land van her komst. „Het was dramatisch voor onze kin deren en het gezin Ta", zegt directeur Anne- lies Bakker van De Sprong. De familie Ta probeert sinds een maand op eigen kracht een nieuw bestaan op te bou wen in Vietnam. An phu zat in groep 7 en zijn zusje An hai in groep 2Ook de twee kin deren wisten zelf niet dat ze voorgoed naar Vietnam terug zouden gaan. „De ouders waren bang voor emoties en hebben het nieuws pas in het vliegtuig verteld." De familie heeft geen inkomsten. Het spaar geld is opgegaan aan de reis. Het nieuwe be gin in Vietnam valt zwaar. Ze zitten aan de grond, wonen in bij een familielid in een te klein huis. „Nadat ze twee brommertjes hadden gekocht, waren ze helemaal fail liet." De kinderen en leerkrachten van De Sprong zijn een actie begonnen om de familie Ta te helpen. „Met het geld kan An phu bijles Vietnamese taal nemen. Hij spreekt en schrijft nu niet goed genoeg om toegelaten te worden op school. An hai is voor Vietna mese begrippen nog te jong om naar school te gaan." Vader Ta, die regelmatig e-mailcontact on derhoudt, heeft geschreven dat hij een soort internetcafé wil openen. „Ook dat kostgeld, dat hij niet heeft. Deze actie heeft een dui delijk doel. We hebben al bijna driehonderd euro opgehaald." Op school is er lang over gesproken of ze zich in moesten zetten voor de familie Ta. „Want we hebben relatief veel gezinnen die uitgeprocedeerd zijn, die terug moeten naar hun land van herkomst. Maar toch verdient juist dit gezin het." Wat geven we haar terug voor alles Wat ze is kwijtgeraakt Openingstijden: di t/m vrij: 09.30-12.00/13.00-18.00 uur zaterdag geopend tot 17.00 uur j Dal moet toch kunnen? Enkele uurtjes actief voor de Nationale Collecte Hersenziekten Psy chische Ziektenl Bel ons nu Alle beetjes helpen! Onze collecteweek is van 8 t/m 14 februari 2004 met als thema'angststoornissen' Meerlnformatie.www.nfgv.nlenwww.hersenstlchling.nl Meld u aan als collectant of organisator: (030) 29711 97 Als u morgen getuige bent van een hartstilstand, wilt u dan hulpeloos toeschouwer zijn of geoefend hulpverlener? Reanimatie is levensreddend. Maar kan niet uit een boekje geleerd worden. Geef u op voor een prak' tische cursus die gemiddeld zo'n 4 tot 6 uur duurt. Toelatingseisen zijn er niet. En zo'n cursus is natuurlijk vooral belangrijk voor familieleden van hart' patiënten, maar ook voor brandweer, politie, portiers, sporttrainers, winkelpersoneel, mensen van het openbaar vervoer etc. Meer weten? Informeer bij het Nederlandse Rode Kruis afdeling Vlissingen, tel. 0118-466668 of kijk op http://clubnet.zeelandnet.nl/rkuisv voor meer informa tie. Of informeer bij de Nederlandse Hartstichting, Bureau Reanimatie, Postbus 3140, 3502 GC Utrectt 030-2844543, reanimatie hartstichting.nl Nederlandsev<|/Hartstichting vrienden van de hartstichting Vluchtelingenwerk Neder land werkt al 25 jaar aan inte gratie van vluchtelingen. In bijna elke gemeente is een VluchtelingenWerkgroep ac tief. Onze lokale medewer kers begeleiden vluchtelin gen tijdens hun eerste perio de in hun nieuwe woon plaats. Ook uw bijdrage aan integratie, bijvoorbeeld in de buurt of op het werk, is van groot belang. Heeft u even tijd voor onze informatie? Wat kunt u doen? Het gaat vaak om eenvoudi ge dingen. Niet meegaan in vooroordelen bijvoorbeeld. Belangstelling tonen. En: con tact maken. Thuis, op straat, op het schoolplein, op het werk, in de vereniging. Overal in het land organiseren loka le VluchtelingenWerkgroe- pen activiteiten waar vluchte lingen en Nederlanders el kaar kunnen ontmoeten. Er zijn bijvoorbeeld interculturele avonden, kunstexposities, in ternationale eetcafés, forum discussies, kookcursussen etc. Wie een vluchteling zo leert kennen blijkt vaak meer met hem of haar gemeen te hebben dan verwacht. Wij informeren u graag over onze ontmoetingsactiviteiten. Kijk op www.vluchtelingen- werk.nl. KREUKELMARKTIa 4461 HW GOES Tel. 0113-214607 Auping weet wat mensen willen: dOplFiQ Geef om een oorlogskind Uw bijdrage aan integratie is broodnodig. Vraag informatie! Postbus 2894 1000 CW Amsterdam Tel. 020 - 346 72 00 campagne@vluchtelingenwerk.nl www.vluchtelingenwerk.nl Koöp nu uw oudejaarsloten bij: Krijger Tabak De prijzen van de afgelopen jaren die hier gevallen zijn: mrt. '96 25.000,- sep. '99 50.000,- juli '96 50.000,- sep. '99 100.000,- dec. '96 2x 10.000,- dec. '99 10.000,- jan. '97 10.000,- feb. '00 25.000,- jan. '97 100.000,- jun. '00 12.000,- juli '97 25.000,- dec. '01 oudejaars lot 5.000,- sep. '97 50.000,- dec. '01 oudejaars lot. 500.000,- dec. '97 oudejaars lot. 20.000,- jun. '02 10.000,- apr. '98 10.000,- jul. '02 10.000,- dec. '98 10.000,- aug. '02 10.000,- Gezocht: aankomend winnaar 2003 Jackpot 10 miljoen Giro 123488 Vluchtelingenwerk Nederland Kom kijken, proeven, voelen, liggen, kiezen. GOES De Vlijt Bedden, Beestenmarkt 12 kinderen eerst

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 38