KERSTEXPOSITIE uniek voor Zeeland FAMILIEBERICHTEN Plaats uw familie berichten in de PZC pa de Groot-de Kam i Van der Hooft Sluitingstijden familieberichten: Overlijdens- en geboorteberichten: Aanleveren: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur, zondag 16.00-18.00 uur, plaatsing de volgende dag. Overige familieberichten: Voor de krant van maandag t/m vrijdag: twee werkdagen voor plaatsing 15.00 uur, zaterdag: woensdag 16.00 uur. Tel.nr. 0113-315555 Faxnr. 0113-315549 via e-mail: eaa@pzc.nl Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze dochter en zusje NOORTJE 17 december 2003 Remy, Marion en Max Verhage Koningin nel aan 35 4335 BA Middelburg Wij zijn blij met de geboorte van onze dochter TIRZA ROSELINA 16 december 2003 Bert en Johanna Loijenga-ten Harkei Van Cittersstraat 37, 4333 KT St. Laurens In plaats van kaarten Ik heb het leven liefgehad Zo omarm ik ook het eeuwige Wie mij liePieeft, heeft ook het leven lief Heb verdriet, maar vindt het plezier weer terug Alleen om mij dat plezier te doen HANS VAN DER HAVE 26-06-1959 Goes 14-12-2003 Innig geliefde zoon, broer, zwager, oom en oudoom van Tonny en Crista van der Have-Von Fehrn Nelleke en Rijk Ronny en Nicole, Ricardo Christian Marianka en Theo, Amy Heieen en Geeraard Arnout Tonny Ellen en Johnny José en Graham Jan Goes, 14 december 2003 De crematie heeft 18 december plaatsgevonden. Correspondentieadres: H. N. Rijkse-van der Have Ridderhof 12 4401 JZ Yerseke Waarom jij? We zullen je missen. Erwin en Johan Voor onze lieve vriend en buurman HANS VAN DER HAVE Sterven is niet erg. Je trekt gewoon het oude jasje van je lichaam uit, gewoon, zoals wanneer je thuiskomt, je je jas, die nu geen dienst meer doet, op een hanger aan de kapstok hangt, eindelijk thuis, je rekt je uit. Leo, Annelies Lieve HANS Dit is geen leuk grapje lieverd.... We gaan je zo missen! Martijn, Jane, Zoë Luca HANS Zoals jij was er geen ander mens op de wereld. Wat zullen we je liefde, vriendschap en humor missen. Dag lieverd. Jan en Lucy Konte Met ontroering hebben wij kennisgenomen van het overlijden van BERT KAMP echtgenoot van onze collega Ria Wij wensen Ria, familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. Directie en medewerkers VARIAN B.V. Middelburg, 16 december 2003. Hij was altijd laat. In een situatie dat een ander het afscheid voorbe reidt stond hij op de drempel, meende dat alles nog gebeuren moest. 'Gelukkig, het zomerlicht is rijker dan ooit en de zintuigen zijn ge\>oeliger - mijn lange voorbereiding is niet vergeefs geweest. Eindelijk kan ik aan de slag' zei hij - Hij zag het avondrood weerkaatst in morgendauw. (Vrij vertaald uit Tijd, Hans Warren). HANS VAN DER HAVE Altijd op weg voor een ander. We zullen hem ontzettend missen. Bestuur, Medewerkers en Vrijwilligers Meldpunt, Platform Vrijwillige Thuiszorg Oosterschelde Regio Diep geschokt zijn wij door 't overlijden van ons geliefd raadslid HANS We zullen zijn humor, energie en positieve invloed ontzettend missen. Cliëntenraad Bijstand en Minima Toch nog onverwachts is overleden onze schoon zuster MAATJE VAN BELZEN-DE NOOIJER 17 december 2003 Middelburg: E. de Hamer Arnemuiden: L. de Nooijere Vlissingen: B. G. de Nooijer Na een hevige strijd tegen de ziekte A.L.S. die ze uit eindelijk heeft verloren is van mij heengegaan mijn lieve zorgzame vrouw LIA JACOBSE Middelburg, 27 januari 1942 t-17 december 2003 Middelburg: Jos Jacobse Keetenstraat 5, 4335 TH Middelburg. Met speciale dank aan dr. Lankhorst, personeel en vrijwilligers van Sint fans Hospice De Casembroot voor de liefdevolle verzorging en begeleiding Lia is opgebaard in het Rouwcentrum "Middelburg", Buitenhovelaan 1 te Middelburg, alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen op dinsdag 23 december van 12.00 tot 12.30 uur. Aansluitend zal om 13.00 uur de crematieplechtig heid plaatsvinden in het crematorium aan de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in de aula van het crema torium. Zij die geen rouwbrief ontvangen hebben gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen. Er moet toch 'n plek zijn, 'n land of 'n rijk, waar iedereen happy is, ied'reen gelijk. Er moet toch zo'n plek zijn, of dacht je van nee, we weten het niet zeker, maar hebben zo'n idee. Goede reis LIA Mathieu Riny LIA Als leven lijden wordt komt de dood als een verlossing. LIA Het kaarsje is uit Je stoel is leeg maar de warme herinnering blijft Catrien Addy Wij vernamen dat plotseling op de leeftijd van 70 jaar is overleden de heer F. VOS De heer Vos was in de periode 1972 -1979 rector van het Christelijk Lyceum voor Zeeland te Goes. Ons meeleven gaat uit naar zijn vrouw, zijn kinde ren, kleinkinderen en verdere familie. Wij wensen hun allen Gods kracht en nabijheid toe. Bestuur, directie en personeel van het Buys Ballot College te Goes A. M. Boon, voorzitter van het bestuur drs. P. Favier, voorzitter van de centrale directie Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend, nimmer klagend, altijd stil dragend, moedig ging je door, steeds weer, tot op het laatste moment, het wilde niet meer. Wij zijn heel verdrietig dat na een moedig strijden tegen zijn ziekte van ons is heengegaan, mijn lieve zorgzame man, onze vader en opa IZAAK OVAA Zoutelande, 7 april 1931 t Vlissingen, 18 december 2003 Zoutelande: M. Ovaa-Verhage Mieke Wim en Ria Nadine en Thomas Rosanne en Frank David Koddelaan 11 4374 EP Zoutelande Mijn man is thuis opgebaard, alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen op zaterdag 20 december van 14.00 uur tot 17.00 uur. De herdenkingsdienst voor familie en belangstellen den zal worden gehouden op dinsdag 23 december om 13.00 uur in de Catharinakerk te Zoutelande. Aansluitend zal om 14.00 uur de begrafenis plaats vinden op de Algemene begraafplaats te Zoutelande. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren in zaal Middendorp. Zij die geen rouwbrief ontvangen hebben, gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen. Na een moedig gedragen slopende ziekte hebben wij afscheid moeten nemen van onze oudste broer, zwager en oom IZAAK OVAA Zoutelande: P. Ovaa P. Ovaa-Verhulst Zoutelande: C. Francke-Ovaa M. Francke Westkapelle: L. Kleinepier-Ovaa J. Kleinepier Zoutelande: H. Ovaa J. Ovaa-Westerbeke Middelburg: W. Ovaa M. M. G. C. Ovaa-Reijnders Neven en nichten Tot ons groot verdriet overleed na een ernstige ziekte, onze geliefde zwager IZAAK OVAA Zwijndrecht: Vlaardingen: Bergen op Zoom: Zoutelande: Fijnaart: Zoutelande: Kortgene: Zoutelande. 18 december 2003 W. Verhage F. Verhage-Bostelaar C. van Toor E. van, Toor-Verhage L. Ovaa (in herinnering) L. Ovaa-Verhage P. Verhage M. H. Verhage-Mandemaker A. Verhage D. Verhage-Heidoorn C. Janse P. J. Janse-Verhage W. Verburg S. Verburg-Verhage Nog onverwachts is uit ons midden weggenomen, onze geliefde zuster, schoonzuster en tante JANNA MAGDALENA SUZANNA BASTING weduwe van Jacob Abraham Vermeulen Breskens J. A. Basting (in herinnering) S. Basting-Wandel Breskens: S. J. Verduijn-Basting P. Verduijn 's-Gravenpolder: E. M. Verpoorten-Basting P. C. Verpoorten Neven en nichten Breskens, 16 december 2003 Ab en Gerco "Vrees niet, geloof alleen" Zo sterk. Zo dapper. Vol bewondering voor haar persoonlijkheid en dank baar voor alles wat zij voor ons en anderen heeft betekend, geven wij u kennis dat na een ernstige ziekte is overleden onze lieve moeder, schoonmoeder en oma FOEKJE RIJKSE-WESTRA geboren, overleden, 1 mei 1927 17 december 2003 Hans en Wil Reinoud en Simone Rob Martijn en Mariët Ineke en William Wouter en Ellen Jeffrey Jessie Renske Brian jr. Correspondentieadres: Duinstraat 22, 4357 AG Domburg Er is gelegenheid tot afscheid nemen op dinsdag 23 december a.s. van 10.00 tot 10.30 uur in het rouw centrum "Middelburg", Buitenhovelaan 1 te Middelburg. De afscheidsdienst zal om 11.00 uur worden gehou den in de aula van de algemene begraafplaats aan de Westelijke Oude Havendijk te Middelburg. Waarna aansluitend de begrafenisplechtigheid zal plaatsvin den. Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in de aula van de bovenge noemde begraafplaats. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Rust nu maar uit. Je hebt je strijd gestreden. Je hebt "t als een moedig mens gedaan. Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden. Wie kan voelen wat je hebt doorstaan. Intens verdrietig omdat wij hem moeten missen, maar dankbaar dat een moeizame lange weg is geëindigd, laten wij aan allen die hem kennen weten dat hij er niet meer is mijn lieve man, onze lieve vader, groot- en overgrootvader BENJAMIN VAN HOEIJDONCK 11 maart 1927 f 17 december 2003 Vlissingen: Nel van Hoeijdonck-de Croo Oost-Souburg: Ben en Wil Brigitte en Ko Nina, Robbert Benny-Boy en Brian Middelburg: Heieen en Dick Nick en Kim Tessa en Tuga Eline en Remy Oost-Souburg: Hanny en Martin Kirsten en Daan Michel Pres. Rooseveltlaan 159 4383 SC Vlissingen Er is gelegenheid tot afscheid nemen maandag 22 december van 11.45-12.15 uur in het rouwcentrum Overtoom-Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaatsheb ben om 13.00 uur in het crematorium, Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in het rouwcentrum te Vlissingen. Verdrietig delen wij u mee dat is overleden onze zwager en oom BEN VAN HOEIJDONCK Oost-Souburg: Th. Franke f J. Franke-de Croo Vlissingen: G. Vader J. Vader-de Croo f Cardiff: H. de Croo Neven en nichten Van al degenen van wie ik hou heb ik afscheid genomen. Om al degenen van wie ik hield te ontmoeten. Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid en liefde is in de leeftijd van bijna 82 jaar overleden onze lieve moeder, oma en overoma HELENA LEUNTJE ADRIANA HOUTEKAMER weduwe van Jan Jacobus van Oeveren Etten-Leur: Wim van Oeveren Adje Smet Marleen en Alfred, Anouk, Maud André en Suzanne Bart Michiel en Ursula Mexico: Co van Oeveren Moon-Hee Kim Lenny en Ton, Geertje, Antonie, Willem Aukje en Jack, Resa Ossendrecht: Frans en Oeveren Jaqueline Stok Ronald en Cora Renate Waarde: Hannie van Houte-van Oeveren Bram van Houte Heieen en Rino, Robert Tien en Mare Janet en Michel, Jonatan, Kayleigh Amsterdam: Sien van Oeveren Jaap Teeuwissen 18 december 2003. Kerkhoekstraat 7, 4401 GB Yerseke. Moeder is thuis, als u persoonlijk afscheid van haar wilt nemen kan dat op zaterdag 20 december tussen 13.00 en 17.00 uur. Een afscheidsdienst zal worden gehouden op dins dag 23 december om 13.00 uur in de Hervormde kerk, Kerkplein 5 te Yerseke. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Yerseke. Na de begrafenis is er in het Hervormd Kerkelijk Centrum "De Haven", Dreef 6 te Yerseke gelegen heid de familie te condoleren. Mocht u door omstandigheden geen rouwbrief ont vangen hebben, wilt u dan deze advertentie als zoda nig beschouwen. Onverwachts is na een kortstondig ziekbed overleden onze zus, schoonzus en tante HELENA LEUNTJE ADRIANA VAN OEVEREN-HOUTEKAMER Wij wensen de kinderen en verdere familie veel sterkte toe Uit aller naam: familie Houtekamer Met verslagenheid heb ik kennis genomen van het overlijden, na een korte ernstige ziekte van mijn lieve buurvrouw LENA VAN OEVEREN (moeder Lena) De kinderen en verdere familie wens ik veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies. Rie Manneke Heel bedroefd ben ik door het plotseling overlijden van mijn lieve vriendin DINY VONK Wat zal ik haar missen. Alie Hanse Burgh-Haamstede, 17 december 2003 Bedroefd omdat wij hem moeten missen, maar dank baar voor zijn liefde en zorg waarmee hij ons omringde, geven wij u kennis dat toch nog onver wachts van ons is heengegaan onze lieve, zorgzame vader, opa en overopa WIJNAND SNOEK sinds 13 februari 1998 weduwnaar van Jacomina Dina Saaman in de leeftijd van 83 jaar. Lenie en Wim Zuijddijk-Snoek Lianne en John, Carmen Edwin en Renstje Kattendijke, 17 december 2003 Correspondentieadres: Zandweg 2, 4474 NH Kattendijke Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren zaterdag 20 december van 19.30 tot 20.00 uur in rouwcentrum "De Bevelanden", Geldeloozepad 20 (naast de Alg. Begraafplaats) te Goes. De afscheidsdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal worden gehouden maandag 22 december om 14.15 uur in de aula van bovengenoemd rouwcentrum. Aansluitend zal om plm. 15.00 uur de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Kattendijke. Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot con doleren in de condoléanceruimte van rouwcentrum "De Bevelanden". Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze geliefde broer en zwager WIJNAND SNOEK Familie Snoek Openbaring 21 - 4: En hij zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. De vroegere dingen zijn voorbijgegaan. Kort na het overlijden van onze moeder en oma, delen wij u mede dat is overleden onze vader en (over)grootvader WILLI JOHANN HOUNDSMAERK In de leeftijd van bijna 84 jaar. kinderen: Ben en Loes de Braal- Houndsmaerk Wim en Liesbeth van Dalen- Houndsmaerk kleinkinderen: John en Jolanda Michael en Esther Tirza en Ronny Chantal en Patrick Elvira en Roy Arjan achterkleinkinderen: Giovanni Nigel Tenisha Cedric Caitlin Bedankt voor diegenen die mij liefdevol verzorgden. Middelburg, 17 december 2003 Correspondentieadres: Rentmeesterlaan 52 4336 EN Middelburg Er is gelegenheid tot afscheid nemen op zaterdag 20 december a.s. van 12.00 tot 13.00 uur in het rouw centrum aan de Buitenhovelaan 1 te Middelburg. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op dinsdag 23 december a.s. 10.00 uur in het crematorium aan de Westelijke Oude Havendijk te Middelburg. Na afloop is er gelegenheid de familie te condoleren in de condoleanceruimte van het crematorium. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. uitvaartverzorging dag en nacht bereikbaar |ai gratis informatiepakket Jê eigen rouwvervoer wÊ 'n binnen- en buitenland fJÉ^" urairtü.degrootdekam.n/ info@degrootdekam.nl Jfpc2?x. informatiecentrum begrafenissen en crematies Veerseweg 36, 4332 BG Middelburg tel: 0118-612868 Tuincentrum bloembinderij Nieuwe Rijksweg 49 's-Heer Arendskerke Tel.: 0113-270960 openingstijden: ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur zaterdag 8.30 tot 17.00 uur donderdag koopavond Na een leven waarin vreugde en verdriet e afwisselden, is rustig overleden onze moëü schoonmoeder, oma en overoma CORNELIA PIETERNELLA DE WITT-BROEKSMA weduwe van H. J. de Witt Zij werd 87 jaar. Wij danken het personeel van de "Vliedberg" afdeling Kasba voor de liefdevolle stervensbegeleiding. Vlissingen: Ans van der Linde-de Witt Sjaak van der Linde Vlissingen: Romke van der Linde Monique den Ouden Jelle Rijswijk: Marije van der Linde Ralph Blom Vlissingen, 17 december 2003 Coosje Buskenstraat 168 Correspondentieadres: Paauwenburgweg 119, 4384 JD Vlissingen Er is gelegenheid tot persoonlijk afscheid neirg dinsdag 23 december van 12.15-12.45 uur...u rouwcentrum Overtoom-Groen, Van Dishoeckstia 620 te Vlissingen. Aansluitend wordt daar een herdenkingsbijeej komst gehouden, gevolgd door de teraardebesiet om 13.30 uur op de Noorderbegraafplaats te Vfe singen. Na de plechtigheid is er gelegenheid de families condoleren in het rouwcentrum. Met dankbaarheid omdat wij haar zo lang in ok midden mochten hebben, maar bedroefd om ha heengaan, voorzien van de Sacramenten der Ziek® geven wij u kennis van het overlijden van onze liet" moeder, groot- en overgrootmoeder JOHANNA MARIA SCHILLEMANS weduwe van Iginio De Spirt 15 juni 1911 t 17 december 20ö Zierikzee: Rerno De Spirt Riet De Spirt-Verdonk Roberto De Spilt Riet De Spirt-den Boer Dreischor: Frans De Spirt Saar De Spirt-Kwaak Burgh: Aldo De Spirt Ria de Jonge Zeist: Els'van Bommel-De Spirt Gert-Jan van Bommel klein- en achterkleinkinderen Onze dank gaat uit naar het personeel van zorgcentrum "Borrendamme" voor de liefdevolle verzorging. Correspondentieadres: R. A. De Spirt Minderbroederstraat 5, 4301 EV Zierikzee De plechtige uitvaartdienst zal worden gelwu maandag 22 december om 15.00 uur in de R.fik Willibrorduskerk, Hoge Molenstraat te Zieribee, waarna aansluitend de begrafenis zal op de St. Barbara begraafplaats. Gelegenheid de familie persoonlijk te condoleren in de Groene zaal van Zorgcentrum "Borrendamme" Scheldestraat 2 te Zierikzee na de begrafenis. Voor uw blijken van medeleven, ondervond® ra ter overlijden van onze geliefde vader, opa en ovenp ADRIAAN FILIUS betuigen wij u onze oprechte dank. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.,, Middelburg, december 2003 Dankbetuiging Uw belangstelling en blijken van medeleven dk« mochten ervaren, in welke vorm dan ook, tijdercia ziekte en na het overlijden van onze moeder, o overgrootmoeder JO LEENHOUWERS-WESTSTRATE hebben ons goed gedaan. Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkindeta Sluis, december 2003. alexandramar|<USSe u i tvaa rtve rzo rgi ng (TOI 13 214291 06 IO73032I Uw Vertrouwen Waard Begrafenisonderneming C. de Kok-van der Hooft - C. W. de Kok Prunusstraat 25,4431 DC 's-Gravenpolder Rouwcentrum: Bosseweide 2 Tel. 0113 31 15 17 x Dag en nacht bereikbaar voor heel Zuid- en Noord-Beveland Ziekenhuis Walcheren 1ACHTIGE 0MGEV Vrijdag 19 december Vrijdag 19 december 2003, vanaf 20.00 uur, wordt er in Ziekenhuis Walcheren een nieuwe telefooncentrale geplaatst. Hierdoor kan het voorkomen dat het ziekenhuis die avond voor algemeen publiek telefonisch minder goed bereikbaar is Wij treffen maatregelen om de overlast zo beperkt mogelijk te houden. U kunt het ziekenhuis die avond zoals gewoonlijk bellen via het centrale nummer (0118)4250® Wel verzoeken wij u dringend om op dit tijdstip alleen voor urgente zaken telefonisch contact op te nemen met Ziekenhuis Walcheren. De huisartsen en de Centrale Post Ambulancevervoer hebben een noodnummer ontvangen waarop zij bij minder bereik het ziekenhuis kunnen bellen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 36